Пророчество 115, Пазете се от Тоталитарната Диктатура, Идваща в Америка и Света!

print

Пророчество 115

 

Пазете се от Тоталитарната Диктатура,
Идваща в Америка и Света!

 

Казано / Написано под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
 
Получено на 30 септември 2009 г. – началото на Йом Кипур
Издадено на 12 октомври 2009 г.
Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Ревизирано на 15 октомври 2009 г. Първо случайно бе публикувана нередактираната версия на молитвата на Елишева. Това е редактирана версия на молитвата. Самото Пророчество е коректно.

В Словото по-долу, ЯХУВЕХ казва на ръководителя на сайта да сложи снимката ми в това Пророчество, а аз наистина не искам моята снимка, затова се аз помолих и попитах ЯХУВЕХ защо моята снимка трябва да бъде изложена и ТОЙ ми каза: “ когато АЗ, ЯХУВЕХ, гледам лицето ти с МОЯТА любов, АЗ виждам лицата на враговете с МОЯТА ярост”.
*******

Когато аз, Елишева, се молех на този Йом Кипур пред Трона на ЯХУВЕХ и се оплаквах на АББА ЯХУВЕХ, че най-злите клеветнически атаки идват от онези, които наричат себе си християни и аз чух, че АББА ЯУВЕХ казва: “Какво ще кажеш за тях, ако те бяха пред Трона МИ сега, за да бъдат съдени? ” и ТОЙ ме накара да извикам враговете на ЯХУВЕХ и това Служение и да ГО помоля да накара нашите врагове да замълчат. АЗ се борих с плътта си, защото не знаех, АББА ЯХУВЕХ ще ме накара ли да публикувам тази молитва пред света, но ЯХУВЕХ каза, че иска враговете да знаят, че имената им са били дадени на НЕГО на този Йом Кипур. Това е едно от най-смирените неща, които съм правила, защото мразя, когато враговете ме виждат толкова уязвима, но въпреки това аз се подчинявам.
.
Молитвата Започва:

(Елишева): Това е Йом Кипур, AББА ЯХ. Аз просто дойдох пред ВАС на Йом Кипур, AББА ЯХ. И просто ВИ казах и го направих със сълзи и казах: „Плача пред ВАС”, докато препрочитам Пророчеството, НЕБЕСНИ ТАТКО. И една дума беше написано неправилно, НЕБЕСНИ ТАТКО. – Какво е името на Пророчеството? Какво е името на пророчеството, което четете?

(Елишева): “О, Израел, къде е Кръвната ти Жертва” и имаше една дума, написана с грешка, НЕБЕСНИ ТАТКО. Там, не трябваше да има „изключения“, трябваше да има „приемане“.

(Елишева): то е препечатано от някой друг. Там не са поставили пауза. Имаше грешно написана дума, а аз просто… А вместо да кажат „приеми“ (A-С-C-E-P-T), те поставят „изключение“ (E-Х-E-С -Р-T). И това го промени. Аз просто плаках пред ЯХ и казах: “Не съм искала да бъда пророк.” ИСКАМ ДА СЕ ЗАПИШЕ ТОВА, ХОРА! Аз-

Да, ТОЙ ми казва какво съм направила. Но колкото до мен, викнах към ЯХУВЕХ и искам хората да разберат това. Аз не се надувам от гордост. Постоянно плача пред ЯХУВЕХ. Толкова се страхувам, да сгреша една дума. И на този Йом Кипур плаках и все още се страхувам – ужасно, мразя, когато враговете ми ме виждат така…

Но аз казах: “AББА ЯХУВЕХ и възлюбени ЯХУШУА ХА МАШИАХ, аз ще стоя пред ТВОЯ Трон и аз съм изправена пред отговорност за думите, които бяха изречени от тази уста. – Но аз знам, че са от ВАС.
Но ако една дума е преведена неправилно, ако една дума е пропусната…

“… защото ВИЕ говорите толкова бързо, когато говорите с мен: аз се моля на Светите Езици и в същото време мозъкът ми чува това, което ВИЕ ми казвате, но устата ми понякога не успява – да го поддържа, за да го изрязя на английски (1 Кор.14: 6-13). И някаква малка дума може да отсъства: “от” или “до”. Или просто мога да изчакам да чуя какво ВИЕ ще кажете и мога да кажа “и”.

„И аз… просто този дар е толкова крехък. Това, това, този дар е нещо, което не разбирам. Този дар е толкова уникален. Аз не познавам никой, който го е получил. Просто искам да се срещна с някой, който го е получил … през всичките тези години“.

Аз току-що виках към ВАС и чух една дума, пренаписана неправилно. – Сега всички преводачи трябва да преминат през тежестта, за да се върнат към Пророчеството – кой номер?

63? Във всеки случай … ….. просто искам да кажа на целия свят: знаете ли, аз правя всичко, което мога. Аз казвам, че е страшно да си пророк. Знам, че Библията казва, че тя е дарът на даровете; това е нещо, за което хората трябва да се молят, но всичко, което имам да кажа, че е плашещо.

Аз продължавам да плача и казвам на AББА ЯХ: „Аз не исках това, не исках това. Не исках да бъда Пророк. Не исках да бъда ВАШАТА уста. Това е твърде плащещо ”. Сега стигаме до толкова много нации. Сега достигаме толкова много държави.

И ТОЙ продължава да ми казва същото: “Но, о, ти, Елишева го направи. Ти го направи на Небето. Ти доброволно се предложи и един ден ще ти го докажа ”(Еремия 1: 5). Но сега, в моята плът, аз просто знам това: готова съм да дам Ново Пророчество, защото думите започнаха да се появяват и когато най-малко го очаквам.

Никога, никога, никога, никога, никога … Някой каза, че ми е писал …. Моят скъпоценен брат Цезар ми пише ( той е от Сингапур). И той каза: “Каквото и да правиш Елишева” – (Току-що го прочетох на Йом Кипур. Много го обичам. Той е новият брат в ЯХУШУА за мен. Той е и Пророк, но е много, много скромен и той дори не иска да се нарича Пророк). И той каза: “Каквото и да правите, не се покланяйте на дара. Не правете дара идол. ”

Това, този дар не е идол. Дори не питам …. Те просто се случват. [Пророчески Слова и пророчества], те просто идват. Онези около мен знаят: думите просто ще изтичат от устата ми и винаги е „когато най-малко го очаквам”. И точно днес – просто свърших да казвам на ЯХУВЕХ, “ако беше 3 минути [назад], това би било чудо.”

Не знам защо отне толкова много години. – Коя година? 2002! [През] 2002 една дума е неправилно преведена, думата е неправилно написана и не е със запетая и точка [където те] трябва да бъдат.

Но когато ЯХ говори с мен, аз съм като древен Пророк. Той не е… през повечето време дори не спирам. Аз просто преминавам от говорене на езици на говорене на английски. Ето защо е много трудно да разделим където ЯХ иска да раздели думите.

И така, като казвам всичко това, аз просто искам да знаете, че всичко, което се случва сега, аз просто попитах и ??поисках Слово пред Трона на ЯХУВЕХ и казах: “Не исках да бъда Пророк – това е твърде плашещо.”

Истината е, че когато няма връзка между [Пророчески думи], аз „като че ли“ поемам дълбока въздишка на облекчение – защото тогава никой не може да хвърли повече камъни върху мен. АЗ използвам да кажа: „Моля, не хвърляйте камъни по пратеника.“ (Защото, повярвайте ми, аз получавам много камъни върху мен.) – Те не са камъни, те са скали… и лъжци наистина се подреждат … и клеветници (Матей 5: 11-12). И тези от вас, които не защитават това Служение и все пак знаят, че истина идва от това Служение.

[ВИЕ] ЩЕ БЪДЕТЕ ПОДВЕДЕНИ ПОД ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ЯХУВЕХ! Защото правите работата много по-трудна. Трябва да изпратите лавина от писма до тези врагове. Трябва да се каже: „ПРОВЕРЕТЕ ИЛИ ЗАТВАРЯЙТЕ УСТА! Докажете, че сте прави. Защото знаеш какво? Те нямат доказателства, че аз съм лъжепророк!

Те дори вземат моето “име” и казват: “Това е истинското й име.” ГЛУПАВИ ХОРА! Как се осмелявате? Как смееш да лъжеш! Аз съм евангелист. Аз бях по целия свят и причината да пътуваме е, че сме евангелисти. Имам това в моето свидетелство: избягах от убиеца, моя бивш съпруг, който беше … Имам всичко това в моите свидетелства. Ако сте толкова слепи и не можете да го прочетете, и онези от вас, които вярват в тази лъжа, ще бъдете отговорни! ЩЕ БЪДЕТЕ ПОДВЕДЕНИ ПОД ОТГОВОРНОСТ. ЩЕ БЪДЕТЕ ПОДВЕДЕНИ ПОД ОТГОВОРНОСТ.

На този ден, Йом Кипур, чувствам с цялото си същество, че трябва да ви предупредя. Почти всеки самотен човек, който е дошъл на този сайт на Служението през всичките тези години и се е хранил: отиваш в организираните от вас църкви. Отиваш в неделя и слагаш малката си жертва на поднос, задължително даваш десятък.

Но мястото, където получавате духовното си месо, мястото, от което зависите, чрез което говори ЯХ, вместо да отидеш да изразиш гледната си точка (защото в твоята организирана църква няма сигурност, че там говорят пророците или нещо ти се дава), а на нас не давате нищо. Просто си мислите, че е безплатно, защото е в интернет. Не броите разходите ни. Вие не смятате страданието, което ни струва. Не смятате преследването. Вие не го смятате! Просто го вземете, изяждате и бягате! Вие дори не си правите труда да защитите, когато видите, че сме разпнати преди всички. MОЖЕ ЛИ МАЛКО ДА СЕ ПОГРИЖИТЕ!?

Знаете ли защо? Защото на вас не ви струва нищо. На мен това ми струва ВСИЧКО, това ми струва здравето. (Елишева плаче).

На този ден, Йом Кипур в сълзи, казвам ви, ЯХУШУА се завръща, но ТОЙ не се връща за тези, които седят в организирани църкви толкова самодоволно, защото ходят на църква в неделя. ТОЙ няма да се върне [за вас], освен ако не поставиш НЕГО на първо място в любовта и живота си. Няма да ГО видите. Няма да ГО видите. ТОЙ ще ви остави в Голямата Скръб.

Вие ще се чудите защо – тези от вас, които не са направили нищо, за да ме защитят, тези от вас, които не са вдигнали пръст, за да подкрепят това Служение. Ние сме на толкова много езици: поне 14 езика и повече. Но онези от вас, които не са направили нищо, нито дори насърчителни думи, нищо: разбирате ли, че ЯХУВЕХ ще ви съди за това? Вие разберете, че дори да отидете на Небето, ще узнаете, че наградите ви ще бъдат отнети от вас, въпреки вашите “добри дела” – в очите МУ на тази земя.

Аз не знам за какво ще говори ЯХ сега. Така че аз просто исках да го запиша, защото …. както казах, ще достигнем повече езици …. О, толкова много души идват при ЯХУШУА ХА МАШИАХ и, о, лъжците, се строяват в линия: клеветници, слуги на сатана, деца на сатана.

Аз мога да го взема от сатанистите. Ей, хора, те изпращат проклятия и магии, правят ритуали и жертви, изпращат писма и заплашват живота ми. О, всичкия този боклук, тяхното магьосничество! Всичко това е боклук.

Но знаете ли кой от тях е най-труден? Тези, които претендират [за името] и се молят в името на Исус Христос. Тези, които твърдят, че са на път към Небето. Те са най-трудни, защото дори не са, те дори не са християни. Те имат само име, нямат връзка с ЯХУШУА. В тях няма Христос. Те не са помазани – или биха приели Служението, което е в интернет от 1995 г. [носещо добри плодове, е от ЯХУВЕХ].

А аз съм „ръкоположен, лицензиран пастор“. Голяма работа. Истинското ми посвещение идва от Небето. И да, може би сте положили ръце на някого и всички си мислят, че сте „Апостол“. Голямата работа в очите на този свят. Това не означава нищо друго освен да позволиш на друг човек да положи ръце върху теб и приемаш (неговото) „посвещение“. Моето посвещение като апостол и пророк идва от Небето (Галатяни 1: 15-16).

И познайте кой? Как се казва? Как се казва? Какво е името на този човек в Нова Зеландия, а аз винаги забравям?

Андрю Стром и вашето училище за Пророци! Можеш да вземеш училището си за пророци и знаеш къде може да го пъхнеш!

Не можете да научите никого да бъде Пророк (1 Йоан 2:27) и не можете да обвинявате никого, че е Пророк (Матей 10: 8b; Мат. 21:13). Ти си лъжец. Ти си лъжец, откакто те срещнах през 1995 г. и ме включи в списъка си.

ТИ СЕ НАМИРАШ В СПИСЪКА НА ТЕЗИ, КОИТО СА ЗА ГНЕВА НА ЯХУВЕХ, АНДРЮ СТРОМ!

Ти говориш: „Пазете се от онези, които проповядват, че Десетте Заповеди трябва да бъдат спазвани и които вярват и казват на другите да почитат съботния ден (Шабат) и го пазят свят, пазете се.” – Бягайте от всеки, който проповядва Тора! Бягайте от тях.

Е, какво мислиш, Андрю Стром? Тогава ти беше сатанист и сега си сатанист!
Искам да го запиша на 14 езика: Андрю Стром е сатанист!
Можеш ли да ме чуеш – ти си сатанист.

Знам, че си започнал в магьосничество и знам, че това е твоето свидетелство. А Памела Мартин ме постави в списъка си с врагове. Това беше твоята приятелка, тя все още е там в Тексас.

И не съм те забравила, Памела Мартин. Не съм забравил какво си направила.

И не съм забравила, че Андрю Стром каза, че няма чисто Божие Слово, че всичко това трябва да е плът и той ме обиди за това през 1995 година.

И не съм забравила Памела Мартин за този телефон, ти ми каза, че се страхуваш от Андрю Стром, защото той имал власт и ти каза, че това са сатанински сили.

Знаеш ли какво, Андрю Стром? Знаеш ли какво, Крейг Мартин? Не съм те забравила. Не съм забравила никой от вас. И аз просто искам това (на запис) … Сега той ме напада.

ЯХУШУА на Йом Кипур не те е забравил! ЯХУВЕХ иска това да бъде записано! Той не те забравя!

Ти, които се наричаш “Малкълм Хип”, ти си “купчина тор”! Ти, който си написал книга за Илия и сега твърдиш, че си Илия! Ти, който ходиш и слагаш тези сайтове и ме оклеветяваш и омърсяваш!

Ти, така нареченият християнски съветник с име Стивън Роси- старши, ти, когото някога наричах брат и наставник! На теб, за когото е било адресирано Пророчество 111 – като благословение, а ти го изплю като проклятие, защото не искаш да се разведеш (защото струва твърде много пари).

Ти не си християнски съветник! Ти си дявол маскиран! Ти си Юда и аз го показвам пред целия свят и не само (и не само аз, но хората знаят), ти си в беда, защото на Йом Кипур – (не знаех, че това ще се случи, аз просто започнах да се моля на Светите езици). ) – ЯХУВЕХ иска да те предупредя. Знаеш ли съдбата на Юда? Знаеш ли какво, Стивън Роси- старши? Това е твоята съдба.

Сега твоят син, твоят собствен кръвен син, служи в това служение като младежки служител. Стивън Роси-младши е наш син, наш син! Ние го обичаме. Ние сме го обучавали и той е младежки служител и той не е като теб. И той вече не е твоята кръв. В него сега е кръвта на ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

Аз поставям враговете.

Аз поставям Зеф Даниелс. ЯХУВЕХ те помни! Помини те на този ден Йом Кипур, защото си част от всичко това. И знам, че има толкова много други ….

Хора, имам нужда от вашата помощ. Светии, които са благословени от това Служение, вие, във всеки случай, го докажете. Докажете го! (Защото трябва да го докажете на ЯХУВЕХ един ден! Какво направихте, за да вдигнете бремето от нас? Какво направихте по някакъв начин, за да ни помогнете? Помогнахте ли ни? Или ни пречите? Искам да кажа, че думите са добри и ценим окуражаващите думи, но имаме нужда от помощ.

Имаме нужда от помощ. Работата е толкова голяма!
Сега достигаме до толкова много нации. Опитваме се да предупредим за Шери Шринер. Опитваме се да предупредим за Линда Нюкирк …

Линда Нюкирк. Наскоро получихме съобщение от някого: тя държи хора като заложници. Там демонстрира своите демонични, сатанински сили.

Как може да купите някоя книга от Линда Нюкирк? Как може света да мисли рационално, всичко, което тя казва с Библията:: „Раждане на човечеството“? “Бременност 17 месеца”? О, боже, хора! Какво ви става? Тази жена е опасна. Тя е прикрит дявол.

И Шери Шринер! О, боже! Ти си някъде там и ти погребваш оргон. Оргон! – това е проследяване – нейния “специален” оргон. Нейният специален оргон, който трябва да държи извънземните далеч, който трябва да държи демоните далеч, който трябва да унищожи космическите кораби в небето.

Наистина ли сте толкова глупави?! Извинете ме, но AББА ЯХУВЕХ е гневен. Вие наричате себе си с името Християни и във вас няма християнин. Вие разчитате на жена да ви продаде оргон, за да засадите в двора си – да го засадят по целия свят.

Не разбирате ли? Не сте ли чели Светите Пророчества? Вие сте привлекли болест към вас. Вие сте привлекли демони към вас, като правите това. Привличате извънземните – Не се притеснявайте, когато дойдат НЛО, ще знаят къде се намирате. Ще бъдете отговорни за всичко, което сте направили.

За да кажеш, че нещо може да устои на демон, нещо различно от Името и Кръвта на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, вие сте наистина, наистина, наистина, наистина слепи и ушите ви са наистина, наистина глухи! Или пък вие сте под (влияние) на дух на контрол върху мисълта или манипулиране на мисълта, ако следвате Шери Шринер или Линда Нюкирк.

Ние ще поставим писмата, които пристигнаха и които предупреждават за Линда Нюкирк. Тази жена е опасна, опасна!

Тя има хора, които идват в нейния имот, тя им казва да дойдат, тя ще ги „пази в безопасност“. Тя ги заключва в барака, която тя нарича място за сън и след това се уверява, че катинарът е отвън, за да може да ви заключи.

Аз ви казвам хора, ще бъдете отговорни. Искам да кажа, защо този пророк е този, който трябва да се изправи и да предупреди хората за тези дяволски врагове? Защо аз трябва да бъда това? Списъкът е много дълъг.

Рик Джойнър и движението “Проявени Божии синове”. Дори не започваш да разбираш защо името му е „Издателство Утринна звезда”. Той се нарича …. Коя е утринната звезда, която падна от небето? Някой ли не разбира, че това е луцифер? Не разбирате ли за кого се отнася движението “Проявени Божии синове”? Те определят, че те са бог, те викат силно ! Събудете хора! Събудете се!

Аз съм като Пророк от Древността и ми стига! Стига ми глупост. Стига ми от глухи уши. Стига ми от слепи очи. Нека люспите паднат от очите ви и вижте какво става! И това е, което трябва да кажа на този Йом Кипур.

Аз знам, че ЯХ има съобщение, което започва да излиза. Започнах да говоря на свети езици, но това е и денят на съда. Това е то.

Някои от тези неща … – Всички тези неща, които споменах – не някои – всичко, което казах, са поставени в сърцето ми. ЯХУВЕХ е гневен. ТОЙ Е ГНЕВЕН!

Къде са другите преводачи, които са призовани да участват в това Служение? Защо доброволно не дадете времето си? Получаваме тези имейли, казвайки: “О, бях призован да бъда твоя преводач, но това ще ти струва „толкова” пари “. КАКВО! Ние не вземаме нищо за поставянето на Пророчествата на английски. Защо тогава вие (които вярвате, че това Служение говори истината) – защо бихте казали, че ще трябва да ви платя толкова много пари?

Нашите преводачи работят усилено. Те запазват цялото си работно време и все пак посвещават толкова много време на Светите Пророчества, като приемат посланията от това Служение и го поставят на всички тези различни езици. Аз не мога дори да ви кажа колко те страдат от това, колко време прекарват в това, колко сън губят. Дори не мога да започна.

Но техните награди ще ги последват до Небето. Те ще се срещнат с душите, както ние ще се срещнем с душите и всички те ще приемат лично благодарности, защото стоят на нашата страна. Ние знаем, когато напуснем тази земя, че ще напуснем с най-голямата награда от всички, че доведехме души при ЯХУШУА МАШИАХ, че ние проповядвахме святост.

Така че това трябва аз да кажа на този Йом Кипур. Сега ще видя какво друго ЯХУВЕХ ще ме накара да кажа, че всичко е в сърцето на ЯХ точно сега … всичко това.

ЯХУШУА се завръща. Голямата Скръб е близо до нас и горко на вас там, на сайта на Джим Брамлет на “5 Гълъба”. Джим Брамлет, ти имаш голям проблем. Ти имаш толкова много проблеми. Ти ще застанеш пред ЯХУВЕХ. И ти ще бъдеш държан отговорен за всеки път, когато някой е бил развълнуван: “Това е денят, в който ЯХУШУА идва”, “това е денят на грабването.”

И всеки един от вас на форума “5 Гълъба”, който направи това заедно с Джим Брамлет, всеки от вас, който каза: “Това е, това е денят …”

Този пастор … Какво е името на този пастор?

(Елишева): О, Ф.М. Райли, ти си баптист, ти. Наистина ще застанеш пред ЯХУВЕХ по голям, голям начин. Ти, които учиш хората, че могат да грешат и “каквото и да правят, без значение дали са в прелюбодеяние, без значение какво правите, докато сте, стига да знаете това … “.

Виждаш ли, това е твоето евангелие, а не Библейското Евангелие, Ф.М. Райли. Ще се изправиш пред яростния ЯХУВЕХ. Ще откриеш. Ще откриеш какво си направил – ти си научил хората, че могат да грешат и въпреки това те ще бъдат взети и ще отидат в Небето. – Всичко е наред, стига да казвате молитвата за спасение, не се притеснявайте, бъдете щастливи! Когато Грабването дойде, няма да бъдете в Голямата Скръб.

Ф.М.Райли, видях те на “5 Гълъба”, да даваш дата ,след дата, след дата.
Мерилин Ейджи, знам коя си. Започнах с теб през 1995 г. Ти направи същото. – Това е годината на Грабването. Това е месецът. Това е Рош Ха Шана. “Това” е денят на Петдесятница … Не знам [защото ти, Мерилин Ейджи, даде толкова много дати].

Вие всички в “5 Гълъба” имате толкова много различни дати и хората са опустошени. Всеки път, когато наистина вярват в това, някои дори ще бъдат спасени, защото се страхуват да не бъдат изоставени и те ще бързат да паднат на колене и да паднат на колене и да кажат: “Не искам да бъда оставен.” Ф.М. Райли каза, че това е датата. Джим Брамлет каза, че това е датата. Мерилин Ейджи каза “това” е денят. Аз предполагам, че всички ще бъдат държани отговорни, защото тези скъпоценни души, когато това се случи и те отиват и падат на колене и се покайват пред ЯХУШУА и дават живота си на НЕГО и след това денят минава … без Грабване …

Защо в света да вярват на ЯХУШУА за нещо друго – че им е простил за греховете им или за нещо друго – когато сте ги излъгали и обещали грабване? Обещахте им тази конкретна дата. И “5 Гълъба”, горко на вас. Казва ЯХУВЕХ днес, на всички, които са участвали в “5 Гълъба”.

АЗ ще назова някои имена. Дона Котран. Не знам защо, но ЯХ вика името ти. Първоначално си била част от това Служение. Обикновено ми даваше окуражителни думи. Сега си в “5 Гълъба” и вярваш в лъжите. Сега ти участваш в лъжите и ще бъдеш държана отговорна. Не знам защо ЯХ поставя определени хора върху мен, (в моите мисли) точно сега. Не разбирам, но ще чуете съобщението. Всички, всички: “5 Гълъба”, внимавайте за “5 Гълъба”. Те ви създават голямо разочарование и всички те ще бъдат държани отговорни.

ЯХУВЕХ не приема това леко. ТОЙ не го приема леко, когато ставаш и казваш „това“ е денят. Това Служение не прави това.

Казаха ми, сигурна съм (и сега стоя пред ЯХУВЕХ, както казах) ангели, Свети ангели дойдоха при мен и ми казаха, че ще се върнат и ще ми кажат датата. Това не е от плътта ми, видях ги, докоснах крилата им. Свидетелството ми се намира там.

Знам, че ТОЙ ме е нарекъл „Предвещаваща Слугиня“. Знам, че знам, че знам. Можете да ми се подигравате толкова, колкото искате, врагове. Аз не съм си измислила това име. Това е толкова глупаво! Но аз знам, че трябва да има някой, който да вика: “Ето Младоженецът идва”. И знам, че знам, че знам, това че ЯХУШУА ми каза ще се случи и Светите ангели ще се върнат. (И аз не приемам нищо друго освен това, което ЯХ каза: ЯХУШУА се връща на Рош Хашана. Ще бъде в събота (Сабат), слава на ЯХУШУА, ние не трябва да се водим по слънчевия календар, иначе ще бъде 2020 година. Казал ни е да се водим по лунния календар (Числа 28: 11а, 14б) по начина, по който първоначално ЯХ го създаде.

Така че всички тези неща са на сърцето на ЯХ на този Йом Кипур. Аз не знаех, че ще получа съобщение на Йом Кипур. Аз не знаех нищо за това. Просто плачех и казвах: „Не исках да съм пророк, това е плашещо нещо“ и следващото нещо, което знам е, че се моля на Свети езици.

Сега аз ще видя какво ще каже AББА ЯХ. Обикновено това, “Горко на враговете.” Горко, горко, горко, горко на враговете на АББА ЯХУВЕХ! Дори и да се наричаш християнин, ако нямаш истинска връзка в любов и послушание с ЯХУШУА ХА МАШИАХ, тогава аз ви казвам това (всеки, който хвърля камъни, всеки който клевети и лъжи за това Служение точно сега … всички, всички, всички вършещи тези неща и не защитавате това Служение, когато видите това да се случва и не подкрепяте и насърчавате това Служение): Знам, че AББА ЯХ казва: “ще ви държа отговорни.”

Вие ще бъдете отговорни. Толкова често, колкото сте пренебрегнали спешната ни молба за помощ, толкова често, колкото сте почувствали привличането на РУАХ ХА КОДЕШ към нас, като казвате „трябва наистина да се помогне на това Служение (въпреки че нямате много – трябва с нещо да помогна на това Служение) “…. Тези, които трябва да бъдат преводачи, толкова пъти, колкото сте чули, “знаеш добре езика. Можеш да се справиш с това. Ти си призован да правиш това ”. Но ти караш гласовете да мълчат …

Това е колко пъти ЯХУВЕХ и ЯХУШУA казаха, че ще запушат ушите си, когато се молите (Исая 59: 2). Колкото пъти сте спирали ръцете си, за да ни помогнете, толкова пъти ЯХУВЕХ ще спира ръката СИ, за да ви помогне. И ще бъдете в Голямата скръб.

Аз искам да кажа …. Предпочитам да страдам сега и истинската Невеста на ЯХУШУА МАШИАХ страда сега. Ние сме преследвани. Но в Голямата Скръб – нямате представа, нямате идея за страданията, които ви очакват. Нямате представа и можете да играете малките си църковни игри, можете да кажете: „О, но аз трябва да бъда част от обществото и трябва да отида на църква в неделя, дори и да не ме хранят с духовно месо, дори ако продължавам да слушаш същото мляко, дори ако те не проповядват против греха. Трябва да отида в тази Неделна църква, виждате ли, защото в противен случай няма да имам връзка с Бога. Трябва да завися от други хора, за да са сигурни, че отивам в църквата, за да могат да видят, че отивам в църквата. ”

Виждате, че всичко е игра на църква, нали? Ти затопляш столовете, нали? Вие, които мислите, че се нуждаете от някой друг, за да ви държи святи, че имате нужда от църква. Трябва да имате пастор, за да сте сигурни, че сте свети. Вие имате проблем. Дори дори нямате връзка с ЯХУШУА. Вие имате големи проблеми.

Какво ще правите в Голямата Скръб, където ще бъде само църквата на правителството? Само тези, които почитат звяра, те са единствените, които ще имат църква зад ъгъла. Сега не можеш да живееш без църква? Сега не можеш да ходиш сам с ЯХУШУА? Имате голям проблем. Колко писма получаваме, които казват: “О, трябва да имам общество”, и дори когато сте предупредени, все още излизате да намерите друга църква.

И Месианските Еврейски Храмове …. Трябва да предупредя хората. Имаме тежест върху нас, нова тежест върху нас и това е: ЯХУШУА ни предупреди за организираните църкви. Но кои са сега вавилонските църкви? Отиваш при своя Пастор и на онези, които седят в организираните от теб църкви и ги предупреждаваш и ти им казваш: “Виж, това не е Сабат”, но твоят пастор те е потупал по главата и казал: “Всичко е наред, всеки ден може да е” и те взеха това Писание, в което Павел говори, и те го изкривиха отново и отново. Словото излезе и каза, че Павел говори на юдеите, като каза: “Никой да не ви осъжда … нито за съботите”. Но отново и отново и отново сте взели тази лъжа. Вие вярвате в тази лъжа. Вие се доверихте на този Пастор.

Но сега нека да преминем към Месианските Евреи. Вие сте махнали името ЯХ от името ЯХУШУА. Там сте поставили името “ЙЕ”. Какво е “ЙЕ”? Името на ОТЕЦ не е “ЙЕ”. Но името на ОТЕЦ АБВА ЯХУВЕХ трябва да бъде в името на единствения му син и то е (Я-Х) ЯХ.

Колко Месиански Еврейски Храмове следват Ортодоксалните ритуали и изкуствените традиции? Колко са напълно, напълно досега в Ортодоксалните Еврейски и легалистични начини? Те забравят да кажат на хората – като на Йом Кипур точно сега – че имаме умилостивение за нашите грехове. Този ден не е нужно да скърбим. Можем да се утешим и да знаем: ЯХУШУА е нашият МАШИАХ. ТОЙ е съвършенното Кръвно изкупление направено за нашите грехове.

Ние сме простени. Онези от нас, които наистина вярват, че сме измити с НЕГОВАТА пролята Кръв, онези от нас, които живеят живота си, за да МУ угаждат всеки ден, ние имаме утеха днес; не е нужно да се бием по гърдите и да казваме: “О, горко, горко ми, аз съм грешник”.

Не, всеки път, когато правим нещо, което обижда нашия AББА ЯХУВЕХ, всеки път, когато бързо казваме: “О, ЯХУШУА, моля те, прости ни.” Ние не съгрешаваме умишлено. Когато съзнателно грешите, вие сте в беда. Тогава се подигравате с Кръвта на ЯХУШУА и Библията казва: “Бъдете свети, защото АЗ съм свят”. Така че не трябва просто да отидете в някой Месиански Еврейски Храм. По-добре внимавай. И някои от тези така наречени равини, те не знаят по-добре.Те не разбират. Те бяха научени, че името е “Йешуа”, тъй както аз първоначално научих името “Йешуа”. Не знаех по-добре. Затова им кажи по приятелски начин и го кажи точно (това). И ако искате да им дадете едно от Пророчествата, които ми бяха дадени [направете го].

Но не се изненадвайте, ако хвърлят обратно в лицето ви, защото тези така наречени равини не вярват, че една жена трябва да бъде лидер. (момче, открих го по трудния начин). Но знаеш ли какво? Аз не наричам никого равин. АЗ имам само един равин и неговото име е ЯХУШУА ХА МАШИАХ. ТОЙ е Върховният на първосвещениците.

ТОЙ е Единственият, Единственият, който заслужава тази титла. Така че просто ви предупреждаваме. Предупреждаваме ви, че когато отидете в един Месиански Еврейски Храм: НЕ очаквайте, не очаквайте, че ще намерите това, което намирате в това Служение и когато не го намерите, уверете се, че ходихте при този лидер и бъдете сигурни, че го предупредихте. Бъдете сигурни, когато те просто казват: “Бог, Бог, Бог …” на кого наистина служат? (Открих това по трудния начин. Свидетелството ми ще бъде поставено по времето на ЯХ, като всичко останало.)

Така че това е, което ЯХУВЕХ постави в сърцето ми този ден на ЙОМ КИПУР, 2009.

(Елишева): Добре, вечерта на 29-ти, при нас в Европа и това е началото на Йом Кипур (вечерта).

Сега AББА ЯХУВЕХ, просто питам, бихте ли ми казали съобщение? ВИЕ започнахте да говорите послание и тогава ми дадохте да говоря така, както го направих. АЗ искам прошка, ако съм обидила някого. Наричах някои хора глупави, но вярвам, че ТИ си сложил тази дума в устата ми, защото те са. Те са под влияние на дух на глупост, за да вярват в тези лъжи, а не да защитават онова, което знаят, че е истина.

И така АББА … (Елишева започва да се моли на светите езици).

Пророчество 115
Пазете се от тоталитарната диктатура,
идваща в Америка и света!

(Тоталитаризъм, модерно автократично управление [владетел с неограничена власт; деспот.], в което държавата се включва във всички аспекти на обществото, включително и в ежедневието на своите граждани. Тоталитарното правителство не само иска да контролира всички икономически и политически въпроси, но и отношението, ценностите и вярванията на населението, за да премахне разликата между държава и общество. Задължението на гражданите към държавата се превръща в основна грижа на общността, а целта на държавата е да замени съществуващото общество с перфектно общество.
От държавите, дефинирани като тоталитарни – Съветският съюз при Сталин, нацистка Германия и Китайската народна република под Мао – комунистическите режими на Съветския съюз и Китай.
Кликнете за да прочетете повече за тоталитаризма).

На 5 септември 2009 г. ЯХУВЕХ разговаря с Елишева, докато тя спи и ТОЙ каза: “Тоталитарна диктатура, тоталитарна диктатура, тоталитарна диктатура. Елишева, предупреди ги. Човекът, който нарича себе си президент на Съединените щати, иска Америка да бъде управлявана с Тоталитарна Диктатура. Най-доброто здравеопазване ще бъде само за богатите. Ще има само две класи хора: богатите и тези, които сега се смятат за средна класа. Средната класа ще служи на богатите, а бедните ще бъдат бавно убити от принудителни ваксинации и принудителни аборти и отказ на медицинска помощ. Правителството ще решава всичко и те ще определят кой ще живее и кой ще умре“.

Пророческото Слово започва

Елишева, не се осмелявай, не се осмелявай! Не се осмелявай да се извиняваш за някоя дума, която е изговорена, защото АЗ слагам всяка дума в устата ти. АЗ ти заповядах да издадете книгите с всичките Пророчества в тях. Заповядах ти да издадете книга за това коя е РУАХ ХА КОДЕШ – откровението, което АЗ ти дадох в тайна. Но отново и отново нещата се отлагат.

За сега сега АЗ ти давам нова заповед, тези неща сега трябва да бъдат пуснати на аудио. Това е най-бързият начин да го получат хората, защото времето е толкова кратко и МОИТЕ хора са изгубени поради липса на знание (Осия 4: 6) – липсата на знание, която АЗ съм включил в Светите Пророчески съобщения, които ти говорих. Има спешна нужда – засега Голямата Скръб наистина диша във вратовете ви.

АЗ, ЯХУВЕХ, гледам тази вечер, докато гледам надолу към тези, които държат различен календар (Традиционния еврейски календар). Те имат различна дата, но това съобщение не закъснява. АЗ се опитвам да кажа, че познавам сърцата им. И все пак те постят пред лицето МИ. Но те скърбят за греховете си и АЗ ги предупреждавам, елате по-близо до ЯХУШУА като никога преди.

Защото има Тотал.. …
(Елишева не може да произнесе думата. Тя казва: “О, ТАТКО АББА ЯХУВЕХ …”)
Толитарна диктатура. Тотал.. …
Тоталитарна диктатура …
(Елишева: “Чувам думата, но ми е трудно да я кажа“.)
… това е, за да покрие целия свят. Те знаят дали могат да се справят в Америка -тя ще покрие целия свят. Внимавай за този Толт …

Пазете се от тази Тоталитарна диктатура, защото те ще ви оставят без избор. Те отнемат свободата на вашата реч. Те ще отнемат всички ефири, които биха учили истината. Те ще задушат истинските излъчващи новини, които искат да предупредят какво правят Правителствата. Те ще цензурират всичко, което е написано.

Америка, имате “президент на Съединените щати”, чийто герой е Хитлер. Той търси същата сила. Той има същия месиански (Месия) комплекс, [той] вижда себе си като Месия. Той е тоталитарен Диктатор в сърцето си. Той ви обеща промяната, това е платформата, с която се кандидатира. Предупредих ви чрез Светите Пророчества, че промяната няма да бъде за добро, а за зло.

Сега ти наведе и поклати главата си в изумление, защото това, което АЗ предричах, се е случило и сега имате най-лошия президент избиран някога. АЗ не го поставих там. Това беше вашият избор. АЗ, ЯХУВЕХ, само разреших това. За онези от вас, които гласуват за него, наведете главите си от срам – защото АЗ ви държа отговорни, ако не говорите и не изобличавате това, което сте направили, а злото е само започнало.

Америка вече не е “земята на свободните и смелите”. Няма едно нещо, с което да не сте правили компромис, когато сте легализира греха. Някога сте стояли за морал. Някога сте укорявали други народи за мъченията. Сега вие сте мъчители. Някога сте поддържали Женевската конвенция. Сега се подигравате с нея. Всичко е позволено в Америка. Светът наблюдава Америка и наблюдава (като) тези, които протестират мирно са бити и затворени. Как американският президент Барак Хюсеин Обама изпълнява социалистически дневен ред – когато Америка някога се е противопоставяла на социализма, комунизма. Сега те имат президент, който свива рамене и казва: “А какво не е наред с комунизма?”

О, Америка, какво направихте. Вашите предци биха плакали за вас. Свободата, за която се борихте толкова усилено – оставяте едно малцинство да ви я вземе. Сега вашите деца са индоктринирани в училищата, за да пеят химни на Барак Хюсеин Обама. Вашите деца сега са индоктринирани в училищата, за да приемат начина на живот на хомосексуалните и те са научени [да казват] “какво не е наред с него?” Вашите деца сега се учат в училищата, че няма нещо като Създател, всичко е еволюция.

Предупредих ви чрез този Свят Пророк, “вземете децата си от леговищата на антихриста”, преди колко години? Защото не АЗ правя нищо, без да го разкрия на Пророците. АЗ предупреждавам преди да осъдя.

АЗ ви предупредих Канада, не следвайте стъпките на вашата сестра Америка, а сега ходите в унисон.

Това са думите, които АЗ трябва да кажа на този Йом Кипур. Ще видите неща, които предпочитате да не виждате, ще чуете неща, които няма да можете да повярвате – защото слугите на сатана са навсякъде. Няма църква, няма организация, няма бизнес, няма синагога, няма правителство – където не се намират слугите на сатана.

Училищата сега учат вашите деца и им казват, че няма нищо такова като морал. Какъв тъжен, тъжен ден, в който повече хора не са се изправили и са защитили онова, което знаят, че е истината. Това Служение е като глас в пустинята. Този Свят Пророк е като жена в пустинята и тя възкликва: “Покайте се, докато има още време”.

АЗ отново казвам: Голямата Скръб, Денят на утеснението на Яков, диша на вратовете ви и колко не знаят за това. Живееш живота си така, сякаш ще живееш вечно. Вие правите планове за години, но АЗ не съм ли единственият, който може да преброи дните ви? Спестявате за пенсия, която няма да дойде. Защо не инвестирате в Небесното Царство? Не знаеш ли, че това е единственото нещо, което ще устои? [Само] това, което сте направили за МЕН, ЯХУВЕХ и издигане Името на МОЯТ СИН ЯХУШУА, вашият МАШИАХ (ще стои).

Вече има глад, той се разпространява по целия свят. Гладът е за МОИТЕ истински Думи (Амос 8:11). Колко малко знаят кой съм АЗ? Колко малко разбират защо е дошъл ЯХУШУА, кой е ЯХУШУА? Колко малко вярват, че има цена, която трябва да се плати за нечестието? Това е нещо повече от обикновеното казване на проста молитва. Живейте живот, поставяйки дела и вяра зад тази молитва (Яков 1:22).

Колко малко църкви се противят на греха сега? Колко малко други защитават, когато бъдат преследвани дори за молитва в училище? Защо не всяка църква се издига да защитава тези двама мъже?

Когато видите стюардеса, която не е в състояние да носи символа на вярата си, която е кръст, когато видите изхвърлянето на кръстове от болниците – вие, които наричате себе си Християнски църкви – защо мълчите?

Сега казваш: “АББА ЯХУВЕХ, как можеш да позволиш нашите свободи да бъдат отнети. Защо ни е отнето свободата на религията и словото?

АЗ ви казвам днес: “Какво направихте с него? Как се борихте за него? Какво ще правите сега? Защо не всички правите нещо?” Това Служение прави своята част. Попитайте МЕ и АЗ ще ви покажа как можете да изпълните своята част. Абортите са толкова чести, че дете вече може да го прави без съгласието на родителите. Какво направихте за това? Направихте ли нещо по въпроса?

Какво направихте, за да протестирате срещу гей-браковете? Какво направихте, за да спрете хомосексуалността, която е навсякъде в тази страна? Станахте ли? Защитавате ли и казвате ли, че AББА ЯХ направи един мъж и една жена с определена цел? Бебетата се дават на хомосексуалистите. Те могат да осиновяват законно. Грехът е легализиран. Представете си какво ще бъде следващото поколение деца … (2 Тим. 3: 1-5).

Няма морал – няма познание за Бог, освен за правителството [като бог]. Всичко е възможно (всичко е позволено) – стига да ви кара да се чувствате добре. Недисциплинирани – защото на родителите е забранено да дисциплинират. Представете си пътеката към ада още по-широка и по-просторна, отколкото е сега. Това, което АЗ пророкувам от устата на тази Предвещаваща Слугиня, ще се случи.

Такъв глад идва (Амос 8:10). Точно както сте гладували за МОЕТО Слово, АЗ ви казвам това сега: подгответе се за следващите дни. Как да се подготвя, казваш? Храни се, нахрани се с МОЯТА истина, научи кой съм АЗ и ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ. Нахрани душата си. Не приемайте Светото Слово за даденост. Хранете се със Светите Пророчества, които съм освободил чрез слугинята СИ, защото всяка Дума е истина. Вие ще знаете какво да правите. Какъвто е денят на Мойсей, така ще бъде пак, но АЗ няма да ви оставя без надежда.

Сега АЗ ви давам надежда. Язвите, които идват, не са за вас, защото имате знаци от кръв на вратите си. Тя ви покрива; това е Кръвта на ЯХУШУА, вашият МАШИАХ, единственият роден СИН на ЯХУВЕХ. Когато езичниците ще ходят в тъмнината, вие ще ходите в МОЯТА пътеводна светлина, единствената вечна светлина, която е ЯХУШУА вашият МАШИАХ. Когато АЗ, ЯХУВЕХ, поставих манната на земята (Изход 16), не се съмнявай (Яков 1: 6-7), че АЗ ще го направя отново за теб. Сега, когато се храниш с МОЯТА Небесна мана, не се съмнявай, че АЗ ще те нахраня, точно както скалата изля вода, когато Моисей я удари, толкова сигурно, колкото сега АЗ ще излея Живата Вода на онези, които приемат (Числа 20). АЗ ще ви снабдя с вода, когато изглежда, че няма.

Точно толкова сигурно, че Седрах, Мисах и Авденаго бяха хвърлени в пламъка, така както е сигурно, че четвъртият човек се появи и ходи в пламъците с тях, и те не изгоряха и бяха освободени и пуснати, така че всички да могат да видят, че не е имало мирис на дим и дори техните окови са били срязани (Елишева видя пламтящ меч, който реже оковите) – всички възкликнаха: “Кой е четвъртият човек, който ходеше в огнените пламъци (Даниил 3)?”

АЗ ви казвам кой. Това беше ЯХУШУА вашия МАШИАХ и това, което ТОЙ направи тогава, ТОЙ ще направи отново за теб, ако ходиш свято и се подчиняваш на МЕН, ЯХУВЕХ и искаш всеки ден прошка за греховете си в името на ЯХУШУА вашия МАШИАХ.

АЗ ще се погрижа да сте невидими (Псалом 27: 5). АЗ ще засрамя правителствата на страната. Ходете по МОИТЕ пътища на този ден Йом Кипур и осъзнайте, че всички са съгрешили и са лишени от МОЯТА слава, защото има само един съвършен, който е ходил по тази земя, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, МОЯТ единороден СИН.

Така че, ако искате да плачете този ден, плачете за това, което идва. Направете всичко, което можете да направите за тези, които все още не са спасени, които не са извикали в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Плачете за това, през което ще преминат. Защото отново АЗ ви казвам, когато видите Тоталитарната Диктатура да възниква в Америка, това е когато е близко Голяма Скръб при вас.

Изобличавайте лъжците. Изобличавайте клеветниците. Изправете се и защитете това Служение, ако искате да продължите да слушате светите послания от МЕН. Помогнете както можете. Поддържайте както можете. Предложете окуражаващо слово, но поставете действия зад думите си (Яков 2: 14-15). Помогнете да вдигнат товара, защото тежестта е голяма. Не се страхувате дълго да споделяте МОИТЕ Слова. Когато АЗ го сложа на сърцето ти, предупреди, докато все още можеш. Протестирайте, докато все още можете.

Горко ти, Америка, защото ти си знак за това колко близо е Времето на утеснение на Яков. Вие сте часовникът, който АЗ съм поставил, [както и Израел], докато АЗ гледам и наблюдавам как вашите свободи умират. Бяхте предупредени. Вие сте били предупредени, защото първо изпратих този Свят Пророк да предупреди Америка. Но когато те отказват да слушат и мнозинството пастори отхвърлят думите като фалшиви и казват: “Америка винаги ще живее”. Америка е велика Нация. Трябва да подкрепим нашия президент, трябва да спазваме законите на страната, дори когато те противоречат на Светото Писание”.

Казах на МОЯ СВЯТ Пророк, че Америка няма да слуша. И вместо това АЗ я посветих и АЗ я призовах да бъде Пророк (за повечето). Часовникът тиктака, особено когато виждате така нареченото “здравеопазване”, за което се води борба. Тази законопроект не е за живот, този законопроект е за смърт. Кой ще живее и кой ще умре. Кой ще има достъп до лекари и кой няма, тези които са новородени вярващи, които следват ЯХУШУА – те имат вашето име, те вече знаят кои сте.

Вие ще получите здравни грижи, които няма да искате, ако не протестирате сега или поне викайте към Небето. Но АЗ имам начин, винаги предоставям начин за истинските си деца, има начин за бягство, но сега АЗ не го разкривам.

Не забравяйте, че идва Суккот. Направете най-доброто, което можете, за да го осъществите. Ако не можете да го нaправите, спeте на пода и направете палатка oт одеяло. АЗ познавам сърцата ви. АЗ знам какво можеш да направиш и АЗ ще го почета и ще ви благословя.

Това е мрачен, мрачен ден. Колко малко признават МЕН и се молят – дори да пресмятат времето по другия календар за Йом Кипур (традиционния еврейски календар)? Колко малко имат грижа? Колко малко свеждат главите си?

А в християнските църкви колко малко учат какво е Йом Кипур? Но това е вашата отговорност, ако сте в християнска църква, част от организираната църква, ваша отговорност е да ги уведомите. Ако Пасторът ви упреква, тогава знайте, че е време да си тръгнете и АЗ ще напиша “Ихавод” на вратата на църквата. Това са мрачните думи, които АЗ трябва да кажа.

Надежда! – За МОИТЕ истински Свети, които следват ЯХУШУА ХА МАШИАХ, МОЯ Единороден СИН и скърбящи и скърцащи със зъби (за тези), които са отказали тази Кръв, която е била пролята за тях на Голгота.

Затова поставете часовниците си и гледайте Америка и ще разберете, когато видите всички свободи да заминават – Голямата Скръб започва, когато последната от свободите замине.
АЗ, ЯХУВЕХ, говорих.

Така е казано, така е написано на 29 септември 2009 г. в 23 часа.
Дете, Воин, Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ,

Апостол Елишева Елияху

Свържете се с нас
Свържете се с нас

Кликнете, за да прочетете какво правят в Монтана вече
Кликнете, за да прочетете Пророчество 104
Home

Точно преди Пророчеството 115 да бъде публикувано на сайта на Служението, ЯХУВЕХ изговори това Слово на 12 октомври 2009 година:

АЗ съм доволен от свършената от вас работа.

АЗ ти казвам Елишева, АЗ знам, че с това, което ви карам да правите, се чувствате още по-уязвими, защото казвате, че се чувствате така, сякаш сте голи пред света, за да им покажете и да оставите емоцията да се чува в гласа ви. Ти МЕ моли и умолява и не знаеш дали АЗ ще ти кажа да поставиш това пред света, за да могат да видят сърцето ти, така че те да могат да видят как трепериш от страх при всяка дума, която АЗ говоря. За тези, които казват, че обичат това Служение и никога не слагат пръст дори на клавиатура, за да те насърчат. АЗ казвам това, както казах, АЗ, вашият АБВА ЯХУВЕХ, който поставя всяко име на вашето сърце да го кажеш.

АЗ ти давам нова инструкция. Повече осъждение ще се натрупа на тези МОИ противници и всеки, който атакува това Служение е враг на МЕН, колко пъти и колко пъти трябва да го кажа? Същото име на това Служение казва на Когото принадлежи и то принадлежи на Алеф и Тав и РУАХ ХА КОДЕШ. Така че, когато те нападат Елишева, по-добре знай това, те не просто атакуват жена, те нападат СТАРИЯ ПО ДЕН, ВЕЧНИЯТ, СЪЗДАТЕЛЯТ НА ВСИЧКО.

Те атакуват ЯХУШУА, МОЯ единствено роден СИН и те се осмеляват да използват името Християнин; те се осмеляват да използват името ИСУС ХРИСТОС и те атакуват точно сега; те ще бъдат държани отговорни за всяка клеветническа лъжа, а вие всички, които сте стояли и не сте правили нищо, и все пак знаете, че истина се говори от това Служение, но не сте направили нищо, за да я защитите; не сте направили нищо, за да помогнете, и АЗ не говоря на тези, които са толкова верни, които дават времето си за молитва, насърчение и финанси.

Знаете, че АЗ съм казал, че АЗ ще ви благословя трикратно, но говоря на мълчащото мнозинство, което идва тук и знаят, че те могат да намерят духовна месо за ядене, нови откровения от Небето и те се връщат в своите организирани църкви и затоплят пейките и слагат даренията си в подносите, за да ги видят всички, след това казват: “интернет не е ли безплатен?” Но АЗ построих този храм пред света без никакви стени.

АЗ сега ви давам друго поръчение; АЗ искам да видят лицето на човека, когото хулят. Постави там малка снимка. Така че, докато чуват гласа й, те ще бъдат принудени да погледнат лицето й. Колко повече ще осъдя онези, които отказват да се покаят; И Елишева, АЗ ти казвам това, нито една сълза, която проля, не е паднала напразно. АЗ знам, че ти правиш най-доброто, което можете да направиш, за да служиш на МОИТЕ овце и агнета.

АЗ познавам ръководството и екипа, който АЗ съм поставил заедно. Избрах всеки преводач лично и докато вървят послушно с МЕН, в Святост, ще продължа да ги използвам като благословение и АЗ ще ги благославям за това благословение, защото всички те жертват толкова много, всичко в името на любовта.

Много добре. Много добре. Каква борба беше. Имате друго Пророчество, което все още е на път, АЗ още не говоря за това, което АЗ съм поставил в сърцето на Елишева. Но добре свършено. Добре свършено, Катринях. Добре свършено, Адам. Добре свършено, Стивън. АЗ ви дадох работа, да се грижите за овцете и агнетата, новите орли-бебета и Елишева, ти се опитваш да се грижиш за всички и АЗ казвам и АЗ съм АББА ЯХУВЕХ, МОЯТ СИН ЯХУШУА твоят МАШИАХ е прославен, защото ти ГО обичаш толкова много и всички, които изпращам до теб. Ти ги обичаш. Ти ги водиш. Изобличаваш ги, когато е необходимо. И АЗ казвам: “Добре свършено”.

Вие, които превеждате тези Пророчества и работите на пълно работно време, но поставяте работата, която АЗ съм ви дал преди всичко друго, АЗ казвам: “Добре свършено.” Големи са вашите награди.

Вие, които сте молитвени ходатаи ЯСД, отделяте минимум един час. Вие сте фронтовата линия, която стои на пътя и казвате: “Трябва да минете през нас, преди да можете да минете през ръководството на това Служение.” И АЗ казвам: “Добре свършено.” Вие знаете кои сте.

Никой никога не ви е обещавал, че ще бъде лесно. Единственото, което ви е обещано е, че си заслужава. Всички, които вдигат кръста си и следват ЯХУШУА ХА МАШИАХ, който са преследвани заради Името МУ, които са преследвани за отказа да направят компромис с греха, добре свършено. Вие сте МОИТЕ възлюбени. И един ден ще застанете пред Трона на ЯХУВЕХ и вашите награди ще ви бъдат дадени и ще чуете от МЕН да казвам: “Добре свършено.”

Вие бяхте благословение за това Служение, дори споделихте финансите си, не можете да започнете да осъзнавате наградите, които ви очакват, ще споделите всяка награда, за която говори този Пророк. Вие ще стоите до нея, всеки който е бил благословение, всеки който е защитавал тази истина, всеки който е смъмрил лъжци и лъжи, АЗ, АББА ЯХУВЕХ, казвам: “Добре свършено”.

Така че това са думите, които АЗ добавих. Ти просто си помисли, че си готова. Но АЗ, AББА ЯХУВЕХ трябваше да имам време да кажа: “Добре свършено, верни МОИ.”

Край на Словото
******

Видение на Катринях: Докато се изговяряше това Слово, Катринях видяла видение на войници със Зелени барети. Това са най-добрите Американски войници, а ЯХУВЕХ разкриват на Елишева, че това са ЯСД.