Пророчество 99, Подчинението е По-добро от Жертвоприношение. Китай, Слушай

print

Пророчество 99

 

Подчинението е По-добро от Жертвоприношение.
Китай, Слушай.

Казано / Написано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
 
25 май 2008 г.

 

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Транскрипцията от аудио лентата започва малко по-надолу.

Пет Китайски двойки имаха сватбени снимки, направени по време на земетресението на 12 май и всички са без нараняване. Мястото на фотосесията, вековната семинария е било разрушено.

ЯХУВЕХ често ни дава “картини” в историята на нещата, които са пророчески. Мисля, че се е случило по време на скорошното земетресение в Китай и снимки на ПЕТТЕ невести, които се опитали да обменят обещания, когато се е случило земетресението (интересно, дали не сте забелязали, че имаше ПЕТ невести?). Това е картината на този свят, който се противи на ЯХУВЕХ: “Ние ще ядем, пием и ще се забавляваме” …до края. Снимките показват, че всичките пет невести са объркани след земетресението, с изцапани дрехи и развалини, разруха, и прах, кал около тях на купчини … това е “картината” на този свят! Горко на този свят, който се присмива на святостта на живота, чрез аборт, евтаназия, хомосексуализъм и еднополовите бракове. ЯХУВЕХ няма да бъде осмиван дълго. Горко на народите, които се отвръщат от истинския Създател ЯХУВЕХ и МЕСИЯТА ЯХУШУА ХА МАШИАХ и нашата Скъпоценна Майка РУАХ ХА КОДЕШ.

Иронично е, че има 5 невести, които стоят в средата на унищожението, унищожено светилище, напомня ми за 5-те глупави девици в притчата на ЯХУШУА, които чакат техния МЛАДОЖЕНЕЦ да ги вземе. ЯХУШУА идва, но взема само 5-те Мъдри Девици с допълнително масло в техните лампи. Прочетете за земетресението и вижте снимките направени в Китай – роклите им са мръсни, разкъсани, организираната старата църква лежи в руини. Събудете се и вижте, че това не е съвпадение. Прочетете Пророчествата и се молете и вижте, че ЯХУВЕХ особено споменава Китай и казва, че това е Небесният съд, а това което се случи в Китай, ще се случи в Калифорния и други държави, страни, особено в Америка, когато най-малко го очакват.

60 000 души в Китай и все още се броят загинали от това, което чух в последното съобщение. Прочетете това, което ЯХУВЕХ каза по този въпрос. Молете се, че да ви бъде позволено да избегнете НЕГОВИЯ Гняв, тъй като ТОЙ отброява дните, идва краят на НЕГОВОТО търпение! Както броим дните на Омер, така ЯХУВЕХ отброява дните до края на НЕГОВОТО търпение и горко на земята, когато това се случи!

Не се заблуждавайте, не е лесно да се подигравате на ЯХУВЕХ! Онези, които го правят, сатана им се присмива, защото знае цената, която ще трябва платят за това, той плаща цената вечно.

Защото дойде великият ден на НЕГОВИЯ гняв; и кой може да устои? Откровение 6:17

В шестата глава на Откровение Йоан описва най-трагичните, безплодни молитвени събрания в световната история! Молете се сега, докато вашите молитви все още могат да бъдат чути в милост! Покайте се и се отвърнете от греха, докато има още време! Утре може да е късно!

Плач и стонове, викове и нужди, стенания и Шепот – всичко ще бъде в идващия ден на ЯХУВЕХ, когато Гневът и Съдът на ЯХУВЕХ бъдат освободени. Дори планините и островите ще бъдат преместени от местата си.

Но тогава молитвите и вопите на грешните мъже и жени ще бъдат твърде малко и твърде късно!

Всички богати и знаменити актьори, актриси, телеводещи, политици в това число, президенти, правителства и други страни, които са вярвали на лъжите на дявола и учените и са се надявали на себе си и другите с човешки способности.Те вярват в “парите могат да купят”, но те ще се присъединят към тези, които плачат от страх. Те ще призовават падащите скали и планини да паднат върху тях, за да ги скрият от Гнева на ЯХУВЕХ и единородния Син на ЯХУВЕХ, НЕГОВОТО име е ЯХУШУА ХА МАШИАХ!

Ние сме сред онези, които вярват, че съдилищата на ЯХ са определени. Ние не знаем нито деня, нито часа. Но ЯХУВЕХ наистина ще разтърси земята, тъй както тя никога не е била разтърсвана и ТОЙ ще се превърне в единствения ЦАР НА ВСЕЛЕНАТА, ЯХУШУА ХА МАШИАХ!

Забележка: ние пропуснахме името на човека в това Пророческо Слово. Елишева и Катринях бяха в молитва за партньор, който се бори с подчинението на ЯХУВЕХ. Той се е обвързал в несходен брак и постави под заплаха изобретението, което му е дала МАМА ШЕКИНЯХ, докато остава в този несходно свързан брак. ЯХ каза, че изобретението няма да бъде завършено, докато той остава в този брак, брак, който не е от ЯХУВЕХ.

Веднага щом започнаха да се молят, Катринях чула думата „плаващи пясъци“ и видяла видение за човек, който потъваше в плаващи пясъци. Този брат е затънал в плаващи пясъци. Тогава Катринях видя бетонните блокове на краката му. Елишева каза, че той отдавна е свикнал с бетонните блокове и не е могъл да се движи, но видя голям чук в ръката му, ако реши да го използва. Можеше да се освободи от тези бетонни блокове, ако реши. В негова власт е да го направи, но това е негов избор.
******
 
Тук започва транскрибцията на аудио лентата:.
 
Елишева: той има чук в ръцете си и може да разбие бетона, ако иска, ако иска.

Катринях: Чувствам, че ГОСПОД ще изпрати светкавици и ще удари бетона.

Елишева: това е помазаният огън на РУАХ ХА КОДЕШ, за да удари бетона в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Но пак, той има избор. Аз продължавам да го чувам отново и отново. Беше свикнал да носи бетонни обувки, толкова е свикнал да не се движи, той се чувстваше удобно. Той беше свикнал да получава заповеди от съпругата си, точно както Гари. Той е толкова свикнал с това и въпреки това знае. Той знае какво трябва да направи. Той гледа на другите да му кажат какво да прави, но той вече знае отговора. Той знае, че не трябва да се връща на работа. Той никога не може да каже какво му е било дадено: „Така казва ЯХУВЕХ“, че той трябваше да се върне на работа. Неговата “работа” беше това изобретение. Това е съпругата му, която му е заповядала обратно на работа. Тя му дава ултиматум и … ти (Елишева започва да се моли на езици) трябва да й кажеш, че нейното сплашване и манипулация няма да проработят, че тя не може да контролира ума, да те манипулира, да те сплаши. Тя е толкова закачена за сигурността. Всъщност, тя е изпълнена със срам, тя е по-заинтересована да впечатли родителите и семейството си. Не знам дали това са нейните действителни родители или някой, към когото се обръщат за родителски съвет, но те казват: „Още ли не се е върнал на работа? Колко ще вземете от това? ”Това е въпрос на гордост. Тя е никъде, никъде …. Виждам книга с празна страница. Няма никъде, никъде на страницата ……., никъде, никъде, никъде ……. на твоята страница. Ти продължаващ да я караш да се качи на твоята страница, но тя не съществува никъде.
******

ЯХУВЕХ започва да говори:

От кого ще се страхувате, казва ЯХУВЕХ? Мой възлюбен син …….. от кого се боиш повече? Кого се страхуваш да обидиш, да не се покориш?

Вие минавате изпитания (Изход 20:20, Захария 13: 9) Няма нито един, нито един, нито един, нито един, нито един, нито един, нито един, Невестата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, която се изпитва сега, за да види как се подчиняват, да се види кого се страхуват да обиждат. По-добре да бъда АЗ. По-добре да бъда АЗ. По-добре да е ЯХУШУА твоя МАШИАХ . ТОЙ не даде ли пример? ТОЙ отказа ли да се подчинява на ЯХУВЕХ? ТОЙ отказа ли да се покори на СВОЯ Небесен БАЩА?

Времето е толкова кратко. АЗ ги изкоренявам един по един. Там няма повече безплатни разходки. АЗ ви казах, че съм на обратното броене на МОЕТО търпение. Защо мислите, че продължавам да питам: „Броите ли Омер?“ (Левит 23: 15-16) Ако сега не можете да МЕ чуете, как ще МЕ чуете тогава? Това Служение и Помазанието са да се даде желание на хората, чиито имена са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО, за да чуят МОЯ глас, да извършат МОЯТА воля, защото вие сте пример за тях. Какво ще направите………? АЗ вече знам.

За МЕН ще бъде толкова лесно…… да го направите по лесния начин за вас, но как бихте издържали теста? Как бихте доказали своето послушание? Как бихте доказали кого обичате повече? Това важи за всички мъже сега и за всички жени, които сега се намират в несходното робство на брака. Не беше от МОЯТА ръка, че сте събрани заедно. Какво ще правите, когато дойде времето на Голямата Скръб и ако не бъдете намерени достойни да се наричате МОЯТА Невеста, ако не бъдете достойни да бъдете Невястата на ЯХУШУА? Помнете, че ЯХУШУА е МОЙ. И всичко, което е МОЕ – е на МОЯ СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

Какво ще правите, когато останете? Ще си струва ли? Защото онези, с които сте се впрегнали, ще бъдат тези, които ще ви предадат. Какво ще направите? Мислиш ли, че е трудно сега? Нямаш представа. По това време мъжете ще предадат жените си и жените ще предадат мъжете си. Децата ще предадат родителите и родителите ще предадат децата си. Няма да има лоялност. Единственото семейство, което ще се брои, ще бъде семейството в ЯХУШУА ХА МАШИАХ.Това са единствените, на които можете да се доверите. Дори когато срещнете непознат, ще разберете кои са те. Ще бъде очевидно за всички.

Така че, хора, АЗ няма да отменям вашите изпитания. Това е, което искате АЗ да направя. Всички вие се тествате. Не казва ли МОЕТО Слово : “Изпитанията на вашата вяра са по-ценни от златото” (1 Петрово 1: 7). АЗ казвам сега, тези пет, които представляват Петте Мъдри Девици, са били проверени. Адам замина от това, което той наричаше своя дом в продължение на много, много години. Напуснал е добре платена работа и, о, колко дълго е чакал съюз, но АЗ му казах да си тръгне. [Когато една майка] трябваше да напусне биологичното си семейство, детето си от тялото си – всички вие, всички вие, с майчиното сърце, което идва при МЕН, наранено, сломено, разбито. Липсват ви децата ви, но ги слагате на олтара за жертвоприношение и вие [родители] казвате:

“Направете с тях това, което ВИЕ искате да бъде, защото те не са мои деца, те са ВАШИ.” Затова АЗ повдигам духовни деца, които плачат с теб, като мама и татко и те искат наставничество и искат твоята любов. Те искат на МЕН да се подчиняват и АЗ ще ви кажа да ги ръководите и да ги напътствате. И АЗ съм готов да ви дам шок, тези духовни деца ви обичат повече, отколкото вашите биологични деца могат да ви обичат. Те ви уважават. Те ви почитат. Не ги приемайте за даденост. Както имате търпение с биологичните си деца, имайте търпение с вашите духовни деца. Не свивайте рамене и казвайте:  „Достатъчно ми беше.“ 

Никога не се превъзнасяй от гордост, за да накараш хората да мислят, че винаги си МИ бил покорен, всички, всички, всички се борят в някакъв момент и казват: “Предпочитам да го направя по свой собствен начин.” Това е просто, защото АЗ ви дадох такъв бой, всички вие научихте по трудния начин. И затова сега вие казвате: „Каквото кажете, AББА ЯХУВЕХ, аз правя това по ВАШИЯ начин“. АЗ дори не трябва да повишавам гласа СИ. Знаете кога правите грешно. АЗ не казвам, че някой е съвършен, но МОЯТ СИН ЯХУШУА, но АЗ казвам на всички, че всичко, което очаквам от МОИТЕ Деца е просто да опитат.

Така че вие ??правите своята част, знаете какво АЗ ви казах да правите. Знаете, какво АЗ ви казах да не правите. сатана прави така, че това изобретение да не види някога светлина. Така че той има една жена, която стои на пътя. И тя прилича на мишка, която ръмжи и ти тичаш в ъгъла. Как може тя да уважава това?

Времето е по-късно, отколкото си мислите и АЗ изпратих Китай като пример за това, което се случва, когато МОЕТО търпение започне да изчерпва. Преди много време ти дадох Словото, Елишева Елияху: “Край на първи рунд, сега втори рунд”. Внимавайте, защото идва трети рунд в Китай. (Китай току-що е имал опустошително земетресение, при което загинаха най-малко 60 000 души).

И, Америка, АЗ още не съм започнал. АЗ отново и отново казвах, че запазих най-лошото за последно. Дори не сте започнали да опитвате MОЯ Гняв. И Европа, не мислете, че можете да избягате от съдбата си. Сега има само един силен глас на протест, който протестира срещу това, което АЗ считам за мерзост и АЗ използвам Католическата църква, спомнете си как АЗ използвах магаре, за да говоря (Числа 22: 22-32). АЗ използвам Католическата църква, за да предупреждавам, предупреждавам за Светостта на живота. Къде са другите? Къде е другата организирана религия?

Един световен протест трябваше да излезе, срещу обединението на животински и човешки ембрион, да измислят такъв план – половин човек и половин животно, дори не започват да разбират пътя, по който са тръгнали. Да се подиграват със святостта на брака? Трябваше да има световен протест срещу еднополовите бракове! Защо е толкова тихо? Къде са църквите? Защо всички от исляма не се повдигат? Те се грижат дори за карикатура! Те изпращат ужас на някой, който не е съгласен с тях. Но защо мълчат?

Ето защо АЗ сега съм в отброяване на МОЕТО търпение. Това което мислите като далечни години, ще дойде като грубо пробуждане. АЗ командвам това Служение, за да правят, каквото трябва и да го направят бързо. Няма повече време да се глезят (защитават) бебетата. Време е те да растат. Време е мъжете да бъдат мъже. Затова АЗ поставих жена в ръководството. Затова АЗ въздигнах Дебора! Мъжете са Варак! (Съдии, глава 4) Те са страхливци! Не всички са МОИ хора. Имам МОИ, собствени. И те чуват МОЯТ глас и говорят МОИТЕ Слова, но, о, колко са малко, колко са малко.

И вие, жени, които бяхте уплашени в тези бракове, впрегнати несходно под робство и Писанията бяха използвани срещу вас, за да ви казват “Мълчи” АЗ ви казах да се подчинявате на съпруга си, когато той се съобразява с МОЕТО Слово. Ако той не го направи, не го слушайте! Достатъчно е достатъчно! Достатъчно е достатъчно!

Скъпа МОЯ, АЗ те помазвам днес да произнасяш Словата с кураж към тези мъже, за да могат да си спомнят кой трябва да бъде мъжа! Те трябва да МИ угодят, преди да угодят на всяка жена, преди да угодят на всяко дете, а жените, които са в неравен брак, напомням ви за духа на Девора! Трябва да МИ угаждате. Трябва да угаждате на ЯХУШУА! Преди да угодите на любимия човек! Преди да угодите на децата си. Послушанието, послушанието, послушанието е по-добро от жертвата!

Вземете десятъка и приносите си и хваленията си, ако не МЕ слушате! Ако не МИ се подчинявате сега, какво ви кара да мислите, че ще МИ се подчинявате по време на Голямата Скръб, когато ще има рядка възможност да чуете Пророк като тази? Научете се да се подчинявате сега! Как доказвате, че обичате ЯХУШУА ХА МАШИАХ? Не казва ли МОЕТО Слово: “Ако МЕ обичате, ще МИ се подчинявате” (Йоан 14:15, 21). Как ЯХУШУА ХА МАШИАХ доказва, че обича ЯХУВЕХ? Подчинявайки се на всяко МОЕ Слово. Не МИ давайте обещания, които никога няма да спазите.

Не МЕ е грижа за ръкотворните брачните обети, които АЗ не съм събрал и сега се виждате кои са. АЗ се грижа само за бракове, които са били ръкоположени от Небето. И как знаете, че са предназначени от Небето? Защото сте едно в МЕН. Вярно е, че Словото казва, че съпругът трябва да е духовен водач на семейството (Ефесяни 5:22) и когато мъжът не е годен да бъде духовен водач на семейството, тогава АЗ трябва да имам лидер на семейството, било то жена или дете, АЗ ще имам някой, който говори МОИТЕ думи. АЗ ще имам някой, който казва МОИТЕ Слова! Дори ако това е малко дете, ще има някой, който казва МОИТЕ Слова! МОЯТА слава ще бъде очевидна за всички! Вие сте в тези организирани църкви, знаете, че те са смрад в МОИТЕ ноздри, но вие казвате, че трябва да имате сграда за общение. Какво се случи с общението един на един? Какво се случи с общението един на един с МОЯТ СИН? Вие сте в отброяването на Омер. Вие сте в отброяването МОЕТО търпение.

Горко, горко, горко, горко на тази земя, когато МОЕТО търпение свърши! Молете се да избегнете МОЯ Гняв! Това трябва да бъде вашата постоянна молитва всеки ден. АЗ не се гневя на тези, които МИ се покоряват. АЗ не се гневя на тези, които се опитват да МИ се подчинят. АЗ не се гневя на тези, които казват: “Слушам ВАШИЯ глас. Води ме и ме управлявай.“ АЗ дори не се гневя на тези, които казват: “Моля ТЕ, прости ми.” АЗ съм ядосан на тези, които отказват да се подчиняват. И съда започва в дома на ЯХУВЕХ. Езичниците не умеят да чуват гласа МИ. Но АЗ съм ядосан на тези, които твърдят, че са МОИ и принадлежат на ЯХУШУА ХА МАШИАХ и отказват да се подчиняват!

Китай сега опитва МОЯ Гняв. Но АЗ ще пощадя онези, които са МОИ. Те се изправиха и казаха: „Тук не разрешават Библиите“. Те лишиха МОИТЕ Свети, онези, които наистина обичат и служат на МЕН, те ги екзекутират. Те ги измъчват. Те ги морят с глад! Ще опитат МОЯ гнява още повече!

Елишева казва: “Сега имам видение и виждам облаци и облаците преди земетресението, и сега разбирам защо се е образувал облак и ако го погледнем, искам да кажа, че имаше най-блестящата дъга (не сме съгласни с всички коментари за връзката в YouTube) в облака, но аз видях това в YouTube и други новини и репортажи. Беше толкова ярко, различни цветни светлини вътре в белия облак и изглеждаше толкова красиво и те казваха, че 30 минути преди разрушителното земетресение, тези облаци висяха, а аз видях снимките, които взеха, и трябва да сложим тези снимки за всеки, за да могат хората да видят, но сега разбирам, и казах: „Защо такава красота дойде преди земетресението в Китай?” И това е, което сега ми казва ЯХУВЕХ, като ми показа това видение. ”)

Словото продължава: защото Дъгата е обещание и АЗ обещах на онези, които МЕ призовават, страдащите, преследваните, измъчваните в Китай, които са били в затвор, които са в затвор и са измъчвани, защото се покланят на ЯХУШУА. АЗ дадох обещание, че АЗ ще им отмъстя! И това е само началото, Китай! Това е само началото, като пример, как един народ в този свят прави същото.

Не казва ли МОЕТО Слово, че АЗ, ЯХУВЕХ, ще отмъстя? „Отмъщението е МОЕ, казвам, АЗ, ЯХУВЕХ!“ (Второзаконие 32:35). Призови МЕ и АЗ ще направя враговете ти да бягат в 7 различни посоки! В колко различни посоки бягаш сега, Китайско правителство? Но АЗ съм верен, Светите ангели са там, за да защитават и осигуряват вашите братя и сестри в ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Горко на света, защото гледаш на Китай. Ще видите какво стана в Китай, ще стане и в Калифорния. АЗ не говоря за други части на света, но Америка, искаш ли да свириш на арфата? (H.A.A.R.P.), изчакайте докато АЗ засвиря на МОЯТА арфа. Искате да контролирате климата, все още не сте видяли нищо.

АЗ изпращам объркване на учените. АЗ изпращам заблуда на астрономите. В Белия дом има лудост. В правителството има лудост. Хората тичат насам-натам. Политиците са луди. Как могат да водят хората? Затова призовете МЕН. Призовете МЕ. Призовете МЕ, докато АЗ все още слушам, призовете МЕ. АЗ нищо не правя, докато не кажа първо на пророците (Амос 3: 7). АЗ предупредих от устата на този Пророк какво ще се случи от момента, в който те напуснаха Америка. Пророчеството излезе и ви предупреди какво ще стане, когато цената на петрола се покачи, АЗ ви предупредих за цените на храните (Пророчество 85). АЗ ви предупредих за разходите. АЗ дори ви предупредих, шофьори на камиони, как се увеличават разходите ви, още не сте видели нищо.

Но знайте, този глад не е МОЕТО решение. Това е манипулация на онези, които са пълни с алчност. Когато трупат купища злато и сребро за себе си и правят заговор да убиват нуждаещите се. Всичко започна с аборти, а след това с тези, които са твърде болни, за да се защитят. Това е геноцидът, за който АЗ говоря. Има смърт във ваксинациите. АЗ предупреждавах отново и отново. Защото светът не счита, че има нужда от бедни деца. АЗ ви предупредих, че ще отиде при възрастните хора. Всичко това е геноцид. Всичко това е така, богатите могат да се смятат за защитени в собствените си очи. И сега вдигате ръце и се чудите защо самоубийството на тийнейджърите е толкова голямо. Вашата единствена надежда е ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Вашата единствена надежда е покаяние и послушание. Вашата единствена надежда е в МОЯТА Милост. Защото АЗ съм дълготърпелив. Така че продължавайте с това, което правите. Продължавайте с предупреждението. Докато имате свободата да говорите, защото има сили, които искат да заглушат МОИТЕ истински пророци. Затова говорете, докато можете.

Край на Словото
******

Елишева: Това е впрягане несходно в брак и той има изобретение, което ще промени света и неравният брак задържа всичко.

Катринях: Имайте вяра, че ЯХУВЕХ знае за какво говори, когато казва нещо да прави. Не се съмнявайте в НЕГО. Това е обида за НЕГО. Ако се подчиняваш, ще покажеш уважение към Всемогъщия БОГ, който е Авторитет над всички.

Катринях: Тя огорчава ОТЕЦ, когато не МУ се подчинява. Това наскърбява Всемогъщия Бог, всички хора, всички жени, които не слушат ОТЦА и се подчиняват. И знам, че не иска да ГО огорчавате, защото Елишева е чула: слушайте, подчинявайте се, това е.
******
 
Оскърбявайки мнозинството, просвещавайки някои,
Апостол Елишева Елияху.

Ако това пророчество е благословение за вас, моля, пишете и ме уведомете.

Свържете се с нас
Свържете се с нас

www.amightywind.com
www.almightywind.com