Пророчество 127, Преминаване на Служение AмайтиВинд През Червено Море: Изходът на Елишева Елияху

print

Пророчество 127

 

Преминаване на Служение AмайтиВинд През Червено Море: Изходът на Елишева Елияху

ЧАСТИ ОТ ТОВА ПРОЧЕСТВО СА ЗАПЕЧАТАНИ

В ОЧАКВАНЕ ПОКАЯНИЕТО НА ЕРЕЗ (Езекиил 33:13, 30)
НЕЗАПЕЧАТАНИТЕ ЧАСТИ СЕ ОТНАСЯТ ЗА КАЛЕБ, НЕ ЗА ЕРЕЗ

Езекиил 33:
13 Кога АЗ кажа на праведник, че той ще бъде жив, а той се уповава на праведността си и извърши неправда, то всичките му праведни дела не ще се спомнят, – и той ще умре от неправдата си, която е извършил.

Езакиил 18:
30 Затова АЗ ще ви съдя, доме Израилев, всекиго според неговите пътища, казва ГОСПОД ЯХУВЕХ; покайте се и се отвърнете от всички ваши престъпления, та нечестието да ви не бъде препънка.
31. Отхвърлете от себе си всичките си грехове, с които сте грешили, и направете си ново сърце и нов дух; и защо да умирате, доме Израилев?
32. Защото Аз не искам смъртта на умиращия, казва ГОСПОД ЯХУВЕХ; но обърнете се – и живейте!
(Православна Библия)

Казано / Написано под Помазанието на СВЕТАТА ДУХ
(РУАХ ХА КОДЕШ)
Чрез Апостол и Пророк Елишева Елияху
29 април 2016 г. – последният ден на Пасхата в Израел
******

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА:
 
YAH / YAHU  –  ЯХ / ЯХУ  е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕНОТО ИМЕ,
както в “Алилуия” или “HalleluYAH” – което буквално означава
“Слава на ЯХ”:
YAHUVEH / YAHWEH  –  ЯХУВЕХ / ЯХВЕ  БОГ – ОТЕЦ,
YAHUSHUA / YAHSHUA  –   ЯХУШУА / ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА
HA MASHIACH  ХА МАШИАХ –  означава “МЕСИЯ”;
 “ЕЛОХИМ” означава “БОГ”
 
Откровение за “ SH’KHINYAH GLORY”  –   ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на
РУАХ ХА КОДЕШ, (на български език “СВЕТА ДУХ”)—
също на този сайт.
Ха-ШХИНА –  ШЕКИНА на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,
БОЖЕСТВЕНО ПРИСЪСТВИЕ.
 
Освен това, ABBA YAH  АББА ЯХ  –  означава “БАЩА ЯХ”
и IMMA YAH  ИММА ЯХ  –  означава “МАЙКА ЯХ.”
 
Цитатите от Свещенното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго.
******

Думите на ЯХУВЕХ към Елишева да бъдат добавени пред Пророчествата:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева,
още преди това Служение да се появи,
да не го наричаш в чест на мъж или жена.
АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това

не беше извършено от ръката ти,
нищо от това не е било изречено от устата ти.

От устата на ЯХУВЕХ е било родено,
от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено.
Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ,
вашата ИММАЯХ.

Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна.

Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя,
Светият вятър на възраждането на вярата,
това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

Исая 42:8 АЗ съм ЯХУВЕХ; това е МОЕТО име; И не ща да дам славата СИ на друг, Нито хвалата СИ на изваяните идоли.
(Пророчество 105)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Това Пророчество бе записано чрез аудио. Тук е транскрипцията:
(Калеб тръби с Шофар.)
(Калеб: Ние започваме).

[Молитва на син 1] ВЪЗЛЮБЕНИ И УВАЖАЕМИ ТАТКО ЯХУВЕХ! Ние идваме пред ВАШИЯ Трон във ВСЕМОГЪЩОТО ИМЕ ЯХУШУА ХА МАШИАХ и връзваме и разпваме нашата плът – и свързваме дявола далеч от нас по това време – власти, сили и владетели на тъмнината, зли духове на поднебесното царство – ние ги вързваме и вън от интернет връзката, въздушни вълни, технология, всичко, AББА ЯХУВЕХ. Ние свързваме и отсичаме сатана, във ВСЕМОГЪЩОТО ИМЕ на ЯХУШУА ХА МАШИАХ – и призоваваме КРЪВТА НА ЯХУШУА да ни покрие и да ни изпълни, нашето сърце, нашият ум, тяло, дух и душите ни.

[Свети езици.]
И ние свързваме и забраняваме на сатана в името на ЯХУШУА МАШИАХ – и далеч от Мама РМ 2 и далеч от цялото това Служение, AMIGHTY WIND на АБВА ЯХУВЕХ. Това е АМАЙТИВИНД, МОГЪЩ (ВСЕМОГЪЩ ВЯТЪР) вятър, който вее по целия свят.

И ние ВИ молим да ни благословите и да ни помажете с ВАШЕТО Помазание. AББА ЯХУВЕХ, водeте ни чрез ВАШАТА ШЕКИНЯХ [ШЕКИНА] РУАХ ХА КОДЕШ, СВЕТА ДУХ.

Моля АББА ЯХУВЕХ, нашите езицида бъдат помазани с огън, а устните ни с ВАШИТЕ Слова – да излеете ВАШИТЕ Живи Води, НЕБЕСНИ ТАТКО ЯХУВЕХ, ВИЕ просто да ни говорете и ни покажете всички неща, които искате да видим. Отворете очите ни, за да можем да видим духовно и отворете ушите ни, AББА ЯХУВЕХ, за да можем да чуем.

Нека да няма хлад или кал върху нас, AББА ЯХУВЕХ. АЗ просто се моля, че Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ да бъде на нашите лица. Единствената студенина, AББА ЯХУВУХ, да бъде студа срещу дявола, твърдост срещу греха, омраза към всичко, което е лошо, АББА ЯХУВЕХ!

И този отхвърлен мъж, който някога е бил съръководител на това Служение, но вече не е. Той е избягал от призванието си. Той се обърна, AББА ЯХУВЕХ! И толкова сигурно, колкото Юда се беше обърнал – и ЯХУШУА – когато той [Юда] се е обърнал, вече нямаше спасение. Няма спомен за [предишната] праведност на човека, когато той греши и се обръща към злото. Защото това е, което ВАШЕТО Писание казва, AББА ЯХУВЕХ.

И ние просто се молим да помажеш Мама РM и да помажеш и нас в този ден. И ние свързваме и изобличаваме сатана, вън. Благодаря ВИ, че ни водите, защитавате и ни ръководите в ИМЕТО НА ЯХУШУА МАШИАХ, ние се молим.

[Всички:] Амин.

[Елишева се моли:] АББА ЯХУВЕХ, просто дойдох при ВАС в ИМЕТО НА ЯХУШУА. Не знам какво да кажа. Това са “на ЯХУШУА спирачите на демони“ (ЯСД). 3 Както ТИ сега, ТАТКО – отново и отново – отварям устата си и ВИЕ ми казвате какво да кажа. Сега се нуждая от ВАС. Сега се нуждая от ВАС. Напълни ми устата, AББА ЯХ!

Пророчеството започва:
29 април 2016 г. – Последният ден на Пасхата в Израел

МОЯ скъпа дъщеря Елишева! Просто сподели сърцето си. Защото “на ЯХУШУА спирачите на демони” видяха сърцето ти. Ти си била там за всеки един – въпреки че не можеш да бъдеш физически там. Те не се съмняват, че ти принадлежиш на МЕН. Те са почувствали, че ръцете ти ги прегръщат и ти усещаш, че те прегръщат тебе.

Защото ти си повече от Пророк. Ти си повече от Пастор. Ти си повече от Апостол. Ти си тяхна майка. Ти си им наставник. Ти ги обичаш – за разлика от всеки пастор по лицето на тази земя. Това не е само твоята любов, но и МОЯТА любов. Това е Любовта на ЯХУШУА. И това е любовта на ИММАЯХ. Те дори не трябва да те виждат физически, защото не се съмняват колко много ги обичаш.

Ти се бориш за тях в молитва, ходатайство – понякога до осем часа на ден, ти и Катринях се молите – борите за всеки един. И сега нека да повдигна (Калеб), който всяка една от тяхните молитви представя пред Трона. Той също ги обича. Ето защо той казва: “Имам нужда от снимка на лицата им”, за да отида да се моля.

АЗ вземам това Служение в нова посока. АЗ извърлям отхвърления вън – но [ и досега] ти си била единствения ръководител в продължение на много години. Той не винаги е бил Езавел, но когато се разбунтува и направи всичко възможно, за да унищожи Служението, да запуши устата ти; скриваше Пророчествата; когато всеки ден злоупотребяваше и ти казваше: „Това ли е най-доброто, което ВИЕ можете да направите?”, Дадохте ли ми „най-доброто в един мъж“, обещано там където аз „познавах най- лошото?“

Ден след ден, когато АЗ видях, че злоупотребява с теб, ден след ден, докато с твоята вяра се злоупотребяваше – „Къде си ЯХУША? Къде е мъжът, който да застане до мен? Къде е бащата, който си обещал за „ на ЯХУШУА спирачите на демони“? Те му дават любов и той не я връща!

Вместо това, той се опитва да раздели майката и децата – опитва се да ги направи да не те уважават – ДОСТАТЪЧНО С ТОВА! Затова си тръгна! АЗ го откъснах от душата ти на 7 март.

Това е, което знаеш.

С устата си той каза, че се е преструвал, преструвал се е години наред, докато вече не можеше да се преструва. И след четиринайсет години той излезе през вратата. И АЗ ти казах Елишева, че няма да го видиш отново – в позицията, в която е бил.

Но дори това беше илюзия! Защото никога не е бил там! Отне седем години. И всяка година отново ти го покриваше. Защото не искаше да навредиш на вярата на другите. Ти се страхуваше от срама, който отново щеше да дойде в това Служение.

Но Елишева, АЗ изпратих ЯХУШУА при теб – когато ти извика към ЯСД, отново и отново те видяха майка си, че здравето й страда. Те не знаеха, че този, който се нарича “Никомая” – всеки ден – смърт изговаряше за теб. Никога, никога не се моли да живееш и да не умреш. Вместо това, той казваше всеки ден: “Аз съм изумен, че си жива!” [изречено през сълзи от Елишева].

Но “в името на малките” казваш ти: “Аз съм Пасторът, трябва да защитавам малките, не мога да им кажа.”

И те ще пишат и ще кажат: “Мамо, кажи ни какво не е наред?” Но вместо това ти задържа цялата тази болка.

АЗ го изтръгнах от душата ти! Когато проклинаше МОЕТО Име! АЗ го изтръгнах от душата ти! Но АЗ не съм те оставил сама! Вместо това АЗ поставих друг – този, когото някога наричах “Калеб”, защото той все още е Калеб в МОИТЕ очи.

Но през 2007 г., когато ти поиска молитва за него, всичко заради един сън – АЗ използвах тези молитви. АЗ използвах този сън. АЗ използвах тези думи, за да извикам мъж, на име (Калеб) и той още не беше прегънал колената си пред МЕН. Ето колко е мощно това Пророчество (94).

Дори езикът ти беше овластен с името Калеб! Той изговаря живот за теб, а не за смърт. Миналата година сатана се опита да отнеме живота ти – чрез злоупотребата, чрез цялата безнадеждност – АЗ вдигнах за този момент „ на ЯХУШУА спирачите на демони“. Не мислете, че е странно! Помнете, че Юда не винаги е бил Юда. Езавел си мислеше, че има [победата], той [веднъж наречен “Нико”), смяташе, че има победа.

О! Но АЗ имах различен план! И това е – е свързано с този Свят мъж: този, който заема неговото място. И няма нищо, Елишева, което АЗ няма да освободя.

АЗ ти казах, че когато той се канеше да напусне – отново и отново – АЗ ти казах, АЗ няма да позволя да се пречи повече на Пророчествата. АЗ ще говоря МОИТЕ Слова и ще ти дам Откровения! Но той сплашваше и заплашваше и злоупотребяваше, така че ти се занимаваше с това.

Ти казваше: “Не мога да се справя с тази злоупотреба.” И сега АЗ ти казвам да изчистиш името му от всяка страница (т.е. чистка). Сега АЗ ти казвам да очистиш името му от всяко Пророчество(чистка). Защото всичко е изтрито. Точно както е в “Книгата на Изличените”.

Това е урок. Ако не растат плодове на тази лоза и вие приемате спасението си за гарантирано, тогава сатана ще влезе. Ако се бунтувате и казвате: “Аз просто ще направя всичко по моя начин”, вие сте в опасност!

Сега АЗ ви казвам това. Никога не го наричайте “татко Нико” – ако не искате този дух да дойде при теб! Изгорете тази нечестивата душевна връзка! Това е, което АЗ искам вие да направите.

Вместо това има нов Свят мъж, където другият напусна Светостта.

Името му е (Калеб). И той ще ви обича. Той ви обича. И ще имате друг ръководител, който да стои на страната на Елишева, на който можете да се доверите, наистина да се доверите. Защото той е човек според МОЕТО Собствено СЪРЦЕ. И Елишева, АЗ не съм оставил душата ти сама. Защото той влезе в душата ти. И дори неговите Свети езици те обгръщат, покриват те. Ти нямаше никой освен „ на ЯХУШУА спирачите на демони“ (ЯСД), синовете ти [като молитвено прикритие] – но сега ти давам Светия мъж – и не говоря за дъщерите. Сега АЗ говоря за мъжете.

И АЗ взех душата му и я съединих заедно с твоята. И с Ръцете на Хирурга и с Помазанието, което МОЯТ (Калеб) има. С една златна нишка от Небето АЗ съм ви обвързал. И вие ще продължите и ще служите по целия свят с ново Помазание и нова любов.

АЗ вземам това Служение в нова посока – сатана мислеше, че може да го унищожи. Но сега новото раждане, новото начало ще заведе там, където това Служение никога не е било преди.

А вие новите, не бяхте там в началото. Не бяхте там на „войната в Youtube“. Ако бяхте там, щяхте да видите, че той не е мръднал пръст, за да помогне на МОЯТА Елишева.

Вместо това той се опита да каже: “Не я защитавай, не защитавай Служението.” Той се опита да накара всички, които биха могли да замълчат – опита се да обърне срещу нея Адам и Катринях.

Но когато той докосна Адам и Катринях, това беше последната капка. И излезе Боен вик! И той беше насочен към него. 4 Смърт и погибел е това, което чу. И той все още не се покайваше.

Той се подиграваше с нея [Елишева] и много години казваше: “Не ми харесва начинът, по който се молиш, не искам да се моля с теб, не искам да вземам Причастие (Господна трапеза) с тебе, не искам изобщо Причастие. Помазанието е просто загуба”.

Злоупотреба! Злоупотреба! Злоупотреба! АЗ, AББА ЯХУВЕХ, ЯХУШУА& ИММАЯХ вече не можехме да търпим постоянния вик към МЕН: [Елишева би казала] “Всичко, което някога съм знаела е злоупотреба от мъж, къде е „най-доброто “?”

Къде е (съ-) ръководителят? Докато това Служение расте, Катринях и Адам могат само да помагат толкова много, обяснява тя. Къде е (съ-) ръководителят да застане до нея? Къде е (съ-) ръководителят да посрещне (Калеб)! Къде е (съ-) ръководителят да посрещне новодошлите! Къде е (съ-) ръководителят, който да ръководи и учи!

В този кратък месец април, МОЯТ (Калеб) направи повече от това, което е направил [изличеният] за 14 години, само за един месец. Само за един месец. Представете си какво АЗ ще направя. Представете си какво АЗ ще направя – когато събирам тези двама евреи заедно, единият е роден в Израел – представи си какво АЗ ще направя. Представете си какво АЗ ще направя.

И всеки от вас, ако разчупите тази нечестива душевна връзка с него (изличеният) – Помазание, Помазание, Помазанието ще се дойде върху вас. Не само за новата свобода, в която ще ходи майка ви, но и за новата свобода, в която ходи татко (Калеб)! Представете си какво АЗ ще правя, когато пустотата е пълна с новото – ново начало, ново раждане! И АЗ направих всичко това след 21 години.

О, скъпи “на ЯХУШУА спирачите на демони”, колко много МИ угаждате! За много от вас, които ще чуят МОИТЕ Слова, вие дори няма да се изненадате. Просто се страхувахте да говорите. Вие просто не разбирате – че някой може да падне толкова далеч! – и защо не сте чули от него.

Сега знаете. Сега знаете. Сега знаете.

АЗ дори го наричах „Ники“! АЗ знаех, че ще МЕ предаде – отново и отново в Пророчествата АЗ го предупреждавах! Вместо това той ставаше по-твърд. Той стигна до точката да не слуша. Пресече границата до богохулство.

И точно както той МЕ защитаваше в Небето, само за толкова дълго време, във войната с луцифер [виж Пророчество 71], така и трябваше да се възпроизведе, реагира ( преиграе) на тази земя. Защото всички изработват собственото си спасение със страх и трепет (Филипяни 2:12). Вашата душа вече знае решението, което сте взели.

И ще дойде ново Помазание и ново Помазание започна върху МОЯ Пророк, Апостол, който говори. Ще има ново здраве. Това вече е началото. Всичко това, защото сега тя има молитвеното покритие на Свят мъж, който е като никое друго [молитвено покритие].

А Елишева не го разбра от първия път, когато видя този човек. Защото АЗ се приближих към нея по различен начин и използвах хумор в този ден. Тя видя любов в него – всеки път, когато изговаряше името й, невидимо и въпреки това тя видя тази любов. И тя МИ каза: “Кой е този мъж? Може ли да бъде “Калев” [ Калеб на иврит]?” Затова АЗ й дадох знак след знак. АЗ говорих Пророчество след Пророчество, което никой от вас не е чул. Но след време ще.

АЗ СЪМ този, който събира. АЗ знам кои души принадлежат. И за вас, които имате сродна душа и се страхувате: “А аз тогава? Аз имам сродна душа. Ще ме откъснете ли от душа им?”

Не, не, не, Деца МОИ! Единственият начин това да се случи е, ако се обърнете срещу МЕН, АББА ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и ИММАЯХ, защото няма да обединя отхвърлен със Свята душа. АЗ ще го изтръгна, когато пресече линията.

Но не е нужно да се притеснявате. Това няма да се случи тук. Вместо това, когато чуете това послание – ще обичате повече своя Пастор, ще обичате този Пророк повече, ще обичате повече майка си.

И ще прегърнете МОЯ (Калеб). И ще МЕ славите. Човекът, който някога е бил наричан „Нико“, сега наричан „Пол“, е заменен. И ще МЕ славите! Докато това Помазание на този човек [Калеб] ви се предава! Това АЗ ви обещавам!

Сега АЗ ви обвързвам с (Калеб). Това е вашият духовен баща. Това е ръководителят, на който можете да се доверите. Той не поиска това. Но АЗ му казах, че ще има изненади. И добавям Служението заедно [т.е. едно Служение, Калеб и Елишева вече са един дух).

Ще видите чудеса да се случват. Защото този човек е помазан за чудеса. Въпреки че изтривам името на „Никомая“ – това беше просто духовно име – но това е човекът, когото АЗ наричам „Калеб“. Той е помощник на ЯХ. И той е помазан, когато се моли и когато вдигне Жезъла да отблъсне враговете. Докато той и Елишева вече са доказали, че когато сложат ръце на Жезъла, те имат вниманието на Небето. И чудеса ще излязат както днес, те пресичат Червено море – както днес, тя каза на Пол: “Не ме плашиш повече!”

Той открадна десятъците и приносите. Той я изнудваше. И АЗ вече няма да мълча. Тя вече не може повече да носи сама – сега ” на ЯХУШУА спирачите на демони”, АЗ ви събуждам! И ще защитите по начин, който не сте правили преди.

Как можехте да го направите, когато не знаехт? Сега го знаете. За всички е забранено – ако той (Пол бивш “Нико”) ви пише, не трябва да го четете. Защото там са привързани демони. 5

АЗ ви давам тези заповеди. Горко на всеки, който не се довери, не се подчини и АЗ вече знам какво съм поставил във всеки един от вас. Колко години сте се молили за Елишева – виждате, че дори променям името й.

Защото тя има ново начало. В същият момент, когато изтривам отхвърления, АЗ й давам ново име с по-силно Помазание, което ще расте всеки ден.

Колко пъти сте се молили, колко Ерихон маршове сте правили – дори сте постили за нея. Сега знаете. Сега знаете. И сега АЗ мога да излекувам. Защото АЗ трябваше да извадя източника на болката.

Той я заплашваше. И той казваше: “Мислиш ли, че ЯСД няма да знаят? Мислиш ли, че враговете няма да знаят?”

И тя извика и каза: “Не наранявай вярата на бебетата!” Тя свърза дявола и каза на дявола, че не му е позволено да говори. Тя върза демоните. За нейна изненада той просто прокълна БОГ с мръсни думи на пролятие. Той прокле МОЕТО ИМЕ отново и отново! Затова АЗ поставих Боен вик в устата й! Боен вик за разлика от всичко, което някой някога е чувал!

Тя беше пред Трона на Небето и АЗ, AББА ЯХУВЕХ & ЯХУШУА& ИММАЯХ изговорихме Слова на гняв. И той ще бъде унищожен за всяка дума, която казва!

Елишева казва: “Но какво ще кажем на хората, които продължават да се молят за благословения върху него? Защото ВИЕ казахте да благословят Нико. Какво да правя с това?” Тогава АЗ дори я успокоих – макар че още не беше се отвърнал от МЕН, знаех, че ще дойде времето, когато благословенията ще се превърнат в проклятие. Колкото в този свят [докато хората все още се молят за благословения], докато името му бъде напълно изтрито – всяка благословия, която е била поставена върху него, сега е едно проклятие! Второзаконие 28 не лъже. И сега той е под проклятията на Второзаконие 28! И това е само въпрос на време. АЗ ще отнема живота му. И той знае, че всичко, което е имал е дадено на друг човек. (Еремия. 8:10 Затова АЗ ще дам жените им на други и нивите им на ония, които ще ги завладеят).

Затова АЗ казах на Елишева да сложи лицето на (Калеб) на първата страница! Има ново Помазание! Има ново очистване! Тя вече не е обвързана с отхвърления! Ликувайте днес за победата! АЗ СЪМ по нов начин благословям с ново начало и ще ви дам желанието на сърцето ви да имате този духовен баща. Той ще се смее с вас. Той не е недосегаем!

Чуваш ли МЕ, (Калеб)? Ти не си недосегаем. АЗ ти дадох тази радост и чувство за хумор, където в миналото се страхуваше какво ще кажат другите. Защото както Елишева е пример за теб, тези, които я обичат, винаги ще я уважават. И АЗ ти давам същото благословение.

Помни (Калеб), те са само деца. Върви спокойно с новите учения, които имаш. И ако ти и Елишева имате доктринални различия, не забравяйте, че АЗ АББА ЯХУВЕХ винаги ще имам последната Дума. И ти знаеш МОЯ Глас и затова МОЯ (Калеб) е човек по МОЕТО Собствено СЪРЦЕ! Пророчествата – толкова много лични Пророчества, напътстват и насочват стъпките, които заедно правите в единство.

И (Калеб) ти се молиш за нея само да се придвижи напред, да я тласнеш да бъде най-добрата – във всяко отношение – ти я насърчаваш където е била обезкуражена. Ти се молиш за живот, където другия се молеше за смърт. Ти се молиш за победа, където другия се молеше за поражение.Ти никога няма да й позволиш да се откаже. Ти дори ще пазиш думите, които тя казва [напомняйки й]: “Никаква негативност, Елишева!” Ще бъдеш търпелив с тази жена, която е преживяла само злоупотреба. Ще бъдеш търпелив с любовта, която АЗ съм ти дал.
.
Ти ще бъдеш търпелив с ” на ЯХУШУА спирачите на демони”. Ще помниш, че те се нуждаят от любовта на духовен баща.

Това е благословението, което ти давам днес! Като пресечете Червено море! Това е Пасхата, която АЗ ти давам днес! Като пресечете Червено море! Но ти не го пресичаш сама! Вдигам “на ЯХУШУА спирирачите на демони”, АЗ повдигам този, който държи този Жезъл – който има Помазание като Моисей.

И като Илия и Моисей (не буквално) – Елияху [и Моше] – вървят ръка за ръка, водещи по пътя, ще видите, че това Служение се преражда днес. Елишева и (Калеб) страдаха от родилни болки. Тяхното тяло – буквално усети болката. И (Калеб) се бореше с дявола и демоните, докато дяволът се опитваше да го гони!

О, но това е ден на победа! Това е денят, в който ти МИ отдаваш слава! Виж, АЗ правя нещо ново! Виж, АЗ правя нещо ново!

Времето е толкова кратко! Времето е толкова кратко! Времето е толкова кратко! Няма да има отлагане вече. Защото тези две ръце са на Жезъла! Няма никакво разстояние в ДУХА – АЗ им дадох знаци и чудеса – докато те го усещаха физически! МОЯТ (Калеб) взема това сериозно! Той приема молитвата сериозно! Елишева приема молитвата сериозно!

“На ЯХУШУА спирачите на демони”, вие трябва да се отнасяте сериозно към молитвата! Не трябва да се допуска грях. АЗ говоря към „на ЯХУШУА спирачите на демони“. Предупреждавам ви сега. Без грях. Без грях. Без грях, докато ходиш в това ново начало. АЗ не казвам, че ще бъдете съвършени! Но вие знаете какво АЗ имам предвид: никакъв умишлен, бунтовен грях. Без пукнатини в Бронята на Правдата! Без пукнатини в Бронята на Правдата!

Ако правите това, елате при ръководството. Защото са милостиви. Не позволявай на този грях да расте! Вземете урок от отхвърления. Не МЕ принуждавай да те отрежа от лозата! Трябва да продължиш да растеш! Искаш ли да бъдеш Невестата на ЯХУШУА? Трябва да продължите да растете! Не приемайте спасението си за даденост. Да няма нито един в „на ЯХУШУА спирачите на демони”, който не работи за МЕН. Защото жътвата е голяма и работниците са малко.

Не мислете, че просто ще седнете там и ще се наричате ” на ЯХУШУА спирачите на демони” и не ще правите нищо. АЗ очаквам повече от вас и не по-малко с това ново начало, с това ново раждане.

Така че Елишева ти не знаеше думите, които да кажеш. И ти се молеше и се молеше. И думите излязоха. Това е така, защото АЗ, AББA ЯХУВЕХ изговорих Словата! Не е необходимо да се обсъжда колко лош беше бракът. Защото в МОИТЕ очи никога не си била омъжена – в МОИТЕ Очи не си омъжена.

Ти си омъжена за ЯХУШУА ХА МАШИАХ! Когато дяволът се опитва да те обвинява и каже, че нямаш право да обичаш този (Калеб)! (Калеб), че нямаш право да обичаш тази жена, АЗ ти казвам, че няма “брак”, а безполезен лист хартия!

Това, което беше тогава, вече не е там!

Помнете решението на Светия Развод [Пророчество 111], АЗ ви дадох това Пророчество за това определено време, за тази определена цел! Нека никой да не ви обвинява. АЗ ти казах, че (така) трябва да е. АЗ не мога да ви използвам и двамата, докато основата не е построена върху крайъгълния камък на доверие и любов. Затова разказвам тази тайна на ” на ЯХУШУА спирачите на демони”, предсказана през 2005 г. от Светия Ангел, който Елишева е видяла. И АЗ ви се доверявам. И АЗ ви се доверявам. И АЗ знам какво съм поставил във всеки един от вас. АЗ ви се доверявам. И този ден вашата любов се е увеличила. Защото никой! Никой, никой не може да отнеме вашата вяра! Никой мъж или жена! Всичко беше направено на Кръста!

Нито мъж, нито жена ви е дала вярата и никой мъж или жена не може да я отнеме! Вместо това, вие знаете само думите, които АЗ вече казах. Направете повече за МЕН и не по-малко! Повдигнете името на ЯХУШУА! Нека да се види знамето! Славете ЯХУШУА! Притеглете душите към МЕН! Притеглете душите към НЕГО! Позволете на Помазанието на ИММАЯХ да тече – и хората не искат да разберат – новото Помазание. Но това е чрез новото наметало на Светия човек, когото АЗ съм присъединил към тази Свята жена, на която можеш да се довериш!

Много добре! Много добре! Много добре! Много добре! Много добре!Много добре! Думите са завършени. АЗ ти казах вчера, че ще имам Слово. И АЗ го изрекох. И АЗ не мога да лъжа. АЗ СЪМ ЯХУВЕХ! АЗ СЪМ СЪЗДАТЕЛЯТ! И това, което АЗ говорих този ден, се сбъдна!

И ръководството тук точно сега, вие сте първите, които чувате, че има по-голямо Помазание върху вас! И по-голяма отговорност да водите и ръководите! И да застане на страната на ръководителите! И както уважавате Елишева, АЗ ви заповядвам да уважавате (Калеб)!

Виждате, че Невестата на ЯХУШУА е различна от всяка друга невеста. Няма сравнение. Защото виждаш, че искаш повече и не по-малко. Фалшивата невеста се опитва да каже: “Аз съм невеста.” Но това е духът, това е плодът, който ще изпитате. Вие ще знаете дали наистина е Езавел, която е фалшивата невеста – няма Невеста, няма друга Невеста, освен Откровение 14 и 7 – [помнете, че] когато се опитват да излязат с друго учение. Това е Невястата на ЯХУШУА и не може да сравни това, което съм поставил във всяка от Невестата на ЯХУШУА!

И АЗ, AББА ЯХУВЕХ е ТОЗИ, който ще извести на НА МОЯ СИН: “Това е ТВОЯТА Невеста. Върви да вземеш Невестата СИ.” Но всички вие трябва да знаете, че сте в процес на работа. АЗ, АББА ЯХУВЕХ казвам, внимавай, свят! Защото в това Служение Amightywind се е започна ново начало днес! Внимавай, свят! Когато АЗ поставям и двете им ръце на Жезъла! Защото Елишева беше първата, която го получи, но трябваше да чака другата половина! АЗ ще споделям тайни с твоите “на ЯХУШУА спирачи на демони“. Защото вие се нуждаете от знаменията, чудесата и провления на сила, за да имате вяра, за да повярвате, но то ще бъде в МОЕТО време. И това ще помогне на вашата вяра да расте. Защото АЗ знам какво съм поставил във всеки един от вас.

Сега Елишева ходи с мир. Не се бой повече от този враг. Защото той не може да направи нищо, което АЗ не му позволявам да направи и дори да го направи, трябва да се върне по начин, който ви освобождава, за да бъдете благословени, за да бъдете благословени всички, които ходят в МОИТЕ стъпки.

Край на Словото /записа

Това е изговорено, така е написано,
под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ от
Апостол, Пророк Елишева Елиаху
Повечето обиждайки, благословение за другите, Дете, Воин,
Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ

1
духовен син в ЯХУШУА; “Нямам по-голяма радост от това, че чувам, че децата ми ходят в истината.” (3 Йоан 1)

2
Maма РМ е любящ термин за Пророка Елишева. РМ е съкращение от “Ringmaagd” – Предвещаваща Слугиня -и тя е като духовна майка на тези, които са част от Служението AmightyWind. ЯХ извиква Пророк Дебора като съдия / лидер, “[духовна] майка в Израел” ( Съдии 4: 4; 5: 7) и апостол Павел (Саул от Тарс) е духовен баща на Тимотей; „На Тимотей, моят искрен син във вяра, благодат, милост и мир на ВАС от Бога, нашия Отец и от нашия Господ от ЯХУШУА ХА МАШИАХ” (1 Тимотей 1: 2).

3
“на ЯХУШУА спирачите на демони” е името, което Небето е дало на молитвените ходатаи на AmightyWind, които живеят Свято – и те са по целия свят. На мнозина дори не знаем имената им, но Небето ги познава.

4
Докато Kaтринях копира тази част, тя чу: “Запознайте се с войските на стената!”

5
Не го споделяйте и не го препращайте на никого. Премахнете и изчистете кошчето, без да го четете. Молете за кръвта на ЯХУШУА. Изхвърлете проклятията. Укорете сатана. Вземете сериозно духовната война, защото, когато той пише, дяволът вика, а душата върви след това.