Пророчество 105, АЗ, ЯХУВЕХ, Казвам, През 2009 г. ще Разклатя Всичко, Което Може да се Разклати!

print

Пророчество 105

АЗ, ЯХУВЕХ, Казвам, През 2009 г. ще Разклатя Всичко, Което Може да се Разклати!

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
29 декември 2008 г.
Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Забележка: Това Пророческо Слово ни беше дадено като част от лично Слово за нас. ЯХУВЕХ каза да публикувам тази част от Словото за НЕГОВИТЕ верни и истинни за 2009.
*******

[Този първи параграф бе добавен на 8 януари 2009 г. Уеб мениджърът забрави да го добави към оригиналното Слово, което беше дадено на 29 декември 2008 г.]

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило.
******

Пророчеството Започва

През 2009 г. АЗ ще разклатя всичко, което може да се разклати. Ако не сте построени на Здрава Скала, тогава ще бъдете построени върху потъващ пясък. Това ще бъде като потъващ пясък и ти ще загинеш. АЗ изпитвам МОЯТА Невеста. Когато АЗ ви казах да вървите, отидохте ли, не сте ли казали: “Но защо да тръгваме?” Вие просто се подчинявате. АЗ съм Главнокомандващ, вие не сте там, за да поставяте под съмнение заповедите МИ. Трябва да отидеш там, където АЗ ти казвам да отидеш, трябва да останеш там, където АЗ ти казвам да стоиш, да ходиш, когато АЗ ти казвам да ходиш, ти трябва да бягаш, когато АЗ ти казвам да бягаш, трябва да говориш, когато АЗ казвам да говориш, да мълчиш, когато АЗ казвам да мълчиш, ти трябва да отидеш на война, когато АЗ ти кажа да воюваш; да бъдеш в мир, когато АЗ кажа мир.

Никога не казвайте, че АЗ няма да направя нищо, защото АЗ, ЯХУВЕХ, ще ви объркам. Не предполагайте, че знаете какво АЗ ще, вместо да научите каква е МОЯТА воля. За Верните и Истинните, това са Думите за 2009 г., които АЗ ви давам и въпреки че не е 2009, тази част ще бъде поставена пред целия свят. Само чрез Името и пролятата Кръв на ЯХУШУА вашия МАШИАХ ще бъдете в състояние да устоите.

Отново АЗ казвам всичко, което може да се разклати, ще бъде разклатено, така че бъдете подготвени сега, докато АЗ ви предупреждавам през 2008 г. Не приемайте нищо за даденост, не приемайте водата за даденост, не приемайте храната си за даденост, не приемайте доходите си за даденост, не приемайте къщата си за даденост, не приемайте семейството си за даденост, а семейството са тези, които принадлежат към тялото на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Защото ще откриете, че най-лошите ви врагове могат да бъдат намерени във вашия собствен дом, във вашата собствена кръвна линия, но не и в кръвната линия на ЯХУШУА вашия МАШИАХ. Това е истинското ви семейство, това са тези, които няма да ви предадат.

Наближава датата на Холокоста. Научете урока от оцелелите, от тези, които не са били уловени. Вашият вярност е към МЕН, ЯХУВЕХ, а не към човешките закони. Ако не съвпадат с това, което АЗ казвам, изхвърлете ги. Знаете какво казва Словото. Защото АЗ ще ви кажа да правите това, което не мислите, АЗ ще ви кажа да кажете каквото не мислите, ще ви скрия по начин, по който не мислите.

Дадено чрез Апостол Елишева Елияху
29 декември 2008 г.

Ако това Пророчество е било благословение за вас, моля изпратете ми имейл.

Свържете се с нас.
Свържете се с нас.

www.amightywind.com
www.almightywind.com