Пророчество 121, Само Спасител ли е ЯХУШУА или ТОЙ е ГОСПОД БОГ ВСЕМОГЪЩ на Твоя Живот?

print

Пророчество 121

Само Спасител ли е ЯХУШУА или ТОЙ е ГОСПОД БОГ ВСЕМОГЪЩ на Твоя Живот?

Това Слово е и за сродни души

Написано / Казано под Помазанието на РУАХА ХА КОДЕШ
чрез Апостол Пророк Елишева Елияху
Получено на 10 май 2011 г.
Издадено на 29 декември 2012 г.

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го ложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

ЯХУШУА говори това Слово за една възлюбена дъщеря в ЯХУШУА, която дяволът се опитваше да раздели със сродната й душа. Заради болезненото минало, имаше Духовна бодлива тел обвита около сърцето й, която я спираше да дава и получава любов, наистина, тя трябваше да бъде тази, която да помоли ЯХУШУА да премахне тази Духовна бодлива тел. Никой друг не можеше да направи това за нея.

Чрез следващото красиво, мощно и помазано Слово на ЯХУШУА тя беше освободена от робството и връзките, но тя го прие и се подчини на ЯХУШУА и Слава на ЯХ, че тя го направи!

Преди това Слово имаше дълъг телефонен разговор с нашата възлюбена дъщеря в ЯХУШУА. Следващото беше казано точно преди Словото на ЯХУШУА да започне.

Катринях: Скъпоценни ГОСПОДИ, в този момент се молим за изцеление на сърцето на ВАШАТА Възлюбена дъщеря в Името на ЯХУШУА МАШИАХ и за сърцето на нейната сродна душа.

Елишева: Аз чувам нещо. Аз чувам нещо, докато тя се моли в този момент, възлюбена дъщеря, само ти можеш да направиш това, само ти можеш да го направиш в този момент Трябва да използваш двуострия меч, около сърцето ти е обвита бодлива тел, така че хората да не могат да се приближат твърде много до теб, а и ти не можеш да се приближиш твърде много до тях, защото бодливата тел ги задържа. Разбираш ли това? Сякаш каза: “поставих себе си в карантина”, защото там има бодлива тел, а ти, казва ЯХУШУА, трябва да го хванеш веднага и виж сама, ако наистина можеш да направиш това, да отрежеш бодливата тел от сърцето си. Можеш ли да го направиш?

Възлюбената дъщеря в ЯХУШУА: Да, мога.

Катринях: Можеш ли да го кажеш сега?

Възлюбената дъщеря в ЯХУШУА: Добре, сега вземам Святата помазана ножица за рязане на бодлива тел и отрязвам всички нишки в сърцето си и тръните и каквото ми пречи да се приближа до други хора и каквото спира хората да дойдат при мен. Дай ми сърце от плът, ЯХУШУА.

Елишева и Катринях: Амин!

Kaтринях: AББА ЯХУВЕХ, благодаря ВИ, че отговорихте на тази молитва. Моля се да видим чудеса да се случват, в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

Елишева: И ние се молим същото за нейната сродна душа, защото той е направил същото и затова те са сродни души. Той направи същото. Той има бодлива тел около сърцето си и аз ще му кажа същото.

Катринях: Е, отиваш там.

Елишева: Така че нямаше да имам това откровение, ако не бяхме просто се молили за това. И възлюбена дъщеря, ние знаем, че идва избавлението. Но в момента това е началото. Добре? Така че сега ще се обадя на любимата ти сродна душа и дори не искам да затварям слушалката, защото го обичам толкова много. Това не е само моята любов …

Елишева започва да говори на Свети езици …

Пророческото Слово започва:

МОЯ възлюбена дъщеря, тази вечер МИ достави удоволствие, като положи (отрече) плътта си и казва: “Няма да е по моя начин, но ще го направя по ТВОЯ начин, ЯХУШУА. Аз няма да вървя по пътя си, но съм твърдо решена да вървя по твоя път, ЯХУШУА“. Зарадва МЕ, МОЯ възлюбена. Защото е вярно, че никой не може да те обича, както АЗ те обичам, но не се съмнявай в този факт, че съм поставил МОЯТА любов към теб в другите. И колкото повече АЗ ще направя чрез твоята сродна душа, ако и двамата МИ позволите да разкрия тази любов чрез вас.

Всичко, за което сатана се е борил силно, възлюбени МОИ, не разбирате ли колко е велико, че МОЯТА воля ще стане? Защото той се бори само срещу МОИТЕ планове. Той се стреми да раздели това, което АЗ съм казал, че искам да бъде заедно, но АЗ няма да отида над вашата свободна воля. Също така АЗ вече няма да позволя това разделение в светилището, което пречи на вашата духовна майка да слуша. Обединени, вие стоите, но разделени ще паднете – така че оставайте в единство, имате нужда един от друг. Не знаете какво ще се случи тази година …

Но, МОЯ възлюбена дъщеря, АЗ поставих тези думи в устата ти: “Аз оставам в ковчега, защото тук съм в безопасност.” Това не означава, че бурите няма да сблъскат по вратите и не ще се опитат да те удавят, но това означава, че АЗ съм в ковчега с вас. И няма да допусна бурите да те удавят.

сатана се страхува, когато един от вас се моли, колко повече, когато всички, които АЗ съм събрал, се молят, защото всеки е помазан. И все пак АЗ трябва да кажа това: никой не може да остане с духа на бунта. Защото бунтът е като форма на магьосничество и ако някой каже; „Искам да се случи по моя начин“, тогава АЗ ще трябва да ги изпратя по пътя им, защото е като проказа. И така, МОЯ скъпа дъщеря, ти се бореше с духа на бунта. Вие всички се борите срещу духа на бунта и знаете само, че чрез МОЕТО ИМЕ, МОЯТА КРЪВ можете да спечелите тази битка срещу духа на бунта.

Защото сатана е първият, който се разбунтува; луцифер каза, че ще върви по своя си път. Сега той се опитва да унищожи онези, които са МОИ деца със смърдящия дух на бунт и с този единствен дух може да дойде легион от демони, който да наранят, да обсебят, да подтискат.

Не позволявайте духът на бунта да влезе. Когато го видите, изхвърлете го! Смейте се в лицето на дявола. Ще видите! Ще видите! Ще видите! И това важи за всички ЯСД (на ЯХУШУА спирачите на демони – молитвени войни), АЗ казвам това Слово: Смейте се в лицето на дявола!

Проверявайте духа, който говори и дръжте всяка мисъл в плен! АЗ, ЯХУШУА, ли говоря тези думи? АЗ, ЯХУШУА, ли ви дадох тези мисли? Вие ще видите МОИ съкровища, колко често ще трябва да признаете, че това е или вашата собствена плът, или е сатана. Но така или иначе, ако АЗ не говоря това, вие няма да го приемете. О, колко много АЗ те обичам, АЗ ти дадох толкова много и АЗ имам толкова много да ти дам, ако просто МИ се довериш.

Сине, остави гордостта си. Бъди готов да отрежеш бодливата тел от сърцето си. Защото е МОЕТО желание е да ви събера заедно, за да служите рамо до рамо. Това е МОЕТО желание да използвам всички тези двойки, за да служат на други двойки. Всички вие бяхте създадени от МОЯТА собствена ръка. Всички сте страдали заради МОЕТО Име. Всички заедно отидохте на война, смеехте се заедно, плакахте заедно. АЗ инвестирах толкова много. Не е имало нито един инцидент, който да е сигнал това светилище.

От тази вечер напред, ако всеки се подчинява: АЗ, ЯХУШУА, ще привличам души там.

МОЯ скъпа дъщеря, няма любов, която така да запълни както МОЯТА, но МИ позволи да те обичам чрез другите. Никога не мислете, че когато две сродни души се съберат, това е съвършенство на земята. Защото на земята няма съвършенство във връзката, ако АЗ не съм този, който говори, освен ако МИ е позволено АЗ да се проявявам, освен ако е МОЯТА любов, която се проявява, съчетана с вашата любов … От себе си ще говорите думи на омраза. От себе си ще говорите обидни думи. От себе си вие сте егоистични.

Остави собствените си желания и погледни другия чрез МОИТЕ очи. АЗ няма да толерирам липсата на уважение към Невестата! Не се презирайте един друг, защото плащате такава цена, за да принадлежите на МЕН. Всеки от вас има същото желание да бъде МОЯ Невеста, да има свидетелство като Енох, за да мога АЗ да те привлека на МОЯТА страна!

Прости, както АЗ ви прощавам. Вземи гумичка. Нека греховете на другия човек не бъдат написани с мастило. Нека да са с молив. Изтрийте ги сега. Вижте себе си как изтривате, сякаш никога не са били там. Не е ли това начинът, по който АЗ изтривам греховете ви с МОЯТА пролята Кръв, колкото изток от запад? АЗ казвам ли ви: припомнете си, в този и този ден, в този този час, съгрешихте против МЕН?

АЗ нямам запис, когато кажете, „прости ми“ и съжаляваш и се покайваш и се отвръщаш от това зло. Престанете да бъдете деца и да казвате: “Искам да го направя по моя начин.” АЗ така ли направих? АЗ не дадох ли пример, дори на кръста отидох? АЗ не казах ли, “АББА нека по ТВОЯ начин, но ако е възможно … [ОТЧЕ, ако е възможно, нека тази чаша МЕ отмине. Но не както АЗ искам, но както ТИ искаш.- Матей 26:39] И тази чаша не МЕ отмина, АЗ искам ТВОЯТА воля да бъде извършена, а не МОЯТА“. Това е тайната да се наричате Невеста!

Никой не е МОЯ Невеста, ако не приеме тази част. Ако не могат да изоставят плътта си, как могат да ходят в ДУХА? Как могат да чуят скъпоценната СВЕТА ДУХ, която живее във вас? Ако покриеш ушите си и покриеш очите си и казваш: „Не искам да чуя какво ТИ имаш да кажеш и не искам да виждам това, което ТИ искаш да ми покажеш. Не искам да говоря това, което ТИ искаш да говоря, не искам да отида там, където ТИ искаш да отида. Не искам да правя това, което ВИЕ ми кажете!“ … ТОГАВА МАХАЙ СЕ ОТ МЕН, защото НЕ СИ МОЯ НЕВЕСТА! Ето! АЗ го казах! По колко начина да кажа: “Махни се от МЕН, ти така наречена непокорна невеста!” Светът не иска да го чуе! Организираните църкви не искат да го чуят!

АЗ не съм само онзи ЖЕРТВЕН АГНЕЦ. АЗ не съм просто любовта на живота ти. От МЕН трябва да се страхуваш! Нали не искаш да вкусиш гнева на АГНЕТО (Откровение 6:16). АЗ те обичам достатъчно, за да те предупредя! Близо е идването на дните на унищожение. Не искаш да бъдеш оставен. Нищо не може да се сравни с любовта, която АЗ имам към вас и МОЯТА любов е любовта на ОТЕЦ и МОЯТА любов е любовта на РУАХ ХА КОДЕШ. НИЕ сме ВСИЧКИ заедно. Нищо не може да се сравни с НАШАТА любов към вас. Но не се заблуждавайте. Защото нищо не може да измери с НАШИЯТ гняв. Хората не искат той да се проповядва, така че АЗ създадох това Служение, за да го говорят. АЗ поставям страх във всеки от МОЯТА Невеста, за да не МЕ обижда. Когато се покаят, те правят това със сълзи. Те казват: „ЯХУШУА, не искам да ТЕ нараня”.

Враговете казват: “Не можеш да съгрешиш поради благодатта.” Враговете лъжат. Те МЕ тестват отново и отново, всеки път отново. Те казват: „Защото можем да направим всичко, което искаме сега! Всичко е за кръста. Нямате право да ме осъждате. Не трябва да ми казвате, че душата ми е изгубена“; Те дори не МЕ познават. Буквата убива и Духът дава живот. Те дори нямат Духа. СВЕТАТА ДУХ не е в тях. Те са чели Словото. Те са го научили наизуст. Те претендират, че съм СПАСИТЕЛ, но те казват: махай се, като ГОСПОД! Те казват: “Не искам господар, това е моят живот и аз ще живея така, както искам да живея!” О, но аз Те обичам Исусе. О, но аз те възхвалявам! Йоан 3:16! Виж, там се казва, че единственото нещо, което трябва да направя е просто да повярвам. Не трябва да се подчинявам! Служение AmightyWind, махай се! Мога да греша толкова, колкото искам, кои сте вие да кажете? Не става въпрос за това, което аз правя, но което Исус направи. Никой не може да бъде праведен, виж, ето, всички са съгрешили и са изпаднали от праведността на Бог.“ (Римл. 3:23).

Но АЗ ви казвам, че молитвите на праведните могат много (Яков 5:16) и вие сте праведни чрез МЕН, защото сте като Давид и когато съгрешите против МЕН, без да знаете (и когато осъзнаете), тогава бързо показвате угризения. Страхувате да не се покаете. Знаеш, АЗ ти казвам как да МИ покажеш, че МЕ обичаш – това е да МИ се подчиняваш. (Йоан 14:15) АЗ ви казвам това и никой друг няма да го проповядва, затова АЗ ще говоря от тази глинен съд.

АЗ не мога просто да бъда СПАСИТЕЛ, АЗ трябва да бъда твоя ГОСПОД БОГ ВСЕМОГЪЩ. Всичко върви заедно като едно цяло. Ето защо това Служение е отделено. То не е просто изпратено до тях с последен шанс. То не се използва само като пещ за пречистване. То се изпраща до онези, които са призовани да бъдат МОЯТА Невеста. Дори тази вечер виждате, че е излязло Слово. Елишева не можеше да ви се обади в нейното време, защото Словото още не беше там. АЗ трябваше да й дам един сън. АЗ трябваше да изговоря Словата, които АЗ изговорих тази вечер.

МОЯ възлюбена дъщеря, ти трябваше да приемеш. Трябваше да положиш плътта си и да кажеш: „Аз ще го направя по начина на ЯХУШУА“ и ти направи това и ти изговори думите и заради теб, МОЯ скъпа дъщеря, излезе това Слово. Но АЗ знаех, че ще излезе. Не беше време този [минал] уикенд. Не беше време за това Слово да се роди, така че АЗ позволих телефоните да прекъснат. Иначе Елишева беше в такова отчаяние. Ти просто искаше да свърши очакването на най-лошото. Държа ли мислите си в плен, за да помислиш, че ще излезе най-лошото? Тъй като най-лошото не се появи, най-доброто излезе! И ти си обвързана заедно с дъщеря си по начин чрез сълзи и бодливата тел беше отрязана, и тя има желание за своята сродна душа, защото АЗ го сложих там, защото АЗ й дадох сродна душа. Няма друг.

Сега АЗ ще помажа устните ти, за да говориш на другата половина. Запомни, МОЯ скъпа, МОЙ скъпоценен камък като никой друг, защото всички вие блестите в различна степен. Всички вие блестите. Някои трябва да бъдат полирани и начинът, по който АЗ ги полирам е със сълзи, сълзи, сълзи и болка и усилия. Защото погледнете буца въглища, колко много трябва да се притисне, преди да се превърне в диамант. Всички вие, всички вие, всички сте били притиснати толкова силно, но това не е направено за нищо.

Всичко това дойде тази вечер, защото АЗ имах трима, които се подчиниха. Елишева, ти чу гласа МИ, докато спеше. Kaринях, ти беше там с Елишева, за да помогнеш Помазанието да се усили и възлюбена дъщеря, АЗ няма да спомена името ти, но ти знаеш коя си, трябваше да го получиш. Трябваше да отвориш сърцето си. Трябваше да искаш да чуеш думите, които АЗ трябваше да кажа. Трябваше да си подготвена. АЗ те обичам.

АЗ обичам всеки един от вас, тези, които правят „на ЯХУШУА спирачите на демони“ (молитвени войни), толкова много означавате за МЕН! Бяхте кръстени на МЕН! АЗ ви дадох собствена песен! (Отивам в лагера на врага). За да отидете в лагера на врага и да вземете обратно всичко, което дяволът е откраднал, и тази вечер дъщерята взема обратно всичко, което дяволът е откраднал, защото сатана е ПОД ВАШИТЕ НОЗЕ! И враговете са победени! Не вярвайте на очите си! Нямаш представа какво АЗ направих с лагера на врага!

Вие сте толкова специални, тези, които остават в „на ЯХУШУА спирачите на демони“ и тези, които все още ще дойдат. Вие сте толкова специалени, че АЗ изпратих Свети ангели, които дават указ за раждането на този специален клон на Служението, а враговете се присмиват и се подиграват и казват: “Никой човек не може да бъде Свят”. Те ви осъждат, заради това те кои са, защото в тях няма Святост. Те не желаят Святост. Те не желаят да чуят гласа МИ. Те покриват ушите си, когато го чуят и наричат този Пророк с всякакви зли имена и всеки, който повтаря думите, които АЗ казвам.

Но не ти, МОЯ възлюбена, не истинската Невеста; вие знаете МОЕТО Слово. Вие го познавате и АЗ ви обичам и големи, големи, големи, големи, са вашите награди в Небето. Всичко, което трябва да направите, е да победите. Бъдете победители и уловете всяка мисъл в плен. И когато чуете мисъл, която знаете, че не е от МЕН, с глас, който не е от МЕН, вземете го, сякаш го хващате с ръцете си и в името на ЯХУШУА го смъмрете. Този лъжлив, измамлив дух!

И смъмрете сатана и вижте себе си сега с тази мисъл, която сега се е променила в демон, който е изпратен и отсечете ръцете му! Отсечете ги с двуострия меч! И го махнете и го изхвърлете, и кажете: „Не искам твоите лъжи, сатана!“ Защото плановете, които АЗ имам за вас са за добро, а не за зло; всички, които могат да чуят гласа МИ; това важи и за гостите.

Викайте към МЕН. Доверете МИ се! Не се облягай на собствения си ум, но МЕ признавай във всичките си пътища и АЗ ще направя пътя ви прав. Доверете МИ се! Спри да го правиш по своя начин и го направи по МОЯ начин, вашият ГОСПОД, вашият СПАСИТЕЛ, вашият УЧИТЕЛ, вашият ВЛАДЕТЕЛ. АЗ няма да загубя нито един! АЗ познавам всеки, чието име е записано в Книгата на Живота на АГНЕТО преди основаването на тази земя и АЗ няма да загубя нито едно име.

Така е, когато враговете идват и враговете си отиват. Юдите идват и Юдите си заминават. Когато правиш всичко, което можеш, биеш главата си в стената, но не можеш да накараш този човек да падне на колене и да признае, че не трябва да бъда само техния СПАСИТЕЛ, но и ГОСПОДАР. АЗ СЪМ ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН НА ЯХУВЕХ и вие трябва да следвате МОИТЕ стъпки, а не в собствените си. Ако следвате собствените си стъпки, те ще ви отведат директно в ада, затова АЗ дойдох в този свят, за да ви дам стъпки, които да следвате.

Така че това са Словата, които АЗ трябва да ви кажа, неочакван подарък за скъпоценните ЯСД. Защото МИ доставяте удоволствие. АЗ съм доволен. АЗ съм доволен. Работите толкова усилено в това плодородно поле. Има толкова малко работници, но вие не се оплаквате. Елишева ще каже: “Това трябва да се направи и това трябва да се направи” и никой от вас не се оплаква. Вие поставяте ръката си на плуга и няма значение какво идва при вас, вие сте победители! ЯСД са победители! Помнете това. Онези, които се провалят не се измерват (с тях).

Затова АЗ ви оставям с тези думи, за да бъдат благословение за вас. АЗ ви обичам. Няма да мине дълго докато АЗ ви видя. Просто се дръжте здраво за края на дрехата МИ. Не се пускайте! Без значение какво виждате в този свят, не се пускайте. Просто дръжте здраво. Не позволявайте на религиозния дух да открадне онова, което АЗ съм ви дал. Не позволявайте на духа на съмнение или безпокойство или страх или паника да откраднат онова, което АЗ съм ви дал.

Никоя религия няма да ви спаси! Никоя! Никоя! Никоя! Само любяща и послушна връзка с МЕН, ЯХУШУА ХА МАШИАХ ще спаси душата ти!

Благодаря, дъщеря. Благодаря ти, че разбуди помазанието в тази МОЯТА Предвещаваща Слугиня. АЗ знам, Елишева, че се съмняваше да произнесеш дори тези думи, които съдържат лъжите на сатана, но ти си МОЯТА Предвещаваща Слугиня и Словата и Пророчествата звънят по този свят. И сатана, ти знаеш това. Ти не можеш да спреш това, защото АЗ съм го заповядал. И повече езици ще се появят. Дъщеря МОЯ, тази вечер АЗ те помазах по нов начин. Сега АЗ те помазвам с ново сърце и бодливата тел е отрязана.

Никога не позволявай да израсте отново. Никога не поглеждай назад, но гледай само напред и докато продължаваш да изоставяш волята си, докато продължаваш да държиш всяка мисъл в плен, да уловяш всяко желание в плен! Виж, дали е от МЕН, ти ще израстваш повече в Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ и това важи за ВСИЧКИ, всички, които слушат това Слово сега.

Край на Словото

Елишева: Въздишайте, това беше! Изглеждаше сякаш не дишах цялото това време. Това е въздух от Небето …

Изговорено под Помазаането на РУАХ ХА КОДЕШ
от Апостол Елишева Елияху

За мнозинството обида, благословение за другите, Дете, Воин, Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ / ИСУС ХРИСТОС

Свържете се с нас