Пророчество 117, АЗ, ЯХУВЕХ, Казвам: “Съдът е Определен!“

print

Пророчество 117

АЗ, ЯХУВЕХ, Казвам: “Съдът е Определен!“

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
Чрез Апостол Елишева Елияху
Получено на 6 юни 2008 г.
Издадено на 3 февруари 2010 година
Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

1Царе 15:22 И рече Самуил: Всеизгарянията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността – от тлъстината на овни.

Филипяни 2:12 Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет;
******
Елишева: (Молейки се, докато Помазанието е толкова силно, че тя чувства присъствието на ЯХУШУА.)

Какво има ЯХУВЕХ? Какво има Възлюбени ЯХУШУА? В средата на молитвата ВИЕ започнахте да говорите и аз започнах да усещам Светия Огън в костите си. ВИЕ ме събудихте днес и ми казахте, че искате да говорите. Свят, Свят, Свят, ние ВИ почитаме, ние ВИ хвалим, ние ВИ обичаме, обожаваме ВИ. Какво има Възлюбени ЯХУШУА ХА МАШИАХ? Какво има Възлюбени AББА ЯХУВЕХ?
*******

Пророческото Слово започва:

О, МОИ възлюбени, АЗ ви събуждам този ден и ви напомням за това, което се случва с враговете, които сатана изпраща по този начин. АЗ ще ви напомня за имена, които отдавна са забравени, но те не са забравени от МЕН, ЯХУВЕХ.

За да защитиш емоциите си от тези коварни, болезнени спомени, ти ги блокира. Но само АЗ знам болката, която са ти причинили. Но АЗ използвам тази Елишева за МОЯТА Слава, за да доказвам на сатана отново и отново, че не за слава, богатство и дори за собствения си живот отново и отново заплашвана, страданието, което ти издържа от ръката на сатана, ти няма да МЕ предеш. Не би МЕ предала. Ти не даде това Служение на сатана.

Думите, които говорят враговете ти, нараняват ЯХУШУА толкова дълбоко. Как смее някой враг да преминава КРЪВНАТА ЛИНИЯ, за да каже: “Това служение служи на сатана” и те обвинява, че си фалшив Пророк и повеждаш душите към сатана? Моли се да се покаят, но МОЯ скъпа, съдът вече беше определен! Въпреки че враговете, особено хладните Християни, искат само пророчества, които успокояват сърбящите им уши, те се ядосват, когато говориш МОИТЕ предупреждения, за да се покаят и им казваш да спрат да имат форма на благочестие, но без святост вътре!

Точно както с цар Саул, духът на лудост го хващаше, докато продължаваше да преследва Давид от Древността и да върши зло. Тези врагове са пълни с тъмни демони на омраза към това Служение и към всички, които са Свети пред МЕН. Злите пастири лъжат и объркват, опитвайки се да отвърнат от теб МОИТЕ Овце и Агнета, защото говориш МОИТЕ истини.

Горко на всички, които ще застанат пред яростния ЯХУВЕХ в Деня на Страшния Съд! Свещените Книги ще бъдат отворени и техните имена са отбелязани, на тези, които са предали и се опитват да унищожат всичко, което е Свято! Някои от МОИТЕ деца са мъченици и са принудени да умрат заради враговете, които мразят МЕН; те говориха клеветнически лъжи за възнаграждение. Сега враговете в това, което се нарича Голямата Скръб, дори ще предадат членовете на семейството си на смърт и изтезания (Мат. 24, Марко 13: 12-13). Враговете, с които сега се биеш, някои ще се покаят, ще избягат от беззаконието и ще умрат мъченически за Името на ЯХУШУА.

Злите врагове, с които ти ще се срешнеш и ще се биеш на духовната планина Кармил. Злите дела на враговете ще бъдат съдени точно както лъжепророците на Ваал (1 Царе 18: 17-40). АЗ ще ви използвам, както направих с Илия от Древността, когато дойде времето, защото АЗ те наричам МОЯ Илия на Новото.

Много от враговете, които те атакуват сега и в бъдеще, ще продадат душата си като Юда за 30 сребърника и ще получат белега на звяра, за да го видят всички (Мат. 26: 14-16, Откр. 14: 9-11). Предупредете ги сега, че това е непростим грях. Отхвърлените души, които се подиграват и мразят всичко, което е Свято, ще носят Еремия 6: 27-30 и гневът МИ ще ги покрие напълно. Случайно някой няма да открие това Служение, някои ще бъдат Невестата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, някои ще бъдат Гостите на Сватбената Вечеря на АГНЕТО, някои ще бъдат врагове на душата ти, защото те са МОИТЕ врагове, защото всички ще бъдете изпитани!

Всички, всички, които идват в това Amightywind Служение, всички, които четат Слово от него или го слушат, ще бъдат изпробвани. Как те приемат теб е начинът, по който приемат МЕН. Те могат да заблудят другите, но те ще жънат това, което ще посеят (Галатяни 6: 7-8)!

Всички трябва да се молят и да зададат този въпрос: „Отговарят ли на мярката за Святост? Покрити ли са те в пролятата Кръв на ЯХУШУА ХА МАШИАХ? Имат ли желанието и стремят ли се да се подчиняват на МОИТЕ Слова в Светите Писания и Пророчества?“

Дали свиват рамене, закриват ушите си и казват: “Махай се! Мога да греша толкова, колкото искам. Никой не може да ме спре. Накрая ИСУС ХРИСТОС умря и възкръсна за мен. Ако ми кажеш да се покая и да се отвърна от греховете си, просто ще те прокълна отново!” Децата не осъзнават ли, че вашият плод представлява начинът по който живееш за ЯХУШУА ХА МАШИАХ (Йоан 15: 1-16)? Не можеш да живееш като дявола и да кажеш: “Аз твърдя, че съм християнин, така че благодатта и милостта ще ме покрият във всеки случай.”

АЗ ви предупреждавам сега, вие ще бъдете мразени и зло ще се говори за вашето име, дори когато служите в истина и любов (Лука 6: 22-23). Враговете, особено онези, които наричат себе си християни, но по техните лоши плодове, вие знаете, че това е лъжа (Мат. 7: 15-23), враговете мразят този Пророк и те мразят всички, които са част от Amightywind Служение, защото АЗ, ЯХУВЕХ няма да позволи на Ръководството, което следва МОИТЕ стъпки да прави компромис с греха. Невестата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ никога няма да прави компромис с онова, което знаят, че е истината! Те ще дойдат пред лицето на сатана и ще осъдят лъжите на слугите му!

МОИ Възлюбени Деца, АЗ съм доволен, че укорявате греха и онези, които отказват да се покаят и се отвърнат от греха си, и не се влияете от лъжите на грешника. АЗ ви казвам една тайна, в Небето АЗ имам книга със златни бижута, създадена специално за всеки от МОИТЕ Свети деца, които изобличават греха и грешниците, които се стремят да се подчиняват и които изобличават сатана в името на ЯХУШУА. Ето една тайна (За Шерен, който казва, че това Служение има много тайни, Библията казва в Амос 3: 7 “ЯХУВЕХ разкрива плановете (тайните) на Пророците”. Във вашата специална книга има имена, който отдавна са забравени, когато ви се подиграваха и преследваха, мразехте без причина, когато единственото, което направихте за тях е да се молите да оставят греха си.

АЗ, ЯХУВЕХ, имам всяка сълза, която проляхте в скъпоценна бутилка с един Свят Ангел, който се грижи за нея (Псалом 56: 8). И когато ти бъдеш преследван заради ИМЕТО НА ЯХУШУА ХА МАШИАХ, знаеш, докато нечестивите се опитват да те съдят и обвиняват, АЗ, ЯХУВЕХ, осъдих някои твои агресивни врагове, както ти се молеше и ще продължа да ги съдя! Светите, които викат към МЕН: “Избави ме от ръката на тези нечестиви врагове!” (Еремия 15:21) ще бъдат избавени!

Елишева, много от най-агресивните ти врагове са в Ада, защото ръката МИ ги остави да живеят достатъчно дълго, за да изкопаят гроба си с езиците си, за да трупат своите грехове, докато те символично стигнат до нивото на Ада, за което АЗ знаех предварително, че ще паднат в него. Вече не си чула за тях, защото АЗ, ЯХУВЕХ, те избавих от ръката на враговете, които се опитаха да отнемат живота ти и ги махнах от тази земя, когато най-малко го очакваха!

На някои знаете имената (Анджи Рей, Боби Барнс само две от тях ще назова), защото сте чули, че са починали. Други врагове, с които ти се биеш, вземат писанията и ги изкривяват и казват, че това е Служение на омразата. Глупави мъже и жени, не знаят ли, че това не е нейната омраза към греха, това е МОЯТА омраза, на ЯХУВЕХ, към греха! За всеки непризнат грях има цена, която да се плати (Римляни 6:23). Сега враговете копаят с устата си нивото на Ада, където ще пребивават, когато умрат, ако не се покаят и се отвърнат от това зло!

Спомняте ли си човека, когото АЗ нарекохте “образован глупак”?
(www.amightywind.com/hell/soulbattle.htm) Ти постави писмото му пред (целия) свят, когато се подиграваше на всичко, което е свято. Той го написа и ти му каза, докато те преследваше, че няма да доживее до следващата година по същото време. Това, което ти пророкува, се случи и той умря преди това време. АЗ те изпратих да го предупредиш. Той беше изпратен в това Служение и той го нарече проклятие, учи малкия си син, че не е необходимо да се страхува от БОГА, защото БОГ не съществува. Ти го предупреди, той не те послуша и сега иска да беше го направил! Образованият глупак, който се е хвалеше пред теб със своето висше образование, сега е в ада и е разбрал, че това, което казаше е истина и той плаче силно: “ЯХУВЕХ, сега аз вярвам в ТЕБ!”

АЗ бих могъл да отида в подробности, но това няма да служи за никаква цел. Знай само това, ще падат като домино враговете ви и враговете на цялата Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, като Голиат, за да не се изправят никога отново. Животът на враговете ви никога няма да бъде същият. За тези, които все още са живи, все още има време да се покаят и да се смирят и да се извинят. Защото, когато се опитвате да унищожите Свято Служение като това и други, не просто докосвате жена или мъж, докосвате МОЕТО око.

Ти, който се държиш като вълк в овча кожа и викаш силно: “Махни се от Служение Amightywind!” АЗ ще те съдя, защото преследваш овцете и агнетата, ако не се покаеш бързо и се извиниш, че говориш злонамерени клеветнически лъжи. Признайте, че сте мразили и сте докоснали Свято Служение. Не е ваша работа да го осъждате, защото това Служение е ръководено от МЕН. АЗ, ЯХУВЕХ, отказвам да ти позволя, Елишева, да ги извиняваш, докато правят компромис с греха. Когато АЗ ви покажа отхвърлена душа, не се молете да се покае, защото те са подходящи само за МОЯ СЪД (Еремия 7:16, 11:14, 14: 11-12, 1 Йоан 5:16). Подобно на Каин, Исав и Юда, те ще бъдат изпратени в ада!

Сега АЗ, ЯХУВЕХ, говоря ново Слово на друга тема. Това, което разбуди помазанието в теб е когато в молитва искаше благословения за „на ЯХУШУА спирачите на демони“ (ЯСД), МОИТЕ възлюбени молитвени ходатаи, които АЗ използвам като щит, за да отбият оръжията, насочени срещу ръководството на Служението. ЯСД са били изпробвани като лоялни и с доверие на фронтовата линия. О, колко жертви, колко сълзи са проляли! Те са МОИТЕ възлюбени ЯСД и наистина техните награди ще ги последват до Небето и всичките им молитви са благословение за МЕН и са изпратени в Небето.

Не се оплаквайте, когато хората приемат истините в Светите Пророчества и след това се връщат в кучешкия бълвоч и се обръщат срещу това Свято Служение, когато казват: “Не е забавно да живеем свято и аз бих предпочел да се върна към грешните си пътища.” (Притчи 26:11, 2 Петрово 2:22). Не всеки е годен да бъде в МОЯ Небесна Армия.

АЗ ви казвам ви това, сега да знаете, АЗ ви казвам предварително за врагове, които ви нападат в духовната война тази 2008 година като никоя друга (война) досега. Не се притеснявайте. Вие ще спечелите чрез ИМЕТО и КРЪВТА на ЯХУШУА! Постът, също и Причастието (Господна трапеза), и Ерихон маршове са оръжие, от което се нуждаете не само за себе си, но и за другите, за да имате победата. Причастието е тайно оръжие. Използвайте го щедро. Не спирайте с това, което знаете, че работи.

Помнете МОИ Възлюбени, не хвърляйте бисерите си на свине (Мат. 7: 6). Свинете са тези, които отказват да слушат истината. АЗ ви изпращам към другите, които АЗ съм изпратил, които ще слушат и се подчиняват на всяко Слово в Светите Пророчества, които АЗ изговарям. АЗ, ЯХУВЕХ, пророкувам това: всички, всички, всички Пророчески Послания, които АЗ съм говорил чрез теб, ще бъдат не само на английски, но и на самоански.

И най-мощното помазание Елишева, което някога си знаела, АЗ съм ти поставил в Мауи, Хавай в стая, пълна със свидетели. Един будист призна, че Буда не е могъл да направи това, което е видял, само ИСУС ХРИСТОС, когато АЗ те помазвах Елишева и този човек на име Франк, когато ти се молеше за хората в Мауи, Хавай, Франк даде живота си на ЯХУШУА този ден и води души до Небето и на всеки казва, че ЯХУШУА, ИСУС ХРОСТОС не може да се провали!

(Моля, вижте Помазание в Хавай:  http://www.amightywind.com/Elisheva/hawaii.htm  и прочетете за най-великото Помазание досега, което е дошло за Елишева Елияху)

Един Самоански пастор, който управляваше църквата си с желязен юмрук, чу, че пророкуваш. И макар да забраняваше на всяка жена в църквата си да проповядва, не забрави деня, в който АЗ изпратих това чудо и те помоли със смирен дух да отидеш и да пророкуваш и проповядваш в тази църква в Мауи, Хавай. Ти протегна ръка към самоанците, където те изпратих при този самоански пастор.

Ти тъжеше, защото никога не видя да се реализира да бъдеш пастор в тази самоанска църква, като първата жена, която има право да го направи, защото имаше борба за попечителство на дете и трябва да заминеш.

АЗ изговорих Пророческо Слово, че гласът ти ще бъде чут в гласа на Самоански. АЗ те изпратих, за да може Нова Зеландия да чуе тези истини, за които АЗ говорих в Светите Пророчества. Самоанците, които слушат и приемат ЯХУШУА ХА МАШИАХ като ВСЕМОГЪЩ БОГ, ГОСПОД И СПАСИТЕЛЯТ ще бъдат благословени.

АЗ, ЯХУВЕХ, пророкувах същото през устата ти за Африка. (Пророческите) думи ще бъдат не само на африкански. Пророчествата ще бъдат преписани от много хора по света. АЗ, ЯХУВЕХ, играя с враговете ти и им се смея. Виждаш ли объркването на врага? Те са понесли на себе си този грях. Не предупреждавам ли АЗ в Светото Писание: “Не докосвайте МОИТЕ помазани, на пророците МИ НЕ вършете зло” (1 Летописи 16:22, Псалом 105: 15)? Но те отказват да се подчиняват, вместо това се присмиват и презират, дори не си правят труда да те попитат или да МЕ помолят за каквото не разбират.

Врагът гледа със страх на Служението Amightywind, знаейки, че те не могат да ги заглушат. Врагът безпомощно наблюдава как процъфтява и расте Служението Amightywind. АЗ чувам техните заговори и планове да се опитат да те изморят, за да се откажеш от служенето. АЗ, ЯХУВЕХ, изпращам объркване в лагера на враговете и АЗ ще разделя тези, които говорят беззаконие и учат това. Това означава, че АЗ, ЯХУШУА, предупреждавам, че имам МОЯ разделящ меч и отделям/разделям семейства, които са опасни за МОИТЕ Свети в близките дни (Мат. 10: 34-36)! Враговете не знаят как да ви попречат да продължите да говорите за Светите Пророчества. Лагерът на враговете е разочарован и победен, когато повдигна същите Пророчески Слова в много различни страни и това е само началото.

АЗ, ЯХУВЕХ, преди много години родих това Служение чрез Елишева. Ако страданията й не бяха толкова големи, това Служение нямаше да има голямо Помазание, защото слугата не е нищо повече от господаря (Йоан 13:16, 15:20). ЯХУШУА е Учителят. Болката, която тя е претърпяла, няма да знае никой освен МЕН. Цената, която тя е платила, никой няма да знае, освен АЗ. Дори човекът, когото тя нарича бивш мъж, който никога не е бил съпруг в очите на Небето, щеше да каже отново и отново, че „трябваше да спре това Служение“, а той „трябваше да направи това, защото сатана е планирал да спре това Служение“. – Той ще й се подиграва, докато злоупотребява и казва: – „ Предупредих те да спреш да служиш. Виждаш ли какво БОГ ми позволи да направя с теб? ” Но АЗ попречих на тези зли планове на сатана, докато много пъти съм спасявал живота й от този зъл човек, който се опитваше да я убие.

AЗ отговорих на нейните молитви.Тя е тествана. И сега АЗ доказах, на кого АЗ, ЯХУВЕХ, мога да се доверя – кой ще се подчини на МЕН като ръководителите на това Служение [т.е. се АЗ доверявам на тези, които се подчиняват на МЕН.] Където някога имаше една жена ръководител на това Служение, която АЗ ръкоположих и помазах, сега има ръководители на това Служенив (ръководен екип на AmightyWind) и АЗ ги наричам.

АЗ давам тази заповед на всички, които АЗ посвещавам и помазвам, за да бъдат Духовни ръководители в едно Служение: АЗ искам вашето послушание по всички начини към МЕН, ЯХУВЕХ, защото това е свидетелство колко обичате ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Когато се подчинявате на НЕГО, се подчинявате и угаждате МЕН (Йоан 14: 23-24).

Когато правите Ерихон марш и постите, вие имате нужда от него толкова за себе си, толкова и за другите. Донесете имената на отхвърлените врагове до МЕН, когато се молите и точно както направих пред Исус Навин при Ерихон, стените се срутиха (Исус Навин 6)! По същия начин АЗ говоря това предупреждение на всеки, който се опитва да унищожи онова, което АЗ, ЯХУВЕХ, родих. МОИТЕ врагове, които са ваши врагове, ще бъдат смазани отново под стените на Ерихон!

Още тази година със собствените си очи ще видите и ще чуете как АЗ възнаградих отхвърлените грешници, които са преследвали МОЕТО Свято Служение, наричайки го зло, което АЗ, ЯХУВЕХ, нарекох добро! Вашите врагове са МОИ врагове и те мразят теб, защото продължаваш да говориш истината, защото предпочитат лъжите. Нечестивите нападат всички, които живеят Свято, които учат: “Покайте се, отвърнете се от греха, преди да отидете в Ада!” Най-опасните врагове са онези, които наричат себе си Християни, но не са (2 Кор. 11: 12-14). Те са от синагогата на сатана (Откровение 2: 9 ; 3: 9)!

Злите врагове, които сатана изпраща, за да те нарани, практикуват всеки ден да разгневят МЕН, ЯХУВЕХ и как те могат да се подиграват с Пролятата КРЪВ на ЯХУШУА твоят МАШИАХ! Някои твърдят, че познават МОЯ СИН, но те ГО познават с главите си, но не със сърцата си. Нямат страх, когато знаят, че са съгрешили и са ГО оскърбили. Началото на Мъдростта е да се страхуваш да обидиш твоя Създател! Светите са станали още по-свети, злите са станали още по-зли. МОЕТО отмъщение, МОЯТА съдба е слязла и ще продължи да се спуска, докато МОЯ гняв се свърши.

Света Невeста, вие питате за МОETO oсъждение срещу хомосексуалността и тази подигравка – гей браковете, клонирането на човека, смесването на ембриони на човек и животно. Ще видите да идва МОЯ СЪД. Продължавайте да донасяте тези неща към МЕН (1 Сол. 5:17). Не се уморявайте да се молите (Лука 18: 1-8). Марширувайте в Победата и знайте, че АЗ ще отговоря и скоро Съдът ще дойде върху тези врагове. Правило по правилно, заповед по заповед и ще видите, че тези неща се случват.

Както Елишева би казала: „Няма един човек, на когото мога да се доверя. Ние продължаваме да се срещаме с подправената невеста на ЯХУШУА. Къде е неподправената Свята Невеста, която отказва да прави компромис с греха?” АЗ им казвах да чакат, АЗ ще им донеса истинската Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Сега АЗ, ЯХУВЕХ, донесох някои от Невстата на ЯХУШУА да живеят рамо до рамо. Запомнете, че когато АЗ гледам на една от Светата Невяста на ЯХУШУА ви виждам всички едновременно.

Онези, които са „на ЯХУШУА спирачите на демони“(ЯСД) – молитвените воини на това Служение, ти познаваш доверените, те укоряват греха и не правят компромис с греха, нито извиняват непокаяните грешници, които отказват да се борят с греховете на плътта. ЯСД се бият на твоя страна.

ЯСД са разпръснати по целия свят. Ти дори не знаеш имената им, но те знаят твоето (име) и си ги благословила чрез думите, които АЗ, ЯХУВЕХ, дадох на това Служение. МОИТЕ деца приемат МОИТЕ думи на живот, които са изговерени в Пророчествата и Пророческите Слова, които са били изречени примесени с вяра в това, кой е ЯХУШУА и са се вкоренили и са се развили там, където благословени растат със скокове!

Животът на хората се е променил, защото когато чуят помазаните думи от Небето, те отдават Слава на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Когато отвориш устата си и МИ позволиш да я изпълня с МОИТЕ думи на Пророчество, АЗ им давам Слово на живот, което има обещания за тях. Елишева ще се срещнеш с онези, които са били благословени от Светите Пророчества в Небето, дори ако не ги срещнеш на земята. Светите Пророци са преследвани заради името на ЯХУШУА, така са и евангелистите (Йоан 15:20). Велики, велики, велики са вашите награди в Небето (Мат. 5: 11-12, Лука 6: 22-23)!

Една от твоите награди Елишева са всички хора, които са благословение, които ви подкрепят по всякакъв начин и ви помагат. Евангелистите, които достигат души ти помагат да водиш хората към ЯХУШУА МЕСИЯ. Хората, които са ловци на хора, водят души към ЯХУШУА ХА МАШИАХ, вие ще бъдете възнаградени за това на Небето. Отново, това обещание е не само за Елишева, но и за всички евангелисти.

Вие ще бъдете представени на Небето, всяка душа, която ти си докоснала и предупредила за славата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Помнете, когато ГО възхвалявате, служите МУ и ГО обичате, правите го на РУАХ ХА КОДЕШ и на МЕН. Когато давате чаша вода на този Пророк, все едно, че давате на МЕН и това важи за всички вас, които наричам Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ (Мат. 10: 40-42).

АЗ освобождавам това Пророческо Слово, Елишева, на рождения ден на майка ти 6 юни. Тъй като сега тя живее в ада, ти се опита да я доведеш до ЯХУШУА и сега сатана я кара да страда в неизразимо мъчение, защото тя не успя да вземе живота ти, преди да се роди това Служение. Виждаш ли, АЗ, ЯХУВЕХ имах цел и МОЯТА цел е изпълнена и няма значение как някой се е опитал да отнеме живота ти и все още го прави (опитва), АЗ ти дадох подслон, и АЗ, ЯХУВЕХ, ти давам подслон, осигурявам те и те защитавам сега като пиленце в дланта на ръката МИ.

Няма значение какво оръжие се формира срещу теб, не само твоят живот, но и това Служение е оцеляло (Исая 54:17). А за ужас на враговете ти, които мразят да се подчиняват на МОИТЕ заповеди, ти си жива! И AЛЕФ & TAВ Всемогъщият вятър, РУАХ ХА КОДЕШ Служение все още расте в Помазанието и не само живее, но процъфтява! И АЗ използвам това Служение за славата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ за промени на живота.

Така е казано, така е написано.

Апостол Елишева Елияху
6 юни 2008 г.
За ВАША слава AББА ЯХУВЕХ. Амин! Амин!

******

Коментар от Елишева: Знай, че ЯХУШУА ще ти прости греховете и тогава ти ще трябва да простиш на себе си! Трябва да се покаеш, да се отвърнеш от греха и да вярваш, че чрез ЯХУШУА ти също имаш силата да смъмряш греха. Моли се, чрез НЕГО да имаш силата да смъмряш греха. Трябва да вярваш, че ЯХУШУА ти е простил и след това отново за напред си чист лист.

Всяко Пророчество се подкрепя от Писанията. Ето Писанията, които подкрепят това:

Второзаконие 39:41 Че, ако изостря лъскавия Си меч И туря ръката Си на съдба, Ще въздам на враговете Си, И ще сторя възмездие на ненавистниците Си.

Исая 59:19 Така ще се убоят от името на Господа живеещите на запад, И от славата Му живеещите при изгрева на слънцето; Защото ще дойде като стремителен поток, Затласкан от Господното дихание;

1Коринтяни 16:22 Който не люби Господа, да бъде проклет. Господ наш иде.

1Коринтяни 1:27 Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните;

Еремия 7: 23,24 Но това им заповядах като рекох: Слушайте гласа Ми, И Аз ще ви бъда Бог, И вие ще Ми бъдете люде! И ходете по всичките пътища, които ви заповядам, За да благоденствувате.
Те, обаче, не послушаха нито преклониха ухото си, Но ходиха по намеренията и по упоритостта на своето нечестиво сърце, И отидоха назад, а не напред.

Еремия 7:27,28 Затова говори им всички тия думи, Но те няма да те послушат; Тоже извикай към тях, Но те не ще ти отговорят.
Тогава им кажи: Тоя е народът, който не слуша гласа на Господа своя Бог, Нито приема наставления; Честността изчезна и се изгуби от устата им.

Важни връзки:
“Образованият глупак” 
http://www.amightywind.com/hell/soulbattle.htm

Помазание в Хавай
http://www.amightywind.com/elisabeth/hawaii.htm

В сряда вечерта, 3-ти февруари 2010 г., в небето се наблюдаваше много рядка поява на Огнени топки, вижда се, че пътува на север от Южна Ирландия до Северна Ирландия, където ЯСД живеят от двете страни на Ирландия. Това беше видяно при залез слънце в последния ден на 21-ия ден на поста! Постенето с вода започна на 14 януари за 10 дни и постът приключи 21 дни по-късно на 3 февруари 2010 г. ЯХУВЕХ каза на Елишева, ЯСД да постят 21 дни, на Даниел бяха необходими 21 дни да получи отговор на неговите молитви.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1248665/Fireball-lights-Irish-sky-extremely-rare-asteroid-falls-Earth-100-000mph.html

ЯХУВЕХ е ядосан на враговете на това Служение и АБВА ЯХУВЕХ е дал на Елишева и на всички воини на ЯСД които постят, знак, че ТОЙ ще отмъсти на всички онези, които похулиха това Служение и Светия Пророк! То е по НЕГОВО времето и по НЕГОВИЯ начин, когато го очакват най-малко. Най-лошите врагове на това Служение не са злите отвън, а онези, които твърдят, че са християни и се молят в името на ИСУС ХРИСТОС! Те мразят това Служение, защото отказват да се извиняват за греха или грешниците, а посланията във всички пророчества са за покаяние, отвръщане от греха, да не живеете като дявола и да очаквате да отидате в Рая. Тя е наречена с всички видове зли имена за учението, че трябва да се подчинявате на 10-те заповеди! Тя е наричана фалшив пророк, за учението, че има ад, който е заплатата, ако не се подчинявате на ЯХУВЕХ.

Елишева Елияху и всички молитвени ходатаи от ЯСД се молят на ЯХУВЕХ да отмъсти на враговете СИ и Елишева се моли: „Моля, покажете, че този пост не е бил за нищо и че съдът на AББА ЯХУВУХ ще падне на противниците“. ЯХУВЕХ отговори на молитвите на Елишева и постави знак във въздуха с огнени топки, които са много редки в Ирландия, минавайки със 100 000 мили в час! Горко на враговете, когато ЯСД се молят за Съда на ЯХУВЕХ да падне, точно както ИЛИЯ от Древността се биеше срещу фалшивите пророци на Ваал!

Постенето за чудото на Червено море продължи 21 дни и ние видяхме много чудеса, но това е в началото на списъка! Това Пророчество не беше пуснато на обществеността, само 5 човека го бяха чули. Мислехме, че това е лично Пророчество от 6 юни 2008 г. и някои части бяха премахнати, които не представклват интерес за обществеността. Нашият помощник-служител намери това Пророчество на 3 февруари 2010 г., търсейки нещо друго, което ЯХУВЕХ е говорил чрез Елишева. Докато четеше това Слово и тя, и Елишева ясно чуха помазанието в него и то се увеличи и това трябваше да бъде освободено, защото съответстваше на обстоятелствата, че сега те се бият с фалшивите пророци на Ваал и духа на Езавел в онези,
които се наричат Християни, но нямат ХРИСТОС в себе си.

ЯХУВЕХ каза сега, че е време да се освободи това като Пророчество 117, защото нищо не се е променило. Това е същата война, както през 2008 г. с духа на фалшивия Пророк на Ваал, фарисеите и Езавел, те са просто други лица, които идват на Съда на ЯХУВЕХ! АБВА ЯХУВЕХ каза, че 21-те дни на пост са увеличили помазанието и Съдът е бил определен, докато е бил споделен с всички, особено силно, за да го чуят враговете! Това вече е в процес на извършване.

Малком Хеп, Линда Ню Кърк, Джак Бар, Шери Шринер, Стив Томпсън, списъкът на враговете е в ръцете на ЯХУВЕХ и той го доказа, като дава на Елишева докато други се молят и постят, те също ще получат същите сили като Илия от Древността по времето на ЯХУВЕХ, когато се молел, му било дадено чудо на планината Кармил и ЯХУВЕХ изпратил знак с огън. И така, ЯХУВЕХ направи същото за Елишева Елияху изпрати във въздуха знак от огън!

Не е важно името на мястото, където живеят ЯСД в Южна и Северна Ирландия, но това, което е важно е, че огнените топки са излезли от Южна Ирландия, където постенето е било първоначално обявено, до мястото, където твърдят, че огнените метеоритите във въздуха са се приземили в Северна Ирландия, където един Свят помощник-служител живееше и настояваше да продължи поста с вода по-дълго от останалата част от молитвените ходатаи!

Давайте напред и се подигравайте, врагове, но скоро ще почувствате, че огънят на ЯХУВЕХ ви изгаря в НЕГОВИЯ гняв точно като тези огнени топки в небето! Това Служение не принадлежи на жена или мъж, а носи само имената на СВЕТАТА ТРОИЦА! Пророчествата, които клеветите, не са от една жена, а от ЯХУВЕХ, Древния по Дни, Вечния Небесен ОТЕЦ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ и Скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ, която е СВЕТАТА ДУХ! Ние няма да плачем за вас, когато това се случи, защото сте били предупредени да спрете да наричате това, което е добро зло и сега ще пожънете това, което сте посяли. Вместо да плачем, ние ще бъдем като Девора от Древността и ще се радваме, че ЯХУВЕХ е пречистил това Служение и унищожил НЕГОВИТЕ врагове точно като фалшивите пророци на Ваал и Езавел!