Пророчество 123, Унищожението Идва! Унищожението е Тук!

print

Пророчество 123

Унищожението Идва! Унищожението е Тук!

Написано / Казано под Помазанието на СВЕТАТА ДУХ
(РУАХ ХА КОДЕШ)
чрез Апостол и Пророк Елишева Елияху
9 ноември 2013 г. – след Тайфуна Хайян
******

По-долу е Пророчеството както е излязло.
 
Със “Светите езици“ на Пророк Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни или земни езици (1 Кор. 13: 1). Елишева говори по-нататък на езици, които носят Пророчеството (1 Кор. 14: 6).

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА НА БОГА:
 
YAH / YAHU    ЯХ / ЯХУ е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕНОТО ИМЕ,
както в “Алилуя” или “ Hallelu YAH – което буквално означава
“Слава на ЯХ”:
YAHUVEH / YAHWEH ЯХУВЕХ / ЯХВЕ  БОГ – ОТЕЦ,
YAHUSHUA / YAHSHUA  –   ЯХУШУА / ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА
HA MASHIAH ХА МАШИАХ –  означава “МЕСИЯ”;
 “ЕЛОХИМ” означава “БОГ”
Всички преки препратки към БОГ са с големи букви.
 
Откровение за SH’KHINYAH GLORIE ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на
РУАХ ХА КОДЕШ (на български език СВЕТА ДУХ)—
също на този сайт.
Ха-ШХИНА   
(ШЕКИНА) на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,
БОЖЕСТВЕНО ПРИСЪСТВИЕ
 
Освен това, ABBA YAH АББА ЯХ  –  означава “БАЩА ЯХ”
и IMMA YAH ИММА ЯХ  –  означава “ МАЙКА ЯХ.”
 
Цитатите от Свещеното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго.
******

Предупреждение на ЯХУВЕХ пред Пророчествата:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева,
още преди това Служение да се появи,
да не го наричаш в чест на мъж или жена.
АЗ го сложих в духа ти,

понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти,
нищо от това не е било изречено от устата ти.

От устата на ЯХУВЕХ е било родено,

от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ.

Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна.

Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило.

АЗ съм ЯХУВЕХ; това е МОЕТО име; И не ща да дам славата СИ на друг, Нито хвалата СИ на изваяните идоли. (Исая 42:8 )
(Пророчество 105)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко Пророчество:

Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.(2 Лет. 36:16)

След това през юли 2016 г.:
Горко на всеки, който направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте Моите помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте МОИТЕ помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!
(Пророчество 128)

И чрез Пророк Езра:
Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това Служение и пророчествата и Елишева и мен и всички служители на AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (Пс. 105: 15, 1Лет. 16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези, които благослови и са благословение за това Служение и верни, които приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на ЯХУШУА.
****** 

Пророчество 123 Започва:
9 ноември 2013 г.

Знайте, вашите молитви

НЯМА да останат незабелязани!

Знайте, че молитвите на това Служението

НЕ остават незабелязани!

[Аудиото започва тук:]

Не позволявайте това да отмине незабелязано! Поставете тази молитва, нека ВСИЧКИ да знаят, молитвените воини на това Служение: внесете днес нуждите [на онези, които са в бурята] пред МЕН.

Не гледайте просто на унищожението, но МЕ славете. МОИТЕ Свети Ангели работят извънредно! Не можете да си представите чудесата, които се правят! Тези, за които се смяташе, че са мъртви, ще бъдат намерени. Тези, които са изолирани, ще се съберат отново със своите семейства.

НЕ гледайте на унищожението, но просто знайте това, тези имена, които са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО, МОИТЕ Святи Ангели ги пазят, защитават ги и да, някои са взети вкъщи, но без болка.

Така Елишева, в този Шабат ден, докато гледаш снимките, НЕ гледай на унущожението.

Защото АЗ СЪМ в бурята , АЗ съм в урагана. АЗ ще направя каквото е необходимо. Защото гневът МИ е по-голям, отколкото можете да си представите.Името МИ се хули. Името на МОЯ ВЪЗЛЮБЕН СИН се хули. РУАХ ХА КОДЕШ, МОЯТА СЛАДКА, СЛАДКА, СКЪПОЦЕННА СВЕТА ДУХ, както казвате, се хули.

Това е само пример на МОЯ ГНЯВ!

ТОВА Е САМО ПРИМЕР НА МОЯ ГНЯВ!

АЗ предупреждавам и АЗ предупреждавам и

АЗ предупреждавам, че унищожението идва.

АЗ ви давам Пророчество след Пророчеството и

предупреждавам, че унищожението идва.

Не съм ли АЗ ЯХ, КОЙТО спазва СЛОВОТО СИ?

Това е само ПРИМЕР!

Изчакайте, докато целият свят се разбушува!

Изчакайте, докато вулканите избухнат като верижна реакция!

ИСКАТЕ ДА МИ СЕ ПОДИГРАВАТЕ!?

Искаш това, което е мерзост [Обама-нация] 1 – да се нарича приемливо, като нещо, което трябва да се направи! Те хвърлят Светостта обратно в МОЕТО ЛИЦЕ! АЗ казах, че МОЕТО СЛОВО предупреждава. Пророчество след Пророчество, които АЗ изрекох, “УНИЩОЖЕНИЕТО ИДВА”! Каква част от това не разбирате?

АЗ СЪМ БОГ, който изисква Святост. Не мислете, че можете просто да се измъкнете с молитва. Не мислете, че можете просто да кажете, о, но БОГ е просто любов. АЗ СЪМ В УРАГАНА! АЗ СЪМ В НАВОДНЕНИЕТО! АЗ СЪМ В ТОРНАДОТО! АЗ СЪМ В СНЕЖНАТА БУРЯ! Това е пример на идващото разрушение.

НЕ гледайте само на разрушението, но също така се фокусирайте върху чудесата, които АЗ ще направя в същото време. За тези, които са Святи, дори и да живеят на същата земя, вие сте скрити под убежището на МОИТЕ Крила. МОИТЕ Свети ангели ще ви защитят. АЗ ще осигуря вашите нужди.

АЗ използвам това Служение, за да стигна до Азия.

Не можете да си представите колко са паднали на колене и са склонили главите си да изповядат ЯХУШУА като МАШИАХ. Не можете да си представите как използвам това Служение на различни езици и още, които са на път. Така че, когато дойде унищожението, те знаят кого да гледат, знаят кого да извикат. И МОЯТА Ръка е над тях и с любов ги държа.

Още унищожение идва.

Нека Холивуд се смее, нека Холивуд се подиграва! Те няма да избягат от Кипящата Черна Кървава Чума. Това, което АЗ наричам мерзост [Обама-нация] 1, подигравка на сатана, който се подиграва със създаването на Адам и Ева.

Вие сте били предупредени. Хората казват: “Елишева, ние искаме ново Пророчество сега.” Какво друго може да се каже? Колко години АЗ говоря от теб и на колко езика сега?

Чуйте думите. АЗ предупредих. АЗ нищо не правя, нищо, нищо, без първо да изпратя МОИТЕ Святи Пророци да предупрят. (Амос 3:7) И АЗ предупредих. Не само предупреждавам САЩ, предупреждавам света.

АЗ СЪМ ЯХУВЕХ И НЯМА ДА БЪДА ПОДИГРАВАН! АЗ СЪМ СЪЗДАТЕЛЯТ НА ВСИЧКО.

И това е само един пример.

Паднете на лицата си пред МЕН, преди да е станало твърде късно. Приемете МОЯ син ЯХУШУА като ГОСПОД, БОГ и СПАСИТЕЛ, преди да е станало твърде късно! ПОКАЙТЕ СЕ ОТ ВАШИТЕ ГРЕХОВЕ ДНЕС, преди да е станало твърде късно!

Благодарете МИ за вашата храна сега, ИЛИ АЗ ЩЕ ВИ Я ВЗЕМА! БЛАГОДАРЕТЕ МИ за вашия дом, ИЛИ АЗ ЩЕ ВИ ГО ВЗЕМА! БЛАГОДАРЕТЕ МИ за вашите семейства, преди да ги взема … Бъдете МИ благодарни. Омръзна МИ неблагодарността на този свят!

Дори онези, които твърдят, че са МОИ, АЗ съм уморен от вашата неблагодарност, от вашите оплаквания. Спрете да се фокусирате върху това, което АЗ не ви давам, защото все още не е определеното време.

Вместо това, съсредоточете се върху МОЯТА Любов и как АЗ съм ви благословил. Защото идва унищожението, различно от всичко, което този свят е видял. И това е само един пример.

АЗ правя това, за да разтърся света, за да ви събудя.

Твоят Създател те обича толкова много;

АЗ ви събуждам и използвам земетресенията, използвам урагана,

използвам торнадото, използвам наводненията,

използвам снежните бури, използвам сушите,

дори използвам болести, така че да извикате към МЕН.

Затова плачете и скърбете за унищожението,

което виждате в Азия, а сега и във Филипините.

Защото Азия познаваше и преди унищожение.

Но и когато плачеш и скърбиш,

Хвалете МЕ сред бурите;

онези които са МОИ, са в Дланта на МОЯТА Ръка.

Тези, които принадлежат на ЯХУШУА,

са в дланта на Ръката МУ.

Така че продължаваш. Когато АЗ реша – говоря. И отново поставете това Пророчество (55) за всички. АЗ вече казах предварително, че унищожението идва. АЗ ще разклатя всичко, което може да се разклати, (Евреи 12: 26- 27) – всяка основа по начини, които не можете да разберете. Но се уверете, че вашият дом не е върху потъващ пясък, но е построен върху масивната скала, ЯХУШУА, твоят МАШИАХ, МОЯТ ЕДИНОРОДЕН СИН, вашата единствена надежда за изкупление.

АЗ няма повече да бъда подиграван. АЗ предупреждавам. АЗ казах, че яростта МИ само нараства всеки път, когато се отлага. Невестата на ЯХУШУА повтаря ежедневно- кога ще дойдеш? Първо, унищожение.

И това е само един пример.

Така че продължавайте да МИ се подигравайте със законите за хомосексуалността. Хайде, продължавайте да убивате бебетата в утробата.

Това е само пример на унищожението.

Вие, които мислите, че сте толкова богати и благочестиви, Кание Уест, който се нарича Йезус, УНИЩОЖЕНИЕТО ИДВА! Вие, които популяризирате нечестието, порнографията, най-извратения секс, дори до содомия, можете да бъдете сигурни в това, идва УНИЩОЖЕНИЕ! НЯМА да се подигравате още дълго. Давай, одобрявай законите на този свят, но ще плащаш цена. И това е само един пример.

Изчакайте, докато видите КАКВО ЩЕ ДОЙДЕ ОТ НЕБЕТО! Изчакайте, докато видите, това на което се подигравате – идва от небето!

Можете да бъдете сигурни в това, АЗ СЪМ ЯХУВЕХ, АЗ СЪМ СЪЗДАТЕЛЯТ И НЯМА да МИ се подигравате без сериозни последствия. Искате ли да бъдете МОИ врагове?

О, вие, богати и известни в Холивуд, АЗ ще ви покажа врага. АЗ се смея и се подигравам – вие със златните си тоалетни, АЗ ЩЕ ВИ ПУСНА В КАНАЛА ! Ти, който събираш златото си и събираш съкровищата си и изграждаш бункерите си под земята. Сциентология! Ха, ха, ха! АЗ ви се подигравам! Идва унищожение. Мислиш, че не можеш да бъдеш докоснат? НЯМАШ представа какво имам за теб.

Но АЗ искам да ви насърча – ако къщата ви е построена върху твърда скала, а не на потъващ пясък, ако вашата котва е ЯХУШУА МАШИАХ и вие живеете всеки ден за да МИ доставяте радост, ако АЗ и МОЯТ СИН и СЛАДКАТА РУАХ ХА КОДЕШ сме ПЪРВАТА Любов в живота ти, О, МОИ възлюбени,

тогава НЯМА от какво да се страхувате, вашият ТАТКО е тук.

Ако държите Стандарта на Святостта

високо и говорите СРЕЩУ нечестието,

тогава няма какво да се страхувате, защото ТАТКО ЯХ е ТУК.

Когато сте готови да бъдете мразени заради името на МОЯТ СИН ЯХУШУА и сте преследвани и ви наричат с всякакви зли имена,

бъдете сигурни, че вашият ТАТКО ЯХ е ТУК.

АЗ виждам всичко. АЗ знам всичко.

АЗ чувам всичко. АЗ виждам всяка сълза, която пада.

Те са толкова ценни за мен.

Те са в бутилки (Псалом 65: 8),

инкрустирани със скъпоценни камъни в Небето.

И когато се върнете у Дома,

през всичките тези времена, когато си мислил,

че си сам и АЗ не чувам че плачеш,

ще ти покажа тези бутилки. 2

АЗ ще ги отворя и ще видите Сладкия Аромат, който излиза.

И вие ще си спомните, че АЗ бях там през ЦЯЛОТО време.

Защото, когато плачеш заради справедливостта, както сега МОЯТ Пророк [Елишева плаче, докато ЯХ говори през нея], тези сълзи са поставени в бутилка. И на всеки скъпоценните камъни са различни, защото само АЗ знам цената, която плащате. Но не се отказвайте, не спирайте! Защото големите, големи, големи са наградите, които ви очакват в Небето. И когато вашата задача на тази земя свърши, АЗ ще ви приветствам и ще кажа: “Добре свършено.”

АЗ ви обичам достатъчно, за да ви предупреждавам и АЗ го правих в продължение на много години. Прочетете Светите Писания, АЗ СЪМ същия ЯХУВЕХ, който благославя и проклина, наранява и лекува. АЗ СЪМ същият ЯХУВЕХ, който възкресява мъртвите. АЗ СЪМ същият ЯХУВЕХ, която дава осъждение или изкупление. АЗ НЕ съм се променил. МОЯТ СИН ЯХУШУА НЕ се е промени. СЛАДКАТА РУАХ ХА КОДЕШ НЕ се е променила. СВЕТАТА ДУХ убеждава, ваш избор е дали да се подчинявате.

Защото НИЕ, СВЕТАТА ТРОИЦА , НЕ сме се променили.

Край на Пророчеството

[Край на коментарите на аудио:]

Елишева говори: Това Слово излезе днес в Шабат, след като се събудих. На моя телефон [смартфон] имам няколко Библейски приложения и те се появяват и затова обикновено отделям време да видя какво пише. И преди да видя това – имам [вестника] който излиза и – гледах снимките на Филипините и просто започнах да плача. Видях една майка с нейното умиращо, мъртво дете, в ръцете й и унищожението около нея.

Започнахме да се молим AББА ЯХ да защити тези, които са в Книгата на Живота на АГНЕТО; ако не бяха защитени от това унищожение, тогава знаем, че отиват на Небето. Започнах да говоря на езици и тогава излезе това Слово.

Хора, не играйте игри, не, моля не го правете, не – това е Светият СЪЗДАТЕЛ, който не се е променил. Словата в Свещеното Писание не са се променили. Защото те просто одобряват законите на тази земя, за да се подиграват на нашия СЪЗДАТЕЛ да се подиграват на творението, да се подиграват на Светостта, не се поддавайте на това. Защото сатана управлява злото и е богат. Холивуд, който насърчава този лош начин на живот. Подобно на тази Майли Сайръс и мерзостта [Обама-нация], която тя е станала.

Тийнейджъри, не гледайте Кардашян, ‘Kartrashians’, „whoretrashians“ (блудниците), не ги гледайте като пример. Това не е това, което искате да бъдете, защото всичко, което имат е адът за цяла вечност.

Нашият СЪЗДАТЕЛ няма да бъде подиграван. Затова вървете врагове, разкъсвайте още едно Пророчество на парчета, но за онези, чиито имена са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО и онези, които са чули Гласа на ТВОРЕЦА днес от мен, само един скромен съд, моля ви, моля ви, моля ви, вземете това предупреждение от Небето. Унищожението идва и унищожението е тук, това е само въпрос на време.

Това е само въпрос на време, преди да можем да се приберем у дома, алилуЯХ, когато нашата работа свърши и всичко ще си струва, мои възлюбени братя и сестри. Без значение колко силно сме били преследвани, няма значение през какво ще преминем. Ще си струва всичко, ако достигнем дори една душа за Славата на ЯХУШУА, нашият МАШИАХ.

Това е 9 ноември 2013 г. и Словото приключи в 14:00 часа. Възлюбени Филипиняни, възлюбена Азия, ние ви обичаме – нашите братя и сестри в ЯХУШУА, чиито имена са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО!

“На ЯХУШУА спирачите на демони” (ЯСД), молитвени ходатаи- воини, всеки, който е благословен от работата на това Свято Служение, моля , вземете ги [в молитва]. Но ние знаем това, защото нашият ТАТКО ни е казал това, имената, записани в Книгата на Живота на АГНЕТО са в дланта на Ръката МУ и нищо в този свят не може да се случи с нас, което нашият ТАТКО ЯХ не позволява за НЕГОВАТА собствена цел и от това трябва да дойде нещо добро.

Така че, когато погледнете новините, както направих аз и вие видите снимките, не е нужно да викате и питате за причината, защото сега знаем защо. Но се съсредоточете върху всички чудеса, които нашият възлюбен Създател прави и НЕГОВИТЕ Святи Ангели и обещанията, които Той е направил, както е в Псалом 91.

Така е казано, така е написано,
под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
от Апостол, Пророк Елишева Елияху

Обиждайки мнозинството и благословение за другите, Дете, Воин, Невеста на ЯХУШУА, МАШИАХ / ИСУС ХРИСТОС

1
Една дума- шега е игра на думи, която предполага двойно значение или множество значения. Обама-Нация е игра на думи за abomination’ (на английски „мерзост“). ЯХУВЕХ тук се позовава на мерзостта на законите, които са били одобрени в Америка (където Обама е бил президент); да приемеш хомосексуалността и гей браковете като нещо, което трябва да се толерира, когато то всъщност е ужасно. И в двата случая това се използва в Пророчеството, но е трудно да се разграничи дали думите, които се говорят, са точно “мерзост” или “Обама-нация”. ЯХУВЕХ започна да вижда нацията на Америка като ужас/мерзост заради безбожието си при Обама.

2
Елишева плаче, докато ЯХ говори чрез нея. На Шабат на 16 ноември 2013 г., докато чете Пророчеството, Елишева имаше видение. Тя каза: „Уау, току-що видях бутилка/шише, но не като на земята. Бутилката трябва да е с височина 6 фута, толкова висока, колкото мъж“. Това трябва да е нейната бутилката с всичките й сълзи, които е изплакала през годините. Ние наистина вярваме, че тя е видяла бутилка си (Псалом 56: 8). Чудесно!