Пророчество 50, Чуй О, Израел! Сила! Сила! Сила! Има в ИМЕТО на ЯХУВЕХ!

print

Пророчество 50
Чуй О, Израел! Сила! Сила! Сила!
Има в ИМЕТО на ЯХУВЕХ!

Дадено на Преп. Елишева Елияху
8 октомври 2001 г.

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8).

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Второзаконие 12:1-4
1 Ето повеленията и съдбите, на които трябва да внимавате, за да ги
вършите, през всичкото време, колкото живеете на света, в земята, която
ЯХУВЕХ. Елохим на бащите ти ти дава да притежаваш: –
2 Да разорите всичките места гдето народите, които ще завладеете, са
служили на боговете си, по високите планини, по хълмовете и под всяко
зелено дърво;

3 и да съсипете жертвениците им, да строшите стълбовете им, да
изгорите с огън ашерите им, да съсечете изваяните образи на елохимите
им и да изличите имената им от онова място.
4 А спрямо ЯХУВЕХ вашия Елохим да не постъпвате така;

Йоил 2:32
32 И всеки, който призове името на ЯХУВЕХ ще се избави; Защото в
хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени, Както рече ЯХУВЕХ, И
между оцелелите ония, които ЯХУВЕХ ще повика.

Еремия 16:19-21
19 ЯХУВЕХ, сило моя и крепост моя, Прибежище мое в скръбен ден!
При ТЕБЕ ще дойдат народите от краищата на земята, И ще рекат:
Бащите ни не наследиха друго освен лъжи, Суета и безполезни работи.
20 Да си направи ли човек Елохими, Които, все пак, не са Елохими?
21 Затова, ето, ще ги направя тоя път да познаят – Ще ги направя да
познаят ръката МИ и силата МИ; И те ще познаят, че името МИ е
ЯХУВЕХ.

Псалом 118:26
26 Благословен да бъде оня, който иде в името на ЯХУВЕХ;
Благославяме ви от дома на ЯХУВЕХ.

Йоан 5:43
43 АЗ дойдох в името на Отца СИ, и не МЕ приемате; ако дойде друг в
свое име, него ще приемете.

Лука 13:35
35 Ето, оставя се вам дома ви пуст; и казвам ви, няма да МЕ видите до
когато кажете: Благословен Който иде в Името на ЯХУВЕХ.
Направете някои изследвания. Търсете името Исус в Съгласуването на
Стронг (Strong’s concordance). То е номер 2424 на Гръцки. Това се отнася
до 3091 на Иврит. Вижте го, 3091 Yehowshuwa, което означава: ЯХУВЕХ
спасява. “Алилуя! Слава на ЯХ!” Заменете оригиналните имена в
Библията за Господ и Исус и ще разберете нещата по съвсем нов начин.
Тези думи дойдоха с много плач и духовни езици и ЯХУВЕХ каза, че
останалата част от тълкуването ще бъде дадена от други Апостоли и
Пророци. Ще предам лентата на онези, които ми каза РУАХ ХА КОДЕШ.
Това съобщение се появи, напълно неочаквано, докато беше в молитва с
друга сестра. О, Татко, ЯХУВЕХ, говори думите, които искаш да кажеш.

******

Пророчеството започва
О, НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! …. (дълбок плач)
О, АЗ съм с разбито съце, АЗ съм с разбито сърце, АЗ съм с разбито
сърце. Мислите ли, че вашият Eлохим ЯХУВЕХ не може да бъде с
разбито сърце? О, АЗ съм с разбито сърце. О, АЗ плача и АЗ давам на
хората избор. АЗ им давам свободна воля и какво правят те? АЗ им
давам знания. Не знаете ли защо АЗ казах да не ядете плода на
доброто и злото? Това е така, защото АЗ знаех, че човекът ще избере да
яде плода на доброто и злото. Това е така, защото АЗ знаех, че човекът
ще избере да яде от плодовете на лошото знание. АЗ им давам знания
и какво правят те? Те правят оръжия за война, за да унищожат
човешката раса.

Всеки иска да бъде по-голям от останалите. Всеки човек не е доволен от
това, което АЗ съм му дал и затова просто искат да бъдат като Каин,
който уби Авел и техния собствен брат убиват. Деца МОИ, Деца МОИ,
Деца МОИ, не МЕ обвинявайте в това, което правите, защото АЗ ви
дадох свободна воля. Именно вие избрахте тези лидери. Вие сте тези,
които ги назначихте. Ти си това. Не сте изследвали духа, на който са, вас
не ви интересува дали се молят или не и на кой бог се молят. Именно
вие не сте се интересували дали спазват Заповедите и Тората. Вие сте
тези, които не ви интересува дали обичат Израел.

Кръв, кръв, кръв на собствените ви ръце. Вие сте в страх и не се
бунтувате срещу абортите. Това сте вие. Накараха ви да мълчите, когато
казахте, че хомосексуалността не е правилно. Вие запълвате църкви и
запълвате пейки, а стоите зад пастир, който изобщо не си пастир.
Гледате ги, те гребат в милиони и казват, че това е от МОЯТА ръка,
когато това са кървави пари, дадени им от силата, която управлява тази
земя. Извадих МОИТЕ могъщи воини от църквите. Те седят там без
пастир, но с ВЕЛИКИЯ ЕЛОХИМ „АЗ СЪМ“. МОИТЕ истински пастири не
знаят откъде ще дойде следващият долар, но знаят, че ВЕЛИКИЯТ
ЕЛОХИМ, който е АЗ СЪМ ще осигури техните нужди.

Именно такива АЗ ще благославя и ще продължа да благославям.
Защото те плачат и ридаят за това, което виждат. Но те не мълчат.
Защото има Огън в костите им, точно както тази слугиня се чувства така,
сякаш е в огън, това е МОЯ ОГЪН, МОЯ ОГЪН, който гори вътре в тях.
Те не могат да спрат, независимо че искат. Те не могат да спрат да
плачат, въпреки че го искат. Това е белегът на МОИТЕ верни. Това е
Знакът на Избраните.

О, Израел, о Израел, о Израел, сега, най-накрая, ще се обърнете ли към
ВЕЛИКИЯ ЕЛОХИМ „АЗ СЪМ“? Ако беше достатъчно добро за вашия
баща Авраам, ще бъде ли отново достатъчно добро за вас? Не, Авраам
не беше бог. „АЗ СЪМ“ неговият ОТЕЦ ЕЛОХИМ. Но дори и тогава човек
погледна Авраам, сякаш е Елохим. Не гледайте на човек като на
Eлохим. О, Израел, о Израел, чуй МЕ, сила, сила, сила е в МОЕТО ИМЕ!
Не слушайте равините и злите, които цензурират МОЕТО ИМЕ от
устните ви.

(Аз забранявам и те връзвам сатана: опитваш се да попречиш на
появата на това съобщение и сега аз вземам власт над теб в името на
ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Кръв, кръв срещу всеки дух, който се опитва да
възпрепятства това съобщение и ме спира да го чуя. КРЪВТА на
ЯХУШУА ХА МАШИЯХ срещу вас! Аз призовавам Михаил в момента и
аз моля да ми помогне да доставя това съобщение. Помогни ми,
помогни ми, помогни ми! Нека да не дойде дух на объркване против
това съобщение. Благодаря! Благодаря!)

Деца МОИ, Деца МОИ, Израел, АЗ вложих сила в МОЯ собствен Град,
дори на самите ви стени. Това е мястото, където Исаак е трябвало да
бъде принесен в жертва, но вместо това, АЗ положих жертва, когато
Авраам не трябваше да убие сина си. Точно там, където положих
МОЯТА жертва на собствената ви земя, на Голгота. Израел, призови
ИМЕТО НА ЯХУВЕХ. Не се срамувайте от силата в това ИМЕ. Не го
изтривайте повече. Не покривайте вече устата си. Но призовете МОЕТО
ИМЕ, единственото ИМЕ, което може да спаси. Не отричайте повече
МОЯ СИН ЯХУШУА. ТОЙ дойде от собствената ви земя. Ако ТОЙ беше
дошъл от друга, АЗ бих могъл да разбера, но ТОЙ дойде от вашата
собствена земя. Именно на вашата собствена земя беше разпнат.
НЕГОВАТА кръв течеше в земята. ТОЙ беше поставен във вашия
собствен гроб, във вашата собствена земя и ТОЙ беше възкресен. И за
твоите грехове и за греховете на света, ТОЙ умря и ТОЙ възкръсна за
теб и за целия свят. Не се отказвайте от единствения, който спасява.
Призовете ИМЕТО на ЯХУШУА. Призовете на ИМЕТО на ЯХУВЕХ.

Не слушайте злите равини, които ви заблуждават. Също така АЗ
предупреждавам църквите, АЗ предупреждавам и храмовете.
Храмовете са пълни, но МОЯ Дух не е там. Вие имате закон, но нямате
РУАХ. О, Деца, Деца МОИ, Деца МОИ, не знаете ли защо на земята
няма вода? Копнееш и се чудиш защо е суша в Израел. Това е така,
защото сте отхвърлили ЖИВАТА ВОДА на жената при кладенеца.
Продължавам да изпращам МОИ слуги, МОИ Пророци и Апостоли; те
идват в Името на МОЯ СИН ЯХУШУА. Предлагат ви ЖИВАТА ВОДА, но
вие ги изхвърляте. Това сте вие, о, хора на Израел, които сте приели
лъжите на вашия водач. Равините не искат да знаете силата, която е в
това Име, силата в Името МОЕ, ЯХУВЕХ! ИМЕТО на вашия
СПАСИТЕЛ, МЕСИЯТА Е ЯХУШУА. Сега слушате и бихте ли започнали
да се учите да се молите в това ИМЕ?

Огледайте се наоколо, о, Израел, не виждате приятел. Огледайте около
Израел, от което някога бяхте зависими, никога повече няма да сте
зависими. Сега ще слушате ли, когато АЗ говоря през тази слугиня в
този ден? Сега ще призовете ли на Името ЯХУВЕХ и ще приемете ли
подаръка на ЯХУШУА, който АЗ ви давам и Името, което АЗ ви дадох, за
да бъдете спасени. Трябва да приветствате Месианските Християни,
онези, които изричат МОЕТО име, защото това е вашата защита, о,
Израел. Спрете да ги отхвърляте. ТЕ викат към МЕН, ЕЛОХИМ ЯХУВЕХ.
Те викат към МЕН в името на ЯХУШУА. Спрете да ги отхвърляте. Те
викат към МЕН, ЕЛОХИМ ЯХУВЕХ. Те викат към МЕН в името на
ЯХУШУА. Спрете да ги отхвърляте, слушайте МОИТЕ Пророци,
слушайте МОИТЕ Апостоли и слушайте онези, които АЗ изпращам.
Защото те идват с МОЕТО сърце, МОЕТО сърце на любовта към теб, о,
Израел.

Всеки път, когато сте с лице пред Западната Стена, погледнете нагоре,
МОЯТ СИН ще дойде в източната част на небето. Не се заблуждавайте
вече от измама. АЗ преброих всяка пролята сълза пред Западната
Стена. Именно на това място Авраам помисли, че трябва да убие Исаак.
Именно на това място Яков видя стълба към небето. Това е наистина
свята, осветена земя. За онези, които викат в Името на ЯХУВЕХ,
чудесата, които АЗ съм извършил, АЗ ще направя отново за вас, Израел.
Не правете това, което прави светът. Не се доверявайте на никакво
оръжие или човек; вместо това обърнете се към великия EЛОХИМ
ЯХУВЕХ, когото наречат ВЕЛИКИЯТ ЕЛОХИМ, „АЗ СЪМ“. Виж, Израел,
един ден трябва да видиш съвсем скоро човешко оръжие, насочено към
теб. Но вие трябва да постите и вие трябва да плачете, и вие трябва да
извикате в ИМЕТО НА ЯХУВЕХ, в ИМЕТО НА ЯХУШУА. АЗ ще чуя и АЗ
ще избавя земята ви.

О, вярно е, идва един зъл и той ще каже, че това е „АЗ СЪМ!“, Но той
ще отстрани Тората и ще пренапише МОИТЕ закони, като ги направи
вместо човек. Той ще ви каже, о, Израел, той има отговорите, как никога
да не изпитвате жажда, глад или война. Но знайте, че това са думите на
зъл човек, който се опитва да се утвърди като Месия на цялото
човечество. Но АЗ ви предупреждавам сега, о, Израел, преди кръвта да
тече по всички улици. Този зъл, който идва, ще завърши с поражение.
Затова издигнете гласовете си, о, Израел и всички онези, които обичат
Израел; извикайте единственото ИМЕ ЯХУВЕХ и в ИМЕТО на ЯХУШУА,
което единствено може да спаси. О, Израел, о Израел, Израел, ти все
още си МОЯ зеница на окото МИ, защото не презираш МОИТЕ Празници
и Шабат (Събота). Съмнявайте се за всеки водач, който не се моли в
МОЕ Име и живее по Тора и говори на хората, ние няма да спечелим
тази война с оръжие, а само с пост и молитва.

Пазете се от всеки враг, Израел. Вие имате прикритие, о Израел, това е
Америка, но когато ти обърнеш гръб на Израел, о, горко ще бъде за
Америка. Дори Свещените Писания потвърждават, че трябва да се
молите за мир в Ерусалим. Когато правите нещо против MОЕТО Слово,
не мислете, че АЗ не съм чул. АЗ казвам на целия свят да остави на
мира зеницата на окото МИ. Защото я наказах, тя не познава мир. Но
това се прави за МЕН, а не за вас. Тя отново ще вика към МЕН, ЕЛОХИМ
на своите предци, защото АЗ сключих завет с Авраам и няма да го
наруша. АЗ дадох обещанието на ЯХУШУА, защото ТОЙ каза, че те не
знаят какво правят. ТОЙ каза: “Прости им, ОТЧЕ, защото те не знаят
какво правят.” Но вие, Америка и онези, които се присъединяват към
Организацията на Обединените Нации, АЗ ви предупреждавам, не
вървете срещу зеницата на окото МИ, въпреки че тя направи много
лоши неща, тя направи и това, което е правилно в МОИТЕ очи. Хората
на Израел са едно голямо семейство, когато наранявате един,
наранявате всички. Когато убиеш един, това е като собственото
семейство.

О, Америка, вие само мислите, че познавате скръб. Трябва да влезете в
обувките, в които е влязъл Израел. Те се бият и се борят за всеки дъх,
откакто АЗ съм я нарекъл нация. След като се роди това дете, това
дете се тества отново и отново. Те се опитаха да го убият. Но, АЗ
вдъхвах живот всеки път, както го правя отново и отново. За всички,
които искат да я унищожат, знайте, че „АЗ СЪМ“ ще го направя отново.
Те гладуват и жадуват за истината и не знаят защо; но ако само те биха
взели Свежа Манна и ХЛЯБ на ЖИВОТА и Ново Вино. Те ще живеят и
няма да умрат. Но те ще бъдат, АЗ ви казвам, те ще бъдат. Защото АЗ
имам остатък, който ще излезе от Израел и ще живее и Израел ще
стане, но няма да бъде защитена от човек.

Защото АЗ съм поставил тайна в Израел и силата е в тази Кутия, сила,
както никоя друга, с всичките ви атомни оръжия, те не могат да се
сравняват с Жезъла, който АЗ поставих вътре в тази Кутия. Той ще
изсуши отново коритото на Червено море. Чудесата, които извърши
Мойсей, ще бъдат видяни отново. Само ако можеха отново да повярват.
ИМЕ, ИМЕ, ИМЕ; сила само е в ИМЕТО. Призови МЕ в ИМЕТО на
ЯХУШУА, В ИМЕТО на ЯХУШУА злото няма да остане. Призови МЕ в
ИМЕТО на ЯХУШУА, Кръвното покритие на тази земя и на света. Защото
ТОЙ наистина е ЯХУШУА ХА МАШИАХ, МЕСИЯТА не само в Израел, но
и за целия свят. КРЪВАТА му потече в земята, в собствената земя на
Израел и потече по целия свят за всяка жена и мъж, момче и момиче.
МОИТЕ Деца знаят силата на това Име. В ИМЕТО на ЯХУШУА, МОИТЕ
Деца ще бъдат спасени.

(Елишева се моли: Благодаря ВИ, Благодаря ВИ, ТАТКО, Благодаря,
Благодаря, Благодаря)
Просто кажете на Израел, че АЗ им дадох много по-голяма жертва от
тази, която веднъж Авраам смяташе, че е трябвало да МИ даде и това
беше неговият собствен син, защото АЗ дадох МОЯ собствен СИН и
НЕГОВОТО ИМЕ е ЯХУШУА. И точно там, където е Западната Стена,
където те коленичат и се молят, те дори не разбират колко свята е тази
земя.

(Елишева се моли: Благодаря ВИ, ГОСПОДИ, Благодаря ВИ, ОТЧЕ,
Благодаря ЯХУВЕХ, Благодаря ЯХУШУА.)

Аз призовавам за милост, за милост към Израел. Ние не знаем какво
става; Днес не сме слушали новините, но хвалим и благодарим на ВАС
ЯХУВЕХ за ВАШИТЕ думи. ВИЕ казахте, че те са зеницата на ВАШИТЕ
очи. Те са зеницата на ВАШИТЕ очи. О, смили се! Смили се, о, имай
милост. АЗ викам за повече милост към Израел, отколкото дори към
Америка. Аз призовавам за милост, ТАТКО. Видението, което видях,
беше кръв, но Кръв, когато ЯХУШУА умря и кръвта отиде в земята.
ЯХУВЕХ ми показа, че беше червено по целия свят. Тя покри целия
свят. Въпреки че човек не може да види това, тя покрива целия свят.
AлилуЯХ! Благодаря ТИ, ОТЧЕ, Благодаря ТИ, ЯХУШУА!

Дадено на Апостол Елишева Елияху
8 октомври (Тишри 21) 2001 г. между 3:00 и 4:00 сутринта по време на
Празника на Колибите.

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred