Пророчество 114, Новозеландското Бебе е Възкръснало от Мъртвите!

print

Пророчество 114

Новозеландското Бебе е Възкръснало от Мъртвите!

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
Получено на 18 септември 2009 г.
Издадено на 27 септември 2009 г.
Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Ето кратко обяснение на хората, споменати в това Пророческо Слово:

През 2007 г., според мен, една жена на име Леа Тавита се свърза с мен от Нова Зеландия. Тя каза, че е получила свидетелство за всички Пророчества, които е прочела, включително за истинския съботен ден. Съпругът й на име Осана е пастор в АОГ, църквата на Божието събрание, която се покланя в неделя. Леа се изправи срещу съпруга си Осана с истините, които бе научила от това Служение. Осана отхвърли тези истини и се опита да затвори устата на Леа и заплаши, че ще я убие. След това Леа напуснала съпруга си и отишла в приюта за жени, а Осана я намерил в приюта. Леа не искаше да прави компромис с истината. След известно време Осана видя как жена му се стои за истината и взе решение да следва и истините, научени от Леа.

ЯХУВЕХ даде на Осана много положителни думи, които да помогнат за изграждането на Осана след този опит, тъй като Леа просто искаше да го пречупи. ЯХУВЕХ дори промени името на Осана на Давид и каза, че е имал призвание като Давид от Древността и трябва да бъде убиец на Голиат. Нещата изглеждаха прекрасно със семейството, или поне така си мислехме, но вървяха толкова добре. ЯХУВЕХ Пророкува чрез мен по онова време, че ще има клон на това Служение в Нова Зеландия и ще има Физическа сграда, в която хората да се покланят. Всички смятахме, че лидерите ще бъдат Давид и Леа. Всъщност, те наеха малка сграда и започнаха Съботните служения с цялото семейство и няколко други се присъединиха към тях. Работата изглеждаше добре, помислихме си ние.

Имаше двама души, които по това време живееха с семейството на Давид и Леа, млада жена и мъж. Там бяха и сестрата на Леа, Моера и децата й, които също живееха с тях и майката и бащата на Леа също живееха там. Ние говорихме с тях по телефона и всички те се бяха събрали около високоговорителя и ме изслушаха и всички бяха много развълнувани да ни чуят, когато се обадихме. Те имаха своите проблеми, както всички семейства и те щяха да ни кажат и ние щяхме да се молим за тях и когато получихме Слово за тях от ЯХУВЕХ или ЯХУШУА, щяхме да им кажем.Но нещата започнаха да се спускат надолу. Леа беше упреквана няколко пъти, но тя не приемаше повечето от упреците, които дойдоха от ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Аз направих грешката, когато за пръв път започнах да говоря с Леа и й казах, че тя е на мое място в Нова Зеландия, защото аз не мога да бъда там. Е, разбрахме, че това обзе главата й и духа на гордост влезе в нея.

Една нощ, неочаквано получихме обаждане от Давид и той каза, че Леа го е изгонила от къщата и че Леа е била с този човек, който е живял с тях. Леа и този мъж си мислеха, че са сродни души и те вярваха, че са Двамата Свидетели. Най-малкото бяхме в шок. Пратихме Давид в хотел за сметка на Служението, защото той нямаше пари или място за спане. След това се обадихме на Леа и този мъж по телефона и ги попитахме дали това, което Давид каза е истина и на нашето неверие и двамата казаха: „Да“.

Ние не можехме да повярваме какво чухме. Този мъж и Леа дори прелюбодействаха в къщата. Веднага след като ни казаха, че са повярвали, че са сродни души и Двамата Свидетели, аз започнах да говоря на езици и от ЯХУВЕХ дойде много, много силно порицание за Леа и този човек. След порицанието ги попитах дали имат свидетелство, че това порицание е от ЯХУВЕХ и човекът каза, че го е получил и веднага се покая, но Лия каза, че не знае, че е объркана. Този човек се смири и попита за прошка ЯХУВЕХ и му е простено. Той също премина през освобождение. Това е разликата между Леа и мъжа, той се смири , а тя отказа да направи това.

Леа не искаше да приеме този укор от ЯХУВЕХ и сега започна да казва, че не е бил от ЯХУВЕХ. Духът на гордост и Изабел бяха обзели Леа. Сега тя започна да говори за това Служение като за зло. Тя говори на цялото си семейство и се опита да накара всички да обърнат гръб на Служението и твърди, че аз съм фалшив пророк. По онова време мислех, че клонът на това Служение, което трябваше да бъде в Нова Зеландия е мъртъв. Не мислех, че има някакъв начин да се случи.

Но Моера, сестрата на Лия, не я послуша, СЛАВА НА ЯХУШУА !!! Moера знае гласа на ЯХУВЕХ и тя знае добрите плодове на това Служение Тя видя как Служението е благословение за семейството. Моера не попадаше в този капан и каза, че тя и децата й отиват, за да си намерят къща. И така, Моера сега живееше сама с децата. Това потвърди убеждението ми, че Новозеландският клон няма да се случи, поне така аз мислех.

Мора беше преминала изпитанията, които ЯХУВЕХ й даде и сега това води до Пророческото Слово.

Светите Пророчества идват от РУАХ ХА КОДЕШ, използвайки дара на свети езици чрез мен. Моля се да отделите време да слушате този дар на Свети езици, защото той доказва, че това не е просто написана дума, а свръхестествено чудо на ЯХУВЕХ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, и скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ. Книгата Деяния на апостолите описва този дар на говорене на Свети езици като говорене на езиците на хора и на Свети ангели. Този дар от РУАХ ХА КОДЕШ, наричан още СВЕТА ДУХ, дойде на апостолите в горната стая на това, което се нарича Ден на Петдесятница.

Ще ме чуете да се чупя емоционално и да се боря да продължа с това Пророческо Послание, когато ЯХУВЕХ ме предупреждава, че ще бъда отново отхвърлена. Да бъдеш Пророк не е състезание за популярност, ако беше, ЯХУШУА ХА МАШИАХ и всички истински пророци биха загубили това състезание.

Най-тъжното е, че аз някога наричах тези врагове Дъщеря и Син и ги обичах толкова много. Аз не исках да се откажа от тях, докато ЯХУВЕХ ни каза, че Леа Тавита е отхвърлена. Тя е беше хваната в грях, признава го, но мисли, че всички трябва да го забравят и все още иска да бъде пастор на това Служение в Ъперхут, Нова Зеландия. Тя ревнуваше от призванието на живота на съпруга си и се изправи, за да открадне призванието му и успя, също както Езавел излъга и поведе Ахав. Леа Тавита стана фалшив пророк и тя накара хората да се страхуват от нея.

Тя дори ги накара да й се поклонят, когато тя беше изпълнена със силата на сатана, ЯХУВЕХ продължава да говори тези пророчески послания за нея, за да се покае и да се отвърне от злото и да поправи злото, което е направила. Обаче бунтът изпълни сърцето й, тъй като й било казано, че това Служение не може да има лидер, който да носи името на това Служение и не е Свято.

Аз трябваше да й дам много пророчески послания, където ЯХУВЕХ каза, че не може да се справи да бъде лидер, тя беше пълна с гордост и бунт. Тя настояваше да бъде лидер, защото каза, че е първата, която е била избрана. В крайна сметка тя разбра това послание и когато го разбра, забрани на Осана да бъде лидер. Това е толкова тъжно, защото Осана Тавита някога е бил посветен пастор на голяма църква на Божието събрание. Когато ЯХУВЕХ говори за него Пророчески Послания, ЯХ промени името му на Давид и тя каза, че е нежен гигант, защото той е много висок и мускулест мъж и след като е бил някога жесток, той става нежен и открито лесно плаче.

Ние го обичахме като Духовен Син и той някога също ни обичаше. Когато ЯХ измъкна от него насилническия дух, сатана видя шанса си да унижи този някога мощен човек на ЯХУВЕХ. Леа Тавита злоупотребяваше и го унижаваше, докато тя настояваше да управлява дом си, като караше всеки да се бои от нея.

Знаехме, че тя не може да представлява това Служението. Никога не сме изпращали адреса, където се е събрало обществото, защото ЯХ тества всички тях. Когато чух, че тя е карала жените, които влязаха в службата, да покрият главите си и да обърнат лицето си към стената, за да се молят, аз й казах, че има една Стена на Плача в Ерусалим и това не е по Писанието.

Когато тя стана и изповяда прелюбодейството си зад амвона, твърдейки, че ЯХУВЕХ й е дал знак, че са Двамата Свидетели и че ще трябва да се разведе със съпруга си и да се ожени за този човек и каза, че ЯХУВЕХ се съгласява, беше капката, която препълни чашата, и аз бях използвана да я укоря за последен път в Пророческо Послание. Тя толкова се ядоса, че удари Моера, която се опита да прочете Пророческото Послание от ЯХУВЕХ към нея, като я блъсна и свали на земята, разкъсвайки Пророческото Послание на парчета, където Моера го беше помазала.

Този екип на Служението с Моера и децата им страда много по време на тази година и един месец. И все пак ЯХУВЕХ се прослави, защото ТОЙ донесе физическия клон на това Служение, което според нас нямаше надежда и беше мъртво. Ще има книга, която съдържа всичко, през което преминахме през това време, ако ЯХУВЕХ го обяви. Нещата, които тя направи в църквата ни причиниха срам, но тя никога не е носела името на това Служение, защото чакахме докато ЯХУВЕХ ни каже кога ще са готови да поемат ръководството в Нова Зеландия. Имах нужда от някой там през всичкото това време, когато не можем да бъдем там.

Това Служение е Свято Служение и сатаната няма да ни позори, чрез някаква връзка с нейното служение. Злите духове, които се проявиха от нея, се обърнаха в магьосничество, когато отишла в къщата на Моера и наричала болест върху дома й. Леа Тавита е нечестива и все пак е тъжно, тя не винаги е била такава. Moера живее в Нова Зеландия в един и същ град и тя и децата й Грейс, Джеймс, Джон и брат в ЯХУШУА на име Джийн, който е част от това Служение и са голямо благословение за това Служението. Сега търсим сграда и ще публикуваме техните свидетелства, както и адреса на Съботния храм.

Само ЯХ знае какво сме претърпели, за да достигнем до самоанския народ с истините на това Служение и да ги нахраним с духовно месо, което са Светите Пророчества. Ако някой, който чете това и е от Нова Зеландия и има възможност да дари на тази Нова Църква, моля, пратете ни имейл и ни уведомете. Благодаря.

Както казах, това е кратко обяснение на случилото се. Вероятно бих могла да напиша цяла книга с всичко, което се случи, но се моля да разберете това ново Слово сега след това обяснение.

Бях на телефона с любимата си сестра Катринях, молейки се за ситуацията в Нова Зеландия и това Пророческо Слово излезе.

Пророчество 114

Новозеландското бебе е възкръснало от мъртвите!

(Елишева: О, Боже, о, май, аз имам силни родилни болки!)

О, как AЗ скърбих, как АЗ плаках, как АЗ ридах за болката, която трябваше да изтърпиш, докато се бореше. АЗ ти показах, Елишева. АЗ ти показах, всички вие, които плакахте с нея, че бебето (Новозеландската църква на Amightywind) не е умряло! Макар че те гледаха това бебе, което скоро щеше да се роди и казваха, “със сигурност ще умре.” “То” е това, което някога си обичала и се грижила като за дете. Ти ги обичаше като собствено дете. Ти го наричаше син; наричаше я дъщеря. Наричахте ги Свети. Вярвахте, че те са най-добрите, докато не ви разкрих, че носят маски (Притчи 26:26).

О, този, който някога е бил “Осана”. АЗ промених името му на Давид. АЗ му дадох пророчество след пророчество, за да го изгради там, където е бил съборен, но той те предаде, когато предаде МЕН. Защото, като поглъщаше лъжите на Езавел, той изтъргува на призванието на живота си, защото се боеше от жена си повече, отколкото се страхуваше от МЕН, ЯХУВЕХ. Когато някога е бил ваш враг, АЗ [по-късно] ви дадох любов към него, сякаш той е вашият син. Но запомнете тези малките, който предаде вас, предаде и МЕН, ЯХУВЕХ (Мат. 25:40, 35).

Ти прие истината на Леа Тавита. Прегърна я и я обичаше като дъщеря. Ти беше нейният наставник, но сърцето й се изпълни с ревност и завист, докато ти се опитваше да я насърчиш; вярваше, че може да заеме мястото ти. Тя стана като диктатор и управляваше собствения си дом с железен юмрук. Тя се противопостави на всичко, което АЗ говорех чрез теб, когато предупреждение след предупреждение идваше. Но когато бунтът влезе в нея, когато ревност и завист и конфликт (влязоха в нея), тя се е отвори за легион от демони и тя се укрепи във всеки вид грях, включително прелюбодеяние. Ти предупреди! Ти моли! Ти плачеше. Шанс след шанс бе даван и сега тя взема това, което се говори в истина и казва, че е лъжа (Исая 5:20).

Там имаше една скромна сестра. Тя наблюдаваше всичко това. Тя знае какво е да си под юмрука на Леа Тавита. Тя не се чувстваше достойна, но знаеше, но знаеше, но знаеше, че истината е в това Служение. Истината е в това Служение: защото АЗ, ЯХУВЕХ и МОЯ Възлюбен Роден Син ЯХУШУА, твоят МАШИАХ и Скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ, изговаряме всяка дума и тя разпознава гласа като ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ.

Така че, някога Леа използваше това Служение, за да говори истината на семейството си, но когато се разсърди на теб, защото грехът й беше разобличен и всеки щеше да знае, тя се опита да каже: „Вече не вярвайте на това Служение. Вече не вярвайте на Пророчествата. Вече не слушайте Елишева. Вместо това, слушайте мен“.

Тя беше толкова надута от гордост, като наперен паун. Викайки по-силно и по-силно, така че всички очи да се съсредоточат върху нея, тя ви хулеше отдалеч и копаеше собствения си гроб с всяка клеветническа лъжа. Тя забравя на чие име е това Служение. Тя забравя кой говори истината и това не е една жена, защото това съм АЗ, ЯХУВЕХ. АЗ защитавам това, което е МОЕ. сатана помисли, че ако събори тази жена, няма да има църква в Нова Зеландия, която да говори за истините от това Служение, които АЗ изричам.

О, тя изричаше смърт на детето; то умря в утробата на майката. Елишева колко сънища си имала, че имаш спонтанен аборт, че бебето е умряло? Ти плачеше и казваше: „Новозеландското бебе е мъртво, защото дъщеря ми Леа умря този ден. Тя беше тази с мъжа си, която трябваше да носи тези думи в Нова Зеландия ”. Но вие забравяте, че АЗ имам силата на възкресението (Йоан 5:21; 11:25). АЗ говоря живот за това, което е мъртво и АЗ ще го съживя отново, за да бъде по-добро от всякога. АЗ призовавам истинските лидери, за които АЗ знаех през цялото време, че ще преминат теста.

Моера, АЗ погледнах надолу към твоето скромно сърце, което пита „кой, аз?“ И АЗ те призовавам и АЗ те изненадвам този ден. Докато работиш толкова упорито и даваш толкова много, и жертваш, и издържаш толкова много болки, докато омразата и богохулството се обръщат към теб и името ти се изхвърля като тор. АЗ те призовавам и АЗ ти казвам: ти си перла от перлите. И АЗ те призовавам, защото си готова да страдаш за МЕН. Ти се бори със сестра си, говоря биологичната, защото сега тя вече не е сестра (Мат. 12: 48-50; Лука 8:21), тя е враг на враговете (Матей 10:36). Тя е враг на всички врагове.

Но АЗ ви казвам това: на Моера може да се вярва. Вие сте обвинени в разделяне на семейството, но кога ще разберат това !? Това е МОЯТ СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ, който носи разделителния меч (Матей 10:34; Лука 12:51) и това първо Пророчество, което сега е поставено пред света и първата истина, която АЗ донесох. И това е първата истина, която сега е поставена, която показва, че бебето е оживяло и не е мъртво. АЗ използвам възможността да кажа, че следващото по ред ще бъде физическа сграда, в която ще бъде общението.

Главата на това ръководство, сега от Небето АЗ определям, това си ти, МОЯ любима Моера, по-скромна жена не може да бъде намерена и все пак толкова помазана.

Сега Елишева, АЗ говоря Слово, което те шокира. Това е, което помазанието възбужда, когато четеш на Катринях какво трябва да бъде поставено и АЗ ви казвам тази изненада. АЗ отново ти напомням: ти си била изпратена в Петдесятни църкви, защото в Петдесятна църква си била изпълнена със СВЕТАТА ДУХ. Това бе една петдесятна църква, където за пръв път предаде живота си на ЯХУШУА, твоят МАШИАХ, МОЯТ Единороден Син.

И така, сега AЗ те изпращам и ти казвам това: ще трябва да предложиш предгръдка на петдесятната църква, на пастора. Този, който защити името ти, когато този пастор попита: “Разкажи ми истината за това Служение, защото сме чули какво е казала Леа Тавита. Наистина ли Елишева е лъжепророк? Тя е обвинена в разделяне на семейства, но аз съм убеден да дойда и ще попитам вас за истината.

Елишева, АЗ ти казвам това: макар да се страхуваш от отхвърляне и болка, ще трябва да протегнеш ръцете си на този пастор, който каза: “Благодаря ти, че ми каза истината”, когато греховете на Лея Тавита бяха изложени.

Сега той знае и казва на другите. МОЕТО желание е този пастор да не може да каже, че не сте се опитали да се свържете с него по никакъв начин, свържете с него. Защото това е МОЕТО желание, тази Петдесятна църква да получи истините на това Служение, което АЗ съм ти поверил. Това ще бъде негов избор и ти не можеш да го контролираш, независимо дали той те прегръща [в замяна] или ти плюе в лицето. Но АЗ ще го съдя. Ще бъде или благословение, или проклятие, защото той е чул истината.

Сега той е отговорен за това. Ще изчисти ли името ти? Ще защити ли това Служение? Ще работите ли един до друг и ще стане ли част от теб? Ще позволи ли на МОЯТА Моера да застанат зад амвона и да говори истината, които АЗ съм дал това Служение? Ще остави ли човешките учения? Ще обгърне ли съботния ден? Ще бъде ли готов да остави титлата, когато организираната църква го заплашва?

Дали ще каже: „Аз съм решен да следвам AББА ЯХУВЕХ? Това ще бъде така, както ТОЙ е определил, дори и да отстраниш организираното име на МОЯТА петдесятна църква. Аз съм твърдо решен, да не следвам хората; Аз съм твърдо решен, следвам ЯХУВЕХ. Аз съм решен да проповядвам истината и ЯХУШУА ХА МАШИАХ говори истината от това Служение. Елишева Елияху не е лъжепророк. Но Леа Тавита, ти си пълна с врага, със сатана и легион от демони говори от устата ти (Йоан 8:44), докато хулиш тия, които веднъж каза, че обичаш. Всичко, защото твоят грях беше открит всички да го видят“?

И така, този самоански пастор, МОЯТА Моера, ти ще занесеш тази дума до него; ще приемеш любовта на Елишева към него. Какво той прави с него, АЗ вече знам.

Виждате МОИ възлюбени съкровища, въпреки че плачете и ридаете и казвате: „О, ЯХУШУА, моля те, идвай“, когато идва празникът на Тръбите. Но все още не е време, просто те използвах, за да дадеш раждане. Още не сте дотигнали до Нова Зеландия (Исая 42:10) и има толкова много други езици (Пророчествата да се преведат на много други езици) (Мат. 24:14; Рим. 11:25; Деяния 1: 7). МОЕТО времето е съвършено и АЗ няма да пропусна нито една душа. Всички онези, които са призовани да чуят истините на това Служение, няма да имат никакво извинение, когато застанат пред МЕН, ЯХУВЕХ.

Все още има врагове, които все още са подредени в редица. И сатана изпълни сърцата с “унищожи това Служение”, но помисли това, всички тези, които искат унищожаването на това Служение, всички тези, които искат смъртта на МОЯТА Предвещаваща Слугиня Елишева, те не могат да бъдат изпълнени с МОЯТА СВЕТА ДУХ. Те не могат да принадлежат на МЕН (2 Тим. 2: 9) и да са измити в МОЯТА Пролята Кръв на Голгота. Те бяха МОИ врагове, преди да дойдат на тази земя. Те МЕ предадоха преди и те МЕ предадоха сега. Не всички, които наричат себе си християни, имат Христос в тях; това са сатанинската синагога (2 Кор. 11: 12-14). Тези, които наричат себе си Евреи и не са, те са синагогата на сатана (Откровение 2: 9; 3: 9).

Затова ти плачеш и ридаеш, защото името ти е оклеветено и когато (един) лъжец след друг стои в редица, но АЗ ти напомням, дъщеря МОЯ Елишева, на когото принадлежиш, а ти си МОЯ. АЗ ви напомням, врагове: отмъщението е МОЕ, АЗ ще се отплатя (Рим. 12:19; Второзаконие 32:35)! Вие само копаете нивото на ада, до което ще слезете. С всяко поемане на дъх се приближавате до гроба си, защото АЗ слушам всяка дума, която казвате, особено онези, които вкусиха доброто от това Служение (Евр. 6: 4-6) и защото ви беше дадено Слово, което ви показа вашите грехове (вие правите същото като Леа Тавита) и сте я предали [Елишева] отново.

Отново и отново АЗ казвам, няма нито една сълза, която се пролива от МОИТЕ свети, която АЗ не хващам и не слагам в бутилка (Псалом 56: 8)! И един ден ще ви покажа сълзите ви! АЗ ще ви покажа колко АЗ ви обичам! АЗ сложих етикет на всяка бутилка. И всеки враг, който предизвика тези сълзи да се пролеят, ще бъде държан отговорен. За всички, които говорят против МОИТЕ Свети, които говорят против тези Свещени истини, които АЗ съм освободил чрез това Служение и други, те ще бъдат държани отговорни и АЗ ще им покажа тези бутилки. И Леа Тавита, рафта е пълен с бутилки от сълзи, които ти си причинила!

Горко на враговете МИ! Горко на враговете на това Служение! Горко на онези, които наричат себе си Християни! Вие не сте християнин! Не можеш да МЕ заблудиш! Вие имате име. Вие си слагате етикет Християни, но това име отново и отново се омърсява. Те са за абортите! Те са за хомосексуалността! Те стоят зад амвона, дори се осмеляват да четат МОЕТО Слово и се наричат християни. Гарантирам ви това: молитвите им не са чути (Исая 1:15; Захария 7: 12-13).

Знам кои са МОИТЕ свети. Те са тези, които са нападани от враговете. Но горко на враговете, защото АЗ ви предупредих преди и отново АЗ ви предупреждавам, когато атакувате това Служение, вие атакувате Алеф и Тав (Зах 2: 8). Нападате АЗ, ЯХУВЕХ. Вие атакувате МОЯ ЕДИНСТВЕНОРОДЕН СИН Вашия MAШИАХ, но ТОЙ не е вашият MАШИАХ, вие само претендирате за НЕГО като такъв.

Елишева, не забравяй това: те могат да казват името на Исус Христос, но ти знаеш кой има вътре МОЯТ ДУХ. ТОЙ е твоят MAШИАХ; те само претендират за НЕГО като свой. Това е Писанието, което казва, че те наричат себе си евреи, но са от синагогата на сатана (Откровение 2: 9; 3: 9).

Така че, врагове, вие сте загубили! АЗ определих този ден: раждането на Служението, което ще носи това име, на това Служение. И АЗ определих кой ще застане на твое място и ще изговаря думите: това е МОЯТА Моера и АЗ давам шанс на самоанския пастор да стане част от всичко това, защото той казва, че има сърце за МЕН. Той казва, че търси само истината. АЗ му давам отговор на молитвата му и вече знам какво ще направи, но Елишева още няма да ти кажа. Трябва да се подчиняваш и трябва да се представиш като лидер.

Затова се радвайте на този ден! Елишева започна да усеща болката на 27 август преди повече от година. Родилните болки бяха толкова силни. АЗ физически ти дадох да почувстваш болката. Ти си като жена, която ражда и си викала към МЕН 6 дни и на 7-мия ден ти казах да позвъниш на Леа Тавита. И АЗ говорих от устата ти, че първата физическа църква, която ще се роди със сграда, ще се роди в Нова Зеландия. И това, което АЗ съм говорил този ден, сега ще видиш, че ще се сбъдне когато първото пророчество на Самоански (Псаломи 2: 8; 22:27) е проркувано и окончателно поставено пред света. И благословения за това ново ръководство, благословения за Моера – за твоите жертви и твоето послушание, за твоята вярна любов. Защото твоята собствена Майка и Баща те изоставиха, но АЗ, вашият АББА ЯХУВЕ, не го направих (Псалoм 27:10) и ви благославям този ден по начин, който никога не сте мечтали.

Докато чувате това Слово и то се публикува (менаджерът го преписва и поставя) пред света, АЗ ви давам благословение, което не може да се купи с пари. Защото ти си била пречистена и си била изпитана в огнената пещ, а ти и твоите скъпоценни деца, Грейс, Джеймс и Джон и излязохте като най-чистото злато, защото отказвате да повярвате на лъжите на врага. Вие отказвате да изоставите това Служение, въпреки че е разделило семейството ви. Но АЗ трябваше да ви разделя. Трябваше да ви призова да получите благословенията.

Всичко трябваше да се случи точно както беше. Трябваше да разделя пшеницата от плявата, гордите от смирените, тези, които наистина търсят МОЯТА истина и тези, които биха предпочели да повярват в лъжите. Затова използвах МОЯ Възлюбен ЯХУШУА, МОЯ Единствено Роден СИН, за да използвам разделящия меч, така че всички да могат да видят и никой да не може да отрече, че това, което АЗ Пророкувах, е било извършено (Исая 52: 6).

Дори същите тези думи, които АЗ, ЯХУВЕХ изговорих, ще бъдат следващото Слово, преведено на самоански. Защото какво добро би било, ако достигне само до англоговорящите хора? Всеки език на всеки преводач ще го постави на всички езици, защото АЗ, ЯХУВЕХ изговарям това благословение и това, което АЗ определям, никой не може да го вземе от МЕН. То е направено.

Така че Леа Тавита искаше да бъдеш известна! Затова АЗ ти дадох това, което поиска, но по различен начин! Сега твоето име ще влезе в историята и ти ще държиш главата си наведена пред МЕН, докато за твоето име се говори като за проклятие (Исая 65:15)! А ти, Осана Тавита! Ти взе МОЕТО име Давид, което АЗ ти дадох – защото трябваше да си бил като Давид от Древността и ти трябваше да убиеш Голиат. Ти можеше да убиеш демоните в нея [Лея Тавита]. Можеше да ги изхвърлиш, но какво направи вместо това? Ти избяга от страх! Искаш ли да си Осана? Носи името си, защото АЗ никога повече няма да те наричам Давид!

Внимавайте, врагове МОИ! АЗ мога да направя същото и за вас. Мога да оставя имената ви да влязат в историята по начин, който няма да искате. Както в Библията се споменават имената на героите (Евреи 11; Числа 32:12 и т.н.) също така и на МОИТЕ врагове (Юда 11; 2 Тим. 2: 17-19; Рим. 9: 13-17 и т.н.). Това е вашият избор. Какво да бъде?

За всички онези, които са слушали и са чели, и за всички, които ще прочетат това Свято Пророчество, това е вашият избор. Приятел ли сте на това Служение? Или сте враг на това Служение? Каквото и да решите, запомнете това: вие решавате на коя страна стоите и дали АЗ, ЯХУВЕХ , ще ви благословя или прокълна този ден. Това е вашият избор.

За светите, молете се благословение този ден за новороденото бебе, което току-що АЗ родих в Нова Зеландия и за ръководството, което АЗ току-що обявих на света.

За всички онези, които искат да посеят семе в това Служение, АЗ ще ви благословя изключително изобилно. АЗ, ЯХУВЕХ говорих този ден и АЗ благославям това бебе този ден. А сега помазанието, огънят, с който РУАХ ХА КОДЕШ помаза, се понася върху тази земя, докато тези Думи са публикувани, въпреки че повечето не са ги прочели и въпреки това АЗ го използвам като стандарт срещу злото и греха, които проникват в тази земя.

От цял свят избрах Нова Зеландия, за да бъда като МОЯ Нов Сион. Защото АЗ тук избрах първия физически клон на Служението. В духовния свят враговете ще скърцат със зъбите си от гняв. О, но Светите, които ще дойдат! АЗ ти казвам, Елишева, ти ще бъдеш изненадана и ще знаеш, че всяка сълза, която си проляла, всяка болка от предателство, която си почувствала, си заслужаваше. АЗ ти обещавам това. АЗ ти обещавам това и АЗ, ЯХУВЕХ, не мога да лъжа, АЗ обещавам това.

Разгледайте плодовете на тези, които нападат това Служение. Това Служение носи души на ЯХУШУА вашия МАШИАХ, МОЯТ Единороден СИН. Разгледайте плода! Разгледайте плода! Кой, кой, кой, с изключение на сатана, ще атакува Служение, което проповядва само святост, никого не води някого към грях, издига името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ пред целия свят не само на един език, но колкото повече може. И повече преводачи ще излязат. Това не е краят! Това е началото!

Затова се радвайте, МОИ възлюбени съкровища, АЗ ви давам този дар! АЗ затръбих от Небето и дадох благословения на Новозеландското бебе, благословения на Светите в Нова Зеландия и благословения на всеки, който ще благослови това Служение и новото ръководство, което повиках. Благословение на всички, които защитават това Служение от силните атаки и клеветнически лъжи! АЗ изговарям благословение благословение, благословение – трикратно за всеки, който е бил партньор в това Служение, който е насърчавал, който е подкрепял, който е издигат имената им в молитва. АЗ изговарям благословение три пъти, три пъти повече от това, което сте имали преди.

Това са Словата, които АЗ, ЯХУВЕХ, трябва да кажа. Това е подаръкът, който АЗ ви давам, когато приближава Празника на Тръбите. Първо АЗ духам в тръбата и АЗ обявявам пред света: бебето, бебето е оживяло и не е умряло и АЗ родих онова, което АЗ пророкувах. Отново доказвайки, Елишева, че не си лъжепророк. И горко на всеки, който иска да те назове така, защото те ще имат многообразие на мъченията, когато адът и Огненото Езеро ще бъдат техен дом. И АЗ, ЯХУВЕХ, ти обещавам това!

Така е казано, така е написано на 18 септември 2009 година
Дете, Воин, Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ,

Апостол Елишева Елияху

Свържете се с нас