Пророчество 126, Божият Гняв ще Бъде Изпратен в Този Свят! “Не Причинявай Вреда нa МОИТЕ Бебета, Невеста, Избраните и Отбраните”!

print

Пророчество 126

Божият Гняв ще Бъде Изпратен в Този Свят!
“Не Причинявай Вреда нa МОИТЕ Бебета, Невеста, Избраните и Отбраните”!

Написано / Изговорено под Помазанието на СВЕТАТА ДУХ
(РУАХ ХА КОДЕШ)
От Апостол и Пророк Елишева Елияху

Получено на 12 април – Издадено на 12 юли, 2016

Това е първото Пророчество, което е записано на живо и в реално време – както с пророка Езра от Израел, така и с Елишева Елияху. БОГ ЯХУВЕХ го помаза силно, за да я защити и покрие и разбуди Помазанието за да пророкува.

Следното включва техния благословен помазан разговор на 12 април 2016 г., воден на огнени Свети езици срещу враговете на ЯХ и появата на Пророчеството 126. Разговорът показва, че Пророците са наистина нормални хора с чувство за хумор!

******

По-долу е Пророчеството както е излязло.
 
Със “Светите езици“ на Пророците Езра и Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни или земни езици (1 Кор. 13: 1). Елишева говори по-нататък на езици, които носят Пророчеството (1 Кор. 14: 6). Езра започва ходатайствената молитва на езици (Римляни 8: 26-27; 1 Кор. 14:15).

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА:
 
YAH / YAHU  –  ЯХ / ЯХУ  е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕНОТО ИМЕ,
както в “Алилуя” или “HalleluYAH” – което буквално означава
“Слава на ЯХ”:
YAHUVEH / YAHWEH  –  ЯХУВЕХ / ЯХВЕ  БОГ – ОТЕЦ,
YAHUSHUA / YAHSHUA  –   ЯХУШУА / ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА
HA MASHIACH  ХА МАШИАХ –  означава “МЕСИЯ”;
 “ЕЛОХИМ” означава “БОГ”.
 
Откровение за “ SH’KHINYAH GLORY”  –   ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на
РУАХ ХА КОДЕШ, (на български език “СВЕТА ДУХ”)—
също на този сайт.
Ха-ШХИНА –  ШЕКИНА на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,
БОЖЕСТВЕНО ПРИСЪСТВИЕ.
 
Освен това, ABBA YAH  АББА ЯХ  –  означава “БАЩА ЯХ”
и IMMA YAH  ИММА ЯХ  –  означава „МАЙКА ЯХ.”
 
Цитатите от Свещенното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго. Щракнете с десния бутон върху бележките под линия, за да отворите втори раздел.
******

Думите на ЯХУВЕХ към Елишева да бъдат добавени пред Пророчествата:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева,
още преди това Служение да се появи,
да не го наричаш в чест на мъж или жена.
АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това

не беше извършено от ръката ти,
нищо от това не е било изречено от устата ти.

От устата на ЯХУВЕХ е било родено,
от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено.
Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ,
вашата ИММАЯХ.

Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна.

Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА,
който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата,
това не е твоето дихание, иначе би се провалило.

Исая 42:8 Аз съм ЯХУВЕХ; това е МОЕТО име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.
(Пророчество 105)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

След това през юли 2016 г.:
Горко на всеки, който се осмели да направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте Моите помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте МОИТЕ помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!
(Пророчество 128)

И чрез Пророк Езра:
Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това Служение и пророчествата и Елишева и мен, и всички служители на AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (Пс. 105: 15, 1Лет. 16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези, които благослови и са благословение за това Служение и верни, които приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на ЯХУШУА.
*******

Предистория:
Елишева е била подложена на такова психическо нападение, преследване и злоупотреба, че дори не е знаела дали ще пророкува отново. Имаше този помазан Пророк от Израел, който беше издигнат от БОГ ЯХУВЕХ, необходим да възстанови и излекува разбитите крила на тази пеперуда Елишева и да я освободи в духовния свят – всичко в Името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

Вижте как ЯХУВЕХ вече е събрал тези две Помазания като едно. Вижте как Помазанието тече между тях. Ето любовта, която ЯХУШУА им е дал един за друг.

Извиняваме се за трудности да се чува гласа на Елишева в аудио / видеото. Пророчеството започва след 7 минути.

Елишева: Това видео е първото на живо и в реално време на Пророчеството, което получих с Апостол, Пророк Езра от Израел днес на 12 април 2016 г. Не знаехме, че в рамките на 2 месеца около Шавуот (Петдесетница) на 12 юни 2016 г. нашата любов ще продължава да цъфти и расте до такива нови висоти и че моят възлюбен Езра ще бъде обявен за съръковпдител на Служението на AmightyWind в деня, в който обявихме любовта си един към друг на света.

Сега той е мъжкото покритие на Служението и мен и моята истинска сродна душа, любовта на живота ми. Той зае мястото на отхвърления човек, който сега е нищо друго освен далечен спомен. Езра ходи в мантията на Апостол и Пророк и никога не се отклонява от добрата старомодна упорита работа за Небесното царство или за Помазанието!

Сега сме сходно свързани /обвързани с ръководство и любов, където преди имаше само илюзия за съръководител. И Езра и аз поставихме СВЕТАТА ТРОИЦА на първо място и над всичко останало. Благодарим на всички, които подкрепиха новото обявление за ръководство!

Днес, три месеца след получаването му на 12 април 2016 г., Пророчеството 126 вече е пуснато, на 12 юли 2016 г.

На 7 март 2016 г., за който мислех, че е най-мрачният ден в живота ми, беше първият ден, в който разговарях с Езра. БОГ ВСЕМОГЪЩ казва, че връзката ни е пораснала за четири месеца толкова, колкото на други са нужни четири години и това е само началото! Трябва да се запитаме какво ще направи ЯХ след това?

Това Пророчество бе записано с аудио. Ето транскипцията:

(Езра се моли на Светите езици)

Катринях: Добре …
Езра: Здравейте, здравейте..
Катринях: Трябва да й кажа [на Елишева] какво носиш. 1
Езра: О, май …
Катриня: [смее се] О, май …
Езра: Тогава нека да си сложа дрехите.

Картинях: Той казва: “Тогава нека да си сложа дрехите” – той е наистина забавен.
[Смях]

Катринях: Носи синя тениска.
Елишева: О, вчера исках да знам как изглежда в синьо!
Катринях: Тъмно синьо, където пише САЩ.
Елишева: Сигурно сте ме чули в духа, защото се чудех… помниш ли вчера? Казах: “Чудя се как изглежда в синьо?”
Kaтринях: И имаш го. Сега той е облечен в синьо. Имаш го.
Елишева: Знам, значи трябва да му кажеш, че го казах, когато се върне.
Катринях: Той е тук. Той те чу.
Елишева: Е, не мога да го чуя. Говори с мен.
Катринях: О! Току-що изтървах телефона си! [Смее се]
Езра: Аз, аз… не се опитвам да прекъсвам – всеки път, когато те чуя.
[Катринях се смее]
Елишева: И аз съм тук и се опитвам да й кажа: “Не смс, Езра. Имам нужда от молитва.
Катринях: Това правех аз!
Елишева: Беше така: „Не мога да говоря с него. Нямам глас!”
Езра: Да …

Елишева: И докато четах твоята електронна поща, гласът ми се върна точно пред очите на Катринях!

Катринях: Когато четеше твоя имейл, гласът й се върна.

Езра: Това, което ти написах – вече го казах по електронната поща – никога не съм го споделял с никого, докато ГОСПОД не ти откри, че духът ти е смесен с моя дух и ако е същият дух, то е същия дух.

Елишева: Ти си скъпоценен. Това е единственото нещо, което мога да кажа. Ти си съпоценен не само за ЯХ, но и ти си скъпоценен и за мен. ОК?

Езра: Благодаря ти, благодаря. Ти също.
Катринях: [Повтаря] Ти също..

Елишева: Единственото нещо е когато пуснете пеперудата там 2 – тя в момента има наистина накъсани крила – ех, с вяра аз вярвам, че аз ще летя … как звучи това?

Езра: Да, всъщност си представях – поставих те … Поставих тази пеперуда в ръцете си. Всъщност – ще го видите във видеото [което направих за вас].

Аз поставих пеперудата в ръцете си и превързвах крилата й [поправих ги] – поставяйки ги заедно и след това духнах – (издава звук) – малко вятър, така че да може вятъра да я подхване и да лети – и аз те освободих.

Катринях: Това е толкова красиво.
Елишева: Толкова е ценно. Моли ли се и върху моята снимка?
Катринях: А ти моли ли се върху нейната снимка?
Езра: Да, винаги виждам твоята снимка.
Елишева: Коя снимка избра?
Катринях: Коя?
Езра: Тази, която като последна ми изпрати, последната снимка.

Елишева: Сега имам мъж, който говори живот за мен и ме освобождава, за да летя. [Смее се с радост]

Езра: Точно така.
[Елишева се смее от радост].

Езра: ГОСПОД не каза ли в едно Пророчество за нас: “Езра, научи я как да лети” 3

Елишева: Да. Да.

Kaтринях: Благодаря ти за молитвите, възлюбени брат. Благодаря ти, че си точно по този начин тук.

Езра: Казвам ти, че трябваше да отида днес и всичко се забави и не можах да отида.

Kaтринях: О, уау, БОГ го забави. Той не можеше да си тръгне, така че беше на разположение да се молим.

Елишева: Е, аз ви възхвалявам АББА ЯХ, защото имах нужда от теб, Ез [рa], имах нужда от теб [да се молиш]!

Елишева: Да, НЕБЕСНИ ТАТКО, кой, кой е този, който е пратил това проклятие ТАТКО? [На Езра] Искаш ли да се молиш в ДУХА?
Езра: Да.

[Катринях свързва дявола в ИМЕТО НА ЯХУШУА и Езра се моли на Свети езици …]

Елишева: Ние само чакаме ВАС АББА ЯХ, да кажете сега Слово на английски, чрез възлюбения, ВАШИЯТ възлюбен Езра. Ти си скъпоценен.

Езра: Какво искаш да кажеш AББА ЯХУВЕХ? Какво искаш да кажеш ЯХУШУА? Какво искаш да кажеш ИММАЯХ?

AББА ЯХУВУХ, когато говорите едно Слово [говорете отново] през тези устни от глина, моите – и ВИЕ сте ги помазали – и това бяха ТВОИТЕ Слова, АББА ЯХУВЕХ, СЪЗДАТЕЛЯТ на всичко.

ТАТКО, какво искате да знаем? Какво е то, AББА ЯХ?

[Елишева се моли в Свети езици, които стават все по-пламенни и огнени, пълни с Гнева на ЯХ, докато ЯХ говори чрез нея]

Елишева: Свят, Свят, Свят, Свят … О, май … ТОЙ е толкова ядосан!

Пророчество 126 Започва:
12 април 2016 г.

Не докосвайте МОИТЕ Пророци! Не докосвайте МОЯТ Помазаник и не наранявайте МОИТЕ пророци (1 Летописи 16:22, Пс 105: 15)! Той (Пол Хелем / бивш Никомая) запали МОЯ Гняв!

НЕ ПРАВЕТЕ ЗЛО НА МОЯТА НЕВЕСТА! – АЗ НЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВАМ С МОЯТА НЕВЕСТА! 4

ГОРКО на всеки, който докосва космите по главата на МОЯТА Невеста! Не знаете ли? Това е МОЕТО Раздранение, МОЯТА Ярост, МОЯТ Гняв, който продължава да подпалва ада! Този ден пламъците са станали по-горещи! Не наранявайте МОИТЕ Бебета, Невеста, МОИТЕ Избрани и Отбраните!

ГОРКО на този свят! Да нарича зло, което АЗ наричам Свято! ГОРКО НА ТОЗИ СВЯТ! Горко! Горко! Горко! Вече няма да 5 е дълго. Този свят ще усети МОЯ Гняв! И това няма да бъде само Потъпкване от AББА ЯХУВЕХ- но това ще бъде и от МЕН, ЯХУШУА и ИММЯХ!

Спрете тестването! Спрете да тествате МОЕТО Търпение – колко далеч можете да се наведете над ада и да не попаднете в него – СПРЕТЕ ДА МЕ ИЗПИТВАТЕ!

АЗ не говоря това предупреждение срещу МОИТЕ скъпоценни Бебета, Невеста, Избрани и Отбрани – онези, които са били измити в ПРОЛЯТАТА КРЪВ, тези, които са приели МОЯ ПОДАРЪК на Голгота. Вие! Вие! Вие! АЗ ви прегръщам! Няма от какво да се страхувате.

АЗ говоря на враговете – на отхвърлените (2 Тимотей 3: 8, Тит 1:16), 6 потомството на сатана. АЗ говоря на “хладните” (Откровение 3:16), които наричат себе си “християни”, но дори и Името на Христос омърсяват!

2 Tимотей 3: 8 така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата.

Тит 1:16 Твърдят, че познават БОГА, но с делата си се отричат от НЕГО, като са мръсни и непокорни, неспособни за какво и да било добро дело.

Откровение 3:16 Но понеже си хладък, нито студен, нито горещ, АЗ ще те изплюя от устата СИ.

Вие вземете МОИТЕ Десет Заповеди и ги смачквате като топка и след това казвате: „Това е само боклук. Всичко беше направено на Кръста на Голгота. Виждате ли, душата ми няма да се изгуби. ТОЙ плати цената! Сега аз мога да съгрешам толкова, колкото искам. Няма правила. ЯХУШУА, когото наричаме “Исус Христос” е любов.ТОЙ е само любов! ТОЙ няма да ни хвърли в ада! ”

О! О, о, о, вие глупави, глупави хора!

Има цена, която трябва да се плати – за всички, които потъпкват КРЪВТА на ЯХУШУА под краката си. Има цена, която трябва да се плати – за проклятията, за омразата, за лъжите и клеветите, които сте изпратили в посока на този Пророк в AmightyWind. Има цена, която трябва да платите!

По-добре да се покаете!

За някои от вас е твърде късно. Ще чуете това послание и ще върнете само още повече омраза!

НО АЗ ИМАМ ПРОРОК! И тя ще го изговори смело! Така че не можете да кажете, че не сте били предупредени! МОИТЕ истински пророци ще говорят. Няма да сложите намордник на устата им.

И Езра, АЗ те повиках. Ти също ще вземеш MОИТЕ Слова. И където някога просто смирено отвърна със сълзи в очите си, ТАМ АЗ ЩЕ СЛОЖА ОГЪН! – където не е бил преди това.

Защото АЗ съчетавам тези две Помазания. И никой няма да ги откъсне един от друг! И няма значение дали някой го разбира. АЗ знам какво съм поставил в тази жена и този мъж.

Вие просто говорите МОИТЕ Слова. Това е всичко, за което носите отговорност да правите. Вие не са отговорни за това, което правят с тях! Вие просто говорите МОИТЕ Слова – които са в Пророчествата, които са заключени в Книгата [Тайните на СВЕТИЯ ДУХ (РУАХ ХА КОДЕШ)].

Тези, които имат истински очи, ще открият Истините в тази Книга – чрез ИММАЯХ. ТЯ ще им даде Мъдрост. ТЯ ще даде Откровението на всички онези, които искат и желаят да чуят за МЕН.

АЗ СЪМ ТОЗИ КОЙТО СЪМ!
И АЗ не се извинявам на нито една жена или мъж!
Това ще бъде направено по МОЙ начин!
И АЗ предупреждавам тази земя!
Заради бунта си,
ще платите.

Тези, които приемат думите на истина от това Служение – са отделени 7 – ще бъдат защитени и благословени. Защото виждате, че това не са думите на жена или мъж. Но те са изпратени от Небето!

Бъдете предупредени, защото всяко проклятие, всяко заклинание, всеки ритуал, всеки демон, който сте се опитали да изпратите – бъдете предупредени, вие които практикувате окултизъм – милион пъти обратно към вас ще бъдат изпратени! АЗ казах, че ще ги изпратя обратно един милион пъти. Но това ще бъде не само на тази земя, но и в ада – ад, съчетан с Огненото Езеро!

По-добре е да покриеш устата си – по-добре да тичаш на другата страна, ако думите, които АЗ казвам, не ти харесват!

O, O, O! O! За МОИТЕ Бебета, Невеста, Избрани и Отбрани! O, O, O! За МОЯТА Невеста, МОЯТА скъпоценна, скъпоценна, красива Невеста – няма да мине много дълго, когато АЗ, ЯХУШУА, да те притегля на МОЯТА страна. Дръжте се здраво за подгъва (края) на МОЯТА Дреха!

ДРЪЖТЕ СЕ ЗДРАВО И НЕ СЕ ОСМЕЛЯВАЙТЕ ДА СЕ ПУСНЕТЕ!

Понякога си мислиш, че ще трябва да се бориш с МЕН за благословения, но това само помага на твоята вяра да расте! Няма да те оставя, няма да те изоставя! Просто викайте в МОЕТО ИМЕ! Защото АЗ ви обичам с любов, която дори не можете да схванете! И вашите награди ви очакват тук, на Небето!

Катринях: Слава на ЯХУШУА!

Пророчеството продължава:

АЗ ВИ ОБИЧАМ! АЗ ВИ ОБИЧАМ! АЗ ВИ ОБИЧАМ! АЗ ВИ ОБИЧАМ! Вие сте причината да отида на Голгота – за да можете да се върнете при МЕН! Всички тези, на които АЗ сега говоря – в Книгата на Живота на АГНЕТО, вие сте причината да отида на Голгота!

И АЗ няма да задържа от вас добро нещо – ако просто държите здраво и не се обръщате – АЗ искам да ви благословя!

А вие, които работите в плодородното поле, вие, които се трудите в AmightyWind – ДРЪЖТЕ СЕ ЗДРАВО! Да не сте посмели да се пуснете! Защото вие работите с любов за АББА ЯХУВЕХ, МЕН, ЯХУШУА и ИММАЯХ.

И така, така, така АЗ съм доволен от молитвените ходатаи: “на ЯХУШУА спирачите на демони”. И има повече от тези, чиито имена са известни. Защото те са разпръснати по целия свят – 500 000 воини на тази стена – точно както АЗ преди време пророкувах! И те са силни воини! От всички полове и езици!

Защото от думата на устата, това Служение е поело по целия свят. И ще бъде още повече, защото през идващите дни – ще достигате до 8 души, които не можахте да достигнете преди!

Защото, НЕВЕСТА ОТ ИЗРАЕЛ, АЗ те викам! Има НЕВЕСТА В ЛИВАН! Има Невеста! Има Невеста! Има една Невеста, която вика към МЕН, която върви Свята пред МОЕТО лице на много места по света – а някои дори не са стигнали до тези, които ви чакат.

Това са думите, които АЗ трябва да кажа, когато Езра, ти разбуди новото Пророчество този ден. Ето защо дяволът се опита да убие този Пророк този ден – той не искаше това Пророчество да излезе от устните на МОЯТА дъщеря – МОЯТА Предвещаваща Слугиня.

И така, Езра, продължи да правиш това, за което си призован.
Защото сега има не е само едно, но има две.
И има още на път!

Има Еврейски преводачи! Отворете очите си, търсете ги. Защото тази Книга е предназначена да бъде на Еврейски език! Точно както АЗ предричах, че ще бъде на Азиатския език.

Дръжте очите си отворени за всички онези, които приемат тази Книга като Истина в Израел, всички които могат да говорят на Еврейски език и да знаят добре Английски език. Те ще стоят на ваша страна. Те ще имат чест да ви помогнат. АЗ ги призовавам този ден.

Вече АЗ знам имената ви. АЗ говоря в духовния свят и АЗ ви призовавам.

Добре свършено, добре свършено, добре свършено, МОЯ вярна дъщеря! Добре свършено, добре свършено, МОЙ верен син!

Просто стойте на този път. Просто останете на този курс. Защото току-що започна ново приключение. Продължавайте да викате към МЕН. Продължавайте да искате Мъдрост! И АЗ ще ви водя с вярност, ще Помазвам и ще ви давам повече Мъдрост.

Но горко, горко, горко, ГОРКО на враговете ви! АЗ предупреждавам тези врагове. Горко, горко, горко, горко на всички, които се изправят срещу МОИТЕ Бебета, Невеста, Избрани и Отбрани!

И на всеки друг, който чува това и казва: “О, не искам да бъда враг на ЯХ” -тогава по-добре да се покаеш бързо!

Тъй като МОЯТ Гняв е на път да бъде изпратен в този свят!

По-добре падни на колене и викай към ЯХУШУА, преди да е станало твърде късно! Покайте се! Покайте се! Покайте се! Приемете НЕГОВИЯ ПОДАРЪК на Голгота, така че ПРОЛЯТАТА КРЪВ НА ЯХУШУА – (ТОЙ) може да бъде твой МАШИАХ – и ще ви защити, прости и избави.

Това са Словата, които АЗ трябва да кажа, когато дяволът бушува с гняв и отново се опитва да накара този Пророк да мълчи. Вместо това, АЗ просто я накарах да крещи по-силно! Не можете да накарате МОИТЕ Пророци да мълчат.

О, врагове МОИ, помнете това!

Пророкът е МОЙ приятел! Това, което направиш на тях, сякаш сте го направили на МЕН.

АЗ СЪМ ЯХУВЕХ!

Този ден не сте чули само от МЕН, АБВА ЯХУВЕХ, но сте чули от МОЯТ СИН, ЯХУШУА! Какво ще правите сега със Словата, които АЗ ви говорих? Всичко е изговорено чрез ИММАЯХ. Какво ще правите?
Защото сега вие сте отговорни за думите, които са изговорени.

Край на Словото.

Елишева: (Дълбоко поема дъх) Това е всичко.
Катринях: Слава на ЯХУВЕХ! Слава на ЯХУШУА! Слава на ИММАЯХ!
Езра: Благодаря ВИ! Амин!
[Елишева се смее]
Kaтринях: Благодаря ТИ, ТАТКО!
Елишева: Имаш ли по-добро – Езра, имаш ли?
Езра: Какво каза?
Kaтринях: Чу ли това?
Езра: Да. [Смее се]
Катринях: Да.
Езра: [Смее се] Слава на БОГ.

Елишева: [смее се] ТАТКО, аз просто искам да ТИ благодаря и ТЕ хваля, че днес се е случило нещо толкова чудесно. Уау, това е ново Пророчество. 12 април, 2016. Това е ново Пророчество.

Катринях: Слава на ЯХУВЕХ! Слава на ЯХУШУА! Слава на ИММАЯХ!
Елишева: И всичко това е, защото дойде един мъж – който сега е в Израел.
Катринях: [Повтаря] Всичко е, защото дойде един мъж – който сега е в Израел.
Езра: Уау, невероятно, невероятно!

Елишева: Виждате ли, аз чувам – не мога да обясня как работи тази дарба. Аз не мога да го обясня. Само че … понякога ТОЙ ще … Има толкова много неща, които идват при мен едновременно. Няма начин да го обясня.

Но Eзра разбуди Помазанието – и ние чакахме, и ние чакахме, и ние чакахме да излезе Слово. Той говореше на Свети езици и (ние) отидохме при Трона и аз казах: какво искате да кажете, ТАТКО ЯХУВЕХ? И ние чакахме, и ние чакахме и той (Езра) повече се молеше на езици.

И ние чакахме… и аз казах (на ум), “О, май! Няма ли да кажете Слово?“

И ТИ си ТОЗИ, който ми каза да се моля и ми каза да го накарам [Езра] да се моли на езици – и разбира се, знаем как се е случи – просто нямах представа, както обикновено. И тогава, когато ТОЙ говореше, ТОЙ беше толкова гневен …

Езра: Да.
Елишева: … днес, на него [Пол Хелем], който ми причини токова болка. И…
Езра: Уау.

Елишева: Аз просто искам да предупредя за това. Да … Горко на враговете ни.

Катринях: Амин.
Елишева: Това е всичко.
Езра: Амин.
Елишева: Горко на тези …
Езра: Уау.

Елишева: Ще започнете да отговаряте за всяка дума, която казахте. Ще започнете да отговаряте пред БОГА НА СЪЗДАНИЕТО. Вие не ме познавате. Вие не знаете нищо за мен. И все пак вие най-многото … вие сте поставил лицето ми … и го поставихте в порно [видео] … смеете да направите такова нещо? Да вземеш порно звезда и да кажеш, че съм? Не можете да-

Пророческо Слово: 9

Не можете дори да схванете – AББА ЯХ сега казва – МЪЧЕНИЯ! … ви очакват. Вие, които се осмелявате да кажете и правите видеоклипове, че аз съм “апостол на сатанинската църква”, вие дори не започвате да разбирате – AББА ЯХ ми казва – мъчения ви очакват Защото всяка дума, която сте говорили, тя е отишла пред Небесния Трон.

Елишева: И МОЯТ ТАТКО ЯХ, ЯХУШУА и ИММАЯХ…
Езра: Уау.
Елишева: ТЕ знаят, че повече от 30 години принадлежа на ТЯХ. ТЕ знаят.
Езра: Амин.
Елишева: И горко ти. Горко, горко, горко! Човек! 10

Надявам се, моята молитва е – и аз казвам това за целия свят – искам да знам в момента, в който започват изтезанията. Аз искам да знам.

Аз не искам дълго да ги гледам, но беше като Лазар и богаташа. Видя богатият да моли за вода – само капка на езика. Аз искам да знам какво прави с вас ТАТКО ЯХ.

Защото вие … Мислите, че имате победата. Мислите, че ме унижихте.

Но познайте какво? Не можете да направите нищо, което МОЯТ ТАТКО ЯХ не ви е позволил. И това беше за ваше собствено осъждение. Вие сте изкопали собственото си ниво в ямата на ада, в която ще се спуснете.

Катринях: Амин.

Елишева: Значи вие, хора, които искате да продължите да правите тези клипове, да клеветите името ми, да продължите да говорите цялото това зло на това Служение … Вие сте глупави.

Катринях: Амин. [Смее се].
Елишева: Вие просто трябваше да избягате.
Езра: Да.

Елишева: И за вас, които чувате това и ще се ядосате, предлагам да държите устата си затворена.

Катринях: Амин!
Елишева: По-добре бягай.
Езра: Амин.

Елишева: Защото ТАТКО ЯХ не играе игри. ТОЙ знае кой принадлежи и чие име е записано в Книгата на Живота на АГНЕТО на Небето.

Катринях: Амин.
Елишева: И това са думите, които трябва да кажа.
Езра: Амин.
Елишева: На 12 април 2016 година.
Катринях: Амин.
Елишева: ЯХУШУА е на път.
Езра: Уау.
Елишева: ТОЙ е на път.
Езра: Уау.

Елишева: [Моли се на Свети езици] Алелу ЯХ – АББА ЯХ! Благодаря, че ме укрепихте този ден. [Смее се] О, да … Благодаря ВИ, че ме укрепихте този ден. Благодаря ВИ, благодаря ВИ за този човек на ЯХ, който ВИЕ доведохте на пътя ни, за да ни помогне по начин, който никой никога не ни е помагал преди – защото желанието на сърцето ми е да стигна до Израел.

Езра: Амин.

Елишева: И Еврейският народ, Еврейският народ, който е пръснат по целия свят, но ние не спираме дотук … Няма да спрем дотук.

Езра: Да, уау …

Елишева: Това е международно Служение и ние обичаме всички хора, полове и езици –

Езра: Слава на БОГА.

Елишева: – чиито имена са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО и ЯХУШУА няма да загуби.

Езра: Амин.
Елишева: [Смее се с радост] Това е първото ни Пророчество заедно.
Катринях: Тя казва: “Това е първото ни Пророчество.”
Езра: О … (смее се)
Елишева: Това е, след като ти си освободил пеперудата.
Kaтринях: [повтаря] Това е след като си освободил пеперудата!
Езра: [Смее се] Тя наистина беше свободна!
[Елишева се смее]
Катринях: [Повтаря] Тя наистина е свободна!

Елишева: Това беше първото ми Пророчество, тъй като не знаех дали още ще пророкувам.

Катринях: Казваш го всеки път, съжалявам, но [смее се] винаги го казваш.

Елишева: (смее се) Тя е права. Аз правя това всеки … добре, не всеки път. Но това беше след като си поправил крилата ми и ме освободи. Благодаря на AББА ЯХ, благодаря ВИ, че ми го показахте.

Видения:

Kaтринях: … и когато започнахте да се молите и аз видях [във видение], че и двамата имате бейзболни бухалки и те бяха кръстосани, сякаш се готвихте да ги използвате. Знаеш, когато кръстосваш мечовете си и след това започваш да се биеш, така горе-долу.

Елишева: Но бейзболна бухалка? [Смее се]
Катринях: Предполагам, тях (враговете) да ги удряме по главата.
Елишева: (смее се) ОК!

Kaтринях: И тогава, когато БОГ изговоряше огън в Езра, видях в ръката му огън, сякаш си е вдигнал ръката и имаше огън на края, знаете ли, като пламък. Това видях.

Елишева: Уау, Слава на ЯХ. Виж, какво получаваш, когато носиш синьо!
Kaтринях: [Повтаря] Виж какво получаваш, когато носиш синьо?
Езра: Да. (Смее се)
[Елишева се смее]

Kaтринях: Всичко е заради цветовете. Просто глупости, AББА ЯХУВУХ, знаете това.

Елишева: Добре.
Езра: Да. [Смее се].

Елишева: Това е само началото на това, когато ти и аз се събираме в Помазанието.

Езра: Да, наистина.
Катринях: Чудесно!

Елишева: Когато дяволът мисли, че ще ме счупи, [тя чува това от небето] АББА ЯХ каза: „Единственото нещо, което направих днес, беше да се поклоня. Това е всичко. Причината, поради която се поклоних днес и не се счупих, е, защото имаше човек [Езра], който има Жезъл и той е другата ми половина на Помазанието.

Катринях: Амин!
Езра: [С власт] Амин!
Елишева: И това е което казах. И целият ад в момента трепери.
Катринях: Добре!
Езра: Точно така.
Елишева: дяволът е победен.
Kaтринях: В името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, добре!
Езра: Кажи й, че й давам петте [високи пет]. – Дай ми пет. 11
Kaтринях: Той ви дава “петте”, дайте му “петте”. [Смее се]
Елишева: Ами какво мислиш за целувка по бузата?
Катринях: [повтаря] Какво мислиш за целувка по бузата? [Смее се]
Езра: Добре.
Kaтринях: Добре, той поставя бузата си близо до екрана.
Елишева: (смее се) Не искам да ти извъртя ръката!
Катринях: Не, той иска да ти даде пет!
Езра: Ти си я извъртяла, нека ви кажа. [Шега]
Kaтринях: Не, той иска да ти даде “високи пет”!
Елишева: Какво е “високи пет”? О! Дай ми петте високи! [Смее се]
Катринях: Добре. Сега тя го разбира!
Елишева: Вдигам ръка. Нашите помазани ръце са свързани заедно.

Катринях: Тя вдига ръката си за „високи пет”. Тя казва – Добре. Сега тя го разбира. Сега го има …

Елишева: Сега нашите помазани ръце са свързани заедно.
Катринях: Амин!

Езра: Само помни, с цялата тази турбуленция/скръб, през която си преминала, от нея излиза нещо добро. Така че е добра причина – победоносен ден.

Елишева: Амин.

Елишева: Всъщност имаме повече от това! Имаме Езра! Знаеш! И той е далеч отвъд [духовно]! (Смее се)

Катринях: Добре.

Езра: Сега разбирам защо целият ми ден беше забавен и не можех да отида там… това беше именно поради тази причина, абсолютно.

Елишева: Благодаря ти, че си тук.
Езра: О, с радост.

Елишева: И ТАТКО, аз ТИ благодаря, че го имаш там за мен. Защото, ако беше далеч – днес нямаше да си там за мен. И това Слово нямаше да излезе.

Езра: Както казах, всичко, което правим, е предопределено 12 от “преди”.

Елишева: Амин. Амин, амин, амин. И така, сега сте свидетели на първото Пророчество [заедно] с теб. [Смее се]

Катринях: Тя каза [по-рано], че сме чакали толкова дълго за ново Пророчество и тя има Пророчества, които не са били освободени –

Елишева: – заради него (Пол Хелем).
Езра: Е – тук сме. Да, разбира се.
Kaтринях: Поради “глупавата глава”.
Елишева: Да.
Езра: Разбира се.
Елишева: Защото той …

Катринях: Не мога да измисля име, което да е достатъчно лошо за него (Пол Хелем).

Елишева: (смее се) И аз не мога.
Езра: Мислех, че „кашкавалена глава“ е добре.

[Записът беше прекъснат, но жените отговориха и казаха, че тези имена не са достатъчно лоши за отхвърления Пол Хелем!]

Елишева: Трябва да видя лицето ти. Трябва да видя моя мъж в синьо там! Този помазан цвят! Той раздбуди Помазанието.

Езра: О, добре.
Катринях: Той раздбуди Помазанието.
Елишева: Събуди Помазанието …

Езра: Знаете ли, аз ще завърша с това, ако вземете името “Ерусалим” – ако вземете името “Ерусалим”, тогава САЩ е точно в средата на “Ерусалим”. ( Jer-usa-lem )

Катринях: Да.
Елишева: Да, знам.
Eзра: САЩ е благословен само заради Ерусалим. Заради Израел.
Катринях: Да …
Елишева: Вярвам, че …
Езра: И сега те напускат Израел.

Елишева: Те са врагове и въпреки това не искат да признаят, че са врагове. Пазете се от троянския кон. Вие имате (ЯХ говори) [Пророчество 57]. Имате Пророчества, които ЯХ изговори за Израел. Не можах да ги достигна с тези Пророчества, но ти можеш – предупреди ги.

Езра: Да.
Елишева: И когато отиваш в Съединените щати, предупреди ги и там.
Езра: Да, наистина.
Елишева: Има толкова много Пророчества за Америка. Ок?
Езра: Да, да!

Елишева: Е, ще те пусна. И … Единственото, което мога да направя, е да кажа благодаря ти. Не мога да кажа нищо друго.

Езра: Добре.
Катринях: ЯХУВЕХ да те благослови!
Елишева: ЯХУШУА те благославя.
Езра: Чао, чао!
Катринях: Чао, чао!
Езра: Благодаря ви.

Край на записа.

Така е казано, така е написано в ИМЕТО НА ЯХУШУА,
12 април 2016 г.
Апостол, Пророк Елишева Елияху
******

1
Елишева непряко влезе в това видео разговор чрез телефона на Катринях – и тъй като не можеше да види никакви видеозаписи, тя беше любопитна за това, което Езра носеше този ден. Това е и причината, поради която Катринях продължава да повтаря това, което другите двамата казват – защото не винаги могат да се чуват ясно.

2
Елишева е пеперуда: “Аз ти нося жена толкова деликатна, чувствителна, крехка, емоционална като пеперуда със счупени, разкъсани, преломени крила, за да се присъедини към мъж, който има МОЕТО ПОМАЗАНИЕ на СВЕТАТА ДУХ, за Изцеление, Любов, Милосърдие, Мир и Смях, за да говори в МОЕТО Помазание, за да възстановите разкъсаните й крила – така, че тя да може да лети високо във въздуха – с помазаните песни, които АЗ ще му дам да пее“(Кост от костта ми, плът от плътта ми, давам АЗ“ Пророчество- Поема).

3
Вж. предишната бележка под линия; също препратка към частните пророчески думи.

4
Отхвърленият Павел Хелем е злоупотребявал с Елишева от години – докато ЯХ го намери за достатъчно! “Невестата на ЯХУШУА” е група от призвани и осветени вярващи, които се подчиняват на заповедта да поставят първо ЯХ в живота и любовта си, преди всичко друго (Исая 54: 5).

5
разговорно изражение за „отива” и може да добави усещане за вълнение или спешност

6
Отхвърлен може да се определи като човек, отхвърлен/изгонен от Бог, без надежда за изкупление (Ер. 6: 26-30, Евреи 6: 4-8), който е богохулствал срещу СВЕТАТА ДУХ (Мат. 12: 31; Евр. 10: 26-31), което е непростим грях (Лука 12:10) и затова трябва да е бил “предназначен” за осъждане (Римляни 9:22). “Отхвърлено” може да се използва и като прилагателно, което описва връзка с това условие.

7
Двоен смисъл – както Истините в това Служение, така и тези, които ги приемат, са отделени, специални, Свети за ЯХ.

8
“достигам” в сегашното време – ЯХУВЕХ говори да достигне до тези, които все още не са достигнати в действителността.

9
Елишева, говори тук като пророк и е толкова помазана, че Пророческите думи на ЯХ се смесват с нейните собствени думи. Нито една от нейните думи няма да “падне на земята” (1Царе 3:19).

10
“Човек!” – Изразяване на раздразнение или вълнение.

11
Пляскане с ръката на друго лице – жест на радост, празник или поздрав.

12
Сравнете с Пророчеството 71, „Това, което беше запечатано, сега е открито! „- “Само душите преди основаването на земята, които бяха верни на МЕН, ЯХУВЕХ & ЯХУШУА, сега ще МЕ приемат, обичат, и ще се подчиняват и борят срещу нечестието и срещу сатана и всички тези ужаси / зверства”.