Пророчество 81, О, Израeл! АЗ, ЯХУВЕХ, те укорявам!

print

Пророчество 81

О, Израeл! АЗ, ЯХУВЕХ, те укорявам!

Казано / Написано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
 
24 януари 2006 г., от 19:00 ч. (1-ва част на Пророчеството)
ЯХУВЕХ каза да не се освобождава още, защото не е завършено.

 

Втората част е издадена на 7 февруари 2006 г. – 17:00 часа

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

О, Израел, Израел! Какво друго да направя, АЗ изпратих СВОЯ СИН ЯХУШУА.
******

[Аудио касета]
Елишева казва: “Хмм”.
 
„Спри, спри, спри!” [ ЯХУВЕХ каза да спрем и да вземем нашата духовна власт, първо свързвайки сатана и неговите демони от района, в който живеем, свързвайки всички принцове, власти, началства и владетели в небесните места в тази област, в името на ЯХУШУА, така че това Слово да не може да бъде възпрепятствано.] [Елишева продължава в Светите езици и това е молитвата, която излезе под помазанието.]

„Това Слово беше дадено на Израел след сън, който разбуди в мен помазанието. Ето защо AЗ ви моля, АББА ЯХУВЕХ, защото ме обичате, защото ВИЕ ме създадохте, ВИЕ създадохте тези устни и този език, аз бих предпочела да не сте ме създавали, отколкото да ми позволявате да пророкувам лъжливо Слово от ВАШЕТО име. Така че, ако това наистина е ВАС, нека излезе това Слово. Ако не – нека тези думи да изчезнат.

В името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ се моля. Аз ВИ моля, АББА ЯХУВЕХ , в името на ЯХУШУА, да поставите ВАШИТЕ небесни въглени на тези устни. Нека ВАШИТЕ думи да излязат така както никога преди (Святи езици) Свят, Свят, Свят, ние ВИ благодарим , АББА ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. ”

[Спрях това Слово, което идваше тук, докато не взех духовна власт.] О, Боже, Свят, Свят, Свят АББА ЯХУВЕХ, какво искаш да кажеш? ”
******

ПРОРОЧЕСТВО 81
О, Израeл! АЗ, ЯХУВЕХ те укорявам!

О, Израел, о Израел, ти си като ябълка в очите МИ, която има червей в нея, АЗ те укорявам! АЗ, ЯХУВЕХ СЪМ ТОЗИ, на когото Авраам, Исаак и Яков се покланяха и се подчиняваха,

АЗ , ЯХУВЕХ, ТЕ УКОРЯВАМ!

Казвате защо ние трябва да се откажем от земята, дадена ни от нашите предци? АЗ ви задавам този въпрос: ходите ли по Тората? Живеете ли по Тора? Както вашите предци?

О, Израел, точно както МОЯТ СИН ЯХУШУА бе предаден от Юда за 30 сребърника, вие също имате Юда, този, който ви дава така наречената пътна карта на света, която ще свърши само при вашето унищожение, за да подготвите пътя за този, който се нарича антихрист, антимесия.

Хората казват, че вие сте Света земя, но АЗ, ЯХУВЕХ, казвам, че няма святост. Толкова малък остатък имам АЗ, който всъщност ходи по Тората и живее по Тората. Вие имате фарисейски дух. И АЗ ще ви кажа: макар че не АЗ съм разделил земята ви, АЗ ще позволя на врага ви да направи това заради вашето непокорство.

Но АЗ ви казвам това, кълна се в това, в МОЕТО СОБСТВЕНО ИМЕ, АЗ, ЯХУВЕХ, се кълна в това. АЗ ще отмъстя на враговете ви, защото това е МОЯ и само МОЯ власт да ви наказвам по начина, който АЗ постанових. Тези врагове, които се изправят срещу теб, ще имат съдбата на Юда. АЗ, ЯХУВЕХ, имам милост към Светия Остатък, онези от вас, които плачат и скърбят и ридаят, като виждат предателството на Юда, онези от вас, които се застъпват за земята, за Ерусалим, онези от вас, които презират и осъждат човека на греха. Онези от вас, които призовават МОЕТО Име, в Името на МОЯ СИН ЯХУШУА, АЗ ще бъда милостив и АЗ ще ви благословя. Вие не сте назначени за MОЯ гняв.

Но вие, о, Америка и други страни, които ще се присъединят към вас, които ще посмеят да докоснат това, което АЗ ви казах да не докосвате, да разделяте това, което АЗ ви казах да не разделяте, ще изпитате съдбата на Юда. Ще прокълнете деня, в който хвърлихте 30 сребърника на Израел. Когато разделяте земята, като подкупвате един, за да раздели земята, така АЗ ще ви разделя във всички отношения. 2005 г. беше само пример. Вие не знаете, дори не разбирате какъв ужас е на път направо от небето, който никой човек не е изпратил. Израел, Израел, докога ще воюваш против МЕН? АЗ знам деня, в който най-накрая ще се откажеш от своя пътя заради МЕН. Да, но по кървави пътища трябва да минете, докато не дойде МОЯ СИН ЯХУШУА и вие възкликнете: “Благословен онзи, който идва в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ“.

Но до онзи ден, о, по какъв кървав път трябва да минеш. Мъртви наоколо, от ляво и от дясно, ридаещи и оплакващи за целия ужас, който идва през нощта. Вие знаете по-добре, знаете по-добре от МЕН и все пак правите това, което ви казах да не правите. Взехте подкуп, символично наречен 30 сребърника. АЗ покривам лицето СИ всеки път, когато чуя, че Израел се нарича Свята Земя. АЗ гледам навсякъде и има само един остатък, който може да се нарече Свят за МЕН и те са тези, които плачат и риадят, защото виждат какво се случва на тяхната земя.

Аборти и хомосексуализъм, порнографията, блудството, идолопоклонството не трябва да имат никакви части с вас. Отново и отново АЗ виждам фарисейския дух, който все още ви контролира. Вие, Израел, имате вид на благочестие, но колко благочестие има вътре? АЗ, ЯХУВЕХ, ви укорявам и АЗ ви наказвам и това току-що започна

Зли равини, които не са равини, но се осмеляват да се наричат Равини, имат вид на благочестие, но нямат Благочестие вътре. Те нямат страх от МЕН, ЯХУВЕХ или МОЯТ СИН ЯХУШУА, или цената, която ТОЙ е платил на Голгота. Те са подходящи само за MОЯ огън на унищожение. АЗ имам остатък, такъв малък остатък. Те дори потръпват от Името на Равина, защото са скромни пред МЕН и това са онези, които МЕ радват, които казват, че има само един равин и неговото име е ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

О, Израел, АЗ гледам на вашата земя и колко тя не прилича на Тората. Беззаконието изобилства и се чудите защо? Страхувате се от враговете си в този свят повече, отколкото се страхувате от МЕН, АЗ, ЯХУВЕХ. Вие позволихте на тези, които наричате равини, да откраднат МОЕТО СВЕТО ИМЕ, за да ви учат: “Не изричай това Име, не си достоен да призовеш Името на ТВОРЕЦА! „Не вярвайте на тази лъжа!” Призовете МЕ отново в МОЕТО ИМЕ, ЯХУВЕХ и използвайте Името ЯХУШУА, за да се доближите до Трона МИ. Имате право да знаете МОЕТО име. Кое дете не знае Името на Баща си? Не вярвайте на тази лъжа. В МОЕТО Име има помазана власт и АЗ ще чуя и ще отговарям на вашите викове, когато дойдете при МЕН в Святото Име на МОЯ СИН ЯХУШУА!

Прочетете Писанията си. Колко пъти АЗ съм ти казвал да призовеш МЕН, МОЕТО Име и АЗ ще те избавя? Запитайте се, кой е този, който би ни научил, че не сме достойни да се позоваваме на Името на СЪЗДАТЕЛЯ? Това бяха дяволски учения, преподавани от вашите собствени Равини. Не вярвайте тази лъжа. Повикайте МЕ отново в МОЕТО име, ЯХУВЕХ за пореден път и използвайте Името на ЯХУШУА, за да стигнете до МОЯ трон. Позволено ви е да знаете МОЕТО ИМЕ. Какво дете не знае Името на бащата? Не вярвайте на тези лъжи. Има помазана сила в МОЕТО Име и АЗ ще чуя и ще отговоря на виковете ви, когато дойдете при МЕН в Името на МОЯ СВЯТ СИН ЯХУШУА!

Прочетете вашите собствени писания. Колко пъти АЗ ви казвам да се призовете МОЕТО Име и АЗ ще ви избавя? Запитайте се кой е този, който би ни научил, че не сме достойни да призоваваме Името на Създателя? Това е лъжата на дяволската доктрина, научена ви от вашите собствени равини. Съпротивлявайте тези лъжи. АЗ не съм Б-Г. АЗ не съм Г-под. Когато изтриете МОЕТО Име, вие сте съгрешили и безсмислено сте отнели МОЕТО Име. АЗ съм ЯХУВЕХ. Въпреки това, че го произнасяте (ЯХВЕХ, ЯХВЕ), вие поне признавате МОЕТО Име. Предизвиквам да МИ кажеш, къде АЗ съм казал в Светото Писание, че не си достоен да призоваваш МОЕТО Име? МОЕТО Име не е Ха Шем (името). МОЕТО Име не е просто Адонай (Господ)!

АЗ, ЯХУВЕХ, съм Творецът на всичко. Името МИ не е се пише Бог. Тези етикети и заглавия са ми били дадени от вашите равини и преводачи от Писанията, които искат да изключат МОЕТО Име като го пишат YHVH или YHWH. АЗ дадох на всички име. АЗ СЪМ ЯХУВЕХ, АЗ имам Име. Докажете, че МЕ обичате и МИ се доверявате, използвайки MОЕТО Свято Име. Нима цар Давид не е призовал МОЕТО Име за избавление? Не сте ли чели Псалмите си? Какво означава обещанието от Псалом 91 , ако призовете МОЕТО Име? О, Израел, толкова много неща са откраднати от вас, дори Светите Книги са пренаписани, за да се изключи МОЕТО Име. Върнете онова, което е било откраднато и ще видите, че когато викате към МЕН, ЯХУВЕХ, в името на МОЯ СИН, ЯХУШУА, АЗ няма ли да ви спася бързо от враговете.

О, Израел, о, Ерусалим, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, МОЯТ СИН беше изпратен от Небето, роден от Еврейска девица. ЯХУШУА е евреин и пророкуваше в земята ти и вършеше чудеса, слепи проглеждаха, куци прохождаха, глухи чуваха, неми говореха, прокажени бяха очистени, болните бяха изцелени, и мъртвите възкръснаха в земята ви, о, Израел. ЯХУШУА учеше във вашите собствени храмове през Шабат, съблюдаваше всички Святи Празници, не виждате ли, че ЯХУШУА е символ във всички тези Святи Празници?

ЯХУШУА е извършил безброй чудеса във вашата земя. ТОЙ учеше и е Живата Тора, както ТОЙ пророкуваше. ЯХУШУА живя и беше екзекутиран заради този свят, въпреки че беше безгрешен. ЯХУШУА възкръсна от мъртвите, от гробницата в Израел, изливайки СВОЯТА Свята Кръв на земята, когато хората викаха: “Разпни ГО” на Голгота. ЯХУШУА се молеше за теб с последния дъх: “AББA, прости им, те не знаят какво правят.” Затова АЗ помилвах земята ти, Израел, Ерусалим! Както ръцете на ЯХУШУА са били приковани към дърво с остри шипове, пронизали ръцете МУ, ТОЙ издържа мъчения и страдания, които обикновен човек не може да издържи.

АЗ, ЯХУВЕХ, избрах вашата земя, о, Израел, за да се роди единствения МЕСИЯ на този свят. Толкова много АЗ, ЯХУВЕХ, те обичам и съм благосклонен, о, Израел. Кръвта на ЯХУШУА ще попречи на вашия Израел да бъде напълно унищожен и заличен от картата на света, въпреки че дори Името ЯХУШУА повечето евреи презират и отричат НЕГОВАТА БОЖЕСТВЕНОСТ. Вените и артериите на ЯХУШУА са разпръснати из Израел. ЯХУШУА проля СВОЯТА Кръв на живота, която пропи в земята на Голгота и сега достига духовно до 4 ъгъла на тази земя. АЗ, ЯХУВЕХ, те избрах, о, Израел, от всички народи по света да направиш това. Защото който може да повярва и приеме МОЯ СИН ЯХУШУА като Свята Кръвна Жертва за опрощение на греховете. ЯХУШУА е единственият ХОДАТАЙ пред МЕН, ЯХУВЕХ.

ЯХУШУА е единствената Света Изкупителна Кръв, която АЗ ще приема. За онези, които отказват тази Пролята Кръв да отмие греховете им, тези, които отказват Безгрешната Кръв на ЯХУШУА, как ТОЙ е екзекутиран на мястото на грешника, ще бъдете съдени от Моше (Мойсей), който няма да има милост към вас, когато казвате, че ЯХУШУА не е достоен да бъдете наречен СИНЪТ НА ЯХУВЕХ и вашият МАШИАХ и сте мислили, че да бъдеш евреин и да следваш Тората е достатъчно, за да спасиш душата си. Глупави хора, не знаете ли, че няма нито един идеален човек, който да е ходил по тази земя, с изключение на МОЯТ СИН ЯХУШУА. Докато Израел отново не извика „Осана” за ЯХУШУА и ТОЙ владее като ЦАР на царете, няма да има истински мир, докато Израел не признае ЯХУШУА, МОЯТ, на ЯХУВЕХ Единствен Роден СИН, напълно безгрешен, роден от девствена еврейска слугиня . И ЯХУШУА е всичко, което ТОЙ пророкуваше и всичко, което беше предсказано от древните пророци, предсказали НЕГОВОТО пришествие.

Сърцето на ЯХУШУА пулсира по целия Израел, НЕГОВИТЕ вени и артерии носят само Светата Кръвна Жертва, която измива зловонието на греховете на целия свят, за онези, които признават, че АЗ изпратих ЯХУШУА в МОЕТО на ЯХУВЕХ Име, за да бъде единственият МАШИАХ.

О, Израел, няма прошка на греховете без кръвна жертва. Къде е твоята кръвна жертва? Наистина ли мислите, че едно животно отново ще бъде достатъчно? О, Израел, о, Ерусалим, не можеш да не видите, че няма да има истински мир. Страхът, плачът и кръвта ще продължат да текат по вашата земя, докато не упрекнете Юда, който също идва под формата на политици и зли фарисеи, зли равини, с вид на благочестие, но без благочестие вътре. Израел, пази се от идването на сина на сатана, той е син на погибел, който ще дойде със своя лъжлив мир и ще те излъже, когато мислиш, че е настъпил мир, сега можеш да махнеш охраната си. Вместо да се доверите на единствения ПРИНЦ на света и да приемете единственото безгрешно умилостивение с кръвта, която АЗ ви дадох чрез МОЯ СИН ЯХУШУА на Голгота.

Няма спасение, няма истински мир за теб, о Израел, докато вече не отхвърляш Новия Кръвен Завет , който АЗ ти дадох чрез ЯХУШУА, защото ЯХУШУА е единственият Свят МАШИАХ (МЕСИЯ)! Старият кръвен Завет не може да спаси душата ви от Ада. Стария кръвен Завет беше само до определеното време, когато щеше да има по-добър, Новия Кръвен Завет. О, Израел, спри да се адаптираш към идеите за това, което другите нации смятат за грях. Вместо да бъдеш като цар Давид отново. Хвалете МЕН, ЯХУВЕХ и смирете се и се покайте за греховете си в името на МОЯТ СИН ЯХУШУА. Не разчитайте на нито една нация, която да ви спаси от гибел, ще бъдете силно разочаровани.

Поради Завета, който АЗ сключих с Авраам и СИНА МИ ЯХУШУА, АЗ ще излекувам вашата земя, когато се покаете пред МЕН, ЯХУВЕХ и се върнете да следвате законите на Тората, които Моше (Мойсей) ви даде на планината Синай. Стойте за Светост, дори светът да ви се смее. О, Израел, не хвърляйте камъни по пророците, или затваряте, или убивате пророците, които АЗ ще изпратя до теб за да ви укоряват. Вместо да бъдете благодарни, че АЗ ви обичам достатъчно, за да ви накажа и да ви предупредя, преди АЗ да освободя МОЯ гняв срещу онези, които отказват да се подчинят и които са МОИ врагове.

Вашата стена на плач е пропита със сълзи и пропита с молитви, молейки за милост. Вашите врагове ви заобикалят от всички страни. Сега тези, които са ви измамили ви убедиха да обърнете евреи срещу евреи, дори убивайки се един друг, прогонвайки се един друг от домовете и земите си, предавайки се един друг. Избягали сте от вашите Голиати, вместо да се обърнете към МЕН, както направи цар Давид, овчарчето. АЗ не мога да ви благословя, докато не застанете за Святостта. О, Израел, АЗ ви давам това обещание и ви напомням чрез тази МОЯ слугиня. Ще бъдете победени, но не напълно унищожени. О, Израил и о, Ерусалим, ще бъдете объркани, но не изоставени. АЗ, ЯХУВЕХ ще ви изпратя надежда, когато изглежда, че няма спасение. АЗ, ЯХУВЕХ, ще ви накажа, но няма да ви напусна. Ще бъдете тъпкани от езичниците, но отново ще блестите в по-голяма слава. Както по времето на Мойсей, АЗ ще благословя онези, които се подчиняват и МЕ благославят и ще прокълна онези, които не се подчиняват и проклинат МЕН, ЯХУВЕХ.

Този свят ще види, когато МОЯТ гняв се излее в тези последни времена, АЗ ще скрия онези, които са скрити в МОЯ СИН ЯХУШУА. Всички бедствия, които се изляха по времето на Мойсей, ще бъдат изляти в по-голяма степен върху МОИТЕ врагове от МЕН, ръцете на ЯХУВЕХ. Там отново ще има мъченици като Апостолите и Пророците от древността и всички онези, които са Святи, чиято кръв течеше тогава и дори както се прави и досега в различни части на света, защото МОИТЕ Свети никога няма да правят компромиси и да отрекат, че ЯХУШУА е единственият МАШИАХ и МОЯТ Единствено Роден СИН, изпратен от небето да управлява и царува. О, Израел, АЗ те направих чашата на най-страшния ужас в света и те ще трябва да пият от нея. Враговете скърцат със зъби по теб и оголват ноктите си завиждайте, че АЗ, ЯХУВЕХ, благослових вашите земи. Враговете ви отброяват дните, преди да се опитат да ви ограбят и да убият вашите мъже, жени и деца без милост.

АЗ пак казвам, АЗ се заклех, че АЗ никога няма да ви оставя и напусна, АЗ ще и АЗ започнах и да ви наказвам, докато не стоите за Святост и не кажете: „Благословен е този, който идва в Името на ГОСПОД ЯХУШУА ХА МАШИАХ“. Тогава АЗ, ЯХУВЕХ, ще ви защитя, о, Израел направо от небето и светът ще види както по времето на Моше (Мойсей) никой освен МЕН, ЯХУВЕХ, не може да ги спаси от ръката на врага и така ще бъде отново. Има тайна златна кутия, наречена Ковчег на Завета, която пази старите тайни във вашата земя, о, Израел. Никой няма да се докосне до Ковчега, освен онези, които АЗ вече съм определил, които са истински Святи пред МЕН, ЯХУВЕХ. сатана иска да унищожи това, което е в тази златна кутия, защото има помазана сила вътре в тази златна кутия. сатана изпраща сина си, този наречен анти-месия, да намери и унищожи Ковчега.

От всички страни по света АЗ избрах теб, о, Израел, да скриеш това, което е защитено, докато е необходимо. От цял свят АЗ съм избрал вас, о, Израел и о, Ерусалим, за да МИ носите Хвала, Чест и Слава. АЗ, ЯХУВЕХ, избрах Светата Кръв на ЯХУШУА ХА МАШИАХ да капе и да тече по земята и върху Престола на благодатта и тогава в Израел ще нанеса последния СИ удар на сатана. Тази Тайнствена кутия притежава жезъла, който раздели Червено море между други чудеса, като Маната небесна. Ковчегът на Завета е копие на това, което е на небето. АЗ ви казвам това сега, като предупреждение, както в древността, не мислете, че ще живее някой, който докосне тази тайнствена кутия, наречена Ковчег на Завета, ако не са предварително предопределени да са достойни да го докоснат и отворят.

Изучавайте вашите Писанията и вижте, само с голяма молитва и хвала със Свети ръце, измити с кръвта на МОЯ СИН ЯХУШУА Ковчегът на Завета може да бъде открит и той отново ще бъде използван в определеното и назначено време. И точно както по времето на Моше (Мойсей), той ще бъде използван за осигуряване пътя на хората на ЯХУВЕХ, по времето и начина, който не мислите, за да принесете цялата Хвала, Чест и Слава на МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. О, Израел, не знаете ли, че когато римските войници свалиха дрехите на ЯХУШУА и ги разделиха, както се казва в Танаха: „Те си разделиха дрехи МИ и за облеклото МИ хвърлиха жребий.“ (Йоан 19:24)

Затова те си казаха помежду си: „Няма да го разкъсаме, а ще хвърлим жребий за него, чие ще бъде.“ О, Израел, не виждаш ли, както римските войници са разделяли дрехите на ЯХУШУА, така и земята ти е разделена и Рим има ръка в това зад кулисите. Точно както дрехите на ЯХУШУА бяха предмет на жребие, за най-високата оферта, те ще разделят земята ви, ще ви изложат и предадат на целия свят да види.

О, Израел, АЗ винаги изпращам МОИТЕ Пророци да предупредят преди да дойде Съда. Днес сте били предупредени, но само Светият остатък ще слуша и ще се подчинява. За всеки, който призовава МЕН, ЯХУВЕХ, в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, който иска да се покае, да се отвърне от греховете, да поиска от МЕН, ЯХУВЕХ прошка, люби и се подчинява на МЕН, повярва и приеме МЕН и БОЖЕСТВЕНОСТТА на МОЯ СИН ЯХУШУА, който може да бъде единственият ходатай пред МЕН. Защото ТОЙ ЕДИНСТВЕН е достоен да се яви пред МЕН в Името СИ. Не се опитвайте да се приближите до МОЯ Небесен Престол без името ЯХУШУА. Не идвайте във вашата правда, но елате облечени в НЕГОВИТЕ дрехи на правдата. Тогава АЗ ще чуя и ще отговоря на вашите молитви и вие ще се спасите от огъня на Ада.

О, Израел и о, Ерусалим, ти, които предпочиташ да останеш глух, АЗ, ЯХУВЕХ, повтарям заради вас отново и отново. Събудете се сега за крайния час. АЗ не ви казвам да се обърнете в християнство, дори те виждат ЯХУШУА само частично. Те отричат значението на преподаването на еврейството на ЯХУШУА. Те отричат помазанието, когато говорят ЯХУШУА и MОИТЕ Святи Имена. Те отричат МОИТЕ Шабати (съботите), МОИТЕ Свети Празници и Светите Дни, онези, които се наричат ??святи християни и все пак трябва да се научат да приемат Еврейството, което АЗ поставих във вас и чрез Авраам, Яков и семето на Исаак.

О, Израел и Ерусалим, събудете се от съня си. Именно заради твоята упоритост и заради езичниците АЗ затворих очите ти, но сега е време, отвори широко очите си, за да разобличиш онези, които клеветят с лъжи.
 
Оскърбявайки някои, просвещавайки други в Името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ.
******

Възлюбено семейство, моля не се колебайте да копирате Пророчествата и да ни помогнете да достигнем до народите на този свят, особено Израел и Ерусалим. Всички нации от този свят зависят от случващото се в Израел. Елишева моли всички: моля, оставете съобщението непокътнато, дори личните й бележки.

Елишева знае, че обикновено имената не се изписват с главни букви, но РУАХ ХА КОДЕШ й каза, че Имената на нашия СЪЗДАТЕЛ и МЕСИЯ трябва да се разграничават и пишат по различен начин, като показват святост и уважение към техните Имена. От уважение към казаното, моля, направете същото, когато превеждате Пророчествата.

Елишева се извинява за продължителността на времето, необходимо за публикуването на тези пророчества, но има цена за заплащане за Пророчествата 80 и 81. Това беше битка срещу сатана, но заради вашите молитви и подкрепа в името на ЯХУШУА, ние победихме в тази битка. Цялата Хвала, Чест и Слава на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

Тъй като съм биологична еврейка от моите биологични майка и баща и духовна Еврейка през пролятата Кръв на ЯХУШУА. Имам любов към Израел и Ерусалим и еврейския народ, въпреки че знам, че Израел ще ме намрази за това Слово. Аз съм само Пророкът, изпратен от ЯХУВЕХ, за да говоря НЕГОВИТЕ Слова и го правя в страх и трепет. Всеки истински пророк, ако не го прави, питам … как могат да бъдат Свети Пророци?

Моля се да не оставя нито една дума и да не добавя и сега предавам това Пророческо Послание и моля всички онези, които обичат Израел и Ерусалим, да го копират и поставят на своите уебсайтове. Имахме ортодоксални евреи и мюсюлмани, които приемат ЯХУШУА като MAШИАХ и никога не знаеш когато сеем семе, как ще израсне в красив плод на Спасение. Това пророческо послание дойде след сън за мен и 12-те племена на Израел. Той ще бъде публикувана възможно най-скоро. Това съобщение е издадено на 24 януари 2006 г., но ЯХУВЕХ каза, за да не го пускаме, преди да бъде завършено. На 7 февруари 2006 г. ЯХУВЕХ отново започна да пророкува и това беше продължение на това Пророчество.

R. S. Спешно. Брат- пророк в ЯХУШУА ми писа от Ерусалим миналата година и ми каза, че приема пророчествата дадени ми за целия Израел и предупреждава хората. Аз никога не съм имала възможност да благодаря на този човек и искам да го направя сега. Съжалявам, че не можах да ви напиша, загубих имейл адреса ви. Аз не знам името ви, но искам да знаете, аз съм искрено благодарна и вие сте в моите молитви отново да ми пишете.

Аз се моля за Еврейски преводач, който да превежда от английски пророческите послания на Иврит. По време на молитвата ЯХУШУА ми каза, че ТОЙ вече е изпратил преводач, който може да направи това и ЯХУШУА ми напомни за вас. Моля, пишете ми отново. Не се съмнявам, че този брат е член на Невестата на ЯХУШУА. Ако някой, който чете това, знае някой, който може да пише на иврит и го говори свободно, така че дадените пророчествата в Израел да бъдат написани на иврит, моля, напишете ми възможно най-скоро, свържете се с нас, не се съмнявам, че ние имаме някои от на Невестата на ЯХУШУА , които живеят в Израел и особено в Ерусалим.

Моля, елате тук, сега е толкова кратко времето, за да стигнете до Израел. Ние сме на един дъх преди Голямата Скръб. Моля, членове на Невестата на ЯХУШУА, съгласете се с мен в молитва този човек да ми пише отново и Еврейският преводач да излезе напред. Тази година очите ни не трябва да са насочени към себе си, а към Израел. Невеста на ЯХУШУА, моля, помолете се за мира на Израел и Ерусалим по нов начин. Молете се, че ПРИНЦЪТ на Мира, ЯХУШУА ХА МАШИАХ да дойде отново.

Апостол Елишева Елияху
7 февруари 2006 г. в 17:00 часа
******

ПИСМA, ПОЛУЧЕНИ СЛЕД ПРОРОЧЕСТВА 80 И 81:

Здравей сестра,

Аз просто взех Библията и исках да подчертая част от нея, която да дам на някого. И отворих Откровение 14: 14-20. Тук се казва това, което сте чули. Линът на Божия гняв. Заедно с великата жътва. Значи предстои да видим, че язвите настъпват на този свят, неразредени. Всичко се разгръща, защото антихристът не е далеч.
Л
******

Благословения за вашия дом,

Трябва да ви кажа, тази сутрин след Пророчество 81 се помолих за по-голямо помазание и когато бях в молитва за друг, този ден помазанието ме сполетя толкова силно, че друг глас излезе от мен със сълзи! Леле, беше поразително, но повече от добре дошло и аз съм готова да направя това, което ЯХУВЕХ и ЯХУШУА искат от мен. Шабат Шалом.
Мишел
*****

Скъпа сестра,

Току-що прочетох Пророчества 81 и 80 и искам и трябва да ви информирам за това като потвърждение. Преди 2 седмици на Съботната ни среща се молехме и когато се молехме, почувствах помазанието, тъй както не бях усещал от известно време. И се молех пламенно за всичко, което видях в духа си. И това беше за Израел и Йерусалим и Хаман(с). Те са същите врагове в новата форма. Но същността не се е променила. И новото, че в най-близкия Пурим трябва да бъде празник, тъй както Хаман не можеше да устои, така че Хамас няма да издържи.
Л…… Член на Невестата (Холандия)
*****

Възлюбена сестра Елишева,

Моля се за вашето здраве и благополучие. Току-що чета най-новото пророчество от вашия сайт. Пророчеството 80 е много обнадеждаващо и нека се молим за мир за Израел! Когато чета Пророчествата, усещам присъствието на нашия Небесен Отец ЯХУВЕХ! Това е толкова невероятно усещане.
С любов в ЯХУШУА,
Стивън
******

Шалом в Йешуа !!!

Параграфи от пророчества 80 и 81, РУАХ ХА КОДЕШ вече ме накараха да се моля !!! Алилуя !!!
Брат Тито
******

Шабат Шалом в Йешуа !!!

Уау !!! Както казах, аз затръбих шофар за вас и вашето семейство и се помолих на ЯХВЕ (ЯХВХ) да бъде Враг на нашите врагове. Не знам, или припаднах, или ЯХВЕ с РУАХ ме събори на земята, но в действителност паднах !!! АлилуЯХ !!!
******

Шалом Елишева,

Благодарим ви, че споделихте мечтата „Елишева и уок тигана”: маслини в процеса на готвене. Заедно падат на дъното. Вярната невеста се нарича „Израел“

Какво ми дойде наум, маслини, да, съгласен съм, маслините представляват дванадесетте Израилеви племена.

Тези 12 племена са остатъкът на ЯХУВЕХ, които са верни и се подчиняват на НЕГОВИТЕ заповеди и държат свидетелството за ЯХУШУА. Това не е Израел (светски), както смятаме днес. Истинският Израел са вярващи, които ходят и чуват гласа МУ. Те са вярната невеста без петно и порок. Когато всички 12 племена се съберат заедно като едно. То ще стане много мощно и голямо помазание наскоро, преди идването на ЯХУШУА. ЯХУШУА няма да се върне, докато 12-те племена не се обединят. Трябва да се направи много очистване сред вярващите. Нека се отървем от петна и пороци, за да се подготвим за пристигането на нашия Младоженец, ЯХУШУА.
Джон Дейвис
******

Здравей Елишева,

Може би е дошъл моментът двамата свидетели да бъдат призовани или повикани от ЯХУВЕХ. Трябва да се молим, за да може помазането да бъде на тези хора, сатана може да е много ядосан. Нуждаем се от светии, за да се молят за защита на свидетелите. В крайна сметка те ще пророкуват, че ще бъдат убити, но ще бъдат възкресени след три дни.

Дойде време да ви изпратя статия за Илия и пророците на Ваал. Това говори много. Не писах, но боде сърцето ми от много години. Пращах всеки път на новинарските групи.

Съгласен съм, ЯХУШУА ще обедини 12 племена чрез Елишева. Ще има някои помощници в това. Имах стенания в духа си, за да свържа изгубените десет колене към уебсайта на кошер за езичниците, който вече е в процес на изграждане. Чаках потвърждение на моя сайт и че ЯХУШУА ще ми помогне да го направя. Измина повече от 1 година, откакто чакам „НЕГОВОТО време“. Вярвам, че трябва да се изчистя, преди това да се случи. Всички трябва да бъдем търпеливи и както казва цар Давид: „Чакайте времето на ЯХУВЕХ.“

Укорът може да е, че Юда не е позволил да се върнат десет племена, тъй като те, като в притчата за блудния син (10 племена), отидоха в блудство след други богове (християнство) и станаха езичници, те са в процес на завръщане в дома на баща си (Тора) и верният син (Юдея), който седи у дома, завиждайки на завърналия се син и го отхвърля като част от семейството (Израел). Юда отказва да позволи на Ефрем да се върне у дома. Всеки опит на Ефрем беше да гледа на Юда като на друг опит да замени теологията или диспенсационализма.

Второ, сравнението с 12-те глави на племената (братята) продали Йосиф (Ефрем) в робство (грях), а след това Йосиф стана вторият по команда на владетеля на тогавашната управляваща империя (Америка), когато той се показа на брат си (Юдея), който те не признаха него (Ефрем), когато се разкри пред тях. ЯХУВЕХ отвори очите им и тогава семейството се събра отново.

Ще трябва да включа евреите, тъй като те ще бъдат любопитни към езичниците и кошерът.
Мишел

******
Уважаема Елишева,

Имаше зъл дух, който ме вързваше за хвала и молитва и постепенно стигнах дотам, че не мога да кажа ЯХУВЕХ или името ЯХУШУА. Чаках НЕГОВОТО идеално време да се отърва от това и след като прочетох последните Пророчества 80 и 81 и аз съм свободна !!!!! Хвала на ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ!!!!!
Сюзън