Пророчество 112, Пазете се от Непокаялия се Грешник, Насърчавайте Светите, Които се Покайват и се Подчиняват на ЯХУШУА!

print

Пророчество 112

Пазете се от Непокаялия се Грешник, Насърчавайте Светите, Които се Покайват и се Подчиняват на ЯХУШУА!

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
Получено на 10 юли 2009 г.
Издадено на 14 юли 2009 г.
Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Имах сън на 9 юли 2009 г. и когато се събудих, започнах да възхвалявам и да се покланям на ЯХУШУА и ТОЙ неочаквано изговори това Слово. Сънят е поставен под това Пророческо Слово. Моля всички, които имат тълкуване на този сън, да ни изпратят имейл. Всички тълкувания, за които получам свидетелство, ще бъдат публикувани на сайта на Служението.
******

Докато ти още спиш, АЗ изливам върху теб МОЯТА Жива вода (Еремия 2:13, Йоан 4: 10-14). Винаги си знаела, че помазанието, което АЗ съм ти дал е електрическо. Колко пъти хората са държали ръката ти в миналото и ръката им е станала безчувствена? Сега бъди послушна, запиши съня си (Деяния 2:17; Авакум 2: 2) колкото можеш, защото това, което си спомняш е това, което АЗ исках да запомниш.

Просто знайте това, онези, които АЗ наричах “на ЯХУШУА спирачите на демони“, тези които АЗ наричах твои духовни деца, извикаха към МЕН да излекувам тяхната духовна майка и наставник, МОЯТА Предвещаваща Слугиня. Кажи им, когато се молят за теб и другите, които служат на твоя страна: АЗ вземам тези благословения, АЗ вземам тези молитви, АЗ ги държа близо до сърцето СИ. Те са като сладък аромат на МОИТЕ ноздри (Битие 8: 20-21; Пс. 141: 2; Езекиил 20:41; 2 Коринтяни 2: 15-16; Фил 4:18; Откровение 8: 3-4).

Ти чакаш специален ден, M’ lady (моя дама), то не е нещо, което можеш да ускориш ( в плътта си). И все пак АЗ ти казвам това, защото всеки, който издига тези молитви за теб и другите, АЗ само ви помазвам повече. АЗ ви връщам неща и АЗ възстановявам, макар че не е това, което сте искали, но ускорява времето. Те са верни.

И когато видиш онези, които си мислила че са верни и виждаш, че те не могат да ходят до теб, “не повече“ (защото АЗ ги разделих) – това е за всички ЯСД, за които АЗ говоря сега, които са МОЯТА вярна фронтова линия, верните молитвени посредници, Светиите, МОЯТА елитна сила.

Дръпни очите си от падналите. Не продължавай да скърбиш за падналите – тези, които са започнали в ЯСД и са сложили ръце на плуга и са казали: „Това е твърде трудно. Отдръпвам ръката си от плуга. УЧИТЕЛЯТ очаква твърде много. Това не е такова удоволствие, каквото си мислех, че ще бъде да служа вярно на твоята страна, Елишева. Това е твърде трудно. Искам да се наслаждавам на този свят. Искам да върша нещата по моя начин ”.

Това са падналите. Това са тези, които ще бъдат в Голямата Скръб (Матей 24:21). Това са тези, които ще страдат по различен начин, но скъпи мои – АЗ говоря на верните “на ЯХУШУА спирачите на демони“.

Точно както Моисей се умори и се нуждаеше от някой, който да може да повдига ръцете му в битката (Изход 17:12), стига дланите и ръцете му да бъдат вдигнати, защото нямаше сили да ги издигне сам. АЗ използвам тези „на ЯХУШУА спирачите на демони“. АЗ използвам молитвите по този свят и лицата, които не знаеш – липсващите части на Невестата, МОЯТА послушна Невеста.

Те посредничат и се молят за теб и въпреки това не знаеш имената им. Не знаеш много от техните имена, но АЗ използвам молитвите на тези праведни, праведните от ЯСД, за да вдигам ръцете ти за битка.

[Борбата] е толкова трудна – защото АЗ те помазах Елишева. АЗ ти поставих уникално помазание и има цена, която трябва да платиш за това помазание – защото виждаш, че другите могат да говорят и АЗ ги чувам, но твоето уникално помазание е, ако само можеш да повярваш, няма нищо, което ти да попиташ и АЗ да не отговоря(1 Царе 3:19). И ти ще чуеш отговора.

АЗ ти говоря в съня. АЗ ти казвам за това голямо помазание, което АЗ съм поставил в ръцете ти. И АЗ съм доказал отново и отново и отново по начини, които са тайни – дори извън ума и разбирането.

(Децата МИ), бъдете благодарни, че не ви принуждавам да носите кръста, който АЗ принуждавам Елишева да носи. АЗ дори помазвам ръцете ви, докато спите. Не казва ли МОЕТО Слово: “Помазвам ръцете ти за война”? (Исая 45: 1. Псалом 89: 20-22, 92: 9-11).

Скъпоценни ЯСД – на ЯХУШУА спирачите на демони – АЗ съм помазал вашите уста. АЗ съм помазал ръцете ви, за да воювате, да събаряте крепости, да връзвате князете, властите и правителствата на този свят (2 Коринтяни 10: 4). Когато вие говорите, МОЕТО ухо е наклонено към вас, докато се молите и живеете в святост, докато се биете срещу врага и изкушенията на този свят.

Защото вие се подчинявате и защото обичате това служение, МОЯТА Предвещаваща Слугиня и вие вярно посредничите за тях – това Служение и Катринях и Адам – не подценявайте позицията си. Всички преводачи, които вземат свещения огън и ги поставят на други езици, не подценяват вашия ранг. Но продължавайте, всички вие, да оставате смирени пред МЕН – за всеки от „на ЯХУШУА спирачите на демони“, вие марширувате в собствените си редици. Дръжте си очите на Небесната Награда.

Вие сте Свети посредници. И когато видите, че другите падат отстрани, онези, които не могат да се нарекат МОЯТА Света Невеста, свалете очи от падналите. Дръж очите си на онези, които са били силни без значение какво е дошло, каквото и да е гонението, изкушението. Не казвам, че вие ??сте съвършени; всички сте в процес на работа.

Вие ще знаете кога ще получите тази степен, защото АЗ ще кажа на Елишева: “Обяви го сега”. И АЗ ще изпратя знак от Светите ангели и те пак ще дойдат при теб Елишева. Времето не е далеч (Матей 25: 6). Ако ти кажа твърде рано или ако ти дам дата, ще направиш грешката да живееш за тази дата. Работата не би била извършена. Душите няма да бъдат достигнати. Вие просто ще отброявате. Ето защо АЗ казах: “Няма да ви уведомя, докато не дойде време да се върнете у дома.”

Благодаря ви, Възлюбени „на ЯХУШУА спирачи на демони“. Благодаря ви за молитвите ви. Когато се молите за нея и за другите, благословения идват и върху вас. Докато давате този час, за да се концентрирате върху другите, МОИТЕ очи са винаги върху вас. Не всеки е квалифициран да бъде Свят ходатай. Тези, които са паднали – това е, защото вече не желаят да се изправят и да държат ръката си на плуга. Не скърбете, но се радвайте скъпи, защото АЗ не ви оставих сами. Вие сте смисъла на едно свято семейство. Не само в добрите времена, но и в лошите времена, където споделяте тежестите на другите.

И за всички невидими, същото благословение отива при тях. Да, врагът атакува по-силно, но това е така, защото наградите са много по-големи. Вие не съхранявате своето съкровище тук на земята, но се съхранява в Небето (Матей 19:21). И Елишева те ще стоят до теб заедно с възлюбените МИ Адам и Катринях и всички онези, които са ви благословили, всички онези, които са били благословение за това Служение и са пожертвали своите жертви и са готови да бъдат преследвани (Матей 5:11). (12), за да бъде работник и градинар в това плодородно поле на Служението Amightywind (Матей 13:35), (което принадлежи на Алеф и Тав и РУАХ ХА КОДЕШ). АЗ ви казвам това, те ще стоят до вас и АЗ ще им благодаря лично, един по един. И вашите награди ще бъдат хора, събрани от всички страни и нации, които стоят в дълга редица, чакайки да ви посрещнат и да кажат “благодаря”.

Онези от вас, които са се смирили и са позволили свидетелството ви да бъде поставено пред целия свят, ще се запознаете с онези, чийто живот е бил изменен от вашето свидетелство. Не казва ли МОЕТО Слово: “Чрез МОЯТА Кръв и тяхното свидетелство …” (Откр. 12:11) животът на хората се променя – ако те могат само да вярват, че АЗ възнаграждавам с добри неща тези, които продължават да МЕ да следват.

Така че не скърбете за падналите. Оплаквайте известно време и разберете – но не продължавайте да живеете в тази тъга – защото АЗ трябва да покажа и АЗ трябва да докажа кой наистина е покорната Невеста. Истина ви казвам това, светите са по-святи. Но те плащат цена за тази святост – точно като онези, които вървят по пътя на нечестието, които са тръгнали по правия път и носят кръста си и го хвърлят надолу и казаха: “Вече няма да нося този кръст. Аз няма да ходя в посоката, дадена от Небето“. Отивам сам. Каквото ЯХУШУА ХА МАШИАХ иска е трудно.(Лука 14: 25-27).

Но виждате, че АЗ ще изпратя някой друг на пътя. И те ще видят този кръст, който е бил изоставен и захвърлен: призванието и делото, което АЗ съм определил. Те ще го вземат и ще носят този кръст (Марко 8:34). Те ще бъдат съгласни да страдат от преследване и подигравки. Те ще бъдат готови да пожертват времето и финансите си. Те ще бъдат готови да пожертват каквото АЗ искам от тях да жертват. И помазанието за едно дело, което беше отхвърлено и изоставено, АЗ само ще помажа повече. И да, АЗ ще изисквам повече, но един ден на Небето, МОИ Възлюбени Съкровища, ще видите, че всичко си заслужава, когато АЗ ви благодаря лично в лицето ви.

Така че АЗ казвам „добре свършено“ на онези, които са МОЯТА вярна, послушна Невеста. АЗ казвам: “Добре свършено, но никога не си позволявай да се гордееш.” Защото АЗ зная много добре как да смиря всеки един от вас, така че дръжте очите си на МЕН и продължавате да растете в помазанието, което АЗ съм дал на това Служение.

[Край на първа част от това Слово. Продължавайте да четете Част 2. Не пропускайте молитвата на Елишева.]

Елишева: Благодаря ТИ, Благодаря ТИ, Благодаря ТИ, Благодаря ТИ, Благодарим ТИ, ЯХУШУА, Благодаря ТИ, АББА ЯХУВЕХ, Благодаря ТИ, Възлюбена ИММАЯХ, нашата МАМА РУАХ ХА КОДЕШ, нашата МАМА МЪДРОСТ, нашата МАМА Слава, нашата МАМА ШЕКИНЯХ.

Благодаря ВИ, Благодаря ВИ, Благодаря ВИ, Благодаря ВИ, Благодаря ВИ, Благодаря ВИ. Благословете всички верни по този свят. Благословете тези, чиито имена ние не знаем. Благославяйте онези, чиито имена знаем.

Благодаря ВИ, Благодаря ВИ, Благодаря ВИ, Благодаря ВИ за работата на това плодородно поле, както наричате Служението.

Благодаря ВИ, Благодаря ВИ, Благодаря ВИ, че те издигат нашите имена и Благодаря ВИ, Благодаря ВИ, Благодаря ВИ за благословенията, които се връщат при тях.

Благодаря ТИ, AББА ЯХУВЕХ, нашите очи се отдръпнаха от падналите. Ние само скърбим за известно време. Ние ще държим очите си фокусирани върху тези, които се стремят да ви се подчиняват AББА ЯХ.

(Елишева започва отново да се моли на светите езици).

Ние ТИ се покланяме, ние ТИ се покланяме, каквато и цена да изисквате, ние взимаме кръста си и ТЕ следваме (Марко 8: 34). Ние сме, с вяра ходещи по водата чрез ТВОЕТО Име, ЯХУШУА, нашия възлюбен MАШИАХ.

Благодарим ВИ, че ни помазвате повече. Благодарим ВИ за помазанието на нашите ръце. Благодарим ВИ, AББА ЯХУВЕХ, възхваляваме ВИ, ЯХУВЕХ, за всичко, което сте направили и всичко, което ще направите.

За верните, които наистина ВИ се покланят, ние ВИ благодарим AББА ЯХУВЕХ. Вашите изисквания могат да бъдат трудни за тази смъртна плът, но всичко си струва. Всеки плаща различна цена, тези, които ВИ следват и ВИ почитат, и ВИ поставят на първо място в живота си и любовта си, онези, които се стремят да бъдат като Енох, за да ВИ бъдат угодни по всички начини. (Евреи 11: 5).

Благодаря ТИ, скъпи ЯХУШУА ХА МАШИАХ, благодаря ТИ скъпоценна РУАХ ХА КОДЕШ нашата ИММАЯХ.

Това, което не можем да направим чрез плътта, можем да направим чрез Името и Кръвта и Духа в нас всички, защото познаваме ВАШАТА любов. – всичко чрез Кръвта ТИ, в която ние се измиваме 24 часа в денонощието, всичко чрез оръжията от Ефесяни 6, които никога, никога не липсват.

О, възлюбени ЯХУШУА, ние ТИ се покланяме. Благодарим ТИ за верните, които стоят за Истината. Това Служение, в което ВИЕ ме използвахте, за да дам раждането му на тази земя чрез този интернет – е необичайно. И само тези, които искат да ядат духовно месо, ще получат тези истини. И каква цена трябва да платя, но ЯХУШУА прости ми, когато не казвам, че си струва всяка минута от деня.

Лъжите, клеветниците, враговете, които се изправят, които предпочитат да ме убият, само за да ме накарат да мълча, онези, които са пълни с ревност и егоизъм, които казват:

„Защото не мога да чуя този Бог на моето спасение по начина, по който ти, Елишева чуваш, просто ти връщам тези думи, защото не мога да ходя свято, защото ръцете ми са напоени с грях, защото се поддавам на изкушението. Коя си ти, че казваш, че не можеш?

Затова те мразя, защото показваш колко съм мръсен. Мразя те с омраза – и те проклинам всеки ден – където един път те наричах приятел, защото ми показа пътя към светостта и ми показа да видя пътя към истината. Но сега те мразя, Предвещаваща Слугиня, защото ми показа светлина от Небето. Ти ме доведе до нова връзка с ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Но защото предпочитам тъмнината – защото светлината ослепява очите ми – мразя те.

Остави ме сам и ме остави да живя в тъмнина (1 Йоан 3:19). Остави ме на мира Amightywind Служение. Аз не искам да виждам греховете си. Остави ме на мира. Да, аз започнах на прав път. Да, аз се опитах да напусна греха. Да, аз се опитах да живея за този ЯХУШУА ХА МАЩИАХ. Но е твърде трудно да ГО следвам. Остави ме на мира. Искам греха си. Аз те наричам лъжец. Не може да бъдеш Пророк, защото аз не съм. Не можеш да бъдеш свята. Как може да живее този Бог вътре? Аз те наричам лъжец или ще трябва да призная, че аз съм лъжец. Посочвам пръста си и казвам: “Трябва да си грешна, трябва да си толкова мръсна, колкото и аз.” Опитвам се да те оценя според моите стандарти и не ме интересува какво казва вашият Бог.

Така че, остави ме на мира Служение Amightywind. АЗ не искам да чувам, че съм несходно свързан. Вместо това ще обозначим вашето Служение като лоша шега. Аз няма да се притеснявам да стоя пред ЯХУВЕХ, защото Той е изцяло милост и любов. Далеч от мен Служение Amightywind. АЗ не искам да чувам, че трябва да живея в святост. Мразя те, Елишева. Всеки ден проклинам името ти. Всеки ден се събирам с врага, който прави заговор, за да отнеме живота ти. О, но аз все още се наричам Християнин. Кой може да каже, че не съм? Защото знам кой е Исус Христос. АЗ знам цената, която ТОЙ е платил на Голгота. И виж, това е всичко, от което има нужда. Няма значение дали съм свят. Няма значение дали живея в грях. Няма значение, че те укорявам и всички истини в това Служение, аз все още принадлежа на НЕГО.

Така че далеч от мен, Amightywind Служение, аз не искам да участвам във вашето помазание, “не повече”. Аз сложих ръката си на плуга и се опитах, но не искам повече да бъда част от него. Когато веднъж те прегърнах като приятел, прегърнах те като семейство, дори подкрепих твоето Служение – без значение колко силно ти викаше и казваше “това Служение не принадлежи на мен, а принадлежи на Небето.” Аз се засмях и казах: “Това все още е твоето служение.” И дори засадих семена финансово. АЗ мислех, че може би ще си купя няколко благословии, ако съм мил с теб. Но не повече, не повече, просто не си струва.

Аз виждам как другите около мен са благословени и аз се ядосвам и размахвам юмрука си. Виждам как вярващите, светите, послушните, разкаялите се, които ходят по пътя на светостта те прегръщат и аз ревнувам тази любов. Аз ревнувам, защото нямам това, което имате. Мразя те и мразя това, за което говори това Служение, защото то е огряло със светлината си върху тъмнината ми. И аз просто искам да се скрия – знаейки, че не съм част от Невестата на ЯХУШУА, защото изискванията са твърде високи. И дълбоко в душата си аз знам, че ще премина през Голямата Скръб и цената, която ще трябва да платя, защото аз отказвам да те слушам този ден.

И така, в сърцето си аз знам, че идва истина – но не искам да участвам в тази истина, защото аз не мога да вървя по пътя, както ти правиш, по пътя който ЯХУШУА иска да ходя. Аз трябва да се откажа от твърде много. Трябва да призная, че греша, а ти си права и БОГ на изкуплението наистина говори от устата ти. Не искам да призная това, защото ако го направя – и аз ще престана да те мразя – защото ако го направя, ще свърша. Вече не можех да понасям себе си в огледалото – да призная, че ти си богата с вяра, а аз съм беден.

Затова аз ще продължа да те мразя. АЗ ще продължа да проклинам тази Предвещаваща Слугиня. Аз ще продължа да проклина всички, които следват истината, защото предпочитам да живея в моята лъжа до деня, в който умра.

Остави ме на мира, ти, Предвещаваща Слугиня. Остави ме на мира, ЯХУШУА. Предпочитам да мисля за вас само като Бог на любовта – не като онзи, който прокле тази смокиня, която не дава плод. Остави ме на мира и нека ушите ми останат глухи. Остави ме на мира и нека очите ми останат слепи. Остави ме на мира и да проклинам, лъжа и клеветя твоето име Елишева Елияху. Говоря болезнени неистини и клевети. И аз оставам с враговете ти и воювам с тях, защото те поне ме приемат, какъвто съм аз.

Така че, остави ме намира Служение Amightywind, вече не искам да виждам греховете си. Аз предпочитам да вярвам на Библията по мой начин. Аз знам в сърцето си, че един ден ще платя цената, но не си струва днес. Тъй като още не мога да видя Небето, не мога да чуя от Небето по начина, по който ти го правиш и този свят около мен е всичко, което имам. Така е толкова лесно да те мразя, Елишева (Псалом 37:32). Аз още не съм чул думите: “Махни се от МЕН, който вършиш беззаконие, АЗ никога не съм те познавал” (Матей 7:23). И аз отказвам да повярвам, че ЯХУШУА ще ми каже това. Дори не харесвам името, с което ГО наричате. Аз ГО наричам Исус Христос, защото ако трябваше да призная това еврейско име, ще трябва да призная целия си срам.

Ти ме хранеше с духовно месо (1 Коринтяни 10: 3), сега го плюя обратно в лицето ти, защото е лесно да се пие млякото (1 Петрово 2: 2, Евреи 5:12), но толкова е трудно да преглъщаш духовно месо. Просто ми дай мляко да пия, мога да повярвам. Дай ми Бог, който просто казва, „аз съм чиста любов“, „аз съм благодат“. Не ме учи на този ЯХУВЕХ на съда и че същият, който ме благославя е същият, който ме проклина. Просто ме остави, Служение Amightywind. Не идвай вече в къщата ми, „не повече“. Не говорете с моята съпруга или с моето семейство или с приятели или те ще ме оставят и ще покажат истинския грешник, заключен вътре. И тогава те ще ме презират и ще ме прокълнат, ако открият, че вие сте казали истината, а аз излъгах. И тогава какъв ще бъде краят ми? Живот в самота е всичко, което виждам.

[Промяна на езиците на Елишева и част 2 от Словото продължава]

Сега, Елишева, АЗ знам, че се чудиш, какво току-що направих. АЗ ти дадох ново помазание, МОЯ Възлюбена. Сега чуваш думите на враговете си. И АЗ все още говоря – където те ще знаят, че дори АЗ ти казвам какво говорят. Не само това, докато други слушат тези думи, те ще разберат защо враговете разказват тези лъжи.

Така че, Елишева, струва ли си цената на преследването заради МОЕТО Име? Защото сега не просто чу думите от Небето, сега знаеш думите, които са затворени в сърцата и душите на враговете ти – онези, които някога си наричала приятели, твоето семейство, онези, които някога си наричали дъщеря и син. Нищо не е скрито, МОЯ дъщеря, защото АЗ сега ти дадох ново Помазание.

Онези, които наистина МЕ следват и МИ се покланят, онези, чиито имена са написани в Книгата на Живота на АГНЕТО, ще кажат: “Искам да следвам истината, която осветява пътя. Решен съм да следвам ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Решен съм да не гледам назад. Няма да бъда като жената на Лот“ (Битие 19: 15-26). Този свят е пълен с жените на Лот. Църквите преливат от тях, но Елишева, те ще дойдат и ще си отидат. Но накрая АЗ ще разкрия духа в тях.

И сега това Пророческо послание ще бъде преведено отново на други езици. Някои ще плачат и ще скрият лицето си със срам и отново ще МИ покажат, че съжаляват и ти ще знаеш духа в тях, който АЗ показах. И те ще направят всичко възможно, за да докажат “Аз съм в това Служение с теб, ще проповядвам тези Истини”.

А на онези, които са направили това, АЗ ще им простя и ще помажа отново ръцете им, за да ги сложат плуга – ако само те признаят: “съгреших сега” и осъзнават, че АЗ не гледам личността (Деяния 10:34). АЗ възнаграждавам тези, които старателно МЕ търсят.

АЗ СЪМ Алеф и Тав. Продължавайте да провъзгласявате на всички – защото няма МАШИАХ, няма Господ, няма Спасител освен АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, единственият Роден Син на ЯХУВЕХ и няма друг път към Небесните порти освен чрез МОЯТА Кръв и МОЕТО име.

Така че продължавай да говориш, Amightywind Служение. Света Невеста, присъединете се към нея и станете едно. Тези, които четат от далеч, представете се на тези, които работят в това Служение, сега е време да излязат. Нека знаят, че сте били там през цялото време, за да не се чувстват сами.

АЗ провъзгласих специално благословение на всеки един от Небето – когато четете Светото Пророчество и пишете и казвате: “Аз ги приемам” – имате благословение, което имате по начин, който не разбирате, само защото ги насърчавате.

Това е благословението, което АЗ имам за теб този ден Елишева, докато се събуждаше, без да знаеш, че – МОЯТА любов – АЗ ще говоря отново. Но запиши това и го съхрани, защото си чула от Небето.

Така че, докато АЗ ти давам Слово за порицание за друг и ти скърбиш. И ти носиш траур, когато видиш накой паднал. Махни очите си от тях и насочи очите си към онези, които стоят високо. И въпреки че понякога те могат да бъдат съборени от врага, те викат МОЕТО Име и МОЯТА КРЪВ ги АЗ повдигам отново.

Това са онези, които се борят за истините, които АЗ освобождавам чрез това Служение – за това, което това Служение учи е само това, което АЗ отдавна съм включил в МОЕТО СВЕТО СЛОВО, затворено в Древните книги. Това са онези, които те прегръщат и те обичат, защото знаят, че АЗ съм вътре в теб, защото знаят, че АЗ говоря от теб, защото те възприемат РУАХ ХА КОДЕШ в тебе.

Сега АЗ не само на теб говоря, но АЗ говоря на всеки, който е на ваша страна и помага да служите. О, колко големи, колко големи, колко големи ще бъде вашата благословения. Просто продължавайте, продължете да МЕ следвате. И същите награди, които запазих за МОЯТА Предвещаваща Слугиня и за цялата вярна Невеста, със собствените си очи също ще ви видят – наградите за онези, които МЕ следват и са верни на МЕН. Вашият ЯХУШУА, вашият MAШИАХ никога няма да ви напусне или да ви изостави. Затова свалете очите си от падналите и насочете очите към онези, които МЕ следват в послушание и верност и искрено те наистина МЕ обичат.

Край на Словото

Дадено на това Дете, Воин, Невеста на ЯХУШУА нашият МАШИАХ
10 юли, 2009

Ако това пророчество е било благословение за вас, моля, изпратете ми имейл.

Сън 9 юли 2009

Покана за Небесен празник

Бяхме в една стая и аз, (Елишева) бях в червен стол, нямаше много от нас, може би само шепа от нас и щеше да има голямо събиране, голямо празненство и всички бяха много развълнувани. Всички хора в стаята знаеха, че ще отидат с изключение на един човек и той беше тъжен. Един човек каза: “Няма да отида. Трябва да остана тук и да работя. Не съм достоен да отида на този празник. Чакам следващата покана.“
Аз бях тази, която каза на останалите в стаята, че отиват на празника. Погледнах този човек и казах: “Но ти ще дойдеш на празника. Ти си поканен”, и той отново каза: “Не, не съм достоен да отида.” Останалите хора казаха: „Докажи, докажи Елишева, че той ще дойде на празника. Вдигни си ръцете си и пляскай 3 пъти”.

Ръцете ми почиваха на облегалките на стола и аз казах: “Знаеш, че не искам да го правя”, но хората продължават да ми казват да пляскам с ръце 3 пъти и те казаха: “ЯХУШУА иска да го направиш.” Казах: „Помазанието е толкова силно.” След това аз погледнах тъжното лице на този човек и той започна да се надява, че ще плесна с ръце 3 пъти. Затова аз вдигнах ръцете си и сложих дланите си. Чух как ЯХУШУА ми каза: “Пляскай с ръце 3 пъти.” Така аз плеснах с ръцете си 3 пъти много бързо и един мъж се усмихна с огромна усмивка и всички приветстваха и похвалиха ЯХУШУА, защото тогава всички знаехме, че ще тръгнем за празника и няма да оставим този човек зад себе си.

Моля, пишете ни, ако имате дарбата за тълкуване за този сън.

Свържете се с нас