Пророчество 140, Излез, Невеста от Израел | Беше ли СВЕТАТА ДУХ видяна?

print

Пророчество 140

Излез, Невеста от Израел | Беше ли СВЕТАТА ДУХ видяна?

ЗАПЕЧАТАНО В ОЧАКВАНЕ ПОКАЯНИЕТО НА ЕЗРА
Езекиил 18

24. И праведник, ако отстъпи от своята правда и постъпва неправедно, ако върши всички тия гнусотии, що върши беззаконник, ще бъде ли жив? Всички негови добри дела, каквито е вършил, не ще бъдат спомнени: поради беззаконието си, що е вършил, и поради греховете си, с които е грешил, той ще умре.

30. Затова АЗ ще ви съдя, доме Израилев, всекиго според неговите пътища, казва ВЪРХОВНИЯТ ЯХУВЕХ; покайте се и се отвърнете от всички ваши престъпления, та нечестието да ви не бъде препънка.

31.Отхвърлете от себе си всичките си грехове, с които сте грешили, и направете си ново сърце и нов дух; и защо да умирате, доме Израилев?

32. Защото АЗ не искам смъртта на умиращия, казва ВЪРХОВНИЯТ ЯХУВЕХ; но обърнете се – и живейте!;

Езекиил 33

11.Кажи им: ЖИВ СЪМ АЗ, казва ВЪРХОВНИЯТ ЯХУВЕХ: не искам АЗ смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив. Върнете се, върнете се от вашите лоши пътища; за какво да умирате вие, доме Израилев?

12.И ти, сине човешки, кажи на синовете на твоя народ: праведността не ще спаси праведника в деня на престъплението му, и беззаконник за беззаконието си не ще падне в деня, кога се отвърне от беззаконието си, също както и праведник в деня, кога съгреши, не може да остане между живите заради своята праведност.

13. Кога АЗ кажа на праведник, че той ще бъде жив, а той се уповава на праведността си и извърши неправда, то всичките му праведни дела не ще се спомнят, – и той ще умре от неправдата си (…)