Пророчество 84, АЗ, ЯХУВЕХ, Казвам: “Пазете се от Илюзията!”

print

Пророчество 84

АЗ, ЯХУВЕХ, Казвам: “Пазете се от Илюзията!”

Написано / Казано под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елиаху

31 март 2006 г.

 

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Пророчеството започва

О, Америка, как МЕ натъжаваш. Ако можете само да видите гологлавия орел, който казвате, представлява вашите щати, ще видите плачещ гологлав орел! О, хора на Америка, вашето правителство ще ви предаде. Те се стремят да нормират това, което АЗ ви дадох без ограничения. Защото ще видите, че не само храната ви се нормира, но ще видите, че не само предметите от първа необходимост се нормират, ще видите, че водата е нормирана, ще видите, че необходимите лекарства са нормирани. Те ще кажат: “Трябва да дойдете при нас за разрешение да купувате.” Тези с уши, за да чуят, вижте лешоядите под маската на вашите политици, погледнете демоничните лица, скрити зад лицата от плът. И това засяга не само Америка. Страните, които са твърде бедни за да направят това, вярвате или не, ще бъдат най-безопасните. Най-опасни ще бъдат страните, които са най-богатите.

О, Америка, вие, които сте създадени, за да бъдете отделени от останалите и да бъдете Святи, о, колко ниско сте паднали. Ако можехте само да видите гологлавия орел, който ви представлява, щяхте да видите колко от вашите пера са били отскубнити и въпреки това не го знаете, защото не го разпознавате. Вашата страна е изградена върху илюзия. Ти се надуваш от гордост и казваш: “Виж, колко съм богат.” О, но ако можеш само да видиш, че вашите пера са изскубани. Не можеш дори да летиш, това е просто илюзия.

Отивате от народ към народ, за да водите война. Вашите момчета и вашите момичета дават живота си, защото АЗ дори не ги наричам мъже и жени, АЗ ги наричам момчета и момичета, играещи като играчки на войници, принудени да отидат на войни, където АЗ не ги изпратих. О, колко майки плачат. И тези страни са принудени да изпращат момчетата и момичетата си да се бият срещу побойника, който идва на детската площадка. О, но имате пръст, а вие посочвате всички останали, а вие казвате: “Вие сте лошите” и колко пръсти ви сочат обратно? Тези, които наричате терористи, АЗ казвам: “О, Америка, вие сте терористи.”

Кулите от карти са готови да паднат, построили сте ги на раменете на богатите, за да остане вашата илюзия на място. Вие имате лъжа: “Ние сме страна на свободните и мъдрите, идвайте и водете бедните си.” Но когато дойдат бедните, вие сте илюзия към лъжа. Какво правиш с тях? Как се справяте с тях? Те се третират по-малко от човешко същество. Те са прогонени като плъхове; те са поставени във вашите правителствени капани. Прилепвате етикети към тях “имигранти, нелегални имигранти”. Не сте ли ги поканили тук? Какво прави там твоята Статуя на свободата? “Елате в земята на свободните и смели.” АЗ ПЛЮЯ НА ТЕБ, o, АМЕРИКА!

Вие критикувахте страни, които са се занимавали с изтезания. Сега вижте какво е изпълнило вашите радио вълни: “Не трябва ли да ги измъчваме, преди те да ни измъчват?” Не виждаш ли, о, Америка, онези, които наистина са от МЕН, не виждаш ли, че е извършена смяна на охраната? Това, което АЗ предричах от тази Предвестница преди няколко години се случи. Малцина от тях, съвсем малко, които са МОИ остатъци, все още са политици, които все още се опитват като бият главите си срещу стената на бюрокрацията, лицемерието, но те се отказват, отиват на компромис с лъжите на правителството.

Америка, вие летите сами. Мислите ли, че имате приятели? Те ви мразят зад гърба ви. Подкупвате ги като побойник на детска площадка, нямаш приятел. Изчакайте, докато други страни видят, че вие сте просто илюзия, вие сте пара във въздуха. Няма дори огън. Вие сте само облак дим. Изчакайте докато други страни знаят, че сте оскубан орел. Защо? Защото вие упорито не се подчинявате на МОЯТА власт. Защо? Защото МЕ изгонихте от училищата. Не сте искали Десетте Заповеди да бъдат видни във вътрешните дворове, в съдилищата. Лицемерието на тези, които наричат себе си Върховнен Съд.

Това важи за всички вас и сега АЗ не само се обръщам към Америка, защото този Пророк е изпратен за всички (земи). Последното нещо, което АЗ правя, АЗ ви подготвих, Америка. Сега АЗ, ЯХУВЕХ ви укорявам открито. О, Америка, мислиш, че сте в безопасност от болести. Вие произвеждате биологичната лъжа, химическата лъжа на химическата война. Отравяте МОЕТО небе. Но АЗ няма да позволя на този Пророк да каже това Слово, докато не бъде в безопасност.

О, но Америка, вие, които сте бюрокрация и лицемерие, вие, които потъпквате малките под краката си, богатите и силните, които вземат от малките, малкото което имат и го отдават на тях. Каква цена ще платите! Мислите ли, че вашите черни замисли ще работят? Мислите ли, че сте били защитени от това, което направихте? Мислите, че ще убиете масите бедни, а гневът МИ няма да ви докосне? О, вие сте глупави учени, о, вие сте глупави лекари, АЗ ще ви доведа объркване. За онези, които са наистина от МЕН, ЯХУВЕХ, за тези, които наистина поставят МОЯТ СИН ЯХУШУА като Месия и Господ на своя живот, за тези, които НИ обичат и се подчиняват и се стремят да бъдат Святи всеки ден: АЗ съм поставил това, което е истинската ваксина във въздуха, поставям свръхестествени антибиотици и това ще бъде като децата на Израел и тези язви няма да се приближат до тях.

И сега АЗ се обръщам към целия […] свят: сатана се стреми да използва Америка, за да установи верижна реакция, където всички ваши правителства навсякъде ще ви предадат по същия начин. Някои от тях вече са предали, но АЗ правя същите обещания за вас. Молете се за благословение за тази вода; Всеки път, когато пиете, кажете: „Тя представлява ЖИВАТА ВОДА НА ЯХУШУА ХА МАШИАХ и нищо не може да ми навреди”. Не пийте умишлено онова, което знаете, че е развалено. Когато АЗ не ви давам друг път, това ще изисква вяра.

Молете се за тази храна, защото няма да знаете дали е клонирана или не. Запомнете, сатана иска да фалшифицира всичко, което АЗ създадох. Той прави това чрез името на науката. Но молете се за тази храна, повярвайте МИ; вярвайте, че АЗ ще ви защитя; вярвайте, че АЗ ще вложа живот в месото, което ще благослови тялото ви, а не да го прокълне. Защото АЗ ви казвам: клонираното месо е имитация, изпратена от ада, за да каже: “Мога да създам точно както ТОЙ може да създаде, яжте храната ми, тя е по-добра; мога да създам пиле, което няма да има птичи грип.”

Защо, вие глупави, вие учени, мислите, че АЗ не знам, че вие сте произвели болестта? Тя не идва от МЕН. Когато казват: “Трябва да бъдете ваксинирани, о, има смъртоносен, смъртоносен вирус. Трябва да ви откараме и да ви поставим на стадиона, ако не се подчинявате. Не можем да ви позволим да заразите останалите.”

Бягайте, бягайте, бягайте, Малки МОИ. Бягайте, бягайте, бягайте, бягайте от Федералната агенция за управление на извънредни ситуации. И бягайте от всяка бюрокрация, която ви казва да премахнете вярата си в МЕН. Протестирайте, докато все още имате глас. Протестирайте, спирайте линиите на столицата, кажете: “Вие няма да вземете нашите припаси, за да ви дам този град. Вие няма да нормирате храната, няма да нормирате нашата вода, няма да нормирате нашия неприкносновен запас. ” Не виждате ли, че ако мълчите илюзията ще победи? АЗ не ви ли предупредих в колко пророчества преди това, че са хомосексуалистите са малцинство, но сега вярвате, илюзиите лъжат.

Америка, вие сте производител на лъжите на илюзията. Сега вие сте взели тази лъжа от тая страна на света и я разпространявате навсякъде, но все пак е лъжа. Хомосексуалността е все още в малцинство и въпреки това те правят законите и променят законите, за да одобрят това, което АЗ казах, че е мерзост. Америка, ще пожънеш това, което си посяла, точно като Содом и Гомор.

Но онези от семето на Авраам, които са Святи, а АЗ не говоря за биологичните евреи, обръщам се към присадените, присадени във всяко племе, тъй като те са били присадени в МОЯТ СИН ЯХУШУА МАШИАХ: търсете МЕ, АЗ няма да ви разочаровам. Има начини, по които АЗ да ви защитавам. Но сега не е време да играеш играта на църковните лицемери. Научете истината и я научете бързо; не следвайте човешки доктрини, църквите на Вавилон, организирани църкви. АЗ повтарям: търсете истината, тя е тази, която ще ви освободи.

Затова АЗ издигнах това Служение. Ето защо АЗ въздигнах тази, която нарекох МОЯ Предвестница да бъде Пророк, за да ги предупреди. ПЕЧАТА СКОРО ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТ! Но първо ще дам на МОЯТА Предвестница безопасност и сигурност или това Слово няма да бъде освободено.

И Елишева, АЗ видях всяка сълза. О, Святи, останалата част от Невястата на ЯХУШУА, АЗ имам всяка ваша сълза, всяка ваша сълза. Те се съхраняват в бутилки, те са Свети пред МЕН. Всеки път, когато трябваше да жертваш, всеки път, когато си изкрещял, “Моля те, О, ЯХУВЕХ, къде си?” АЗ имам сълзите ви, когато плачете за семейството си. АЗ имам сълзите не само сега, но и в бъдеще.

Всички вие, които ще бъдете гости на Сватбената Вечеря на АГНЕТО: АЗ имам сълзите ви, преди още да ги пролете. Те вече са тук, защото АЗ знам какво бихте молили още преди да се молите и АЗ ще ви отговоря даже преди да се молите. АЗ отидох пред вас преди да трябва да страдате. За онези от вас, които слушат това на този свят, АЗ казвам: мир вам. Защото някои от вас ще бъдат предадени на мъченическа смърт, много от вас ще бъдат предадени на мъченическа смърт. О, но ти ще имаш мира на ЯХУШУА, точно както Йоан Кръстител каза: “Вземи главата ми, искам да се прибера вкъщи.” По същия начин ще кажете: “Вземете го, искам да се прибера вкъщи.” Защото АЗ ви обещавам това: АЗ ще ви дам сънища за Небето, АЗ ще ви дам предвкусване на красивия вид към Небето.

По един или друг начин, всеки, който ще бъде предаден на мъченическа смърт, всеки, който вече е бил предаден на мъченическа смърт заради МОЯ СИН ЯХУШУА , АЗ ще ви дам едно краткотрайно видение за Небето и АЗ вече съм дал краткотрайно видение за Небето, така че телата им не отидоха в гроба без да имат мимолетно видение за лицето на ЯХУШУА. И АЗ вземам духа им от тялото им преди тялото им да усети болка. АЗ ви обещавам това, АЗ ви обещавам това, АЗ ви обещавам това, АЗ ви обещавам това.

Помните ли Стефан? (Деяния 7: 54-59) Той не видя ли, не се ли отвори Небето, не ли видял той ЯХУШУА, преди да е бил ударен с първия камък и не е чувствал никаква болка? Духът му бе взет, АЗ ви обещавам това. Но горко на палачите. Той дори не може да си представи ужаса, който ще почувства не само сега на тази земя, но и за цяла вечност. И така, пазете се, вие, които мислите, че можете да измъчвате и да избягвате наказанието, дори не можете да си представите какво АЗ ще направя с вас, когато докоснете някой от МОИТЕ Свети. 

Блажени са всички онези, които са поканени на Сватбената Вечеря на АГНЕТО, ще бъдете прегърнати. Вие не сте просто Гост, вие сте ВИП Гост, защото сте заплатили пределна цена, за да сте там. И Невястата ще ви прегърне първо, АЗ, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА ще ви прегърнем, 24-те старейшини ще ви прегърнат, четирите живи същества ще ви прегърнат, ангелите от Небесата ще ви прегърнат. Затова не правете компромиси, не вярвайте в лъжата на илюзията, защото синът на погибелта, истинският Юда, скоро ще се върне, синът на сатана. Не правете компромиси, не вярвайте в лъжата на илюзията, не вярвайте в църквите на Вавилон; Върнете се към онова, което преподаваше първата църква.

Не вярвайте как Павел, Шаул е бил погрешно разбран и неправилно преведен. Той беше евреин, той никога не го отричаше. О, лъжата, която се казва. Разбира се, спасението ти не зависи от обрязването на плътта, сега е обрязване на сърцето. Това е глупав аргумент, точно както старият кръвен завет вече не съществува, защото има Нов Кръвен Завет. Това не означава, че MОЯТ Сабат все още не е валиден.

Само защото гърците дадоха на МОЯ СИН име, просто защото Библията на крал Яков повтаря името на Исус Христос отново и отново, не означава, че ИМЕТО МУ е променено. То винаги ще остане еврейско ИМЕ, ИМЕ, което съдържа МОЕТО ИМЕ, ЯХУВЕХ, на МЕН, ЯХУВЕХ! ИМЕ, което напомня на тази земя за цената, която трябваше да плати МОЯТ СИН ЯХУШУА. Отново ще го кажа отново и отново, и отново, и отново, и отново, можете да наричате този пророк богохулстващ, можете да я клевети, можете да кажете, че тя отива в ада. Но АЗ ви казвам това; АЗ, ЦАРЯТ НА СЪЗДАНИЕТО, АЗ, СВЕТИЯТ ВЕЧЕН, казвам ви това: ИМЕТО, КОЕТО Е НАД ВСИЧКИ ИМЕНИ, наречено в чест на МЕН, ЯХУВЕХ, МЕН, ЯХУВЕХ! То означава “ЯХ СПАСЯВА“. Нищо не се е променило. [Прочетете защо използваме Свещените Имена на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА].

Нищо не се е променило, защото АЗ уважавах името на Исус Христос, защото АЗ помазах името на Исус Христос, защото АЗ спасявах в името на Исус Христос, защото АЗ освобождавах и извърших знамения, чудеса и проявления на сила в името на Исус Христос, защото АЗ и досега го правя в името на Исус Христос, не означава, че не трябва да познавате НЕГОВОТО ИСТИНСКО ЕВРЕЙСКО ИМЕ. Вие ще бъдете и сте били държани отговорни за това, което знаете. Защото през цялото това време АЗ ви позволих да се събирате и да наречате неделята МОЙ ШАБАТ ДЕН, АЗ направих същото, АЗ го допуснах. Това не беше МОЯТА воля, АЗ го позволих. Но в Голямата скръб, сатана ще ви покаже как ще го фалшифицира. [Пазете се от Неделните Църкви].

Защото АЗ отново казвам: дори много богати евангелисти, които знаят тази истина, са продали тази истина, компрометират тази истина, те ще ви отведат директно в ръцете на антимесията, сина на сатана. И те ще кажат: “Ето Исус Христос, тук е вашият Месия, той е дошъл, той е дошъл и сега има мир на цялата земя, не се безпокойте за ада.” Защо не виждате? Те не искат да фалшифицират MEН. МОЕТО име е ЯХ. Крал Яков ще плати. Крал Яков е платил, когато е изтрил СВЕЩЕНОТО ИМЕ на МОЯ СИН. ПРОЧЕТЕТЕ! ПРОЧЕТЕТЕ! ПРОЧЕТЕТЕ! Проучете и представете себе си одобрени. Крал Яков не винаги е бил; прочетете Светите ръкописи, прочетете където има преводи на иврит, прочетете къде дори арамейците знае ИМЕТО МУ. ЗАЩО, ЗАЩО, ЗАЩО не вярвате?

Толкова много страдание, чрез което християнската църква ще мине, защото те изхвърлиха Месианските Евреи. И вие, от Месианските Еврейски синагоги, АЗ насочвам пръста си към вас; вие, които махнахте МОЕТО ИМЕ и казахте: “Йешуа ще стане.” Вие не искате да обидите ортодоксалните евреи, вие отидохте на компромис. Вие, които наричате този пророк „потребител на свещено име“ сте прави , АЗ помазах нея, а не вас. Вие, които смеете да напишете МОЕТО ИМЕ “Б-г”. Какво е това? Какво трябва да означава това за МЕН? Вие даже премахвате МОЯТА Божественост, а след това се питате: „Къде са чудесата на древността? Защо не можем да донесем мъртвите в църквата? Защо не са възкресени? Къде са чудесата на древността? Защо доринасяме прокажени, а не могат да се очистват? Когато носим парализирани защо не ходят? Когато носим неми, защо не говорят? Когато донасяме глухите, защо не чуват? Когато довеждаме неизлечимо болните, защо не живеят?

Глупави Вавилонски църкви, защо не слушате? Направете го по стария начин и отново ще видите тези чудеса. АЗ ви казвам всичко това още преди да излея гневът СИ. АЗ не изпращам ли МОИТЕ пророци, за да ви предупредя, преди да дойде съдът? Вие, в организирани, богати, помпозни църкви, вие и църквите направени от стъкло, вие, които няма да кажете какво е грях, вие, които приемате подкупите на правителствата, вие, които не давате да говорят и изгонвате Пророците: МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ дори не е във вашите църкви. Всичко това е илюзия, дяволски трик, не по-различен от Дейвид Копърфийлд, магьосника, който действа под властта на сатана. Или този, който нарича себе си Крис Енжъл (магьосник, който предизвиква смъртта), който е маскиран паднал ангел, който дори не е човек, той е илюзия пред очите ви.

За тези с духовни уши ще чуете; за тези от вас, които са Гости, не предполагайте; за тези от вас, които имат духовни очи, за да видят, вие сте, които АЗ благослових. Вие сте тези, които ще бъдат защитени; вие сте тези, които чувате МОИТЕ Слова; вие, които АЗ наричам МОИТЕ Светии; Вие приемате това Слово.

И щом тази Предвестница изрече това, ще звъни около цялата тази земя. Защото АЗ ще ви покажа кой съм АЗ, ЯХУВЕХ, АЗ ще ви покажа. Знаеш ли колко крехка е земята ви? Знаете ли, че е илюзия, че дори стоите на място? Представете си пумпал, който се върти толкова бързо и всичко, което трябва да направите е просто да го докоснете, това е всичко, което АЗ правя, просто го докосвам леко и то ще излезе от ротация, защото АЗ едва мога да го докосна и всички вие ще отлети.

И вижте времето си. О, АЗ знам, вие, в страните, които имат климатична машина. О, АЗ знам къде сте. АЗ се смея на вашата машина за климат, защото АЗ ще ви покажа кой е създал климата. АЗ ще ви покажа кой е създал града. АЗ ще ви покажа кой създава земетресения, бури и цунами. АЗ ще ви покажа Създателя на торнадото и вихрушките. АЗ ще опозоря машината ви. Какво ще правите, жители на земята, когато АЗ ритна подножието, защото АЗ едва го докоснах. Какво ще правите, когато го ритна? АЗ тропнах с един крак. Какво ще правите, когато АЗ, ЯХУВЕХ, тропна с двата СИ крака?

Вие, които мислите, че сте толкова богати и силни и влиятелни, вие, с илюзията си за богатството, вие, които стъпвате бедните под краката си: какво ще правите, когато АЗ откъсна това богатство от ръцете ви, когато сте бедни? А бедните са онези, които АЗ издигам. Когато бъдете тези, които изпитват глад и жажда и без подслон, и всичките ви ценни вещи са изчезнали? Когато вие, които строите къщите си под земята и АЗ ще ги потопя, и всичките ви съкровища ще бъдат унищожени?

Вие, които построихте подземните градове и смятате, че сте толкова запазени: какво ще правите когато АЗ, ЯХУВЕХ сложа край на вашата илюзия и ви погреба в тях като в гроб?

Само това, което правите за МОЯТ СИН, ЯХУШУА ХА МАШИАХ ще има значение. Какво правите с парите, които АЗ съм ви позволил да имате; само думи, които казвате с устата си заедно с изповедта си, вашето покаяние, вашата хвала и вашето поклонение; само вашето свидетелство, само вашето свидетелство, като предупреждавате другите какво АЗ казах, ще има значение. Само вашето свидетелство за цената, която МОЯ СИН ЯХУШУА плати, с думите, които АЗ, ЯХУВЕХ, говоря, ще имат значение.

Когато застанете пред МЕН и се хвалите и говорите: „Дадох тази благотворителност“, беше ли тя основана в МЕН? Хранехте ли МОИТЕ Свети? Помогнахте ли на МОИТЕ Пророци или сте им позволили да се задоволяват с малко? Това са въпросите, които АЗ ще ви задам. Дори онези от вас, които се наричат ??с МОЕТО ИМЕ, дори онези от вас, които поставят ЯХУШУА на първо място във вашия живот и вашата любов, ще ви попитам: какво направихте, за да помогнете на това Служение да провъзгласява тези Слова? Вие сте чули МОЯ глас, повярвал сте МИ. Какво направихте?

Правихте ли компромис? Споделихте ли какво имахте? Предложихте ли убежище? Дали поне давате глътка вода на Пророка в МОЕТО ИМЕ, в ИМЕТО на МОЯ СИН ЯХУШУА? Нима само казахте: “Бог да те благослови, ще се помоля за теб” или сте били благословение? Това са въпросите, които АЗ ще ви задам, когато застанете пред МОЯ Трон. Приехте ли тези Думи, занесохте ли ги на пастора в неделната църква, за да бъде държан отговорен за това, което знае? Отидохте ли като армията на Еремия, поне двама по двама? Отидохте ли при събранието и обяснихте ли им за съботните празници? Какво направихте? Научихте ли МОЕТО ЕВРЕЙСКО ИМЕ? Научихте ли за Силата и Помазанието в СВЯТИТЕ ЕВРЕЙСКИ ИМЕНА, в МОЕТО ИМЕ, ЯХУВЕХ, В ИМЕТО НА МОЯТ СИН ЯХУШУА?

Това се отнася за всички по света, които чуват тези думи. Какво направи? АЗ ще ви попитам: помогнахте ли на тази Предвестница по някакъв начин? Помогна ли й да се бори с врага? Колко пъти сте се молили? АЗ ще ви питам. Когато знаете и четете Откровение и знаете колко много ще бъдат мъчениците, помолихте за тях предварително? Молите ли се за тях сега? АЗ ще ви питам. Когато АЗ ви заповядвам да се помолите за Двамата Свидетели да повярват и да приемат кои са те, АЗ ще ви попитам: бяха ли молитвите ви между тези, които са се молили за тях? АЗ ще ви попитам: колко души сте довели до Небето? Колко пъти сте свидетелствали за ЯХУШУА ХА МАШИАХ, за ЦЕНАТА, която ТОЙ е платил на Голгота и как е възкръснал на третия ден, за да бъдете освободени за вечността? Колко пъти сте казвали на хората, че трябва да бъдат свети, че трябва да бъдат послушни? АЗ ще ви питам.

Виждате ли, не е достатъчно да се грижите за собствената си душа. АЗ ще ви попитам: грижите ли сте за някой друг [душа] освен за семейството си? Защото кой, казах, АЗ, ЯХУВЕХ, беше вашето семейство? Не съм ли АЗ казал чрез името на МОЯ СИН ЯХУШУА, кой е твоето семейство? И това са онези, които принадлежат на МЕН, тези, които приемат ЯХУШУА ХА МАШИАХ като МЕСИЯ, като МОЯ ЕДИНОРОДЕН СИН (Марко 3: 31-35). Искате ли да знаете защо семейството ви не е спасено? Искате ли да знаете дали семейството ви ще бъде спасено?

Точно както военачалникът каза: “Що се отнася до мен и дома ми, ние ще служим на ЯХУШУА.” О, АЗ знам, че ти беше научен: “Аз и домът ми ще служим на Господа”. Но отново те изтриха ИМЕТО на МОЯ СИН. Прочетете Святите ръкописи и ще видите, че ИМЕТО НА МОЯ СИН беше там. Това означаваше, че военачалникът трябваше да обърне не само сърцето си към ЯХУШУА, но и на неговото семейство. Това не е „карт бланш“, безплатен билет за семейството. Всички извършват своето спасение със страх и трепет. Преди да бъдат пуснати на земята, душата им вече знае дали името им е вписано в Книгата на Живота на АГНЕТО или не, или те са в Книгата на Изличените.

Така че, тук са Словата, които АЗ говоря от тази Предвестница днес. Това Слово ще бъде запечатано; то няма да бъде освободено веднага. АЗ ще й осигуря безопасно място, преди това Слово да бъде освободено, защото има още да идва.
******

Така беше казано, така беше написано; дадено на тази Предвестница, да сподели с вас, Апостол Елишева Елияху.
 
Дадено на 3/31/06 и издадено на 10 юни 2006 г .; отне толкова дълго време, за да стигнем до страната, в която ЯХУВЕХ каза: “Освободете Пророчеството сега”.