Пророчество 119, 2011 Призив за Покаяние или Гибел, ЯХ има Твоя Номер !!!

print

Пророчество 119

2011 Призив за Покаяние или Гибел,
ЯХ има Твоя Номер !!!

 

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху

Получено 24 на декември 2010 г.
Издадено на 1 яхуари 2011 г.

Това е от Пророчество 105, ЯХУВЕХ каза, че оттук нататък това се поставя пред всички пророчества:
 
АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена.
АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42:8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ така, че нямаше изцеление.(2 Лет. 36:16)
******

Елишева говори на аудио касета:

АЗ се събудих и чух телефона да звъни, звъни, звъни и аз чух телефона. Първият път, когато това се случи, беше вчера, което е така нареченото зимно слънцестоене на 22-ри. Така чух телефонния звън на 22 декември и [домакинството] каза, че няма звънене по телефона.

Във всеки случай днес (23 декември), когато се събудих втори път поради звън, звъни, звъни и този път, о, боже, телефонът не спираше. Аз казах на [друг], че телефонът ти звъни и той каза, че не е. АЗ казах, че все още го чувам, дори когато говоря, и той звънна, о, боже, толкова пъти дори докато говорех, все още звъни на вилката.

Беше толкова реално и не можех да разбера какво се случва, о, боже, то е от духовната (сфера), БОГ се опитваше да привлече вниманието ми. Заспах и когато се събудих в 10 ч. сутринта, молих се на глас и казах, че това е нещо свръхестествено, чувам един телефонен звън, какво се опитващ да ми кажеш, ТАТКО Небесни? И ето какво чух.

Това е призив, на който никой не отговаря, аз започнах да се покайвам, чакайте, аз казах, че е зов, на който никой не отговаря и аз се запитах какъв зов? Аз казах, провалих ли ТЕ по някакъв начин и тогава чух, че това е призив за покаяние. О, АББА ЯХ, аз се покайвам, аз се покайвам, толкова съжалявам, аз знам, че не съм съвършена. Аз се замислих какво направих погрешно, че БОГ да ме призове на покаяние.

Аз наистина се притеснявам за този Ютуб, аз се тревожа за сърцето си, понякога има такъв студ в сърцето ми. Тези хора са брутални и това се случва без спиране почти една година и горчивината ми ме притеснява, защото Бог го е позволил, а враговете се подиграват и се смеят и те казват, виж, тя не е Пророк, аз все още съм тук и все още съм жив нищо не ми се случи. Особено тази Моли и другата жена, която се подиграва от нейния sock акаунт (акаунт с фалшива самоличност), дори не знам името й. Аз не познавам тези хора. И така, аз се покайвах и се притесних, защото преди лягане втори път се молих, колко хора са благословени чрез посланието за Спасението и Пророчествата. Но аз чувствам, че съм си навредила в известен смисъл.

Така че този Ютуб всъщност беше меч с две остриета за мен, толкова много благословения, но и много ужаси, но когато аз си помислих и се помолих за всичко това и мислех, че затова БОГ се сърди, казвайки, че никой не отговаря на призива към покаяние.
 
Тогава чух, ТОЙ да казва:

Пророчеството Започва тук:

„Това не си ти, Елишева, АЗ не говоря за теб“. ТОЙ каза: Става дума за тези, които не отговарят. Те са (тези) в света, които отказват да отговорят на призива за покаяние знаейки, че АЗ съм ги предупредил. Само тези, които са достойни ще избягат от Голямата Скръб. Това са онези, които знаят какво правят и все пак МЕ оскърбяват и продължават да грешат, онези, които казват, че СВЕТАТА ДУХ е в тях и въпреки това продължават да грешат, (онези), които се оправдават знаейки, че АЗ гледам всичко каквото правят, независимо дали е порно или хомосексуализъм, пиене, прелюбодейство, блудство, пиянство, наркотици, ругатни, те знаят, че АЗ гледам, те знаят, че трябва да бъдат пример, претендират за името на Исус Христос, дори ЯХУШУА, но АЗ съм далеч от тях. СВЕТАТА ДУХ не може да обитава в Скиния на греха, но все пак те МЕ изпитват отново и отново.

АЗ се обърнах с призив за покаяние, колко малко са чули. Това е като телефон, който звъни, но никой не отговаря. АЗ те заведох при медиите за да покажа, че съм БОГ на правосъдиието, също и милостта, АЗ не лъжа. Въпреки това те злупотребяват с Пророка, наричат ??МОЕТО Служение зло, хвърлят МИ предизвикателство и се присмиват и казват: нищо няма да ни се случи, Елишева, махай се. Казват, че всичко това е по благодат, всичко е направено на кръста. Сега мога да греша както искам, виж, душата ми няма да загине. Вие, вие живеете според закона, мислите си, че трябва да се подчинявате на този БОГ и все пак, ние казваме, че такова нещо като грях не съществува, ние сме изкупени.

Те мразят теб, (Елишева) с ярост, те мразят всички, които проповядват против греха. Те мразят всеки, който предупреждава. Ти започна да звъниш, АЗ ви пращах Служението Amightywind да предупреждава хората, които наричат себе си християни, за да се покаят от своите грехове. АЗ говорих отново и отново, и отново. И колко малко хора ще чуят.

АЗ изпратих Amightywind Служение на YouTube и това, което причиниха на теб, те причиниха на МЕН и въпреки това те претендират за МОЕТО Свето Име, но АЗ съм далеч от тях. Те цитират МОИТЕ думи, те ги използват като оръжие срещу вас и всички онези, които предупреждават за покаяние и да се търси лицето на ЯХУШУА, преди да ги изтрие от земята в гнева СИ.

Те забравят, че АЗ бях този АГНЕЦ само веднъж. Те забравят, че АЗ идвам с огън в очите СИ. Те забравят, че това е гневът на АГНЕТО. Те забравят, че АЗ презирам греха. Те оправдават греховете си и особено за това ще отговарят, онези, които обиждат, мамят, мразят и клеветят Служението, което АЗ наричам Amightywind (Могъщ вятър, от Деяния 2: 2).

Така че, Елишева, АЗ ти давам да чуеш телефонния звън. АЗ искам да ги предупредиш отново. Колко малко хора отговориха на призива за покаяние и отстъпиха от греха. Колко малко ще бъдат спасени когато започне Голямата Скръб.

Не е достатъчно да кажеш покаяние, трябва да има действия зад тези думи. Трябва да “разкъсате дрехите си”, но не във физическия смисъл. АЗ вече казах, покайте се! АЗ въздигнах това Свято Служение за целия свят, за да видя дали ще го изберат и въпреки това повечето от тях закриха ушите си и заслепиха очите си, казват: не виждаме, не чуваме ТЕБ и Служението Amightywind и пророка Елишева Елияху – ние те презираме.

Ние сме Християнска общност и без значение какво казвате, махнете вашето Служение Amightywind и махнете вашите Пророчества от нас, защото ние ще продължим да грешим и ние, както виждате, ние все още сме живи и няма значение, че презираме Служението Amightywind, защото вашият БОГ още не ни е убил. Вашият БОГ даже не ни е докоснал, така че вашият Бог не е наш Бог защото нашият Бог казва, че можем да грешим. Нашият Бог казва, че можем да ви мразим. Нашият Бог казва, че можем да унищожим Amightywind. Нашият Бог казва, че ти си лъжепророк и няма нужда да се покаем от греховете си.

О, но вие сте глупави, глупави хора, това съм АЗ, ЯХУШУА, който говори чрез този съд от глина. Изкушавахте МЕ и МЕ изкушавахте и МЕ изкушавахте и АЗ използвам това Служение за да призова на покаяние и все пак казвате, че дявола е бил изпратен. Забравяте какво АЗ направих със смокинята. Вие забравяте, че АЗ, ЯХУШУА я проклех защото отказа да донесе добри плодове. Вие забравяте, че тя изсъхна и умря. Забравяте, че АЗ презирам отхвърлените. Това смокиново дърво представя вас с каменните сърца, вие, които използвате МОИТЕ Слова, вие, които използвате МОЕТО Име, вие, които наричате Служението зло, защото сте чули призива да се покаете и да се обърнете от греха. Вие мразите това, което АЗ говоря и я наричате лъжепророк защото мислите, че знаете всичко и все пак АЗ ви казвам, вие сте глупаци защото на този Пророк са дадени откровения, но вие мислите, че знаете всичко. Обаче АЗ ви наричам Библейски образовани глупаци, защото използвате словото, което убива и няма дух в това, което говорите и използвате Светото Писание и казвате: само Библията, версия на крал Яков е правилна, вън другите, няма допълнителни книги и дори няма да ги разгледаме.

Глупави, глупави хора, АЗ гледам живота ви и поклащам глава. Вие сте тези, които ако не се покаете и наистина се отвърнете от греха, вие сте тези, на които АЗ говоря, махнете се от МЕН, вие, работници на беззаконие защото АЗ никога не съм ви познавал. Само защото вие казахте молитва за спасение, вие също трябва закрепите думите си с действие, не можете просто да кажете, че МЕ обичате и в същото време не МИ се подчинявате.Това е лъжа направо от ада. Това е лъжа и защото това е Служението, което ви говори и всяко Служение, което ходи в МОЯТА Святост, отказват да правят компромис с греха и с грешниците. Вие, които наричате себе си Християни, нямате святост в себе си и презирате онези, които идват при вас със ДУХ на Святост и с МОЕТО Помазание по лицата им и нищо не се е променило от древни времена. Вие презирате всеки, който говори от МЕН, който е помазан и който е смел и така дадох на Елишева знак, когато влезете в онова, което наричате настъпваща година. Имаше призив за покаяние и, о, колко малко, колко малко слушаха или дори чуха как телефона звъни.

Не разбирате ли още? Не разбирате ли още? Единственият начин да отидеш на Небето е да отговориш на призива. Трябва да чуете звънеца. Трябва да отговорите на призива за покаяние, да се покаете и да се обърнете от греха, да спрете да се извинявате, защото скоро ще бъде твърде късно. Най-суровата присъда ще бъде за онези, които се отнасят лошо с това Служение, което АЗ поставих в медиите с много очи и уши и вие знаехте за това, но не сте го защитили и вие мразехте думите й, защото АЗ виках силно и ясно ПОКАЙТЕ СЕ, ПОКАЙТЕ СЕ и се отвърнете от греха.

Вие ще анализирате Пророчествата и ще използвате собствения си човешки интелект, въпреки че АЗ съм предупреждавал отново и отново, че само чрез СВЕТАТА ДУХ ще разберете, изречените думи не могат да се тълкуват от човешкия интелект. Всяко Пророчество, без изключение, води хората към покаяние. Води хората в МОИТЕ любящи ръце. Води хората и ги учи на Святост. Това не са думите на жена или мъж. АЗ само използвам съд от глина, който вие мразите и оскърбявате, вие казвате, ще я унищожим, ще я унизим, ще кажем думите си на омраза, защото ни е позволено. Ние дори ще откраднем и оскверним самото име на това Служение Amightywind защото се осмелявате да ни наричате грешници и се осмелявате да осъждате нашите грехове, защото не можем да изтрием Светостта по лицата ви и по лицата на хората, работещи за това Служение, затова казваме на всички да те презират и да не слушат Светите Пророчества, защото те са лъжливи и за това вие ги заслепявате, о, лицемери и ги заглушавате.

О, вие нечестиви, АЗ ще ви покажа какво АЗ ще направя заради вашата омраза. В вас няма СВЕТА ДУХ. Вие сте сатанински изчадия, а АЗ съм търпелив с вас, о, толкова дълго. АЗ поставих Служението на последния шанс преди дните на скръбта да започнат и си спомнете какво сте направили с него, това сте направили с МЕН. Вие ще стоите пред МЕН на Съда, който идва от Небето и ще застанете пред лицето МИ, и АЗ ще ви напомня думите ви на омраза, и АЗ ще кажа: махните се от МЕН, вие, работници на беззаконието, защото АЗ никога не съм ви познавал. МОЯТА СВЕТА ДУХ или отдавна си е заминала, или никога не била във вас.

И така, Елишева, АЗ ти давам да чуеш телефона. АЗ ти давам да чуеш как дълго е звънял, символично осем пъти. Някои ще чуят и за тях това ще бъде началото и те наистина ще се покаят, и те действително ще разберат, че Amightywind е Свято Служение, изпратено от БОГ.

За всички онези, които се смиряват, отвръщат се от греховете си и с ума, тялото, душата и сърцето си, те наистина се покайват. Те наистина, наистина ще се покаят. Това е, което трябва да кажа, вие отговаряте на този призив, о, Свети, покайващи се всеки ден. Дори и ти, Елишева, казваш как така не съм отговорила? Как не съм се покаяла? О, моля ТЕ, прости ми, аз знам, че съм несъвършенна. АЗ ти казах, Елишева, че не е призив за теб, защото ти чуваш МОЯ призив, ти отговаряш на МОЯ призив, както и на всеки, който ти помага и всеки, който знае, че Amightywind казва истината и не лъже. Те откликнаха на призива за покаяние, но има и такива, които знаят, че в това Служение има истина и въпреки това те МЕ изпитват и вярват, че е достатъчно да те познават. Те вярват, че е достатъчно да четат Пророчествата. Те вярват, че АЗ винаги ще бъда милостив и няма да има последствия за греховете. Точно такива АЗ ще съдя с най-тежкото осъждение, защото те не разбират, че са отговорни за греховете, които АЗ презирам.

И така, дъщеря МОЯ, кажи им, те чакат новото Слово. Кажи им колко АЗ съм доволен от онези, които вървят и допълнителната миля, които не само се стремят да МИ се подчиняват всеки ден, но и вярват и говорят и споделят МОЕТО Слово. Те не се страхуват да обиждат човек, защото техните души искат да угодят на МЕН, ЯХУШУА, защото знаят, че наградите им идват от Небето.

Затова кажи им, дъщеря МОЯ, ти ще бъдеш Илия на Новото време и АЗ те помазвам и АЗ ти давам работа.

Кажи им, дъщеря МОЯ, въпреки че ще плюят в лицето ти, предупреди ги дъщеря МОЯ, много скоро те ще бъдат изтрити от човешката раса.

Кажи им, дъщеря МОЯ, о, АЗ идвам отново. АЗ идвам отново, но този път АЗ ще дойда с огън в очите МИ и вече не говоря за повикването на Невестата при СЕБЕ СИ, АЗ говоря за врагове, които са като тази смокиня, която АЗ ще прокълна и тя ше изсъхне и ше умре, така че всички да видят.

Кажи им, дъщеря МОЯ, бъди смел Пророк. Нека не те интересува какво казват жените и мъжете.

Кажи им, дъщеря МОЯ, кажи им за МЕН, за този телефонен звън. Ти имаш призвание да бъдеш Пророк. Ти му отговори отдавна. АЗ няма да ти позволя да не отговаряш на телефона. Това е призванието на твоя живот, което няма да избегнеш, защото АЗ те призовах, дъщеря МОЯ, да предупредиш тази човешка раса преди началото на Голямата Скръб, времето на Утеснение на Якова. О, и за мнозина, и за мнозина ще бъде твърде късно.

Това са Словата, които трябва АЗ да кажа. Отново враговете ще ти изпратят подигравки и омраза. Просто знай, те не МИ принадлежат. Просто знай, че те не са изпратени от МЕН. Просто знай, това са децата на сатана, сатанинската невеста, отхвърлените, които вършат беззаконие и те скоро ще заплатят с душите си в Ада и в Огненното Езеро.

Просто не дръж тези думи на омраза, дай ги на МЕН. АЗ мога да се справя с тях, ти не можеш. Те дори не са предназначени за вас, Свети, думите на омраза са предназначени за МЕН. Подигравки и обиди са предназначени за МЕН. Те не могат да видят помазанието и светостта, с които АЗ съм помазал всички, който са МОИ, особено МОЯТА Невеста, която всеки ден се опитва да МИ угоди, да МЕ зарадва и която служи на МЕН и се покланя на МЕН, и МЕ нарича ВСЕМОГЪЩ БОГ и ГОСПОД, ВЛАДИКА на живота им УЧИТЕЛ, СПАСИТЕЛ, те МЕ приемат.

Това е МОЯТА Невеста. Те понасят ругатни, те понасят омраза, тях ги проклинат, клеветят ги, имената им се произнасят със зло. Това е МОЯТА Невеста и, о, колко скоро ще ви прибера при СЕБЕ СИ. Вие знаете кои сте. Знаете истината за бъдещето. Вие знаете кои сте. Ще разпознаете добрите плодове в това Служение Amightywind, защото като силен вятър те се носят по цялата страна. И сега АЗ ще го разпространя на толкова много езици и много други в бъдеще.

Знаеш коя си, о, скъпа МОЯ Невеста. А откъде знаеш това? Защото те мразят, клеветят те, презират те, преследват те като зло. Докато вие всички се опитвате да МИ угодите във всяко отношение и да кажете на грешниците да се покаят и да се отвърнат от греха и за това злоупотребяват с вас. Вие знаете кои сте, но не говорите просто за Святост, но живеете живот на святост и никога не мислите за грях. Вие сте МОЯТА Невеста. Вие сте МОИТЕ първи плодове. Толкова малко сте, когато АЗ гледам към земята, но вие сте МОЯТА Невеста, и тебе така силно АЗ обичам и ценя. Твоите врагове са МОИ врагове, както Исав, АЗ ги презирам.

Вземи тези думи, Елишева, предупреди ги, телефонът звъни. АЗ те изпратих като Пророк, за да им кажеш. Мнозина са чули, но все още отказват да признаят, че са го чули. Затова АЗ ти казвам, О, МОЙ Пророк, кажи им за призива за покаяние, кажи им какво АЗ ти давам да чуваш и ще има такива, които се покайват, и се отвръщат от греховете, и кажи им, че телефонът още звъни. Те ще чуят. Те ще чуят и ще им бъдат простено и тъй както числото 8 означава (8 пъти звъня телефона), ние ще имаме ново начало и това е защото АЗ имам Пророк, който се съгласява да изтърпи подигравки и презрение в МОЕТО Име, когато ти призоваваш да отговорят на повика към покаяние: телефонът звъни от Небето, защото АЗ обичам достатъчно, за да предупреждавам чрез МОЯ Илия на Новото време [на иврит, Елияху], тъй като дори твоето име Илия [на иврит, Елияху], е презряно. Само не забравяйте, че Духът на Езавел преследваше Илия от Древността и може ли да очаквате нещо по-малко? Може ли някой Свят Пророк да очаква нещо по-малко? Може ли някой от Невестата на ЯХУШУА, МОЯТА Невеста, да очаква нещо по-малко?

Защото, ако биха МЕ приели, защото ако всички МЕ приемаха, тогава те щяха и тебе да те приемат с любов. Но погледнете на тази земя и АЗ дори изпращам студ за да покажа каменните сърца и въпреки това те не се каят, не са отвръщат. Те казват, че АЗ съм БОГ само на любов и милост и АЗ дори не осъждам греха, но именно за това ще видят какво се нарича Голяма Скръб.

АЗ ти благодаря, Елишева, че ти отговори на позвъняването защото ако си живяла в грях, ти дори нямаше да чуеш телефонния звън, но ти си чула и той звънна 8 пъти, защото много, много ще чуят, и това ще бъде новото им начало.

Изговорено под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ.
от Апостол Елишева Елияху
Обиждайки много, благославяйки други.
Дете, Войн и Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ / ИСУС ХРИСТОС

Свържете се с нас.