Пророчество 125, Сатанинският Елит ще Използва Кървавата Червена Луна на 27 септември

print

Пророчество 125

Сатанинският Елит ще Използва Кървавата Червена Луна на 27 септември

 

Казано / Написано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Пророк Елишева Елияху
27 септември 2015 г.
Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който духа по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

По време на молитвата след Причастие с приятелката ми Пророк Катринях, тази сутрин по телефона получих друго Пророчество, което ще бъде следващото, 125 -то, Пророчеството 124 е запечатано за бъдещо освобождаване. Ние имаме нареждане да пусним това пред хората по най-бързият начин, затова го публикуваме в нашия блог. И ние благодарим на AББА ЯХ за НЕГОВАТА милост към нас!

КЛИКНЕТЕ НА ФЛАГОВЕТЕ ЗА ДРУГИ ЕЗИЦИ

Имах сън, че затваряме прозорците, след това го взех в молитва с Катринях. Пророчеството дава следните насоки от Небето. Моля, споделете с другите, особено с тези, които познавате, които живеят свято за ЯХУШУА (еврейското име за Исус):

— Не гледайте към луната.
— Останете в затворени помещения (внесете и вашите домашни любимци в стаята) и останете в молитва за защита от слугите на сатана.
— Затворете, покрийте и помажете прозорците си, т.е.
— Затворете щорите и завесите. Буквално покрийте прозорците си с нещо. Ако имате прозорци без пердета, можете да ги покриете с кърпа или да изрежете от торби за боклук. Дръжте прозорците затворени и покрити.
— Запечатайте прозорците си с молитва и помазанието от масло (можете да използвате зехтин, всяко масло, което имате или дори вода, ако нямате нищо друго). Просто се молете за него, че то да символизира Кръвта на Агнето, ЯХУШУА – като Изход 12 – и след това го помажете върху прозорците си.
— Трябва да приемем тази нощ сериозно, за да помажем – навреме- нашите къщи, врати, прозорци и да вземем сериозно молитвите в Псалом 91!
— Ако трябва да работите по време на затъмнението, вземете болничен, отпуск за един ден, ако е необходимо и стойте у дома или поне някъде в стаята, където можете да се молите. Ако живеете в несходно свързан дом, помажете себе си и непосредствената област около вас, която ви заобикаля.
— Затъмнението е септември 27 и 28-ми в зависимост от вашата часова зона. Посетете този сайт за времето в където живеете.
—То започва на 28 септ UTC / GMT 00:11 (около полунощ, 12:11 UTC) и завършва в 5:22 (5:22 AM UTC). Максималното затъмнение е UTC 2:47 AM.  
—Дори ако затъмнението не се вижда във вашата страна, това не означава, че злото не е излязло, затова молете се!

То ще бъде частично видимо от Европа, Южна / Западна Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка, Тихия океан, Атлантическия океан, Индийския океан, Арктика, Антарктика. Моля, останете в молитва (не гледайте!).

Исая 26:20 „Дойдете, люде Мои, влезте в скришните си стаи, И затворете вратите след себе си; Скрийте се за един малък миг, Догдето премине гневът.”

*******

Елишева: Има ли нещо друго, НЕБЕСНИ ТАТКО?
Катринях: Благодаря ТИ за предупреждението предварително.
 Е: добре, добре. Чух нещо … записваш ли ме?
 К: Да.

(Свети езици и Пророчеството започва): Деца МОИ, деца МОИ, деца МОИ!

Когато видите тъмнината или чуете [за] тъмнината, която ще покрие луната, стойте на закрито! Защото, когато луната стане червена е време МОИТЕ Свети да се издигнат и да се застъпят и да се молят срещу тъмнината!

Молете се срещу духовната тъмнина, проклятията, нехуманното отношение на човек към човек – за правителствата, на които мислите, че можете да се доверите в този свят, които трябваше да защитават хората – сега АЗ ви давам нова заповед – искайте защита (от всичко това). Защото сатана има генерален план.

Не се заблуждавайте. Това НЕ Е МОЯ, на ЯХУВЕХ, гняв.

Това е гневът на елита срещу онези, които наричат “селяни”. Думата “обезлюдяване” се произнася небрежно от този елит. Пазете се от елита. Защото сатана ще пусне демони, за да запълни елита по нов начин. И мислите им няма да бъдат за спасението на човечеството и всяко състрадание ще бъде отмито.

Пазете се от елита на този свят. А вие казвате: “Но кой е елита?” Те са най-богатите от най- богатите. Те вече служат на сатана. Те казват, че са “по-добри от всеки друг”.

Глупави мъже и глупави жени – искате да имате това, което те имат! Но вие не разбирате, всичко, което те имат е Адът и Огненото Езеро! Някои се наричат „филмови звезди“. Някои от тях са на високите места в управлението. Някои от тях са милиардери. И много от тях са мулти милионери.

АЗ няма да назовавам имена. АЗ няма да застраша пророка, който говори. АЗ просто ви дадох някаква представа за елита: развращаващи правосъдието. Някои дори оказват влияние върху законите на страната! На високите политически места!

Пазете се от елита!

Така че тази луна е просто предзнаменование. Защото гневът МИ още не е дошъл на този свят, но ще бъде (Откровение 6:16) и АЗ, и само АЗ, СЪЗДАТЕЛЯТ на тази луна, АЗ, ЯХУВЕХ, ще поставя ДРУГА червена луна, когато най-малко го очаквате. НЯМА да бъде така, както мислят учените.

АЗ СЪМ ЯХУВЕХ!

Не спрях ли АЗ времето (Исус Навин 10:13; Исая 38: 8)?

Свещените Писания не лъжат!

Как можеш да се спре въртенето на света, така че никой да не излети?

Но АЗ, ЯХУВЕХ, спрях времето! Наистина ли мислите, че не мога да донеса друго лунно затъмнение – и луната ще се превърне в кръв (Йоил 2:31)!

АЗ СЪМ ЯХУВЕХ! ТВОРЕЦЪТ НА ВСИЧКО!

Гневът МИ продължава да расте. МОЯТА МИЛОСТ, както преди зове (Притчи 1:20; 8: 1), „елате при ЯХУШУА ХА МАШИАХ, докато можете, защото ТОЙ е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПОСРЕДНИК!”

Това НЕ е мъж облечен в рокля! Той се облича с дрехи, но това не е МОЯТА правдата, на ЯХУШУА! Той има цялата вечност да плати, за поклонението на мъжете и жените. Той никога не казва: “Вижте ЯХУШУА! Вижте, истинското ви изкупление наближава ”(Лука 21:28)! Вие знаете, че той е прославян (радава се) на обожанието почитането на хора (Йоан 5:41; 12:43)

Пазете се от елита! Пазете се от този, който нарича себе си “папа”! Пазете се от Ватикана!

Пазете се от елита. Защото те НЕ са елит в МОИТЕ очи. Те са елита на сатана. Те принадлежат на сатана – ум, тяло, дух и душа – и затова казах, че ще отидат в Ада и Огненото езеро!

Но АЗ имам МОЯ елит. Те се измиват с Пролятата кръв на МОЯ СИН ЯХУШУА, вашият МАШИAХ. Те са последователи и вярващи и
защитници на това, което наричате Десетте Заповеди. АЗ не гледам на финансовите им приходи. Те са МОЯТ елит. Те са МОИТЕ елитни сили, които се изправят срещу мрака.

Защото “молитвите на праведните могат да направят много” (Яков 5:16)! Не молитвите на неправедните!

Второзаконие 28 са МОИТЕ Слова! Вие избирате дали да носите благословенията на ЯХУВЕХ за послушание или проклятията на ЯХУВЕХ за вашия бунт и неподчинение и вашия отказ да живеете Свято!

И в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ АЗ ще чуя вашите молитви. АЗ ще ви простя. АЗ ще имам милост. Затова елате при МЕН смирено – докато все още има време.

Този свят легализира онова, което АЗ нарекох “мерзост” (Левит 18:22). Но този свят не е създател на закона.
 
АЗ, ЯХУВЕХ, СЪМ ЗАКОНОДАТЕЛ!

Елишева: за ТВОЯ слава, AББА ЯХУВЕХ! За ТВОЯ Слава, ЯХУШУА! За ВАШАТА слава! Сега осъждаме (злия) елит в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ! Елитът на сатана – ние ви УКОРЯВАМЕ!

Ние ВИ молим, АББА ЯХУВЕХ, да освободите проклятията на Второзаконие 28! Нека ги носят като втора кожа (Псалoм 110: 17-19)! Ние ВИ молим, AББА ЯХУВЕХ, да отмъстите. Защото ТИ каза: „Отмъщението е МОЕ, казва ЯХУВЕХ“ (Второзаконие 32:35; Римляни 12:19), ВИЕ ще въздадете!

За ТВОЯТА слава, AББA ЯХУВЕХ. Благодарим на ВАС и ние ВИ възхваляваме за ВАШАТА защита тази нощ, когато настъпи супер луната – затъмнението и стане кръвно-червено, АББА ЯХ – благодарим на ВАС за ВАШАТА защита от демоните, които ще бъдат освободени. А тези с чужд огън и онези, които практикуват окултизъм, ще го използват, за да изпратят проклятията си и да вършат ритуалите си.

Ние ги упрекваме! Ние не ги приемаме! В името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ! Ние стоим върху Писанията на Псалом 91, че никаква язва не ще се доближи до нашето жилище! Вие пратихте Светите ангели да ни защитят! Благодарим на ВАС и ние възхваляваме ВАС, АББА ЯХУВЕХ, за объркването на врага!

И вместо да умират така наречените „селяни“, това ще бъде самият елит, който ВИЕ ще осъдите. Онова, което те искат да направят с невинните в този свят, трябва вместо това да се върне към елита на този свят – елита на сатана, сатанинската невеста, слугите и учениците на сатана.

Благодарим ВИ, AББА ЯХУВЕХ! Благодарим ВИ, че ни защитихте! Благодарим! Благодарим ТИ за кръвта, ЯХУШУА! Благодарим ВИ за невидимото силово поле – този енергиен купол около нашите домове! Благодарим ВИ, AББА ЯХУВЕХ!

Защото ВИЕ казахте: “Идете и се скрийте, деца МОИ, за малко време” (Пророчество 60, Исая 26:20), докато не премине гневът ВИ. Благодарим на ВАС за това, че ни предпазвате от нехуманността на човека към човека.

Благодаря ВИ, че освободихте легиони Свети Ангели. Тъй като тъмнината покрива луната и изглежда кръвно-червена, благодаря на AББА ЯХУВЕХ за освобождаването на легионите от Светите Ангели на тази земя, за да покрие и защити всеки, който е ТВОЙ, ЯХУШУА!
Аз не искам прикритие за хадните – тези, които претендират, че са ВАШИ!

(Говорейки под силно помазание): Църквата на лицемерите – МАХАЙТЕ СЕ ОТ МЕН, МАХАЙТЕ СЕ ОТ МЕН! НИЕ нямаме нищо общо с вас!

Ние сме купени с Кръвта на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. И единствената ни цел в живота е да живеем Свято пред НЕГО! Ние не сме съвършени! Само ТОЙ е съвършен! Но ние знаем, че не изпитваме ЯХ и греха.

 Благодарим ТИ, AББА ЯХУВЕХ! Благодарим ТИ, Възлюбени ЯХУШУА! Благодарим ТИ, СКЪПОЦЕННА, СКЪПОЦЕННА ИММАЯХ, нашата СКЪПОЦЕННА, СКЪПОЦЕННА, СЛАДКА СВЕТА ДУХ! Благодарим ВИ!

ВИЕ отделяте житото от плявата (Матей 13: 24-30). И ние благодарим на ТЕБ, АББА ЯХУВЕХ, че ние сме ВАШАТА пшеница! И не сме някаква генетично модифицирана пшеница! Ние представяляваме Небесната пшеница.

Благодарим ВИ за СВЕТЛИНАТА, която изпълва лицата ни, така че да се вижда СЛАДКАТА, СЛАДКАТА СВЕТА ДУХ! И не ФАЛШИВАТА светлина (на злите) – тя е като флуоресцентна светлина! Ние имаме ИСТИНСКАТА СВЕТЛИНА.

Ние служим като ПЪТЕВОДНА ЗВЕЗДА, на нашия ПАСТИР, нашия МЕСИЯ, нашия ГОСПОД БОГ и СПАСИТЕЛ, ЕДИНОРОДНИЯ СИН на ЯХУВЕХ, разпнат и възкръснал – ЯХУШУА нашият
ВЪЗЛЮБЕН ХА МАШИАХ, нашият скоро идваш МЛАДОЖЕНЕЦ за НЕВЕСТАТА!

И ние ТИ благодарим! Ние ТЕ възхваляваме, ВЪЗЛЮБЕНИ ЯХУШУА, за Помазанието ни, защитаваш ни, благословяш ни, напътстваш ни -даваш ни да различаваме кой е добър и кой е зъл, желанието да живеем праведно пред ВАС – носейки ВИ Слава. Защитавайки Десетте заповеди, ние Ви благодарим, че считате (нас) за един от елита на нашия ВЪЗЛЮБЕН ЯХУШУА, нашия МАШИАХ – молитвени ходатаи, които се противопоставят на злото на този свят … това е всичко.

К: Амин! (Елишева се смее щастливо).
 
Е: Благодаря, АББА ЯХУВЕХ!
 
К: просто никога не знаеш …
 
Е: Това е пророчество – уау. Това е Пророчество! (Смее се, развълнувано и щастливо). И това не би се случило, ако не бяхме взели Причастие. Ако не знаеше, ако не ми се беше обадила… нищо от това не би се случило.
 
К: Знам.

Е: това е толкова възхитително, ТАТКО! Същата нощ, когато всички се страхуват, Ново Пророчество бе освободено днес!
 
К: Ами, когато ти говори за това и когато говореше за времето, видях часовника на дядо.

E: Надявам се, че си включила записа.
 
К: Да.
 
Д: Добре. Продължавай …
 
К: и тогава видях – усетих, че съм сред цялото Небе и всички те се поклониха, когато ТОЙ говореше. Всъщност аз видях. Видях всички да се кланят.

И тогава, като че бяха на земята, както се казва в духовния свят …
 
К: […] Видях, нали знаеш, епицентъра на земетресения и вълни, излизащи от там? Пукнатини, не пукнатини – вибрации. Ето какво видях. И тогава, когато ЯХ говореше – ти се молеше злото да бъде унищожено. Аз също видях. Видях две тъмни фигури, които падаха, нещо като пирамиди.
 
Е: Един от тях е Джон Хаги. Единият е Джон Хаги от елита. И Джоел Остин е от елита.
 
К: Амин.
 
Адам: Уау.

Е: Да, да. Часовник на дядо. Беше интересно. Така че знаете, че дядото е AББА ЯХ!
 
К: Да!
 
Е: ВЕЛИКИЯТ ОТЕЦ, ВЕЛИКИЯТ ОТЕЦ! Това е потресаващо. Това е абсолютно удивително. Аз не очаквах това. Не знам, дали “Азиатска Невеста, излез ще излезе!” Сега 124, което все още не е било освободено – или по някаква причина се забавя.

К: Трябва ли да продължа със записа или да спра?
 
Е: Не, нека записът продължи сега, за да могат хората да разберат. Не очаквах това. Ха ха ха!
 
К: да, ние също!
 
Е: Знам, никога не го правя! [Смее се, когато казва това!] Аз наистина,
наистина, не е чудно че бях подложена на атака. 28:01. ТАТКО, благодаря ТИ и сега ТИ славя, че благословихте устата ми. Отдавам ТИ слава, НЕБЕСНИ ТАТКО! Защото всички, които се опитаха да ме заставят да мълчат – устата ми, както каза НЕБЕСНИ ТАТКО, само викат по-силно, когато ВИЕ искате да говоря в името на ЯХУШУА.

Обиждайки мнозинството и благославение за другите, Дете, Воин, Невяста на
ЯХУШУА ХА МАШИАХ / ИСУС ХРИСТОС

Свържете се с нас