Пророчество 110, Овце МОИ, не се безпокойте, не се Тревожете, Защото АЗ Бия Вълците!

print

Пророчество 110

 

Овце МОИ, не се безпокойте, не се Тревожете, Защото АЗ Бия Вълците!

Казано / Написано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
 
Получено на 5 април 2009 г.
Издадено на 10 април 2009 година
Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Забележка: Amightywind е в интернет от 14 години, но ще стане на 21 години на 10 април 2009 г. Това Служение съществува от 21 години, но е в интернет е от 14 години. Аз се надявам това да направи ясни всички рождени дни и празненствата, които се празнуват. Всеки рожден ден и празник, които има това Служение е победа в ЯХУШУА, нашия МАШИАХ, защото дяволът се опита да спре това Служение още преди да се роди.
******

Пророчеството Започва

Извикайте го достатъчно силно, за да могат всички ясно да видят победата, която това Служение има в продължение на 14 години в интернет. Поставете датата 10 Април с големи букви за това, което врагът каза, че ще бъде унищожено в Индиана, мястото на болките при раждането на това Служение. На 10 Април 2009 г. то не само е оживяло и цъфтяло по света, но и е пораснало – на 21 години. Това не е победа на мъж или жена, това е победата на твоя АББА, победата на твоя ЯХУШУА, победата на твоята любима РУАХ ХА КОДЕШ, твоята ИММАЯХ.

Така че АЗ не искам никой да търси това. Искам го точно в лицето на врага, защото това е ден на голяма победа. Елишева, когато те поставих в този интернет, колко малко, колко малко и далеч са били жените пророци. Ти проправи пътя и АЗ те използвам, за да направя това, което никога не е било правено, защото ти пророкуваш в Светите Езици. Не можете дори да разберете влиянието, което има върху врага, тъй като се пренася по въздушните вълни към четирите ъгъла на земята. Твоят глас, пълен с МОЕТО Помазание, пълен с МОЯТА сила, се съхранява не само в напечатани материали, не само на компютри и компактдискове, но и на Ipods, на касетофони, защото това не е само написано, то е изговорено.

Така че този ден не се празнува само на земята, но се празнува и на Небето. Не само твоето физическо раждане, но и раждането на Служението в интернет на 10 април, 21 години човешко време. Един ден в Небето и това не е далеч, всички които ти помогнаха ще видят резултатите от верността на едно малко, мъничко семе, което започна като малко начало. АЗ сега не само го използвам сега, но и ще се използва дори в Голямата Скръб и МОИТЕ истини ще продължат да освобождават човечеството, ако вярват.

Сега, Елишева, [Прочетете Свидетелството на Елишева], ти знаеш защо врагът винаги е искал да умреш и когато не е било чрез ръцете на сатана, било е чрез собствената ти ръка, както ти се опита. Но чрез Името и Кръвта на ЯХУШУА твоят МАШИАХ, не само ти имаш победата, но и всички, които слушат и вярват.

[МОИ възлюбени деца], всичко беше част от МОЯ добър план да ви доведа, както го направих, защото тежестта стана твърде тежка за Елишева и ако не бях го направил, тя отдавна би се отказала. (Прочетете Актуализираното Не се отказвай, не спирай). АЗ не спрях дотук, АЗ я използвах, за да роди „на ЯХУШУА спирачите на демони“, ЯСД и дори за това трябваше да плати цена, преди да мога да изпратя Светите Ангели (Прочетете за изцелението на Елишева, като докосна крилото на Архангел Михаил) на пътя й. Сега те (ЯСД) стоят срещу силите на злото, тъй като те посредничат и се молят най-малко един час всеки ден. Това са специални Свети Помазани Молитвени Воини и големи, големи, големи ще бъдат техните благословения, стига те да останат верни на МЕН.

Елишева: Благодаря ви AББA.

Затова АЗ те поставям в дом, където овцете вървят до теб на зелено пасище, за да ти напомнят, че АЗ, ЯХУШУА, съм твоя Добър Пастир и както ти давам, винаги помни, че тези овце при тебе нямат тревоги или грижи, те вярват, че пастира ще ги заведе до зелени пасища. По същия начин АЗ съм те завел на зелено пасище. АЗ те защитавам. АЗ отблъсквам вълците или всеки, който иска да ти навреди. Точно както овцете не се тревожат и агнетата не се тревожат, така и вие, които живеете в този дом и тези, които са част от вас, няма да се безпокойте. Точно тук е МОЯТ Възлюбен, който възстановява душата ти, докато лежиш в МОИТЕ зелени пасища и не се отклоняваш и се опитваш да намериш собствени.

АЗ говоря на всички онези, които МИ позволяват АЗ, ЯХУШУА, да бъда вашия МАШИАХ, да бъда вашия Добър Пастир. АЗ ще защитя онези, които са МОИ. На онези, които гледат на това Служение като благословение, извършено от МОЯТА собствена ръка, с прободените ръцете на вашия ЯХУШУА, ще получат щедри чудеса от МЕН. Ако повярвате на думите, които АЗ изговорих и не се срамувате и изобличават всяка реплика. Те изобличават лъжите. Те стоят твърдо в това, в което вярват и се борят срещу сатана, врагът и неговите служители, които са били изпратени.

Всеки, който нарича това Служение нечестиво, истинският дух, който е вътре, е бил разобличен и те не са МОИ. Да, АЗ казвам, че СВЕТАТА ДУХ не е в тях, защото не можете да наричате това, което е свято, това което само повдига стандарта на святост, предупреждавайки хората да се покаят, преди да е станало твърде късно, издига имената на вашия АББА ЯХУВЕХ, ЯХУШУА Вашия МАШИАХ, и на Скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ. Всеки, който го обявява за зло, АЗ казвам, че е извършил богохулство и по-добре да треперят от страх, защото АЗ чувам всяка дума, която казаха. И в деня на съда АЗ ще се кажат отново същите им думи и те ще наведат главите си от срам и ако успеят да го направят, ще го направят отново по различен начин.

Но не забравяйте, Деца МОИ, че АЗ не съм го нарекъл „Служение на последния шанс“ за нищо. Всеки, който има контакт с това Служение, се изправя лице в лице с ЯХУВЕХ и това, което те правят на теб, е направено на МЕН. Защото никой мъж или жена не получават славата на това Служение, за цялата хвала, чест и слава за това, което наричате СВЕТА ТРОИЦА.

Така че в този ден и на 5 Април е рожденият ден на първия път, когато Елишева, АЗ ти казах: ти си МОЯТА Предвещаваща Слугиня, и АЗ използвам думите, изречени чрез теб, за да стигна до този свят за тези, които искат слушат и АЗ казвам да, дори и тези, които са принудени да слушат и тези, които ще слушат.

На 10 април 2009 г. АЗ искам за този празник да се вика на далеч и на широко, 21, както човек преброява годините и това служение е все още тук и за хвала, честта и славата на ЯХУВЕХ, защото АЗ говоря това.

Край на Словото

Елишева: Благодаря ВИ, AББA. Благодаря на Възлюбения ЯХУШУА. Благодарим ВИ, Скъпоценна РУАХ ХА КОДЕШ. Всичко, защото ви молим отново.

Елишева: (Смее се) Благодаря ВИ, ние само ВИ благодарим на АББА ЯХУВЕХ. Ние просто благодарим на ТАТКО, че това е наистина щастлив празник, щастлив рожден ден и всичко това е за възхвала, чест и слава на Алеф и Тав, Алфа и Омега, нашия АББА ЯХУВЕХ, нашия Възлюбен ЯХУШУА, нашия МАШИАХ и Скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ ,

Благодаря ВИ, благодаря ВИ, благодаря ВИ, благодаря ВИ.
Амин.

Дадено на това Дете, Войн, Невеста на ЯХУШУА нашият МАШИАХ
5 април 2009 г.

Ако това пророчество е било благословение за вас, моля, изпратете ми имейл.

Свържете се с нас

www.amightywind.com
www.almightywind.com