Пророчество 128, Пророчество за Шаву’от 2016 Небето се Радва за Новото Молитвено Покритие за AмайтиВинд

print

Пророчество 128

Пророчество за Шаву’от 2016
Небето се Радва за Новото Молитвено Покритие за AмайтиВинд

ЧАСТИ ОТ ТОВА ПРОЧЕСТВО СА ЗАПЕЧАТАНИ

В ОЧАКВАНЕ ПОКАЯНИЕТО НА ЕРЕЗ (Езекиил 33:13, 30)
НЕЗАПЕЧАТАНИТЕ ЧАСТИ СЕ ОТНАСЯТ ЗА КАЛЕБ, НЕ ЗА ЕРЕЗ

Езекиил 33:
13 Кога АЗ кажа на праведник, че той ще бъде жив, а той се уповава на праведността си и извърши неправда, то всичките му праведни дела не ще се спомнят, – и той ще умре от неправдата си, която е извършил.

Езакиил 18:
30 Затова АЗ ще ви съдя, доме Израилев, всекиго според неговите пътища, казва ГОСПОД ЯХУВЕХ; покайте се и се отвърнете от всички ваши престъпления, та нечестието да ви не бъде препънка.
31. Отхвърлете от себе си всичките си грехове, с които сте грешили, и направете си ново сърце и нов дух; и защо да умирате, доме Израилев?
32. Защото Аз не искам смъртта на умиращия, казва ГОСПОД ЯХУВЕХ; но обърнете се – и живейте!
(Православна Библия)

Написано / Казано под Помазанието на СВЕТАТА ДУХ
(РУАХ ХА КОДЕШ)
чрез Апостол и Пророк Елишева Елияху
Шаву’от / Петдесетница 2016 – 12 юни 2016 г.
******

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА:
 
YAH / YAHU  ЯХ / ЯХУ  е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕНОТО ИМЕ,
както в “Алилуя” или “HalleluYAH” – което буквално означава
“Слава на ЯХ”:
YAHUVEH / YAHWEH ЯХУВЕХ / ЯХВЕ  БОГ – ОТЕЦ,
YAHUSHUA / YAHSHUA
ЯХУШУА /ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА
HA MASHIACH
ХА МАШИАХ –  означава “МЕСИЯ”;
 “ЕЛОХИМ” означава “БОГ”
 
Откровение за “ SH’KHINYAH GLORIE ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на
РУАХ ХА КОДЕШ (на български език “СВЕТА ДУХ”)—
също на този сайт.
Ха-ШХИНА  
(ШЕКИНА) на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,
БОЖЕСТВЕНО ПРИСЪСТВИЕ
 
Освен това, ABBA YAH  АББА ЯХ  –  означава “БАЩА ЯХ”
и IMMA YAH ИММА ЯХ  –  означава“ МАЙКА ЯХ.”
 
Цитатите от Свещенното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго.
******

Думите на ЯХУВЕХ към Елишева да бъдат добавени пред Пророчествата:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева,
още преди това Служение да се появи,
да не го наричаш в чест на мъж или жена.
АЗ го сложих в духа ти,

Защото нищо от това не е направено от твоите ръце.
Нищо от това не излезе от устата ти.

От устата на ЯХУВЕХ е било родено,
от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ
е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ,
вашата ИММАЯХ.

Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна.

Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило.

Исая 42:8 АЗ съм ЯХУВЕХ; това е МОЕТО име; И не ща да дам славата СИ на друг, Нито хвалата СИ на изваяните идоли.
(Пророчество 105)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Пророчеството Започва:
Шаву’от / Петдесетница 2016 – 12 юни 2016 г.

Горко на всеки, който се опита да нарани тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте МОИТЕ помазани и не вредете на тези двама пророци (вж. Псалом 105: 15; 1 Летописи 16:22). Щеше да е по-добре за теб, ако АЗ, AББА ЯХУВЕХ, бих ти отскубнал езика!

Битката бушува! Това не е просто нормално Служение! Мислите ли, че сатана не знае това? – той е загубил някои от най-големите си генерали! – той е загубил някои от върховните си главнокомандващи!

Това не е просто обявяване от мъжки ръководител – той (сатана) трябваше да се бори на два различни фронта: трябваше да се бори с Елишева по начин, който не знаеше; той трябваше да се бори с онези, които направиха това чудо възможно – ЯСД, които поставиха толкова много любов, работа и Помазание. И затова АЗ благослових всичко, което те докоснаха.

Но той е “княз” 1 (“княз на този свят”, Йоан 12:31; 14:30; 16:11) – сатана е княз и сила и княз на въздушната власт (Ефесяни 2: 2) така че ЯСД трябваше да се бият с него там. И тогава там е “Кост на костта ми”: тогава ти (Калеб) и ти Елишева, че АЗ пророкувах толкова отдавна – въпреки че не знаете.

И днес е ден на Победата! Този Шаву’от (Петдесятница) е ден на Победата! Тъй като “Голиат” 2 ще падне! И АЗ говоря за повече от един Голиат!

Днес е Победа! И това ще бъде призната като такава.(…)

Ще МИ отдадете чест и слава! И всички, които виждат това Служение като благословение и всички, които благославят единството, което АЗ съм събрал този ден – за обществеността, за света – АЗ изобилно ще ги благословя!

Помазанието на вас двамата ще се излее на всеки Служител, на всеки поддръжник, на всеки, който казва: “Това служение е благословение и аз ще го защитавам, дори ще го защитавам в молитва” – МОЕТО ухо е наколонено да чува!

АЗ ви казвам това!

Небето се радва! Ангелите се радват! Защото, когато сте направили това – този ден – сте ускорили времето, [когато] ЯХУШУА ХА МАШИАХ ще дойде за НЕГОВАТА Невеста. И драконът скърца със зъбите си в ярост (Откр. 12: 7-9, 12), защото не можеше да спре това, което се случи днес!

Това не е просто ръководство, а и любов, която идва само отгоре от Небето: ръкоположено, назначено, избрано, 3 „пълнотата на помазанието“, което е пророкувано 4 и че никога не се е случвало – докато АЗ не доведох (Калеб) на ваша страна. Затова се радвайте за Победата!

АЗ не ви ли предупредих, 5 (Калеб) и Елишева, че е имаше война в небесните места? – война, докато легиони от легиони от ангелски воини трябваше да слязат от небето и да се бият. 6

Но АЗ ви казвам това. АЗ, ЯХУШУА спечелих тази битка на Кръста! Това беше МОЯТА борба. Защото това Служение не принадлежи на мъж или жена. Това Служение принадлежи на ЯХУВЕХ, АЗ, ЯХУШУА & ИММАЯХ! Това е НАШАТА Победа. И сега ние го споделяме с вас. Ще бъдат достигнати милиони и милиони!

Ще видите и хората ще забележат ново Помазание в Пророчествата! Там, където Предвещаващата Слугиня стоеше сама, без мъжки ръководител до себе си – вече няма да пророкува в робство, няма повече да пророкува докато злоупотребяват с нея.

Сега! – те ще пророкува – в свобода! С ръководител, който я обича и защитава, който само ще я насърчи да продължи напред! И за двамата да постигнат напредък! За повече Помазание и не за по-малко.

Така че тези, които идват в Служението днес на Шаву’от, АЗ ви казвам това.

Не тъжете за този, който някога е бил наричан „Никомая“! Гневете се на този, който някога е бил наричан “Никомая”! Тъгувате ли за Юда? Тогава не скърбете за този „Юда“.

Вместо това се радвайте! (…)

АЗ, ЯХУВЕХ, казвам – където имаше един ръководител, винаги (е) имало един ръководител – това е илюзия [че] някога е имало мъжки ръководител! – сега АЗ ви давам помазан, избран, назначен мъжки ръководител. И в единство (Калеб) и Елишева ще стоят рамо до рамо – сродни души – с любов, която този свят никога няма да разбере. Защото дори те клатят глави в очудване.

А когато видите първия видео – чат на 7 март 2016 г., ще видите с очите си какво АЗ вече правя. Ще видите как Елишева каза, че не се доверява на мъж лесно, освен на синовете си от ЯСД и разбира се, Адам. Но ще видите, че АЗ продължих да казвам, че на (Калеб) може да се вярва, трябва да му се вярва.

Ще видите чувството за хумор. Ще чуете смеха. Ще видите любовта. Ще видите Помазанието. Ще чуете учението – където Елишева дори се чувства почитана и никога не се уморява да слуша учението от него – където никой мъж, никой мъж не е ходил преди. Защото АЗ не бих го позволил.

Това беше за това определено време.

Елишева можеше да се довери на този мъж, (когато той учи под помазанието). И тъй като се доверява, събранието може да има доверие (тъй като той се подчинява на ЯХУШУА).

Вие знаете МОЯТ Глас – тези, които са слушали Пророчествата и са повярвали – така че знаете, че АЗ, ЯХУВЕХ, говоря сега! Радвайте се!

Радвайте се, защото всичко това е за една цел. За да принесете всички хвала, чест и слава на ЯХУШУА, когато ТОЙ привлича души и им показва колко ги обича! ТОЙ беше готов да плати ЦЕНАТА на Голгота, защото ТОЙ обича поначин, койтоникой не може да разбере и ТОЙ прощава толкова, колкото е изтокът от запад (Псалом 103: 12)! Просто покайте се. Това Служение издига ИМЕТО НА ЯХУШУА и привлича мъжете и жените (Йоан 12:32).

Но АЗ ви казвам това!

Онези, чиито имена са написани в Книгата на Живота на АГНЕТО – никой от тях няма да отрече, че това Служение възхвалява АЗ, ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и ИММАЯХ.

И горко на онези, които са привлечени към това Служение с цел на сатана да ги използва, за да се опита да унищожи тази жена и този мъж.

Това Служение е подложено на злобно нападение. Но сега е времето! 500 000 воини, събрани в този свят – когато чуят тези Истини – ще отвърнат на нападението! Защото има сила в числата!

И така, Невестата на ЯХУШУА, днес АЗ, ЯХУВЕХ, ви давам благословение – и докато благославяте този мъж и тази жена, ръководителите, които АЗ съм определил, докато благославяте всички слуги, докато благославяте “на ЯХУШУА спирачите на демони“, докато вие благославяте поддръжниците – казвам ви това. Благословение ще дойде върху вас.

За онези, които искат да мразят, онези, които имат развратен [дух / ум], 7 вие сте привлечени тук само за ваше осъждение и ваша гибел, за гнева и яростта на ЯХУВЕХ! Вие сте били предупредени. Вие сте били предупредени. По-добре е да покриете устата си и да избягате от интернет. Защото сте били предупредени.

И АЗ благославям всички в ЯСД, които са изляли любовта и работата си във всяко видео. И АЗ изобилно благославям уеб мениджърите.

И АЗ ви казвам това. Можете да търсите в целия интернет и няма да намерите по-помазано Служение! Няма да намерите по-хубаво, по-хубаво видео. 8 “По-хубаво”, защото й казах отдавна, че трябва да забавляваш, както и да информираш това поколение от последните времена.

Преди 21 години нищо от това не беше възможно! Сега вижте най-красивия уебсайт, където АЗ използвам помазани ръце, за да го направят!

Това е борба като никоя друга в интернет! Но АЗ, AББА ЯХУВЕХ, вашия АББА ЯХУВЕХ, ви обещавам това. Вие печелите! Също толкова сигурно, колкото Давид победи Голиат, също толкова сигурно, колкото Даниил, който беше спасен в клетката на лъва, точно толкова сигурно, колкото Йона излезе от устата и корема на кита – също толкова сигурно, че АЗ донесох Освобождението този ден.

А ангелските воиници и Архангел Михаил и Габриел и толкова много други – АЗ ви казвам това – те ще продължат да воюват за вас!

Този ден АЗ изтръгвам зъбите на ревящия лъв, който се опитва да погълне!

И последното, което казвам АЗ, ЯХУВЕХ: някой не харесва промяната в новото мъжко (молитено покритие) ръководство? – въпреки че никога досега не сте го познавали (някога наричан “Нико”) – ДОНЕСЕТЕ ГО ПРИ МЕН! Донесете го при МЕН в молитва!

Призовавам ви да се оплачете! Защото видяхте Истината тук. Донесете го при МЕН. Спори с МЕН! Оспорвайте пред ЯХУШУА МАШИАХ, АЗ ви предизвиквам.

АЗ ви предизвиквам.

Защото тук има мъж, който няма да бъде уплашен, [докато ходи като Калеб (Числа 14:24; 32:12; Второз. 1:26), обичайки с цялото си сърце], който няма да предаде, който не е мързелив, който е напълно помазан – когато двете Помазания станат едно – по-добре е да бягате! Врагове, по седем различни начина! 9 Тъй като жезълът на МОЯ Гняв ще дойде върху вас този ден!

По-добре премислете два пъти! Понеже Второзаконие 28, проклятията, 10 които АЗ написах ще лежат върху вас – ако повдигнете една дума, напишите една дума, злословие, клевета, опитате се да опетните – няма да почувстваш гнева на жена или мъж – ДЪХЪТ НА ЯХУВЕХ – който ще те издуха като плява с вятър!

АЗ няма да понасям това, което беше правено през последните години. На всеки враг, който е направил това, ти ще отговоряш за него. Тъй като току-що си изработил с думите на устата си, пътя надолу до нивото на ада.

И на всички, които са повярвали на лъжите и все още твърдят, че са МОИ – твърдят, че са измити с КРЪВТА НА ЯХУШУА и все пак ви повтарям, вие “вярвате на лъжата” (2 Солунци 2:11) 11 По-добре, 12 по-добре да се покаете бързо и да знаете това: АЗ ще ви държа отговорни за всяка дума, която сте говорили, за всяка дума, която сте написали и за всяка лъжа, в която вярвате – когато дойдете пред Трона на съд.

А на защитниците, на тези които поддържат, насърчават – АЗ, ЯХУВЕХ ви казвам това. Благодаря. Ще бъдете възнаградени. Защото чухте Гласа на АЗ, ЯХУВЕХ, Гласа на ЯХУШУА и ИММАЯХ. Можете да почувствате Помазанието. И вие се молехте в това Помазание. И вие се радвате в това Помазание. И вие се покаяхте чрез Помазанието. Големи са вашите награди, ако продължите да правите това.

Защото никой от Невестата на ЯХУШУА никога няма да хвърля камъни върху този Пророк [Елишева] и сега този нов [Калеб]. Никой от Невестата на ЯХУШУА няма да се опита да навреди на МОИТЕ малки. 13

И това бяха молитвите на праведните, които помогнаха толкова много (Яков 5:16) в този свят, молитвите на ” на ЯХУШУА спирачите на демони”, които помогнаха толкова много – това е войната на ангелските воини – че тази Победа бе спечелена. И всичко това е заради ПРОЛЯТАТА КРЪВ НА ЯХУШУА, която беше пролята за вас на Голгота!

Край на Словото

Елишева: О, момче, уау! Слава на ЯХУШУА!

[Катринях слабо се чува на заден план: Амин, хваля ВАС АББА ЯХУВЕХ, ЯХУШУА, ИММАЯХ …!]

(Калеб): О, Слава на АББА ЯХУВЕХ! Слава на ЯХУШУА! Слава на РУАХ ХА КОДЕШ! Благодаря! Благодаря ви ABBA за тази победа – за това – спечелването на войната и всички неща, които ВИЕ сте направили за нас.

Катринях: Амин.

(Калеб): Благодарим ВИ АББА ЯХУВЕХ! Благославяме ВИ! Ние прославяме и ще се радваме, както ВИЕ ни заповядахте да направим. Да се насладите и се радвайте!

[Елишева се смее весело.]

(Калеб): Защото Победата е наша! Победата зависи от ВАС! ВИЕ се борихте на наша страна – докато ние възхваляваме ВАШЕТО ИМЕ, ТАТКО. Колко СИ прекрасен! Колко велико е ВАШЕТО ИМЕ. Колко велико е ВАШЕТО ИМЕ (Зах. 14: 9)! 14

Елишева: Амин! Амин! Амин!

(Калеб): Амин и Амин!

Край на записа

Така е изговорено, така е написано в името на ЯХУШУА
12 юни 2016 г.
Апостол, Пророк Елишева Елияху

1
сатана не е царски, недостоен “принц” – но е “княз на този свят” (Йоан 12:31; 14:30; 16:11) и “княз на въздушната власт” (Ефесяни 2: 2), библейските етикети , използвани за идентифициране на неговото ограничено и времено управление, въпреки че той вече е осъден (Йоан 16:11). Скоро той ще бъде изгонен завинаги от всички Небесни области на въздуха (Откр. 12: 7-9) и ще бъде изхвърлен от този свят в Огненното Езеро (Йоан 12:31; Откровение 20:10).

2
Името “Голиат” често се използва идиоматично като метафора за означаване на повече от един човек – т.е. група от хора или организация с колосални или огромни размери. В този случай ЯХ означава масово тяло, група врагове. В други Пророчества и Слова, ЯХУВЕХ е обещал, че много врагове ще паднат заедно в “ефекта на доминото”, т.е. бързо движеща се верижна реакция за кратък период от време.

3
Това са синоними, установен означава официално потвърден,по отношение на авторитетна функция ; утвърден също има подобно значение, но е утвърден за специален повод или конкретно време ; и избран означава, избран с подкрепа от другите.

4
“АЗ ти водя мъж, който ходи в пълнотата на Помазанието, за да го съединя с жена …” (“Кост от костта ми, плът от плътта ми“ давам АЗ- Пророчество-поема).

5
Това се отнася до неотдавнашните лични Пророчески думи.

6
Виж, Пророчество 94: АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Не подценявайте МОЯ Гняв, който се натрупва в яростна преизподня” и последните заключения е пророкуван “Калеб” като идващ и връзка с ескалацията на битката в Небесните сфери, която идва на земята.

7
2 Тим. 3: 8 Те се противят и на истината; хора с покварен ум, извратени във вярата.
Тит. 1:16 Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за какво и да било добро дело.
Отхвърлен може да се определи като човек, отхвърлен от БОГ без надежда за спасение (Еремия 6: 26-30; Евр. 6: 4-8), които хули СВЕТАТА ДУХ (Мат. 12:31; Ев. 10: 26-31), което е единственият непростим грях (Лука 12:10) и затова трябва да е “предопределен” за осъждане (Римл. 9:22). “Отхвърлено” може да се използва и като прилагателно, описващо връзка с това състояние.

8
С други думи, ЯХ казва, че никой друг видеоклип или уебсайт, който съществува, не може да се сравни с многото красиви и помазани видеоклипове и сайта AmightyWind.

9
ЯХ изговаря и се случва.

10
И двете, Второзаконие 28 благословения или проклятия са неизбежни: „[Тези благословии] ще се сбъднат, ако внимателно се вслушате в Гласа на ЯХУВЕХ, твоя БОГ“ (ст.1)“ и „[Тези проклятия] ще се сбъднат, ако не искаш слушай гласа на ЯХУВЕХ, твоя БОГ ”(ст.15).

11
„Вярвайте на лъжата” повтаря думите в 2 Солунци 2:11 и се отнася до Голямото Отстъпничество, Великото Отпадане и описва онези, които отхвърлят това Служение и НЕГОВИТЕ Пророци в това последно време – и ако те не се покаят, ще приемат вместо това антимесията (известен също като антихрист) и посланието му.

“И тогава ще се яви беззаконният, когото Господ ЯХУШУА ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си, тогава, чието идване се дължи на действието на сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата”. (2 Сол. 2: 8-12 )

“Лъжата” означава лъжа, която би накарала някой да загуби душата си – лъжата, че е добре да хулим СВЕТАТА ДУХ, РУАХ ХА КОДЕШ и да вярваме в духа на антихриста. Вижте Пророчеството 71 Каквото беше запечатано сега е разкрито!

12
„ по-добре“ е разговор с по-силен акцент, за „ по-добре бихте…“

13
„Малките” могат да се отнасят за деца, но също и за някои от децата на ЯХ, които са скромни като малко дете, и по-специално на някои от НЕГОВИТЕ пророци (Мат. 10: 41-42; 18: 1-6).

14
ИМЕТО / ИМЕНАТА НА ТРОИЦАТА/ СВЕТАТА ТРОИЦА са три имена (ЯХУВЕХ, ЯХУШУА, ШЕКИНЯХ), но и едно име, ЯХ.