Пророчество 107, Дръжте се! Дръжте се! Дръжте се! Не Губете Благословената си Надежда!

print

Пророчество 107

Дръжте се! Дръжте се! Дръжте се!
Не Губете Благословената си Надежда!

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Илия (Елишева Елияху)
7 февруари 2009 г.
Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Забележка: Това Слово дойде, след като нашата любима сестра сънува сън и тя ми разказа съня. В съня тя казваше, че етиопските евреи са избраните и аз веднага почувствах тъга в духа си и знаех, че този сън не е от ЯХУВЕХ. Без значение какъв е цветът на кожата ви, стига да приемате ЯХУШУА като ваш МАШИАХ и се стремите да живеете Свято и да се подчинявате на ЯХУВЕХ, това е което има значение. Във всеки случай това Слово излезе, докато аз й обяснявах това. ИММАЯХ започна да говори на езици през мен и аз не можах да спра и това Слово излезе.

Ето съня, който тя сънува на 5 февруари 2009 година:

Аз сънувах, че съм в хола с бившия си приятел, братовчедката ми стоеше в ъгъла. Казвах на бившия си приятел, че ние чернокожите, сме избрани от Бога, че ние сме черни евреи. Братовчедката ми се приближи и седна до мен, искаше да знае повече. По-късно бяхме тримата на ъгъла на улицата. Улицата беше пълна с хора и на улицата имаше много чернокожи и стояха на балконите си. Двама мъже свиреха на балкона на апартамента на барабаните си. Говореха на Еврейски език, имаха микрофон срещу стар lp звукозаписен плейър, който свреше песни на Еврейски език. Казах на моята братовчедка, че (виж! Те знаят, че сме черни евреи).
Край на съня
*****

Пророчество 107
Дръжте се! Дръжте се! Дръжте се!
Не Губете Благословената си Надежда!

Не попадайте в капаните на сатана. Единствените избрани, които се броят на тази земя, са онези, които са измити в пролятата Кръв на ЯХУШУА МАШИАХ. Няма значение коя раса сте. Няма значение кой език говорите. Няма значение какъв е цвета на кожата ви. Не падайте поради духа на расова дискриминация. (Исая 56: 7) Но МОЯ Скъпа, АЗ ти дадох очи, за да не видиш никога цвят, но вижте колко много сънища ви дава сатана, където трябва да забележите цвета на кожата. Това не съм АЗ, така че изобличавайте духа на расова дискриминация.

Етиопски евреин не е гаранция за пътуване до Небето. Само чрез проляната Кръв на ЯХУШУА. Само чрез подчинението на МОЕТО Слово. Само в Името на ЯХУШУА МАШИАХ са МОИТЕ избрани. На Небето ще има различни езици и националности. АЗ съм този, който избира цвета на кожата, но отново няма нищо общо с духа вътре. Защото обичам всички националности. Защото АЗ обичам всички видове езици. Тези, които принадлежат на МЕН имат кръвта на ЯХУШУА МАШИАХ, но това не означава, че биологичната кръвна линия трябва да бъде от еврейски произход. Това означава, че те имат духовната кръвна линия на ЯХУШУА МАШИАХ.

Не забравяйте, че това са онези, които са били осиновени и това са тези, които са били присадени. Ако беше такъв, всички с Еврейска кръв, идващи от кръвната им линия, ще имат гаранция за път към Небето. Гаранция за Небето, но все пак погледнете към Израел. Вижте Ерусалим. Колко малко от остатъка са приели ЯХУШУА като МАШИАХ и докато правят така, те са обречени. Те няма да видят Небето. Те познават Тората. Колко малко се покоряват на Тората. Те знаят какво е Шабат. Колко малко уважават този Шабат. Това е повече от просто почивка. Това е нещо повече от ритуал. ЯХУШУА е Господ на Шабата.

Горко на онези, които преподават лъжлива фалшива доктрина, фалшивата доктрина, която казва, че черните не ще бъдат допуснати до Небето. Те и тези (тези, които вече са починали) вече са усетили най-дълбоките етажи на Ада. АЗ не осъждам МОИТЕ възлюбени хора по цвета на кожата или на техните националности. Защото АЗ създадох всеки като индивид. Ако АЗ исках всички вие да изглеждате еднакво, щях да ви създам всички да изглеждате еднакво. АЗ не съм скучен ЯХУВЕХ. Ако исках всички вие да имате една и съща личност, АЗ бих ви поставил всички в една и съща категория (същата) личност. АЗ създадох всеки един от вас, всеки от вас до кичурите на косата ви.

АЗ дадох на всеки един от вас ДНК, с която сте родени. Вие сте направени толкова прекрасно и удивително. АЗ съм този който е определил броя на хромозомите в тялото ви, броя на атомите и молекулите, които ви държат заедно. АЗ, ЯХУВЕХ знам не само броя на космите по главите ви. (Матей 10:30). АЗ знам броя на космите по тялото ви. АЗ знам броя на космите на ръцете ви. АЗ знам ширината на ноктите ти. АЗ съм този, който е поставил линиите в дланите ви. Всеки един е направен толкова удивително.

О, как АЗ скърбя. О, как АЗ скърбя. О, как АЗ съм изпълнен с ярост и гняв от това, което правят с неродените. Да ги изхвърляте, да изхвърляте тези скъпоценни бебета, да ги изрязвате и да ги разчленявате, за да изваждате частите на тялата им. Да вземат инструменти за изтезания и да се разкъсат на парчета малките им тела, а крайният резултат е, че ако това дете преживее аборта, да чуеш думите: нека да умре, изхвърлете го вън.

АЗ пророкувах и АЗ ще кажа още веднъж, че ще има големи дупки под тези места, където се вършат тези зверства. За тези от вас, които одобряват абортите, вие дори не започвате да схващате ужаса, който ви очаква. Цяла вечност ще чувате виковете на неродените. За всяко от тези малки бебета АЗ, ЯХУВЕХ, отделих време, знаейки че няма да им бъде позволено да се родят живи и че тези, които оцелеят от абортите, ще бъдат принудени да умрат. И все пак, АЗ отделих време и им нанесох всеки идентификационен знак на ЯХУВЕХ. АЗ съм този, който ги нарича човек.

Вие, сатанинско семе, кои сте вие, за да наречете това, което АЗ наричам човек, нищо повече от боклук. Не знаете ли, че онези, които одобряват тези закони, а сега и Америка, утежнявате греховете си и казвате, че ще платите за абортите на други народи. Няма ли достатъчно кръв по ръцете ви от абортираните бебета във вашата страна ?! Не знаете ли, че тези деца са поставени на жертвения олтар на Молох?! (Псалом 106: 38, Левит 20: 2) Не е по-различно, (отколкото) в Библейските стари времена и АЗ повтарям същото предупреждение. Горко на онези, които жертват бебетата на лъжливия бог Молох! Горко на онези, които не протестират против това, които намигват този грях!

О, тези малките, бъдете сигурни в това, че сега са на Небето. Те ще продължат да идват на небето, но знайте това: ако им беше позволено да се родят, те биха били толкова специални деца. Както АЗ преди бях пророкувал, АЗ ще пророкувам отново, на тези места, които правят аборти, ще има големи дупки.

Лекари, които правят компромис, казахте в миналото, че няма да участвате в това, но сега сте МЕ предали. Вие предадохте човечеството и защото сте заплашени, защото казват, че ще ви отнемат лиценза и вашето право да практикувате, сега вие също правите тези аборти, тези зверства на греха. Бъдете сигурни в това, АЗ няма да приема вашите извинения. Кръвта е на ръцете ви. Болниците, които веднъж казаха, че няма да участват в това, няма да абортират бебетата, но сте направили компромис. Вие вярвате на заплахите и лъжите на правителството. Дори не се опитахте да отвърнете на удара. Сестри, кръвта е на ръцете ви!

Сега децата се учат в училище, което не го искате, просто го изхвърлете вън. Човечеството не е нищо повече от тиган за еднократна употреба, веднъж го използвате, изхвърляйте го, никога повече няма да го видите. Това е, до което се свежда. Това е новото вероизповедание, което проповядват езичниците. Това е, за което стои президентът на Съединените щати сега и горко на всяко дете, което оцелява след аборт, дори чрез МОЯТА чудотворна ръка. АЗ имах някои родени живи, за да ги изпробвам и да видя какво ще направят. Тези скъпоценни, които действително вдишаха въздух се хвърлят на сметището.

Колко дълго, колко дълго, колко дълго се събират МОЯТА ярост и гняв. Само знайте това, времето което идва, това което наричате Голямата Скръб, тази Земя ще спечели Голямата Скръб, ще се излее МОЯТА ярост и МОЯТ гняв и чашите на гнева ще се излеят. (Псалом 110: 5-6, Откровение. 14:10, 16:19) Вие всички, които слушате това и вие всички, които четете това, по-добре да започнете да се молите сега да сте намерени достойни в очите на ЯХУШУА МАШИАХ, за да избегнете това време на МОЯ гняв.

Сега има много начини за убиване на децата, дори отравяне на храната им, отравяне на играчките им. Всичко това е част от техния план, дори въздухът, който дишате е отровен и пълен със смърт и разруха и болест. Но попитайте новия световен ред, тези от тайното общество и ако ви кажат своите тайни, ще ви кажат, че всичко е свързано с контрола на населението.

Само богатите ще оцелеят. Най-богатият от богатите, но АЗ обърквам врага. Онези, които са покрити с пролятата Кръв на Голгота, на МОЯ СИН, онези които викат към ЯХУШУА МАШИАХ. Тази Кръв е техният имунитет. Продължавайте да се молите, продължавате да искате, да МИ напомняте да отмъстя на онези, които разпространяват тези отрови във въздуха и МОЕТО отмъщение ще дойде върху тези, които са създали тези формули на смърт, болест и унищожение (и) политиците, които го позволяват.

Така че всичко това започна от един сън. Предупреждение, за да може това ново Слово да излезе, само за да позволи на всички да знаят колко прекрасно и удивително сте създадени. АЗ съм този, който дори “типизира” твоята кръв. О, онези, които са МОИ, МОИТЕ Възлюбени, о, колко АЗ ви обичам. АЗ планирах всеки ден, когато си бил в утробата на майка си. АЗ ви дадох избор, но дори знам и е записано кои избори сте направили, защото АЗ знам всички неща предварително. АЗ мога да го предузная, да го предопределя, защото знам какви избори правите дори преди да ги направите. (Римляни 8: 29-30, Ефесяни 1: 3-12) Така че не забравяйте това.

АЗ знам какви грехове ще извършите още преди да извършите този грях. АЗ знам следващата мисъл в главите ви още преди да помислите. Ето как прекрасно сте създадени. АЗ знам последния брой вдишвания, които белите дробове ще поемат, преди да бъдете взети от тази земя, преди духа ви да бъде отнет. Ето колко удивителни сте вие и кой единствено знае всички тези неща?

АЗ съм ЯХУВЕХ и АЗ ви казвам всичко това с цел вие не само да знаете това, но и да знаете колко скъпоценни сте за МЕН. Онези, които обичат МОЯ СИН ЯХУШУА. Онези, които викат към НЕГО и НЕГО славят като МАШИАХ, Цар на царете, Всемогъщ БОГ, МОЙ Единороден СИН. АЗ ви казвам всичко това, за да знаете, не мога ли АЗ да се грижа за вас, когато АЗ знам всичко?

Откъдето АЗ знам къде е следващият капан, който сатана поставя пред вас. Не мога ли АЗ да ви кажа, да не вървите по този път? Просто МИ повярвайте. Доверете се на МОЯ СИН. Доверете се на МОЯ ДУХ, която живее във вас. В момента не говоря на езичниците. Доверете се на скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ. Облегни се на МЕН, остави главата си на рамото МИ. АЗ съм твоят АББА ЯХУВЕХ, повярвай МИ. Знам кой са МОИ и АЗ знам кои са написани в Книгата на Живота на АГНЕТО. (Псалом 37: 3) Точно както АЗ знам, кои имена са записани в Книгата на прокълнатите, а това са онези, които са потомството на сатана.

Не се доверявайте на собственото си разбиране, но във ВСИЧКИ, ВСИЧКИ, ВСИЧКИТЕ си пътища се доверете на МЕН и АЗ обещавам, че ще оправям пътеките ви. (Притчи 3: 5-6). Потърси МЕ, докато все още мога да бъда намерен. Викайте Името на ЯХУШУА МАШИАХ, ТОЙ няма да ви изостави, ТОЙ няма да ви разочарова. (Римляни 10:13). Подчинявайте МИ се. Предайте волята си на МЕН. (Деяния 5:29) Проучете и покажете себе си одобрени. Проучете Светите Писания. Знайте какво е угодно на МЕН, ЯХУВЕХ, (Ефесяни 5:17) и преди всичко приемайте МОЯ ЕДИНОРОДЕН СИН като единствената справедливост и единствената Кръв и единственото Име, което ще ви върне в Небето. (Йоан 8:29) За тези, чиито имена са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО. Небето е единственият ви дом. Вие само се скитахте по тази земя. (2 Коринтяни 5: 1-2).

Сега АЗ казвам думи на Невестата на ЯХУШУА МАШИАХ. Няма да е дълго. Дръжте се малко по-дълго и АЗ ще кажа на МОЯТ СИН, “Отиди и прибери ТВОЯТА Невеста у дома”. Дръжте се. Дръжте се. Не се отказвайте от тази благословена надежда. (1 Йоан 3: 2-3).

Слушайте Словата, които чрез устата на Елишева АЗ съм говорил. Стремете се да бъдете По-святи всеки ден. Стремете се да МИ бъдете по-угодни всеки ден. Всичко, което не МИ харесва, помоли Кръвта на ЯХУШУА МАШИАХ да го покрие и да го измие. Помолете НЕГО да ви промени. Помолете МЕ да променя сърцето ви. (Псалом 51:10) Помолете ГО да промени мислите ви. Това, което МИ харесва, трябва и на вас да се харесва. Защото, ако не можеш да се МИ покланяш и не можеш да МЕ хвалиш и не можеш да МИ се подчиняваш тук на земята. (Псалом 50:23), какво те кара да мислиш, че ще направиш това, или че ще желаеш да направиш това в Небето? Сега АЗ ви давам това желание на тази земя, така че да имате желанието за цяла вечност да угаждате на МЕН, ЯХУВЕХ, МОЯ СИН ЯХУШУА и на ИММАЯХ, РУАХ ХА КОДЕШ, която се нарича СВЕТА ДУХ. (Филипяни 2: 12-13)

Помнете само това, МОЕТО раздразнение, МОЯТ гняв, МОЯТА ярост не е предназначена за тези, които МЕ обичат. Тя не е предназначена за тези, които служат на ЯХУШУА МАШИАХ. Тя не е предназначена за онези, които са измити в Кръвта на ЯХУШУА МАШИАХ. Стремете се да бъдете Свети. Защото в тези последни дни, не казва ли МОЕТО Слово: “Святите ще станат още по-свети.” Това означава, че ще имате желание да МИ се подчинявате, да МИ угаждате на МЕН, ЯХУВЕХ и нечестивите, езичниците, неизмити от Кръвта на ЯХУШУА, ще открият повече начини да МЕ обиждат.

Да хвърлят МОИТЕ Свети Закони обратно в лицето МИ. Да разкъсат 10-те Заповеди, които АЗ наричам 10-те Закона. Да кажат на хората, вече не слушайте остарелите Писания. Това са онези, които са годни за МОЕТО проклятие. Тези, които вършат зло в МОИТЕ очи и дори не знаят смисъла на покаянието. (Псалом 50: 16-22)

След това имате една последна категория. Тези, които имат предлог да се преструват на Свети, за да правят шоу на хората. Те седят в кристалната си катедрала или идват под формата на човек на име Джоел Остийн. Сатанинско изчадие е това, което АЗ те наричам. Проповедник, сводник на просперитета, за да ви научи да се покланяте на всемогъщата валута на всяка нация, от която идвате и да ви каже да се надявате на нея. Тези, които проповядват фалшивата доктрина и ви казват, че хомосексуалността не е погрешна. Със същият пол е също толкова свято, както между мъж и жена. АЗ мога да продължа и да продължа, но не е нужно, защото ти знаеш какво е грях. (Откровение 3: 14-22).

Само помнете МОИ Възлюбени, само защото живеете в този свят не означава, че трябва да се оформите по образа на този свят. Но се променяйте по образа на МОЯ СИН ЯХУШУА, вашия МАШИАХ и вие, които го правите, ще видите МОЕТО лице. Ще имате неограничено благоволение в МОИТЕ очи и вие ще бъдете на страната на ЯХУШУА за цяла вечност, където ТОЙ живее. (1 Коринтяни 11: 1).

Така че дръжте се. Не позволявайте на никого да ви разделя по националност или цвят на кожата. Дръжте се. Нека пролятата Кръв на ЯХУШУА да бъде единствената, която ви идентифицира. (Римляни 5: 9) Дръжте се и АЗ ще ви държа и АЗ няма да ви пусна. Бягайте от греха. Не позволявайте това да бъде част от живота ви. Нека сатана да знае, че няма да имаш дял в него (Яков 4: 7) Бягайте от него. Бягайте от всеки, който ви подтиква към грях. Изобличавайте ги и не се бойте да не ги обидите.

А за всеки, който нарича тези Пророчества фалшиви. АЗ просто знам това; разкри се кой е истинският ви баща. Как можеш да наречеш пророка фалшив, когато с всяка дума се проповядва Святост и порицание на греха? Това показва на кого наистина принадлежите. Това показва къде сте предназначени да отидете. Чрез вашите действия АЗ свалям маската от лицето ви, така че всички да могат да видят развалените плодове във вас. Вие използвате името Исус Христос и въпреки това дори не ГО познавате.

Вие се хвалите, че не сте пророк. Но какво е истински Пророк? Това е приятел на ЯХУВЕХ, с когото ТОЙ споделя тайните си. И вие сте прави, вие, които наричате себе си свети и нямате святост вътре, за МЕН вие не сте приятели. Можете само да заблудите мъж или жена. Вие не можете да заблудите Създателя. Не можете да заблудите единствения MAШИАХ. Нека се каже истината, че във вас няма СВЕТА ДУХ.

И така, скъпи МОИ възлюбени деца, АЗ събирам заедно МОИТЕ овце и МОИТЕ агнета. Предупредете! Предупредете! Предупредете, когато видите вълк. Не се страхувайте да го обидите. Особено предупреждавайте МОИТЕ нови малки агнета и не правете никакви компромиси с греха. (Евреи 10: 26-27)

Край на Словото

Елишева: Това е всичко, което чувам. Благодаря ВИ, АББА ЯХУВЕХ. Благодарим ВИ, че казахте това Слово. Трябваше сън от ______ да разбуди всичко това.

АББА ЯХУВЕХ, това не прави никого по-добър дали са Етиопски Евреи, независимо дали са бели, независимо дали са китайци, или са корейци, независимо от националността им. Ние сме обединени само чрез пролятата Кръв на ЯХУШУА, нашия МАШИАХ. Това е съобщението, което сте дали.

Благодаря ВИ, Благодаря ВИ, Благодаря, Благодаря ВИ за това неочаквано Слово, което излезе само заради нашата обичана сестра, която сподели този сън, който дори не ВИЕ й дадохте, но ВИЕ направихте нещо добро от това. Защото всички неща наистина работят заедно за добро, защото ние сме ваши и сме призовани за вашата цел да ви донесем цялата Хвали, Чест и Слава. Да издигнем Името на ЯХУШУА нашия възлюбен MAШИАХ, така че всички хора да се приближат.

В името на ЯХУШУА нашия Възлюбен MAШИАХ.

Благодаря ВИ. Благодаря ВИ. Благодаря ВИ. Благодаря ВИ, че отново
изричате тези думи от вас от тези глинени устни в Името на ЯХУШУА, аз се моля.
Амин.

В ЯХУШУА, за ТВОЯТА Слава единствено, ние се молим.

Амин.

Казано чрез Апостол Елишева Илия (Елишева Елияху)
7 февруари 2009 г.

Ако това пророчество е било благословение за вас, моля, изпратете ми имейл.

Свържете се с нас
Свържете се с нас

www.amightywind.com
www.almightywind.com

Възлюбено семейство в ЯХУШУА нашият МАШИАХ,

Можете ли да повярвате, че живеем в такива зли времена? Можете ли да повярвате, че ще е още по-лошо? ЯХУВЕХ, моля, смили се над нас, които не можем да спрем всичко, но продължаваме да се молим срещу него.

Бебе – момиче, чийто живот е бил прекъснат от аборт на 23 седмици и е оживяла. Тя бе взета от медицинска сестра и изхвърлена като боклук в торба за боклук! Всичко това пред 18-годишна майка поради липсата на по-добра дума. Това не е майка, която би позволила подобно нещо!

Аз (Елишева), родих двама синове близнаци и сега са на 20, а те се родиха на 28-та седмица. Когато прочетох това, плаках за това момиче, изхвърлено като боклук!

Аз получавам писма от жени, които мислят за аборт и от мъже, които ме молят да помоля приятелката им да не минава през аборт.

Една жена ни изпрати снимка на дете, чийто живот би бил прекъснат, ако не беше дошла в това Служение и беше осъдена, докато четеше тези Пророчества и видя аборти на страниците. Тя обожава своето дете и ние имаме радостта да разберем, че ЯХУВЕХ използва това Служение, така че животът на поне едно дете ще бъде спасено поне.

Това не е първият случай, по-долу е историята, която се случи, това е само последното нещо, което попадна в новините. Моля всички, които четат това, да направят както аз и помолят ЯХУВЕХ незабавно да отмъсти на всички, които са участвали в това убийство на невинно дете.

Аз се моля на АББА ЯХУВЕХ и АББА ЯХУВЕХ да не се смили в Името ЯХУШУА ХА МАШИАХ, и да поставите тези хора, които участват в това убийство и изтезания, в лина на ВАШИЯ гняв на земята и в ада. Моля се за ВАШИЯ неразреден гняв към всички, които приемат закони, наричат аборта легален и за всички хора, които се отдават на това. Моля се за Гнева на ЯХУВЕХ в Името ЯХУШУА нашият МАШИАХ към всички лекари, медицински сестри, майки, които не са се разкаяли и не се отвръщат от това зло.

Аз се моля, ВИЕ да постави карстови дупки под сградите около този свят, да открие земята и да отведе всички в Ада живи, както сте направили в предишни дни (Числа 16: 1-33). Покайте се и се отвърнете от това зло! Вие, които убивате невинни бебета, хвърляйте дара на живота в лицето на нашият СЪЗДАТЕЛ AББА ЯХУВЕХ! Писанието казва: „АЗ съм отмъстител, АЗ ще отплатя“.

Моята лична молитва е политиците, които популяризират тези закони, да знаят и усещат как ЯХУВЕХ взема първородните ви деца или тези, които обичате, със СВОЯТА СОБСТВЕНА Ръка!

Съдът за злото, както фараонът, пострадал по времето на Мойсей, трябва да бъде пренесена във вашите домове, това е моята молитва в Името ЯХУШУА ХА МАШИАХ, познат още като Исус Христос. О, аз скърбя, че тези, които одобряват абортите, са родени или че е допуснато от ЯХУВЕХ те самите да имат деца.

Елишева

Намерих статия наскоро в  Drudge Report.

Fla. лекарят разследван при Аборт, където детето се родило живо, което беше хвърлено в торба за боклук и изхвърлено.

Осемнадесет годишната бременна Сиклория Уилямс отишла в клиника за аборти извън Маями и платила 1200 долара на д-р Пиер Жан-Жак Ренелик, за да прекрати бременността си на 23 седмици.

Три дни по-късно тя седяла на стол полулегнала, за да разшири медикаментозно шийката и старателно да я подготви за процедурата.

Само че Ренелик не пристигнал навреме. Според Уилямс и Министерството на Здравеопазването във Флорида, тя започнала да ражда и родила живо момиче.

Какво казват Уилямс и Министерството на Здравеопазването, какво се случи след това, шокираха хората от двете страни на дебата за абортите: един от собствениците на клиниката, който няма медицински лиценз, прерязал пъпната връв на бебето. Уилямс казва, че жената е сложила бебето в пластмасова торба за биологично опасни (материали) и го изхвърлила.

Седмицата след получаване на анонимните писма полицията взела гниещите останки в картонена кутия.

“Не ме интересува вашата политика, моралът ви. Това не трябва да се случва в нашето общество”, казва Том Пеннекампа, адвокат в Маями, който представлява Уилямс в съдебния процес срещу Ренелик (рен-ъ-LEEK) и собствениците на клиниката.

Държавният съвет по медицина изслуша делото Ренелик в г.Тампа в петък и определи дали той може да бъде лишен от лиценз. Държавният прокурор за убийствата разследва, но не са повдигнати обвинения. Тери Чавес, говорителка на окръга в Маями – Дейд от офиса на Държавната Прокуратура, заяви тази седмица, че прокуратурата се приближава до решение.

Адвокатът на Ренелик Джоузеф Харисън нарече обвиненията в най-добрия случай „погрешни и непълни“ в имейл до Асошиейтед прес. Той не предостави подробности.

Случаят възмути общността срещу абортите, които твърдят, че действията на клиниката представляват убийство.

„Детето сакаш беше третирано като парче боклук“, казва Том Брейча, президент на адвокатско дружество „Thomas Greater Society“, което Уилямс също представлява. „Хората в цялата страна са просто ужасени.“

Дори тези, които подкрепят правото на аборт, са загрижени за твърденията.

„Наистина ме притеснява“, заяви Джоан, президент на Националната организация за жени на окръг Broward, след като обмисли административна жалба срещу Ренелик „Знам, че има клиники като тази. И се надявам, че можем да спасим (жените) от този тип клиники. ”

По данни на правителството Ренелик е получил медицинско обучение от Държавния университет в Хаити. През 1991 г. завършва четиригодишна резиденция по акушерство и гинекология в Международния медицински център в Ню Йорк.

Отчетите в Ню Йорк показват, че Ренелик е извършил поне пет плащания за злоупотреба с медицински услуги през последното десетилетие, за обстоятелства, които не са подробно описани в документите.

Няколко опита за достигане до Ренелик бяха неуспешни. Някои от номерата на офиса му са деактивирани, няма домашен телефонен номер и той не отговаря на съобщения, оставени от адвоката му.

Уилямс се борила с решението да направи аборт, каза Пеннекамп. Тя отказа молба за интервю.

„В заключение тя отбеляза, че няма нито ресурсите, нито зрелостта да отглежда дете“, каза той и отиде в женския център в Мирамар на 17 юли 2006 г. Ехографското сканиране показа, че е била бременна на 23 седмици, според Министерството на Здравеопазването. Два дни по-късно тя се срещнала с Ренелик във втората клиника.

Ренелик дал на Уилямс ламинария, лекарство, което разширява шийката на матката и предписал три лекарства, според административна жалба до Министерството на Здравеопазването. Казали й да отиде в друга клиника, гинекологичен диагностичен център в град Хайлия, където процедурата ще бъде извършена на следващия ден, 20 юли 2006 г.

Уилямс пристигнала сутринта и й били дадени повече лекарства.

От записа, Министерството на Здравеопазването продължава както следва: малко преди обяд тя започнала да се чувства зле. Клиниката се свърза с Ренелик. Два часа по-късно той все още не се беше появил. Уилямс започнала да ражда и родила.

“Тя се изправи лице в лице с човек – каза Пеннекамп. И това промени всичко. “

В жалбата се казва, че един от собствениците на клиниката, Белкис Гонсалес, влязъл и прерязал пъпната връв с ножици, след което поставил детето в найлонова торбичка и торбата в кошчето.

Съдебният процес на Уилямс предлага докладите по-грубо: той казва, че Гонсалес изблъскал бебето от стола, където се е родило, на пода. Пъпната връв на бебето не е била прищипана, което й позволило да кърви. Гонсалес взел бебето, плацентата и в биологична червена пластмасова торбичка и я изхвърлил.

Телефонният номер не работи за намирането на Гонсалес, а адвокатът, който е представлявал клиниката в миналото, не отговаря на съобщения.

На 23 седмици здравият плод ще бъде малък, но с легитимен шанс за оцеляване. Четиризнаци са родени през 23-та седмица на миналата година в Медицински център Небраска и оцеляват.

Аутопсията идентифицира детето на Уилямс – тя я нарече Шанис – дробовете й бяха пълни с въздух, тоест тя се родила жива, според Министерството на Здравеопазването. Причината за смъртта беше посочена като крайна недоносеност.

Министерството на Здравеопазването смята, че Ренелик е извършил злоупотреби, като не е успял да осигури присъствието на лицензиран персонал, когато Уилямс е била там, наред с други неправилни стъпки.

Катедрата иска от Съвета по медицина, отделна агенция, да отнеме лицензите на Ренелик, наред с други наказания. Понастоящем лицензът му е ограничен, което му позволява да прави аборти само при наличие на друг лицензиран лекар и може да преглежда медицинската си документация.

Ако прокуратурата повдигне обвинения за убийство, те трябва да докажат, че детето се е родило живо, казва Робърт Бети, професор по наказателно право в университетския колеж на Stetson University of Gulfport. Защитата може да твърди, че детето така или иначе ще умре, но повечето съдилища няма да допуснат този аргумент, каза той.

“Ускоряването на смъртта на човек, който е неизлечимо болен, все още се счита за причина за смъртта”, каза Бейти. И мисля, че и в този случай съдът ще се произнесе по същия начин. ”

Първият приоритет на президента Обама!

Знаете ли, че в петък президентът Обама подписа закон, позволяващ на данъкоплатците да финансират аборти в международен план? Твърде късно е да направим нещо по въпроса.

Но все още можем да се борим с FOCA (Закона за свобода на избора), който влиза. Този закон ще изисква аборти при поискване, докато жената роди и да направи престъпно нашите болници, лекари и медицински сестри да се противопоставят на извършването на аборти.

Връзката по-долу ще ви позволи да подпишете петиция за борба с FOCA.

Защо се борят толкова силно, толкова трудно да защитават правата на терористите, но убиват нашите бебета?

http://www.fightfoca.com/