Пророчество 116, Трябва да Бъдете Ходещи с Вяра по Водата!

print

Пророчество 116

Трябва да Бъдете Ходещи с Вяра по Водата!

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху.
Получено 30 септември 2009 г. в края на Йом Кипур
Издадено на 14 октомври 2009 г.
Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който духа по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8).

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Обяснение как излезе това Пророчество:

Адам и Елишева говореха по телефона. Те започнаха да се молят за едно успешно пътуване на Адам и Катринях, което щяха да направят, за да видят Елишева за Сукот.

Цялото Пророчество не е на звукозаписа. Звукозаписа започва от около 1/3 от Пророчеството.
*******

Пророческото Слово започва:

Кажи им да дойдат на 5-ти, защото това число е символично, то символизира 5-те мъдри (Матей 25: 1-13). Поради новото Слово, което е излязло, [вие] не трябва да загубите фокуса на това.

И това Слово е различно от другите, защото АЗ вече съм го доказал, като разтърсвам този свят в МОЯ гняв в този ден на Съд!

Бъдете готови да видите падането на домино. Спомни си псалом 91, макар че ще видиш 10 000 да падат от твоята страна и ще изглежда, че всичко се срутват около теб, защото АЗ, ЯХУВЕХ, който ги събарям.

АЗ разтърсвам този свят в МОЯ гняв!

Но тези, които са МОИ, не трябва да се страхуват от МЕН. Защото вие сте в дланта на ръката МИ и другата МИ ръка ви покрива. Вие сте като малка пиленца и АЗ ви казвам това сега, за да не се разрошат перата ви, защото ще започнете да виждате това, което не бихте искали да видите и чувате това, което не бихте искали да чуете.

Но не позволявайте страха да ви победи, помнете къде е вашата вяра. Не поставяйте доверието/вярата си в икономиката, нито във финансите, нито в работата си, където работите, или във фирмите, които притежавате. Поставете вярата си само в МЕН, АББА ЯХУВЕХ и МОЯ ЕДИНОРОДЕН СИН ЯХУШУА, вашия МАШИАХ и скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ. Дръжте вярата и очите си съсредоточени върху обещанията, които АЗ съм ви дал. Бъдете „ходещи по водата“. Петър нямаше да знае, че може да ходи по водата, ако не е излязъл от лодката и направил първата си стъпка, за да върви в посока към ЯХУШУА. Страхът го накара да започне да се дави, но когато очите му отново видяха ЯХУШУА

Аудио започва тук:
Слушайте Пророчеството в поточно аудио

отново можеше да ходи по водата. Това AЗ искам от вас.

Матей 14: 28-31 28 И Петър в отговор Му рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата.
29 А Той рече: Дойди. И Петър слезе от ладията и ходеше по водата да иде при ЯХУШУА.
30 Но като виждаше вятъра [силен], уплаши се и, като потъваше, извика, казвайки: Господи избави ме!
31 И ЯХУШУА веднага простря ръка, хвана го, и му рече: Маловерецо, защо се усъмни?

Вие трябва да сте “ходещи с вяра по вода”, защото нещата, които ще видите в този свят, особено през 2010 г., ще накарат много сърца да се обърнат от страх. Не поставяйте вярата си в никакво правителство на този свят. Не вярвайте на политиците, защото техните мотиви са собствени (мотиви). Това са Словата, които трябва АЗ да ви кажа, защото АЗ започнах да разтърсвам и това няма да спре. АЗ отказвам да се извиня на Содом и Гомор. Вие, държави, които продължават да легализират греха, вижте АЗ какво ще направя с вас. Тези, които наричат себе си християни и мълчат, не МИ се оплаквайте, когато нямате повече свободи, защото вие мълчите.

Вие направихте няколко протестни митинги. Позволявате на другите да говорят по-нататък. Забелязвате ли, че враговете не мълчат? Забелязваш ли, че тези, които насърчават греха, не мълчат? Те крещят силно, дори когато бяха малцинство. Слугите на сатана не мълчат. Защо слугите на ЯХУШУА мълчат? И когато АЗ говоря за слуги, АЗ не ви говоря, като че ли сте истински слуги, в смисъла на думата, която използвате. АЗ се обръщам към онези, които служат на ЯХУШУА. Не се учудвайте, когато църквата ви е затворена!

Колко малко говорят. Колко малко защитават това, което е Свято.

Помнете, че съдът започва от ГОСПОДНИЯ дом (1 Петрово 4:17). Защо не протестират? Колко църкви има? Във всяка страна, защо църквите не протестират срещу тези мерзости на законите, които са приети? Те просто свиват рамене. Те се занимават със собствените си дела. Затова не се учудвайте, о, организирани църкви, когато правителството идва при вас и взима свободата ви да проповядвате и слага табела за затваряне на вашите църкви. Не се учудвайте, когато ви вземат земята. Не се учудвайте, вие сте толкова самодоволни с всичките си милиони.

Сега АЗ казвам на богатите – вие влагате вярата си в финансите си, не се учудвайте, когато всичко това е само разпадащ се прах в ръцете ви (Матей 19:24, Лука 16: 19-31).

АЗ ще ви покажа.
АЗ ще покажа този свят.

Мнозина започват да получават съобщения в 2010 г., но АЗ ви предупреждавам деца, така че не можете да кажете, че ТАТКО не ви предупреждава. Сега АЗ ви подготвям, за да не бъдете шокирани и АЗ сега ще ви утешавам, защото вашият АББА не иска сърцата ви да се тревожат, защото АЗ ви обичам. Както и по-рано, АЗ предоставях чудеса и нищо не се променило. Затова дръжте здраво подгъва на дрехата на ЯХУШУА.

Продължавайте да се измивате с НЕГОВАТА Пролята КРЪВ.

Стойте в дрехите на НЕГОВАТА правда и АЗ ви уверявам, че всичките ви молитви ще бъдат чути от Небето.

Ходете в Святост, за да не ви обвинява сатана. Ходете в Святост, за да не позорите Името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

МОИТЕ уши бяха отворени по специален начин, отново го каза Елишева, когато се молеше. Сякаш можете да чуете падането на игла, защото това беше специален ден за всички, които съблюдават Йом Кипур, както АЗ видях, че се покаяхте за всичко, което не МИ харесва. Тъй като всяко искане в молитвите ви е било предадено на МЕН, в същото време гневът МИ разтърси земята. Както в древни времена с Моисей, децата на Израел бяха защитени и тези, които се покланяха на други създатели, не бяха. Нищо не се е променило. АЗ ще благословя онези, които са благословение за МЕН. АЗ проклинам онези, които са като проклятие за МЕНЕ и затова АЗ говорих в този ден, вашия АБВА ЯХУВЕХ.

[В потвърждение на това, в същия ден Катринях беше в молитва и в духовния свят видяла вярващите в ЯХУШУА като малки пилета, които трябва да бъдат водени от ЯХУШУА. ТОЙ ни взе ръце СИ и ни поведе, сякаш бяхме малки пилета.]
 
Така е казано, така е написано на 29 септември 2009 година
Дете, Воин, Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ,
Апостол Елишева Елияху

Свържете се с нас
Свържете се с нас

Кликнете, за да прочетете съня на Елишева, който е имала в деня на публикуването на това Пророчество.
Кликнете, за да прочетете съня, потвърждаващ това Пророчество

Псалом 2
1 Защо се разоряват народите, И племената намислюват суета?
2 Опълчват се земните царе, И управниците се наговарят заедно, Против ГОСПОДА и против Неговия Помазаник, като казват:
3 Нека разкъсаме връзките им, И нека отхвърлим от себе си въжетата им.
4 Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; ГОСПОД ще им се поругае. 5 Тогава ще им продума в гнева Си, И в тежкото Си негодувание ще ги смути, казвайки:
6 Но Аз поставих Царя Си На Сион, светия Мой хълм.
7 Аз ще изявя постановлението; ГОСПОД ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес те родих.
8 Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за твое наследство, И земните краища за твое притежание.
9 Ще ги съкрушиш с желязна тояга, Ще ги строшиш като грънчарски съд.
10 Сега, прочее, вразумете се, о царе; Научете се, земни съдии.
11 Слугувайте на ГОСПОДА със страх, И радвайте се с трепет.
12 Целувайте Избраника, за да се не разгневи, Та погинете в пътя; Защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него.

Еремия 26: 3 Може би ще послушат, и всеки ще се върне от нечестивия си път, за да се разкая за злото, което възнамерявам да им сторя поради лошите им дела.

Второзаконие 13:4 ГОСПОДА вашия БОГ да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да пазите, Неговия глас да слушате, Нему да слугувате и Нему да сте привързани.

Матей 25:1- 13
1 Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца.
2 А от тях пет бяха неразумни и пет разумни.
3 Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.
4 Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си.
5 И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха.
6 А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!
7 Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си.
8 А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.
9 А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.
10 А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори.
11 После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! отвори ни.
12 А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам.
13 И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде].

Лука 16:19-31
19 Имаше някой си богаташ който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво.
20 Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи, когото туряха да лежи пред портата му,
21 като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа; и кучетата дохождаха и лижеха раните му.
22 Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и бе погребан.
23 И в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазара в неговите обятия.
24 И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък.
25 Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш.
26 И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас.
27 А той рече: Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом;
28 защото имам петима братя, за да им засвидетелствува, да не би да дойдат и те на това мъчително място.
29 Но Авраам каза: Имат Моисея и пророците; нека слушат тях.
30 А той рече: Не отче Аврааме; но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят.
31 И той му каза: Ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.

Матей 19:24 При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.