136 СВЕТАТА ТРОИЦА също се нуждае от утеха!

print

Пророчество 136

СВЕТАТА ТРОИЦА също се нуждае от утеха!

Изговорено под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ.

Чрез апостол Елишева Елиаху

29 май 2017

Това Слово беше получено в навечерието на Шаву’от 2017, известен още като Петдесетница.

По-долу е пророчеството както е излязло.

Със “Светите езици“ на Пророците Езра и Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ, ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни или земни езици (1 Кор. 13: 1). Елишева говори по-нататък на езици, които носят пророчеството (1 Кор. 14: 6 ). Езра започва ходатайствената молитва на езици (Римляни 8: 26-27; 1 Кор. 14:15).

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА:

YAH / YAHU – ЯХ/ЯХУ е СВЯТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕННОТО ИМЕ, както в “Алилуия” или “ Hallelu YAH – което буквално означава “Слава на ЯХ”:

YAHUVEH / YAHWEH – ЯХУВЕХ/ЯХВЕ БОГ – ОТЕЦ,

YAHUSHUA / YAHSHUA – ЯХУШУА /ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН

на БОГА

 • HA MASHIACH ХА МАШИАХ – означава “МЕСИЯ”; “ЕЛОХИМ” означава “БОГ”.)

Откровение за “ SH’KHINYAH GLORY” – ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ)

СЛАВА —като лично име на

РУАХ ХА КОДЕШ (на български език “СВЯТ ДУХ”)—

също на този сайт.

Ха-ШХИНА (ШЕКИНА) на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,

БОЖЕСТВЕНОTO ПРИСЪСТСТВИЕ.

Освен това, ABBA YAH АББА ЯХ – означава “БАЩА ЯХ”

 • IMMA YAH ИММА ЯХ – означава “МАЙКА ЯХ.”

Цитатите от Свещенното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго.

Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

Исая 42:8 Аз съм ЯХУВЕХ; това е Моето име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на Господа и се подиграваха с пророците Му, догдето гневът Му се издигна против людете Му така, че нямаше изцеление.

След това през юли 2016 г.:

Горко на всеки, който направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте МОИТЕ помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс.

 1. 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте МОИТЕ помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!

(от Пророчеството 128)

И чрез Пророк Езра:

Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това

Служение и пророчествата и Елишева и мен и всички служители на

AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте

Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (Пс 105: 15, 1Лет.

16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези,

които благослови и са благословени от това Служение и вярващи, които

приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на

всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на

ЯХУШУА.

**********

Пророчество 136

СВЕТАТА ТРОИЦА също се нуждае от утеха!

Това Пророчество бе записано на аудио. Тук е транскрипцията.

[Езра се моли на светите езици …]

Елишева : това е прекрасно. О, АББА ЯХУВЕХ, ние Ви благодарим и ви хвалим в Името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, както дойдохме пред ВАШИЯ Престол с Хваление и Благодарност! Благодаря ви за Шавуот [седмица]! 1 Благодаря ви за броенето на Омер! 2 Благодаря ви за това време на прибиране на реколтата. Благодарим на ВАС, АББА ЯХУВЕХ, че [като] ВИE донесохте празника Шаву’от,1 също можем да празнуваме, НЕБЕСНИ ОТЕЦ, че ВИЕ ми донесохте нов мъжки лидер, НЕБЕСНИ ОТЕЦ в ИМЕТО на ЯХУШУА. Ето колко ВИЕ сте уважили не само ВАШЕТО Служение, но ВИЕ сте уважили и ВАШИЯ Пророк.

Това е повече, повече от любовта, НЕБЕСНИ ТАТКО, защото ЯХУШУА, ТИ не просто отиде на Кръста и проля КРЪВТА за ИЗКУПЛЕНИЕТО на нашите грехове. Защото никой от нас на тази земя не е съвършен. Но вместо това, НЕБЕСНИ ТАТКО и ВЪЗЛЮБЕНИ ЯХУШУА, ВИЕ казахте, че ЯХУШУА няма да ни остави (Йоан 14:18), че когато ТИ си отидеш, ТИ обеща да изпратиш УТЕШИТЕЛ (Йоан 15:26; 16: 7). УТЕШИТЕЛЯТ ще дойде.

 • ВИЕ казахте на учениците си да чакат и да преброят дните в горната стая и ВИЕ им дадохте дата, за да бъдат там, и ВИЕ казахте, че ще има

УТЕШИТЕЛ.

Йоан 14:17,18 „Духът на истината, когото светът не може да

приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате,

защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде. Няма да ви оставя

сираци; ще дойда при вас.“

Йоан 15:26 „А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя

от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за Мене.“

Ние знаем КОЯ Е УТЕШИТЕЛКАТА. Това е СВЯТИЯ ДУХ. Това СЛАДКАТА, СЛАДКАТА СВЯТ ДУХ, РУАХ ХА КОДЕШ на Иврит и ИММАЯХ. Благодарим ВИ и ние ТЕ възхваляваме, ИММАЯХ! Ние възхваляваме ВАС, АББА ЯХУВЕХ! Ние Те възхваляваме, ЯХУШУА, че

ВИЕ сте направили това!

О, аз моля сега за Слово. Какво искате да кажете за Шаву’от? В продължение на седем дни ще празнуваме, НЕБЕСНИ ТАТКО, защото [на празника на Шавуот 2016] ВИЕ донесохте този нов мъж ръководител, Пророкът от Израел – това е моят любим съпруг, с когото се оженихме на 2 октомври 2016 г. и в деня на Рош Ха Шана, когато чакахме ТЕБЕ, ЯХУШУА, да се върнеш на Рош Ха Шана. ТИ си нашият първи ЖЕНИХ.

 • ние просто чакаме ВАС и ние питаме какво искате да кажете сега? Моля, какво има на сърцето ВИ? Защото искаме хората да идват и искаме да ВИ познават по-добре.

Те трябва да ВИ познават по-добре. Те не научават кой сте, AББА ЯХУВЕХ, някой наричат „Йехова“, но ВАШЕТО ИМЕ е ЯХУВЕХ. ВИЕ имате еврейски имена и това Служение е за да преподава тези еврейски имена.

Какво искате да кажете? Как можем да накараме хората да ВИ познават по-добре – да знаят, че ВИЕ не сте само БОГ на ГНЕВА, но ВИЕ СТЕ БОГЪТ НА ВЕЧНАТА ЛЮБОВ, ТЪРПЕНИЕТО и МИЛОСТТА.

Но идва моментът, когато пресичат линията, когато хвърлят КРЪВТА, ИЗКУПИТЕЛНАТА КРЪВ, която ЯХУШУА проля на Голгота обратно в лицето МУ и казват: „Искам да го направя по моя начин! Ще живея по моя начин! И няма да живея Свято, това е скучно. “

Но ВИЕ имате Слово да говорите и аз искам да знам, ние трябва да

знаем, както моят съпруг се е молил на езици и те са били Светите

езици за защита (Римл. 8: 26-27; 1 Кор. 14:15), който казва: „Не

докосвайте помазаните МИ и на МОИТЕ пророци не правете зло”

(Пс.105:15; 1 Лет. 16:22) – Какво искате да кажете, АББА ЯХ? Защото

Пророците не са били изхвърлени! Ние все още действаме и ние сме

ВАШИТЕ очи и ВАШИТЕ уши и искаме да знаем.

Римляни 8:26-27 „Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания; а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията воля“.

1 Коринтяни 14:15 „Тогава що? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си; ще пея с духа си, но ще пея и с ума си“.

Псалом 105:15 и 1 Летописи 16:22 „Не докосвайте помазаните МИ и

на МОИТЕ Пророци не правете зло“.

[Елишева се моли на светите езици 3 …]

Пророчество 136

СВЕТАТА ТРОИЦА също се нуждае от утеха!

Шаву’от 2017

ПРОРОЧЕСТВОТО ЗАПОЧВА:

Това е вашият АББА ЯХУВЕХ! Харесва МИ, когато МЕ наричате „БАЩА”. АЗ СЪМ вашият ЛЮБЯЩ БАЩА! Дадох ви МОЯ ЕДИНОРОДЕН СИН, за да можете отново да се върнете на Небето. Защото никой от вас не е съвършен! Само ЯХУШУА е съвършен, когото някои наричат “Исус Христос”. Но искам да ГО наричате ЯХУШУА, НЕГОВОТО ЕВРЕЙСКО ИМЕ.

Вие ще намерите повече Сила и Помазание в ЕВРЕЙСКОТО ИМЕ, но все още има сила и помазание в Името Исус Христос.

Но моля ви, АЗ искам да ви опозная по- добре за този Шаву’от, който те наричат 4 Ден на Петдесятница. Много от тях казват: “Това е само Денят на Петдесятницата” – и това [Пророчество] ще бъде пуснато на Шаву’от – затова АЗ го наричам Шаву’от. 5 Ето каква е МОЯТА молитва 6 за вас, деца МОИ. Това АЗ искам от вас, деца МОИ.

Деца МОИ! Деца МОИ! Деца МОИ! Деца МОИ! Деца МОИ! Деца МОИ! АЗ искам да ВИ познавам по-добре! АЗ СЪМ вашият СЪЗДАТЕЛ! Няма друг! Никога не събирайте религиите заедно.

Не става дума за религия! Става дума за връзка с вашия СЪЗДАТЕЛ. Става дума за вашия МЕСИЯ, ТВОЯ СПАСИТЕЛ ЯХУШУА, КОЙТО е платил ЦЕНАТА на Голгота – затова от ада [ти си спасен], няма да отидеш там, за да мога АЗ отново да чуя молитвите ви, за да ви простя греховете – ТОЙ проля СОБСТВЕНАТА СИ КРЪВ! Кръвта му беше съвършена! ТОЙ дойде от небето!

ТОЙ не просто е СИН НА ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ, МЕН, ЯХУВЕХ! ТОЙ НЕ

 • просто СИН НА ИММАЯХ (РУАХ ХА КОДЕШ, СЛАДКАТА СВЯТ ДУХ)! ТОЙ също е БОГ! Всички ТРИМА сме ЕДНО (1 Йоан 5: 7; вж. също Йоан 1: 1-2; 10:30; Притчи 8:23, 27, 30)! Научете ги, деца МОИ! Научете ги!

1 Йоаново 5:7 „и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е

истината“.

Йоан 1:1- 2 „В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога и 10:30 Аз и Отец едно сме.“

Притчи 8:23, 27, 30

23От вечността бях създадена, от начало, Преди създаването на земята.

27 Когато приготовляваше небето, аз бях там; Когато разпростираше свод над лицето на бездната.

30Тогава аз бях при Него, като майсторски работник, И всеки ден се наслаждавах, Веселях се винаги пред Него“.

Кажи им да погледнат яйцето! Каква част е яйцето? АЗ ви научих от самото начало! Ще ви кажа, научете го отново. Кажете им. Кажи им деца МОИ. Вижте яйцето! Яйцето черупката ли е? Яйчният жълтък ли е? То яйчният белтък ли е? Каква част е яйцето? То е всичко! Яйцето е яйце.

НИЕ СМЕ ТРИ, ТРОИЦА – ЕДНО (1 Йоан 5: 7)! АЗ СЪМ ГОСПОД, БОГ Един! 7 АББА ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и ИММАЯХ (РУАХ ХА КОДЕШ, СВЯТ ДУХ), НИЕ СМЕ ЕДНО! Това е, което АЗ искам да ги научиш на Шаву’от!

Второзаконие 6: 4

Слушай Израел ЯХУВЕХ, [е] нашият Бог, ЯХУВЕХ е един!

или

Слушай Израел ЯХ, НАШ БОГ, ЯХ – ЕДИН!“ 7

Това е, което АЗ искам евреите да разберат! Те не могат да спорят, когато погледнат едно яйце. АЗ говоря така, сякаш сега са деца. АЗ говоря така, сякаш сте всички деца, защото сте деца (Деяния 17:28)! Тези, които мислят, че знаете толкова много, знаят толкова малко (Йов 38: 2; 1 Кор. 3: 19-20).

Деяния 17:28 „защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са рекли: “Защото дори Негов род сме”.

Иов 38:1-2 „Тогава Господ отговори на Иова из бурята и каза:

Кой е тогава този, който помрачава Моя съвет С неразумни думи?“ 1 Коринтяни 3:19-20 „Защото мъдростта на тоя свят е глупост пред Бога, понеже е писано: “Улавя мъдрите в лукавството им”; и пак: “Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни”.

АЗ искам да ви науча като едно дете – това Служение трябва да бъде научено, сякаш всички са деца (Матей: 11:25; Лука 10:21). Ела сега при МЕН – като дете (Mарко 10:15). Да започнем отново.

Лука 10:21, виж. Матей 11:25 „В същия час Исус се зарадва чрез

Светия Дух, и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята,

за дето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така Ти се видя угодно“.

Марко 10:15 „Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него“

Не вярвайте на това, което сега се преподава, че всички религии могат да се съберат заедно (1 Кор. 8: 5-6; 2 Кор. 6:14; Йоан 14: 6). Не! Не! Не! и не!

1 Коринтяни 8:5-6“ Защото, ако и да има така наричани богове, било на небето или на земята, (както има много богове, и господари много), но за нас има само един Бог, Отец, от Когото е всичко, и ние за Него, и един Господ, ЯХУШУА ХА МАШИЯХ, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него.“

2 Коринтяни 6:14 „Не се впрягайте заедно с невярващите; защото

какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има

светлината с тъмнината?“

Йоан 14:6 „ЯХУШУА му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът;

никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“

Тези, които го наричат “аллах” 8 или “мохамед” – къде е ИЗКУПЛЕНИЕТО за грехове? Защото няма прошка на греховете без Изкупване с кръв (Лев. 17:11; Евреи 9:22).

Левит 17:11 „Защото живота на тялото е в кръвта, която Аз ви дадох да правите умилостивение на олтара за душите си; защото кръвта е, която, по силата на живота, който е в нея, прави умилостивение“.

Евреи 9:22 „И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очистя; и без проливането на кръв няма прощение“.

ЯХУШУА – ЕДИНСТВЕНИЯТ, КОЙТО плати ЦЕНАТА! И ТОЙ зае мястото на пасхалното агне! ТОЙ е ПАСХАЛНИЯ АГНЕЦ! ТОЙ даже е бил убит по същото време, когато е било убито пасхалното агне (Числа 9: 2-3)!

Числа 9:2-3 „Нека направят израилтяните пасхата на определеното

 • време. На четиринадесетия ден от тоя месец привечер да я направите, на определеното й време; според всичките закони за нея и според всичките наредби за нея да я направите.“
 • ТОЙ висеше на кръст и ГО измъчваха и ТОЙ беше бит, и ТОЙ беше унижен, и ТОЙ понесе срама и всяка болест, всяка слабост (вж. Исая 53)!

ТОЙ направи това за вас, деца МОИ, но ТОЙ не само умря – никой не можеше да отнеме живота МУ (Йоан 10: 18-19), когато ТОЙ висеше на

кръста три часа, напълно невинен! Абсолютно Чист и Свят! Дори мисъл за грях не беше влизала в главата Му (виж Евреи 4:15 и т.н.)!

Йоан 10:17,18 „Затова МЕ люби ОТЕЦ, защото АЗ давам живота СИ, за да го взема пак. Никой не МИ го отнема, но АЗ от Себе СИ го давам. Имам право да го дам, и имам право пак да го взема. Тая заповед получих от ОТЦА СИ

Въпреки, че ТОЙ беше изкушаван от сатана в продължение на 40 дни (вж. Матея 4: 1-2; Марко 1:13; Лука 4: 1-2), никога дори мисъл за грях не

 • дойде в главата МУ. Бъдете Святи! Живейте Свято! ТОЙ е дал СВОЯ Йоан живот за теб, но това не означава, че човек е взел живота МУ (вж. Йоан 10: 18-19 по-горе). Дори ТОЙ е ТОЗИ, който е казал: “ Свърши се!” И умря (Йоан 19:30).

Йоан 19:30 „Свърши се, и наведе глава, и предаде дух“.

О, но АЗ искам да празнувате Шаву’от! На третия ден, ТОЙ доказа, че е жив (вж. 1 Кор. 15)! И влезе през вратата, която беше заключена (Йоан 20:19), където учениците се криеха и скърбяха. Той показа СЕБЕ след като отиде в ада и позволи на дявола и демоните да разберат, че са се провалили (вж. Ефесяни 4: 8-10)! Те се провалиха, защото ТОЙ е БОГ ВСЕМОГЪЩ!

ТОЙ е вашият ГОСПОД и СПАСИТЕЛ! ТОЙ е МОЯТ СИН! Но ТОЙ носи титлата „ГОСПОД БОГ ВСЕМОГЪЩ”! ТОЙ е МЕСИЯ! ТОЙ е СПАСИТЕЛ!

 • учениците се зарадваха, както АЗ ви моля да се радвате на Шаву’от. Защото виждате, че ТОЙ не ви е оставил, без да изпрати УТЕШИТЕЛ. ТОЙ се яви на учениците и каза: „Ще изпратя УТЕШИТЕЛЯ!“ (Виж Йоан 16: 7). И УТЕШИТЕЛЯТ е СЛАДКАТА СВЯТ ДУХ.

Сега ще ви кажа една тайна на този Шаву’от.

Много от вас не знаят – а вие, които не знаете нищо за Библията – тези думи, които АЗ казвам сега: първо трябва да се покаете. Застанете на колене пред МЕН. Преди АЗ да мога да чуя вашите молитви, ЯХУШУА трябваше да бъде разпънат и да даде СВОЯТА КРЪВ, за да заеме мястото ви на този Голготски кръст. ТОЙ страда за теб! Затова, когато изповядаш и се покаеш за греховете си и наистина се опитваш да направиш всичко възможно да живееш Свято пред МЕН, като се подчиняваш не само на 10-те заповеди, но и на Законите на Тора, които са пълните инструкции на ЯХУШУА, които се отнасят за това време.

Покайте се, казвайте, че съжалявате. Не както [президент] Доналд Тръмп, който каза (преди да знае по-добре), че никога не е искал

прошка. Сега знае, че трябва да поиска прошка. Всеки трябва да поиска прошка.

О, Шаву’от, такова Свято време! А броенето на Омер – ако не сте го правили – дори и ЯХУШУА го е правил. О, това означава време за жътва! АЗ искам да ви науча толкова много, но все още не , не сега. АЗ ще дам още Пророчества за това. Сега АЗ просто искам да знаете колко, колко, колко много НИЕ се нуждаем от вашието утешение.

Сега АЗ се обръщам към онези, които са спасени, осветени и изпълнени

 • СВЯТИЯ ДУХ, СЛАДКАТА РУАХ ХА КОДЕШ. АЗ се обръщам към онези, които правят всичко възможно, за да не МЕ обиждат. Това са тези, с които искам да поговоря. НИЕ се нуждаем от вашето утешение. Знаете ли, че СВЕТАТА ТРОИЦА се нуждае от вашата утеха?

Говоря с Бебета, Невестата, Избраните и Предопределените. Вие идвате при НАС и имате нужда от утеха и НИЕ сме тук! Вие идвате при нас с молитвите си и НИЕ сме тук. Вие питате МЕН и вие получавате, защото НИЕ сме тук.

Но вие не разбирате ли? НИЕ плачем. АЗ, ЯХУВЕХ плача. ЯХУШУА плаче. ИММАЯХ плаче. НИЕ плачем! НИЕ се смеем с вас! Искаме да се смеем с теб! Искаме да си играем с теб. Вие сте деца! Кой баща не иска да играе с детето си? Кой баща не иска детето му да му задава въпроси? Кой добър баща? Кой Свят баща?

Не говоря за никои освен за онези, които наистина принадлежат към ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Останалите дори няма да разберат. И за тези, които не разбират, това Слово не е за вас, така че дори не слушайте. Няма нужда да се оплаквате. Не се притеснявайте да я наричате лъжепророк, защото АЗ директно предупредих: „Не докосвайте Помазаните МИ, а на Пророците МИ не правете никакво зло” (Пс 105: 15; 1 Летописи 16:22).

АЗ искам връзка с любимите МИ. АЗ не само искам да се боиш от МЕН, но страхът е началото на Мъдростта (вж. Притчи 9:10 ; Пс. 111: 10) – АЗ искам да МИ се подчинявате.

Притчи 9:10 „Страх от Господа е начало на мъдростта; И познаването на Светия е разум“.

Псалом 111:10 „Началото на мъдростта е страх от Господа; Всички, които се управляват по Него, са благоразумни; Неговата хвала трае до века“.

Стремете се, стремете се, стремете се да живеете Свято! И когато се проваляте – и рано или късно, ако заприличате на непокорно дете, ще се провалите, но се покайте – помолете за прошка и не мислете, че ЯХУШУА е умрял на кръста, за да ви даде извинение да съгрешите

отново. Вие сте отговорни за това, което знаете (Матей 12:36).

Матей 12:36 „И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден“.

Давид беше мъж според МОЕТО Собствено СЪРЦЕ (вж. 1 Царе 13:14; Деяния 13:22) поради една причина. Знаеше как да се покае. Той скърбеше, той плачеше и молеше за прошка. И АЗ можех да говоря чрез него и да говоря с него. АЗ искам да говоря с вас.

Сега АЗ имам Елишева и Езра, този Пророк от Израел, който сега е съпруг на Елишева и мъж – лидер на това Служение – АЗ го избрах, назначих го, помазах го, за да замени фалшификата, който беше и дори престана да вярва в МЕН преди повече от седем години. Спасението в пелени не се брои!

Спасението с триколка(детско колело) не се брои! Това е просто малък велосипед. Те започват да се опитват да правят това, което е правилно –

 • след това МЕ изоставят. Те напускат Святостта. Те казват: “Твърде трудно е да го правя по начина на ЯХУВЕХ.”

О, но вие, Езра и Елишева, АЗ ви харесвам! Вие МИ угаждате защото се стараете и всички останали, за които АЗ говоря сега, са децата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ – всичко заради ЦЕНАТА, която беше платена на Голгота – защото вярвате, че ТОЙ не остана мъртъв, а на 3-тия ден възкръсна; и ТОЙ се възнесе на Небесата; и ТОЙ се върна с указания за учениците; и както ТОЙ се възнесе, така ТОЙ ще дойде отново (Деяния 1:11) просто не поставяйте никакви дати.

Деяния 1:11 „които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето“.

Но АЗ ви казвам това. Погледнете знаците в света, погледнете знаците в небето (вж. Mт. 24; Mк. 13; Лука 21 и т.н.). Прочетете всяко пророчество

 • го попивайте. Защото, вижте, това не са само думи. Дъщерята МОЯ, която сега пророкува, която е Апостол, Пророк и която АЗ наричам МОЯТА Предвещаваща служителка, започна през 1995 г. в Интернет 9, където АЗ, ЯХУВЕХ родих това Служение, което да доведе души до ЯХУШУА ХА МАШИАХ и не по един, но милиони в едновременно- на много различни езици, тя вече не може да проследи броя им.
 • дори когато книгата беше написана, 10 обяснявайки КОЙ е СВЯТИЯ ДУХ и Тайните на СВЯТИЯ ДУХ, която тя писа толкова дълго, за да я подкрепи с Писанията – кой според вас е МЪДРОСТ? (виж Книгата на Мъдростта) защо мислите, че дори Библията версия на крал Яков я

нарича „Нея“ (виж Притчи 1-9)? По чий образ мислите, че Ева е била създадена (Битие 1)? Когато казах, нека направим човека по “НАШИЯ” образ, не казах по “МОЯ”. Казах по “НАШИЯ” образ (Битие 1:26). Това не съм само АЗ, но беше и ИММАЯХ. И ИММАЯХ е образ на Ева. И вие, мъже, сте направени по образа на МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА.

Така ги научете! Научи ги дори на Шавуот. Пейте МИ. Пейте на СВЯТАТА

ТРОИЦА! Не просто влизайте с молитви и задавайте въпроси, но пейте,

хвалете! Влезте в МОИТЕ небесни дворове пред Трона МИ с уважение,

любов, поклонение в ИМЕТО на ЯХУШУА (Пс. 100: 4)! Не мислете, че

можете да влезете в МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ в собственото си име

(Евреи 4: 14-16). АЗ ще слушам само в Името на ЯХУШУА, които някой

наричат “ИСУС ХРИСТОС” (Деяния 4:12). Но АЗ ви моля да научите

еврейското име, преди да бъде фалшифицирано в Голямата скръб.

Псалом 100:4 „Влезте в портите Му със славословие. И в дворовете Му с хваление; Славословете Го и благославяйте името Му.’ Деяния 4:12 „И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между {Или: Открито на.} човеците, чрез което трябва да се спасим”.

Езра и Елишева, АЗ ви харесвам толкова много, вие не само пеете за МЕН, не само се молите на МЕН, но и Елишева, ти правиш много повече. И двамата учите на всичко, което АЗ ви давам. Водите души до МОЯ СИН ЯХУШУА. И ЯХУШУА, ТИ водиш тези души за МЕН. АЗ казах, че няма да изпусна нито една. Когато имената са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО, има и Книга на Прокълнатите, както и Книгата на Изличените (Откровение 20: 11-12; вж. също Пс 69:28 и т.н.).

Откровение 20:11,12 След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите”.

Но АЗ говоря за Книгата на Живота и когато името е записано и вие вече сте отказали и сте се отвърнали – АЗ вече съм предвидил, както е ясно заявено в Римляни 8 :29; 9:22 и т.н., където директно казва – щом името

 • написано, веднага се изтрива, сякаш никога не е било там и се появява в Книгата на прокълнатите.

Римлянам 8: 29 Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден

между много братя”.

Римлянам 9: 22 А какво ще кажем, ако Бог, при все, че е искал да покаже гнева Си и да изяви силата Си, пак е търпял с голямо дълготърпение съдовете, предмети на гнева Си, приготвени за погибел”.

Тези тайни АЗ ви казвам днес, които са дори повече от молитвите, които преди това АЗ съм давал, за да се молите. Молете се, че вашето име никога да не бъде намерено в Книгата на Изличените, защото е по-добре да бъде вече вписано в Книгата на Прокълнатите. Защото това е единствената награда, която ще получиш – на тази земя, за да живееш живота си, да живееш за дявола, да го правиш по свой начин за кратко време и – след това Ад и Огненото езеро.

О, но ти, който го правиш по МОЯ начин! Вие сте в Книгата на Живота, за да останете! И вие казвате: “Аз няма да направя по моя начин, защото не аз живея, но ТЕ моля, ЯХУШУА, да живееш ТВОЯ живот чрез мен” (ср. Галатяни 2:20) и ТИ го правиш по начина на ЯХУВЕХ.

Галатяни 2:20 “Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене”.

Затова АЗ искам да отделите време да НИ утешите. Знаете ли, че БОГ на вашето СЪЗДАВАНЕ, БОГ на вашето СПАСЕНИЕ и ИММАЯХ, СЛАДКАТА СВЯТ ДУХ – без СВЯТИЯ ДУХ не можете да дойдете при ЯХУШУА (Йоан 16: 8-9; 1 Кор. 12: 3; Йоан 3: 5; 22:17; Евреи 10:29; 1 Йоан 5: 6-7; Притчи 1: 20-23; 8: 1-4; Притчи 9:10; 19: 8; 8: 35-36)? ТЯ е ТАЯ, която ви подбужда. ТЯ е ТАЯ, която ви привлича, или ви е все едно.

Йоан 16:8 “ И ТЯ, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба”.

1 Коринтяни 12:3 “Затова ви уведомявам, че никой, като говори с БОЖИЯ ДУХ, не казва: Да бъде проклет ЯХУШУА! и никой не може да нарече ЯХУШУА Господ, освен със СВЯТИЯ ДУХ“.

Йоан 3:5 “ЯХУШУА отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и ДУХ, не може да влезе в Божието царство”.

Сега АЗ искам да знаете какво не са казали другите пророци. Как мислите, че НИЕ се чувстваме, когато дори името “Исус Христос” се използва като проклятие? Когато АЗ и ЯХУШУА и дори ВСИЧКИ-ИММАЯХ, СЛАДКАТА СВЯТИ ДУХ, Библията и над всички Свещенни Писания се подиграват? Колко малко хора искат да живеят Свято?

Сега НАШАТА книга е книгата, която вие наричате Библия – но тя наистина се нарича Свещенно Писание, защото не е само една Книга. Има и други книги, като Книгата на Енох. Те ги наричат „Изгубените книги на Библията“, но не всички са изгубени. Те могат да бъдат намерени, ако погледнете.

Изгубени книги на Библията – Библиотека

АЗ искам да ви науча. Искам да ви науча, че трябва да имате свидетелството на Енох ( Евреи 11: 5-6) . Защото той не видя смъртта, но ходи с МЕН и беше МОЙ приятел и той не видя смърт. Вместо това той беше възнесен на небето (Битие 5: 23-24).

Евреи 11:5,6 „С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се

намираше, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване

беше засвидетелствувано за него, че е бил угоден на Бога. А без вяра

не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога

трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го

търсят”

Битие 5:23, 24 „И всичките дни на Еноха станаха триста шестдесет

 • пет години. И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе”.

Той ходеше с МЕН. Ангелите, на чийто гръб Енох беше, го понесоха към небето, където дори видя, как [някои] паднали ангели бяха вързани, за да мога АЗ да ви предупредя сега (вижте Тайните на Енох 18: 1-4). Има Небеса и има ад и има място, където са падналите ангели и враговете на това Служение, казвам ви това АЗ [в полунощ 27 – 28 май 2017] войната беше обявена от Небето 11, ако не се покаете!

 • отхвърлените [проклетите] 12 – и вие знаете кои сте – не просто мразите тези пророци, ръководството и АЗ ще ви кажа това: те се подчиняват само на МЕН, ЯХУВЕХ, защото наистина само ТРОИЦАТА е РЪКОВОДСТВОТО, но АЗ трябваше да имам някого на земята, както АЗ направих и в древните книги, да бъде МОЯТА уста. Това е, което е Пророкът. Тя чува от МЕН. МОИТЕ истински пророци ще говорят за Святост. МОИТЕ истински Пророци няма да се страхуват да обиждат – заради вашата душа – да научат за това!

На Шаву’от или [Петдесятница], когато те започнаха да се молят на други езици (Деяния 2: 4) 13 – учениците, които се събраха в горната стая (вж. Деяния 1-2) – и свидетелите, когато видяха това, как са се събрали и те се подиграваха и дори казваха, че са били пияни (Деяния 2:19), но това

 • дар от Небето, така че можете да чуете по-ясно от МЕН (1 Кор. 14: 6)! Но това не е така – ако нямате дар на езици, това не означава, че не сте

спасени (1 Кор. 12: 4-12; 13: 1). Не вярвайте на тази лъжа.

Деяния 2:1- 4 “И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място”.

 • внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха.
 • явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.
 • те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят”.

Вие сте спасени, когато наистина се стремите да се подчинявате на

всяко Слово на ЯХУШУА и ЯХУВЕХ, това, което казват и когато

коленичите и казвате: “Влез в сърцето ми. Влез в живота ми. Влез в

душата ми. Влез в тялото ми. Ела в съзнанието ми. ЯХУШУА вземи

надмощие. Живей ТВОЯ живот чрез мен. Защото ТИ си дал живота СИ

за да мога да бъда свободен от дявола, демоните и от ада! ТИ го

направи по такъв начин, че никой да не може да отрече.”

Ето защо дори инициалите до н.е. (преди рождението на Христос) не са били заличени от историята, те знаят, че ТОЙ е живял. И ТОЙ все още е жив и живее.

АЗ, ЯХУВЕХ, ви говоря сега. НИЕ се нуждаем се от утеха! Пейте ни! Ще пеете ли за НАС? Ще плачете ли за НАС?

Знаете ли, че наричат Свещенните Писанията, нищо повече от “приказки”? Знаете ли колко много са се отвърнали в този свят дори от вярата в тази Свята Книга, която се нарича Библия, Танах. Те се смеят на МОИТЕ Закони на Тората, тези, които се прилагат днес, помнете онези, които са наистина МОИТЕ деца разбират, че те се отнасят за настоящето време. Но 10-те заповеди (Изход 20: 1- 17; Вт. 5: 4-21) вие не можете да избегнете. Защото трябва да обичате ГОСПОДА, вашия БОГ, повече от всичко и това означава СВЕТАТА ТРОИЦА.

Не говорете само с БАЩАТА, МЕН ЯХУВЕХ, но говорете с ЯХУШУА, КОЙТО е платил ЦЕНАТА на Голгота и разговаряйте с ИММАЯХ, СЛАДКАТА СВЯТ ДУХ, която ви очаква, АЗ обявявам на целия свят КОЯ Е ТЯ. Тя е МЪДРОСТТА (Притчи 1-9; виж също Книга мъдростта).

Притчи 3: 15-18 “ Тя е по-скъпа от безценни камъни И нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея.

Дългоденствие е в десницата й, А в левицата й богатство и слава.

Пътищата й са пътища приятни, И всичките й пътеки мир.

Тя е дърво на живот за тия, които я прегръщат И блажени са ония,

които я държат”.

Сега ще ви кажа още една тайна, която отдавна казах на Елишева.

Всеки ден тя се събуждаше и си спомняше, че това Служение беше в

интернет повече от 22 години, но започна много преди това – с въпроси

към МЕН: „Какво ВИЕ искате да науча днес?“

АЗ й дадох тези инструкции, които ти давам, ако желаеш. Ще има благословение и АЗ отново няма да говоря на езичниците, обръщам се към онези, които наистина МЕ познават и познават МОЯ СИН и знаят КОЙ е СВЯТИЯ ДУХ. За останалите, вие няма да разберете.

Вземете Библия с меки корици, която може да се отвори и се молете над тази Библия. Молете за защита. Упреквайте сатана и бъдете сигурни, че няма грях, за който не сте поискали прошка. Правете това след Причастие(Господня трапеза). Това са новите инструкции, които давам на Шавуот през 2017 година. АЗ обичам да ви уча нови неща, въпреки че за Елишева това е старо.

 • вие казвайте: “AББА ЯХУВЕХ, аз идвам при вас с хвала, любов и благодарност. Благодаря ВИ за ВАШИЯТ СИН ЯХУШУА, че е мой ГОСПОД, БОГ и СПАСИТЕЛ. Защото така казва Словото: покорявайте се на ГОСПОДА ЯХУШУА и се противете на дявола и той трябва да избяга!” (Виж Яков 4: 7). Затова цитирам този стих за ВАС. Защото ТВОЕТО Слово няма да се върне при ТЕБ напразно (Ис. 55:11). И аз ТЕ моля, използвай това Слово. Говори с мен сега. Отворете Библията … и сега аз призовавам КРЪВТА на ЯХУШУА върху нея.”

Можеш дори да помажеш корицата и да МЕ помолиш: “В ИМЕТО на ЯХУШУА, СЛАДКА СВЯТ ДУХ, РУАХ ХА КОДЕШ, ИММАЯХ, къде искаш да прочета днес? Какво искаш да говориш с мен днес? ”И гледай както я държиш в ръката си затворена, дали няма АЗ да я отворя.

Вижте дали няма да я отворя с Ръцете на СЛАДКАТА РУАХ ХА КОДЕШ. Тя трябва да има мека подвързия. Но погледнете и вижте как ще се отвори бавно и Думите ще бъдат видими за очите ви и където очите ви попадат, там искам АЗ да прочетете.

Може би това ще бъде цяла глава. Може би това ще бъде само изречение. Може би просто търсите една Дума. АЗ искам да говоря с теб. Искам да прочетете МОИТЕ думи. Искам да видиш, че те са живи. АЗ искам да МЕ чуеш!

Какво АББА ЯХ трябва да ми кажеш днес? В ИМЕТО на ЯХУШУА ХА МАШИЯХ се моля. “

Гледайте и вижте какво АЗ ще направя. Както сега казвам на Елишева и Езра нещо, те все още не разбират, но АЗ ще ви дам обяснение. Ако не веднага, продължавайте да мислите за това, докато не получите

посланието, което АЗ искам да знаете. И АЗ им дадох първата [глава] на Езекиил, стих 17. И дори им казах да обърнат страницата. Искам да знаят определено Слово. И АЗ казвам това сега, за да си спомнят. Но можете също да видите.

Езекиил 1:17 “Когато вървяха, вървяха към четирите си страни; не се обръщаха като вървяха”.

АЗ искам само да започнете деня без извинение – да чуете МОИТЕ Слова, дори и да е на мобилния ви телефон. Прочетете МОИТЕ думи. Попитайте МЕ: „Каква книга искате да прочета днес?” Дали е Старят [Завет] и Новият [Завет], наистина е един [Завет], 14 питате МЕ. Защото ще бъде това, което АЗ искам да знаете, че трябва да знаете на етапа на живота, в който се намирате.

За езичниците това няма да работи. Това не е предсказание от екстрасенс. Сега казвам тези думи на Светиите. АЗ искам да ви дам повече, ако можете да го вземете. И АЗ искам да ви покажа МОЕТО СЛОВО – Живото.

 • що се отнася до пророчествата, четете по едно Пророчество на ден! Вие МЕ питайте кое Пророчество. АЗ обещавам да ви благословя и да ви покажа.

МОЕТО Слово е живо! Буквата убива и ДУХЪТ носи живот (2 Кор. 3: 6)! СВЯТИЯ ДУХ ще даде живот и без значение колко пъти сте чели Пророчествата, ще видите, точно както в Библията, че Думите са живи.

2 Коринтяни 3:6 “(БОГ)Който ни и направи способни като служители на един нов завет, – не на буквата, но на ДУХА; защото буквата убива, а ДУХЪТ оживотворява.”

Ще прочетете Думите и ще видите изречение, което не сте разбрали преди или не сте доразбрали. То ще бъде сякаш скача направо от страницата и ще бъде Думите, които трябва да знаете на този етап от живота си.

Това е, което АЗ искам да ви науча на Шаву’от, за празника – това е празник! – толкова много хиляди са били спасени ( Деяния 2:41, 47 и т.н.), тъй като СЛАДКАТА СВЯТ ДУХ слезе на мнозина едновременно и те говореха на нови езици.

Това не бяха само езици на хората, [човешките] езици, които те не познаваха, но те бяха езици на ангелите (1 Кор. 13: 1). И дяволът не може нито да разбере, нито да схване дори Думите, които звучат сега. Затова АЗ искам да научите тези уроци.

МОИТЕ Думи са светилник на нозете ви (Пс. 119 : 105). Позволете ми да ви насочвам от МОИТЕ Слова.

Псалом 119:105 „Нун. Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми”

Размишлявайте върху Псалом 91: има отговори дори за евреите, ако те размишляват; ИМЕТО ЯХУШУА – в учението за СПСЕНИЕТО, в учението на СВЕЩЕННИТЕ ИМЕНА, тези, които се отнасят до МОЕТО ИМЕ! Евреи, чуйте МЕ!

Кое дете не знае името на баща си (Притчи 30: 4)?

Притчи 30:4 „Кой е възлязъл на небето и слязъл? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал водите в дрехата си? Кой е утвърдил всичките земни краища? Как е името му, и как е името на сина му? Кажи, ако го знаеш!”

сатана ви е излъгал! той не иска да се произнася МОЕТО ИМЕ.

 • МОЕТО ИМЕ и в ИМЕТО на МОЯ СИН ЯХУШУА, който беше разпнат на Голгота и възкръсна от мъртвите, за да можеш да бъдеш свободен, о, скъпи МОИ, чуйте МЕ!

Книгата не е приказка! И когато казвам „Книгата“, АЗ говоря за Свещенните Писанията, Библията, дори за някои от Изгубените книги (виж Библиотеката), но някои от тях са фалшиви, така че бъдете внимателни – сатана винаги фалшифицира автентичното.

 • когато се молите заедно и когато се молите сами, помолете МЕ в ИМЕТО на ЯХУШУА, ТАТКО ЯХ, АББА ЯХ, какво искате да ми кажете? Дори и да го правите веднъж на ден. Но всеки път, когато имате нужда от Слово от МЕН, когато имате нужда от Слово на утехата, АЗ съм дал тази Книга. А онези, които казват: “О, това е написано само от хора”, ще бъдат същите, които казват: “О, това са просто думи, идваща от жена”, но това е много повече (2 Тим. 3:16; 2 Петър 1 : 21).

2 Тимотей 3:16-17 „Всичкото писание е БОГОВДЪХНОВЕНО и

полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в

правдата;

за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за

всяко добро дело.“

2 Петрово 1:20-21 “И това да знаете преди всичко, че никое

пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на

Божията воля;

защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но

[светите] човеци са говорили от БОГА; движими от СВЯТИЯ ДУХ“.

Не забравяйте, че това ще бъде текстът, на който погледът ви ще падне

 • може да се наложи да обърнете страницата, за да допълните контекста към него. Помнете, че контекста на стиховете, които четете, трябва да се прилагат.

НИЕ СМЕ СВЕТАТА ТРОИЦА. Нека никой да не ви каже, че НИЕ не сме.

 • когато се покланяте пред МЕН, ЯХУВЕХ, вие се покланяте пред ЯХУШУА и ИММАЯХ, СЛАДКАТА РУАХ ХА КОДЕШ. И НИЕ ще ви повдигнем и НИЕ ще ви кажем това, вие сте деца в НАШИТЕ очи. Вие не можете да дойдете в Небесата по друг начин – без значение какво образование мислите, че имате (Мат. 18: 3-4). Когато дойдете на Небето, всичко ще бъде отхвърлено и само Думите, които АЗ говорих, думите, които говори ЯХУШУА имат значение (Мат. 24:35).

Матей 18:3-4 “Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство.”

1 Коринтяни 3:19-20 “Защото мъдростта на тоя свят е глупост пред Бога, понеже е писано: “Улавя мъдрите в лукавството им”; и пак: “Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни”.

Слушайте ИММАЯХ. Слушайте СЛАДКАТА СВЯТ ДУХ, думите на МЪДРОСТТА КОЯТО [в] Библията версия на крал Яков се нарича “ТЯ” (виж Притчи, Мат. 11:19; Лука 7:35) . Слушайте Думите, за да можем НИЕ да говорим. И докато слушате, не просто слушайте, четете ги на глас. Не просто ги прочетете за себе си. Нека Думите изтичат от устата ви. И направете всичко възможно и се опитайте да съблюдавате. И разберете, че инструкциите, които АЗ ви давам, трябва да бъдат изпълнявани.

Вие, които сте Невястата на ЯХУШУА, вие вече знаете кои сте, тези Думи са съкровища за вас. Вие цените Шаву’от [ седмиците] – знаеш, че не можеш да бъдеш спасен без ИМЕТО и КРЪВТА на ЯХУШУА и [също] УТЕШИТЕЛЯТ трябва да дойде, СЛАДКАТА СВЯТ ДУХ. АЗ няма да те оставя! АЗ ти казах това!

НИЕ ви ценим! Знаете ли, че НИЕ ценим всеки от нашите деца по различен начин?

Знаете ли това? НИЕ познаваме нашите деца: НИЕ знаем къде сте слаби; НИЕ знаем къде си силни. ИММАЯХ, СЛАДКАТА РУАХ ХА КОДЕШ, СВЯТИ ДУХ, когато вие сте спасени, живее вътре въе вас – как може ТЯ да не знае?

 • това зависи от това колко сте направили. Какво направихте за ЯХУШУА? Колко души донесохте на ЯХУШУА – дори на един разказахте ли?

Знаете ли, че ЯХУШУА ви носи като подарък за МЕН?

 • [ТОЙ] казва: „ТАТКО, виж, няма да пропусна нито един, чието име е записано в Книгата на Живота на АГНЕТО. Независимо от това, което трябва да се направи, дори ако АЗ трябва да ги накарам да изпаднат – дори да мислят, че животът им е разрушен – АЗ ще ги накарам да погледнат нагоре и АЗ ще ги накарам да се покаят и да поискат прошка и да приемат МЕН, ИЗКУПЛЕНИЕТО с КРЪВ. И АЗ ще им кажа да се покоряват и ще им кажа, че АЗ им прощавам. “
 • тогава АЗ ще ги представя на ВАС като подарък.
 • тогава от тях зависи да решат дали ще продължат да ходят Свято и да слушат Думите, които АЗ казвам и думите в Свещенните Писанията. Това е техният избор и вече е предопределен, както ясно се посочва в

Римляни 8.

Римляни 8: 29 “Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя”.

И тогава АЗ казвам: “Ето, АЗ ще ТИ донеса още и ще доведа повече”.

Но как АЗ да направя това? АЗ използвам вас, деца МОИ. АЗ използвам вас, както тази малката говоряща сега. Използвам МОИТЕ Пророци. АЗ използвам, дори онези, които не са пророци.

Не е необходимо да сте пророк, за да донесете душа в Небето. Просто говорете истината от Свещенните Писания. Просто им кажете, че трябва да се подчиняват на Свещенните Писанията и им казвайте, когато падат, [ти имаш МЕСИЯ] – защото никой не е съвършен (Римл. 3:23), дори говорящия пророк се нуждае от МЕСИЯ, защото никой не е съвършен. Но спазването на 10-те заповеди е първата стъпка на детето, която трябва да направите, а след това отидете при Тората, която се прилага и днес.

Виждате ли, ЯХУШУА е БОГ – помнете, НИЕ сме ЕДНО! Спомнете си колко пъти ТОЙ казваше, АЗ не мога да правя това, което не съм виждал от ОТЕЦ СИ, но каквото ТОЙ прави и АЗ ще прави. АЗ не мога да кажа нищо, което ТОЙ не говори или не е говорил (вж. Йоан 5: 19-30).

Йоан 5:

19 Затова ЯХУШУА им рече: Истина, истина ви казвам, не може СИНЪТ да върши от само Себе СИ нищо, освен това, което вижда да върши ОТЕЦ; понеже каквото върши ТОЙ, подобно и СИНЪТ го върши. 20 Защото ОТЕЦ люби СИНА, и МУ показва все що върши сам; ще МУ показва и от тия по-големи работи, за да се чудите вие.

30 АЗ не мога да върша нищо от Себе СИ; съдя както чуя; и съдбата МИ е справедлива, защото не искам МОЯТА воля, но волята на Онзи, Който МЕ е пратил.”

ЯХУШУА не може да лъже. АЗ ЯХУВЕХ не мога да лъжа и СЛАДКАТА СВЯТ ДУХ не може да лъже (Рим. 3: 3-5). Затова помнете това, скъпи МОИ деца.

Деца, о деца, деца, деца, вие сте в края на последните дни – сега вече не са минути, вие сте няколко секунди преди МОЕТО време. И АЗ ви давам тези нови инструкции.

Не пропускайте Причастието(Господнята трапеза). Това е напомняне за ЦЕНАТА, която ЯХУШУА плати на Голгота, но помнете, че първо трябва да се покаете за греховете си. Трябва да се покаете и да живеете Свято.

 • противен случай, МОИ деца, вие пиете чашата на проклятието (1 Кор. 11: 28-29).

1 Коринтяни 11:28-29 “Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата; защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си”.

Помнете това, деца МОИ, молете за прошка, преди да вземете това причастие, парче хляб или каквото имате , да представлява тялото, което беше ЯХУШУА, КОЙТО висеше на кръста.

 • КРЪВТА е изкуплението за греховете ви. ТОЙ плати цената. Една капка е всичко, което е необходимо, за да се очисти този свят от греховете, в които се намира, ако ТЕ го приемат.

Така че, приемайте гроздов сок или вземате това, което имате. Вие идвате и четете инструкциите за причастието, никога не е едно и също – ще говорите ли същите думи на любов на любимия ти, съпруга ти? Говорете с ЯХУШУА, сякаш ТОЙ е вашият съпруг, ТОЙ трябва да бъде ЛЮБОВТА НА ЦЕЛИЯ ВИ ЖИВОТ, тъй като АЗ съм ЛЮБОВТА НА ЖИВОТА ВИ и както СВЯТИЯ ДУХ-ЛЮБОВТА НА ЖИВОТА ВИ. Никой не трябва да бъде преди НАС.

Винаги трябва да помните, да не обичате подаръците, които АЗ съм ви дал повече от ДАВАЩИЯТ ЖИВОТА, МЕНЕ СЪЗДАТЕЛЯТ и ЯХУШУА вашия МЕСИЯ и СЛАДКАТА РУАХ ХА КОДЕШ. Вашите деца, вашият съпруг трябва винаги да са на второ място.

 • деца МОИ, деца МОИ, деца МОИ, деца МОИ! МОИТЕ деца, МОЯТА Невеста, МОИТЕ любими, всички се тествате. И вие бяхте поставени на изпитание. Но за онези от вас, които правят всичко възможно да живеят в Святост и да оставят останалото на Кръста на Голгота и да питат ЯХУШУА: „О, освободи ме и прости ми”- ти си простен. Но пазете се от църквите, които сега стоят (Юда 1: 4). Много от тях казват – да, АЗ казвам, повечето ще ви говорят- “не се притеснявайте повече за греха.”

Юда 1:4 „Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от ЕДИНСТВЕНИЯ ВЛАДЕТЕЛ и ГОСПОД наш ЯХУШУА ХА МАШИЯХ.“

Не можете да обединявате религии. Не каза ли ЯХУШУА, преди да напусне, както казва Словото, Свещенните Писанията, Библията: „Желанието ми е да сте едно” (Йоан 17: 20-23)? Това не е с мюсюлмани. Защото те не приемат ЯХУШУА като МЕСИЯ. Те имат свой пророк, Мохамед, който няма да ви отведе до Небето.

Йоан 17:20- 23 „И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и АЗ в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил. И славата, която Ти Ми даде, АЗ

 • дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; АЗ в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене“.

Така че за Тръмп – когато дори папата твърди, че е бог(Пророчество 66) – АЗ ще ви кажа тайна в друго време какво се случва.

Тръмп, за когото Елишева е пророкувала, е повече от един [Тръмп]. Клонингите са истински, двойниците са истински. Така че АЗ ще обясня повече за това друг път.

Католицизмът не трябва да се смесва – това което папата сега проповядва и говори, защото той носи обърнат кръст, който се присмива на ЯХУШУА и се провъзгласява за бог, че има нещо общо с ЯХУШУА(молитва за спасение) – и нещо общо със Свещените Писания.

Грехът е грях и не се е променил, нито в така наречените модерни времена, в които мислите, че сте. Помнете, че изпитанията на вашата вяра са по-ценни от златото (1 Петрово 1: 7). Вие, който страдате много

 • се чудите защо, когато принадлежите на МЕН и живеете свято пред МЕН – и се покланяте на ЯХУШУА и НЕГОВОТО ИМЕ, непрекъснато на устните ви и водите души при МЕН, и работите толкова упорито за МЕН –
 • все пак страдате толкова много, помнете това. “Изпитанията на вашата

вяра са по-ценни от златото” (1 Петрово 1: 7).

Спомнете си Йов. Прочетете Книгата на Йов. Помни: “Много са скърбите

на праведните” (Пс. 34:19 ). АЗ не казах малко, АЗ казах: много скръб имат праведните, но ГОСПОД, БОГ твоят ЯХУВЕХ в името ЯХУШУА МАШИАХ ще те избави от всички. Ако не е тук на земята, ще бъде на небето.

Псалом 34:19 „Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях“.

 • Елишева, сега АЗ се обръщам към вас, МОЙ обичан израелски пророк Езра, МОЙ Апостол, вие – и АЗ ви казвам и на двамата, които са Ringmaiden(девойка с пръстен), Предвещаващата Служителка и Носещият пръстен(Езра), сега, когато фалшификацията е изчезнала, сега АЗ ви казвам това. Всеки, който се опитва да разруши връзката между съпруга и съпругата, колко повече АЗ ще излея МОЕТО отмъщение. И то ще дойде направо от Небето.
 • АЗ ще взема живота им мъчително и то в момента, в който най-малко го очакват, но АЗ ще взема всичко ценно, включително работата им (вж. Второзаконие 28). Имам предвид всичко и всички, включително и техните деца. [Това се отнася] за всички, които се опитват да унищожат това Свято Служение, което не принадлежи на никой мъж или жена, а наистина е родено от Небето и онези, които се опитват да разрушат и разкъсат Святите Пророчества, които не идват от жени или мъже – АЗ използвам само тази жена като Свещен съд, Пратеник, на който АЗ мога да се доверя, [също] както използвам и този Свят мъж.

Това е, което прави Пророкът. Те разказват тайни, така че няма да се изненадате, когато другите не отварят очите си. Вие няма да намерите всичко в Светата Книга, наречена Библията, има и други книги, каквито АЗ казах, Книгата на Енох – има и други книги, споменати дори в Свещените Писания на Библията: книгата на Яшер беше казано да се учи и чете. – Колко знаят за него? – и Книгата на Енох.

Изгубените книги на Библията

Предупреждавам ви. По-добре да не докосвате тези помазани – по-добре да не докосваш помазаните МОИ синове и дъщери. По-добре покривайте устата си.

Ще познаете лъжепророците. Те няма да ви заведат в Небето. Те няма да ви кажат да се покаете. Те няма да ви кажат да изобличавате дявола. Те няма да ви учат. Те не предсказват какво трябва да се случи. Те просто ще използват новини, които всеки може да използва.

АЗ казвам отново. Не докосвайте това Служение! Защото се казва ясно

 • смирено – и Елишева дори не се появява на видеото, така че да не мислите или да я гледате, сякаш тя е Бог, само защото тя говори Словата на БОГ; тя е просто спасена с КРЪВТА, същата КРЪВ, която и вас [спаси].

И АЗ я поставих и Езра само за да изпълнят мисията и задачите, които АЗ съм определил и АЗ им наредих да правят това, както АЗ наредих да го вършат.

Но вие трябва да бъдете този, който търси МЕН, за да разберете: защо бях роден на тази земя? Как мога да ВИ помогна? Как мога да ВИ утеша? Какво ВИЕ искате да ми кажете? Какво искате от мен?

Не очаквайте този Пророк да получи отговор за вас. Понякога АЗ ще й казвам, но те не могат да отговорят на хиляди и хиляди писма. Те не могат да отговорят на хиляди и хиляди да, АЗ дори бих казал милиони писма, телефонни обаждания и съобщения. Те дори не говорят езика ви. Те трябва да разчитат на други да превеждат на езици.

О, врагове, вие сте отхвърлени, вие сте онези, които АЗ мразя! Вие казвате: „О, но вие не трябва да ни мразите!” Но Давид не каза ли: „Трябва ли да мразя онези, които ТЕ мразят? Да, мразя ги с люта омраза ”(Пс 139 : 21). Какво е омраза? Това са тези, които АЗ наричам отхвърлените 15Еремия 6, прочетете!

Псалом 139:21-22 „Не мразя ли, Господи, ония, които мразят Тебе? И не гнуся ли се от ония, които се подигат против Тебе? Със съвършена омраза ги мразя, За неприятели ги имам” Еремия 6: 28-30 „Те всички са крайни отстъпници, които разпространяват клевети; Мед са и желязо; те всички постъпват разтленно.

Духалото изгоря; оловото се изпояде от огъня: Разтопителят напразно разтопява, Защото злите не се отделиха.

Сребро за смет ще ги нарекат, Защото Господ ги е отхвърлил.”

Историята за петте мъдри девици! Прочетете! (Вж. Матей 25 по-долу). Има само пет мъдри девици и АЗ не буквално ги броя пет – имам предвид тези, които искрено се подчиняват.

 • има молитвени ходатаи, наречени „YAHUSHUA’S demon stompers” (на ЯХУШУА демони спиращите ,ЯДС), на които АЗ лично изпратих Светите Ангели при нея и със собствените си очи тя видя крилата. Тя усети перата. Тя чу думите. И АЗ дадох това име! И горко на онези, които бяха част от тази молитвена ходатайствена група, АЗ вярвах – АЗ знаех, че подобно на Юда, можеше да бъде само в такъв момент и те предадоха

това Свято Служение, защото не можеха да следват стандарта на живот и Святост.

Погледнете това и АЗ им казах тази тайна: когато Моше (Моисей) отиде на върха на Синай за 10-те заповеди, 10-те закона, които АЗ, ЯХУВЕХ, написах с МОЯ огнен пръст, АЗ размишлявах с него 16, научих го толкова много. АЗ слушах, докато той говореше и АЗ слушах въпросите му и те не бяха малко. И той говори с МЕН и той МИ зададе въпроси, те бяха много.

О, но децата на Израил, които изведох от робството на Египет, те не можеха да чакат завръщането му. И попитаха Аарон: „Къде е той? Той няма да се върне, така че ние ще направим наши собствени богове. ” И взеха злато и сребро, взеха скъпоценности и скъпоценни камъни; направиха едно златно теле, за да му се поклонят и паднаха пред него.

 • те се покланяха на онова, което можеха да видят и всички видове разврат бяха направени от хомосекс до блудство, всички грехове, не е необходимо да ги наричам, когато Мойсей слезе това е, което той видя (вж. Изход 32).
 • Езра и Елишева питаха защо има хора, които се присъединиха към ЯДС, “ЯХУШУА демоните спиращи“ молитвени ходатай, които дойдоха и всъщност живееха с вас, но не можеха да приемат стандарта на Святост, който Невестата на ЯХУШУА трябваше да има, петте Мъдри девици (виж по-късно Матей 25). Но сега разбираш, че днес ти дадох лично Слово и ти казах да не плачеш и да не скърбиш, когато те напуснат и се превърнат във врагове или просто да си тръгнат спокойно.

Сега трябва да ги погледнете и да не тъжите повече. И трябва да помните, че те се отвърнаха от това, което АЗ учих. Защото всички знаеха, че Пророчествата са истина, дори онези, които си тръгнаха. А онзи, когото накога сте наричали лидер, преди Езра, ти каза веднъж – на 14-ия сватбен ден и знаеш, че повече от 7 години са минали [когато] той отказа да направи това, което му АЗ казах да направи , той никога не е бил лидер.

Никога не е имало водач на това служение, освен един, когато дойде Езра. Сега има ръководител мъж. Преди това беше само ти. Преди беше само ти, Елишева. Никога не е имало друг ръководител освен един и това си ти, Елишева, която си чула МОИТЕ инструкции от Небето и се подчиняваш.

Но сега ще събера Юда и Ефрем заедно (Езекиил 37:19). И АЗ искам да го отпразнувате на Шаву’от. АЗ ви доведох израелския пророк Езра и това Служение ще тръгне по различен път, като ви науча повече на еврейските пътища, като Юда и Ефрем са женени.

Езекиил 37:19-22

19 Речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще взема Иосифовия жезъл, който е в ръката на Ефрема и на другарите му Израилевите племена, та ще ги туря към него, към Юдовия жезъл, и ще ги направя един жезъл; те ще бъдат един в ръката Ми.

20 И жезлите, на които си написал, нека бъдат в ръката ти пред очите им.

21 И речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще взема израилтяните изсред народите гдето са отишли, и като ги събера от всякъде ще ги доведа в земята им;

22 и ще ги направя един народ в земята, върху Израилевите планини; един цар ще царува над всички тях; и не ще бъдат вече два народа, нито ще бъдат за напред разделени в две царства”.

Никой от тях никога няма да ви научи на грях. Ако те някога ви научат да грешите, тогава трябва да бягате. Те никога няма да ви кажат да гледате на друг Бог, освен на СВЕТАТА ТРОИЦА. Те никога няма да ви научат да се отклонявате от Свещенните писанията или да ви казват, че има друг Месия. Понеже ги помазах за да говорят само истината.

 • така, пак АЗ казвам, че войната е обявена от Небето от МЕН, ЯХУВЕХ. 17 За всички, които са написали свои думи поставили в интернет, пълни с лъжи и клевети, вие сте отхвърлени в очите МИ! Трябва да висите там, където са падналите ангели, в това, което Енох нарича трето небе, 18 но вие го знаете като ад. И вашето страдание и вашето мъчение ще бъде още по-голямо от това на падналите ангели, за вас, който направихте това.

Вие никога не сте се покаяли, макар да знаете, че АЗ говоря истината чрез нея. Сключили сте сделка с дявола и отказвате да се излезете от нея. И ще платите цена за всяка сълза, която се проля, когато сте оскърбили това ръководство и онези, които служат заедно на нейна страна.

Всеки път, когато клеветите и опетнявате имената им, за всяка сълза, АЗ сега ги умножавам милион пъти – защото АЗ отново чакам и им казвам да не освобождават това Слово до деня на Шавуот – вие, които се подигравате на Светите езици, АЗ ще ви покажа как АЗ ви се подигравам, как всичко ще ви се вземе. За всички вас, отхвърлените и всички, които отказвате да се покаете, слушайте това. Прочетете Второзаконие 28, МОИТЕ проклятия, на ЯХУВЕХ! Чакат всекиго от вас!

 • всички вие, които се стремите да МИ се подчинявате и да се покланяте на ЯХУШУА и на МЕН ЯХУВЕХ и ИММАЯХ (СЛАДКАТА РУАХ

ХА КОДЕШ), прочетете Второзаконие 28, благословенията, които АЗ съм запазил за вас, които се стремите да се подчиняват на всяко Слово.

Защо АЗ казвам: “Бъдете святи, както АЗ съм свят” (1 Петрово 1:16 и т.н.), ако нямаше такова понятие като Святост? Защото съм поставил РУАХ ХА КОДЕШ вътре във вас, така че да знаете правилното от грешното и знаете, когато грешите и кога не.

Не мислете, че всеки ден грешите. Когато АЗ казвам, че всички съгрешиха и не оправдаха Славата на ЯХ (Римл. 3:23), това просто означава, че някога в живота си сте го направили, преди да дадете живота си на ЯХУШУА. Но никой, никой, никой, който наистина принадлежи на ЯХУШУА, няма да извърши преднамерен грях (1 Йоан 5: 16-17), да планира предварително, да види колко далеч може да се наведе над ада, преди да влязе в него.

1 Йоаново 5: 16-17 “Ако някой види брата си, че извърши несмъртен грях, нека се моли, и Бог ще му даде живот, сиреч, на ония, които съгрешават несмъртно. Има смъртен грях; не казвам за него да се помоли.

Всяка неправда е грях; и има грях, който не е смъртен.”

Тези Слова на утеха от МЕН са за вас, тъй като вие отделяте време да МЕ утешите.

Плачете за НАС, СВЕТАТА ТРОИЦА. Виждате ли, НИЕ не искахме- и адът не беше създаден за човечеството. НИЕ не искаме да грешите. НИЕ не искахме да се бунтувате на Небето. Вече сте взели това решение, на коя страна ще се биете, ще бъда ли АЗ, ЯХУВЕХ или луцифер. 19 И сега, със страх и трепет извършвайте спасението си (Фил. 2:12). Душата ви вече знае къде ще отиде. 20

Но никой не е отхвърлен, ако те все още имат желание – те дори слушат тези думи сега и знаят, че това е вярно. Просто се покайте. Искайте прошка от ЯХУШУА. Искайте ново начало и вашите грехове ще бъдат далече като Изток от Запад.

Защото има един грях, който никога не може да бъде простен, а това е богохулство [към СВЯТИЯ ДУХ] (Мат. 12:31 и т.н.).21 Но помнете, когато наричате добро зло (Исая 5:20), вие също сте в голяма опасност за душата си, не сте оскърбили този човек. Вие сте обидили МЕН ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и ИММАЯХ. Има различни определения на тази дума на богохулство, така че се покайте, докато все още имате шанс.

Исая 5:20 “Горко на ония, които наричат злото добро, а доброто зло;

Които турят тъмнина за виделина, а виделина за тъмнина; Които

турят горчиво за сладко, а сладко за горчиво!

Утешете НИ. Как мислите, че ние се чувстваме, знаейки, че този, който казва, че първо НИ обича, приема Служението, получава Пророчествата

 • любов, благодарейки на тях за довеждането им до ЯХУШУА. Колко писма дойдоха и колко пъти се казваше: „Благодаря ви, че ни водите и ни учите, че абортът е грях, хомосексуалността е грях“ (тъй като църквите не проповядват повече какво е Святост) и след това отпадате. И дори не отпадате бързо. Вие отпадате бавно, докато бунтът и желанието да контролирате живота си пълзи навътре. И един ден ще отвориш очите си и ще разбереш, че си се отпаднал от Благодатта. Отпаднал си от Милостта. Сега всичко, което остава- е отхвърляне.

Вие носите отговорност за това, което знаете (Матей 12:36).

По тази причина АЗ дадох указания на Елишева и Езра. Елишева не трябва да пролива нито една сълза за този, който тя наричаше “дете” (сега отпаднал).

Защото вие виждате и АЗ се обръщам към всички по света сега, вие не сте просто събрание за тях. Когато приемете истината на това Служение

 • Пророчествата, те ви наричат “деца”. И те се молят за вас, като за деца. На Елишева е дадено сърцето на ИММАЯХ и МОЯТ Езра, той е подобен на Моше (Моисей) на Новия, тъй както тя е Илия на Новия. Така че бъдете внимателни, когато ги наранявате.

Но знайте, че когато изпращате благословения – дори и да не могат да ви пишат или да ви се обадят, те могат да го направят едва когато АЗ им кажа, те сами четат тези благословения и те ви изпращат същите благословения обратно към вас.

 • на ЯХУШУА демони спиращите“(ЯДС), истинските вярващи, Елишева и Езра дори не знаят всичките ви имена, които сте разпръснати по целия свят. Има 500 000, които са събрани на стената. Това е духовната стена, защото това Служение – Храмът без стени, покрива света в момента на повече от 45 езика, за които знаят.

Но тя се разпространява от уста на уста и дори когато говорят на Светите езици, Святите [светии, вярващи] 22, те дори не знаят, че те издигат тези две имена. И АЗ ще ви кажа, слушайте, слушайте, слушайте, слушайте и питайте кои са те. И на Святите [светии, вярващи, които живеят Свято], АЗ ще ти кажа Истината. И ще ви бъде приятно, когато ви изпратят благословия.

Тези са Словата на утеха, които АЗ имам за вас.

Когато АЗ плача, когато НИЕ плачем, СВЕТАТА ТРОИЦА и оплакваме всеки, който падне, въпреки че НИЕ знаем, че ще паднете и никога повече няма да се издигнете и адът ще бъде вашият дом – НИЕ все пак те създадохме и като дете сме те обичали докато не се оказа отхвърлен.

 • Гости, помнете, че Блажени са всички тези, които са поканени на Сватбената Вечеря на Агнето (Откр. 19: 9). Невестата е само 288 000 (Откр. 14 и 7) и ние ги отбираме и всичко това е свързано с послушание. Ще се подчявате ли? Или ще се отвърнете? Ще бъдете ли само топли и все още мислите, че ще отидете в Рая?

Помнете отново притчата за петте Мъдри Девици. Не забравяйте, че там има и глупави [девици], но има и друга група (Матей 25: 11-12), която рядко се споменава: и това са тези, които почукаха на вратата на ЖЕНИХА, след като ЯХУШУА влезе и заключи вратата. И те удариха на вратата и казаха: “Пусни ни”, както и в Ноевия ковчег, и ТОЙ каза: “Махайте се, вършещи беззаконие, АЗ никога не съм ви познавал.” 23

ПРИТЧА ЗА ДЕСЕТТЕ ДЕВИЦИ

Матей 25

Десет девици: 5 мъдри и 5 неразумни

1 Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца.

2 А от тях пет бяха неразумни и пет разумни.

3 Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.

4 Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си.

5 И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха.

6 А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!

7 Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. 8 А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.

9 А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.

10 А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори.

Другите девици

11 После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи!

отвори ни.

12 А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам.

13 И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който бен Адам(СИН на ЯХ) ще дойде]“.

Уверете се, че наистина знаете КОЙ Е БОГ ОТЕЦ И БОГ СИН и БОГ СВЯТ ДУХ, ТРИТЕ са ЕДНО, уверете се, че наистина знаете, въпреки че НИЕ сме отделни, НИЕ винаги сме съгласувани и винаги сме ЕДНО.

 • тези отхвърлените, които ударят по вратата. Това са онези, за които няма никаква прошка.

О, скърбете за НАС! Плачете за НАС! Утешете НИ!

АЗ ви дадох прекрасен свят. Сега небето е отрова. Водата е отрова. Храната е отрова. Трябва да се молите за всичко. Не приемайте нищо за даденост. Дори дрехите, които носите – не знаете – химикали бяха поставени там, за да ви убият!

Сега управниците на този зъл свят на сатана (Ефесяни 6:12 и т.н.) – когато Адам падна, този свят падна в ръцете на сатана и сатанинския елит, илюминатите се разбунтуваха и сега всички казват: „Трябва да убием. Тук има твърде много население. ” И затова те отровят небето и това се нарича „хемитрейл“(химически следи) и това означава, че ще дойдат язви.

Затова ви казах да помните 91-ия псалом, както казах на Елишева през 2001 година. Повтаряйте го всеки ден. Поискайте това. Застанете на него, а също и Псалом 23 , дръжте го. Не пускайте! И колкото повече начини да откриете, за да НИ успокоите, когато видим какво са направили на тази земя – както виждаме какво е направил Монсанто, както виждаме, сега те дори правят декорации от абортирани зародиши

 • вие не знаете. Мислиш, че си сложил крем на лицето си, за да възстановиш младостта си. Вие не знаете, но има кръв от ДНК.

О, Деца МОИ! Деца МОИ! Деца МОИ! Има само два изходящи пътя от този свят! По-добре коленичи сега, преди да е станало твърде късно! Казвам ви това, сега Спасението е свободно, но ако не сте Невеста 288 000 (Откровение 7 и Откровение 14) – и [Невястата] от Откровение 14, АЗ ви казвам това, трябва да заминете преди [Невястата] от Откровение 7. А има и друга тайна, която няма да разкрия сега, Елишева и Езра, и „ЯХУШУА демони спиращите“ знаят, че трябва да се случи още едно нещо. И АЗ не говоря за нещата от този свят. Говоря за Небесно Откровение, подарък, който дадох на Езра и Елишева, но те все още са Откровение 14 – на други АЗ казвам: ако не можете да го направите сега, когато е свободно, как ще го направите по време на Голямата скръб?

Как ще приемете МЕН в Голямата Скръб, МОЯ СИН ЯХУШУА в Голямата Скръб, когато ви кажат: “Всички религии трябва да са едно”? – когато вече е – един Президент вече подписа указ за изпълнение, което АЗ не исках да се прави. За всички религии и онези, които служат на други богове, не служат на МЕН ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и ИММАЯХ.

Всички религии не могат да се обединят и да очакват да бъдат намерени на Небето – ако не се покаят и се отвърнат от лъжливите богове – те не са направили нищо повече от изграждането на златно теле за себе си, както по времето на Моше (Моисей) на Синайската планина. Синай,за който АЗ току-що разказах.

НИЕ се нуждаем се от утеха, НИЕ трябва да знаем, че сме обичани. НИЕ трябва да чуем, че сме скъпи. НИЕ трябва да знаем, че ви е грижа, когато абортираните бебета просто се изхвърлят като боклук и техните органи се продават и се разкъсват, дори и да са живи.

Не мислите ли, че НИЕ плачем, когато се извършват сатанинските ритуални злоупотреби и изтезания и содомизиране – дори с новородени

са извършвани? Има ли нещо по-прекрасно от новородено бебе? Но вие стоите там спокойно и не правите нищо! Страхувате се дори да се присъедините към протестния поход и да кажете: „Искаме да защитим децата си! Не трябва да убиваме децата си! “

Колко от вас са на тези шествия, колко хора не се страхуват да положат живота си или дори да отидат в затвора? Вие сте страхливци в МОИТЕ очи и пред Престола на Съда, ще чуете и ще узнаете какво АЗ трябва да кажа, АЗ ще ви кажа: “Идете от МЕН вършещи беззаконие”, никога не ви е било грижа, когато чухте за тези зверства, които АЗ наричам педофилия.

Вие не знаете, не разбирате. Мислиш, че можеш да се измъкнеш само като отречеш истината, но вече не можеш, след като го прочетеш! Не, вече не можеш след като го прочетеш! Ти ще бъдеш отговорен за това, което знаеш (Мат. 12:36)!

Какво правите, за да ги подкрепите? Как и какво правите, за да насърчите онези, които дават живота си, за да кажат: „Абортът е лош, абортът е грях, абортът е убийство!“

Не можете да блудствате с деца и да си мислите, че АЗ, СЪЗДАТЕЛЯТ ЯХУВЕХ, заслепих МОИТЕ очи и заглуших МОИТЕ ушите си или затворих МОИТЕ устата за виковете и писъците на малките невинни. О, ще видите! На тази земя смятате, че сте свободни да извършвате тези жестокости и АЗ се обръщам към вас, които наричате себе си „баща“! Ти не си баща! Ви си биологичен сперматозоид , за да направиш

дете, но не си баща!

Марко 9:42 „А който съблазни едно от тия скромните, които вярват

 • Мене, за него би било по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето“.
 • вие, сатанинският елит, които мислите, че е удоволствие за вас да имате цялата слава и богатство и сте извършили всеки грях, който можете да извършите. Затова се обръщате отново към сатана и казвате: “Какво друго мога да направя за теб?” И така, дори когато той ти казва да разделиш детето на две части, с голи ръце ще се опиташ да откъснеш ръцете им! Ще им чупите пръстите! Ще пиете кръвта им! Ще го намазвате по лицата си и го наричате „крем за лице“.

Не знаете какво има в този крем! Не знаеш какво има в това червило! Не знаете какво са направили само – сатанинският елит, как ви се смеят. Дори онези, които мислят, че са против зверствата, трябва искрено да се молите за всичко, което използвате на тази земя!

Вие не знаете какво има в небето, което вече е било скрито от очите ви. Виждате само бели ивици, но не знаете какво се случва. АЗ ще ви кажа какво ще се спусне, но все още няма да е на този Шавуот. Не и този път. АЗ ще ви кажа това. Не е в този ден, в това пророчество, но то идва. И дори този Пророк има шанс, защото тя знае кой контролира Интернет.

Деца, тези, които АЗ наричам МОИТЕ деца, приемете МОИТЕ Думи сериозно [в борбата срещу педофилията] (виж Марко 9:42 по-горе). Вие, които сте извършили това ритуално насилие, сатанизъм и жертвприношения на деца, блудство и содомизиране, вие ще висите над нивото на ада, точно както Книгата на Енох говори за паднали ангели. А онези, които мислеха, че са толкова велики и мощни и някога са били, и това просто е написано в Книгата на Енох, те викат от мъчения. Ето къде ще отидете вие.

Така че смятате, че сте успели да убиете. А вие знаете за кого АЗ говоря, за политиците. Вие сте в Конгреса. Вие сте в Сената. Вие сте в Съдебната система. Вие сте били дори президенти и сега говоря за САЩ. И все пак АЗ не спирам тук. Говоря за Великобритания.

АЗ говоря с всяка държава в този свят. Знаете и хората ще знаят кои са те.

Сега АЗ се опитвам да говоря по-кратко, така че да не загубите интерес. Както АЗ изградих смелост в МОЕТО дете, този Пророк, този Апостол, МОЯТА Предвещаваща Служителка, но АЗ искам да говоря направо.

Дори онези, които наричат себе си Невеста на ЯХУШУА, по-добре се молете да сте достойни да се наречате Невеста на ЯХУШУА, докато стигнете до Небето. Защото има много капани, които сатана е поставил. И колко вече са попаднали в тях?

Затова утешете НИ! Попитайте НИ какво можем да направим за ВАС, О НЕБЕСНИ ТАТКО?

Знаете ли това? Словото казва това – и това е Библията – че камъните ще изкрещят и те ще МЕ хвалят, когато вие не ME хвалите. (Skrip)

Знаете ли това? Ще ви кажа една тайна.

Когато ЯХУШУА се върне с цялата НЕГОВА СЛАВА – и АЗ не говоря за първото идване, AЗ не говоря за това кога е времето да вземе, [грабне] – АЗ говоря когато целият свят ще разбере [когато] отхвърлените ще извикат. Те ще викат към самите планини да паднат върху тях и да ги скрият от НЕГО – МЕН,ЯХУВЕХ – СЕДЯЩИЯ НА ТРОНА и от Гнева на АГНЕТО, който е ЯХУШУА (Откровение 6:16)!

Виждате ли, ЯХУШУА беше разпънат само веднъж! Само веднъж ТОЙ каза: „Отче, прости им” (Лука 23:34), защото те не знаят. Само веднъж

освен ако се покаете – ТОЙ моли за вашето прощение.

Но когато ЯХУШУА идва и всички ще видят – АЗ ще ти кажа тази тайна – ще има симфония. Това ще бъде най-красивата музика, която целият свят ще чуе.

Това е, което МОИ небесни, вие, Светии, тези, които слушате сега, измити в Пролятата Кръв на ЯХУШУА, които се молят в ИМЕТО на ЯХУШУА, които живеят за ИМЕТО на ЯХУШУА, които сложиха живота си

 • казаха: „Живей живота СИ чрез мен – не моите желания и ВАШИТЕ желания да се изпълнят и не моите думи, но ВАШИТЕ думи да бъдат изречени ”.

Казвам ти една тайна – за Езра, МОЯТ любим Езра, идваш при МЕНЕ като дете и МЕ радваш, както казваш и АЗ ви питам чрез тези устни от глина на Елишева и казвам: “Езра искаш ли да знаеш тайна? И о, как АЗ ти се възхищавам, как ИММАЯХ се смее и усмихва, как ЯХУШУА се усмихва с голям блясък в Очите МУ, като казваш: “Да, да! Кажи ни една тайна. “

Там ще има симфония и ще бъде това, което очаква цялото творение. Тъй като сега въздишат и се мъчат и вие не го знаете (Римл. 8: 19- 23) – като измиране, изчезва това, което е било на земята и вече не е, но ще бъде отново.

 • творението – и проявленията, това ще бъде там – проявленията на синовете на ЯХ и на дъщерите. Те ще помогнат да се случи всичко това. Защото те викат и казват – цялото творение възкликва и те чакат и говорят (Римл. 8: 19-23) – и АЗ отново говоря за създанията на тази земя. Те чакат, чакат и чакат. И точно както останалата Невеста очаква проявлението на синовете на ЯХ, а те чакат и АЗ ви казвам това, ще чуете тази симфония и всяко създание ще пее за МЕН.

Те ще пеят, както и птици пеят песни за възхвала на МЕН всяка сутрин, въпреки че така наречените отровни пътеки, които те наричат – химическите следи, които са предназначени да ви убият, и все пак АЗ ще опозоря учените. А онези, които наистина принадлежат на МЕН и стоят на Псалом 91, няма да ги засегнат толкова бързо, колкото другите. АЗ ще ви защитя. АЗ ще ви защитавам, ако помните да се молите, да викате Кръвта на ЯХУШУА, когато излизате.

Но АЗ в казвам това. Слушай МЕ сега.

Може ли да си си представите ревящ лъв? Може ли да си представите тигър? Можеш ли да си представиш не само пеенето на птиците, но и квакането на жабите? Може ли да си представите пеенето на щурците? Знаете ли, че животните имаха някога глас? Всички гласове на животните и гласа на щурците които бяха – всички гласове- даже и пчелите , те отново ще пеят за МЕН , както в Едемската градина , преди да падне.

АЗ ви казвам това. Адам успя – като ги наричаше, той говореше с всяко от тях и те му отговаряха. И гласовете ще се върнат отново. Това не ви ли прави щастливи, възлюбени? Не искаш ли да го чуеш? Не искате ли да знаете повече тайни? Тогава просто МИ се подчинявайте, защото това са само малките тайни, които АЗ ви давам.

АЗ не можех просто да поставя всичко в една Книга. Има толкова много книги и тези Пророчества и тези Откровения, които чувате сега – просто помислете за това, просто помислете за това, МОИ деца – вие дори не сте в състояние да разберете, че АЗ ви чакам, всички вас, които страдате и сте преследвани, ЗА ИМЕТО НА МОЯТ СИН ЯХУШУА.

О, МОИ малки, о МОИ малки, о МОИ малки! Колко много АЗ ви обичам! Не само MОЯТА Невеста, но вие, които ще бъдат Гостите на Сватбената Вечеря на АГНЕТО! Сега знаеш колко силно АЗ ви обичам? Не разбираш ли? АЗ искам да те държа. АЗ искам да седнеш в скута МИ. О, скъпи, чуйте МЕ.

Чуйте МЕ днес. О, слушайте МЕ днес.

НИЕ се нуждаем от вас, за да ни утешите. Нужно НИ е да НИ пеете. Трябва да НИ оцените и да НИ обичате. Не само НИ питайте, попитайте НИ за необходимите молитви, но ни попитайте: „Какво искате днес от мен, какво трябва да направя за ВАС? Как мога да ВИ угодя? “

Знаеш ли колко ще НИ благослови това? Имате ли представа как ще НИ благослови това?

Знаеш ли защо АЗ съм ви създал? Знаете ли, че е било за общуване? Разбирате ли, АЗ слажих куп кал заедно? АЗ взех ребро от мъжа и го превърнах в жена. Вие се питате: „Как са стигнали до косата?“ – това е Елишева, ти се смееш и говориш. А после се обръщаш към Езра и казваш: “Е, скъпи, мисля, че е точно така , както ти си получил косите си.

Езра отговори на 24 въпроса:

Езра: Книгата на тайните на Енох глава 30 стих 10: “И на шестия ден АЗ

заповядах на МЪДРОСТТА да създаде хора от 7 компонента: едни-плът от земята; две – кръв от роса; три – очите от слънцето; четири-кости от камък; пет – умът от бързината на ангелите и облаците; шест-вените и косата от тревата на земята, а седмият – душата от МОЕТО ДИХАНИЕ и от ДУХА. “

Елишева: И това е от книгата…

Езра: Книга Тайните на Енох.

Елишева: и скъпи, на коя страница е?

Езра: Това е глава 30, стих 10.

Елишева: и моля ви, не я търси на друго място. Тя е точно тук, в това Служение.

Книгата на Енох

Ако погледнете в Библиотеката на Изгубените книги, това, което те наричат Библията, което в действителност не са изгубени.

Пророчеството продължава:

 • тези думи, които АЗ искам да кажа – едно последно нещо – и това: искам да знаете, че вие, МОИТЕ деца, АЗ искам да се смея с вас. АЗ искам да МИ зададете въпроси, които може да ви изглеждат глупави, но АЗ искам да се смея и искам да ви дам отговорите. АЗ искам да се наслаждавам и да ви уча. Искам да ви дам тайни откровения, както давам на Елишева и Езра. Много съм доволен от онези, които наистина обичат МОЯ ЯХУШУА и които наистина искат да се подчиняват всеки ден. И когато съгрешат, бързо се покайват. Искат веднага прошка.
 • не е просто да се каже проста молитва: „Ако днес ТЕ обидих, моля ТЕ, прости ми.“ Кажи МИ какво си направил, за да те очистя от този грях.

О, малки, на Шаву’от ви давам този дар. И АЗ ви казвам директно не само на езици. Говоря директно, така че всеки може да разбере.

АЗ знам кои са истинските МИ деца и само защото АЗ те създадох, както

 • Книгата Енох казва: – Това ви казвам, когато виждаш клонинги и роботи, които приличат на плът: помни, че сатана фалшифицира. Но може ли да направи това, което АЗ, Творецът казах, къде може той да направи такова творение? – Той не може – той може да ви даде само огледална имитация. Те могат да ви накарат да изглеждате като един на друг приличащи и те ги наричат клонинги, но АЗ ви казвам това, АЗ се смея и се присмивам на техните така наречени [клонинги], имитации!

АЗ имам изненади за вас – АЗ ще ви защитя! Когато вие, злите от елита, мислите, че сте получили това и АЗ знам, че слушате истинските Пророци и се опитвате да дублирате, и се опитвате да ходите пред МЕН, нещо може да не се случи. И се опитвате да изпреварите времето, преди правило по правило и заповед по заповед (Исая 28:10). Вече знам вашите мисли.АЗ знам какво ще правиш и АЗ вече съм пред теб!

 • АЗ вече знам как АЗ ще защитавам МОИТЕ възлюбени бебета, Невеста, Избрани и Предопределени!
 • тези Слова на утехата АЗ ви давам.

Сега, когато го чуете, ако го приемете, отдайте МИ хвала, чест и слава, че АЗ отделих време да говоря с МОЯТА Предвещаваща Служителка. И АЗ ви дадох време, защото ви обичам толкова много. АЗ искам да ви познавам повече. АЗ искам да се научите да се подчинявате.

АЗ искам да се подчинявате на ЯХУШУА и никога да не МУ отказвате, дори ако това означава, – а сега говоря с Гостите на Сватбената вечеря на АГНЕТО, не можете да изпълните изискванията да бъдете Невеста и знаете, но се подчинявайте. Просто се опитвайте да се придържате и никога да не се отказвате в това, което АЗ наричам Време на утеснението на Яков (Еремия 30: 7) . Никога, никога не се отричайте от ИМЕТО НА МОЯТ СИН ЯХУШУА [в] това, което ще се нарича Голямата Скръб и никога не се отричайте от НЕГОВОТО ИМЕ, дори ако това означава, че трябва да дадете живота си – дори ако това означава, че трябва да сложите глава върху студената, твърда, стоманена гилотина.

 • знайте, преди да се спусне върху главата ви, призовете ЯХУШУА и вашият дух ще бъде взет, преди твоята плът да почувства острието.
 • вие виждате, о, МОИ врагове, вижте, че нямахте, нямахте слава. 25 Защото дори не го почувстваха! Вместо това те ще стоят пред МЕН в

Небето, облечени в бяло. “Които са облечените в бели дрехи и откъде са дошли?” И са толкова много на брой, че не могат да бъдат преброени (Откровение 7: 13-17)?

Вие сте тези, които ще бъдат Гостите на Сватбената Вечеря на АГНЕТО. Тези са Думите, с които АЗ ще те утеша. С какви думи ти ще МЕ утешаваш? Как ще се подчинявате? Как ще протестирате срещу абортите и зверствата, които се случва в този свят днес? Ще мълчиш ли? Защото, когато добрите хора мълчат, злото ще надделее. Колко от вас мълчат?

 • къде са МОИТЕ църкви? Къде са тези, които провъзгласяват името на ИСУС ХРИСТОС? Защо не питаш дори за така наречения папа? Къде е той? Ще ви кажа къде е той. Той не е на ваша страна.

Но трябва да протестирате! Трябва да говориш! Вие трябва по някакъв начин да направите нещо, за да докажете, че наистина принадлежите на МЕН и служите на ЯХУШУА.

 • помнете това. Нищо, нищо, нищо не си струва за да загубите не само МЕН ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и ИММАЯХ, СЛАДКАТА СВЯТ ДУХ. Но нищо не си струва да загубите Небето! И о, последствията, ако го направите!

НИЕ искаме да получим голямо удоволствие и да посрещнем! Но отново всичко беше предопределено: ще слушате ли, ще се покорите ли, ще се покаете и ще дойдете ли при ЯХУШУА сега.

Има страница на СПСЕНИЕТО. Потърсете я на този сайт и вижте как да се молите.

 • тогава, когато сатана казва: “Ах, ха! Аз те хванах днес в грях! ”Спомни си какво АЗ казах, обади се призовете- в ИМЕТО на ЯХУШУА – кажете: „ О, съжалявам, че го направих. Моля, помогни ми да не го правя отново“. И вярвайте, че това е било простено на Кръста, ако не държите [грях] в мислите си, докато не кажете: “О, сега имам извинение за грях във всяко отношение, защото ЯХУШУА плати цената на кръста на Голгота”. Не за това е направено!
 • вие го знаете, вие глупави, цената, която плащаш за преподаването – а АЗ казвам на църквите, които правят това- че „няма такова нещо като грях; не се тревожи повече за това. ” И отказвате да говорите за Святост. Вие отказвате, защото мълчите – правителството ви накара да мълчите.

Но дори и [президентът] Доналд Тръмп заяви, че е издал указ, че сега имате право на свобода на словото. Използвайте го, докато можете. Можете да го използвате сега, времето върви, толкова бързо и вече ще видите цензура в YouTube и Google и цензура на Facebook и всички

социални мрежи – мислите ли, че АЗ не знам имената им? Мислите ли, че не знам предварително, че това ще стане?

Използвайте свободата си, деца МОИ, докато можете. И АЗ казвам това предупреждение на целия свят. Използвайте тази свобода докато можете, по всеки начин.

 • тези Слова, това, което АЗ имам да кажа, ще бъдат пуснати на този Шаву’от 2017.

Край на Словото.

Езра: Благодаря ТИ, АБВА ЯХУВЕХ, благодарим ТИ, ЯХУШУА, благодарим ТИ ИММАЯХ, за това чудесно Слово, което Ти ни даде, прекрасно откровение и тайни. Благославяме ВАШЕТО СВЯТО ИМЕ. Ние ВИ утешаваме AББА ЯХ. Ние ТЕ утешаваме, ЯХУШУА. Ние ТЕ утешаваме ИММАЯХ в ИМЕТО на ЯХУШУА. Амин.

Елишева: AББА ЯХУВЕХ искам да ВИ благодаря. Искам да ВИ хваля. Аз не се различавам от другите, както ВИЕ казахте. Аз съм просто вашият Посланник. Когато тази уста се отвори, аз не знам какво ВИЕ ще кажете. Аз изучавам откровенията с всички останали. Аз не съм от онези образовани глупаци. Не съм учила в нито едно богословско училище. Аз съм просто грешница, спасена по благодат. И Езра и аз живеем живота си всеки ден, за да получим свидетелство като Енох, за да ВИ угаждаме.

Това е нашият вик и това трябва да бъде вик за всеки, който иска да бъде част от Невястата на ЯХУШУА. За да поискаме свидетелството на Енох, че сме били намерени угодни АББА ЯХУВЕХ (Евреи 11: 5-6) и тогава няма да се наложи да умрем и ще бъдем грабнати на Небесата, във въздуха.

Евреи 11:5,6 „С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намираше, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване беше засвидетелствувано за него, че е бил угоден на Бога.

 • без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят”.

Край на записа.

Така е казано, така е записано в името на ЯХУШУА,

29 май 2017

Апостол, Пророк Елишева Елиаху

1 Шаву’а е на еврейска седмица и Шаву’от- седмици. В началото на аудиото Елишева благодари на ЯХ за Шаву’от (празника на седмиците), първоначално беше един ден празник и 7 седмици преди него. Това е и оригиналното име на Петдесетница, на гръцки, за петдесетия ден.

2 Обратното броене на Омера, на иврит (sefirat ha omer) е обратното броене на 49 дни или 7 седмици между Песах и Шавуот, започвайки след първия ден на Песах, Висока събота (Лев 23: 15-16; Второзаконие 16:

9). Шаву’от е също е празник на реколтата; Омер означава “сноп” и е бил за приношение.

3 Виж повече Пророчества на Светите езици.

4 В качество на алтернатива може да бъде “… празника Шавуот, това, което те наричат … ” вместо “когото наричат …”; обаче в Еврейската традиция Светите дни понякога се олицетворяват, особено в Събота, като ЦАРИЦА или НЕВЕСТА, която е СВЯТИЯТ ДУХ, женски на иврит РУАХ ХА КОДЕШ. Олицетворението подчертава Святостта на този ден и че БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ се очаква повече. Празникът на Шаву’от е ден на почивка, Най-високата Събота и ЯХУВЕХ говори за Святост в това време – което не бива да се приема леко, считано за “просто” още един ден.

5 ЯХ иска хората да ГО опознаят повече в Деня на Петдесятницата, така че ТОЙ го нарича с оригиналното, еврейско име Шаву’от.

6 Молитвата означава не само обръщение или молба към БОГ, но и всяко искане като цяло; молитвата също може да бъде надежда или желание. Молитвата на ЯХ, т.е. исканията на децата МУ е НЕГОВИТЕ деца да ГО познаят по-добре.

7 Шма, Израел, YAHUVEH ЯХУВЕХ ЕЛОХИМ, ЯХУВЕХ ЕХАД от еврейски може да бъде преведен “ЯХ е нашият Бог; ЯХ е ЕДИН ”, защото името ЯХУВЕХ е тясно свързано с глагола „да бъдеш“ или „да съществуваш ”. Hoveh (Хове) означава „ТОЙ Е”.

8 Онези, които наричат БОГ като “алах” в корана. Не е достатъчно да вярваме в ЕДИН БОГ без изкупление и прошка на греха.

9 Служението е родено на 10 април 1988 г. в град Грифит, Индиана, САЩ; сайтът обаче е на живо в интернет от 4 април 1995 г.

10 Тайни на СВЯТИЯ ДУХ (РУАХ ХА КОДЕШ) Апостол, Пророк Елишева Елиаху

11 Пророк Елишева беше в молитва след полунощ от 27 до 28-и. ЯХУВЕХ се издигнал от НЕГОВИЯ Трон, обявил война на враговете на това Служение и изпратил войнството на Небето да се бори срещу злите.

12 Бог даде на човека свободна воля и желание, така че никой да не загине (2 Петър 2: 9; Второзаконие 30: 15-19), затова спасението или проклятието е изборът направен от нашата душа, когато тя е съществувала преди създаването / сътворяването на този свят. (Пс.139: 16; Еремия 1: 5; Римляни 8:29; Откровение 13: 8; виж Пророчество 71). Следователно, нашата свободна воля ни определя към небето или ада – затова ни се казва: “Извършете спасението си със страх и трепет (Фил. 2:12 ). Отхвърлен човек може да бъде определен като човек, отхвърлен от БОГ без надежда за спасение (Еремия 6: 26-30; Евр. 6: 48), който похули СВЯТИЯ ДУХ (Мат. 12:31; Евр. 10: 26-31), който е единственият непростим грях (Лука 12:10) и затова трябва да има „предопределено“ проклятие (Римл. 9:22).

13 Виж въведението в Пророчества за Светите езици.

14 Завет е това, което е знак или доказателство за конкретен факт, събитие или качество.

15 Вж. предишната бележката под линия определение за отхвърления.

16 На Еврейски, медитиране (Strong # H787) може да означава говорене, мислене, възпроизвеждане на музика, говорене, тълкуване, молитва.

17 Вж. Предишната бележка под линия за това.

18 Това не важи за Небето, както го познаваме, но небесните и отвъдните светове.

19 луцифер е името на дявола, но ние умишлено не използваме това име.

20 Виж предишната бележка за проклятие, която дефинира отхвърлените.

21 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХУЛА НА СВЯТИЯ ДУХ.

22 Светия(светец) буквално означава „Свят” и така е, както Библията нарича последователите на ЯХУШУА (Евр. 6:10; Римл. 8:27; ПС 31 (30): 23; Кол. 1: 11-13; 1 Кор. Дан. 7:27 и т.н.)

23 Библията не е записано как Ной е казал тези думи, но те се повтарят

 • цялото Писание Пс. 8 : 6; 119 : 115; Мт. 7:23; 25:41; Лука 13: 25, 27 и др.

24 ЯХ преразказва / презадава въпрос към Елишева, който тя зададе няколко дни по-рано и Езра знаеше отговора от Книгата на Енох.

25 Злите хора не могат да се прославят над мъчениците – дори в това ЯХУШУА все още има победа над смъртта, когато децата МУ, дори в смъртта са освободени от болката на смъртта.

 

Bulgarian(България) Home