Пророчество 108, АЗ, ЯХУВЕХ, Казвам Дръжте се за Вашата Вяра!

print

Пророчество 108

АЗ, ЯХУВЕХ, Казвам Дръжте се за Вашата Вяра!

АЗ, ЯХУВЕХ, ще пусна Духа на Разрушение на Земята!
Писано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол, Пророк Елишева Елияху

9 март 2009 г.
Слово на Пурим 2009

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

След четене Книгата на Естир и след това явявайки се пред Трона на ЯХУВЕХ в молитва с моята възлюбена сестра, попитах ЯХУВЕХ дали ТОЙ има Слово, което ТОЙ би искал да каже на този Пурим. Ето Словото, което беше казано.

Започва транскрипцията:
Елишева: Просто продължавам да чувам как казва ТОЙ: “АЗ ще говоря дъщеря МОЯ, но сега не е времето.”

Пророчество 108 Започва

Защото Словата, които АЗ ще кажа ще бъдат Слова от ОГЪН. Само знайте, че наистина вие блестите пред МЕН, всички, които ходят в МОЯТА Святост и в МОЯТА Истина, които наистина знаят какво представлява Пурим, какво означава това. Просто знайте това: вие блестите пред МЕН, вие носите най-хубавите дрехи, защото не може да има по-красиви дрехи от дрехата на Правдата, с която МОЯТ СИН ЯХУШУА ви обвива. Просто знайте това: докато враговете планират унищожаването на Светите, АЗ също знам как ще унищожа нечестивите.

Сега не е моментът да казваме Словата на ОГЪН, Дъщеря МОЯ. Бъдете търпеливи. АЗ просто ви давам няколко окуражителни думи, че АЗ, вашият AББА ЯХУВЕХ, съм доволен. АЗ съм доволен от духовния МИ Израел, от онези, които следват стъпките, които АЗ определям за тях като Свети, онези, чиито уши са приклонени към всяко Слово, което АЗ казвам. МОИТЕ Деца, МОИТЕ Бебета, МОЯТА Невяста, МОИТЕ Избрани и МОИТЕ Отбрани, вие, които не се гордеете с това, което сте или какво можете да постигнете, но вашата гордост е в това, което АЗ, ЯХУВЕХ, правя и това, което АЗ, ЯХУВЕХ, достигам чрез МОЯ СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

Само продължавайте да се молите; както АЗ дадох на Мардохей прозрение, за да разбера къде са враговете и какви планове правят, за да унищожат Светите. Помолете за прозрение, така че АЗ винаги да ви показвам къде се крие врагът, дори и да е сред вас.

Само знайте: всеки, който се стреми да проникне и предаде ръководството на това Служение и тези, които са част от това Служение, тези, които правят заговор да унищожат това Служение, онези, които лъжат за това Служение, АЗ СЪС СОБСТВЕНАТА СИ ръка, казва ЯХУВЕХ, ще ги унищожа, както унищожих Аман и десетте му сина и всички, които се разбунтуваха против онези, които АЗ предварително бях предопределил да спася. Виждате ли, в тези последни времена, АЗ вече знам, без значение какво прави врагът, вече съм предопределил кого ще пазя в дланта на МОЯТА Ръка, където никой не може да ги откъсне (Йоан 10:28). Както в старите времена, АЗ вече съм предопределил, че АЗ ще спася Мардохей и Естир.

Нищо не се е променило, но бъдете готови, Елишева, защото друго Слово идва и то ще бъде изпълнено с МОЯ ОГЪН, но отново не е време да го пускате. Само знайте това, АЗ, ЯХУВЕХ, никога няма да се извиня за това, което АЗ направих със Содом и Гомор и другите градове, които последваха техния пример и АЗ, ЯХУВЕХ, обещавам това: АЗ ще пусна дух на унищожение на тази земя и АЗ ще позволя да случват неща, с мащаб, с които никога не са се случвали преди и те ще се случат.

Но знайте това, АЗ не ви казвам това, за да ви уплаши, но да ви уверя, тези които наистина принадлежат на ЯХУШУА, тези, които са покрити с Пролятата Кръв на МОЯТ СИН, ЯХУШУА вашия МАШИАХ, които наистина подчиняват волята и живота си на НЕГО и се стремят да се подчиняват на всяка заповед от Небето горе, АЗ ще ви пазя в безопасност. Просто се придържайте към вярата си, защото сатана иска вашата вяра повече, отколкото той иска живота ви. Затова дръжте здраво вярата си и вижте какво АЗ ще направя с врага. Вижте какво АЗ ще направя с тези, които искат да унищожат всичко, което е Свято. Вижте какво ще направя АЗ, ЯХУВЕХ, защото съдбата им ще бъде много по-лоша от съдбата на Аман и 10-те му сина.

Живейте живота си всеки ден и казвайте: “Как мога да ТИ угодя повече, АББА ЯХУВЕХ? Как мога да ТИ угодя повече, ЯХУШУА мой МАШИХ? Как мога да ТИ угодя повече, скъпоценна РУАХ ХА КОДЕШ, моя ИММАЯХ, моя МАМА МЪДРОСТ? И вашата МАМА МЪДРОСТ ще ви даде мъдрост, за да знаете този отговор. О, колко силно АЗ ви обичам. АЗ знам кои са МОИ. АЗ знам имената на онези, които ще бъдат МОИ, как най-накрая те ще предадат волята си на МЕН и ще приемат Пролятата Кръв на ЯХУШУА, за да измие греховете им. Но те знаят, че това не е достатъчно, те знаят, че трябва да се отвърнат от злото. АЗ знам, кои сте вие.

Това са думи на насърчение, които АЗ трябва да ви кажа в този ден на Пурим 2009. Няма значение, Деца МОИ, не се притеснявайте за себе си, дали е на този ден или друг ден, защото времето е било променено от хора, но АЗ знам вашето сърце. То почита МЕН, вие сте се приближили към МОЯТ Трон като Естир и АЗ протягам МОЯ Скиптър с ИМЕТО ЯХУШУА, МОЯТ ЕДИНОРОДЕН СИН и АЗ приемам вас и вашето поклонение, и вашето хваление е достигнало до МЕН като сладък аромат. Така че продължавайте да блестите сред тази купчина тор на земята; АЗ Поглеждам от небето и АЗ виждам как вие блестите и АЗ съм почетен.
Край на Словото.

(СПЕШНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Блясъкът, който ЯХУВЕХ вижда, НЕ е блясъкът от лъжливия златен прах, за който ЯХ предупреждава в Пророчество 32 – “Пазете се от съживлението на златната треска!” Моля прочетете отново това пророчество и предупредете хората!)

Това е блясъкът, за който говори ЯХУВЕХ. Ето някои откъси от предишни пророчества, където ЯХУВЕХ казва, че НЕГОВИТЕ съкровища блестят пред НЕГО.

От Пророчество 91 – “Джон Хаги, ти си обречен, казвам АЗ, ЯХУВЕХ!”

МОИ възлюбени съкровища, малкото, които АЗ имам, които блестят като скъп скъпоценен камък … АЗ поглеждам от Трона СИ на Небесата и АЗ виждам фекалиите на нечовечността, защото така МИ изглеждат децата на сатана: купчини фекалии. Вонята стига до Небесата. Холивуд не е нищо друго освен детска площадка на сатана и ада държи “Кой кой е в Холивуд“ Но виждате ли, АЗ имам тези малки блестящи скъпоценни камъни по целия свят, които МИ напомнят дори в яростта и гнева МИ, АЗ виждам как те блестят обградени от фекалии от всички страни. Но вие блестите, защото МОЯТА Скъпоценна, Скъпоценна, Скъпоценна, Възлюбена ДУХ е вътре и вие блестите.

От Пророчество 95 – “ЯХУШУА ХА МАШИАХ казва: Вземете оръжието си, АЗ СЪМ ЖИВ!

Времето е толкова кратко. За една нощ Агнетата стават Овце. АЗ изливам МОЯТА Истина. АЗ ги израствам, защото няма време да останат бебета за дълго време. АЗ искам Святост повече от всякога, защото злото бушува от всички страни. АЗ търся искри от скъпоценни камъни, когато АЗ и МОЯТ ОТЕЦ погледнем тази земя. Вижте, онези, които принадлежат на МЕН, те блестят като най-яркия скъпоценен камък, тъй като МОЯТА Светлина свети на тях. Но наистина сте вътре и сте навсякъде заобиколени от фекалии на безчовечност. И АЗ търся искри и скъпоценни камъни и знам точно къде са и дори от Небето мога да съзерцавам най-скъпоценните от МОИТЕ съкровища. Това е всеки от вас, който МЕ поставя на първо място във живота и любовта си, който се стреми да се подчини на всяка цена. Който упреква сатана и му казва, че няма да има част от него (Йоан 14:30). Вие сте МОИТЕ ценни съкровища.

Казано чрез Апостол Елишева Елияху, 9 март 2009 г.

Ако това Пророчество е било благословение за вас, моля, изпратете ми имейл.

Свържете се с нас

www.amightywind.com
www.almightywind.com