Пророчество 89, Тайните на РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ)

print

Пророчество 89

 

Тайните на РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ)

 

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
 
27 януари 2007 г., 17:00 ч., Шабат
Порт Алфред, Южна Африка

 

******

Коментар на Елишева: Внимание! Това може би е най-спорното Пророчество, което ми е дадено досега. Някои от тях съдържат лични откровения за мен и затова моето име се споменава от РУАХ ХА КОДЕШ. Но аз не искам да цензурирам това Небесно послание.
******

По-долу е Пророчеството както е излязло.
 
Със “Светите езици“ на Пророк Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни или земни езици (1 Кор. 13: 1). Елишева говори по-нататък на езици, които носят Пророчеството (1 Кор. 14: 6).

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА:
 
YAH / YAHU ЯХ / ЯХУ е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕНОТО ИМЕ,
както в “Алилуя” или “HalleluYAH” – което буквално означава
“Слава на ЯХ”:
YAHUVEH / YAHWEH ЯХУВЕХ / ЯХВЕ  БОГ – ОТЕЦ,
YAHUSHUA / YAHSHUA –   ЯХУШУА / ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА
HA MASHIACH   ХА МАШИАХ –  означава “МЕСИЯ”;
 “ЕЛОХИМ” означава “БОГ”
 
Откровение за “ SH’KHINYAH GLORIE
  ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на
РУАХ ХА КОДЕШ (на български език “СВЕТА ДУХ”)—
също на този сайт.
Ха-ШХИНА ШЕКИНА на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,
БОЖЕСТВЕНО ПРИСЪСТВИЕ
 
Освен това, ABBA YAH
АББА ЯХ  –  означава “БАЩА ЯХ”
и IMMA YAH
ИММА ЯХ  –  означава“МАЙКА ЯХ.”
 
Цитатите от Свещенното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго.

Думите на ЯХУВЕХ към Елишева да бъдат добавени пред Пророчествата:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева,
още преди това Служение да се появи,
да не го наричаш в чест на мъж или жена.
АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това
не беше извършено от ръката ти,

нищо от това не е било изречено от устата ти.
От устата на ЯХУВЕХ е било родено,

от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено.
Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ,
вашата ИММАЯХ.

Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна.

Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА,
който вее по тази земя,
Светият вятър на възраждането на вярата,
това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

Исая 42:8 АЗ съм ЯХУВЕХ; това е МОЕТО име; И не ща да дам славата СИ на друг, Нито хвалата СИ на изваяните идоли.

(Пророчество 105)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

След това през юли 2016 г.:
Горко на всеки, който направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте Моите помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте Моите помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!
(Пророчество 128)

И чрез Пророк Езра:
Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това Служение и пророчествата и Елишева и мен и всички служители на AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (Пс. 105: 15, 1Лет. 16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези, които благослови и са благословение за това Служение и верни, които приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на ЯХУШУА.
******
1 История зад Пророчество 89:
l
Писмо, написано септември 2008 г.

Преди да се даде това Пророческо Слово, други жени от Служение AMIGHTYWIND обсъдиха с мен любимата ни тема: ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ! Повдигнах въпроса: “Може ли РУАХ ХА КОДЕШ да бъде жена?”

Помислих си: „Защо РУАХ ХА КОДЕШ да не е жена? Свещените Писания казват, че човечеството е създадено по Образа на БОГ ЯХУВЕХ мъж и жена (Битие 1:27). Не е ли възможно жените да са направени по НЕИН Образ? ”Накратко обсъдихме това.

Скоро след това Катринях чу гласа на ИММАЯХ и записа чутите от нея думи. Те бяха толкова красиви, толкова любящи и толкова различни от Гласа на ОТЕЦ ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, глас като любяща майка и сладост, която го отличава от бащата. Попитах нашата ЛЮБИМА РУАХ ХА КОДЕШ, ако ТЯ ми даде Слово, защото така исках да чуя гласа Й. ТЯ чу моето искане и ми даде красивите пророчески думи, които ще прочетете в тази книга.

Когато погледна назад, сигурна съм, че ИММАЯХ, нашата Свята МАЙКА, постави ДУХА СИ в мен, за да задам този въпрос, за да отворя вратата за НЕЯ и да отговори по НЕЙНИЯ собствен, благословен начин, който не може да бъде имитиран!

Моля ви, не замерайте с камъни Посланника. Както е посочено в Свещеното Писание в Амос 3: 7, “ЯХУВЕХ БОГ споделя тайните СИ с пророците.” Има много Писания, които подкрепят Истината за СВЯТИЯ ДУХ или РУАХ КОДЕШ на иврит като жена.

Читателю, бъди благословен с Откровенията, които ни е дала нашата СВЯТА МАЙКА ИММАЯХ.
Елишева Елияху
********

Моля, кликнете върху числата в синьо, за да видите бележките под линия и писанията, отнасящи се до това СВЯТО пророчество.

Беше записано на лента с много лошо качество, за съжаление, така че звукът не може да бъде публикуван, но ето транскрипцията:

Елишва се моли: Ние всички искаме да ВИ познаем МАМА 1 РУАХ ХА КОДЕШ. Мъжете ви наричат “той”, защото никога в миналото не са ви отдавали доверие. Свят, Свят, Свят, Свят … ние само викаме към ТЕБ, МАМА РУАХ ХА КОДЕШ. Моля ТЕ, не искаш да ми се разкриеш? Не искаш ли да ни СЕ разкриеш? Кати (Катринях) има красиви писания, които аз знам, че пишете чрез нея в съвсем различен тон. ТИ сте толкова нежна. Всичко, което трябва да бъде една жена. Като жена, моето желание е да бъда повече като ТЕБ. Дори AББА ЯХУВЕХ и ЯХУШУА ни предупреждават да не ТЕ нараняваме.2

l Пророчество 89 Започва:
27 януари 2007 г.

Чакай, чакай, чакай,
сега не е МОЕТО време да се открия
по начина, по който МЕ помоли да се открия.
Но АЗ ще го направя и ти ще научиш това и
лъжата ще бъде отхвърлена!
Това съм АЗ, Която давам желание да кажеш тази молитва.
АЗ съм, Която давам желание да знаеш Коя съм.
Защото АЗ съм тази, на чието рамо 3 сложи глава в Небето.
Дадох ти един поглед,
за да видиш колко много обичани от МЕН са тези, които обичат ЯХУШУА.
АЗ СЪМ МАЙКАТА НА СЪЗДАНИЕТО.
Жените бяха направени в МОЕ подобие.
АЗ съм ВЕЧНА. АЗ съм СЪТВОРЕЦ.

Семейството е копие на това, което е на Небето. От къде мислите, че идва то: майка, баща и деца? Това не означава, че в Небето раждането е същото, както е на Земята. Никога не е било предназначено да бъде така. Това се случило поради греха на Ева и греха на Адам, станало е болезнен процес.

Няма раздори в Небето.
Няма болка в Небето.
Има само Любов, Мир и Радост.
Има само Щастие.

Елишева казва: “Какво още, МАМО, какво друго искаш да ми кажеш?”

Елишева, ти, която копнееше за любовта на майка си,
след като си била зачената,
дори в утробата на майка си, ти си викала към МЕН.
Ето защо сега АЗ те изпълвам така, както правя,
с такова уникално помазание,
че никога повече да не усетиш тази празнота.

(На много други:)
Бяхте гладни за внимание.
Беше изгладняла за внимание:
твоята земна майка прави всичко, което може,
с духа, с който работеше.
Но АЗ също те изпълвам с МОЯТА любов.
Елишева, когато се люлееш и се молиш,
АЗ те люлея.

Продължавай да се стремиш да разбереш Коя съм АЗ, ще ти разкрия повече. АЗ ще ти напомня какво е било на Небето, когато ти гледаше МОЕТО лице. Защото АЗ седя до вашия НЕБЕСЕН БАЩА. ЯХУВЕХ е МОЯТ МЪЖ. ЯХУШУА Е МОЯТ СИН.

В Небето 4 са Три Престола не е само един Престол,
а НИЕ управляваме в унисон.
Как мислите, че вашите молитви достигат до ушите на АББА ЯХУВЕХ?
АЗ ги изпращам на НЕГО, защото АЗ съм вътре във вярващите,
онези, които обичат МОЯ СИН ЯХУШУА.
Това съм АЗ, помазаният ВЯТЪР,
който вее за НЕГО (ЯХУВЕХ),
докато изпращам въздушна целувка към Небето.
АЗ говоря символично,
така че да можете да разберете:
когато възнасяте молитва, това е като да изпратите въздушни целувки 5 на вашия AББА ЯХУВЕХ. Когато се молите в ИМЕТО на МОЯ СИН, защото ВСИЧКИТЕ Трима от НАС са необходими, за да бъдете чути и да получите отговор.

Това е само началото на учението.
Това е само за тези, на които АЗ ви казвам да кажете,
разбира се, ще споделите това с цялото семейство.
Но АЗ ще те водя внимателно,
за разлика от всяка друга изговорена дума.
Защото това са тайни,
които сатана никога не е искал да се разкрият
и той ще се бие с вас с такава битка,
с която никога не сте се сблъсквали.
Ето защо още не е време да се даде Словото на света.

АЗ ще ви кажа неща, които нито мъж, нито жена са чули.
Защо мислите, че дойде луцифер и първо изкуши Ева?

Това беше за да МЕ подиграва, защото Ева беше създадена в МОЕ подобие, тъй както Адам беше създаден по подобие на ЯХУВЕХ, тъй както Авел беше създаден по подобие на ЯХУШУА, праведния, дефиниция на любовта. 6

Така че, с ръката на сатана Каин уби Авел.
Също както духът и ръката на Каин,
сатана отново използва да разпне МОЯ СИН ЯХУШУА,
въпреки че това беше част от НАШИЯ план.
За тези от вас, чиито имена са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО:
можете да се върнете в Небето, няма друг път.
И така, Новият Кръвен Завет се е роди този ден,
за да замени Стария Кръвен Завет, който не можеше да устои.

Искате ли да знаете едно от нещата, които МЕ огорчават?
Искате ли да знаете едно от нещата, които МЕ обиждат?
Елишева, когато усещате МОЯ гняв и МОЯТА ярост, те говорят за яростта на ОТЕЦ, за яростта на АББА ЯХУВЕХ, нямате представа за гнева на МАЙКАТА НА СЪЗДАНИЕТО! Имате само частица от МОЯТА ярост! Когато почувствате, че вулканът е готов да експлодира в главата ви и това е в името на праведността, имате само частица от МОЯТА ярост!

Когато четете в Словото, което е било преведено и те се осмеляват да нарекат МОЯТ СИН ЯХУШУА, „Човешки Син”. ТОЙ никога не е бил Човешкият Син.

ТОЙ е СИНЪТ на ЯХУВЕХ! СИН на ЯХ! 7

Когато го виждате в превода, колко време АЗ съм ви причинявала скръб и никога не сте почувствали мир в това и все пак обяснявате, че всички преводи го правят.

Това не беше МОЯТА ръка!
Това е според плана на сатана.8
Въпреки, че ТОЙ е роден в човешко тяло,
въпреки че е страдал на кръста от болка,
ТОЙ никога, никога не е бил Човешки Син!
ТОЙ е СИН на ЯХ и НЕГОВОТО Име 9
дори света ПРОВЪЗГЛАСИ.

Защо мислите, че сатана в превода се е опитал да ГО регулира и да МУ даде името на човека. АЗ трябваше да го позволя и в това време до Голямата скръб, името на Исус ще стои.

О, но в Голямата Скръб, онези, които са спасени сега и живеят СВЯТO пред МEН, МОЯТ ДУХ е вътре в тях, точно както сте били спасени в Името на Исус, вие все още ще ГО призовавате в това Име. И не МЕ разбирайте погрешно, има сила, Небесна сила да подкрепи това Име поради милостта на АББА ЯХУВЕХ.

Но в Голямата Скръб толкова много хора ще умрат, въпреки че сега са спасени, толкова много хора ще се чудят защо молитвите им остават без отговор. Това не е защото НИЕ не ги обичаме. И АЗ не говоря за тези, които ще отидат в неделните църкви и ще получат знака [на звяра, Откровение 13:16; 14: 9]! ; АЗ говоря за тези, които ще извикат в името на Исус, които знаят, че ТОЙ е Този, Който е бил разпънат и възкръснал от мъртвите и на третия ден, наистина е възкръснал. АЗ ги чакам на Небето.

Но те трябва да разберат, сега има сила в това Име, но тогава няма да има сила в това Име. Това не означава за онези, които все още ходят Святи пред МЕН, че няма да се върнат в Небето, но това означава, че АЗ не мога да им отговоря. Както АЗ казах, това е МОЕТО помазание, подобно на изпращане на въздушна целувка на АББА ЯХУВЕХ, когато на техните молитви се дава отговор. Но в онзи ден АЗ няма да мога да подкрепя думите, които казват, защото ще има друг по лицето на тази земя, който ще каже: “Аз съм Исус”.

И макар да знам към какъв Исус се обръщат и викат, защото това име ще бъде като проклятие, техните молитви няма да стигнат до Небето и те ще се чудят защо.

Затова ги предупреждавайте сега.
(Преди Голямата Скръб)

За това е ВАЖНО ЕВРЕЙСКОТО ИМЕ.

Виждате ли, сатана не иска да се използва името ЯХ. О, АЗ имам много врагове, които сега се осмеляват да управляват своите служения и да използват Името ЯХ за да заблудят вълците 10 и агнетата. Но синът на сатана не иска да използва Името ЯХ, той иска да използва името, с което на светът е станал познат и това име е И-С-У-С.

Така, въпреки че тези, чиито имена са написани в Книгата на Живота на АГНЕТО, по време на Голямата скръб, те ще се върнат в Небето. Това ще означава, че те трябва да дадат живота си, но никога няма да влязат в Неделна църква или името им ще бъде заличено. И по онова време няма да има спасение в името на И-С-У-С; ТОВА Е САМО В ЯХУШУА! Някои ще кажат ЯХШУА. Но ИМЕТО ЯХ да не бъде пропуснато.

Защото помазаните 144 000 няма да учат името И-С-У-С.
Това е сега. Това ще стане после.
АЗ ви дадох това съобщение, за да предупредите отново. 11

То е същото като сега; това не означава, че всички, които посещават църквите в неделя, не принадлежат на МЕН, не са изпълнени с МОЯ Дух, но това означава, че през Голямата Скръб това няма да бъде позволено, защото това е мястото, където ще се продават на Звяра.

Разбирате ли?
Душите се спасяват сега в името на И-С-У-С.
АЗ помазвам в името на И-С-У-С.
АЗ изцелявам в името на И-С-У-С.
АЗ избавям в името на И-С-У-С.
Но това няма да бъде тогава.
(По време на Голямата Скръб).
Предупредете ги.
Как мога да им отговоря тогава?
Как може СИНЪТ МИ да им отговори?
(Когато те викат:) “Исусе, помогни ми!”
И синът на сатана е там и ще каже: “Ето ме.”
Те ще кажат: “Исусе, спаси ме, прости ми греховете!”
И синът на сатана ще каже: “Ето ме.”
Не виждате ли опасността?!
Не разбирате ли?!

Вие не знаете скръбта, която АЗ ще почувствам, когато онези, чиито имена са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО, които знаят по-добре отколкото да отидат в църквите в неделя, ще бягат и ще се крият и ще трябва да дадат живота си, защото те ще викат и ще се откажат да казват името ЯХУШУА.

Те ще се придържат към това, на което са били научени и ще изговарят Името на Исус и техните молитви няма да стигнат до Небето, защото АЗ няма да ги изпратя като въздушна целувка, защото синът на сатана ще казва: “Ето ме.”
Това не означава, че името им е заличено.
Това просто означава, че АЗ не мога да спася живота им.
АЗ не мога да ги скрия. АЗ не мога да ги нахраня.
АЗ не мога да ги освободя.

Ето защо АЗ издигам служения като това, които учат Името ЯХУШУА, които учат Името ЯХШУА. Няма значение. Толкова много отказват да кажат името така както АЗ ви го дадох, но името ЯХ не може да бъде пропуснато, защото дори НЕГОВОТО Име означава “ЯХ СПАСЯВА”.

АЗ ти дадох 12 сън, когато летящите чинии ще пристигнат, наистина те са армията на сатана, но те имат право на тези, които ще викат в неправилнто име, защото той (синът на сатана) ще каже: “Ето ме.”

Така че внимавайте, това вече е започнало.

Има един, който е възкръснал. Той има световни последователи и нарича себе си Исус Христос. Но ключът е, че той изхвърля всичко, което е Свято. Пазете се! Това е просто човек. Пазете се от този, който идва! Защото това ще бъде сякаш Юда отново се е върнал и наистина е син на сатана, синът на луцифер.

Предупреди ги сега.

Има време и има сезон. Вие ще узнаете кога да разрешите това Слово да излезе. Но Елишева никога повече няма да трябва да жадуваш за любовта на майка си, защото АЗ ти показах, че АЗ съм запълнила тази празнота.
 
Просвещавайки някои, обиждайки болшинството
Апостол Елишева Елияху

(Край на коментариите на аудиото:)

Елишева: Аз просто трябва да кажа, че откровението, което ТЯ ми даде, когато хората говорят (в Библията, когато споменават РУАХ ХА КОДЕШ е “Той, Той, Той” (това е само един правопис). Защото мъжете винаги казват: “Ние бяхме създадени по образа на Бог”, а към жената: “Ти не си създадена по НЕГОВИЯ образ, но аз съм.”

Така МАМА РУАХ току-що потвърди факта, че жените, една жена – Ева е създадена по НЕЙНИЯТ ОБРАЗ и ТЯ седи от другата страна на ЯХУВЕХ и ТЯ Е СЪТВОРЕЦ! По този начин ние сме създадени по истинската БОГИНЯ 13 РУАХ ХА КОДЕШ, ОБРАЗЪТ НА НАШАТА МАМА! Приемете го, хора от света! [говори с радост.]
 
Край на записа.
*******

Сън: НЛО ще дойдат, какво ще направите?
Март 2005 г. и споменати в Пророчеството 89.

Аз никога не съм вярвала в НЛО или зли извънземни от други планети, докато не сънувах сън през март 2005 година. Оттогава имам откровение за това и най-лошото е, че е истинско.

Сън
Аз видях себе си, сякаш в града. Видях хора, които бягаха от ужас от НЛО, особено от огромния НЛО с форма на пура с 2 перки в единия край на НЛО-то. Мъжете и жените извикаха: “ИСУС, помогни ми!” Тогава видях как това НЛО с форма на пура изстрелва един лъч светлина, който изглеждаше синкаво-зеленикава. Зелено-синият светлинен лъч ударяше по хората, той ги вдигнаше и ги издърпваше в космическия кораб. Хората викаха: “Исусе, помогни ми!” Въпреки това, те бяха взети от този лъч светлина в корема на НЛО във формата на пура. Хората не можеха да избягат от НЛО-то.

Тогава над мен се носеше НЛО с форма на пура и аз се опитах да избягам, но не можех. Видях светлинен лъч да ме достига от въздуха и аз изкрещях, когато той беше точно над мен: “ЯХУШУА, докажи ми, че ТИ чуваш молитвата ми, помогни ми!” Лъчът светлина спря във въздушното пространство и се насочи към най-близкия човек от мен, който извика „ИСУС“ и те бяха взети от този лъч светлина, ритащи и крещящи от ужас, точно в корема на НЛО във формата на пура.
Край на съня

Тълкуване:

Това Служение предупреждава защо хората трябва спешно да знаят ЕВРЕЙСКОТО ИМЕ на нашия МЕСИЯ ЯХУШУА или ЯХШУА. Името на ИСУС ХРИСТОС сега има силата да спасява, помазва, изцелява, избавя, възкресява, но НЯМА ДА МОЖЕ през Голямата Скръб. Аз не вярвам, че ще бъда в Голямата Скръб в това смъртно тяло, бях там [в съня], за да ви предупредя сега. Но сънят е предупреждение, че антихристът, който е син на сатана, ще използва името на ИСУС ХРИСТОС, защото християните по целия свят, на много езици, използват любимото име ИСУС ХРИСТОС. Най-известните телевизионни евангелисти подготвят хората да приемат грабване със син лъч, който е фалшиво грабване.
*******

Ето някои стихове за РУАХ ХА КОДЕШ:

Женски Пол на РУАХ ХA KОДЕШ (СВЯТ ДУХ)
РУАХ ХА КОДЕШ – ХOKMA (мъдрост) е женска дума на иврит.
Библейски препратки: Исая 63:10 и Псалом 50:13

Притчи 1:20-21 Превъзходната мъдрост възгласява по улиците, Издига гласа си по площадите, Вика по главните места на пазарите, При входовете на портите, Възвестява из града думите си:

Притчи 1:23 Обърнете се при изобличението ми. Ето, аз ще излея духа си на вас, Ще ви направя да разберете словата ми.

Притчи 3:18 Тя е дърво на живот за тия, които я прегръщат И блажени са ония, които я държат.

Притчи 4:6 Не я оставяй и тя ще те пази. Обичай я – и ще те варди.
Притчи 9:1 Мъдростта съгради дома си, Издяла седемте си стълба,

Откровение 4:5 И от престола излизаха светкавици и гласове и гърмежи. И пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове.
Притчи 7:4 Кажи на мъдростта: Сестра ми си; И наречи разума сродник.

Книгата на Соломоновата мъдрост:
7: 11-12 И заедно с НЕЯ дойдоха всички добри неща и безкрайно богатство чрез ръцете Й; Радвах се за всичко, защото мъдростта ги ръководеше, но не знаех, че ТЯ е виновен за тях.
7:27 ТЯ е една, но ТЯ може да направи всичко и да бъде в себе си, обновява всичко и, преминавайки от семейство към семейство към свети души, подготвя Божии приятели и пророци.
6:12 Мъдростта е бляскава и неугасваща и лесно се съзерцава от онези, които я обичат, и се намира от онези, които я търся

Небесен БАЩА и МАЙКА?
(Цитати от Нов KJV)

Притчи 1:8-9 Сине мой, слушай поуката на баща си, И не отхвърляй наставлението {Еврейски: Закона.} на майка си, Защото те ще бъдат благодатен венец за главата ти, И огърлица около шията ти.

Притчи 6:20-23 Сине, мой, пази заповедта на баща си, И не отстъпвай от наставлението на майка си, Вържи ги за винаги за сърцето си, Увий ги около шията си. Когато ходиш наставлението ще те води, Когато спиш, ще те пази; Когато се събудиш ще се разговаря с тебе. Защото заповедта им е светилник, И наставлението им е светлина, И поучителните им изобличения са път към живот.

Подобен израз се намира в Псалом 119 във връзка с Елохим.)

Псалом 119: 105 Твоето слово е светило за нозете ми и светлина, която свети пътя ми.
(От гореизложеното заключаваме, че светилото и светлината вероятно идват от нашия Небесен БАЩА и нашата Небесна МАМА РУХАХ КОДЕШ, нашия Елохим.)

Коя е нашата МАЙКА?
Галатяни 4:26 26 Но Небесния Ерусалим е свободен и е наша майка за вас.

Природата на СВЕТИЯ ДУХ – Библейски стихове:

Деяния 1: 8 Когато дойде върху вас Святият Дух, ще получите сила и ще бъдете Мои свидетели в Ерусалим, в Юдея, в Самария и до земните краища.

Eфесяни 5: 18-19 Но по-добре се изпълвайте с Духа. Наставлявайте се взаимно с псалми, химни и духовни песнопения. Пейте и прославяйте Господа в сърцата си.

Деяния 2:2-4 И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.

Лука 1:35 Ангелът отговори: – Святият Дух ще слезе върху теб и силата на Всевишния ще те засенчи. Затова детето, което ще ви се роди, ще бъде свято – той ще бъде наречен Божий Син.

Римляни 8:9 Но ако Божият Дух живее във вас, тогава вече не сте под властта на грешната природа, а под властта на Духа. И в когото няма Дух на Месия, той не принадлежи на Него.

Йоил 2:28 И след това ще излея Духа Си на всички хора. Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще сънуват сънища и младежите ви ще виждат видения.

Исая 40:13-14 Кой е упътил Духа Господен, Или като съветник Негов Го е научил? С кого се е съветвал Той, И кой Го е вразумил и Го е научил пътя на правосъдието, И Му е предал знание, и Му е показал пътя на разума?

Римляни 8:26-27 Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания; а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията воля.

Езекиил 36:27 И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате.

Езекиил 37:14 И като туря духа Си във вас, ще оживеете; и ще ви поставя във вашата земя; и ще познаете, че Аз Господ изговорих това и го извърших, казва Господ.

Деяния 8:17 Тогава Петър и Йоан положиха ръце на тях и те приеха Святия Дух.

Деяния 16:6 И апостолите преминаха фригийската и галатийската земя, като им се забрани от Светия Дух да проповядват словото в Азия;

Деяния 10:44 Петър все още говореше това, когато Святият Дух слезе върху всички, които чуха посланието му.

2 Тимотей 1: 7 Защото Бог не ни даде дух на страх, а Духът на силата, любовта и себевладеене.

Битие 2: 7 Тогава Господ Бог създаде човека от праха на земята и вдъхна в ноздрите му дъха на живота, и човекът стана живо същество.

Галатяни 5:16, 22-23 Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти. А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.

Ефесяни 6:18 молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,

1 Коринтяни 12:4, 7-11 Дарбите са различни; но Духът е същият.
7 А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза.
8 Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух;
9 на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух;
10 на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици.
11 А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.

Битие 1:2 А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.

Битие 6:3 И тогава рече Господ: Духът който съм му дал не ще владее вечно в човека; в блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години.

Числа 11:25 Тогава Господ слезе в облака и говори с него, и като взе от духа, който беше на него, тури го на седемдесетте старейшини; и като застана на тях духът, пророкуваха, но не повториха.

Псалом104:30 Изпращаш ли Духа Си, те се създават; И подновяваш лицето на земята.

Исая 42:1 Ето Моят служител, когото подкрепявам, Моят избраник, в когото благоволи душата Ми; Турих Духа Си на него; Той ще постави правосъдие за народите.

Исая 48:16 Приближете се при Мене, чуйте това; От начало не съм говорил скришно; Откак стана това, Аз бях там; И сега ме прати Господ ЯХУВЕХ и Духът Му.

1 Царе16: 13-14 13 И Самуил взе рог с масло и помаза Давид пред братята си. Тогава Господният Дух дойде върху Давид и от онзи ден тя беше върху него. Самуил се върнал в Рама. Духът Господен се оттегли от Саул и злият дух от Господа го измъчваше.

3 Царе 22:23 И сега Господ е сложил лъжлив дух в устата на всичките ти ваши пророци, и Господ е определил беда за вас.

Захария 4: 6 “Не чрез сила, не чрез мощ, а чрез Духа Ми”, казва Господ на Силите.

Природа на МЪДРОСТТА (Книга Притчи) :
(NKJ – Библия на крал Яков)

1. Дадена от БОГ: Притчи 2:06
2. Тя възкликва, призовава, задава въпроси, разкрива, предупреждава, предлага съвети и знания, осигурява защита срещу бедствия: Притчи 1: 20-33
3. Тя дава прозрение и разбиране, познаване на Бога и разбиране за правдата и справедливостта: Притчи 2: 1-9
4. Нейните доходи са по-добри от среброто и златото: Притчи 3:14
5. Тя е дървото на живота за тези, които Я владеят: Притчи 3:18
6. Чрез нея Господ установява земята: Притчи 3:19
7. ТЯ е най-важното; ТЯ ни защитава и ни пази, и ако Я възвеличаваме , ТЯ ще ни допринесе и ще донесе чест и ще украси с благодат и венец на славата на нашите глави: Притчи 4: 7-9
8. Тя обитава с благоразумие. Съветник и житейска мъдрост е ТЯ. ТЯ има интелигентност и сила. Царете управляват чрез НЕЯ: Притчи 8: 12-15
9. ТЯ Може да се намери: Притчи 8:17
10. Господ ЯХУВЕХ я завладя в началото и тя е господарят; ТЯ се радва; НЕЙНАТА радост беше с човешките синове: Притчи 8: 22-31
11.Който Я намира , намира живот и печели благоволение от Господа: Притчи 8: 35-36

Природата на МЪДРОСТТА :
( Книга на мъдростта )

1. “ЧОВЕКОЛЮБИВ ДУХ – Мъдрост”: Книгата на Соломоновата мъдрост 1: 6
2. “Мъдростта е светла и неотменима и лесно се съзерцава от онези, които Я обичат, и се намира от онези, които Я търсят”: Книгата на Соломоновата мъдрост 6:12

Книга на мъдростта
Глава 7
3. “ТЯ е разумен дух, свят, самороден, многостранен, фин, подвижен, ярък, чист, ясен, безвреден, благотворен, бърз, неустоим, благотворен, любящ за човека, твърд, непоклатим, спокоен, безгрижен, всевиждащ и проникващ във всички умни, чисти, изтънчени духове, защото мъдростта е по-подвижна от всяко движение и чрез нейната чистота преминава през всичко и навлиза във всичко. ”: Книгата на Соломоновата мъдрост 7: 22-24
4″ТЯ е дихание на Божията сила и чисто изливане на славата на Всемогъщия; затова нищо осквернено няма да влезе в НЕЯ.”: Книгата на Соломоновата мъдрост 7: 25
5“ТЯ е отражение на вечната светлина и чистото огледало на Божието действие и образа на Неговата доброта. ТЯ е една, но ТЯ може да направи всичко и да бъде в себе си, ТЯ обновява всичко.”: Книга на Соломоновата Мъдрост 7: 26-27

Добавено 9 юни 2010 година

Сирах / Еклесиаст, Мъдростта на Сина на Сирах
(Синодална Библия)
Eклесиаст, Мъдростта на Сина на Сираха, Книга на Всемогъщата Мъдрост на Исус Навин Бен Сира, Мъдростта на Сирах или просто Сирах е книга, включена в ранните еврейски и гръцки Библии. Смята се, че е написана през II в. Пр. Хр. В началото на гръцката църква тя я наричала: “Всемогъщата мъдрост”. Сирах.

Ecclesiasticus е латинска дума, която означава „църковна” и би описала всяка книга, която е била прочетена в църквата или е получила църковна или църковна санкция. Бен Сира, на еврейски означаващ „син на Сирах“, беше учен и писар, добре запознат с еврейския закон и особено с „Книгите на мъдростта“.

Сирах

Глава 1:1, 4-20:
1.Всяка премъдрост е от Господа и с Него пребъдва вовеки.
4.От всичко най-напред е произлязла премъдростта, и разбирането на мъдростта е отвека.
5. Извор на премъдростта е словото на Бога Всевишни, и нейните шествия са вечни заповеди.
6. Кому е открит коренът на премъдростта? и кой е познал нейното изкуство?
7. Един е премъдър, твърде страшен – седещият на Своя престол Господ.
8. Той я произведе и видя, измери я
9. и я изля върху всичките Си дела,
10. и върху всяка плът наспоред Своя дар, и най-вече надари с нея ония, които Го обичат.
11. Страхът Господен е слава и чест, веселие и венец на радостта.
12. Страхът Господен ще услади сърцето и ще даде веселие, радост и дългоденствие.
13. Ономува, който се бои от Господа, добре ще бъде най-накрай, и в деня на смъртта си ще получи благословение. Страхът Господен е дар от Господа и поставя в пътеките на любовта.
14. Любовта към Господа е славна премъдрост, и към които Той благоволи, разделя я по Свое усмотрение.
15. Начало на премъдростта е да се боиш от Бога, и с верните тя се образува заедно в утробата. Между човеците тя си е утвърдила вечно основание и на тяхното семе ще се довери.
16. Пълнота на премъдростта е да се боиш от Господа; тя напоява човеците с плодовете си:
17. цялата им къща ще напълни с всичко, що желаят, и клетовете им – със своите произведения.
18. Венец на премъдростта е страхът Господен, който произвежда мир и невредимо здраве; но едното и другото са дарове от Бога, Който разпространява славата на ония, що Го обичат.
19. Той я видя и измери, проля като дъжд разбиране и разумно знание и възвиси славата на ония, които я притежават.
20. Корен на премъдростта е да се боиш от Господа, а нейните клони са дългоденствие.

Глава 4: 11-19
11 и ще бъдеш като син на Вишния, и Той ще те възлюби повече, нежели майка ти.
12. Премъдростта въздига синовете си и подкрепя ония, които я търсят:
13. който я обича, обича живота, и които я търсят от ранно утро, ще се изпълнят с радост;
14. който я владее, ще наследи слава, и, където и да отиде, Господ ще го благослови;
15. които ней служат, служат на Светия, и които нея обичат, тях Господ обича;
16. който я слуша, народи ще съди, и който й дава внимание, уверено ще живее;
17. който й се довери, ще я наследи, и потомците му ще я владеят;
18. защото изпървом тя ще тръгне с него по кривулести пътища, ще напрати върху него страх и боязън
19. и ще го мъчи със своето водене, докле се не увери в душата му и го не изпита със своите устави;
11
Глава 24:
1. Премъдростта ще прослави себе си и между народа си ще бъде възхвалена.
2. В църквата на Всевишния тя ще отвори уста и пред Неговото воинство ще прослави себе си:
3. “аз излязох от устата на Всевишния и като облак покрих земята;
4. поставих шатра във висините, и престола си – в облачен стълб;
5. аз сама обходих небесния кръг и ходих в дълбинето на бездната;
6. във вълните морски и по цялата земя и във всеки народ и племе имах владение:
7. между всички тях дирих покой, и в чие наследие да се въдворя.
8. Тогава Създателят на всичко ми заповяда, и Оня, Който ме е създал, ми посочи спокойно жилище и рече:
9. посели се в Иакова и приеми наследие в Израиля.
10. Преди вековете, в началото, Той ме произведе, и аз не ще се свърша довека.
11. Аз служих пред Него в светата скиния и тъй се утвърдих в Сион.
12. Той ми даде и покой във възлюбения град, и в Иерусалим е моята власт.
13. И аз се вкорених в прославения народ, в наследствения дял на Господа.
14. Възвисих се като кедър ливански и като кипарис на планините Ермонски;
15. възвисих се като палма в Енгади и като трендафилово храстие в Иерихон;
16. като гиздава маслина в долина и като явор се възвисих.
17. Като дарчин и аспалат издадох благоуханен мирис и като отбор смирна разпръснах благоухание,
18. като халвани, оникс и стакти и като благоухание от тамян в скинията.
19. Разпрострях клоните си като теревинт, и моите клони са клони на слава и благодат.
20. Аз съм като лоза, която ражда благодат, и цветовете ми са плод на слава и богатство.
21. Пристъпете към мене вие, които ме желаете, и се насищайте с плодовете ми;
22. защото, да си спомняш за мене е по-сладко от мед, и да ме владееш е по-приятно от медена пита.
23. Които ме ядат, повече ще огладняват, и които ме пият, повече ще ожъдняват.
24. Който ме слуша, не ще се посрами, и които се трудят с мене, не ще съгрешат.
25. Всичко това е книгата на завета на Бога Всевишни,
26. законът, който Моисей заповяда като наследие на събранията Иаковови.
27. Той насища с мъдрост, както Фисон и Тигър в дни на новоплодие;
28. той изпълва с разум, както Ефрат и Иордан в дни на жетва;
29. той разлива учение, както светлината и както Гион през време на гроздобер.
30. Първият човек не достигна да я познае напълно; не ще я изследва също и последният;
31. защото мислите й са по-пълни от море, и намеренията й са по-дълбоки от голяма бездна.
32. И аз, като канал из река и като водопровод, излях се в рая.
33. Казах: ще полея градината си и ще напоя лехите си.
34. И ето, каналът ми стана река, и реката ми стана море.
35. И ще светя с учение като с утринна светлина, и надалеч ще го покажа;
36. и ще изливам учението като пророчество и ще го оставя във вечни родове.”
Глава 51:13-30
13. И възнесох от земята молбата си и се молих за избава от смърт:
14. викнах към Господа, Отца на моя Господ, за да ме не остави в скръбни дни, когато нямаше помощ от горделиви човеци.
15. Ще хваля името Ти непрестанно и ще възпявам в славословие, защото молитвата ми биде чута:
16. Ти ме спаси от гибел и ме избави от зло време.
17. Затова ще Те прославям и хваля и ще благославям името на Господа.”
18. Бидейки още момче, преди да бях тръгнал да странствувам, открито търсех мъдрост в молитвата си:
19. пред храма съм се молил за нея и докрай ще я търся; като от вида на зреещо грозде
20. сърцето ми се радва от нея; ногата ми тръгна по прав път, аз вървях след нея от младини.
21. По малко навеждах ухо и я приемах – и намирах в нея много поуки за себе си:
22. аз напреднах в нея.
23. Ще въздам слава Ономува, Който ми дава мъдрост.
24. Аз се реших да я следвам, ревнувах за доброто – и няма да се посрамя.
25. Душата ми се подвизава заради нея, и в делата си бях точен;
26. простирах ръце към висинето и съзнавах моето невежество.
27. Насочих към нея душата си и от самото начало предадох й сърцето си –
28. и чрез чистота я достигнах; затова няма да бъда оставен от нея.
29. И подигна се моята вътрешност, за да я търси; затова спечелих добра печалба.
30. За награда Господ ми даде език, и с него ще Го хваля.

*******
1
Виж “Доказателни текстове (KJV), Женски СВЕТА ДУХ” & “Доказателни текстове, Ева (жена), направени в чийто образ?”; Еврейски доказателства в “Нашата майка, светата дух”; „Майка“ на иврит ”стр. & “МАЙКА МЪДРОСТ”

2
Лука 12:10 но хула против РУАХ ХА КОДЕШ, няма да се прости; Ефес 4:30 И не оскърбявайте СВЯТИЯ ДУХ на Бог (KJV), Никога не наранявайте СВЯТИЯ ДУХ (Филипс), Не донасяйте скръб на БОЖИЯ СВЯТ ДУХ (NLT – Нов Жив Превод).

3
Вижте съня за банкетната маса в Пророчеството 90- Въведение за обяснение (очаквайте линк).

4
Когато погледнах, на мястото бяха поставени ПРЕСТОЛИ, а Древният от Дните седна на мястото си…” (акцентът е добавен от Даниил 7: 9-38).

5
Псалом 2:12 Целувайте Избраника, за да се не разгневи, Та погинете в пътя; Защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него.

6
ЯХУШУА е дефиницията на любовта, която се проявява най-вече чрез плана на Бог за спасение, позволявайки на СЕБЕ да бъде разпънат заради нас.

7
Лука 1:35 И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.

8
AmightyWind е обвинен, че твърди за Библията на Крал Яков (KJV), че е от сатана – това не можеше да бъде по-далеч от истината. Погрешният превод – на „Бен Адам“ (на иврит за Адам, т.е. човек, потомък на Адам) като „Човешки син“ означава, че ЯХУШУА е имал земен, биологичен баща – това е ръката на сатана. ЯХУШУА е Божият Син, а не земен човек. ЯХУВЕХ е ОТЕЦ, ТОЙ е НЕГОВ (СИНА НА ЯХ) и НЕ е произлязъл от Адам (БЕН АДАМ) чрез ДНК на Мария.

9
Двоен смисъл: НЕГОВОТО ИМЕ провъзгласява и показва, че Той е СИН НА ЯХ; ЯХУШУА САМ СЕ обявява, произнася името на ЯХУВЕХ публично. Йоан 17: 26a “АЗ им изявих ТВОЕТО име.

10
Някои вълци в овчи дрехи използват думата ЯХ напр. онези фарисеи, които имат само форма на религия (вж. Откровение 2: 9; 3: 9). Вълците водят и двамата – агнета и другите вълци.

11
Това е сега, това ще бъде тогава” – подчертавайки драстичната разлика между използването на името И-С-У-С във времето преди и по време на Голямата скръб.

12 Сънят следва след Пророчеството.

13
Това не трябва да се приема буквално, а само да се изрази идеята за Божествената Женственост. Това не е пледиране на многобожие – тъй като ние вярваме само в един Бог.