Пророчество 113, Така Казва ЯХУШУА ХА МАШИАХ, “Ще ми Позволиш ли да Разделя Това, Което Ръката МИ не е Събрала Заедно?”

print

Пророчество 113

Така Казва ЯХУШУА ХА МАШИАХ,
“Ще ми Позволиш ли да Разделя Това,
Което Ръката МИ не е Събрала Заедно?”

Написано/ Казано под Помазанието на РУАХА ХА КОДЕШ
Чрез Апостол Елишева Елияху
Получено на 30 юли 2009 г.
Издадено на 21 септември 2009 г. на Рош Ха Шана
Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Въведение:

Несходно да си обвързан за ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и ИММАЯХ е важен проблем. Това е друго Пророческо Слово относно неравния брак. ЯХУВЕХ не иска НЕГОВИТЕ децата да бъдат несходно свързани, точка. Словото на ЯХ казва: “Човек да не разделя това, което ЯХ е събрал.” Виж, това което ЯХ е събрал. Не това, което хората са събрали. Ако сте в неравен брак, това не е било защото ЯХУВЕХ го е направил. ВИЕ ГО НАПРАВИХТЕ !!! Моля, разберете това. ЯХУВЕХ не изисква да се опитвате да запазите брак, който ТОЙ не е определил от Небето.

Това Пророчество се роди, защото една жена на име Рейчъл ми изпрати имейл и ме помоли да се молим за нейния брак. Нейният така наречен вярващ съпруг пие и употребява наркотици и не иска да има нищо общо с Рейчъл, но тя продължава да се държа за този така наречен съпруг и продължава да казва, че го обича.

АЗ ще направя всичко, от дълга да стане кратка история, за да ви помогна да разберете какво се е случило. Рейчъл е млада жена и ми изпрати имейл, на мен, Елишева, през 2007 г. Тя каза, че е срещнала мъж на един месиански еврейски сайт за запознанства. Вярвам, че това е Месианска Еврейка, но не съм сигурна. Във всеки случай, Рейчъл вярваше, че този мъж е съпруга й от съня й. Тя вярва, че в съня й ЯХ е казал, че името на нейната Сродна душа е Давид. Името на този човек беше Давид, но след като общува с него за известно време, стана ясно, че той има много проблеми с алкохола и наркотиците. Нейните родители не подкрепиха тази връзка и не харесаха Давид и казаха това на Рейчъл, но тя все още вярваше, че Давид е нейната Сродна душа.

Тогава тя попита дали аз искам да се моля за нейната ситуация и аз го направих. ЯХ ме накара да й задам няколко въпроса за Давид и тя им отговори и след това отново се помолих. ЯХУВЕХ ми каза ясно, че това не е нейната Сродна душа. Тя трябваше да държи очите си на ЯХУШУА по това време и да не търси Сродната си душата. Както казах, тя беше млада жена и не беше готова за връзка. Изпратих имейл на Рейчъл и й предадох какво казва ЯХУВЕХ.

Следващото нещо, което аз получих е имейл от този Давид, който ми каза да не се намесвам в неговите дела. О, забравих да кажа, че този Давид не искаше да каже на Рейчъл фамилията си. Той каза, че фамилията му е римувана с “Мъдрост”, така че Рейчъл го нарича Давид “Мъдрост”. Това е важно за по-късно.

След това получих имейл от Рейчъл и тя ми каза, че е прекъснала връзката с Давид “Мъдрост” чрез предупреждението, което ЯХУВЕХ й е дал чрез мен. Това беше голяма новина и тя каза как планира да държи погледа си върху ЯХУШУА. Когато реши да държи погледа на ЯХУШУА, тя каза, че ще остави членството й да изтече в службата за запознанства, но някак си членството й бе удължено за още един месец и нямаше представа защо. Така че тя пренаписа профила си на сайта за запознанства, казвайки, че тя не се интересува от връзка и че очите й са на ЯХУШУА.

След това, два дни по-късно, изведнъж, тя каза, че друг Давид се е свързал с нея през този сайт за запознанства и те започват да общуват помежду си. Те дори говореха по телефона, което очевидно не правеше с Давид „Мъдрост“. Сега беше сигурна, че този нов Давид е нейната Сродна душата. Говореха по телефона, което тя очевидно не правеше с Давид „Мъдрост“ Вече беше положителна, че този нов Дейвид беше нейната Сродна душа. Те разговаряха по телефона и тя била толкова помазана, каза тя. Тя продължи и как е този човек. Този човек дори й даде името си и нямаше какво да крие.

Не отговорих на Рейчъл след това. Тя не слушаше предупрежденията, които ЯХУВЕХ й даде, на нея й беше казано да държи погледа си върху ЯХУШУА, а не върху нейната Сродна душа. Бях разочарована от тази млада жена и ЯХУВЕХ ми каза да не губя повече времето си с тази ситуация.

Това ни води към сегашното време. Както споменахме, Рейчъл сега ми изпраща имейл и моли за молитва за нейния така наречен съпруг и брак.

Няма да повярвате на това, което е било открито във всички наши имейл акаунти с името на Рейчъл. Искрено казано, когато Рейчъл ми изпрати електронна поща, не си я спомних и едва когато открихме тези стари имейли, тя се върна в паметта ми. Но когато разказах за тези стари имейли, веднага си спомних Рейчъл и какво се случи през 2007 година.

Добре, ето къде се усложнява и се моля да разберете какво се опитвам да кажа. Не забравяйте, когато казах, че Давид “Мъдрост” ми изпрати имейл и ми каза да не се намесвам в неговите дела. Е, той направи огромна грешка. Той постави ИСТИНСКОТО си име в този имейл и не се римуваше с „Мъдрост“. Докато четяхме тези стари имейли, открихме, че Давид “Мъдрост” е същият човек, който ми изпрати по електронна поща и същия човек, който по чудо се свърза с Рейчъл втори път и й даде фамилното си име. Рейчъл си помисли, че това е нов човек, а това беше същия човек.

Фамилното име на имейла, който получих от Давид “Мъдрост”, но няма да кажем какво е, за да защитим Рейчъл и това е точно сегашното фамилно име на Рейчъл. Следваш ли ме? Давид “Мъдрост” е нейният така наречен съпруг. Свърза се с Рейчъл, след като тя скъса с него, но Рейчъл не знаеше фамилията му. Така че, когато този нов Давид й даде своето истинско фамилно име, тя си мислеше, че е различен човек, но е бил същият човек. Имаме доказателството в този имейл до мен със същото фамилно име. сатана направи това. сатана измами тази млада дама, но той беше в състояние да направи това, защото Рейчъл не се подчини и не държа очите си на ЯХУШУА. Рейчъл е претърпяла последствията за неподчинението си и продължава да се държи за тази змия.

Не знам дали Рейчъл вече е открила това, или ако така нареченият съпруг й е казал истината, но сега тя ще види истината. Ето писмо, което написах на Рейчъл, преди да открия старите й имейли.

Шалом, Рейчъл,

Ти пишеш на Служението Amightywind с молба за молитва. Току-що получихме имейла ти за това, което Давид е казал и дълбоко те е наранил. Съжалявам за раните ти. Прочетох товята електронна поща и чух тези думи от ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Казах МУ, че може да не приемеш Светите Слова, но ТОЙ каза, че аз съм единствено отговорна за предаването на НЕГОВИТЕ думи, а не дали им вярваш или не. Така че се подчинявам. Тъй като получавам толкова много имейли в един ден, не мога да отговоря на всички тях, ЯХ ми даде помазан екип в това Пророческо Служение, който помага да им отговоря. Както и да е, аз ги чета всички и когато ЯХУШУА ХА МАШИАХ поставя на сърцето ми да пиша на някого, аз се подчинявам.

В твоя случай има отговор на твоята молитва по различен начин, не по начина, по който си го искала и ЯХУШУА ХА МАШИАХ говори и го пише чрез мен, за да ти бъде благословение, ако просто вярваш и приемаш. Прости ми, че не отделям време да го редактирам, нито да коригирам правописа, защото е изключително спешно да го получиш възможно най-скоро.

Елишева

Не знам какво да кажа, но този имейл никога не е беше изпратен. Сега правя отворено извинение по електронната поща за това, че не го изпратих на Рейчъл възможно най-бързо.

Това е открито извинение на Рейчъл, жената, която разбуди Помазанието на СВЕТАТА ДУХ и за всички онези, които се нуждаят от тази окуражителна дума. Аз отложих, извинявам се на теб, Рейчъл, защото това Слово ми беше дадено и ми казаха да го изпратя необработено, защото веднага се нуждаеше от слово от Небето, защото беше спешно. Твоето емоционално и психическо състояние е такова, че вече не можеш да чуваш ясно от Небето. Аз не се подчиних и не изпратих веднага Пророчеството от страх от отхвърляне.

Заради Пророчество 111 видях един човек на име Стив Роси- старши, някой, когото наричах брат, който се обърна срещу мен, защото ЯХУШУА отговори на молитвата му и му даде това, което искаше да бъде освободен от нещастен брак без любов – той твърдеше, че те са духовно несходно свързани. Стив Роси -старши беше помолил за този отговор в молитва и когато ЯХУШУА ХА МАШИАХ му даде това, което той поиска, той реши, че е по-трудно финансово да се получи развод, отколкото да остане женен нещастно. Той каза, че смята Пророческото Слово за благословение, а сега той говори , сякаш е било проклятие. Бяхме позволили на Стив да дава съвети на някои от младите тийнейджъри и някога го смятахме за благословение.

Очаквахме с нетърпение биологичния му син, нашия помазан младежки служител, който работеше рамо до рамо с татко си. Неговият син го доведе до истините в това Служение и те четат и изучават Светите Пророчества, дадени на мен. Стивън Роси – младши даде живота си на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, защото е намерил истината в това Служение.

Преди няколко месеца Стив Роси -старши израсна в помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ и обичаше всяко Пророчество, докато не дойде против неговата плът, което е Пророчество 111. Тогава любовта и уважението му към мен се промениха. Като знаеше, че не може да бъде част от това Служение, той ми отмъсти, присъедини се към слугите на сатана и каза на другите, че аз съм лъжепророк. Светите молитвени ходатаи от ЯСД се молят всеки ден, молейки ЯХУВЕХ да му отмъсти. Стив Роси – старши някога се молеше и срещу нашите врагове, но сега се присъедини към враговете на това Служение.

Защо включих всичко това, за да върви заедно с това Пророчество 113? Чувствам, че ЯХУВЕХ ми позволява да публикувам това заедно с моето отворено извинение, защото страхът да бъда отхвърлена е все още отворена рана, вече получена от някой, който аз наричах брат Стив Роси- старши. Просто не можех да търпя дори да гледам на това пророчество, защото това беше напомняне за случилото се с Пророчеството 111.

Беше ми припомнено, че не послушах ЯХ, защото това Слово трябваше да бъде дадено на Рейчъл (това, което първоначално беше предназначено за онази вечер). Но аз не го направих и се покайвам пред цялото небе и земя и особено пред нея и за всички, за които това Пророчество ще бъде благословение като отговор на вашите молитви. Моля те, прости ми! Аз не съм съвършена и като всички останали правя грешки и моля ЯХУШУА ХА МАШИАХ да покрие този грях с проляната кръв на Голгота!

Смирено ти искам прошка, Рейчъл, защото на следващата сутрин получих друго електронно писмо, че си приета в психиатрична болница и пишеш с молба за молитва. Видях този имейл и знаех, че съм сгрешила времето на ЯХУВЕХ и електронната поща трябваше да бъде изпратена непреработена с Пророчество 113 вечерта, когато беше получено.

Рейчъл, може би нямаше да бъдеш в психиатричната клиника тази сутрин, ако се беше подчинила. Духът на страх и отхвърляне ме спря. Дори да си била вече в психиатричната клиника, Рейчъл, щеше да вземеш пророческите думи със себе си и да чуеш от Небето. Когато прочетеш това, кажи ми, че ми прощаваш, ако можеш.

Въпреки, че не знам как моя имейл адрес е бил в списъка ти на електронна поща, защото никой от нас не ти е писал преди, доколкото знаем, (помнете, че това е било написано преди старите електронни съобщения да са били открити), ЯХУШУА те използва да раздвижиш Помазанието, за да могат да бъдат освободени и други жени, а също и мъже, които страдат в бракове, които не са ръкоположени от ЯХУВЕХ. В Голямата Скръб ще бъдете в голяма опасност и някой ще трябва да ви предупреди. Това, което правите е вашия избор. Аз бях само един пратеник, определен от ЯХУШУА ХА МАШИАХ, за да говоря Светите Пророчески Послания.

Който чете това, моля, простете ми за отлагането му и ако ви благослови, напишете ми и ме уведомете. Все пак, ако мога да добавя, моля не се обиждайте, ако не получите отговор веднага. Ще ви благодаря на Небето, ако не ви благодаря с имейл. Наистина се опитваме да напишем на всички, но понякога няма достатъчно часове в деня. Благодаря ви, че не се присъединихте към враговете на душата ми, като ме разкъсват и обиждат, защото не отговорих. Просто знайте, че вашите писма се четат и се молят за вас.

Тъжно е да се каже, че мъжът на име Стив Роси – старши ме укори, след като му беше дадено благословение от ЯХУШУА ХА МАШИАХ за това, за което той искаше да се молим. Когато той получи Пророчество 111, той стана един от най-големите врагове на това Служение. Сега жена му знае какво ни е казал в тайна и ме мрази и обвинява това Служение, наричайки ме с всякакви лоши имена. Не мога да се преструвам, че това не ме боли, защото преди няколко месеца аз се грижех за него като за брат и приятел. Във всеки случай ще публикуваме имейли от хора от цял свят, които познаха гласа на ЯХУШУА ХА МАШИАХ и наистина искаха да бъдат свободни от брак, който не беше определен от ЯХУВЕХ.

Пророчество 113

Така казва ЯХУШУА ХА МАШИАХ, “Ще МИ позволиш ли да разделя това, което ръката МИ не е събрала заедно?”

О, най-скъпо Възлюбено Дете, не е МОЕТО желание да страдаш в това неизмеримо страдание. АЗ изпращам този Свят Пророк с благословение – ако просто повярваш и приемеш. Виж, АЗ отговарям на твоята молитва и изговарям това Свето Пророчество за да бъде благословение за други като теб, ако те просто вярват и приемат (Марко 11:23).

Защо казвате “Твоята воля да бъде така, както на небето, така и на земята”, освен когато става дума за прекратяване на брак, който не е и никога не е бил ръкоположен от ЯХУВЕХ? Защо не можете да приемете вината? Чрез собствените си ръце вие се съединихте, а не чрез ръката на ЯХУВЕХ (Езра 9-10; Неемия 13: 23-27). Мислите, че „АЗ СЪМ“ е впечатлен от това колко години сте били заедно. Това е като затворник, който преброява дните си до смъртната присъда. Мислиш, че ще бъдеш възнаградена за това, че си била нещастна в очите си?

Не познаваш ли разделящия меч, който АЗ използвах, за да те разделя от човек, който не те е обичал, уважавал и ценил от начина, по който биха се грижили един за друг съпрузите (Еф. 5:22-33).

Защо отказвате да слушате и изисквате да отговоря на молитви, които ще бъдат против МОЯТА воля (Яков 4)? Не разбираш ли, че си по-добре без него? АЗ не отговорих на твоите молитви, защото това не е МОЯТА воля да бъдете заедно. С МОЯТА собствена ръка разделих връзка, в които сте несходно свързани по всички начини. Дори ако един милион души се молят заедно с твоите молитви, АЗ съм ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, твоя Господ и Спасител, но няма да бъда манипулиран да направя нещо против МОЯТА воля. Постенето не може да промени МОИТЕ мисли. Сълзите няма да променят мислите МИ. АЗ искам най-доброто за теб, не най-лошото!

АЗ няма да благословя това, което АЗ не съм събрал. Ти се заблуждаваш и мислиш, че АЗ те съединих в брак, който ти дава такова чувство на празнота. Ти се заблуждаваш и мислиш, че този човек е бил ръкоположен от Небето, за да бъде твоята Сродна душа и съпруг. Сърцето ти беше само играчка в ръката на врага, за да бъдеш манипулирана, малтретирана, пренебрегвана, изхвърлена и унищожена.

Не разбра ли, че Пророчеството 111, което АЗ говорих чрез Елишева Елияху, също беше дар за теб? Никога не си била омъжена в очите на Небето, само в собствените си очи (Притчи 16:25; 21: 2). Този враг ти се подиграва по начина, по който врагът се подиграва на МЕН и всичко, което е свято. Не се заблуждавай, всеки ще пожъне онова, което сее, АББА ЯХУВЕХ не се подиграва лесно, Огненото езеро чака тези, които настояват да живеят живота си по собствен път, а не по пътя на ЯХУВЕХ (Гал. 6: 7-8)!

АЗ неочаквано повдигнах този Пророк днес, за да ти дам окуражаващо Слово, защото вече не можеш да чуеш от МЕН за себе си; чуваш собствения си глас, собствените си желания, които изискват твоя собствен път (2 Петрово 1: 20-21) и мислиш, че ЯХ ще промени нещата чрез всичките ти молитви и молитвите на другите (Яков 4). Но решението е обявено и трябва да се освободиш от това, което никога не си имала. Всичко това беше илюзия, изпратена от ада (1 Йоан 2:17).

Не давай на хасатан удоволствието да те вижда всеки ден наранена. Не давай на хасатан удоволствието да те вижда как плачеш от този, чието име не се намира в Книгата на Живота на АГНЕТО! Не казва ли МОЕТО Слово какво общо има светлината с тъмнината (2 Кор. 6:14)? Защо настояваш да живееш с духовна тъмнина? Не осъзнаваш ли, че всеки ден, когато правиш това, хасатан използва този съд на сатана, за да се опита да угаси твоята вяра, надежда и блясък на лицето ти? Не разбираш ли, че сатана е използвал този човек, за да угаси Святия Огън (1 Солунци 5: 19-22) в теб? Не разбира ли, че хасатан е използвал този човек, за да те накара да предпочиташ смъртта вместо живота? Не осъзнаваш ли, че хасатан е използвал този човек, за да напълни къщата ти с демони и да накара демоничните духове да те потискат? (Неемия 13:26)

Как можеш да вярваш, че АЗ бих ти дал такъв човек като Сродна душа? Сродните души се разпознават и ценят един друг. Дори езичниците, чиито имена не се намират в Книгата на Живота на АГНЕТО, записани до основаването на света, се разпознават взаимно.

Като пример Ози Озбърн и Шарън Озбърн се познават взаимно, защото са сродни души и двамата са предназначени за ада и Огненното Езеро след този живот. И двамата служат на хасатан и и двамата се подиграват на всичко, което е свято и се подиграват на кръста, и казват, че това е победа, денят, в който АЗ бях разпънат, защото сатана МЕ уби и спечели победата. И тези сатанисти отказват да вярват, че АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, живея, управлявам и царувам на Небето и винаги съм го правил заедно с АББА ЯХУВЕХ.

Твоята Сродна душа ще споделя същата любов и страст, които имаш към този, който наричате ХАШЕМ, въпреки че AББА ЯХУВЕХ е повече от просто хашем “името”. НИЕ те обичаме и НИЕ съхраняваме всичките ти сълзи в бутилка на небето (Псалом 56: 8). Вече чу това, което не искаше да вярваш преди.

Ти отказа да прекратиш тази връзка, която е грях и блудство в очите на Небето. Така както е писано в Свещеното Писание, АЗ сам ще разделя с МОЯ разделящ меч (Мат. 10: 34-36), връзката, която Небето не е ръкоположило, за твое собствено благо, за твоето лично, физическо и духовно израстване. Покай се, за да обидата на святостта на думата Брак, защото това не е бил от ЯХ ръкоположен брак! Нямаш нищо духовно общо с този човек. Вие двамата се опитахте да станете едно и все пак не успяхте. Къщата, която е разделена, не може да устои (Марко 3:25).

Не плачи повече, не се наказвай вече! Вместо това, бъди благодарна, защото сега си свободна да приемеш истинската си Сродна душа, ако просто се откажеш от това, което АЗ съм разделил и си позволиш да бъдеш свободна и вярваш в това, което АЗ говоря и пиша чрез този пророк.

АЗ не можех да доведа истинската ти Сродна душа докато не се освободиш от онзи, който те държи в робство и, да, грях! Не ти позволявам да се пристрастрастяваш към наркотици, дори да ти се дават от ръката на лекар. АЗ знам, че не искаш да усещаш болка и искаш повече хапчета, но твоят мир, който никой разум не може да схване (Фил. 4: 7), не може да бъде намерен в хапче! Той се намира в MEН! АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ съм единствения ПРИНЦ на мира, който ти е нужен (Исая 9: 6)!

Ти си упорита и си платила цена за тази упоритост и бунт. Като упорито разглезено дете, ти настояваш за своя път и отказваш да повярваш, че разводът е начинът на ЯХУВЕХ! Ти си като дете, което има изблик на гняв, защото не можеш да направиш нещата по своя начин. Опитваш се да манипулираш молитвите на Светите, за да се молят срещу волята на ЯХУВЕХ. Не се заблуждавай, защото всички, които имат духовни очи, за да виждат и духовни уши, за да чуят, могат да чуят същото, което АЗ сега говоря от този пророк.

Запитай се, защо искаш да живееш с човек, който не те обича и не иска да бъде с теб? Езичник, който дори не знае смисъла на думата любов! И как могат те, когато АЗ не съм в тях! Наричат го любов, но това не е любов. Защо не осъзнаваш, че си по-добре сама? Плановете, които ЯХУВЕХ има за теб, са за добро, а не за зло (Еремия. 29:11), за да се смееш с неизказана и преславна радост (1 Петрово 1: 8-9). Чакай, АЗ казвам, чакай и когато искаш да бъдеш излекувана и да позволиш на емоциите и сърцето си да бъдат изцелени, АЗ, твоят ЯХУШУА, ще те излекувам по всички начини (Малахия 4: 2).

С МОЯТА собствена ръка мога да ти доведа този, който заслужава твоята любов, някой, който ще разбуди помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ вътре в теб. Светите съпрузи се насърчават един друг в свято ходене заедно ръка за ръка. Светият съпруг ще МИ се покланя, обича и ще се подчинява и ще МИ служи. Благословението да имаш съпруг, който обожава и поставя първо ЯХУВЕХ в техния живот и любов, ще бъде ясно за всички, за да се види кога бракът е ръкоположен от МЕН. Ръколоженият съпруг е духовно свързан с теб по всички начини.

Чакай АЗ да кажа! Изчакайте и спрете да изисквате ЯХ да отговаряте на вашите молитви по начина, по който искате да им бъде отговорено, защото това няма да бъде в твоето време, но времето на ЯХУВЕХ, това няма да бъде направено по ваш начин, но начинът на ЯХУВЕХ!

Какво ще стане, ако АЗ определя, че съпругът ти само ще попречи на ходенето ти в Святост с МЕН? Все още ли ще предадеш волята си на МЕН? Би ли МИ се подчинила? Колко са запалени от похот и се ожениха набързо, защото искаха да угасят огъня? Сега плащате цената за несходно свързани със съпруг и брак, който не е определен от МЕН.

За да доставиш радост на ЯХУВЕХ (Рим. 12: 1; Евр. 11: 5-6), трябва да се откажеш от волята си и да кажеш: „ТВОЯТА воля да бъде както на небето, така и на земята” и този път повярвай (Яков 1)! Никога не позволявайте на човек да стане идол. Откъде знаете дали сте направили това? Смятате ли, че криете духовни истини, които са ви разкрити? Смяташ ли, че правиш компромис с греха? Дете, това ще бъде направено по начина на ЯХУВЕХ, независимо дали ти харесва или не. Така е и ще бъде така вечно. Самосъжалението не е отговорът, а само ти причинява болка психически, физически и емоционално. Достатъчно си скърбила; това не е отговор за теб, които може да ти помогне.

Врагът на душата ти се присмива и те събаря, ти се чувстваш като финно смляно стъкло, а безнадеждността и отчаянието са навсякъде около теб. Но АЗ изпращам това СВЕТО СЛОВО, за да те вдигна отново, помни , че АЗ съм ЯХУШУА ХА МАШИАХ и дойдох да освободя пленниците (Лука 4:18)! Защо не можеш да повярваш, че няма по-голяма любов (Йоан 15:13) от тази на АББА ЯХУВЕХ, Скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ и МЕН? Защо не можеш да се довериш на МЕН, че АЗ знам какво е най-доброто за теб?

Уповавай на MEН от все сърце, И не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай МЕН, И АЗ ще оправя пътеките ти.
(Притчи 3: 5-6). сатана се подиграва с твоята болка; искаш ли победа над дявола? Тогава осъзнай, че тази връзка е изпратена от ада. Покай се и признай, че този брак не е определен от МЕН; АЗ съм верен и ще ти простя (1 Йоан 1: 9). Вие живеете в последните времена и е опасно, както в старите времена, когато вярващите са били свързани с невярващите. Светият вярващ е бил предаден и умира с мъченическа. смърт (Дан. 11: 33-34; Откр. 6: 9-11) много пъти и както някога е било, така ще бъде и отново (Еклисиаст 1: 9; Откровение 13:10).

Ето защо призивът на МОЕТО СЪРЦЕ е да предупреждава и разделя онези, които са опасно несходно свързани в домовете си. Какво ще направиш, когато законните ви духовни свободи бъдат отнети и когато вече не сте свободни да МИ се покланяте, както комунистическите и арабските народи са правили на християните?

Тези, чиито имена са написани в Книгата на Живота на АГНЕТО, няма да се подчиняват на законите, написани от човек, когато те противоречат на Законите на ЯХУВЕХ, написани на камък (Данаил 6: 4-8; Деяния 5: 29; Евреи 11:23). Сега използвам МОЯ, разделяща меч и ви предупреждавам, преди да се случи, и вие сте предадени от онези, за които плачете (Михей 7: 2, 5-6; Лука 21:16). Това вече се случи на различни места по света.

Кръвта на мъчениците напоява земята в Северна Корея, части от Африка и червен Китай, защото те имали духа на Стефан (Деяния 7), както е записано в Святото Писание. И на всички беше ясно и чуват и виждат, че те отказват да спрат да МЕ хвалят. МОИТЕ Свети са били предадени отново и отново и това им струва живота или затвора отново и отново и сега също. Но ще стане по-лошо (Мат. 24: 21-22), ако вашата свобода на религията се замени с едно световно правителство и религията ще бъде задължителна (Откровение 17: 4-6, 15). Колко са там и гледат как свободите на другите хора и свободата на мнение са отнети и заменени от законите на греха. Когато дойде времето и белегът на звяра е задължителен, ще видите какво се случва с несходно свързаните домове, които отказаха да ми позволят да ги освободи от неравно свързаното робство и връзки (Мат. 24: 9-10, 25)!

АЗ знам, че се чувстваш наранена, но трябва да се отървеш от тъгата и болката и да ги оставиш в подножието на Кръста, където АЗ пострадах на Голгота (Исая 53). Сега може да усетиш депресията и духа на безнадеждността, но АЗ ще те освободя, ако можеш просто да повярваш. Бъди послушна и вярна и първо потърси Царството Небесно и всички желания на твоето сърце ще се сбъднат, ако са в съответствие с волята на ЯХУВЕХ (Мат. 6:33). Първо обичай Господа твоя БОГ ЯХУВЕХ, АЗ твоя ЯХУШУА ХА МАШИАХ и Сладката РУАХ ХА КОДЕШ с цялото си сърце, ум, тяло и душа (Второзаконие 6: 4-6) и ще бъдеш благословена според волята на ЯХУВЕХ и по неговия начин (Второзаконие 7: 7-14; Втор. 28).

Този човек, за който плачеш е твоят враг и също така е враг на Небето в естествената сфера и духовния свят. Врагът на душата ти се подиграва на твоята любов и се подиграва с всичко, което казваш и правиш. сатана се подиграва, за това че смяташ този, който ти е причинил толкова много мъка, самота, срам и тъга е достоен да унищожи живота ти, като насочва очите ти към него и откъсва очите от МЕН (Притчи 4: 25-27; Евреи 12: 2). Този, който си мислише, че те обича, се смее на сълзите и умоляванията ти и се присмива на всички, които се молят за твоите проблеми.

Само АЗ мога да те изцеля (Изх. 15:26) и да възстановя разбитото ти сърце (Пс. 147: 7; Исая 1: 5), защото в очите МИ ти си като крехка пеперуда с разкъсани крила. Позволи МИ да те освободя, за да можеш отново да се издигаш като Святите орли (Исая 40:31). Ще разрешиш ли това? Избираш ли да приемеш това Слово като благословение или ще го гледаш в гняв, упоритост и бунт като проклятие? Това е твоят избор. АЗ вече знам какъв избор ще направиш.

Така е казано, така е написано на 30 юли 2009 година
Дете, Воин, Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ; моля, не хвърляйте камъни по пратеника!

Апостол Елишева Елияху