Пророчество 129, Пазете се от Гнева на Агнето! ЯХУШУА Носи Своя Разделящ Меч!

print

Пророчество 129

Пазете се от Гнева на Агнето! ЯХУШУА Носи Своя Разделящ Меч!

 

Казано / Написано под Помазанието на СВЕТАТА ДУХ
(РУАХ ХА КОДЕШ)
Чрез Апостол и Пророк Елишева Елияху – 5 юли 2016 г.
(Видеото идва скоро)

„И казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето”. – Откровение 6:16

Това Пророчество съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА:

YAH / YAHU – ЯХ / ЯХУ е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВЕЩЕНОТО ИМЕ,
както в “Алилуя” или “ HalleluYAH” – което буквално означава
“Слава на ЯХ”:
YAHUVEH / YAHWEH – ЯХУВЕХ / ЯХВЕ БОГ – ОТЕЦ,
YAHUSHUA / YAHSHUA – ЯХУШУА / ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА
( HA MASHIACH ХА МАШИАХ – означава “МЕСИЯ”;
“ЕЛОХИМ” означава “БОГ”.)

Откровение за “ SH’KHINYAH GLORY” – ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на
РУАХ ХА КОДЕШ, (на български език “СВЕТА ДУХ”)—
също на този сайт.
Ха-ШХИНА (ШЕКИНА) на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,
БОЖЕСТВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ.)

Освен това, ABBA YAH АББА ЯХ – означава “БАЩА ЯХ”
и IMMA YAH ИММА ЯХ – означава “МАЙКА ЯХ.”

Цитатите от Свещенното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго.

*******

Думите на ЯХУВЕХ към Елишева да бъдат добавени пред Пророчествата:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева,
още преди това Служение да се появи,
да не го наричаш в чест на мъж или жена.
АЗ го сложих в духа ти,

понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти,
нищо от това не е било изречено от устата ти.

От устата на ЯХУВЕХ е било родено,
от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено.
Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ,
вашата ИММАЯХ.

Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна.

Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който духа по тази земя,
Светият вятър на възраждането на вярата,
това не е твоето дихание, иначе би се провалило.

АЗ съм ЯХУВЕХ; това е МОЕТО име; И не ща да дам славата СИ на друг, Нито хвалата СИ на изваяните идоли. Исая 42: 8
(Прорчество 105)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко Пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Елишева: Добре, Езра. Аз имам нужда, Езра, ти да се молиш отново на езици.

(Езра говори Свят език).

Елишева: Какво ВИЕ (ЯХ) искате да кажете? Моля ВИ, помажете ме.

АЗ те изобличавам и те връзвам сатана, далеч от мен в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. АлилуЯХ, АлилуЯХ! [Езра и Елишева се молят на Светите езици.] О АББА ЯХУВЕХ, докосни устните ми! Докосни устните ми, ЯХУШУА! Докосни ми езика, ИММАЯХ!

(“Жезълът“ на Светите езици започва да излиза …)

Пророчество 129 Започва:
5 юли 2016 г.

Махнете се от МЕН, лъжепророци! Фалшиви апостоли! Фалшива невеста! АЗ въздигнах това Служение! Създадох Служението AmightyWind, за да разкрия къде са плевелите и вълците!

АЗ дори те помазах в по-голяма степен тебе, Езра и тебе, Елишева, за да направите това, което отхвърленият 1 Пол Хелем отказа да прави! АЗ ви помазах в по-голяма степен, за да преследвате онези, които са с духове на Езавел – които идват и се стремят да унищожат това Служение, което принадлежи на МЕН, ЯХУВЕХ, което принадлежи на МЕН, ЯХУШУА и принадлежи на ИММАЯХ! Защото Елишева името ти не там! 2

АЗ те помазах да изгониш вълците далеч – АЗ ви помазвам двамата, за да свалите маската от онези, които идват като овце или агнета и въпреки това са хищни вълци – Езра, днес, когато не искахте да говорите думи за тези фалшиви пастири, тези фалшиви пророци, онези, които някога са МИ служили (Елишева казва, че са ходили някога в Святост пред лицето МИ).

Те го направиха! Те го направиха! Рик Джойнър, Джойс Майер, Мерилин Хики, списъкът, който АЗ дадох 3 – в Пророчествата [91, 92, 93] ! Но това е техен избор да продават това, което АЗ съм дал толкова свободно. Вие не можете да служите на МЕН, ЯХУВЕХ и да служите на мамона едновременно! Не можете да служите на двама господари. Ще намразиш единия и ще обичаш другия!

Матей 6:24 Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.

Колко са продадени? Само заради слава и просперитет?

И АЗ те помазах, Езра. Елишева прави това от години – само 21 години в интернет. И това дори не се брои, когато тя беше млада тийнейджърка, когато АЗ я изпратих в църквата, за да снеме маските от така наречените пастири. И те се страхуваха, че този истински Пророк е там. Но сега, Езра, тя не може да бъде сама.

АЗ те помазах, сине МОЙ, днес, когато АЗ ви говоря и ще ви покажа, че този, който някога е следвал МОЯТА истина и не се е отклонил от пътя нито наляво, нито надясно, а е останал на тази тясна пътека, където цялото вниманието беше насочено към ЯХУШУА (дори ако казват името „Исус Христос“), но после очите им се отдалечиха от целта – очите им се отдалечиха от ПЪРВАТА ИМ ЛЮБОВ, АЗ, ЯХУШУА и те положиха очите си на слава и богатство.

Говоря ти, сине МОЙ.

Тя не може да стои сама в това. Вие не можете да затворите уста и да казвате: “Няма да говоря за това.” Това не може да излезе от устата й когато е сама. АЗ имам нужда и от двама ви. Открийте вълците! За да ги прогоните с ЖЕЗЪЛА НА МОЯ ГНЯВ! Или ще погълнат малките МИ агнета и овце, които АЗ ще изпратя в това Служение… ти МИ трябваш, сине, да правите това, което не искате.

Но защо да ви покажа, ако не ви използвам, за да предупреждавате другите? Помниш, Езра, имаше време, когато дойде при МЕН и хората те нараниха така много [лошо] 4 и те нараниха [лошо]. Мислеха, че това е тяхната свобода. Казаха, че говорят от МЕН.

О, но Езра! Имаше време, когато взе тези рани и тихо си тръгна със сълзи в очите си. И ти каза: Къде е любовта? Къде е любовта? Къде е любовта в това Тяло, което трябва да бъде ЯХУШУА, “ИСУС ХРИСТОС”? ”

Но Езра! Слушай МЕ. АЗ имам този добър урок за теб и Елишева. Тези хора не говорят от МЕН. Това не са МОИТЕ думи, които сте чули. Те имаха форма на благочестие, но вътре нямаше благочестие (2 Тимотей 3: 5). АЗ не бих те наранил така! АЗ не бих ви разкъсал на парчета с думи. АЗ не правя това.

Но сега, Езра, това вече няма да се случи. И Елишева, това няма да се случи. Защото АЗ направих челото ти като кремък (Езекил 3: 9; Исая 50: 7)!

Езекиил 3:9 Като адамант по-твърд от кремък направих челото ти; да се не боиш от тях, нито да се ужасиш от погледа им, макар да са бунтовен дом.

Исая 50:7 Понеже Господ ЯХУВЕХ ще ми помогне. Затова не се смущавам, Затова съм втвърдил лицето си като кремък, И зная, че не ще бъда посрамен.

АЗ използвам желязо за заточване на желязо.

Притчи 27:17 Желязо остри желязо; Така и човек остри лицето си срещу приятеля си.

Когато знаете, че думите не са от МЕН – и те са предназначени само да унищожат вас и тези, които дойдоха в това Служение, особено ръководството – ще използвате МОИТЕ Слова за изобличение! За тези отхвърлени (нечестиви) хора няма да проливате повече сълзи!

Езра, няма да си тръгнеш незабележимо. И Елишева, никой от вас няма да каже това, или дори да си помисли, дали тези думи са били изпратени от МЕН, ЯХУШУА. Няма да има повече сълзи в очите ви! Ще разберете, че АЗ, ЯХУШУА, ще взема МОЯТ жезъл. И АЗ, ЯХУШУА, ще защитя Овцете и Агнетата. И това е Помазанието, ВИЕ Двамата трябва да стоите (заедно)! Не само един.

Когато АЗ ви давам предупреждения, МЕН не МЕ интересува какво е било преди! Не сте ли научили урок от Пол Хелем! Не сте ли научили урок от Юда – който някога е бил един от МОИТЕ ученици!.

Защо мислите, че АЗ съм позволил това? За да покажа, че АЗ, ЯХУШУА, донесох разделителния меч!

АЗ, ЯХУШУА, предупредих с [въпросите]: „Коя е майка МИ? Кой е баща МИ? Коя е сестра МИ? Кой е брат МИ? ”(Виж Матей 12: 48–50; Лука 8:21).

Това съм АЗ, ЯХУШУА !5

Не можете да докарате някой [Светия] в съгласие със сатана! Вие не можете да уважавате това, което МЕ позори! 6 Чуваш ли МЕ? Не трябва е да се уважава онова, което е опозорено. Защото МЕ опозоряват! Те не слушат МОИТЕ думи! Не можете да кажете на децата да обединят това, което АЗ съм разделил.

АЗ ви давам това съобщение.

АЗ СЪМ – отделям житото от плявата! Не е ли казано: „Най-големите ти врагове ще се намерят в твоя дом” (виж Матей 10:36)?

Матей 10:36 И неприятели на човека ще бъдат домашните му.

Слушайте! Слушайте! Слушайте! Да, пак го казвам, слушайте!

АЗ СЪМ разделям мъже и жени, отделям децата от майка и баща – заради собствените им души, разделям – както казах (Матей 10: 34-38; Лука 12: 49-53). Това не се различава от „децата на Израел” [Б’ней Израел], за които се казва, че са разделени (Левит 20: 23-26). Те трябваше да бъдат разделени! Не можеха да бъдат осквернени. 7

Матей 10:34 Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож.

Лука 12:51-53 Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на земята? Не, казвам ви, но по-скоро раздяла. Защото от сега нататък петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама, и двама против трима. Ще се разделят баща против син, и син против баща; майка против дъщеря и дъщеря против майка; свекърва против снаха си, и снаха против свекърва си.

Времето дойде, толкова бързо! Семействата, ако не ги разделя, ще се предадат един друг, когато един е за МЕН, а другият е против МЕН, когато някой иска да ходи в Святост, а другият иска да следва пътищата на света. И АЗ говоря за “семейство”! 8

Времето дойде, толкова бързо! Майка и баща ще продават собствените си деца, както направи Юда с МЕН, всичко за пари: те ще докладват собствените си деца! Децата ще докладват родителите си! Съпругът ще докладва жена си! И АЗ казвам, те ще докладват – за [Светите хора] ще докладват – на правителствата!

АЗ ги разделям за тяхно добро. Не съединявайте това, което АЗ съм разделил! Бъдете внимателни, когато се молите за възстановяване на брака! Бъдете внимателни, деца МОИ!

АЗ го казах веднъж и го казвам отново!

Кои са майката и кой е бащата? Това са онези, които изпълняват волята на АББА ЯХУВЕХ ОТЕЦ – това са онези, които коленичат пред МЕН и тези, които се покоряват и МЕ наричат “ГОСПОД БОГ, ВСЕМОГЪЩИЯТ”: това са вашата майка. Това са вашият баща. Това са вашите сестри. Това са вашите братя.

Кой е истинската Невеста, на МЕН, ЯХУШУА? Това са онези, които изпълняват волята на НЕБЕСНИЯ ОТЕЦ и МЕН, ЯХУШУА. В противен случай те са фалшива невеста. И коя е фалшивата невеста? Това е невестата на сатана!

Така че бъдете внимателни деца МОИ. Бъдете внимателни. Не защитавайте вълците – дори ако някога изглеждат като овце и агнета.

Внимавай, Езра. Бъди внимателна, Елишева. И когато АЗ ви казвам да повдигнете ЖЕЗЪЛА на ГНЕВА на ЯХ, не гледайте къде е насочен. Никога не гледайте със съжаление. Защото има такива, които ще открият [по трудния начин] – защото техните пастири няма да им кажат сега.

Вие не пророкувате на тези, които имат сърбящи уши, искайки да кажат, каквото хората искат да чуят, да ги галят по главите и да ги прегръщат и да ги пращат на своя си път с помощта на “добри” думи, с които няма да отидат на Небето. Вместо да усмиряват плътта!

Не! МОИТЕ истински Пророци, които се използват в това Последно време и АЗ сега ще съдя онези, които твърдят, че са МОИ, но са „ПРОРОЦИ СВОДНИЦИ на ПРОЦВЕТАНИЕТО“!

Чуваш ли МЕ? Чуваш ли МЕ?

Ким Клемент! Ти ще платиш със здравето си! Ти си един от тях! Ти започна, а АЗ бях ЦЕНТЪР на твоето внимание и твоята ЛЮБОВ. И тогава очите ти се насочиха към славата и богатството! И сега ти плащаш цената! Пророкувал си лъжливо!

И той не е единственият. Горко им, на тези „пророци сводници на процветанието“!
О, да! Те ще застанат в редица само за да получат това „пророчество“.О, да! Вие сте добре дошли в света, за да говорите “добрите думи”, които те искат да чуят. Но „горко” ще бъде за Пророка в очите на този свят 9, който ги укори, както Древните Пророци, както АЗ СЪМ използвам Елишева и Езра.

Беше ви заповядано! Не се страхувайте да обиждате плътта! Те няма да защитават и няма да предупреждават МОИТЕ овце и МОИТЕ агнета.

АЗ те помазах ! И сложих думите СИ в устата! АЗ защитавам МОИТЕ Агнета и Овце! И колко малко Служения са готови? Да бъдат преследвани и унижени? Да правят това, което АЗ [ЯХ] заповядах да направят? 10

О, не! Много по-лесно е да имаш Служение, където се говорят само думи на любов, където се дава само най-слабото мляко. О! Колко малко Служения АЗ имам! О! Колко малко Пророци и Апостоли АЗ имам, който са готови да платят цената? 11

Но не казах ли АЗ: “Слугата не е по-голям от Учителя” (Йоан 13:16; 15:20)? Какво правят за вас, те вече са направили за МЕН. Ще ги предупредите. Те не слушат.

Елишева, от най-ранна възраст ти МИ даде живота си. Ти МИ служиш, откакто МЕ помоли в сърцето си. АЗ бях твоята СТРАСТ. АЗ СЪМ твоята ЛЮБОВ ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКО. И АЗ те изпратих в тези църкви. И те се страхуват от това, което виждат. Пастори, виждат МОЕТО лице върху тебе и те са знаели, че сред тях е истински Пророк. За това те оскърбяваха. Но АЗ все още те използвам да бъде някой освободен.

Сега АЗ ви използвама двамата в едно интернационално Служение! Да, АЗ ще ви благословя! Да, АЗ ви благослових – финансово, но вие не трябва да продавате.

Вие не трябва да мислите или да се притеснявате, когато АЗ посочвам тези имена, това е за тяхно собствено добро. За да си припомнят за ПЪРВАТА си ЛЮБОВ и да се върнат. Колко изгубиха ПЪРВАТА си ЛЮБОВ? И колко провъзгласяват, че АЗ съм ПЪРВАТА им ЛЮБОВ и все пак са далеч, далеч, далеч от МЕН?

Така че простете. Но го направете. Доведете ги в ръцете МИ. Помнете, в книгата Откровение, когато дойде ГНЕВЪТ, не е само от АББА ЯХ, който седи на Трона, но също така и от МЕН – те трябва да се страхуват от ГНЕВА НА АГНЕТО (Откровение 6:16; Псалом 2:12)!

Притчи 9:10 Страх от Господа е начало на мъдростта; И познаването на Светия е разум.

Откровение 6:16,17 и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето; Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои?

Псалом 2:12 Целувайте СИНА, за да се не разгневи, Та погинете в пътя; Защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него.

Никой – колко рядко някой иска да научи, че АЗ, ЯХУШУА, ще дойда отново, но няма да е само в любов! Няма да бъде само в милост, но ще бъде с ГНЕВА на АГНЕТО.

И те ще извикат и ще кажат: “Планини, паднете върху нас! Скрийте ме от СЕДЯЩИЯТ на Трона и от гнева на АГНЕТО! ”(Виж Лука 23:30; Откровение 6:16). Кой ще проповядва това? Кой ще научи това – ако не сте вие двамата? 12 О, да, имам други, но има толкова малко, о, толкова малко. Кой ще проповядва? Кой ще учи това – ако АЗ не използвам това Служение – кой ще предупреди?

О, врагове на ЯХ! Вие зще бъдете издухани „свистене“ (ЯХУШУА прави звук като от вятър, който издухва враговете) – като плява от вятър!

Псалом 1:4 Не е така с нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява.

Имам още една причина, която наричам тази Служение: „AmightyWind (Всемогъщ вятър)!” Защото това не е само заради Горницата (Деяния 2). Това е, защото го помазах, за да издуха враговете си – (ЯХУШУА прави звук като вятър) – като плява от вятър!

Това е така, защото Помазанието на това Служение, което расте повече от 21 години и е родено преди ерата на Интернет, беше тук – но сега (това) Помазание е на вас двамата!

Щом започнете да ходите в пълнотата на Помазанието и всички ще видят любовта, която имате един към друг, която само усилва Помазанието – и АЗ ще ви кажа – всеки, който приеме това Служение и тези Пророчества като благословение, всеки, който повдига ръководството в молитви и благословения и благословя това Служение, покрива това го с молитви за защита – тяхното Помазание е такова, (ЯХУШУА прави звук като вятър)и ще вее всичко по този свят!

Това е AмайтиВинд (Всемогъщ вятър)!

Така че виждате, деца МОИ, това не е Служение само на английски език. То ще бъде за всички народи и езици. И вече е започнало 13 „на повече от 28 езика“. И АЗ винаги казвам това, защото вие дори не разбирате (само защото не ви пишат): тези Пророчества ще бъдат поставени на много други езици, повече отколкото можете да разберете сега. Защото казвате, че „нямате още кой да ги преведете“ на други езици.

Но дори и сега, след като се изговарят тези Слова, при вас ще дойдат и ще кажат: „Искам свободно да преведа тези Пророчества. Искам да достигна до народа си. Искам да стигна до моята страна. Искам да стигна до земята си. Искам да стигна до острова си. Искам да постигна и не виждам никакъв език, който да говори за мен. Няма език, който да говори за моя народ. ”

И така, деца МОИ, това е Словото, което АЗ трябва да кажа. Помнете, че АЗ, ЯХУШУА, донесох разделителен меч. И това не е по-различно от това, което беше с израилтяните. АЗ отделям онези, които са Святи, от тези, които не са Святи. АЗ отделям зърното от плявата. АЗ разделям онези, които са измити в ПРОЛЯТАТА МИ КРЪВ и отхвърлените.

Внимавайте, о, хладни! Вие, които МИ се подигравате! Вие сте сатанински елит, роден със сребърна лъжица в устата си! Вие слушате Пророка, който говори. Четете пророчествата. И се подигравате! Казвате: „Не съм горещ и не съм топъл. Ние сме студени. Сърцата ни са направени от камък. ”

сатанинският елит изучава Свщенните Писанията. сатанинският елит идва във всички форми. сатанинският елит дори ще приеме Пророчествата и по свой начин 14 ще направи нещата да се случат за собствената си мотивация. И никой от тях не води до спасение. Това е за гибел – те искат да донесат хаос.

То е за гибел – дори МОИТЕ СОБСТВЕНИ деца, измити в МОЯ КРЪВ, носейки МОЕТО СВИДЕТЕЛСТВО. И те искат да ги унищожат! – както АЗ предупредих отново чрез тези Пророчества – пазете се от всяко правителство на тази земя. Защото АЗ ви казвам това, никой не представлява МЕН!

Псалом 94:21 Те се опълчват против душата на праведния И осъждат невинна кръв.

Откровение 12:11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.

Внимавайте, внимавайте, защото това е като капан – и те слагат малко сирене, примамвайки мишката да влезе в този капан – отрязват главата й. Но не се страхувайте, малки МОИ! Не се страхувайте!

Не се страхувайте Деца МОИ, Невестата, Избраните и Отбраните, както ще видите, всички тези изобретения се случват, всички тези методи за нахлуване/ избягване в личния живот. 15 Не бойте се! Не се страхувай, малки МОИ, малки МОИ. АЗ ще ви покажа. АЗ ще ви покажа методи на защита, за което АЗ не мога да говоря сега. И АЗ ще се смея над тези врагове! Защото те мислят, че са по-умни от САМИЯ СЪЗДАТЕЛ!

Така, че това са Словата, които АЗ трябва да кажа днес. АЗ помазах това Служение по нов начин. И то разкрива вълците в овчи дрехи. И разкрива хищнически, бесни вълци, които дори не се опитват да сложат маска на овца. И когато чуят тези Слова, те ще скърцат със зъби от гняв, защото знаят, че са изложени! И АЗ отново ви напомням, че църквата не иска да учи. И АЗ, ЯХУШУА, донесох разделителния меч. И АЗ вече ви казах на кого може да се доверите и това е само на тези, които се подчиняват на МЕН!

Никой от МОЯТА Невеста няма да напусне този свят при Грабването, освен ако не изберат да МЕ поставят ПЪРВИ в живота и в любовта си. А това означава: да се отрежат от онези, които наричам отхвърлени (нечистиви). Те трябва да се обърнат към МЕН и да МЕ помолят да ги освободят от всеки неравен хомот. 16 (2 Коринтяни 6: 14-18) – било то бизнес, било то семейство – те трябва да извикат към мен и да кажат: „ЯХУШУА раздели МЕ, дори от онези, които казват, че ме обичат“.

2 Коринтяни 6:14-18
14 Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?
15 и какво съгласие има МЕСИЯ с Велиала? или какво съучастие има вярващия с невярващия?
16 и какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на ЖИВИЯ БОГ, както рече БОГ: “Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда БОГ, и те ще МИ бъдат люде”.
17 Затова – “Излезте изсред тях и отделете се”, казва Господ, “И не се допирайте до нечисто”; и “АЗ ще ви приема,
18 И ще ви бъда ОТЕЦ, И вие ще Ми бъдете синове и дъщери”, казва всемогъщият Господ ЯХУВЕХ.

Те трябва да разберат колко опасно е за съпруга и съпругата.17 Отново, говоря, викайте към МЕН, преди да е станало твърде късно.

И как АЗ освободих Елишева (от един) – който някога каза дори молитвата за спасение и сега АЗ го запечатах като отхвърлен (защото не можеше да ходи дори като бебе и на лозата нямаше плодове толкова много години) – и какво казва МОЕТО Слово? – АЗ ще ги отсека от лозата (Йоан 15: 2; Матей 3:10; 7:19). Ако те не растат, плодът се разваля.

Така че пазете плодовете си! Наблюдавайте за плодовете! Не вие съдите, но АЗ ви давам разпознаване на духовете – да проверявате плодовете на другите, така че да знаете кой всъщност е в МЕН, кой говори от МЕН.

Така че бъдете внимателни, когато отивате и се молите. Никой да не се събира в молитва с вас, ако не разбирате духа, който е в друг човек, дали е от МЕН, дори не го хващайте за ръка. Защото ще има прехвърляне на демони.

Бъдете внимателни, Деца МОИ! Всичко не е както изглежда! Толкова много хора се наричат “християни” и АЗ казах, махнете се от МЕН,вие, работници на беззаконието! Внимавайте, деца МОИ!

И затова днес, Езра и Елишева, АЗ ви дадох по-голям дар на различаване, смелост, повече, отколкото някога сте имали преди. И вие направихте лицето и челото си като КРЕМЪК. И вие казахте: „Няма да отстъпя. Защото се страхувам да обидя АББА ЯХУВЕХ и ЯХУШУА повече, отколкото се страхувах да обидя някоя жена или мъж. ”

И заради душата си ще говорите това, което АЗ имам да казвате. Ще направите това, АЗ което ви казвам да направите за Небесното Царство. Защото АЗ обичам достатъчно, за да обиждам. Винаги помнете това – о, Свята жена и о, Свят мъж – и помнете, мразещите знаят само да мразят. Отхвърлените (нечестивите) ще мразят всичко, което е Свято и те са просто нула, както духът на Езавел и Аман – те ще се стремят и ще атакуват. Но АЗ ви дадох цял Арсенал от Небесното Царство, за да се борите в името МИ.

Тези Слова АЗ трябваше да кажа, както сте се събрали с МЕН в този ден.

Знаците, чудесата и проявления на сила всеки ден ви следват, защото вие ще МЕ следвате, МЕН, ЯХУШУА и АББА ЯХУВЕХ и ШЕКИНЯХ СЛАВА ви показа начини – дори и сега – това не трябва да е необичайно. Всеки ден АЗ ви давам нова мярка на вяра, повече знамения и чудеса и проявления на сила.

Някои ще споделяте. Някои няма. Някои от тях са толкова лични: предназначени са само един за друг. Някои ви давам като подарък един на друг.

Ще видите, дори и да не разбирате сега.

Но помнете музикалните ноти – това учение е за вас: колко важна е вашата любов един за друг – в края на краищата, това не е просто земна любов. Тя е в съчетание, в съчетание с МЕН, ЯХУШУА, АББА ЯХУВЕХ, и вашата ИММАЯХ ШЕКИНЯХ СЛАВА.

И АЗ ви казвам това. Хората ще видят и ще бъдат насърчавани от думите и любовта, които АЗ ще покажа чрез вас двамата. Как се смеете заедно! Учите се един друг! Помазание! Помазание! Помазанието идва към хората по нов начин!

И когато излезе това Слово, вие ще чуете и те ще отговорят. А онези, които имат дарбата да Пророчестват, която е задържана, ще пишат и пророкуват, знаейки, че ще бъдат благословени, защото ви благославят.

Това АЗ казвам днес. Сега вървете в мир и продължавайте пътя.

Отново, Елишева и Езра, когато се събирате и издигате МОЕТО ИМЕ с Катринях на ваша страна – и всички онези, които дори сега, в четирите краища на земята, АЗ имам остатък (и те знаят AmightyWind: те може да не знаят името на Служението , но те знаят, че има Служение, което има нужда от специална защита) и дори в техните Свети езици те изричат вашето име въпреки, че не знаят – АЗ покривам син и дъщеря.

АЗ ви покрих не само( чрез) тези, които дойдоха в това служение чрез Интернет, чрез книги, чрез Пророчества, но АЗ ви покрих, МОЙ син и МОЯ дъщеря в ходатайствена молитва 18 – и, разбира се вие винаги сте под покритиието на Крилете на AББА ЯХУВЕХ. Вие живеете всеки ден в Псалом 91. АЗ ви покрих с легионите на най-добрите ми Ангели-воини.

АЗ ви покрих и не трябва да се страхувате.

Вие сте покрити – най-вече с ПРОЛЯТАТА МИ КРЪВ на Голгота. Вие сте покрити – докато въздигате молбите си в МОЕТО ИМЕ, ЯХУШУА.

Всички, които ще слушат и всички, които ще прочетат това ново Пророчество и АЗ има предвид, че наистина ще чуят МОЯ Глас, както говорих чрез Елишева, Новия Вятър на Възраждането – (ЯХУШУА духа НЕГОВИЯТ дъх на Възраждане)– духа на вас Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ и то само се увеличава във вас.

И вие ще ходите в нови благословения. Ще ходите с нова вяра, както разбирате, АЗ не гледам на лице (Деяния 10:34). АЗ искам да общувам с вас, както правя с Езра и Елишева.

Просто вярвайте! Просто имайте вяра! И вие също ще имате знамения, чудеса и проявления на сила – ако, ако, ако се покорявате на МЕН, ЯХУШУА, ако поставите АББА ЯХУВЕХ на първо място във вашия живот и вашата любов и вие се подчинявате, и се покаете, и разберете фалшификацията на сатана. Не тичайте след знамения, чудеса и проявления на сила! Вместо това АЗ, ЯХУШУА, ще ви ги донеса.

Край на Словото.

*******

Елишева: Уау! Благодаря! Благодаря! Благодаря! Алилуя! AББA ЯХУВЕХ, благодаря ви! Добре, скъпи.

Езра: Алилуя! Благодаря, АББА ЯХУВЕХ, Благодаря, ЯХУШУА, Благодаря , ИММАЯХ, за това Слово, което ни донесохте, АББА ЯХУВЕХ. Благодарим ВИ! Ние ВИ хвалим! Ние възхваляваме ЯХУШУА! Ние славим ВАС, ИММАЯХ ШЕКИНЯХ СЛАВА! Ние въздигаме ВАШЕТО ИМЕ по-високо от всичко. И ние сме покорни на ВАС само в ИМЕТО НА ЯХУШУА – ние ви благославяме! Благославяме ВИ! Благославяме ВИ!

Елишева: О, да.

Езра: Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Елишева: Благодаря ВИ за това благословение. Благодаря за любимия ми Езра! Благодаря! Защото, ето, той е Свят мъж и след като влезе в живота ми, това са 4 месеца на 7 юли [2016] – АББА ТАТКО, даже преди 4-тия цял месец- това е невероятно! И помазанието! Всеки ден! Хора, трябва да разберете! Погледнете броя на Пророчествата, които са поставени пред целия свят и въпреки че имаше хиляди и хиляди – Катринях и други свидетели – те не бяха публикувани пред света, так че обърнете внимание само на това, което е изложено пред света.

Но след като този прекрасен, скъпоценен, любим Свят мъж на ЯХ (тук) – който държи моето сърце и душа и аз го обичам повече, отколкото някога съм знаела (само АББА ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и ИММАХ бяха първите в живота ми и любовта, но тогава този човек дойде), защото, когато имате право на Помазание и имате право на своята сродна душа: вие ще растете. Няма избор. Вие ще растете и аз просто искам да кажа, че в тези 4 месеца, Боже мой! Мисля, че всеки ден има Ново Пророчество!

И това не е само за нас! Това ще бъде благословение за всички вас, които толкова дълго чакахте – които чакат толкова дълго. А сега вижте, ТАТКО поставя пред теб банкетна маса. Не можем да направим видео достатъчно бързо. Не можем да преведем Пророчествата достатъчно бързо. Работим над това, но AББА ЯХУВЕХ каза, че трябва да се състезаваме за да се справим с всичко което ТОЙ прави в това Служение и всичко започна на 7 март 2016 г.

И затова ви моля да държите Езра покрит със специални молитви и аз ви моля да бъда в специалната ви молитва, защото войната се нагрява, войната на доброто и злото. Така, че ЯХУШУА ви благославя всички! Ние ви обичаме! Езра, какво ще кажеш на хората? Има ли още нещо да се каже?

Езра: да

Елишева: какво искаш да кажеш?

Езра: Да, искам да ви благодаря за подкрепата, за това, че сме покрити с молитвите ви и чакаме ГОСПОДА да се движи в тях, да не преследват знамения, чудеса и проявления на сила, а да преследват ТОЯ, КОЙТО ги дава!

Елишева: Амин!

Езра: Тогава те ще следват всичко, което ТОЙ обеща. Бъдете верни, послушни и постоянно се молете и се стремете към НЕГО с всичко, което имате. Това искам да кажа днес.

Елишева: И голям амин за това!

Край на записа.

Така се казва, така е написано в ИМЕТО на ЯХУШУА, 5 юли 2016 г.
Апостол, Пророк Елишева Елияху
Казано по време на молитва с любимия пророк Езра от Израел.

******

1
2 Тимотей 3:8 и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени в вярата.
Тит 1:16 Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за какво и да било добро дело.
Онези, които са отхвърлени от Бога са без надежда за спасение

(Еремия 6: 26-30; Евреи 6: 4-8), които похулиха СВЯТИЯ ДУХ( Матей 12:31; Евреи 10: 26-31), който е единственият непростим грях (Лука 12:10) и затова трябва да бъде “предопределено” проклятието (Римляни 9:22). “Нечистив” (развратен) също може да се използва като прилагателно, описващо връзката с това състояние.

2
Името на Елишева не е нито в името / названието на Служението, нито в предишното изречение, където СВЕТАТА ТРОИЦА се нарича собственик на AmightyWind.

3
В течение на няколко предишни Пророчества, като например 91-93, дадени няколко години по-рано, може да се намери списък с някои фалшиви пастири и пророци.

4
“Така” – означава в голяма степен, т.е. “да те нарани толкова зле” или “да те нарани толкова много”

5
Двоен смисъл,(1) “АЗ, ЯХУШУА, КОЙТО предупреждава и (2)ЯХУШУА вътре в нашето духовно семейство, което ги прави нашето истинско семейство.

6
Десетте Заповеди включват почитане на бащите и майките (Изход 20:12; Второзаконие 5:16), но несъмнено се отнася за благочестивите родители “в ГОСПОДА” (Ефесяни 6: 1-2) и най-важното – за АББА ЯХУВЕХ и ИММАЯХ, нашите Небесни Родители. Освен това на правителството трябва да се подчиняваме и да уважаваме (Римляни 13: 1-5) само когато то уважава, пази и не противоречи на закона на БОГ с противоположни и несправедливи закони (Псалом 94 : 20-21; Откровение 13: 15-17).

7
„Децата на Израил ”, тоест „новия Израел ”, отнасящ се до целия дом на Израел като цяло, който беше отделен от езическите начини (обичаи), за да не бъде осквернен.

8
Членовете на фамилията, „семейството”, ще предадат дори тези от семейството (майка, баща, деца, братя, сестри). Биологичната връзка “семейството” понякога се идолизира и се поставя повече от ЯХ, БОГ ВСЕМОГЪЩИ Вместо това, ЯХ трябва да бъде първият, а семейството второ.

9
Горко според света, но не и от Небето.

10
Това е, за да извършат волята на ЯХ да бъдат негови съдове на Земята.

11
Това има двоен смисъл и може да бъде разбрано по два начина – като описание на истинските Апостолите и Пророците на ЯХ и като по-дълбок въпрос за това, кой от живеещите на Земята всъщност е готов да плати цената на послушанието.

12
Това се отнася за Езра и Елишева – много уникално и високо призвание, и техния авторитет като примери за други, заедно с предишното Помазание на AmightyWind.

13
В сегашното време Словото на ЯХ живее, а Ръката МУ се движи дори и сега.

14
т.е. в собствения си дневен ред.

15
Злите хора нахлуват в неприкосновеността на личния живот и отбягват правото на личен живот на хората.

16
Апостол Павел използва впрягане (с хомот) като метафора (символ), за да покаже, че не трябва да общуваме с невярващите – и със сигурност не с развратни (отхвърлени) (2 Коринтяни 6: 14-18). Хомота е дървена рамка, която свързва две работни животни заедно около врата, така че те работят заедно, теглят повече тежест и орат полето – и вървят направо, и двете животни трябва да са еднакви по големина и да имат еднакви размери. Две животни с различни размери (приклонени под чужд хомот) поставят нечовешки тежести върху една от тях (Второзаконие 2:10).

17
т.е. Мъж или жена неравно впрегнати в „брак“

18
ЯХ има предвид, които свръхестествено знаят по дух, когато пред ЯХ се застъпват, дали знаят за “AmightyWind” по име или не. ЯХ повтаря с различни думи това, което беше казано в предишния абзац!