Пророчество 122, “Не Можеш да Събориш Небесните Врати!” Така Казва ЯХУШУА ХА МАШИАХ!

print

Пророчество 122

“Не Можеш да Събориш Небесните Врати!” Така Казва ЯХУШУА ХА МАШИАХ!

Написано / Казано под Помазанието на
СВЕТАТА ДУХ (РУАХ ХА КОДЕШ)
Получено на 21 февруари 2012 г. – Издадено на 5 януари 2013 г.
Коментар на редактора:
Бяхме в молитва по въпрос, свързан с YouTube и Елишева различи думата „Антимашиах“(антимесия, антихрист) на Светия език и тя се запита дали той не стои зад един сън, който тя сънува, че беше под наблюдение.
******

По-долу е Пророчеството както е излязло.
 
Със “Светите езици“ на Пророк Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни или земни езици (1 Кор. 13: 1). Елишева говори по-нататък на езици, които носят Пророчеството (1 Кор. 14: 6).

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА:

YAH / YAHU ЯХ / ЯХУ  е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕНОТО ИМЕ,
както в “Алилуя” или “ Hallelu YAH – което буквално означава
“Слава на ЯХ”:
YAHUVEH / YAHWEH – ЯХУВЕХ / ЯХВЕ  БОГ – ОТЕЦ,
YAHUSHUA / YAHSHUA –   ЯХУШУА / ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА
HA MASHIACH ХА МАШИАХ –  означава “МЕСИЯ”;
 “ЕЛОХИМ” означава “БОГ”
 
Откровение за “ SH’KHINYAH GLORIE ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на
РУАХ ХА КОДЕШ (на български език “СВЕТА ДУХ”)—
също на този сайт.
Ха-ШХИНА
(ШЕКИНА) на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,
БОЖЕСТВЕНО ПРИСЪСТВИЕ
 
Освен това, ABBA YAH АББА ЯХ  –  означава “БАЩА ЯХ”
и IMMA YAH ИММА ЯХ  –  означава “МАЙКА ЯХ.”
 
Цитатите от Свещеното Писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго.
*******

Думите на ЯХУВЕХ към Елишева да бъдат добавени пред Пророчествата:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева,
още преди това Служение да се появи,
да не го наричаш в чест на мъж или жена.
АЗ го сложих в духа ти,

понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти,
нищо от това не е било изречено от устата ти.

От устата на ЯХУВЕХ е било родено,
от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено.
Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ,
вашата ИММАЯХ.

Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна.

Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който духа по тази земя,
Светият вятър на възраждането на вярата,
това не е твоето дихание, иначе би се провалило.

Исая 42:8 Аз съм ЯХУВЕХ; това е Моето име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.
(Пророчество 105)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на Господа и се подиграваха с пророците Му, догдето гневът Му се издигна против людете Му така, че нямаше изцеление.

След това през юли 2016 г.:
Горко на всеки, който се осмели да направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте Моите помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте Моите помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!
( Пророчество 128)

И чрез Пророк Езра:
Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това Служение и пророчествата и Елишева и мен и всички служители на AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (Пс 105: 15, 1Лет. 16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези, които благослови и са благословение за това Служение и верни, които приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на ЯХУШУА.
*****

l Пророчество 122 Започва:

21 февруари 2012 г.

Eлишева, защо си толкова изненадана? Ти си във вниманието му от дълго време. Кой според теб стои зад атаките?

Това е МОЯТА борба!

АЗ използвам AmightyWind! АЗ използвам МОИТЕ специални воини, МОЯТА специална Невеста, но всички вие имате МОЯТА броня за защита. Вие всички носите МОЯТА броня, защото АЗ съм там на ваша страна. YouTube е като огнена пещ, нали? Колко често казваше „О, не, не знам как ще оцелея”, докато думите на омразата заплашват да те унищожат. Но всеки път АЗ ти давам това, което е необходимо, за да победиш! Всеки път АЗ те вдигам отново и АЗ говоря на всички, които са били нападнати. Където си бил слаб, АЗ ще те направя по-силен! Където се страхуваш, АЗ ще те направя по-смел!

О, МОИ малки, не подценявайте силата, дадена ви за да воювате срещу враговете на душата си! МОИТЕ врагове са ваши врагове! Вашите врагове са МОИ врагове! Така че не се страхувайте от войната, която се води срещу вас, въпреки че изглежда, че е дошла чрез човешки ръце – повече е от обикновен смъртен човек. Докато правите това, което АЗ ви казвам, докато МИ се подчинявате, АЗ ще ви защитавам. Не подценявайте силата на врага, но не подценявайте и МОЯТА сила, защото АЗ ще унищожа тези врагове! То ще дойде в момент, когато не мислите даже. 1

Не поемайте глупави рискове. Вземете всичко в молитва до МЕН. Пазете това невидимо силово поле около вас молейки се, защото АЗ отново казвам, във вниманието на антимесията сте. Това е по-късно, отколкото си мислите! Времето е по-кратко, отколкото си мислите! Бъдете смели. Не позволявайте на враговете да ви видят, че се потите.
Силвестър, искаш ли да знаеш какво е най-доброто видео, което някога си записвал? Това е последният ти видеоклип. 2

Когато враговете видяха, въпреки всичко, което са ти сторили, ти стоеше изправен и си благословен с любима жена до теб и АЗ ви давам смях! И те презират този смях. Те знаят, че нищо не са извършили, за да отнемат тези благословения. И сега те също знаят, че там, където си мислеха, че беше един, сега виждат двама.

Защото радостта, МОЯТА радост е вашата сила.

О, МОИ Скъпи, вие дори не започвате да проумявате, не можете да разберете мащаба на душите, които достигате – осъзнаването, което идва в тях и с обляни от сълзи лица предават волята и живота си на МЕН. Защо мислите, че имате вниманието на антимесията? Защото вие го правите не само на един език, но и един език врагът понася трудно, но знаейки, че те не могат да ви накарат да мълчите, защото знаят, че желанието ви е да достигнете до този свят на всички езици. Ето защо те поставих тук и използвам машината на враговете даже , за да го направя. О, големи, големи, големи, големи са вашите благословения.

Просто стойте. Не позволявайте на враговете да ви виждат да падате поразени. Просто вземете МОЯТА ръка. Защото МОЯТА сила не може да започне да се сравнява с никоя жена или мъж. АЗ, ЯХУШУА, те повдигам. АЗ, ЯХУШУА, те обгръщам с ръцете на любовта . АЗ, ЯХУШУА, изтривам сълзите от очите ти. И АЗ, ЯХУШУА, ще убия онези, които АЗ презирам! МОЕТО Слово не лъже! 3

Това, което ОТЕЦ мрази, мразя и АЗ! Хората искат да разделят Книгата, наречена Библия и искат да я регулират и да кажат, че АЗ съм само в Новия Завет. Те забравят, че АЗ съм Книгата! АЗ съм Словото, което стана плът! Няма разделение! АЗ също бях в това, което наричате Стария Завет. За МЕН се говори в Даниил. Даниил говореше за МЕН. Гледай и ще видиш.

Просто продължавай да проповядваш това, което АЗ ти давам. Не всичко е попаднало на глухи уши. Тези, които са МОИТЕ Овце и Агнета ще чуят. Дори и да не разберат всичко, което казвате, те разпознаят МОЯ глас. Те разпознават, че добрият плод в това Служение идва отгоре от Небето. Това са думите, които АЗ искам да ти кажа, когато се опитваш да чукаш по врата, на която АЗ все още не искам да отговоря.
Просто почивайте в MEН, освежете се в MEН, позволете МИ да излея любовта СИ във вас да ви възстановявя.

АЗ никога не подранявам. АЗ никога не закъснявам. МОЯТ ДУХ даже и сега ви притегля да слушате и да се подчинявате. Това е единственото нещо, което искам. Вие извършете своята част, АЗ ще извърша МОЯТА. Когато АЗ ви казвам да вземете предпазни мерки, дори когато казвате: “О, аз не се притеснявам за това, БОГ ще ме защити” … но докато МЕ слушаш … Докато МИ се подчиняваш (т.е. ако МИ се подчинявате АЗ ще ви защитя).

Продължавайте да идвате близо към МЕН. Помолете МЕ да говоря с вас в нощната тишина. Просто продължавай да идваш близо към МЕН, защото нито едно оръжие, което се сформира срещу теб, не е по-голямо от МЕН. (Ис. 54:17) Няма нищо, което АЗ да не мога да разруша. Няма очи, които АЗ да не мога да заслепя. Няма машина, която АЗ да не мога да разруша. Имайте вяра в МЕН. Имайте вяра в легионите Свети ангели, които АЗ съм поставил около МОЯТА скъпоценна Невеста. Имайте вяра в МЕН. Не се съмнявайте. Не се съмнявайте в МОЯТА любов към вас. Запуши ушите си за онези, които викат и казват, че “не принадлежите на МЕН”. Ти проповядваш МОЕТО СЛОВО! Ти живееш МОЕТО Слово.

Елишева, АЗ ти давам инструкции, единственото, което да правиш е да ги предаваш. Ти не си Главнокомандващ – АЗ съм! Предай заповедите, които АЗ ти давам. Ти не си отговорна за това, което правят хората! Ти не си отговорна, когато разбират погрешно. Те са отговорни. За да го донесат до МЕН и да кажат “Помогнете ми да разбера”.

АЗ съм БОГ ВСЕМОГЪЩ! АЗ и ОТЕЦ сме едно! АЗ мога да бъда на всички места и АЗ съм (на всички места)! Ти си една жена и не можеш, така че прави това, което АЗ ти казвам да правиш, всички вие правете каквото АЗ ви казвам.

АЗ съм същият ЯХУШУА, който прокълна смокинята, защото отказа да произведе плод и тя изсъхна и умря пред очите на всички. АЗ не съм се променил. АЗ благославям и АЗ проклинам. Враговете ви искат да оглушат ушите ви и искат да кажат: “ИСУС ХРИСТОС е само Бог на любовта. Не е нужно да се тревожа за спазването на Десетте Заповеди. Отказвам да живея според тези закони. Мога да живея както си искам и да отида на Небето. Ти отиваш в ада, защото мислиш, че можеш да угодиш на Бога, защото ни осъждаш, ние ще те унищожим“.

Те се викат отново и отново.(Сега, АЗ, ЯХУВЕХ, възгласявам):
Съобщение! Съобщение! Съобщение! Сега за целия свят!
Не можете да разбиете портите на Небето! Не можеш да НИ свалиш от НАШИТЕ Престоли МЕН, ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ! АЗ ви се смея! О, вие, незначителни мъже и жени! Вие сте само прах, плява пред вятъра, който АЗ мога да избера да издухам.

О, вие, врагове на Служението Amightywind, от толкова много от вас АЗ разтърсвам главата СИ с отвращение. Защото ще бъдете там, когато извикате и искате лавина от скали да ви скрие от гнева на НЕГО, който седи на Трона и АГНЕТО на ЯХ. Само си мислите, че знаете какво е страдание.

Вие дори не започвате да разбирате. Ако си враг на това Служение, което само проповядва МОЕТО Слово и Святост, което има Посланието на Йоан Кръстител и Илия от Древността, ти си враг на ЯХУВЕХ, на МЕН, ЯХУШУА и МОЯТА РУАХ ХА КОДЕШ!

Вие, които казвате “Аз ще унищожа това служение”, не, АЗ съм този, който ще ви унищожи, както АЗ проклех смоковницата, така и прокълнах враговете на Служението Amightywind, защото това Служение не е на мъж или жена! Това Служение беше направено от МОЯТА собствена ръка, от Помазанието на Скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ, да привлича мъже и жени към МЕН, за да бъдат спасени душите им. Но АЗ също използвам това Служение, за да унищожа отхвърлените.

Така че, МОИ възлюбени, които виждат това Служение като благословение, защото можете да търсите по целия свят и няма да намерите такова (служение), АЗ ви давам тези насърчителни думи. Онези, които те мразят, мразят МЕН. Онези, които се опитват да те унищожат, се опитват МЕН да унищожат, а АЗ и Небесният ОТЕЦ, вашият АБВА ЯХУВЕХ се смеем на схемите на тези незначителни мъже и жени, които са прах в НАШИТЕ очи. И много, много скоро враговете ще видят, че вие сте, вие сте тези, които АЗ обичам толкова много и те са тези, които АЗ толкова презирам.

Така че продължавайте да работите на това плодородно поле. Има толкова много благословения, които АЗ съм приготвил за вас. Невестата на ЯХУШУА разпознава кои сте вие. Невестата на ЯХУШУА се разпознава взаимно. Невестата на ЯХУШУА е привлечена от вас като магнит, защото те знаят, че на това Служение е дадена Истината. Вие сте помощ на Евреите и на Езичниците. Вие сте като никоя друга организирана църква. Вие сте като първите Апостоли, когато се събираха заедно и знамения и чудеса и провления на сила следваха онези, които са МИ послушни.

Така че, това АЗ искам да направя днес. АЗ искам да ви дам Слово на утеха, когато най-малко го очаквате. АЗ искам да вдигна тези, които са били повалени. АЗ искам да избърша сълзите в очите ви. АЗ искам да възстановя всички, които се нуждаят от възстановяване. АЗ искам да ви дам смелост там, където сте познали страха. АЗ искам да ви напомня, че АЗ съм тук. АЗ съм по-близо от следващия ти дъх. ДУХЪТ МИ живее във вас и о, колко много АЗ ви обичам!

Така че просто се дръжте здраво за края на дрехата МИ. Не се пускайте! Защото АЗ няма да те оставя и АЗ няма да те забравя. АЗ знам чии имена са написани в Книгата на Живота на АГНЕТО до основаването на този свят … АЗ знам, чие име остава! Те са тези, на които АЗ говоря днес. Ако приемете това Слово като благословение от МЕН, знайте, че вашето име е там, то не е било изтрито.

Ако приемете това Слово като проклятие, само за да се подигравате и да се смеете, знайте това, АЗ никога не съм ви познавал! Не МЕ интересува как цитирате МОЕТО Слово. Не МЕ интересува как ще викаш. АЗ ви го казвам, ако приемате тези Слова като проклятие, ако приемате това Служение като проклятие, ако не се покаете и не поправите това, което сте направили, бъди сигурен, АЗ не те познавам.

[Елишева казва: “Сигурен ли сте, че искате да кажа това? Покривам устните си с проляната Кръв на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Ако това не е ТЕБ, ЯХУШУА, то тогава нека не излезе”].

ГОВОРИ! АЗ ТИ ЗАПОВЯДВАМ ДА ГОВОРИШ!

АЗ казвам това силно и го казвам ясно!

Тези, които не се покаят, онези, които не поправят злите думи, които са говорили срещу този Алеф и Тав, Амайтивинд, РУАХ ХА КОДЕШ, Свят Огън Служение, което с любов наричат Amightywind или „Всемогъщия вятър“, АЗ ви казвам това, ще го повторя отново защото МОЯТ Пророк се опита да МЕ кара да замълча и да цензурира Словата, които АЗ бих казал, така че АЗ ще го повторя отново … онези, които гледат това Служение и го мразят и мразят Словата излизащи от МЕН, АЗ дори не ви познавам! ТИ СИ НЕЗАКОННО ДЕТЕ !!! 4

Заявявайки това като “наследник”, казвайки, че имате право на наследство, но АЗ ви казвам, тези, които отказват да се покаят, тези, които отказват да поправят злите думи и злите дела, тези, които са взели 10-те Заповеди 5 и са ги хвърлили на земята и казват: “Ние не трябва да се подчиняваме. Ние не трябва да живеем Свято. Накарайте този Пророк да мълчи. Убийте този Пророк!”

АЗ ви казвам това! АЗ не те познавам! ТИ СИ КАТО НЕЗАКОННОРОДЕН !!! 4 Вие ще получите своето наследство и това ще бъдат пламъците на ада! Вие, които казвате “няма ад” и мразите това Служение, защото проповядва, че има ад, вие мразите това Служение, защото предупреждава, че проклятията на Второзаконие 28 все още стоят за тези, които се бунтуват и отказват да се покаят, вие ще получите наследство и ТОВА Е ОГНЕНОТО ЕЗЕРО ЗА ВАС! Тъй като просто отричате, че има ад (вашето отричане), това не го прави недействителен!

О, има Небе, което да се спечели! О, има Ад, от който да се избяга и да се страхувате! О, АЗ благославям и АЗ проклинам, както АЗ проклех смоковницата!

Така че това е, което АЗ имам да кажа, вашият избор е да бъдете осиновени или да бъдете отхвърлени като незаконнородено дете! И дяволът е там, за да претендира за незаконнородените деца. Това е вашият избор. Но МОИТЕ Овце познават гласа МИ. МОИТЕ Агнета познават МОЯ Глас и те няма да отидат при никой друг пастир. И те знаят, че АЗ наказвам онези, които обичам и те МИ благодарят за това. Това са МОИТЕ Възлюбени Деца. Това са Децата на ТАТКО. Това са тези, които са пълни с РУАХ ХА КОДЕШ, Сладката СВЕТА ДУХ.

АЗ ви утешавам с тези думи. Вие сте МОИ! И АЗ защитавам всичко, което е МОЕ. АЗ споделям това, което АЗ имам с вас и ви давам сили и говоря с вас. Ако не можете да чуете МОЯТ Глас по начина, по който Елишева го чува сега, АЗ имам други начини, по които ви говоря. Просто елате по-близо до МЕН, защото ви АЗ казвам, че Помзанието по-силно ще расте само в онези, които наистина МИ се подчиняват и МЕ следват, и (които) се борят за стандарт на Святост, и осъждат всичко, което е нечистиво. Помазането само ще расте по-силно. Това е МОЕТО наследство за вас. Светите ангели, които ви пазят и ви защитават, това е МОЕТО наследство за вас. АЗ ви го давам, защото АЗ ви обичам.

Край на Словото

Елишева: (поема дъх) Това е! (Те) изтичаха тук с касетофона.

Изговорено под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
от Апостол Елишева Елияху

За повечето обида, благословение за другите, Дете, Воин, Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ / „ИСУС ХРИСТОС“
******

Лука 6:46 И защо МЕ зовете, Господи, Господи! и не вършите това, което казвам?

Йоан 14:15 Ако МЕ любите, ще пазите МОИТЕ Заповеди.

2 Тимотей 3:5 имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни.

Марко 11:12-14 12 А на сутринта, когато излязоха от Витания, Той огладня.
13 И като видя отдалеч една разлистила се смоковница, дойде дано би намерил нещо на нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само едни листа, защото не беше време за смокини.
14 И Той проговори, думайки й: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И учениците МУ чуха това.

Матей 25: 1-13
1 Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца.
2 А от тях пет бяха неразумни и пет разумни.
3 Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.
4 Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си.
5 И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха. 6 А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!
7 Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си.
8 А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.
9 А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.
10 А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори.
11 После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! отвори ни.
12 А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам.
13 И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде].

Второзаконие 32: 39-43
39 Вижте сега, че АЗ съм АЗ, И освен МЕНЕ няма Бог; АЗ убивам и АЗ съживявам, АЗ наранявам и АЗ изцелявам; И няма кой да избавя от ръката МИ.
40 Защото дигам ръката СИ към небето И казвам: Заклевам се във вечния СИ живот,
41 Че, ако изостря лъскавия СИ меч И туря ръката СИ на съдба, Ще въздам на враговете СИ, И ще сторя възмездие на ненавистниците СИ.
42 Ще упоя стрелите СИ с кръв, И мечът МИ ще яде меса С кръвта на убитите и на пленените, На чело с вражеските първенци.
43 Развеселете се, народи, с людете МУ; Защото ще въздаде за кръвта на слугите СИ, И ще стори възмездие на противниците СИ, И ще направи умилостивение за земята СИ, за людете СИ.
******

1
Второзаконие 4:24 защото Господ твоят Бог е огън пояждащ, Бог ревнив.

Йов 4:8,9 До колкото съм аз видял, ония, които орат беззаконие, И сеят нечестие, това и жънат. Изтребват се от дишането на Бога, И от духането на ноздрите Му погиват.

2
Първоначално качен в YouTube на 18 февруари 2012 г., грешно свален и повторно качен на 15 март 2012 г.

3
Откровение 6:16 и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето;

Исая 11:4 Но с правда ще съди сиромасите, И с правота ще решава за смирените на страната; Ще порази страната с жезъла на устата си, И с дишането на устните си ще умъртви нечестивия.

4
“Незаконнородени” се използва в Евреи 12: 8. „Незаконно дете“ означава извънбрачно дете . За нашите братя / сестри, които не познават баща тук на земята, все още имате БАЩА в небето. ЯХУШУА не говори за живота на Земята; но за духовното царство. Той говори на онези, които претендират за ЯХУВЕХ като ОТЕЦ, но в действителност те са духовно незаконни деца в очите МУ.

Евреи 12: 5-8
5 И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове: – “Сине мой, не презирай наказанието на Господа, Нито да ослабваш, когато те изобличава Той;
6 Защото Господ наказва този, когото люби, И бие всеки син, когото приема”,
7 Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове; защото кой е тоя син, когото баща му не наказва?
8 Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участвуват, тогава сте незаконно родени, а не синове.

5
На нас е заповядано да се подчиняваме на десетте заповеди (Изх 20: 2-17).