Пророчество 118, Внимавайте, до Голямата Скръб е Само Един Дъх!

print

Пророчество 118

 

Внимавайте, до Голямата Скръб е Само Един Дъх!

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
 
Получено на 19 февруари 2010 г.
Издаденo на 27 юни 2010 г.
Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Пророческото Слово Започва:

[Елишева започва да се моли на Свят език]

Достатъчно, стига! На Юда е било позволено да ходи сред апостолите само за известно време! Той също не можеше повече да играе играта на лицемер, защото има вярващи и има последователи.

Не е достатъчно да кажете: “Вярвам в ЯХУШУА / ИСУС. Вярвам, че има Бог в Небето с Името ЯХУВЕХ / ЯХВE. Вярвам, че има СВЕТА ДУХ, РУАХ ХА КОДЕШ.” Въпросът е: следвате ли НИ? Не е достатъчно просто да вярвате!

АЗ ще изоблича скрития Юда. АЗ ще разоблича тези, които наричат себе си християни, но не са! АЗ ще разоблича коя е невестата на сатана! Фалшификатите са около вас от всички страни. Те се борят срещу МОЯТА истинска Невеста! Невестата на ЯХУШУА ХА МАШИЯХ е във войната срещу невестата на сатана!

Искате ли да знаете кой е най-смъртния ви враг? Това не са езичници, които отказват да признаят МОЕТО Име. Това е Църквата на Лицемерите.

На този ден, както се провъзгласява на света, когато един на име Елтън Джон стана и обяви на всички: „Мисля, че ИСУС беше състрадателен, супер-интелигентен хомосексуалист, който разбира човешките проблеми. На кръста ТОЙ е простил на хората, които са го разпнали и ИСУС иска и ние да бъдем любящи и прощаващи. Не знам какво прави хората толкова жестоки, защото Библията казва, че ИСУС е бил без грях, така че изключва хомосексуалността, така че това не може да бъде грях.” Така казва Елтън Джон.

Но АЗ, ЯХУВЕХ имах достатъчно ! Този човек, Елтън Джон, се осмелява да произнася МОИТЕ Свещени Слова и да ги изкриви! И да каже, че ИСУС ХРИСТОС от Евангелията е гей?!

Свят, за тази мерзост ще пиете Кипящата Черна Кървава Чума! Пригответе се, свят! АЗ, ЯХУВЕХ / ЯХВЕ обявявам: достатъчно!!!

Това заболяване е в инкубационен период при хомосексуалните и лесбийките, това заболяване чака МОЕТО време за да се появи. Вие, който оправдавате хомосексуалистите, АЗ ви дадох време да се покаете.

АЗ няма да ви кажа деня, АЗ няма да ви кажа месеца, дори АЗ няма да ви кажа годината, когато тази болест ще се прояви физически, но сега АЗ ще ви кажа следното: Кипящата Черна Кървава Чума е достигнала до Белия дом. АЗ ви казвам: никой не може да избяга!

Как може някой да се осмели да каже, че това, което прогласих в МОЕТО Свето Слово, една мерзост, сега смееш да кажеш, че МОЯТ СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ, съвършенният заклан АГНЕЦ без петно, без порока на греха е участвал в мерзост, наречена хомосексуалност, подигравка над това, което АЗ създадох, когато направих Адам и Ева.

Юда е разобличен пред очите ви, да, тези, които цитират Свещените Писания и въпреки това водят толкова много в заблуждение, защото дори не следват думите на Писанията. Горко на Юдите, които казват: “Не вярвайте на Библията. Не вярвайте на Свещенните Писания. Изхвърлете Тората, тя просто е написана от човек. Отъснете този стих. Откъснете тази страница. Откъснете тази глава.” АЗ ще ви кажа какво АЗ ще откъсна, какво вече АЗ съм откъснал, изтрил, това са вашите имена от Книгата на Живота на АГНЕТО!

АЗ, ЯХУВЕХ/ЯХВЕ казвам, имах достатъчно; битката продължава да бушува само до известно време. Не казах ли АЗ : „В тези дни преди Времето на утеснението на Яков ( Еремия 30: 7), Голямата Скръб, Светият ще стане още по-свят и нечестивият по-нечистив. (Пророчество 90, “Какво е името на РУАХ ХА КОДЕШ?”)

Сега се осмеляват да се наричат “християни”. Те казват: “Не се притеснявайте за греха. Аз ви гарантирам Небето във всеки случай.”

И сега този отхвърлен, порочен човек на беззаконието и духа на антихриста, Елтън Джон се опитва да успокои всички в хомосексуалната общност и тези, които се осмеляват да се наричат християни: „Не се безпокойте. ИСУС ХРИСТОС е бил един от вас. Хомосексуалността просто не може да бъде грях, защото виждаш ли, ИСУС ХРИСТОС беше безгрешен“. И все пак те говорят за МЕН и дори не знаят светостта на МОЯ СИН ЯХУШУА и те говорят за МОИТО Свещени Писания и въпреки това служат на сатана с всичко, което е в тях.

Знаете ли, МОИ Малки, МОЯТА Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, АЗ ви вярвам. АЗ позволявам на Юдите да влезат във вашата среда както е било позволено на Юда Искариот. Не разбирате ли, той също имаше своите последователи, но АЗ ви казвам това, както АЗ ти казах отдавна Елишева: горко на Юдите, които ще се опитат да се присъединят към това Служение. Те започнаха да пият мляко и да ядат духовно месо, а след това предадоха всичко, което знаеха като свято. Затова ви забранявам да плачете за Юдите, защото АЗ не плача.

Юдите, които ви предават тук, на тази земя, ще предадат МОЯТА Света Невеста дори живеещи сред собственото им семейство. Колко имат Юди в собствения си дом? Колко хора са несходно впрегнати в семейства дори тези, които се наричат МОИ? [2 Коринтяни 6:14] Те (Юдите) предадоха отдавна по време на войната с луцифер в Небето. Мислиш ли, че АЗ съм изненадан? АЗ не казвам ли, че позволявам на пшеницата и плевелите да растат заедно (Матей 13:30)? Сега, днес, АЗ ви показах плевелите и АЗ ви казвам това: предупредете света, че само един дъх е разтоянието до Утеснението на Яков, Голямата Скръб.

МОЯТ Възлюбен Син (Младежки служител в това Служение Amightywind), ти подготви учение, излагайки лъжите на дявола по отношение на вземането, наречено Грабване, но колко малко хора искат да знаят Истината. Църквата на Лицемерите по-скоро ще повярва в лъжата: „Живей както желаеш, греши колкото желаеш, достатъчно е само да накараш другите да се убедят, че си християнин. Вие в действителност не сте длъжни да следвате това, което пишете, което говорите; не сте длъжни да бъдете пример кой е ЯХУШУА ХА МАШИАХ и е достатъчно е да се преструваме – достатъчно е да кажем: Исус ви благослови“.

Горко на Юдите, които заблуждават МОИТЕ Овце и Агнета, но виждате, че имената на МОИТЕ Овце и Агнета са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО и те отново ще се върнат към ДОБРИЯ ПАСТИР ЯХУШУА. ЗА това може да се наложи страдание чрез огъня на преследването с неизразими мъки в Утеснението на Якова това, което наричате Голяма Скръб, но МОИТЕ Овце и Агнета ще се върнат при МЕН, дори и с последния си дъх. Тяхната вяра ще стане по-гореща чрез огъня на преследването.

Пазете се от тези, които са хладни. АЗ изпратих това Служение за да обявя МОИТЕ Слова, за да ви предупреди. Помазвам Пророка СИ, за да провъзгласява МОИТЕ Слова и понеже тя не е мъж с дълга сива брада, вие искате да я отвърляте. Вие казвате: “БОГ просто не може да говори от устата на тази обикновена жена.” Вие не искате да чуете. Вие показвате глупостта си. Показвате какви сърбящи уши имате.

Истинската причина, поради която мразите това Служение е заради осъждението ви. Не искате да ви говорят, че хладните християни ще отидат в ада и изобщо не са християни и че постъпвате грешно, когато не се подчинявате на 10-те заповеди. Просто искаш да кажеш: “Исус Христос плати за мен цената на Голгота.”

Да, ЯХУШУА ХА МАШИАХ плати цената за вас на Голгота, но каква цена вие сте платили за НЕГО? Твърде много ли е АЗ да искам да се подчинявате? Когато истински се новородите и изпълнените с РУАХ ХА КОДЕШ / СВЕТАТА ДУХ вече нямате извинение за грях защото вътре имате РУАХ ХА КОДЕШ, която ви осъжда когато съгрешавате. Наистина ще желаете да се подчинявате на АЗ, ЯХУВЕХ / ЯХВЕ, с всяко Слово, което АЗ казвам.

О, така мнозина казват молитвата за спасение, хвалят се и казват: “Вярвам в Исус”, но колко малко следват това, което утвърждават, че вярват. Мразите всяко служение и всеки човек, който ви кара да осъзнавате греховете си.

Светлината и тъмнината не могат да бъдат съчетани (2 Коринтяни 6:14).С МОЯТА собствена ръка, МОЕТО Слово е провъзгласило: ЯХУШУА ХА МАШИАХ дойде с разделящ меч (Матей 10:34). С МОИТЕ собствени Слова беше казано и какъв е вашият отговор? Онези, които не искат да напуснат несходно впрегнато домакинство, така че те да не ви предадат в Голямата Скръб, отговорът ви е: “Означете я като лъжепророк. Откъснете тези думи от Библията. Игнорирайте ги. Зачеркнете ги. Това е вашият отговор: водите други в заблуда. Нищо не се е променило!

Същият Фарисейски Дух, който убиваше МОИТЕ светии. Невестата на ЯХУШУА, те живеят живота си всеки ден за да МЕ молят, не твърдят, че са съвършени, но когато случайно МЕ оскърбят бързо се покайват със сълзи в очите си и казват: “О, моля ТЕ, помогни ми да не правя този грях отново“. Има много видове грях, дори този Пророк, чрез когото сега говоря това Послание, се бори с греха на забавянето. Колко от вас се спъват в този грях? Знаете какво да правите, но го правите в свое време. О, вие знаете какво АЗ искам да направите и сега не говоря за Десетте Заповеди. Може да е нещо толкова малко, но вие не го правите. Има много видове грях.

Никой не е съвършен, всички работят за усъвършенстване, но АЗ ви казвам това: когато дойде времето за вземне Невестата на ЯХУШУА, ще бъде когато вашите небесни оценки са на най-високо ниво, когато всеки ден се стремите да се подчинявате на МЕН във всяко отношение, когато правите телата си жертва жива [Римляни 12: 1], когато знаете първия закон на Тората (първа заповед: няма да имаш други богове пред МОЕТО лице, Изход 20: 3) и няма да го нарушите заради съпруг или любим човек, дори ако това ще отбележи края на брака ви. Вие осъзнавате, че никой не е по-важен от ЯХУВЕХ / ЯХВЕ, ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ.

Най- силни и най-благословени бракове ще бъдат тези, които пазят с Първата Заповед и те ще бъдат “извън баланс” в техната любов и подчинение към ЯХУШУА, те и двамата ще обичат ЯХУШУА повече отколкото се обичат един друг. ЯХУШУА – е Любовта на техния живот, душа и дух и когато Говорим за “извън баланса”, нима не е както, когато любите ЯХУШУА повече от всичко останало? Намирате се на тази земя така кратко време. Това е един дъх в живота ви. НИЕ говорим за вечността на Небето.

О, Възлюбена Невеста МОЯ, Възлюбена Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, слушайте МЕ: Не позволявайте нищо да е по-важно от ТОЗИ, който кара сърцето ви да бие, ТОЗИ, който диша живот през вас. О, Възлюбена, никой не може да те обича както АЗ, ЯХУВЕХ/ЯХВЕ те обичам. Знае ли този, който наричате любим човек, вашият съпруг, броя на космите на главата ви? (ЯХУВЕХ/ЯХВЕ плаче през Елишева, когато ТОЙ каза това, когато каза колко много обича Невестата си.) Не позволявайте АЗ, ЯХУВЕХ/ЯХУВЕ и ЯХУШУА да станем последни на устните ви.

О, вие, хладни, отвратителни Християни, тези които ЯХУШУА ще изплюе като бълвоч от устата СИ защото любовта ви е охладняла. Вие слагате толкова много друга любов пред НАС, вашите светски желания, плътски желания по-високо от НАС, да, дори онези, които наричат ??себе си МОИ и смеят да се наричат ??Християни! И се чудите защо вече не можете да различите Истината от лъжата, но ти замеряш с камъни Светите и това провъзгласяващо Служение, точно както Стефан беше убит с камъни (Деяния 7:59). АЗ се обръщам към отвратителните топли Християни: не е нужно да оставяте бълвоча и мръсотията! Това е ваш избор!

АЗ изпратих това Служиение и други Служения и хора, които са част от Светата Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ за да ви предупредя! АЗ изпратих тази Илия на Новото време и не МЕ е инътресеува дали искаш да го чуеш или не, но АЗ използвах МОЯ Илия (на Иврит, Елияху) на Новото време за раждането на това Служение, то започна в Америка и сега навсякъде по света за да предупреждава, упреква и насърчава. АЗ не само изричам благословения, но АЗ, ЯХУВЕХ / ЯХВЕ, изговарям и проклятия. Достатъчно е достатъчно! АЗ няма да се извиня на Содом и Гомор! Този свят стана Содом и Гомор в МОИТЕ очи. Срам за вас! Срам за вас, които не защитават Светите, които прогласяват тези предупреждения!

И така, МОИ Възлюбени, АЗ днес разобличих Юда. Ще видите как Юдите идват и си отиват. Горко на тези, които следват Юда, защото съдбата ви ще бъде същата! Горко на някой, който казва, че приемането на Причастие (Господна трапеза) за възпоминание, че МОЯТ СИН ЯХУШУА е платил като е дал ТЯЛОТО и Кръвта си за греховете им, е канибализъм и вампиризъм! Горко! Горко! Горко! Горко! Горко! Това е богохулство и крайната подигравка с жертвата на ЯХУШУА.

(Ние познаваме този човек от около 3 години. Този човек е бил верен поддръжник и ние го смятахме за част от семейството на ЯХУШУА. Този човек отиде на уибсайт в интернет, който говори, че приемането на Причастие (Господна трапеза) е канибализъм и вампиризъм и тъжното е, че този човек е повярвал в лъжата на дявола. Така че този Юда се е свързал с много други по електронната поща и се е опитал да ги накара да повярват в тази лъжа, този човек дори се опитал да убеди Елишева в тази лъжа. Този човек се явява Юда и ще получи същата съдба като Юда)

Откога! Откога! Когато се молите да бъдете едно с ЯХУШУА в ум, тяло, дух и душа и да поискате прошка на вашите грехове и НЕГОВАТА КРЪВ ви прави чисти, от кога това е зло? Кой би посмял да каже такава лъжа?! Кой би се осмелил да повярва в такава лъжа ?! РУАХ ХА КОДЕШ / СВЕТАТА ДУХ не е в тях! Имате умствени познания, но не и сърдечни познания. Причастието е важно и е оръжие срещу врага.

За онези, които казват: “Причастието не е важно”, последните думи на ЯХУШУА, когато ТОЙ седеше с учениците си, бяха: “Това е МОЕТО Тяло, направете го за МОЕ възпоминание“ (Матей 26: 26-28, Марк 14: 22-24) , Лука 22: 17-20, 1 Коринтяни 11: 22-30). От кога е грях?! Кой освен сатана би казал такова нещо?! Кой би посмял да каже това?! Това е крайна обида защото вие се подиграхте с Кръвта на МОЯ СИН! Нарекли сте зло това, което АЗ нарекох перфектно! Това е най-висшата обида и след това вие, лъжци, се опитвате да заблудите МОЯ Пророк, чрез когото АЗ прогласявам и говорите на другите тази лъжа. Причастието е най-доброто оръжие срещу сатана и вие нарекохте това Причастие зло и това, което АЗ обявих за добро, го наричате зло?

Точно така вие хулите не само ЯХУШУА ХА МАШИАХ и не само МЕН, ЯХУВЕХ / ЯХВЕ, който изпрати МОЯ единствен СИН да даде Тялото и Кръвта СИ за вас, вие обидихте РУАХ ХА КОДЕШ. Вие хулите НАС ТРИМАТА! АЗ ви казах, АЗ ви предупредих: „Внимавайте за времето, в което за зло се говори като за добро, а за доброто се говори като за зло.“ (Исая 5:20 KJV).

АЗ винаги изпращам МОИТЕ Пророци да казват МОИТЕ Слова. Свещените Писанията не са изказани от човек. Това не се различава от начина, по който сега АЗ говоря от устата на тази глина. Това съм АЗ, ЯХУВЕХ/ЯХВЕ, който поставя тези думи в тях за да ги напишат. Чистите Слова бяха изкривени от различни преписвачи и преводачи.

АЗ ви предупреждавам, не разчитайте единствено на Библията на крал Джеймс (Яков), защото крал Джеймс гори в ада. Той елиминира книгите и думите, които не е искал да включи, точно както правят днес и казват: “Тези Писания и Законите на Тората вече не са приложими. Това не съвпада с моите идеи кой е БОГ. Той не трябва да проклина. ТОЙ изпрати СВОЯ Единороден СИН да плати цената на Голгота, да страда и да умре вместо мен, така че сега мога да правя каквото искам, за БОГ не от значение. Той не се интересува какво правя защото ТОЙ е изпратил Единородния си СИН за да плати цената. Законът беше прикован към кръста, така че мога да правя каквото искам. Четвъртата заповед: Казвам, всеки ден е подходящ за Шабат, ИСУС ХРИСТОС, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, каза, че Той е г-н на Шабат [събота], вече не е от значение, защото те са отвърлили този ден.“

Лъжци! Лъжци! Лъжци! Мислите, че АЗ ще изгубя времето СИ да използвам собствения СИ пръст и да напиша на каменната плоча, да го дам на Моисей и да защитя израилтяните и да им заповядам да МЕ почитат в съботен (Шабат) ден, чрез почивка ?! Чрез почивка? Не чрез работа, но чрез почивка? Лъжци!

Вие, които твърдите, че сте християни и поставяте тези видеоклипове защо християните „вече не трябва да се тревожат за Шабат, няма значение кой ден е, няма значение, Римокатолическата църква го е променила“.

Лъжци! Ако не се покаете ще се озовете в Огненото Езеро! АЗ няма да играя игри! Голямата Скръб, Утеснението на Яков е почти наближило, времето на ридание, плач, голямо страдание, повече отколкото този свят някога е познавал! Какво мислите, че поддържа огъня на ада? Пламъкът става по-горещ! Това е МОЯТА, ЯХУВЕХ, ярост, раздразнение и безграничен гняв!

АЗ искам МОЯТА Невеста да бъде у дома! АЗ искам Невестата на ЯХУШУА да бъде у дома! Неговата Невеста е МОЯ Невеста. АЗ искам те да са у дома.

АЗ гледам на тази канализация наречена Земя. Тор навсякъде и АЗ виждам малко блясък в тора, блясъка на онези, които са Невестата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ и всички Свети, тук и там. Сякаш са погребани под тор и, о, колко много тор. Толкова много смрад във фекалиите, които се наричат “християнски църкви”! Съд! Съд! Съдът идва към това, което наричате “Дом на Господа”!

Когато християнските Ихавод църкви престанат да проповядват против греха, като аборт, блудство и еднополови бракове, когато позволите грях зад амвона, когато позволите на хомосексуалистите да проповядват от амвона и да показват греха си, когато спряхте да упреквате грешниците, Ихавод беше поставен на вашата врата и МОЯТА РУАХ ХА КОДЕШ / СВЕТА ДУХ беше отнета от нея (църквата) (1 Царе 4:21)!

Вие пеете песните и се събирате в неделя, но АЗ дори не съм там! О, някои от МОЯТ Народ са там, но МОЕТО ИСТИНСКО Присъствие, МОЕТО Помазание, РУАХ ХА КОДЕШ, не е добре дошла там. Вие използвате емоциите си и се стимулирате с песни, но МОИТЕ истински пророци не могат да говорят. НАС не ни пускат там. Когато казвам „НАС“, имам предвид присъствието на ЯХУВЕХ/ЯХВЕ, ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ. НАШЕТО присъствие не е там, иначе всички биха паднали на лицата си!

Те се покайват за Америка, но предупреждават ли другите за греха, в който се намират? Това е подигравка. Искате ли да знаете защо силата на Помазанието не е същата като тази на Първата Църква? Гледам и това е, което АЗ виждам. Вонята е по-голяма, отколкото АЗ, ЯХУВЕХ/ЯХВЕ, мога да понеса.

Езичниците гледат на тези така наречени християни и казват: “Няма разлика между теб и мен.” Елтън Джон казва: “Няма разлика между вас и мен. Мога също да препиша Писанието. Хората казват:” Изхвърлете Четвъртата заповед “, така че мога да кажа” ИСУС ХРИСТОС е гей “, това не е по-различно.”

Виждате ли, АЗ въздигнах това Служение, което отказва да прави компромис с греха, АЛЕФ и ТАВ (АЛФА и ОМЕГА) Almightywind (Всемогъщ вятър), наричан още Amightywind ( Могъщ вятър). Служение на Огъна на РУАХ ХА КОДЕШ! МОЕТО Служение Amightywind е могъщ, стермителен вятър, който вее по света и сатана не може да го спре! Затова той се фокусира върху една обикновена жена Елишева Елияху.

Тези, които я познават и обичат, виждат разликата между нея и когато АЗ, ЯХУВЕХ /ЯХВЕ, говоря. Но това не е обикновената жена, която говори. АЗ, ЯХУВЕХ /ЯХВЕ и ви казвам, че това Служение призовава истинската Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ да отговори, защото имате нужда един от друг. Всички сте под атака. Вие, като ранено животно, облизвате собствените си рани, защото не можете да се доверите на никого за това АЗ, ЯХУВЕХ / ЯХВЕ, събрах тази група заедно и АЗ използвам този съд, провъзгласявайки да го роди във физическото царство (ЯХУВЕХ вече го роди в духовната сфера) на ЯХУШУА войните, спирачите на демони, ЯСД (Светите молитвени войни).

Вие ще видите Юдите да идват и си отиват, това е техен избор. Казах ви, че не всеки е готов да бъде Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, само тези, които остават верни до края. Вие ще разпознаете коя е Невестата.

Скъпи МОИ, забранявам ви да пролеете даже една сълза за Юда! АЗ ви забранявам да плачете! Вместо това погледнете всички Апостоли и истински последователи на ЯХУШУА, които отказват да се съобразяват с греха! Църквата на Лицемерите отказва да постави на първо място МЕН, ЯХУВЕХ / ЯХВЕ, ЯХУШУА и Скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ, а вие сте заобиколени от лицемери и те ще имат съдбата на Юда. Вече е написано.

Юда е крайно мръсен. Виждате ли, този Юда не искаше да запази мръсотията (казвайки на това Служение и на Пророка, че изпълнението на Причастието е от дявола, като канибализъм и вампиризъм), като проказа за себе си. Те посегнаха да оскверняват и омърсят Светата Невеста, на ЯХУШУА Воините, които спират демони (ЯСД), дори тази Свята, който говори за да я заведат при антихриста. Юда винаги ще прави това. Те не искат да запазят мръсотията за себе си: те искат да я споделят, така че вече не плачете за Юда.

Това е мрачно послание. Мислите ли, че донесе удоволствие на ЯХУШУА денят, когато ТОЙ е разкрил кой е Юда? Но вие виждате, Възлюбени, АЗ само ще позволя на Юда да остане скрит не за дълго.

Разгледайте света. Някои поставят вярата си в работата си: някои обичат работата си повече от МЕН, ЯХУВЕХ / ЯХВЕ. Някои слагат вяра във финансите. Те виждат как финансовите им империи се разпадат пред очите им. Някои поставят вярата си в съпрузите и АЗ разкривам неща, които не бихте искали да видите. АЗ разделям и ще продължа да отделям всеки, който замърсява МОЯТА Невеста.

АЗ ще ви тествам, кого обичате повече, този езически съпруг? Онези, които твърдят, че са в еднакво свързани и въпреки това, когато един от съпрузите казва: “Трябва да имам повече от твоето внимание”, можете ли да докажете кого обичате повече? Толкова много хора, които искат да бъдат Невестата на ЯХУШУА са в тези семейства (Матей 10:37, Йоан 21: 15-17). АЗ проверявам. Изпитанията на вашата вяра са по-ценни от златото (1 Петрово 1: 6-7). Това е вашият тест, кого обичате повече?

За неженените: вие плачете, скърбите и говорите: “Трябва да имам партньор.” Кого обичате повече? Вие не знаете какво искате. Ето защо казах, че няма да свързвам разнородни браковете в тези Последни времена. Можете да търсите извинения, колкото желаете. Браковете, които съчетавам, те обичат МЕН, работят за МЕН, подчиняват се на МОЯ ДУХ, а не на плътта си. Онези, които не са женени и плачат и скърбят, вие не знаете благословенията, които АЗ ви давам. Не е нужно да се притеснявате за да угаждате на някой друг, освен MEН, ЯХУВЕХ / ЯХВЕ.

В крайна сметка, никой от МОЯТА Невеста няма да бъде несходно обвързан. АЗ повтарям, ЯХУШУА ХА МАШИАХ ще използва разделящ меч и преди тази Невеста да бъде издигната от тази земя, ако те бъдат впрегнати в разнороден брак, тогава ЯХУШУА ще ги раздели. Няма да позволя на МОЯТА Невеста да бъде замърсена, тя беше само за определено време, защото светлината и тъмнината не могат да бъдат съчетани. Това е война, ЯХУШУА се бори за НЕГОВАТА Невеста, врагът не може да спечели. АЗ поставям светлина със светлина и светлината става по-ярка. Това не е борба помежду ви, когато поставите на първо място ЯХУВЕХ / ЯХВЕ, ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ в живота си и вашата любов.

АЗ не предупредих ли: „неприятели на човека ще бъдат домашните му.”(Матей 10:36, Михей 7: 6)? Сега отново АЗ предупреждавам: тези, които не искат да бъдат разделени, тези които обичат съпруга си повече от МЕН, ЯХУВЕХ / ЯХВЕ, тези, които плюят МОЕТО Слово обратно в лицето ти и те маркират като фалшив пророк, Елишева, знайте това: това не са твоите Слова, това са МОИТЕ Слова! И е подкрепено от Свещнните Писания! (Пророчество 111 – АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, давам СВЯТ развод за тези, които се нуждаят от него.)

АЗ имах друг пророк (Неемия 13: 23-30), който буквално прокълна и оскуба мъжките бради и ги би защото са били впрегнати несходно, така че когато атаките дойдат и да, те ще дойдат, бъдете като Стефан, Света Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, не съсредоточавайте очите си върху камъните, които ще ви ударят, дръжте очите си съсредоточени върху ЯХУШУА. Те хвърлят по вас камъни, но всъщност те хвърлят камъни по ЯХУШУА / ИСУС и да, АЗ смея да говоря на тези, които се осмеляват да се наричат “християни”, но АЗ ги наричам Ихавод християни.

Неемия 13:25 И изобличих ги, проклех ги, бих неколцина от тях, оскубах им космите и заклех ги в Бога, като казах: Да не давате дъщерите си на синовете им, и да не вземате от техните дъщери за синовете си или за себе си.
Неемия 13:27 А ние да позволим ли на вас да вършите всичкото това голямо зло, да ставате престъпници против нашия Бог, като вземате чужденки жени?

Така че, оставям ви с тези Слова. АЗ ви казах: “Всичко, което може да се разклати, ще се разклати.” (Пророчество 105, “АЗ, ЯХУВЕХ казвам: През 2009 г. ще разклатя всичко, което може да се разклати!”) Предварително ви предупредих какво ще бъде 2010 г. (Пророчество 116, “Трябва да бъдете ходещи с вяра по водата”)

АЗ ви казах днес, ВАШИЯТ АББА ЯХУВЕХ / ЯХВЕ. Истинската Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, която чува това Слово ще се свърже с вас, ще потвърди това Слово. Те чуха гласа МИ. Те ще стоят на ваша страна, ще бъдат лоялни и ще защитят. Те вече няма да се грижат за това, което казват мъжете и жените. Те ще защитят онова, което знаят, че е истина.

Също така знайте, че това Пророчество само дава на враговете повече причини да ви мразят, но в това няма нищо. ЯХУШУА мразеха и мразят. Можете ли да очаквате нещо по-малко, защото вие сте НЕГОВОТО отражение на тази земя, онези, които АЗ наричам „Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ“.

Така беше казано на този ден 19 февруари 2010 г., в деня на Шабат.
Приключи в 18:24 часа.
Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
Апостол Елишева Елияху
Оскърбявайки мнозинството и благословение за другите; Дете, Воин, Невеста ЯХУШУА ХА МАШИАХ / ИСУС ХРИСТОС

Свържете се с нас
Свържете се с нас
www.amightywind.com
www.almightywind.com

Ето статия, взета от Интернет за това, което каза Елтън Джон:

Елтън Джон твърди, че Исус е бил гей
19.02.2010
Елтън Джон е изправен пред негативна реакция от консервативни християнски групи, след като заяви в интервю, че Исус е гей.
62-годишната музикална легенда направи своите коментари по време на интервю за американското списание Parade.
В интервю, което утре ще бъде публикувано в Америка, Елтън каза: „Мисля, че Исус беше състрадателен, супер-разумен гей, който разбира човешките проблеми.
На кръста той прости на хората, които го разпънаха. Исус искаше да обичаме и да прощаваме. Не знам защо хората са толкова жестоки. Представете си себе си в ролята на жена с нетрадиционна ориентация в Близкия изток! Това е като да си мъртъв – добави той.
Стивън Грийн, директор на Christian Voice, определи гей-претенцията като “боклук”.
Той каза: “Библията казва, че Исус е бил без грях и това изключва хомосексуалността като грях”
“Това е отчаян вик за внимание.” Съдията на Майк в Християнския институт отхвърлил гледната точка на звездата, като казал: “Ако старши политик е направил тези коментари, ще имам мнение.
Но това е Елтън Джон и аз не мисля, че някой го приема сериозно.”
Християнските групи гомосексуалисти признаха със сър Елтон, който често е изобразявал разпнат, отново възобновили дискусиятя за хомосексуализма в църквата.
Джереми Маркс, основател и директор на Courage, християнска организация за гейове и лесбийки каза: “Никога от нас не знаят и никога не могат да разберат, каква е сексуалността на Исуса.
“Разбира се, представата на хората за взаимоотношенията между мъже и мъже и жени са били различни тогава и сега биха били неузнаваеми.
“Аз мисля, че това обяснява, как той вижда Иисуса в своя живот и иска други хора също да видят.”
Джон Блауерс, съорганизатор на Евангелско общество за християни-лесбийки гейове каза: “Това е, което се случва всеки път, когато тази дискусия се възобнови, – това е, че дебатите се превръщат в повече поляризани.
“Прост факт е, че ние всички сме деца на Бога.”
Коментарите на сър с Елтон бяха направени в широкия спектър на интервюто под заглавие: “В света има много омраза”
Той каза, че за него славата е загубила своята привлекателност.
“Принцеса Диана, Джанни Версаче, Джон Леннон, Майкъл Джексон, всички са мъртви”, – каза той.
„ Двама от тях бяха застреляни извън домовете им. Нищо от това не би се случило, ако не бяха известни.
Славата привлича луди. Никога не съм имал бодигард, докато Джани не умря. Не обичам вече знаменитости“.
Музикантът също показа как той и неговият граждански партньор г-н Фърниш поддържат своята любов силна.
Той каза: „Всяка събота от 16 години си изпращахме картичка, където и да сме в света, за да кажем колко много се обичаме.
Никога не сме били ревниви. Говорим за сексуалната страна на нещата, за нещата, които обикновено биха ме уплашили.
Сър Елтън също говори за връзката си с наркотиците, като казва: „За някои хора един грам кокаин може да продължи един месец. Не за мен. Аз имам какво да направя, а след това искам още.
„В крайна сметка всичко това доведе до душевна болка.“