Пророчество 83, АЗ, ЯХУВЕХ, Казвам: “Пригответе се, Краят е Близо!”

print

Пророчество 83

АЗ, ЯХУВЕХ, Казвам: “Пригответе се,
Краят е Близо!”

 

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
 
15 март 2006 г. на Светия ден Пурим по обяд

 

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БOЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Елишева говори:

Започвам да говоря на Свети Езици по телефона, като се моля с друг член на Невестата на ЯХУШУА на име Адам от Канада. Това пророчество дойде съвсем неочаквано и беше записано. Когато звукът се възпроизвежда, виждам кратки видения за ужасните неща, които ще се случат и също така чувам думите “Мурана, Мурана, Мурана”. Знам, че думите означават „убийство, убийство, убийство“.

Не знам на какъв език е и как да го напиша. Също така, думата “ужас” съвпада с думата “Хоренда”. Не го пиша правилно, но в това Пророческо слово ще го чуете повече от веднъж. Ако някой познава тази дума на друг език, аз бих искала да знам на какъв език е на земята, може би това е просто Небесен език. Ние знаем, че говоренето на Свети Езици, това е говорене на човешки и ангелски езици, казва Библията [1 Коринтяни 13: 1].

Елишева се моли:
Аз те моля АББА ЯХУВЕХ, не позволявай на това слово да излезе, ако не е от Теб, ако не е Твоето време, не позволявай да се отвори този печат. Моля Те, АББА ЯХУВЕХ, в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Пригответе се, краят е близо”

О, МОЯ любима Предвестница, колко още?

[Прочетете Пророчеството 76, в което ЯХУВЕХ обяснява защо Елишева се нарича НЕГОВА Ringmaiden, Предвещаваща Слугиня]

АЗ позволих на Невястата на ЯХУШУА да застане в пролома [Езекиил 22:30], тъй както Авраам стоеше в пролома за Лот. Колко време мислите, че АЗ трябва да чакам? Как МИ се подиграват, как се презира МОЕТО Име, как клеветят МОИТЕ Светии, които представляват МЕН. Как са убивани заради МЕН по целия свят. Само защото АЗ съм попречил на това да дойде в Америка досега, то се взема за даденост. Сега АЗ ви казвам да казвате нова молитва, защото краят е близо.

Ето защо Невестата трябваше да дойде пред МЕН на този Пурим и да бъде Свята пред МЕН и в очите МИ. Ето защо АЗ казах: “ЯХУШУА, подготви СВОЯТА Невяста, която да няма петно или порок, защото злото е станало по-зло, а Святото стана по-свято в очите МИ.” Очите МИ обикалят напред и назад, особено по това време на Пурим. В така наречените християнски църкви, това Свято време дори не е споменато, или някои го направиха само с минаващ поглед.

Именно това Служение, което АЗ родих чрез вас, научи хората на значението на кръвната линия на Мардохей и на подчинението на Естир. Сега АЗ ви давам ново поръчение да дадете на Невестата. Не се притеснявайте от тези, които ще се присмиват и подиграват. Не се притеснявайте от изражението на лицата им. Трябва само да се подчинявате и това са думите, които АЗ трябва да кажа.

АЗ, ЯХУВЕХ заповядвам днес на Невястата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ да се моли за Двамата Свидетели. Молете се за Двамата Свидетели. Защото идва времето, когато АЗ ще изпратя ангелите, о, толкова скоро, да потвърдят кои са Двамата Свидетели в МЕН.

Отново и отново сатана се опитваше да отнеме живота им. Точно както има Невяста нa ЯХУШУА ХА МАШИАХ, така има и невеста на сатана. Това Служение се сблъскваше с тях отново и отново и не го знаеше. Има такива, които ви мразят с такава злоба, че дори 200 вещици, които са били издигнати от ръката на сатана да се молят срещу вас, срещу онази, която АЗ наричам Предвестница (Забележка: По време на Пурим в Африка, това беше по новините и в интернет, че са събрани 200 вещици да хвърля магии и проклятия.)

Но атаките им не можаха да достигнат, защото АЗ имам Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, която да ви покрие. Преди да напуснат тази земя, Двамата Свидетели ще бъдат изкупени като първите плодове, те ще знаят кои са в МЕН. АЗ заповядвам на всички членове на Невестата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ да започнат сега да се молят за онези, които АЗ наричам Двамата Свидетели. Ето, АЗ, ЯХУВЕХ, казвам тайна на света, ето, гледайте, АЗ правя нещо ново, това са един мъж и една жена.

Защото вие мъжете се присмивате и подигравате; както АЗ издигнах Девора като Съдия над целия Израил [Съдии 4: 4], АЗ също въздигам, също беше предопределено, онези които идват ще имат дух като Мойсей, онези които идват, ще имат дух като Илия. Но тъй като тези двама са все още в смъртна плът, нападенията ги стигнаха. АЗ, ЯХУВЕХ, заповядвам на цялата Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, нека всяка молитва, която казвате оттук нататък да ги покрива. Нека те имат божествено здраве, докато са в тези смъртни тела от плът! Да говорят по-смело! Да бъдат унищожени враговете им пред техните очи! Точно както Илия от Древността се моли (на иврит Елиаху), така ще има същото Помазание върху тези двамата. Враговете се свиват от страх, защото ще признаят, че Невестата ЯХУШУА ХА МАШИАХ е вече тук. И така, в това Свещено време на Пурим, АЗ ще ви покажа колко близо е краят, защото АЗ вече ви казвам да покриете Двамата Свидетели, които са на тази земя. Да, те вече са тук, но са толкова скромни и казват: “Разбира се, не аз, ако е така, не искам да знам.”

Но АЗ ви казвам това и АЗ казвам на онези, които АЗ познавам, Двамата Свидетели.

Вие ще знаете, че знаете, дори преди да бъдете взети от тази земя. Ще се върнете в прославено тяло. Вие ще се изправите пред онова, което се нарича Стената на Плача. Пламък ще излезе от устата ви! Огън ще излезе от петите ви! И вие ще проповядвате това, което АЗ ви казвам да прогласите и никой мъж или жена, нито дявол и демон ще издържи!

Защото ЦАРЯТ НА ЦЯЛОТО СЪЗДАНИЕ – АЗ, АББА ЯХУВЕХ, заповядвам на Невястата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ да се моли.

Но не забравяйте, че когато разберат кои са те, ще видите, че нещата се случват, че АЗ им казвам да започнат да освобождават в духовния свят думите, които АЗ ще им дам да кажат. Така че точно сега, Невестата на ЯХУШУА, молете се те да приемат и да повярват в Помазанието, което АЗ съм им дал. Запомнете това, това е една жена, това е един мъж. Вършете работата, която имате да вършите и я вършете бързо. АЗ казвам отново, върши работата, която АЗ ти дадох и я върши бързо.

Онези от вас, които са запасили злато и сребро, онези от вас, които АЗ благослових със скъпоценни камъни, какво добро ще ви стори, когато това бъде оставено? АЗ богато съм благословил, финансово и във всяко отношение и все пак някои от вас, които са Невястата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, никога не са писали на тази Предвестница. Но вие сте израснали в тайна със знание и духовно затлъстели, защото сте запасили и не споделили цялото знание и помазание и въпреки това АЗ не ви дадох недостиг. АЗ ще ви държа отговорни за това, което правите за Небесното Царство.

Помниш ли Илия от древността (на иврит Елияху) ? АЗ го изпратих при вдовица от Сарепта. Въпреки че имаше много, много вдовици на тази земя, АЗ избрах една. При когото е изпратено това Служение, при когото изпращам Илия на Новото време (на иврит Елияху) , това което сте направили за тях, същото сте направили на МЕН.

И АЗ ви казвам това, АЗ, ЯХУВЕХ, ви казвам това, всеки който по някакъв начин докосне или нарани това Служение по някакъв начин, МОЯТА Предвестница по някакъв начин, сякаш сте докоснали и поставили остра клечка в зеницата МИ, в очите на ЯХУВЕХ и АЗ ще отмъстя и тоягата на гнева МИ ще дойде и АЗ ще ви изгоня в седем различни посоки. И това е всичко, което те ще чуят, когато АЗ ви смажа по всички начини, ум, тяло, дух и душа [Пророчество 80].

АЗ не ви ли предупредих? “Не докосвайте помазаните МИ и на МОИТЕ пророци не правете зло” (1 Царе 16:22; Пс 105: 15) . Вие мислите, че нищо лошо няма да се говорят богохулни думи и вие нарекохте зло, това което АЗ нарекох добро в очите МИ. АЗ ще ви накарам да желаете да ви отрежат езика, преди АЗ да ви позволя да провъзгласявате такъв тор.

Но тези, които приемат това Служение, тези които приемат тези истини, тези, които приемат тази Предвестница, АЗ ви приемам. Защото тя не е просто жена, не е само жена, а съд чрез който АЗ, ЯХУВЕХ, провъзгласих МОИТЕ истини. За тези от вас, които са приели тези истини, АЗ ви приемам.

За тези, които презряха и се подиграваха, АЗ, ЯХУВЕХ, ви отхвърлих. Прочетете отново Естир. АЗ съм символ на този цар. Колко от вас са Астин? Вие мислите, че сте толкова красиви, че не трябва да идвате, когато АЗ, ЯХУВЕХ, ви казвам да дойдете. Затова АЗ ви изгоних. В МОЕТО Царство няма да дойдете. Има по-голям застъпник от царица Естир.

Това е МОЯТ СИН ЯХУШУА. АЗ ви казвам това, о, могъщата Невеста на ЯХУШУА МАШИАХ, от нищо добро няма да ви лиша (Псалом 84:11) Има книга за възпоменание, която е завършена и всичките ви имена са написани с любов. (Малахия 3:16; Псалом 56: 8) Вие сте страдали за да сте Святи, затова АЗ искам да знаете колко ви обичам.

АЗ ви избрах да бъдете Невестата на МОЯ СИН. Това съм АЗ, ЯХУВЕХ, който ви избра да бъдете Невястата на МОЯ СИН (Помнете, че Невестата на ЯХУШУА не е просто жена, а мъже и жени, които са без петно или недостатък, ходят в покорство и предстои да бъдат грабнати, за да бъдат с ЯХУШУА. Молете се да бъдете достойни да принадлежите на Невестата (Лука 21:36)!)

За тези, които познават гласа МИ, вие ще разпознаете ДУХА, който казва, че наистина сте МОИТЕ Агнета, вие наистина сте МОИТЕ овце. За останалите, които казват: “Това е просто Елишева, надута от гордост”, АЗ ви казвам това. ТОВА СТЕ ВИЕ, КОИТО АЗ ПРЕЗИРАМ! АЗ ше ви накарам да признаете веднъж, че това Служение е това, което АЗ обичам и всички служения, които ще вземат тези думи и ще ги разпространят по всичките четири краища на тази земя, това сте вие, които АЗ ще обичам, това сте вие, които АЗ вече обичам, вие сте тези, които АЗ прегръщам, като прегръщате истините, защото тези истини се подкрепят от МОИТЕ Свещени Писания и как смее някой да наречете тези Пророчества лъжливи! Да кажете това, означава че вие наричате МОЯТ СИН ЯХУШУА „лъжлив“, не е ли ТОЙ ЖИВОТО СЛОВО?

Махнете се от МЕН! Махнете се от МЕН! Вие дори нямате място тук. Само за тези, които искат да седнат на Банкетната маса и да изядат истините и да вземат духовна храна и да нахранят другите, тук има място. Това е МОЯТ указ, това е заповедта, която АЗ издавам от Трона на Небето и АЗ я обявих днес. (Прочетете съня за банкетната маса)

Невестата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ , покрийте това Служение още повече в молитва! Покрийте тази Предвестница повече с молитвите си! Бъдете благословение за тях, тъй както те са благословение за вас! Или АЗ ще ви питам веднъж, защо не сте?

Покрийте онези, които АЗ наричам Двамата Свидетели. На Невестата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ: ако МЕ питате и ако вярвате, АЗ ще ви кажа отговора – АЗ ще ви разкрия повече за онези, които АЗ наричам Двамата Свидетели. Те се нуждаят от вашето покритие, те се нуждаят от вашите молитви. Докато те са в смъртна плът, сатана се опитва да отнеме живота им, за да заглуши истините, които АЗ прогласих, затова ги покрийте в молитвите си.

АЗ, ЯХУВЕХ бях толкова доволен, когато молитвите на Невястата на ЯХУШУА дойдоха пред МЕН в този ден на Пурим. Като сладък аромат те дойдоха при МЕН. Както сладък тамян, ангелите ги отвориха и АЗ се радвам. И затова АЗ имах по-голяма милост и казах: “Колко време искаш да забавя?” Но краят е близо. Когато запечатаното Пророчество (78) се освободи, един от печатите ще бъде свален. (Откровение 6: 7-8) Горко на този свят, когато Елишева провъзгласи това, което съм скрил. (Софония 1:14; Амос 5: 18-20) О, но МОЯ Възлюбена Невяста на ЯХУШУА, тези, които са членове на Откровение 14 и Откровение 7 [Книга Откровение глава 14 и 7], не е нужно да се страхувате. Всички гости, които са поканени на Сватбената Вечеря на АГНЕТО, вярно ще трябва да страдате за НЕГО (ЯХУШУА). О, но наградите, които ще имате!

Точно сега оръжията, които Невестата на ЯХУШУА има са в духовната сфера. Но AЗ ви казвам това: в Голямата Скръб, точно както царят даде указ (заповед) и каза, подгответе се за война и се защитете, така ще бъде отново, но не и за Невестата от Откровение 14. Затова АЗ ще ги изкупя от тази земя и Двамата Свидетели ще бъдат в това число и след това те ще се върнат.

О, но вие, скъпоценна Невяста от Откровение 7, вие вече сте запечатани, Възлюбени. Никой не може да ви навреди. Ще има кратко време, ще вземете оръжия и ще защитите и помогнете на Гостите да се борят със сатана и тези със Начертанието на сатана и след това ще ходите в прославено тяло, когато чуете думите: „И мъртвите в Христа ще възкръснат първо” (1 Солунци 4:16). Както сте изучавали (стиха) с думата „Христос“ е единствената причина АЗ да го изговарям по този начин. Това са мъртвите в ЯХУШУА ХА МАШИАХ, които ще бъдат Двамата Свидетели и онези, които ще умрат с мъченческа смърт по онова време. Те ще бъдат във второто грабване заедно с Невястата от Откровение 7 и също ще бъдат възнесени пред очите на безбожника.

Това са тайни, съхранявани за Невястата на ЯХУШУА.

Нека другите се присмиват и подиграват. Това е Банкетната маса, която АЗ ви представям днес. Тези с духовни уши ще чуят, всички останали ще останат глухи. Тези с духовни очи ще видят, всички останали ще останат слепи. Тези Думи АЗ, ЯХУВЕХ, говоря предварително днес, ЦАРЯТ НА СЪЗДАНИЕТО, говоря предварително днес, на този Свят ден Пурим.

АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Пригответе се, възлюбени, краят е близо.” Както преди няколко години АЗ пророкувах чрез Елишева за Кипящата Черна Кървава Чума, която ще дойде като знак за МОЯ гняв, сега АЗ провъзгласявам това от МОЯТА Предвестница. Тя вече е пусната. Започнала е. Заболяването е на инкубационен етап и няма да има никакво лечение.

Но възлюбени, бъдете сигурни, че всички, които са Святи пред МЕН и живеят свято и поставят МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА първо в техния живот и любов, полагат всички усилия да бъдат послушни на Свещените Писанията, Кипящата Черна Кървава Чума няма да дойде при вас. Това ще бъде както в древни времена, когато язвите бяха освободени от Мойсей, провъзгласявайки ги под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ. И язвите не докосваха децата на Израел, а само египтяните, които служеха и се покланяха на други богове и така ще бъде пак.

Както в дните на Мойсей, пак ще стане така, както в дните на Лот, така ще бъде пак. Грешници, които отказвахте да се покаете досега: днес е денят на спасението, четете това, идващо от Служението на Последния Шанс, утре може да е твърде късно. Какво чакате? Религията няма да ви спаси, само Свята, любяща, послушна връзка с ЯХУШУА и АЗ, ЯХУВЕХ, ще ви спаси. Можете да се върнете в Небето само чрез ИМЕТО и Кръвта на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Всеки, който е поканен на Брачната Вечеря на АГНЕТО, АЗ имам това предупреждение за вас: в Голямата Скръб, този, който идва, който обикновено се нарича антихрист, който е истински син на сатана, син на погибел, ще дойде и ще използва име, което е известно по целия свят, във всеки род и език, името което християните познават и обичат, името “Исус Христос”.

[МНОГО ВАЖНО! ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЩИЯ ПАРАГРАФ]:

Внимавайте, знамения, чудеса и проявления на сила все още се случват и душите все още се спасяват (преди Голямата Скръб) в името на Исус Христос, не се страхувайте. Но все още не беше времето на края и вие бяхте отговорни единствено за това, което ви бяха учили. АЗ, ЯХУВЕХ, уважавах и помазвах името “Исус”, въпреки че МОЯТ СИН ЯХУШУА получи еврейско име от НЕГОВАТА Еврейска майка. И “АЗ СЪМ” баща МУ; НЕГОВОТО ИМЕ трябва да съдържа МОЕТО ИМЕ ЯХ. Името на Исус е премахнало МОЕТО Свещено ИМЕ, ИМЕ НАД ВСИЧКИ ИМЕНА. МОЕТО ИМЕ Е ЯХУВЕХ и ИМЕТО ЯХУШУА се превежда като постоянно напомняне на всеки език, че ЯХ СПАСЯВА! Не е ли ваш обичай да наричате сина на баща му? Защо смятате, че е различно и не ще направи същото вашия НЕБЕСЕН БАЩА? Това е постоянно напомняне за вас, че АЗ, ЯХУВЕХ и МОЯТ СИН ЯХУШУА, СМЕ ЕДНО.

Това са сатана и неговите служители, които се боят от ИМЕТО на ЯХ, но АЗ познавам любящите сърца на МОИТЕ деца. АЗ дори простих, че сте оставили МОЯТА Истинска събота за почивка, нарушавайки отново и отново Четвъртата Заповед, но АЗ вече няма да прощавам. Сега вие сте отговорни за това, което знаете. Вие сте отговорни да предупреждавате другите. Има По-висше Свещено Помазание в Еврейското ИМЕ на ЯХУШУА и в МОЕТО ИМЕ, ЯХУВЕХ. Сега наближава времето на края и АЗ ви предупреждавам да научите другите на това, което сега знаете като истина. Има по-голямо Помазание в НАШИТЕ Свещени ИМЕНА.

Използвайте ги, не търсете повече извинения. По време на Голямата Скръб трябва да призовете Еврейското име на МОЯ СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ. МОЕТО ИМЕ ЯХ е в ИМЕТО НАД ВСИЧКИ ИМЕНИ (Ис. 45:23; Римл. 14:11; Фил. 2: 9-10).

Ако не научите това сега, в Голямата скръб когато се молите за избавление или изцеление и използвате името „Исус”, не забравяйте, че синът на сатана ще използва това име в качеството на Бог. Как можете да очаквате да бъдете изцелени, спасени или благословени с помоща на същото име, което ще използва синът на сатана?

Ще призовете сина на сатана и няма да го знаете. В Голямата Скръб, синът на сатана ще има свой собствен ден посветен за поклонение и ще бъде неделя. Когато поклонението в неделя стане ЗАДЪЛЖИТЕЛНО и ви е наредено по целия свят да отидете в най-близката местна църква пазете се, НЕ ХОДЕТЕ.

Това е капанът на сина на сатана. За всеки, който ще посещава неделна църква по време на Голямата Скръб, те ще влязат вътре хипнотизирани, пленени от духове на илюзии, манипулиране на ума, идолопоклонство и бунт сред много други мощни демонични духове. Предупредете ги сега. Те ще получат Знака на звяра и ще влязат в църквата на осквернението и ще изберат да се поклонят на звяра и да приемат неговия физически и духовен белег. Предупредете хората сега, преди да е станало твърде късно.

Това не означава, че всички неделни църкви сега са лоши, но сега сте толкова близо, краят е близо, трябва да предупреждавате хората, когато пасторите не го правят. Трябва да учите истината за Еврейските Свещени имена, МОЕТО, ЯХУВЕХ и МОЯ СИН ЯХУШУА, ЕДИНСТВЕНИЯТ МЕСИЯ, ЕДИНСТВЕНАТА ПРОЛЯТА КРЪВ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО за опрощаване на греховете. АЗ няма да приема никаква друга кръвна жертва и никой друг ходатай не може да се застъпи за вас. Това не включва така наречените мъртви светии. Не дори майката на ЯХУШУА, Мириам (Мария), защото дори тя се нуждаеше от ЯХУШУА, като свой МЕСИЯ.

Единствената причина, поради която някой от Невястата на ЯХУШУА трябва да посещава църквата в неделята е да научи овцете и агнетата истината, там където пасторите са отказали, дори ако това е един човек в даден момент. Ето добрата новина: точно както МОИТЕ Възлюбени Деца, чиито имена са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО са предопределени, така е и книгата с проклетите на сатана.

ЯХУШУА НЯМА ДА ЗАГУБИ НИТО ЕДНА ДУША, ЧИЕТО ИМЕ Е ЗАПИСАНО В КНИГАТА НА ЖИВОТА НА АГНЕТО, ПРЕДИ ОСНОВАНИЕТО НА СВЕТА! Вие не можете случайно да решите да вземете знака на звяра, вие ще знаете, че не трябва правите това и по-скоро ще умрете, отколкото да го направите.

Единствените истински изцеления, знамения, чудеса, прояви на сила и възкресение се спускат от Небето, всяко друго изцеление или избавление е илюзия, а по време на Голямата Скръб ще има илюзии, които изглеждат истински, но идват директно от трона на сатана. Научете сега и предупреждавайте другите сега. В Голямата скръб, САМО В ИМЕТО ЯХУШУА, НЕ в името на Исус, ще има истинско освобождение, изцеление,сила за възкресение. Хората, които обичат и служат на “Исус” сега ще се чудят защо техните молитви нямат отговор, тяхната вяра ще пострада и те дори ще умрат за своята вяра, без да разберат защо избавление не е дошло в това име [Исус].

Предупредете ги сега да свикнат да използват еврейското име ИМЕ ЯХУШУА и ЯХУВЕХ и РУАХ ХА КОДЕШ. сатана не може да фалшифицира ИМЕТО на ЯХУШУА с МОЕТО ИМЕ в него.

Има милиони, които четат това, които ще бъдат Гостите на Сватбената Вечеря на АГНЕТО и вие ще бъдете благословени. Но вие ще видите всичко или част от Голямата скръб и вашите очи ще бъдат принудени да съзерцават ужаса. Помнете, че гневът МИ не е предназначен на вас, той е предназначен на враговете МИ.

Останете Святи и не правете компромис и призовавайте името ЯХУШУА и разчитайте на НЕГОВАТА сила и помазание и се придържайте здраво във вярата си, защото няма да е лесно. Защото ще има вълни във въздуха, които засягат ума и те ще се опитат да ви промият мозъка. Изучете Свещените Писанията сега, за да ги използвате като оръжие през това време, тъй като Библиите ще бъдат забранени, но дори сатана няма да може да изгори всичките Библии.

ЯХУШУА ще използва Светите Ангели, Невястата от Откровение 7, Невестата от Откровение 14, а също Двамата Свидетели, за да знаят къде са Гостите и да им помагат, когато е необходимо. Двамата Свидетели ще защитават Гостите и ще отмъстят за тях. Изучавайте МОЯ истински Шабат, защото АЗ, ЯХУВЕХ, ще благославям и защитавам особено онези, които почитат МЕН в деня, в който АЗ, ЦАРЯТ НА ЦЯЛОТО СЪЗДАНИЕ, отделих като деня за Съботната почивка. Също когато ЯХУШУА ходеше по земята и вършеше знамения, чудеса, прояви на власт в Събота, дори в Голямата Скръб, особено в МОЯТА Събота, в МОИТЕ Свети Дни, същото ще бъде направено в Името на ЯХУШУА под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ.

Има тайни, които АЗ имам, още не може да се говори за тях. Просто знайте, че АЗ, ЯХУВЕХ, никога няма да напусна и няма да оставя никой, който наистина обича, почита и служи на ЯХУШУА и МЕН, ЦАРЯТ НА СЪЗДАНИЕТО. Научете МОЕТО ИМЕ, то е ЯХУВЕХ! Вечният! ЯХУШУА – МОЯТ СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ Е ВАШИЯТ ЕДИНСТВЕН ИЗБАВИТЕЛ, ЕДИНСТВЕНОТО ИМЕ И ПЪТЯТ ОБРАТНО КЪМ НЕБЕТО! На всички онези, които се присмиват и се подиграват на това Пророческо Слово: ще научите от горчив опит, че е дошло от МОЯТА, на ЯХУВЕХ уста и е дадено на тази Предвестница. МОИТЕ Овце и Агнета на този свят: вземете това Слово като верижна реакция и го оставете да звъни по целия свят. Помнете, че дори и самите избрани ще бъдат измамени, ако е възможно [Матей 24:24], защото вашите пастири са морили от глад агнетата и овцете. Когато четете тези Пророчества, вие пирувате и ядете Свято Духовно месо.

Всички останали, които отричат ??това Слово, въпреки че твърдят, че обичат “Исус” и все още отказват да научат Еврейските Свещени ИМЕНА, Съботата и Светите Дни и Празници. Те ще продължат да се хранят с мляко, защото не искат духовни зъби да ядат това духовно месо. В Голямата Скръб те ще си спомнят какво са чели, а някои ще се покаят и ще разберат, че това Служение наистина е изпратено от Небето. За МОИТЕ Възлюбени Бебета, Невястата, Избраните и Отбраните: погледнете нагоре, вашето освобождение идва. По един или друг начин отново ще се върнете в Небето!
******

Така беше казано, така беше написано на този Свят ден Пурим на 15 март 2006 г.
Дадено на тази Предвестница на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА.
Апостол Елишева Елияху

Лична бележка…
Интересувам се да чуя от тези, които задават този въпрос на ЯХУВЕХ в Името на ЯХУШУА и след като са получили отговора, ще напишете ли и ще го споделите ли с мен? Знам, че Двамата Свидетели, които и да са те, се нуждаят от молитвите и любовта на Невестата на ЯХУШУА и Гостите на Сватбената Вечеря на АГНЕТО. Събудих се с това мрачно Откровение и молих защита за Двамата Свидетели след като Словото бе дадено.(Откровение 11: 3-13).

Моля, не се колебайте да копирате и разпространявате това Пророчество. Жътвата е много, а работниците са толкова малко. Всичко, което искам е да поставите линк, ако публикувате на свой сайт и моля оставете това съобщение непокътнато, включително и тази лична бележка, която РУАХ ме насърчи да споделя. Преводачи, моля, включете всичко, което е написано.

Работата на Двамата Свидетели не прилича на никоя друга дадена работа. Аз плача за тях под Помазанието, защото работата, която те ще трябва да направят, не е за завиждане. Те ще видят повече ужас отколкото някога е виждано на тази земя. Моля, направете това, което ЯХУВЕХ каза и се молете за Двамата Свидетели. Моля, помолете за благословение за тях във всичко. Докато са в това смъртно тяло, молете се Светиите да им дадат любяща подкрепа и насърчение. Моля, молете се да повярват и да приемат помазанието, което им е било дадено и да се подчинят и да направят всичко, което трябва да направят. Молете се за защита с Огнена Свята Стена, която да ги заобикаля от всички страни, така че нито един човек, жена, демон, дявол да не им навреди, докато [те са] в това смъртно тяло.

Пазете се от самохвалците лицемери!

Всеки, който се хвали, че е един от Двамата Свидетели, като този, който нарича себе си Илия Тесавиеца или човекът Хокинс , който пише богохулство в Книгата на ЯХВЕХ, не е един от тях, дори когато Двамата Свидетели лежат на улицата, той каза, че лежат там за 3 и ½ години вместо 3 и ½ дни, аз го прочетох със собствените си очи, тези хора и други, които го правят, то е от гордост.

Истинските Двама Свидетели дори не искат да признаят това призвание на техния живот. Те са скромни и не вярват, че са достойни за това високо призвание и продължават да казват: “Разбира се, имате някой по-добър.” Това ми показа ЯХУВЕХ, заради това Писанията казват, че са облечени във вретище и пепел. Символично означава да бъдете смирени и скръбни заради ужаса и греха, които виждат и това, което виждат сега.

Знаех откакто ми беше даден Духовния Жезъл, а след това моят 6-годишен син Джонатан, един от моите синове идентични близнаци, го видя в духовния свят и го описа и аз усетих теглото му преди 19 години и всеки път, когато го използваха в духовната сфера ставаше все по-тежък, като трябва други да подкрепят ръцете ми когато той се използва под ръководството на ЯХУВЕХ.

Това Служение има нещо общо с намирането на Ковчега на Завета, 144 000, както в Откровение 14 и Двамата Свидетели. Само години по-късно разбрах и ми бяха дадени още откровения чрез пророческите думи, дадени на мен. Има една книга, която се пише сега от друг член на Невястата на ЯХУШУА [Откровение 14], който плаща и жертва цялото си време, за да публикува всички Пророчества, видения, сънища и чутите думи на ЯХУВЕХ. Моля, молете се за нея, тъй като това е огромна работа. Молете се и за правилния издател. Опитваме се да преведем Пророчествата на различни езици, за да могат и те да бъдат в книжна форма. Когато вече не сме в Интернет, поне книгите ще останат тук по време на Голямата Скръб.

Все още се нуждаем от Еврейски преводачи сред много други езици. Моля, обявете го ако искате доброволно да предложите времето си за тази работа. Нуждаем се от всеотдайни, целенасочени преводачи, които ще приемат тази работа толкова сериозно, колкото и аз, а не кораби, плаващи през нощта [като кораби в морето, т.е. мимолетни, случайни срещи]. Моля, молете се и вижте дали сте вие.

ЯХУВЕХ (също се изписва ЯХУВЕХ, ЯХВЕХ, ЯХВЕ) да ви благослови всички.
 
Апостол Елишева Елияху

Не пропускайте тези свързани публикации!
“ЯХУШУА! Ние Сме ТВОЯТА Невеста! Чакаме ТЕ! ”
Стрийминг на MP3, реално аудио и препис!
Пророчески сънища и видения
Опустошително земетресение, идващо на Пасха
Мъртви птици [птичият грип сега се разпространява по целия свят!] Звукови думи, изречени от ЯХУВЕХ към Елишева

Също…
Имейли: Значението на Истинската Събота
Пророчество 79: „Хора, Вие Не Сте Разбрали Принципа“
Празник Пурим, 2006г
Какво трябва да направя, за да бъда спасен?