Пророчество 74, АЗ, ЯХУВЕХ, ОБЯВИХ ВОЙНА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ ОТ НЕБЕТО!

print

Пророчество 74

АЗ, ЯХУВЕХ, ОБЯВИХ ВОЙНА НА ПЛАНЕТАТА
ЗЕМЯ ОТ НЕБЕТО!

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез Апостол Елишева Елияху
25 юни 2004 г.

 

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
*******

Възлюбено семейство в ЯХУШУА:

Това Пророчество дойде, след като имахме сънища и се молехме за съня и това най-ново Пророчество дойде. Първо ще напишем съня долу, тъй като той раздбуди Помазанието в мен. По-долу е сънят, който беше на 6/25/04. Тези, които имат дарбата за тълкуване на сънищата, моля да ни пишете и да споделят своето тълкуване в revholyfire@hotmail.com.

СЪН

Шофьорът караше сам по пътя си автобуса на Служението. Според времето беше лято, пролет или есен, но не и зима. Внезапно чу по радиото предупреждение, че метеоритен дъжд е на път да удари земята във всеки един момент. Изведнъж пътят се изпълни с коли, движещи се в същата посока като него. Изведнъж той се обърна и отиде в друга посока, за да ме вземе. Спомни си в съня колко е разстроен, защото знаеше, че ще настъпи метеоритен дъжд и все пак не бяхме готови за това.

Той беше много уморен и спря на паркинг за камиони, за да си почине за няколко минути и ТАТКО ЯХУВЕХ му каза: “Няма време за почивка, върни се на пътя.” Когато започна да напуска паркинга за камиони, там имаше два изхода: един наляво и един надясно. Изходът вляво беше широк, асфалтиран и гладък. Изходът отдясно беше тесен, нагоре и имаше много стръмен спад надясно. Той си спомни как си мислеше, че автобусът ще се преобърне ако тръгне към изхода на дясно, но ЯХУВЕХ му каза, че това е изходът, който трябваше да вземе.
Край на съня (тълкуване по-долу).

Вярваме, че водачът символизира хората, които не са готови и трябва да разберат, че това не е лесен път, по който поемаме в този свят, но той ни държи в безопасност.
******

ПРОРОЧЕСТВО 74

АЗ, ЯХУВЕХ, ОБЯВИХ ВОЙНА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ ОТ НЕБЕТО!

О глупави, глупави хора, вие сте мъже, вие сте жени от земята, вие, които се заговаряте против МЕН, вие, които се опитвате да водите МОИТЕ Истински Деца на заколение, като овце за клане. Вие, които приемате закони и изхвърляте предишни закони, казвайки: “Те са остарели.” Вие забравяте, че „АЗ СЪМ” е Древният по Дни. Какво ще правите, о, глупави хора на тази земя? Вие, които имате своите високи технологии, оръжия за масово унищожение, язви и болести, които изобретихте с ръката на сатана. Вие, които сте толкова богати и надути, вие, които сте построили подземни градове. Вие, които ходите и завладявате планетите, които АЗ не съм ви казвал да завладявате. Не е ли достатъчно, че вече сте разрушили една? Трябва ли да завладеете и другите? Нямате ли достатъчно войни на тази земя? Трябва ли да потърсите по-големи проблеми?

Какво ще направите за да се унищожите взаимно, заплашвате се един друг, война след война заради алчност, заради власт, но докато правите това, не знаете кога, АЗ, ЯХУВЕХ, постанових война от Небето и вие не можете да я спрете. Вие, които се подигравате с МЕН, вие, които се подигравате с истинските деца на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, вие, които правите заговор да откраднете техните свободи. АЗ, ЯХУВЕХ, постанових война от Небето на тази планета и злите ще бъдат убити. Вие мислите, че ще отидете и ще се скриете, вие, които се подготвяте и сте зли, вие се грижите само за собствените си семейства. Колко милиона сте похарчили? О, казвате милиарди. Вие, които вземате пари от джобовете на хората, казвате: “Имаме нужда от повече данъци”. Вместо това парите се изразходват за изграждането на подземните ви градове. Лукс от всякакъв вид, съкровищата които сте натрупали и използвате парите на хората за да имате място където да избягате докато мислите, че те просто ще умрат.

Но това съм АЗ, ЯХУВЕХ, АЗ, ЯХУВЕХ, СЪЗДАТЕЛЯТ не само на тези планети, но и на всичко, което е между тях и АЗ ще хвърлям камъни от небето. И както в Содом и Гомор и в седем града, АЗ съм същият ЯХУВЕХ, който унищожи Ниневия. Въпреки, че й дадох време да се покае, нима най-накрая не беше унищожена? АЗ съм същият ЯХУВЕХ, също така Древният по Дни и това, което АЗ направих веднъж, АЗ ще го направя отново. Вие сте толкова заети с войните си, дори не се страхувате, нито МЕ забелязвате, как отново и отново АЗ ви давам знаци в небето и унищожението се приближава към вас. Но не и за Децата МИ, о, вие мислите, че те са толкова неосведомени и наивни, но забравяте, о, злите на луцифер, че те наистина принадлежат на МЕН. Те нямат пари за да се подготвят, но знаят, че имат НЕБЕСЕН БАЩА ЯХУВЕХ, който се грижи. Това ще бъдат ръцете на МОИТЕ Ангели, които ще ги защитят от гнева, който идва от Небето. Защото правителствата ви вземат парите и отиват и казват, че ще завладеят космическото пространство. От кога АЗ съм им дал планетите, защото те дори не са се погрижили за това, което АЗ вече съм им дал.

О, защо масите продължават да мълчат? Защото дори някои от езичниците знаят, че законите, които се създават сега, ги карат да треперят и се клтят. АЗ съм ЯХУВЕХ и наистина мразя злите на тази земя. АЗ съм същият вчера, днес и завинаги. АЗ няма да се променя заради прищявките на човека. Америка, казваш, че не се нуждаеш от БОГ? Когато дори езическите страни се покланят на чужд бог. Защото те знаят, че сами по себе си са нищо, защото желаят по-висша сила и въпреки, че е фалшива поне признават, че не са Бог. О, но ти зла, зла, зла нация, Америка. АЗ не говоря за МОИТЕ Деца, за Овцете и за Агнетата. АЗ говоря за вас, злите политици и подстрекатели на войната, които правят опит да завладеят космоса, както и всяка страна на тази земя, от море до море, Америка, ако намерите начин бихте казали: това принадлежи на мене.

О, издавате указ за войната и окупирате семето на Исмаил, но забравяш, че то все още е семето на Авраам. Деца МОИ, АЗ самият съм вашият щит. Вие, които живеете в Америка, плачете и скърбете защото АЗ издадох указ за война с Америка. Защото тя е насилник на всички страни, толкова надута от гордост, вече не признаваща, че вие сте се надявали на БОГА. Дори искат да премахнат думата БОГ и всичко Свято от очите на хората. О, но вие, други нации, които слушате отдалече, не сте по-добри, защото политиците виса ви подвели. Хора, вие взехте участие в това, което не знаете. Защо не знаете? Защо не вярвате, че АЗ, ЯХУВЕХ, издадох указ за война с тази планета Земя? Защото клатите юмрук към МЕН. Защото казвате: “Аз ще бъда освободен от ТВОИТЕ Закони.” Тогава ще опитате гнева МИ. Но не и за децата МИ, не за тези, които поставят ЯХУВЕХ и ЯХУШУА на първо място в своята любов и в живота си. Не за тези, които викат: “Искаме да ВИ познаем, да ни покажете ВАШАТА воля, да ни покажете ВАШИЯ път, да ни покажете как можем да ВИ зарадваме днес.” Вие не сте МОЯ враг и АЗ ще ви защитя тогава.

Вие, които изпълвате църквите сте толкова надути и толкова горди. Вие казвате кои заповеди трябва да се спазват, коя заповед е остаряла, която вече не трябва да следвате. Казвате, че МЕ познавате, но никой не МЕ познава, освен МОЯ СИН. Но МОИТЕ истински деца викат: “О, ТАТКО, ние искаме да ВИ познаем, о, точно както Моисей ВИ познаваше АББА, ние искаме да ВИ познаем, ЯХУШУА, нашият скоро идващ МЛАДОЖЕНЕЦ, ние искаме да ТЕ познаем.” Първите плодове, които са изкупени сега казват и тази молитва защото сложих в сърцата им да плачат и да ги е грижа.

АЗ, ЯХУВЕХ, издадох указ за война с тази Земя. Огън идва от Небето и никой не може да ME спре. Трябва ли АЗ да ви напомням какво се случи с Вавилонската кула? Така ще бъде пак и вавилонските ви кули ще паднат. АЗ ви дадох възможност след възможност да се покаете. АЗ казах на хората да вземат обратно свободите, които са премахнати. Те само свиват рамене и казват: “Какво можем да направим? Нищо.” Вестниците ви са цензурирани, новините ви са цензурирани. Но все пак можете да протестирате. Защо дори не принасяте молитва?

АЗ съм наредил тази Предвестница да започне да казва нова молитвата. Не излизайте от това, че хората трябва да бъдат мъченици заради МЕН. Къде са молитвите? Трябва ли да ви напомням за Саул, когото наричате Павел? Не знаете ли, че ходатайствените молитви продължиха упорито и затова той бе спасен. Наредил съм преди време на тази Предвестница да започне да се моли за силово поле, което ще обгърне вашите тела, за да бъдат защитени от оръжията на човек и всеки, който се приближава към вас. Тези, малкото МОИ избрани, които са наречени първите плодове, защото вие сте МОЯ избор. Сякаш преглеждате касета със зеленчуци, не избирате ли най-добрите зеленчуци? АЗ също избрах МОЯТА Невеста, МОИТЕ Избрани и MОИТЕ Отбрани! Има силово поле, което ви обкръжава, което човек не може да види, докато оръжието буквално е насочено към вас. Те се стремят да контролират ума ви.

Злите искат да отнемат вашата воля, но те забравят, Възлюбени МОИ, че това е МОЯТА воля, това е МОЯТ ДУХ, МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ и те не могат да ги докоснат. Не е вашият ум, защото сте го дали на МЕН, така че вашият СЪЗДАТЕЛ може да говори с вас, за да можете да МЕ чувате и АЗ издигнах Пророци по МОЯ СОБСТВЕН ДУХ. Фалшивият казва: “Не слушайте пророците.” Но АЗ винаги имам Пророк. АЗ изпратих Пророка на Пророците, ТОЙ Е МОЯТ СИН ЯХУШУА. ТОЙ не напусна тази земя, докато не дойде Утешителят, който даде истинския дар на пророчеството, така че МОИТЕ Деца могат отново да чуят.

Искате ли да знаете защо не можете да чуете? Защото толкова много хора изпитват трудности и казват: “Аз просто ще слушам какво казва този Пророк.” Но трябва да се научите да МЕ потърсите сами. Желайте с цялото си сърце да чуете гласа МИ и АЗ няма да ви разочаровам. Дори Библейските кодове, някои истински, някои са фалшификати и думи тук и там, ако нямате прозрение, сатана ще ви ги вземе и ще ви подведе. И така, пазете се от това когато слушате, съвпада ли с МОЕТО Слово?

Пазете се от лошите предсказатели, които дават пророчества без никаква надежда в заключение. Тази Предвестница винаги изрича думи на предупреждение на враговете си, но АЗ никога не съм пророкувал за това какво ще се случи, така че да не ви остане надеждата, че АЗ контролирам, че АЗ защитавам и АЗ, ЯХУВЕХ, ще защитавам тези, които са наистина МОИ. Как ставате МОИ? Приемайки ЯХУШУА ХА МАШИАХ, който гърците наричат Исус Христос. Защото АЗ никога не правя нищо без предварително предупреждение от МОИТЕ Пророци, затова сега АЗ изпращам тази Предвестница да ви предупредя какво ще се случи. Най-добрият начин да се подготвите е да потърсите МОЕТО лице, да потърсите МОЯТА воля, защото все още имам изолирани места. Представете си ръката на Всемогъщия Създател ЯХУВЕХ в сражението с камъните от Небето. Но вие мислите, че имате камъни, които да хвърляте обратно, АЗ обаче казвам: “Вие нямате нищо”. Америка, АЗ се смея на вашите червени тревоги (висока степен на готовност) защото унищожение ще дойде върху тази страна. Тези, които АЗ сметнах достойни само за унищожение и ще дойде от Ръката на ТОЗИ, който създаде Небето както и Земята.

О, глупав, глупав човек, какво ще правиш, когато осъзнаеш твърде късно, че войната е обявена от Небето. Но онези, които наистина принадлежат на МЕН, тези, които буквално вземат Тората, които вярват, че АЗ мога да защитя тези, които МЕ поставят на първо място в живота си и в тяхната любов, тези, които поставят всичко на жертвения олтар ще откриете, че АЗ, ЯХУВЕХ, не мога да лъжа. О, глупава земя, зли живеещи на тази земя, това е вярно, както АЗ казах на тази Предвестница отдавна, когато тя видя земетресения, когато видя вятъра, заедно с него наводнения и вулкани. Онези, които оцеляха и бяха зли и дори онези, които са праведни чрез МОЯ СИН, тя чу тези думи: “Край на първия рунд, започва втория рунд”. Това е като бокс, колко рунда? И това ще се случи, когато най-малко знаете, затова АЗ ви казах Деца МОИ: “Скрийте се за един малък миг” [Исая 26:20]. Скрийте се в присъствието на гърдите МИ; скрийте се под МОИТЕ Крила защото АЗ, ЯХУВЕХ, ще ви защитавам по това време. Същият този, който ви защитава сега, АЗ ще ви защитя по това време.

Така че молете се предварително за това силово поле, Деца MОИ, молете се предварително за тези, които умират с мъченическа смърт на този свят в МОЕТО ИМЕ, в ИМЕТО НА МОЯ СИН. Не само предполагайте само когато предполагате, че имате нужда, АЗ ви напомням кои са първите три букви (на английски предполагам е „assume”, първите три букви „ass” означават глупак – бел. на прев.)? Слушайте гласа на тази Предвестница, защото АЗ наистина ви предупреждавам, като го правя отново и отново, от Небето идва разрушение, толкова страшно зрелище, че светът ще закрие очите си.

Вие, които измисляте тези болести и язви, те ще дойдат при вас и вашите семейства. Не можете да разберете защо. Но РУАХ ХА КОДЕШ
и Пролятата КРЪВ на ЯХУШУА са вашите антитела, от които МОИТЕ Деца ще се възползват и язви няма да се доближат до дома им. Всички тези, които са намерени угодни на МЕН, това е МОЕТО обещание за МОИТЕ Възлюбени Бебета, Невеста, Избрани и Отбрани.

Затова се скрийте, Деца МОИ, за един малък миг, защото АЗ отново казвам: „АЗ, ЯХУВЕХ, постанових война от Небето на МОИТЕ врагове, на тези, които МЕ подиграват, на тези, които пренаписват МОИТЕ Закони, за онези, които се опитват да водят овцете МИ на заколение.” АЗ, ЯХУВЕХ, постанових война от Небето, но вие не знаете кога ще падне унищожението.

Толкова много мъртви и няма време за погребване, вашите политици ще ридаят. Те клатят юмрук към МЕН, а сега АЗ клатя МОЯ юмрук към тях. Ужасно е да паднеш в Ръката на ВСЕМОГЪЩИЯ ЖИВ ЯХУВЕХ , защото АЗ съм началото и нямам край. Но вие, от друга страна, о, МОИ врагове, вие сте само крехки жени и мъже.

Глупави, глупави, глупави хора от този свят, какво ви е необходимо,
за да чуете? Защото АЗ говоря с вас чрез времето, просто клатите глава и казвате, не е ли странно? АЗ ви казах, че ви говоря чрез наводнения; дори не обръщате внимание на ураганите. Колко хора трябва да умрат, преди очите ви да се обърнат към МЕН? Изглежда просто, ако това са само сгради и жертви, дори няма да МЕ разпознаете. Така ще видите как времето ви става по-странно. Човекът смята, че може да контролира времето. О, ти се хвалиш, Америка, че имаш машина, но ти забравяш, кой е този, който съхранява градушка, кой съхранява снега, кой съхранява дъжда, кой прави вулкана да изригва. Забравяш този, който разтърсва земята и АЗ нямам нужда от машина.

Защо мислите, само когато вашите войници падат, АЗ виждам само сълзите на вашите близки. Но в други държави, тези, които смятате за вашите врагове, защо мислите така о, Америка и тези други страни също, АЗ ви казвам, защо мислите, че сълзите, проляти за мъртвите, АЗ не виждам? Болката не усещама! Горко на нации, които се надуха от гордост. О, Америка, дори вашето “i” е с точка в думата pride (гордост).

Срам МЕ е, защото АЗ благослових с богатството някои от МОИТЕ Собствени Деца и те казват, че МЕ следват, дори идват тук за да слушат Словата, които давам на МОЯТА Предвестница и въпреки това те събират и натрупват богатството, което АЗ им дадох. Казват, че е за дъждовен ден (черни дни). Дадох им кораби, дадох им земи, дадох им самолети, дадох им злато, дадох им сребро и ги осъждах отново и отново.

Защото те съхраняват своите съкровища тук на земята, техните антики, банковите си сметки и въпреки това складовете им на Небето са фалирали. Трябва ли да ви напомням кой беше ученикът на ЯХУШУА, който следваше Тората, който вярно следваше всичко, което МОЯТ СИН ЯХУШУА говореше, но когато отиде при ЯХУШУА и каза: “Какво друго да направя?” Не му ли каза ЯХУШУА: „Продай всичко, което имаш и раздай на бедните“, а мъжът си тръгна, тъжно клатейки глава, не.

Защото вие виждате, Деца МОИ, той направи богатството на този свят по-важно от БОГА, на когото твърдеше, че служи. Нищо не се е променило и АЗ скърбя заради това. О, къде са децата с алабастрените съдове (Матей 26: 7)? О, къде са сълзите? Кой умива краката на СИНА МИ?

Къде са онези, които ще скърбят, плачат и въздишат заради греховете на този свят, които МИ носят толкова много скръб? Защо жалеете само за собствените си войници? Защо не оплаквате другите? Вашият враг не е това, което вашето правителство нарича ваш враг, но вашият враг е луцифер. Вашият враг е всеки, който нарича себе си МОЙ враг. Вашият враг е против всичко, което е Свято. Вашият враг ви казва, че това, което е грешно, е правилно. АЗ гледам, Очите МИ гледат тук и там по тази земя, за да видят кой наистина се интересува и знам, че това са МОИТЕ Деца, защото вие ще го издигнете в молитва. Вашият враг са тези, които изваждат невинни бебета от утробите на майките и ги хвърлят в кофа за боклук или ги смилат и слагат в козметика. Това са вашите врагове.

АЗ ви дадох предупреждение в Езекиил 9; АЗ слагам печат на тези, които ще бъдат защитени от МОЯ гняв, когато очите ви са насочени от война след война. Забравяте, о, врагове, АЗ ще имам последната дума. АЗ говоря от Небето и много бързо ще видите, че АЗ съм ТВОРЕЦЪТ ЯХУВЕХ, който няма да бъде лесно подиграван.

АЗ запазвам гнева СИ за МОИТЕ врагове, за всички онези, които вземат думата брак и оскверняват дори названието. Те обявяват на този свят еднополовите си бракове. Те маршируват на своите гей паради; издигат греховете си пред света. Но о, глупави мъже и глупави жени, АЗ, ЯХУВЕХ, имам последната дума. Вие само прокарвате своя път до нивото на ада, където ще слезете.

Вонята на греховете на тази земя е достигнала Небето и сега АЗ нямам друга възможност освен да обявя война на тази земя от Небето. Очите ви ще видят в небето това, което не искате да виждате. Но това няма да бъде човешко оръжие, затова не се заблуждавайте, защото АЗ, ЯХУВЕХ, обявявам война, както направих преди, АЗ ще го направя отново.

И така, Деца МОИ, АЗ предупреждавам за това, какво трябва да се случи, гледайте ръцете ви да не са виновни, гледайте устата ви да предупреждава, така че кръвта на нечестивите да не е на ръцете ви. Това е само по МОЯТА милост, АЗ дори имам Пророци, които да предупреждават, защото дори МОИТЕ СОБСТВЕНИ ДЕЦА поклащат глави и някои презират тези Пророчества. Но АЗ не правя нищо без първо да го открия пред пророците (Амос 3: 7), затова АЗ отново заявявам от тази Предвестница, това е обявяване на война!

Тези, които се покайват пред МЕН, тези които проливат сълзи на разкаяние, онези, които се обръщат към ЯХУШУА ХА МАШИАХ, тези които днес ще се подчинят и ще се обърнат от злите си грехове, АЗ съм верен и ще простя (1 Йоан 1: 9) преди да е станало твърде късно. Но АЗ ви казвам това, Деца МОИ, това е само малък остатък от тази човешка раса. О, Америка и Англия, и всички онези, които се надуха от гордост: трябва ли АЗ да ви напомня, че гордостта идва преди голямото падение (Притчи 16:18), голямо падане идва и никой не може да ви спаси. Така че, Деца, вие сте били предупредени. Вие ще знаете какво означава това, когато видите огън в небето. Затова скрийте за малко, Деца МОИ.
******

Така е казано, така е написано 25.06.04
 
Предвестница на ЯХУШУА, Апостол Елишева Елияху

Моля, споделете това с всички, които трябва да бъдат предупредени. Не искам да съм отговорна за нечия кръв по ръцете си, защото те не са били предупредени (Езекил 3: 17-21).