Пророчество 120, Не се Отказвай! Не Спирай!

print

Пророчество 120

Не се Отказвай! Не Спирай!

Сукотно Пророчество за Възтановяване на Еврейския Преводач, Месианските Евреи и Всички Вяраващи

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
на 19 октомври 2011 година

6-ти ден на Сукот чрез наблюдение на полумесеца на Новата Луна;
или 7-ми ден, Хошана Рабах от официален израелски календар

Това Пророчество има Помазание за възстановяване, сила и смелост. Така че, ако сте уморени от борби, нека ЯХУШУА да ви обнови с това Сукотно Пророчество за възтановяване за всички, които се покланят на ЯХУШУА и живеят Свято. То има Помазанието за да възстанови ума, тялото, духа, душата, здравето, финансите и във всяко отношение!

Ние възхваляваме ВАС, АББА ЯХУВЕХ за Помазанието в това Пророчество, което ще унищожи хомота и робството за ВАША Хвала, Чест и Слава.

Всички, които са Родени Свише, вярващи, изпълнени с СВЕТАТА ДУХ, които се покланят, служат и се подчиняват на ЯХУШУА ВСЕМОГЪЩИЯТ ГОСПОД БОГ И СПАСИТЕЛ, всички, които са преследвани, малтретирани, отхвърлени, мразени, уморени от злото, което се нарича приемливо и доброто наричано – зло, не се отказвайте, Свети молитвени посредници, Невеста на ЯХУШУА. Не се отказвайте, дори когато поради стресът и проблемите в този свят се чувствате поразени, когато сатана атакува, когато враговете ви са ви преброили! Не се отказвайте, не се предавайте! Този свят не е нашият Дом! Не се отказвайте от вярата си в Името на ЯХУШУА! Ще имате победа!

То ще освежи и възстанови войниците на ЯХУШУА. Моралът на войниците трябва да бъде повдигнат. В Израел няма толерантност към тези, които вярват и следват ЯХУШУА. Елишева казва: преследвана Еврейка трябваше да събуди помазанието в тази преследвана Еврейка. Ако сте уморени от борба, моля, прочетете и слушайте това Пророчество, това Слово има Свето Помазание за ободряване и възстановяване. В изговореното Словото има повече Свето Помазание, така че ще бъде още по-добре, ако прослушате видеото на Пророчеството или го прочетете на глас, ако можете.

Моля вижте: в края имаше чудо с касетофона. Батерията беше заредена достатъчно, за да напише само Словото. Ако телефонният разговор беше записан от самото начало, цялото Слово нямаше да бъде записано до края. Но, слава на ЯХУШУА, записът започна в идеалното време на ЯХУВЕХ и цялото Слово беше записано1
******

По-долу е Пророчеството, както е излязло
—Със „Светите езици“ на пророк Елишева”, както Божият Дух дава да се гогори (Деян. 2: 3-4) на небесни или земни езици (1 Ко 13: 1). Елишева говори на езици, носейки Пророчество (1 Кор. 14: 6).

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА:
YAH / YAHU  ЯХ / ЯХУ  е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕНОТО ИМЕ,
както в “Алилуя” или “HalleluYAH” – което буквално означава
“Слава на ЯХ”:
YAHUVEH / YAHWEH – ЯХУВЕХ / ЯХВЕ  БОГ – ОТЕЦ,
YAHUSHUA / YAHSHUA  –   ЯХУШУА / ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА
HA MASHIACH ХА МАШИАХ –  означава “МЕСИЯ”;
 “ЕЛОХИМ” означава “БОГ”
 
Откровение за “ SH’KHINYAH GLORIE ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на
РУАХ ХА КОДЕШ (на български език “СВЕТА ДУХ”)—
също на този сайт.
Ха-ШХИНА
(ШЕКИНА) на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,
БОЖЕСТВЕНО ПРИСЪСТВИЕ
 
Освен това, ABBA YAH АББА ЯХ  –  означава “БАЩА ЯХ”
и IMMA YAH ИММА ЯХ  –  означава “МАЙКА ЯХ.”
 
Цитатите от Свещеното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго. Щракнете с десния бутон върху бележките под линия, за да отворите втори раздел.
*******

Думите на ЯХУВЕХ към Елишева да бъдат добавени пред Пророчествата:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева,
още преди това Служение да се появи,
да не го наричаш в чест на мъж или жена.
АЗ го сложих в духа ти,

понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти,
нищо от това не е било изречено от устата ти.

От устата на ЯХУВЕХ е било родено,
от устата на ЯХУШУА вашият МАШИАХ е било родено.
Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ,
вашата ИММАЯХ.

Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна.

Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА,
който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата,
това не е твоето дихание, иначе би се провалило.

Исая 42:8 Аз съм ЯХУВЕХ; това е МОЕТО име; И не ща да дам славата СИ на друг, Нито хвалата СИ на изваяните идоли.
(Пророчество 105)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

След това през юли 2016 г.:
Горко на всеки, който се осмели да направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте Моите помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте Моите помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!
(Пророчество 128)

И чрез Пророк Езра:
Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това Служение и пророчествата и Елишева и мен и всички служители на AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (Пс. 105: 15) 1Лет. 16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези, които благослови и са благословение за това Служение и верни, които приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на ЯХУШУА.
******

Това беше записано чрез аудио. Ето и транскрипцията:

(Елишева): … краката ти. Аз искам да го повторя. Аз виждам краката ти (във видение). ЯХУШУА казва, че където и да ходиш, на подметките на обувките ти, на стъпалата на нозете ти е Кръвта на ЯХУШУА, защото ти следваш стъпките МУ. ТОЙ ходи в обувките ти и помазанието на РУАХ ха КОДЕШ е върху теб. ТО е на лицето ти. ТО е в очите ти.

Пророчество 120 Започва :
19 октомври 2011 г.

АЗ съм доволен от теб, дете МОЕ. Не се колебай да МЕ наричаш ГОСПОД БОГ ВСЕМОГЪЩ, защото МОЯТА СВЕТА ДУХ е в тебе!

Tи си МОЯ! Ти си омита с Кръвта!
Ти си ИЗКУПЕНА с Кръвта! И ти принадлежиш на МЕН,
ти принадлежиш на ЯХУШУА ХА МАШИАХ
с ума, тялото и душата си!
АЗ съм твоят МЕСИЯ!

Елишева: О, горещо ми е! (Светият Огън на Помазанието от РУАХ ХА КОДЕШ често се проявява по този начин).

И сега АЗ те изпълвам със Свежо Небесно Масло от Небето, за да ходиш с още по-голямо Помазание и да говориш с още по-голяма смелост, както Йоан Кръстител.

От върха на главата до стъпалата на краката!
Свежа мана от Небето, АЗ ти давам за храна!
Ти си МОЯ възлюбена! Възлюбена МОЯ,
ти принадлежиш на МЕН! O, МОЯ скъпоценна!

Помогни МИ, помогни МИ, помогни МИ! Храни МОИТЕ овце и МОИТЕ агнета! Работи с този Пророк, защото остава много малко време!

МОЯТА кръв напоява земята в Израел. Една капка е достатъчна, за да измие греховете. Благодаря ти, че не се срамуваш от MEН. Благодаря ти, че си готова да бъдеш преследвана за МЕН! Благодаря ти, че МЕ прие, въпреки че семейството ти се е отвърнало от теб! Те са твоето кръвно семейство, но не са МОЕТО КРЪВНО семейство!

МОЕТО семейство те прегръща, както и тази сестра – пророк, която ще ти позвъни днес! МОЕТО семейство, вие, които изпълнявате волята на Небесния ОТЕЦ, те прегръща и те обича, разпознава те, коя си в МЕН! Запомни го винаги. АЗ те обичам! И АЗ ти благодаря! Да, ГОСПОД твоят БОГ, твоят СПАСИТЕЛ, твоят МЕСИЯ, те обича! Никога, никога, никога, никога не позволявай на никого да ти отнеме това !

АЗ говоря с теб в нощната тишина. АЗ ти давам Откровения. И по-големи откровения ще имаш!

Помни, скъпа МОЯ, „Юдите“ идват и „Юдите“ си отиват. АЗ имах „Юди“. Ти имаш свои. Елишева има свои. Всички, които МЕ следват, ако не са преследвани за ИМЕТО МИ, трябва по-добре да си зададат въпроса: „Защо не?” Слугата не е нищо повече от УЧИТЕЛЯ (Йоан 13:16). Това е всичко … всички не МЕ обичат (не всички МЕ обичат). Не очаквай всички да те обичат, защото АЗ все още съм преследван – в този свят АЗ съм повече мразен, отколкото обичан! Над МЕН повече се подиграват, отколкото МЕ приемат! Но АЗ платих цената на Голгота. О, Израел. О, Израел. Колко дълго, колко дълго, колко дълго трябва AЗ да чакам, докато МЕ приемеш и МЕ обикнеш?

О, АЗ знам колко дълго ще бъде! И АЗ знам цената, която ще плати Израел! И това ще бъде голяма цена – защото те се смятат за по-отговорни – защото АЗ ходих по улиците на Ерусалим. МОЯТА КРЪВ, МОЯТА КРЪВ, МОЯТА КРЪВ напои земята. О, как АЗ скърбя, как АЗ скърбя! Но АЗ имам остатък! АЗ имам остатък! АЗ винаги имам остатък! Те не са много, но те са МОИ! И както АЗ имам теб, така имам и други в Израел. И те са разпръснати по света и те ще се повдигнат на защитата! И те защитават това, което е Свято! И те изобличават и разобличават всички нечестиви и предупреждават, че скоро ще се появи лъжливия Месия, но това няма да се случи, докато не взема МОЯТА истинска Невеста.

Така че АЗ просто използвам момента да кажа: “Благодаря!” АЗ изпращам този пророк да каже: “Благодаря ти”. Няма една сълза, която сте проляли, когато е направено заради МОЕТО ИМЕ, да не се съхранява на Небето в скъпоценна бутилка, инкрустирана с скъпоценни камъни и бижута. (Пс 56: 8) И колкото повече е гонението, това ви казвам МОИ възлюбени, МОЯ възлюбена Невеста, толкова по-силен е ароматът в тази бутилка със сълзите ви. Това беше жертва за МЕН, вашия ЯХУШУА, вашият НЕБЕСЕН БАЩА и СКЪПОЦЕННАТА РУАХ ХА КОДЕШ.

О, колко дълго, колко дълго, колко дълго, колко дълго, колко дълго АЗ чаках да прегърна МОЯТА НЕВЕСТА! Но това не трябва да бъде още дълго! Не трябва да бъде още дълго! Вие ще бъдете в МОИТЕ ръце! Вие ще чуете гласа МИ!

Просто не се отказвайте! Не спирайте! Защото сте отишли толкова далеч! Не се отказвайте! Не спирайте! Не правете компромис с лъжите на този свят!

Колкото повече светът ви казва, че сте нечестиви, знаете, че сте Свети! Колкото повече ви се присмиват, че следвате законите на Тората, знайте, че принадлежите на МЕН!

Колкото повече защитавате Съботния ден (Шабат) и казвате: “Това не е неделя”, знайте, че сте МОИ! Не се отказвайте. Не спирайте. Въпреки тежкото преследване, което ще стане по-тежко, не забравяйте за чие ИМЕ сте преследвани! Не забравяйте за кого сте мразени!

О, те ще използват твоето име и ще оскверняват и клеветят зло против теб, но не твоето име те мразят. Те мразят този, Когото ти представляваш. Те мразят това, което си в МЕН. Те мразят Посланието, което ти даваш, което идва към теб от Небето.

Така че не се отказвай! Не спирай!

Защото АЗ ще отмъстя на тези врагове! И ще се молят планините да ги скрият от НЕГО, КОЙТО СЕДИ НА ТРОНА! (Откровение 6: 15-17). И СВЕТИЯТ АГНЕЦ, който беше убит, разпнат и възкръсна ! ЯХУШУА ХА МАШИАХ Е МОЕТО ИМЕ!

И АЗ ти казвам, НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ! НЕ СПИРАЙ, защото АЗ съм с теб!

Достигни МОИТЕ хора. Достигни МОИТЕ хора. АЗ се обръщам не само към хората в Израел, но АЗ се обръщам към всички хора по света. Достигни МОИТЕ хора. Продължавай да храниш МОИТЕ Овце и Агнета, не се срамувай от свидетелството си, не е това, което ти си, твоето СВИДЕТЕЛСТВО – е КОЙ СЪМ АЗ в теб! Това е, което дяволът мрази толкова много! Това е, което враговете ти мразят толкова много!

Но това е СВИДЕТЕЛСТВОТО, което доказва кой СЪМ АЗ, защото АЗ променям живота! И огромни, огромни, огромни награди в Небето за тези, които бяха готови да дадат своята репутация, имена и бяха готови да бъдат преследвани за МОЕТО ИМЕ! И огромни, огромни, огромни награди в Небесата ви очакват.

Ще видите, възлюбени МОИ, ще видите МОЯТА Слава, МОЯТА Слава, МОЯТА Слава със собствените си очи ще видите. Това не е далече. Не се обезсърчавайте, когато някой ще ви даде датата на пристигането МИ, която няма да се сбъдне. Просто слушайте и ще видите. Ще дойдат нови откровения при вас.

Защитавайте се един друг! Сега не е време да стоите сами. АЗ събирам МОЯТА Невеста от целия свят чрез този интернет! Иначе вие, които говорите помежду си, никога нямаше да се срещнете. И все пак, все едно сте в една и съща стая, защото сте един Дух.

Ще разберете кой е МОЙ. Те ще се сражават на ваша страна. Те ще защитават всичко, което е Свято. Те ще разобличават вълците в овчи кожи. Не се заблуждавайте. Всички, които твърдят, че говорят в името на Исус Христос, всъщност не всички говорят от МЕН. Всеки, който застава против това свято Служение, Служението ръкоположено от ЯХ … Горко на тези врагове, които застават против всичко, което е Свято – защото стоите против ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ.

И така, МОЯ Възлюбена, знай, че АЗ те избрах. Знайте, че ти си преводачката на Иврит и още ще дойдат, но те се забавиха. Така че, това е твоята награда днес. Ти искаше Слово. Получи Слово.

Елишева, ти каза: „Не знам какво да кажа“! Вярно, Дъщеря МОЯ, защото това не са думи от плътта ти! Това са Слова идващи от Небето, за да благословят преводачката на Иврит, която ще донесе МОЕТО Слово на Еврейския народ и ще работи усърдно. АЗ благославям (преводачката) изобилно!

АЗ те обичам! АЗ те обичам! Никога, никога, никога, никога, никога не забравяй, че АЗ те обичам. АЗ знам ВСЯКА сълза, която ти си проляла! АЗ винаги знам кога твоето име се проклина на земята, но това не е от МЕН, защото АЗ ти изпращам благословения!

АЗ ще приготвя трапеза пред теб В ПРИСЪСТВИЕТО НА ВРАГОВЕТЕ ТИ и АЗ ТЕ БЛГОСЛАВЯМ!!! (Псалом 23) И целия ад ще беснее, защото НЕ МОГАТ ДА ЗАГЛУШАТ ГЛАСА на твоя ВСЕМОГЪЩ ЖИВ БОГ ЯХУВЕХ!

Така (враговете) скърцат със зъби от ярост !!!
АЗ не съм вече жертвеното АГНЕ, което да измъчват! Това беше веднъж!
Сега АЗ съм ЛЪВ от ЮДОВОТО племе
и АЗ ще погълна МОИТЕ врагове !!!
Защото АЗ и ОТЕЦ сме ЕДНО!
И НИЕ двамата благославяме и НИЕ двамата проклинаме!
Второзаконие 28, Благословения и Проклятия:
благословения за тези, които се ПОДЧИНЯВАТ!
Проклятия за тези, които НЕ СЕ ПОДЧИНЯВАТ!

Вие ходите в МОИТЕ благословения. Тези, които изпълняват волята на Небесния ОТЕЦ, влизат в МОИТЕ благословения. АЗ изпитвам. АЗ вече знам кой е достоен да избяга от Голямата Скръб. Всички вие се тествате! Сега имаш ново Пророчество, Елишева Елияху. Ти чака и чака, враговете се страхуваха, но АЗ чаках и АЗ чаках, докато ти наистина чуеш този глас – гласът на Еврейския преводач – да събуди помазанието вътре в тебе.

Но Израел, АЗ те обичам.
Чуваш ли МЕ, о, Израел?
АЗ те обичам. АЗ искам да те спася.
Това е твой избор.
Ще има гонение, както тази,
с която сега говориш е била преследвана и много повече.
Но АЗ имам Невеста в Израел,
тя е МОЯТА скрита Невеста.
Съществува не само физически Израел,
но и духовен Израел.
И АЗ имам Невеста, защото духовният МИ
Израел също се намира на територията на Израел.
О, МОИ съкровища!
Четете песните на Соломон.
Вижте любовта МИ към вас.
Вижте любовта МИ към МОЯТА Невеста.
Вие не знаете колко АЗ искам да ви притегля при СЕБЕ СИ!
И няма да е дълго! Наистина няма да е дълго!
АЗ виждам сълзите ви. АЗ чувам мъката ви.
АЗ виждам как вие плачете и ридаете:
“Аз не искам да живея на тази земя вече.”
Вие сте заобиколени от злото от всички страни.
Но как мислите, че АЗ се чувствам,
когато МОЕТО ИМЕ се презира?
Вече не остава много.
Просто не се отказвайте! Не спирайте!
АЗ започнах добра работа и АЗ ще я довърша.

Край на Пророчеството.

(Елишева:) AлилуЯХ! Хвалете ЯХУШУА! Да! (Радостен смях). О, АББА ЯХУВЕХ, ЯХУШУА, СКЪПОЦЕННА РУАХ ХА КОДЕШ, БЛАГОДАРЯ ВИ! Благодаря! Благодаря! Благодаря! Благодаря! Благодаря! Благодаря! Благодаря! Всички чакаха и всички казваха: „Елишева, толкова отдавна няма пророчество. Къде е Пророчеството? Имали сте запазени пророчества.“

Но, AББА ЯХУВЕХ, В ИМЕТО на ЯХУШУА , ние ТИ благодарим и ние ТЕ хвалим в момента! Това е следващото Пророчество и ТОЙ взе евреин от Израел, за да го освободи, В ИМЕТО ЯХУШУА ХА МАШИАХ! АлилуЯХ. О, хора, горещо ми е! Ние славим ТЕБ, ЯХУШУА! Ухуу! Не знам какво пише, какво пише?

(Разговорът продължава, реакцията е заглушена, още няколко секунди, докато батерията се разреди напълно).
Елишева: О, добре, батерията мига, тя е изтощена, но се уверете, че има съобщение … О, моля те, БОЖЕ ВСЕМОГЪЩИ…
Записът свършва тук.

Казано от глинен съд, но силен воин за ЯХУШУА
Така е казано, така е написано на този ден 19 октомври 2011 г. в полунощ.