Пророчество 106, АЗ, ЯХУВЕХ, Казвам: „Почистете Домовете Си“!!!

print

Пророчество 106

АЗ, ЯХУВЕХ, Казвам: „Почистете Домовете Си“!!!

Написано / Казано под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
4 януари 2009 година
Това Пророческо Слово излезе, когато ние се молехме за един от нашите любими синове в ЯХУШУА. Цялото Слово не е публикувано, защото е лично, но това е част от Словото, която се отнася и за много други и ние сме инструктирани от ЯХ да го публикуваме в тяхна полза. Личните Слова от ЯХ никога не са само за един човек, а за мнозина.

Изложеният по-долу откъс от Пророчество 105 не е на това аудио. [Сега бивш уеб мениджър] забрави първоначално да го постави в Пророчество 105. Добавихме го там и ЯХУВЕХ ни инструктира да го поставяме отсега нататък пред всяко ново Пророчество. Това доказва, че това Служение е на ЯХУВЕХ. Ако тези думи бяха мои, както каза ЯХ, това щеше да се провали преди много време.
******

По-долу е Пророчеството както е излязло.
 
Със “Светите езици“ на Пророците Езра и Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни или земни езици (1 Кор. 13: 1). Елишева говори по-нататък на езици, които носят Пророчеството (1 Кор. 14: 6). Езра започва ходатайствената молитва на езици (Римляни 8: 26-27; 1 Кор. 14:15).

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА:
 
YAH / YAHU  е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕНОТО ИМЕ,
както в “АлилуЯ” или “ Hallelu YAH – което буквално означава
“Слава на ЯХ”:
YAHUVEH / YAHWEH ЯХУВЕХ / ЯХВЕ  БОГ – ОТЕЦ,
YAHUSHUA / YAHSHUA –   ЯХУШУА / ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА
HA MASHIACH   ХА МАШИАХ –  означава “МЕСИЯ”;
 “ЕЛОХИМ” означава “БОГ”
 
Откровение за SH’KHINYAH GLORIE
  ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на
РУАХ ХА КОДЕШ (на български език СВЕТА ДУХ)—
също на този сайт.
Ха-ШХИНА (ШЕКИНА) на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,
БОЖЕСТВЕНО ПРИСЪСТВИЕ
 
Освен това, ABBA YAH
АББА ЯХ  –  означава “БАЩА ЯХ”
и IMMA YAH
ИММА ЯХ  –  означава “МАЙКА ЯХ.”
 
Цитатите от Свещеното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго.
*******

Предупреждението на ЯХУВЕХ да бъде добавено пред Пророчествата:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева,
още преди това Служение да се появи,
да не го наричаш в чест на мъж или жена.
АЗ ги сложих в духа ти,

понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти,
нищо от това не е било изречено от устата ти.

От устата на ЯХУВЕХ е било родено,
от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено.
Било е родено от устата на
РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ.

Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна.

Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя,
Светият вятър на възраждането на вярата,
това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

Исая 42:8 Аз съм ЯХУВЕХ; това е Моето име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.
(Пророчество 105)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

След това през юли 2016 г.:
Горко на всеки, който направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте Моите помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте МОИТЕ помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!
(Пророчество 128)

И чрез Пророк Езра:
Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това Служение и пророчествата и Елишева и мен и всички служители на AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (Пс. 105: 15, 1Лет. 16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези, които благослови и са благословение за това Служение и верни, които приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на ЯХУШУА.
******

Пророчество 106
АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: „ПОЧИСТЕТЕ ДОМОВЕТЕ СИ!!!“

Това Пророчество бе записано на аудио. Тук е транскрипцията:

АЗ ти казах, че през 2009 г. всичко ще бъде разклатено, което може да се разклати. Не се учудвай, Елишева, защото ще видиш да се разклащат тези, които наричаш ЯСД, ще видиш колко здраво стоят в МЕН, ще видиш колко много искат да платят цената, за да се наричат МОЯТА Невеста. Вие ще видите, както видяхте какво се случва в Нова Зеландия. Лесно е, толкова е лесно, когато няма изпитание, толкова е лесно да се каже, ТВОЯТА воля да бъде, ЯХУВЕХ. Когато МОЯТА е против вашата воля, все още ли ще кажете, ТВОЯТА воля да бъде, ЯХУВЕХ?

На онези, които отказват да ходят Свято, дори на онези, които АЗ събрах чрез собствената СИ ръка, чрез собствената СИ ръка АЗ ще ги разделя. Не само за този дом говоря АЗ, но и на всички, които твърдят, че принадлежат на МЕН (Лука 12:51-53). Искате ли да бъдете оставени в Голямата Скръб? Искате ли да отидете в Ада или искате да МИ се подчинявате? АЗ не мога да го направя по-просто. Началото на мъдростта е страха от ЯХУВЕХ, да знаете, че не сте нищо друго освен прах и с МОЯТА благодат АЗ взех този прах и създадох човек и дадох дъх на този човек (Псалом 111:10). Не изпитвайте РУАХ ХА КОДЕШ, не изпитвайте ИММАЯХ. Не МЕ изпитвайте (дълго), защото това Служение е Служение на Светостта (Деяния 5: 9) .

В средата на ЯСД, както АЗ разкривам в Нова Зеландия, разкривайки скритото зло, АЗ ще го направя за онези, които твърдят, че искат да бъдат част от това Свято Служение. Те са част от това Свято Служение, но виждате, че е както си казал, възлюбен син Силвестър, на повърхността изглежда така. Бъдете сигурни, че през 2009 г. всичко, което е било скрито, ще се разкрие. Какъвто и грях да мислите, че сте скрили, той ще бъде разкрит чрез помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ.

Защото МОЕТО Слово е истина и в тези последни времена злото става все по-зло, но МОИТЕ Свети трябва да станат По-свети и всеки, който има някаква форма на Святост, но без Святост вътре, ще бъде разкрит. АЗ няма да им позволя да участват в това Служение. АЗ няма да го позволя (Еклесиаст 12:14). Така че сега е вашият избор, кого наистина избирате? Злото на този свят? Или Светостта на Небето? Виждате, че АЗ имам друга причина, Елишева, трябва да отидеш при синовете си.

МОЙ Възлюбен Син, това АЗ не мога да простя, но ти трябва да избереш, ти трябва да избереш този ден. Защото тази биологична сестра и биологичен баща просто искат да те заведат в Ада с тях.

АЗ разтърсвам целия този свят. Решението започва с дома МИ (1 Петрово 4:17). Светостта ще желае само Святост. Грехът трябва да бъде изгонен. Дух на покаяние не е някой, който просто се кае с устата си, той е човек, който се кае с главата и сърцето си и е решен да не МЕ разочарова. АЗ ти казах (този свят), че е на ръба на Холокоста. Искаш ли АЗ да те скрия? Искаш ли АЗ да те защитя? Искаш ли АЗ да те благословя? Защото никой враг не може да те вземе от ръката на ЯХУВЕХ, или искаш да АЗ да те поразя ? Искаш ли АЗ да те смажа? Искаш ли АЗ да те пречупя? Искаш ли АЗ да те хвърля в пламъците на ада с МОЯТА собствена ръка?

Искаш ли АЗ да те обичам? Искаш ли АЗ да те утеша? Искаш ли АЗ да бъда твоя наставник? Какво наистина искаш? Искаш ли да бъдеш като Седрах, Мисах и Авденаго, когато са ходили и са били хвърлени в огнената пещ? (Даниил 3) Но АЗ не допуснах да бъдат изгорени. АЗ не позволих дрехите им да бъдат обгорени, собствените им дрехи, с които ги вързаха, защото виждате, че враговете бяха изгорени. Само това, което върза ръцете им, се развърза и изгоря. Искате ли да бъдете като Седрах, Мисах и Авденаго? Онези, които са ходили в огнената пещ, но четвъртият човек е бил там и четвъртия човек е ЯХУШУА твоя МАШИАХ.

Искаш ли да бъдеш като Даниил, когато беше хвърлен в рова на лъва? Не беше изяден, въпреки че лъвовете бяха хищни. (Даниил 6) това е вашият избор. Искате ли MОЯТА защита? Искате ли да бъдете като вдовицата на Сарепта?(1 Царе 17:10) Тази, на която изпратих Илия от Стария. Когато става въпрос за последния ти хляб, искаш ли АЗ да го умножа за теб, така че никога да не огладнеш? Докато живееш да МЕ прославяш.

През тази година, както човек отбелязва времето, казват, че е 2009 година. Виждаш, че АЗ не задавам тези въпроси само на тебе, но АЗ задавам тези въпроси на всички, които вярват в Истината, която идва от това Служение и че АЗ говоря. Какво искате АЗ да направя? Искате ли отново да отворя Червено море, за да можете да пресечете безопасно, докато враговете ви преследват? (Изход 15:4) Искате ли тези врагове да се удавят, за да не ви наранят? Какво искате АЗ да направя?

АЗ съм ЯХУВЕХ и според вашите действия ще бъде размера на вашата защита. АЗ не играя игри. Искате ли да се скриете под прикритието на МОИТЕ крила, както казва Псалом 91? Казвате, че МЕ обичате и АЗ говоря само на онези, които казват, че МЕ обичат. АЗ говоря само на онези, които казват, че са били измити в пролятата Кръв на ЯХУШУА, вашият МАШИАХ, МОЯ Единороден СИН. АЗ не говоря това на езичниците, чиито имена не са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО. Вие сте годни само за осъждение. Вие сте годни само за ада. Вие сте отхвърлени. Вие сте отхвърлено сребро.

Но АЗ говоря с онези, които са в годината, която сте отбелязали като 2009, ПОЧИСТЕТЕ ДОМОВЕТЕ СИ! Вашият дом е Храмът на РУАХ ХА КОДЕШ.  (I Коринтяни 6:19).  Вашият дом е едновременно физически и духовен. Всичко, което МЕ обижда, го изхвърлете. Говоря от този Илия  [на иврит, Елияху] на Новия и говоря думите, които Илия [на иврит, Елияху] от Древността говореше, изберете днес на кой Бог ще служите. Покайте се и паднете върху лицата си пред МЕН, но АЗ искам не само думите, АЗ искам да видя действие зад тези думи. Вярата без дела е мъртва. (Яков 2:20)  АЗ вече не искам да чувам извинения. Достатъчно извинения слушам защо грешите. Какъв пример сте?

Ако светът на невярващите проведе съд днес, ще има ли достатъчно доказателства, че служите на МЕН? Че донасяте души на ЯХУШУА. Че вие живеете Свято за МЕН. Трябва да кажете: “Аз се признавам за виновен за всички тези неща”, защото това е, което АЗ очаквам. Желаете ли да положите живота си за ЯХУШУА точно както ТОЙ беше готов да положи живота СИ за вас?

Защо (твоите) очи са фокусирани върху плътски неща като порнографията?

Не знаете ли, че горделивите ще бъдат съборени? Гордостта идва преди падане (Притчи 16:18 ). О, колко от вас, които ще чуят и прочетат това, са толкова надути от гордост и казват: “О, няма да помръдна, когато ЯХ разтърсва този свят през 2009 г. , аз няма да бъда разтърсен.” То е само поради прошката и Кръвта на ЯХУШУА, че няма да бъдете разклатени и това зависи от това, което сте направили. (Колосяни 1: 13-20) Имате ли таен грях? Мислите ли, че никой не знае? Очите МИ се движат напред и назад. АЗ гледам в собственото ви сърце. АЗ знам кой е истински Свят. Знам кой играе игри със Светостта и знам кой дори не се опитва, а просто се извинява за грехове си .

АЗ знам какво искате да направя и сега АЗ ви казах какво очаквам от вас. Избягвайте ВСЯКО нечестие, сякаш това е чума, защото сте заобиколени от нея. Но АЗ ви напомням за израилтяните и АЗ ви напомням за язвите и ви напомням как те не стигнаха до израилтяните. Това е само за МОИТЕ врагове. Скрийте се в дрехата на МОЯТА правда. Скрийте се от гнева МИ.

АЗ вече знам какъв път сте избрали. Пътят към Ада е толкова широк, толкова просторен. Има само тясна пътека към Небето. Колко от вас, които четете това и слушате това, ще изберете тази тясна пътека  (Матей 7: 13-14)? Това не е просто пътека, тя е криволичещ път, като изпитание след изпитание, защото изпитанията на вашата вяра са по-ценни от златото(1 Петрово 1: 7).

АЗ съм онзи, който ви пречиства. АЗ ви довеждам до това Служение, защото то също има призвание като Еремия( 6 :27-30). То е тестер на метали. Колко са видяли това ръководство. Колко са видяли да падат. Колко, колко и колко сълзи Елишева е проляла, докато тези, за които тя е толкова сигурна, че няма да паднат, тези за които е толква сигурна, че Свято ходят пред лицето МИ, и те падат. Колко никога не се изправят.

(Еремия 6 :27-30
27 Поставих те изпитател и крепост между людете Си, За да узнаеш и да изпиташ пътя им.
28 Те всички са крайни отстъпници, които разпространяват клевети; Мед са и желязо; те всички постъпват разтленно.
29 Духалото изгоря; оловото се изпояде от огъня: Разтопителят напразно разтопява, Защото злите не се отделиха.
30 Сребро за смет ще ги нарекат, Защото Господ ги е отхвърлил. )

Къде е вашата вярност? Наистина ли съм АЗ, ЯХУВЕХ? Наистина ли сте били измити в пролятата Кръв на ЯХУШУА вашия МАШИАХ? Наистина ли имате РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ вътре? Слушате ли гласа на ИММАЯХ, вашата Майка Мъдрост? Или слушаш глупостта на самия сатана? Това е вашият избор.

Вижте, това Служение означава Святост. Няма да позволя на това ръководство да проповядва думи, които не вършат. Елишева знае, че е по-добре да върши, отколкото да говори. А останалите, които са част от това Служение, знаят, че трябва да действат според техните думи, или сатана ще ги разкъса на малки парченца. Вие, които наричате себе си “на ЯХУШУА спирачите на демони“, молитвените застъпници, някои от вас имат таен грях. АЗ още не съм го открил, но бъдете сигурни, че ще бъде изложен, ако не се покаете бързо. Вие ще трябва да изберете днес на кого служите. Този таен грях може да ви задържи с партньор, който АЗ ви казах да напуснете заради собствените си души, заради собствения си живот. Където сте им показали повече вярност, отколкото на МЕН.

Вашият таен грях не върши работата, за която АЗ ви призовах да вършите. Когато АЗ ви давам задача и казвам: “Правете това, за да достигнете езиците на хората” и казвате: “О, не, сега имам прекалено много лични проблеми” и очите ви са повече насочени към езичниците отколкото върху душите, отколкото върху овцете и агнетата, които трябва да бъдат хранени. Това е грях в очите МИ, защото ти си сложил ръка на плуга и си погледнал назад.

Вие отдръпнахте ръката си от плуга. Вие сте спрели да обработвате тази земя и да я сеете и да говорите тези думи на собствения си роден език, за да могат другите да бъдат хранени. Духът на егоизма дойде върху вас. Знаете за кого АЗ говоря. Знаете кои преводачи са МЕ разочаровали. Няма да продължа да чакам. Ще обуча някой друг да заеме мястото ви.(Елишева вижда визия с думата “Китай” по това време).

Всеки, който мрази това Служение, внимавайте (за тях), защото те наистина мразят това, което е Свято. Тъмнината се бои от светлината.

Сега АЗ говоря на онези, които обичат истината, която идва от това Служение. Знаете, че АЗ, ЯХУВЕХ, говоря. Знаете, че вашият МАШИАХ ЯХУШУА говори. Знаете, че РУАХ ХА КОДЕШ говори, вашата ИММАЯХ, Майка Мъдрост. Не се страхувате от светлината, защото си част от светлината и позволяваш на ЯХУШУА твоя МАШИАХ да бъде твоята истинска водеща светлина.

За онези, които говорят против това Служение, за онези, които наричат Елишева лъжепророк, изучавайте техните плодове (плодовете на Елишева и Служението). Оправдават ли се за грехове? Извиняват ли се, за да не спазват законите на Тората, като МОЯ Шабат? Изучете техния плод, отговорът е вътре. Надуват ли се и казват ли: “Никой няма да ми каже какво да правя.” Виждате ли, АЗ ви дадох разрешение да инспектирате плодовете. Ще ги познаете по плодовете им. АЗ вече предупредих предварително, че най-лошите ви врагове могат да бъдат намерени във вашата физическа кръвна линия.

АЗ говоря МОИТЕ съдби чрез този Пророк. (Осия 6: 5) АЗ говоря за МОЯТА любов и МОЕТО ръководство чрез този Пророк. АЗ говоря МОИТЕ истини чрез това Служение, което не носи името на мъж или жена, но само Името на Светата ТРОИЦА. АЗ винаги ще имам мундщук (говорител). (Амос 3: 7)  АЗ изпратих ЯХУШУА на тази земя, за да бъде МОЯ мундщук (говорител). Пророкът, който е над всички пророци е ЯХУШУА, твоят МАШИАХ, самият Дух на Пророчеството.

За тези от вас, които казват, че искате да бъдете пророк. Готови ли да платите цената? Готови ли да платите цената за помазанието? Готови ли да платите цената да бъдете наречени МОЙ приятел? Защото АЗ казвам тайните на МОИТЕ на пророците. Наистина ли искате да знаете МОИТЕ тайни? Ще разкажа МОИТЕ тайни само на Светите.

Така че това са Словата, които АЗ трябва да кажа. Не се учудвайте от това кой ще падне, защото те могат да стоят толкова дълго, докато не са били тествани, но когато изпитанието дойде до тези, които са играли игри, те ще паднат. Но виждаш ли, АЗ изпратих ЯХУШУА да бъде ръката, която ви вдига. Това е НЕГОВАТА Кръв, която ви измива, но помни, че ако блудният син не се беше върнал, щеше да отиде в ада.(Лука 15: 11-32).

Не приемайте МОЯТА благодат и МОЯТА прошка за даденост, не стъпквайте Кръвта на ЯХУШУА под крака си, правейки я нечиста и безсмислена, докато грешите отново и отново и мислите, че ТОЙ е просто извинение да грешите. АЗ знам кой играе игри и АЗ знам кои са искрени. АЗ знам кой е благословение за Небесното Царство и АЗ познавам онези, които са донесли срам, въпреки че са го направили в името на ЯХУШУА.

Няма нищо, което да скриете, няма място, където да се скриете, защото АЗ, ЯХУВЕХ, съм там. АЗ съм създал теб и МОЕТО око е върху теб завинаги. (Псалом 139) Изберете днес, на който Бог наистина ще служите, не само с устата си, но и с действията си, защото те говорят по-силно от думите ви.

Защото това, което виждате в Израел, се случва и с духовния Израел. Вие сте бомбардирани, ракети са изпратени от ада, за да се опитат да ви погълнат. За да ви изтрият. Само в Името и пролятата Кръв на ЯХУШУА ще стоите, единственият и истински МАШИАХ.

Край на Словото

Елишева започва да се моли:

Благодаря ВИ, АББА ЯХУВЕХ за тези Слова, които (дойдоха) неочаквано, докато се молехме за друг в беда, който ние наричаме наш син в ЯХУШУА. АББА ЯХУВЕХ, ние ВИ почитаме, ние ВИ славим, ние ВИ хвалим, ние ВИ обичаме, ние ВИ обожаваме. О, АББА ЯХУВЕХ, Невестата на ЯХУШУА, нашия МАШИАХ възкликва, моля, моля, моля, нека бъдем достойни като Енох. Моля ви, нека напуснем тази земя със свидетелство, че сме ВИ угодили. Ние нямаме по-висше желание и аз говоря не само за себе си, но и за всички останали от истинската Невяста, които са Свети за ВАС.

Нечестието, ние просто не се интересуваме от него. Не ни привлича. Нещата от този свят, порнографията, мръсотията на този свят, наркотиците, алкохолът, не ни изкушават. Ние имаме едно желание, горещо желание, желание, което никога не може да бъде угасено и то е само едно, повече от желанието ни да угодим на любимия ни човек, е желанието да бъдетем угодни на вас, ЯХУВЕХ.

За да бъдем угодни на вас, ЯХУШУА ХА МАШИАХ и да ви донесем всичката Хвала, Чест и Слава. Няма по-висше желание, отколкото да знаем, да знаем, да знаем, че правим всичко, което можем, чрез Името и Кръвта на ЯХУШУА, нашия МАШИАХ, да побеждаваме злото, да побеждаваме греха. Да не оставим да има някаква част в нашия живот и когато ВИ разочароваме, бързо да ВИ поискаме прошка и да се отвърнем от онова, което ВИ обиждате.

АББА ЯХУВЕХ, ВАШАТА Невяста и тази Предвещаваща Слугиня викат към вас и казват: “Ела, ЯХУШУА, ела”. Този (свят) е мръсна помийна яма, но докато ние все още сме тук, искаме да блестим за ВАС. Дайте ни Помазание, за да блестим. ВИЕ ми дадохте сън, че този свят не е нищо друго освен купчина тор, нищо друго освен тор, нищо друго освен фекалии. Точно това е, когато погледнете надолу към земята. Изключение е, че имате малки блестящи скъпоценни камъни, малки блестящи скъпоценни бижута, които са скрити в средата на фекалиите и ние блестим от Небето за ВАС. (Елишева имаше за цел да каже земята, а не Небето) за ВАС.

Нашата постоянна молитва е да продължим да бъдем наричани достойни в очите на ЯХУШУА нашия MAШИАХ и да се наричаме Невеста. Смъртта да не докосне тези тела. Да бъдем сред онези, които са наречени ВАШИТЕ първи плодове от Откровение 14 и Откровение 7, и да бъдем взети да ВИ срещнем във въздуха. Това е желанието на нашето сърце, ние искаме да блестим за ВАС. О, моля, полирайте тези скъпоценни камъни, защото казахте, че ние сме такива, ние сме ВАШИТЕ бижута.

Моля, полирайте ни, за да можем още повече да блестим за ВАС. Моля, полирайте ни толкова бляскаво, че този блясък да ослепи очите на враговете и АББА ЯХУВЕХ, ние ВИ молим, Невестата на ЯХУШУА и аз вярвам, че съм една от нея, моля, моля, изпратете нашите врагове, онези, които търсят унищожението Светите в лина на ВАШИЯ гняв тук, на тази земя, изпратете ги в лина на ВАШАТА ярост.

Това Служение принадлежи на Алеф и Тав, РУАХ ХА КОДЕШ, то е ВАШЕ, АББА ЯХУВЕХ и Скъпоценна ИММАЯХ, РУАХ ХА КОДЕШ, то е ВАШЕ. Ние само ВИ служим. Покажете ни как можем да ВИ донесем повече Хвала, Чест и Слава. Аз говоря за тях, всички верни и всички истинни. Покажете ни как можем да ВИ зарадваме повече. Покажете ни, АББА ЯХУВЕХ, как можем да изтрием сълзите от очите ВИ, когато ВИ наранят. Покажете ни АББА ЯХУВЕХ, как можем да ВИ утешим. ТИ си нашият ТАТЕ, ТИ си нашият ТАТКО, ние нямаме друг.

Сърцето ми прелива сега, като аз виждам един след друг, за които вярвах, че няма да паднат. Те изглеждаха Свети на повърхността, но когато копахме малко по-дълбоко, тогава ВИЕ (ги) разкрихте. Това е като парче плод, виждам визия на парче плод и о, тя изглежда толкова красива, но след това, когато захапеш достатъчно дълбоко в този плод, ще откриеш, че вътре в него е изгнило. Или ще намерите червей в тази ябълка. Видяхме го и го гледах толкова дълго и съм се молила, трябва ли непрекъснато да го виждам? За тези, на които се доверяваме, за тези, в които вярваме.

О, АББА ЯХУВЕХ, болката, която дойде като родилни болки, но също така и сълзите, които са били проляни за Нова Зеландия и аз възкликам и аз казвам: Колко още болка трябва да понеса? Гледайки на това, което вярвах, че беше Свято и виждам, че те падат пред очите ми. Само ВИЕ можете да повикате блудната дъщеря. Само вие АББА ЯХУВЕХ, сте способни да вдъхнете живот на това дете, което е умряло. И тъй като Илия от Древността е бил използван, за да вдъхне живот в това дете, ВИЕ ме наричате Илия на Новото (на иврит Елияху). (3 Царе 17: 17-24) Моля, това най-ново Пророчество отново да вдъхне живот в това дете. Желанието да бъдеш Свят, не е просто дума на покаяние от устата й, но отвръщането на злото, което я води направо към ямите на ада и цялото й семейство с нея.

АББА ЯХУВЕХ, моля да ме използвате като Илия от Древността (на иврит Елияху), за да положа тялото си за онези, които наричаме синове и дъщери в ЯХУШУА. Моля ВИ, вдъхнете живот, вдъхнете живот в тези, които са започнали да ВИ следват. Започнаха с желанието за Святост. Те започнали да се борят срещу греха. Аз ви моля АББА ЯХУВЕХ да използвате този Илия на Новото (на иврит Елияху). Нека тази Слова им вдъхнат живот с по-голяма решителност от всякога да напуснат греха, да напуснат сатана, да изоставят злото, да изоставят всичко, което ВИ е неприятно. Това е, което полагате като желанието в сърцето ми да се моля.

Защото знам, че това са ВАШИТЕ Слова, защото аз никога не бих говорила или мислила за нещо такова. Използвайте това тяло сега, за да ги покриете. Използвайте тези думи сега, за да вдъхнете живот в тях. Използвайте тези думи сега, за да могат да чуят истината, да вярват в истината и истината ще ги освободи. Защото ВАШЕТО Слово казва: Бъдете Свети, както АЗ съм Свят. Няма да ни кажете да направим това, ако това е невъзможно.

Благодаря ВИ, че чухте молитвата ми. Нашият скъп син, който се беше заблудил, благодаря ВИ, че го върнахте, както блудният син беше върнат. Благодаря ВИ, АББА ЯХУВЕХ.

За тези, които никога не са ТЕ молили в сърцата си ЯХУШУА, те не знаеха как да ТЕ помолят в сърцето си. Благодаря ВИ, че това Слово днес ще им даде желание и ще им отвори очите и люспите ще паднат от очите им, а восъкът ще излезе от ушите им и духовно те ще чуят, физически ще видят и те ще бъдат освободени и те ще дадат живота си на ТЕБ, ЯХУШУА МАШИАХ, за да можеш да живееш чрез тях.

Това е, което аз исках. Използвайте това Служение повече, отколкото някога сте правили преди и докато ние хората отбелязваме това време като 2009, използвайте го за ВАШАТА Слава.

Благодаря ВИ, АББА ЯХУВЕХ. Благодаря ВИ, благодаря ВИ, благодаря ВИ.

АЗ изговорих това под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ, моята Скъпоценна ИММАЯХ, моята Мама Мъдрост и вярвам с цялото си сърце, че нашата работа не е за нищо. Нека чуем от ВАС. Нека чуем от ВАС. Кажете ни. Нека знаем колко са били постигнати с това Слово за Славата на ЯХУШУА нашият МАШИАХ.

Тези от блудните синове и дъщери, АББА ЯХУВЕХ ви вика обратно днес. Елате у дома. Елате у дома. Този свят не е вашият дом. Нека грехът вече не ви примамва. Не позволявайте на нечестието да ви примами отново. Елате у дома. АББА ЯХУВЕХ ви заставя чрез проляната Кръв на ЯХУШУА нашия МАШИАХ. Изгубени синове и дъщери, върнете се у дома. Нека свидетелството ви донесе цялата Хвала на ЯХУШУА нашия МАШИАХ. Не забравяйте, че с това свидетелство идват тестове от всички нива и когато преминавате теста, ЯХ ще ви постави друг тест, но си струва.
амин

Изговорено чрез Апостол Елишева Елияху
4 януари 2009 година

Ако това Пророчество е било благословение за вас, моля, изпратете ми имейл.

Свържете се с нас

www.amightywind.com
www.almightywind.com