Пророчество 109, АЗ, ЯХУВЕХ Казвам, Благодаря Ви За Вашата Вярност!

print

Пророчество 109

АЗ, ЯХУВЕХ Казвам, Благодаря Ви
За Вашата Вярност!

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
27 март 2009 г.
Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

AЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Преписано от аудио касета:

Елишева казва:

Аз чух, че нещо трябва да се случи на 27 март. Този филм, който щеше да бъде в киното, но добре, както и да е, аз си мислех, че има обратно броене на това, мислейки, че ще бъде по телевизията.

Но най-главното е, че не е това, което беше. Днес имаше нещо специално, то беше след като сме правили Причастие (Господна трапеза) ние [Amightywind ръководство] се питахме дали ще бягаме до магазина, за да вземем няколко неща, защото почитаме ОТЕЦ и ТОЙ ни защитава, когато питаме. Внезапно ТОЙ (ЯХУВЕХ) започна да говори за вярност и казваше как ни награждава, когато правим нещо, което ЯХУВЕХ ни казва да правим и е необходима голяма стъпка на вярата, за да го направим. Ще трябва да се борите с цялата си плът, ще трябва да се борите със страха си, ще трябва да се борите с обстоятелствата, но ще се подчинявате, когато ЯХУВЕХ ви казва да направите тази стъпка с вяра. ТОЙ казва погледнете, дали няма да ви благословя повече, отколкото сте мечтали.

След това следващото нещо, което TOЙ ми каза, че никога не сме имали хубав дом в който да живеем. Ние винаги сме само, Боже мой, ние дори няма да продължим кратките срокве, в които жевеем на място и това, което хазаите ни направиха, или живеехме в автобуса или постоянно бягахме от едно място на друго. Беше ужасно. Беше ужасно. Ние не бяхме благословени, когато бяхме в Америка. Когато направихме огромна стъпка на вяра, въпреки че в очите ни не бяхме [благословени в Америка], с изключение когато предприехме голяма стъпка на вяра, въпреки че мислех с всичко в вътре в мен – това беше едно място, където не исках да имам дял. АЗ направих най-голямата си стъпка на вяра, макар че когато се събудих тази сутрин, никога нямаше да го направя, ако ЯХУШУА не ми беше казал, а ТОЙ каза, че трябва да отидем на Аляска. През сълзи казах на [ръководния екип], че ЯХ каза, че трябва да отидем в Аляска.

Въпреки че аз не мисля, че дървената къща е благословение за тези 6 месеца, аз ще кажа добри неща, които излязоха от това, защото ТОЙ въздигна някого, Кати О.

[Следващият параграф случайно беше изтрит от аудиото, когато [ние] работихме по него, оставяйки съобщения. Така че следващият параграф не е на поточно аудио – извиняваме се за това].

Въпреки че сега тя е враг и ние бяхме в състояние, преди всичко, преди всичко ние не знаехме как ще получим парите да, за да можем да отидем до Аляска, за да се подчиним. ТОЙ повдигна друга жена, за да изпрати пари, просто ни изненада напълно. Тази млада жена, която току-що беше спасена и намерила истината чрез това Служение и така стигнахме до Аляска, и това беше огромна стъпка от вярата да се преместим в Аляска. Тогава, когато ни казаха, че трябва да напуснем Аляска и не разбрахме къде ще отидем, какво ще правим, ТОЙ издигна Кати О. и отново имаше огромна стъпка на вяра да напуснем Америка.

(При поточно аудио отново, част 2)

Тогава ТОЙ просто ми каза, когато се молех, ТОЙ каза, че наистина благословенията наистина не се изливаха, докато не направихме стъпка на вяра, когато ТОЙ каза: “Никога няма да се върнете в Америка, никога няма да се върнете в Америка. ” Не знам, аз вярвам във вярата, че ТОЙ никога няма да позволи на някой да ни принуди да направим това, но по собствено желание (воля) никога няма да се върнем в Америка. Това е огромно, имам предвид всичките ни семейства са там, биологичните семейства са там и да знаем, че никога няма да се върнем там. Но ТОЙ каза: „Излях МОЕТО благословение” и ТОЙ ни благослови изключително и изобилно, и откакто ние направихме огромна стъпка на вяра и напуснахме Америка.

Точно както Катринях, тогава ТОЙ започна да ми говори за Катринях и нейния гигантска стъпка на вяра. Сега вижте, че тя е беше възнаградена, тя има своя любим Адам и нашата скъпоценна сестра просто искаше толкова много пъти да се срещне с нас, а сега тя живее с нас и е направила огромна стъпка на вяра. Имам предвид всеки един от нас и затова това е урок на 27 март. ЯХ обеща, когато направиш огромна стъпка на вярата, която ти казва, че трябва да правиш, ТОЙ ще те благослови изключително и изобилно повече, отколкото си се осмелил да мечтаеш или питаш. Това научих днес, на 27 март 2009 година.

ТОЙ също ми напомня за моята гигантска, гигантска, гигантска стъпка на вяра. С мен, моята огромна, огромна стъпка на вяра беше да се доверя на някой друг отново, ах никога не съм се доверявал на мъж, преди да започна да се занимавам с Адам (мой брат и помощник-служител). Аз казах: добре, ЯХ, аз се подчинявам на ВАС и никога не съм съжалявала за това. Благодаря ВИ АББА ЯХУВЕХ за ВАШЕТО обещание и докато ние наистина ВИ слушаме и ВИЕ ни казвате да предприемем тази стъпка на вяра, ВИЕ ще трябва да бъдете верен и да ни защитавате, и ще ВИЕ го направите и ще ни благословите изключително изобилно.

(Тук започва поточно аудио част 3)

АЗ направих стъпка на вяра, защото се подчиних. Това е всичко, което имам да кажа за това. Ние просто ви отдаваме Слава АББА ЯХУВЕХ. ВИЕ сте толкова верен.

Всеки път – до магазина, всеки път, когато излизаме от тази врата, имаме вяра да се върнем безопасно. Радваме се на тази врата, не я възприемаме случайно, защото ЯХ ни каза да не го правим. Така че, ТАТКО ЯХ, ние ВИ благодарим и ВИ хвалим. Сега ще го вземем в молитва, ще получим няколко неща, защото ТАТКО казва, че всеки път, когато го правим, AББА ЯХУВЕХ казва, че ГО почитаме и МУ угаждаме, че се подчиняваме и не го приемаме небрежно. Така че това трябва да кажа.

(Не го казах на лента, но една от големите ми стъпки на вяра беше, когато AББА ЯХУВЕХ ни каза, че трябва да отидем в Африка. Не, не, не исках по никакъв начин да отида в Африка! Това беше по-лошо отколкото да ида в Аляска. Имах видения в главата си, живея в една колиба от трева, без климатик и бях толкова разстроена, но тогава нашият Възлюбен ЯХУВЕХ ми даде Словото и ТОЙ ми напомни, че ТОЙ ме нарича НЕГОВОТО„ климатик бебе“ и ТОЙ ще се погрижи за нас и ще ни благослови за послушанието. ЯХУВЕХ е толкова верен, че когато наистина започнахме да получаваме благословения и ние продължавахме да бъдем повече благословени всеки ден, когато ние се подчинявахме. Колкото по-голяма е крачката на вярата, толкова по-вече са благословенията. О, имахме климатик навсякъде където оставахме. Слава на ЯХУШУА!)
*****

[Елишева започва да се моли на езици:]

Пророчеството Започва

Вие сте МИ се благодарили за МОЯТА вярност, МОИ Възлюбени, но АЗ ви благодаря за вашата вярност. За всичките 5-тима, вашата вярност, всичките 5-тима, вие МИ дадохте живота си и казахте: „Използвайте го, както ВИЕ искате да го използвате, за да ви донесе слава, използвайте го, за да принеса слава на ВАШИЯ СИН ЯХУШУА”. Всичките 5 от вас живеят в жертва за МЕН. АЗ съм постоянно във вашите мисли. Вие МЕ слагате в плановете си. Вие казвате: „Какво искате да направя, AББA” и това МЕ радва. Вие с вярност, с вярност се стремите да се подчинявате и да МИ угодите във всяко отношение и да достигнете душите за славата на МОЯТ СИН. С вярност се покланяте и хвалите. Вие не НИ приемате за даденост.

И АЗ сега говоря не само за вас, но АЗ говоря на верните ЯСД (молитвените ходатаи „на ЯХУШУА спирачите на демони“), защото те правят същото. Това е знак, това е печат на тези, които се наричат ??Невеста на ЯХУШУА.Те ще бъдат верни. Те са предани. Те няма да правят компромис. Те не отстъпват Те ще стоят за това, което е правилно. Те ще упрекват онова, което е грешно.

Какъв брак бихте имали (съпрузи и съпруги), ако не знаехте, че може да се доверите един на друг? АЗ не трябва да се притеснявам, че очите ви ще последват фалшив бог, защото АЗ знам, че ще бъдете верни. Така че МИ благодарите за МОЯТА вярност. АЗ ви благодаря за вашата вярност.

АЗ ви благодаря ви за цялото време, когато правите плановете си и казвате: “Аз ще го направя това или онова днес” и ви благодаря за вашата вярност, дори когато прекъсвам плановете ви и казвам: “Не, деца МОИ, ще го направите по този начин.” Все още МЕ хвалите с вяра и казвате: “АББА ЯХУВЕХ, това е ВАШИЯ път”. Вие с вярност се стремите да МИ угаждате и да се подчинявате. И тогава, Деца МОИ , АЗ ви задавам този въпрос. Защо АЗ да не искам да ви благословя изобилно във всички отношения? Когато АЗ ви моля да направите най-голямата стъпка на вярата, тогава защо АЗ не бих ви защитил с вярност, да ви благославя, докато го правите в МОЯТ НАЧИН?

АЗ казвам това послание на всички, на всички, на всички, който поставят МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ вашата ИММАЯХ на първо място в живота ви и вашата любов. АЗ се обръщам към цялата Невеста на ЯХУШУА. Благодаря ви за вашата вярност. Благодаря ви за вашата вярност, че непрекъснато изобличавате сатана. Не правите компромис с греха. Очите ви са винаги към Небето. Благодаря ви за вашата вярност и бъдете сигурни, че както вие сте МИ верни, така и АЗ съм верен на вас. Очите МИ са винаги върху вас. МОЕТО ухо е наклонено към всяка дума, която казвате.

Само защото АЗ не отговарям веднага на вашите молитви, по начина по който мислите, че трябва, не мислете, че АЗ не чувам. АЗ ще отговоря, понякога “да”, понякога отговорът е “не” и много пъти отговорът е “изчакайте”, това все още не е МОЕТО време. Но бъдете сигурни, че АЗ не съм глух, АЗ, ЯХУВЕХ, не съм сляп и всичко, което ви засяга, засяга и МЕН. АЗ, ЯХУВЕХ, АЗ съм твоят Създател и знам какво е най-доброто за теб, дори когато не знаеш какво е най-доброто за себе си. Когато наистина МИ се довериш, АЗ с вярност няма да те разочаровам.

Затова АЗ искам да кажа отново, благодаря ви за вашата вярност. Продължавайте да МИ вярвате. Продължавайте да не разчитате на собственото си разбиране. Дори и да не разбирате какво се случва в света, дори когато не знаете какво да правите. Продължавайте да МИ бъдете верни и АЗ ще ви кажа какво да правите. Дори когато паднете, МОИ малки, АЗ ще ви взема и ще се погрижа за раните. АЗ съм верен на МОИТЕ малки, защото гневът МИ е против враговете ви. Само защото вашите собствени очи не виждат това, което АЗ правя, не мислете, че АЗ не съм верен да ви защитавам. Бъдете верни и знайте, Кръвта на ЯХУШУА на МАШИАХ никога няма да загуби силата си за изцеление, освобождение, прошка, възкресение. Знайте това, Словото, което стана плът, не може да лъже. Всяка дума в Свещеното Писание е “Да” и “Амин”. МОЕТО Слово не се връща празно при МЕН, ТО ще направи всичко, за което АЗ съм го призовал да извърши.

Затова АЗ просто исках да кажа, на този ден, 27 март 2009 г., АЗ ви давам ново Пророческо Послание за онези, които като елен, жадуват за жива вода. Те идват в това Служение за прясна ЖИВА ВОДА. АЗ мога да говоря и да пророкувам какво ще се случи, но не е нужно да го чувате сега. Просто трябва да слушате, без значение какво се случва. Без значение какво виждате. Без значение какво се случва в небето. Без значение какво разтърсва земята. Без значение какво оръжие е създадено против вас, било то от дяволската ръка, било то ръката на човека, било то ръката на пришелец. Знайте, че АЗ ще защитя вярно всички онези, които са МОИ. Призови МЕ в ден на бедствие. Прозови МЕ. Прозови МЕ в името на ЯХУШУА твоя MАШИАХ. АЗ съм верен да чуя вика ти. АЗ съм верен да ви избавям и да ви защитавам.

Тази година ще ви трябва това. Ще се нуждаете от това помнете, каквото и да се случи, АЗ съм верен. ЯХУШУА вашият MAШИАХ е верен . Сладката РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ, ТЯ е вярна. За тези, които са верни на НАС, НИЕ ще ви осигурим път където изглежда че няма. Дръжте очите си не на вълните и бурите, иначе ще се удавите. Не полагайте вярата си във валутата на вашата страна или ще бъдете свалени. Сложете вярата си в МЕН. Сложете вярата си в ЯХУШУА вашият MАШИАХ. НИЕ сме вашите доставчици. НИЕ сме вашия подслон. НИЕ сме единствените, които ви хранят с Манна от Небето. НИЕ сме единствените, които ви дават да пиете ЖИВА ВОДА.

И отново АЗ искам да кажа, благодаря ви за вашата вярност че сте приели това Послание. Благодаря ви за вашата вярност, въпреки че все още не сте виждали Небето с вашите физически очи, вие все още вярвате. НИЕ възнаграждаваме тези, които усърдно НИ търсят. НИЕ възнаграждаваме тези, които усърдно НИ служат. НИЕ награждаваме онези, които усърдно НИ се подчиняват. Има награди за светостта и има последствия за нечестието. АЗ СЪМ ЯХУВЕХ и вярвайте, че АЗ ще отмъстя за СВОИТЕ врагове! Не мислете, че ще ви се размине, когато се подигравате! Този свят много скоро ще види какво се случва с хората, които са МЕ изоставили и МИ се подиграваха. Но, МОИ Верни Възлюбени, погледнете нагоре, погледнете нагоре, Невестата на ЯХУШУА, виж, наистина изкуплението ти идва.

Край на Словото
******

Благодарим ВИ, Благодарим ВИ, Благодарим ВИ, Благодарим ВИ, Благодарим ВИ, АлилуЯХ, слава на ТВОЕТО Свето Име, АББА ЯХУВЕХ. Слава на ТВОЕТО Свято Име, Възлюбени ЯХУШУА, наш МАШИАХ. Слава на ТВОЕТО Свето име, Сладка СВЕТА ДУХ, нашата ИММАЯХ, нашата Възлюбена МАМА МЪДРОСТ. Слава, слава, слава, слава на ВАШЕТО СВЕТО ИМЕ!

ВИЕ сте ми говорили и говорили и говорили “27 март, 27 март” и казах: “Какво се е случило на 27 март? Какво трябва да се случи на 27 март?” Когато най-малко очаквахме, след причастието, нашият ТАТКО ни даде прекрасно Слово и ние се държим за ВАШАТА вярност, АББA ЯХУВЕХ. Без значение как ще разтърсите този свят, ние искрено вярваме, че няма да ни позволите да бъдем разтърсени. ВИЕ не трябва да позволявате нашата вяра да се поколебае. Ние се доверяваме, доверяваме, доверяваме и вярваме, че AББА ЯХУВЕХ, ВИЕ ще ни защитите

О, благодарим, ТАТКО, за това Слово. Благодарим, Небесни ТАТКО, за окуражаване на тези, които са загубили работата си, има такива, Небесни ТАТКО, които не могат да си плащат сметките, такива, които не знаят къде ще живеят, такива, при които немощите и болестите са взели домовете им, Небесни ТАТКО и те са толкова слаби и не знаят какво да правят. Благодарим ВИ за верността, AББА ЯХУВЕХ и Възлюбени ЯХУШУА нашият MAШИАХ. Сега при тях ще дойде вярата, Небесни ТАТКО, за тези, които не знаят какво да правят.

Онези, които са семейни, които са несходно свързани и не знаят какво да правят, Небесни ТАТКО. Те са на ръба на развода, Небесни ТАТКО, и те не знаят какво да правят, Небесни ТАТКО, Благодарим ВИ за вашата вярност, Небесни ТАТКО, в името на ЯХУШУА нашия Възлюбен МАШИАХ, ще използвате разделителния меч в бракове, които трябва да бъдат разделени, Небесени ТАТКО, и ще съберете бракове, които трябва да бъдат събрани чрез любовта на ЯХУШУА нашия MAШИАХ.

Ние ВИ благодарим за вашата вярност Небесни ТАТКО, който възвръщаш децата си ТАТКО, за да следват пътя на Святост, ТАТКО Небесни. Благодаря ви за ВАШАТА вярност Възлюбени ЯХУШУА, нашият МАШИАХ, за пролятата КРЪВ, ЯХУШУА и спасение, които ще дойде в домовете на тези, които са се молили за спасението на своите близки. Благодарим ви за вашата вярност, АББА ЯХУВЕХ, за защита от правителствата, корумпираните правителства на тези страни, Небесни ТАТКО, AББА ЯХУВЕХ в името на нашия любим MAШИАХ, благодарим ви за ВАШАТА вярност и ВАШЕТО силово поле, което ни защитава, Небесни ТАТКО и ни позволява да бъдем невидими, Небесни ТАТКО, чрез пролятата Кръв на ЯХУШУА нашия МАШИАХ, така че враговете да не могат да ни видят и ние ще бъдем скрити и ще бъдем невидими.

Благодаря ви за унищожаването на документите на врага за нас, Небесни ТАТКО. Благодарим ВИ и ВИ хвалим, AББА ЯХУВЕХ, точно сега. ВИЕ знаете за какви документи говоря, о, Небесни ТАТКО. ВИЕ знаете тайните на правителството, Небесни ТАТКО. Аз говоря за документите, Небесен ТАТКО, които се държат за всички, които са Свети, Небесни ТАТКО, как проследяват и записват имената им АББА ЯХУВЕХ, в базата данни, Небесни ТАТКО отбелязани за изчезване, ТАТКО.

Благодаря ви, AББА ЯХУВЕХ, че изпратихте Светите Ангели, които да свържат точно сега, да обрадят и защитят (с) куполи техните къщи, Небесни ТАТКО. Благодаря, АББА ЯХУВЕХ, точно както сте спасили Лот, точно както сте пощадили Ной и неговото семейство, точно както сте пощадили Даниил в рова на лъвовете и Седрах, Мисах и Авденаго в огнената пещ. Благодарим ВИ за вашата вярност, AББА ЯХУВЕХ, да защитите всички, които наистина, наистина, наистина принадлежат на ЯХУШУА нашия MAШИАХ.

Благодарим ВИ за вашата вярност за да ни защитите , когато разпространяват отрова във въздуха, Небесни ТАТКО, чрез т.нар. “химически следи“ (chemtrails), за да намалят населението на света. Те мислят, че това, което са правили е тайно и неизвестно. Когато АБВА ЯХУВЕХ каза: “Когато видите тези неща, призовете Кръвта на ЯХУШУА МАШИАХ, молете се оръжието да се върне на пилота, молете се оръжието да бъде изпратено обратно на човека, който е създал тези отрови, на правителствата, които позволяват да се изпраща. ”

Нека кръвта на ЯХУШУА, нашия Възлюбен MAШИАХ е като антибиотик. Засрамете врага, ние изпращаме объркане в лагера на врага, ние Ви благодарим и ВИ славим. Те мислят, че имат антибиотик и го дават на своите приятели и семейства, но AББА ЯХУВЕХ, ВИЕ поставяте смърт в тези инжекции. Слагате смърт в тези хапчета. Вместо това, светиите са защитени, те не могат да ни навредят, освен ако ВИЕ не го разрешите. Затова, Верните, когато виждате отровата на химическите следи във въздуха, не забравяйте да кажете молитва: „Аз призовавам Кръвта на ЯХУШУА нашият МАШИАХ на това. Връщам това оръжие на пилота, на химиците, които са го създали и на правителствата, които го изпращат.

ЯХУВЕХ е верен и когато тровят храни и вода, те дори изпращат смърт и болести във въздуха, благодарим ВИ за вашата вярност, AББА ЯХУВЕХ, че ще бъдем защитени от всичко това. Но този, който изпраща тези оръжия, те ще се върнат при тях, защото нямат защита от гнева на АББА ЯХУВЕХ, защото ТОЙ вярно обеща да ни защити и да отмъсти на нашите врагове.

Благодаря ВИ, ТАТКО ЯХУВЕХ, че сте ни скрили под крилата СИ, както казва Псалом 91. Благодаря ви, AББА ЯХУВЕХ, със собствените си очи ще видим възмездието на нечистивите. Всеки ВАШ враг, AББА ЯХУВЕХ и Възлюбени ЯХУШУА нашия MAШИАХ, е и наш враг. Всеки, AББА ЯХУВЕХ, който защитава нечестието, който оправдава греха, независимо дали го знаят или не, те служат на сатана и те са врагове на Светата Невеста на ЯХУШУА нашият MAШИАХ.

Ние ще служим на ВАС, AББА ЯХУВЕХ, Възлюбени ЯХУШУА нашия МАШИАХ и Скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ през всички дни на нашия живот тук на тази земя и завинаги във вечността на Небето. Както ВИ възхваляваме тук, така ние ще ВИ славим и ще се покланяме с вярност завинаги в Небето. Ние питаме, AББА ЯХУВЕХ и аз сега заставам за Невестата на ЯХУШУА нашия MAШИАХ, и ние молим смъртта да не докосва тези тела, да имаме свидетелство подобно на Енох, преди да бъде взет на Небето, че той е угодил на нашия АББА ЯХУВЕХ.

Всеки ден, ние наистина обещаваме да се опитваме да ВИ зарадваме повече всеки ден, AББА ЯХУВЕХ. За да ВИ принесем цялата Хвала, Чест и Слава чрез Името и Кръвта на ЯХУШУА нашият МАШИАХ. Ние се покланяме на ВАС. ВИЕ сте нашето Величество. Ние ВИ се покланяме. Ние ВИ обичаме. Ние ВИ обожаваме. Ние възхваляваме ВАС, AББА ЯХУВЕХ, Възлюбени ЯХУШУА наш MAШИАХ и Скъпоценна РУАХ ХА КОДЕШ, нашата ИММАЯХ, нашата МАМА МЪДРОСТ, нашата МАМА ШЕКИНЯХ, нашата MАМА Слава. Всички тези неща са за скъпоценната СВЕТА ДУХ и ние ВИ се покланяме.

Благодарим ВИ за Помазанието, което сте изляли днес на мен, за да чуя ВАШИЯ глас по този неочакван начин, само за да кажете на близките СИ: “Благодаря ви за вашата вярност”. Всичко започна от нас, благодарихме ВИ за ВАШАТА вярност и тогава ВИЕ ни благодарихте.

Благодаря ВИ. Амин.

Казано чрез Апостол Елишева Елияху
27 март 2009 г.

Ако това Пророчество е било благословение за вас, моля, изпратете ми имейл.

Свържете се с нас

www.amightywind.com
www.almightywind.com