Profesie 153, Hoor O Israel & Die Wêreld EK, YAHUVEH EL-SHADDAI, Sê “Covid-19 Lab-vervaardig — satan Geïnspireerd!”

Profesie 153

Hoor O Israel & Die Wêreld EK, YAHUVEH EL-SHADDAI, Sê “Covid-19 Lab-vervaardig — satan Geïnspireerd!”

Gespreek onder die Salwing van die RUACH HA KODESH

Deur Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu, 20 April 2020

In Hebreeus is, “EK IS GOD” “ANI ELOHIM” (אני אלוהים). Nou wat het dit alles te doen met hierdie Profesie 153? Een van ons bedienaars het hierdie konneksie opgemerk. As ons teruggaan na die numeriese waarde van elke letter in “ANI ELOHIM,” en ons tel die waardes bymekaar, kry ons 153.

א+נ+י+א+ל+ו+ה+י+ם=קנ”ג 1+50+10+1+30+6+5+10+40=153

1 alef +50 nun +10 yud +1 alef +30 lamed +6 vav +5 hey +10 yud +40 mem=153

Met ander woorde, waarde van “EK IS GOD,” in numeriese waardes van die Hebreeuse alfabet, is 153.

*******

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het

– met Profeet Elisheva se “Heilige Tale” – soos GOD se GEES uiting gee (Handelinge 2:3-4) van Hemelse of aardse tale (1 Kor. 13:1) Sy spreek voort in tale en Profesie word voortgebring (1 Kor.14:6)

Ons gebruik die Hebreeuse Name van GOD:

Soos in alleluia (hallelu YAH) Wat beteken: “loof YAH” YAH is GOD se Heilige, Gewyde Naam: YAHUVEH of YAHWEH, GOD DIE VADER; YAHUSHUA GOD SE ENIGSTE VERWEKTE SEUN – (HA MASHIACH beteken “Die MESSIAS” ELOHIM beteken “GOD” ) Die Openbaring van “SH’KHINYAH HEERLIKHEID” – as die Persoonlike Naam van RUACH HA KODESH (In Afrikaans genoem “Die HEILIGE GEES”) – is ook op hierdie webwerf. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} is Hebreeus vir ‘GOD se VERTOEFENDE, GODDELIKE TEENWOORDIGHEID’)

Addisioneel; ABBA YAH beteken “VADER YAH” En IMMAYAH beteken “MOEDER YAH.” In Hebreeus is die GEES VAN GOD vroulik, verwys na “HAAR” dit is so gereflekteer in die Profesie en Skriftuurlike aanhalings onderaan. Alle direkte verwysings na GOD is hoofletters.

Skrifaanhalings vanuit Waarheid en Getuienis Bybel behalwe wanneer anders aangedui

* * * * * * *

YAHUVEH se waarskuwing voor die Profesieë:

EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth [Elisheva], om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie. Selfs nog voordat daar ‘n Bediening was het EK dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH, geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was, sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se WIND wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING. Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het. “EK IS DIE HERE YAHUVEH, Dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie”(Jes 42:8)

(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD gesê dat die volgende bygevoeg word om diegene te waarsku wat spot:

“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag

en met SY profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH

teen SY Volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.” 2Kronieke 36:16

* * * * * * *

Profesie 153 Begin

Hierdie was opgeneem via audio. Hier is die oorskrywing.

[Manlike geestelike bedekking se engele tale] [Elisheva se engele tale]

Weet julle nie MY kinders? — dat EK liefhet en EK bewaar en EK beskerm wat julle doen. Ja, die naam Caleb is steeds in die taal, omdat julle steeds die goeie deel liefhet en bewaar en koester wat hy was eens op ‘n tyd. EK sal nie sy wil dwarsboom nie MY kinders. EK het julle dit gewaarsku.

Wat geprofeteer was is alles gekoppel met gehoorsaamheid. Gehoorsaam hulle die voorwaardes?

Is Israel ‘n Heilige land? Waar hulle die grootste van die gay optogte hou! En dit pronk in MY Gesig?!

(Elisheva: O goeiste!)

O Israel, O Israel, O Israel! Julle maak MY kwaad! Julle vul MY met grimmigheid! Julle lees die Torah gedeelte… Julle het ‘n bly-tuis bevel, selfs onder die bedreiging van dood (was dit nog nooit voorheen so gewees nie, sal nooit weer wees nie), maar julle vul MY met GRIMMIGHEID! Vir julle geheime sonde — wat julle doen in die huise waarin julle ingegrendel is!

O julle onthou die shabbatte! Julle onthou die [Toewyding] Hanukkah. Julle onthou Sukkot. Julle het onthou —sommige van julle —selfs Purim MAAR JULLE HET DRONK GEWORD! Julle het partytjie gehou asof dit ‘n Mardi Gras was!

Waar was die Aanbidding?! Waar was die Lofprysing ?! O ISRAEL, O ISRAEL JULLE VUL MY YAHUVEH MET GRIMMIGHEID! RASERNY, TOORN EN GRIMMIGHEID!

Wat? Julle dink EK het geen reg nie? Het julle Kora reeds vergeet? Daardie seëninge wat EK gereserveer het vir Israel, was ‘n Israel wat ‘n Heilige land sou wees —wat MY sou Aanbid en Loof en apart gestel sou wees en ‘n voorbeeld sou wees vir die ganse aarde— en nie skaam kry daaroor nie.

Julle is so trots op die feit dat julle die Torah kan aanhaal, so trots op die feit dat julle selfs die Tanak kan aanhaal. Baie van julle kan. Julle is so trots op die feit dat julle julself apart stel… en ‘n kippa opsit, op julle kop wat EK nooit beveel het nie. Dit stel julle apart.

Soos swart en wit! O julle kabaal, WEET JULLE HOEVEEL HAAT EK JULLE!

Dink julle nie dat EK sien wie agter dit alles is nie? Dink julle nie EK weet nie? EK YAHUVEH, EK, DIE VADER VAN DIE SKEPPING!

Dink julle MY Oë het blind geword omdat dit so baie duisende jare was? Dink julle EK YAHUVEH het doof geword omdat dit so baie duisende jare was? DINK JULLE MY ARM IS TE KORT— dat EK julle nie kan dissiplineer op ‘n manier wat nooit voorheen gedissiplineer was nie? (Wat die tyd sal wees van ‘Jakob se Benoudheid’.)

[Dit is] net soos MY Arm nie te kort is om julle nou te omhels nie, net soos MY Oë nie te dof is dat EK nie nou so bewonderend na julle sal kyk nie. MY Arms SMAG om julle weer vas te hou soos EK Abraham, Isak & Jacob vasgehou het— soos EK MY ABSOLUTE EIE GE [LIEFDE] ENIGSTE VERWEKTE SEUN YAHUSHUA HA MASHIACH vasgehou het. EK hou HOM nou vas —terwyl EK hierdie Woord voortspreek uit Elisheva Eliyahu (weereens op ‘n tyd wanneer sy oor ‘n heel ander onderwerp gebid het en nie hierdie Woord verwag het nie .)

O Israel hou op om MY te vul met GRIMMIGHEID. Hou op om MY te vra hoekom het die dood gekom— in die huise in —terwyl julle aanspraak maak op Psalm 91. Is julle GEHOORSAAM aan Psalm 91?! Of is julle skaam vir die NAAM VAN YAHUVEH?!

Antwoord hierdie vraag!

Hoekom kan hulle nie wat beweer om gelowiges van MY te wees en is, en hulself Messiaans Joods noem— ingeënt was op die WYNSTOK YAHUSHUA, WIE die MASHIACH is—hoekom vrees hulle om die NAAM, “YAHUSHUA” (יהושוע) te noem? En waag dit om die Naam “Yes-hua” (ישוע) te sê? EK spel nie SY NAAM, “Y-E–S–H–U-A”(ישוע)nie.

EK het dit keer-op-keer gesê deur hierdie Apostel & Profeet. Ek het keer-op-keer gewaarsku en tog sal hulle nie luister nie! Selfs diegene wat beweer “ek ken Hebreeus!” — en hulle sal selfs erken die NAAM beteken “YAH RED” !

Waar is MY NAAM in die naam Y-E-S-H-U-A(ישוע)?! MY SEUN se naam is volgens MY NAAM, YAH! (יה)! Het YAHUSHUA (יהושוע) nie gesê dat HY net die wonderwerke kon doen wat HY SY VADER sien doen het nie? HY het net SY VADER se voorbeeld nagevolg!

SEKERLIK dink julle nie dit was Josef nie?! HY het gesê die HEMELSE VADER, EK IS WIE EK IS! YAHUSHUA HA MASHIACH het gesê, “EK IS WIE EK IS!

O, Israel, EK huil vir julle. EK het YAHUSHUA HA MASHIACH, MY ENIG VERWEKTE SEUN laat kom deur die geslag van Dawid, die bloedlyn van Dawid. En vir dit om te gebeur moes EK julle red en EK het vir Esther gebruik om dit te doen — dit wat julle net ‘n ‘gewone vrou’ sou noem.

Selfs nou spot julle en julle sê. “O ek aanvaar haar nie in die ‘profeteklub’ nie. Sy is nie ‘n welbekende Profeet nie. Sy is net ‘n gewone vrou.”

En tog vir 26 jaar het EK dit hard uitgeskree en het EK dit duidelik uitgeskree. Hierdie is geen gewone vrou nie. Sy kan van die Hemel hoor.

EK het engele-besoeke gestuur. EK het gebeds intersessors opgerig soos geen ander. Hulle word “YAHUSHUA’S demon stompers” genoem, want hulle VOET-STAMP op die werke van die hel en boosheid! Hulle ontbloot dit!

Hierdie Bediening is ‘n Gebooie onderhouende Bediening. Hierdie Bediening eis Heiligheid want EK YAHUVEH IS ‘n GOD van Heiligheid. EK IS ‘n GOD [WIE] — EK sal NOOIT sonde in die HEMEL toelaat nie! Wees Heilig want EK IS HEILIG!

En hou op sê julle lewe in die tyd van genade julle Messiaanse Jode! Julle GENADE was op daardie kruis gehang! Het julle MY SEUN YAHUSHUA HA MASHIACH aanvaar en die BLOED wat dit gekos het?

Selfs SY Einste Lewenskrag was geneem. En HY was in ‘n graf gesit en HY het weer opgestaan uit die dood voor getuies — en HY het hierdie aarde bewandel en HY het meer wonderwerke gedoen oor hierdie ganse aarde in daardie 40 dae voor getuies. En HY het opgevaar terug Hemel toe maar HY het gesê, ‘Waar EK heengaan sal julle ook gaan — diegene wat MY volg en MY gehoorsaam.’

HY het nie uitgeroep na diegene wat die ongelowiges was nie, die heidene, vir die fariseers en gesê, “Kom nou! Julle is almal na binne verwelkom nie! Dit maak nie saak of julle Heilig is nie, EK het die PRYS betaal vir julle. EK was gekruisig op daardie kruis. Dit maak nie saak of julle dit as vanselfsprekend aanvaar al dan nie. Dit maak nie saak of julle sê, “U het die prys vir my betaal. U was gekruisig vir my nie. Ek weet sonder die vergieting van bloed is daar geen vergifnis van sonde nie, maar U het daardie prys betaal U het sonde geword vir my. Nou kan ek gaan sonde doen soveel ek wil! — en ek sal nie hel toe gaan nie want U het selfs hel toe gegaan vir my.”

Julle dwase, dwase predikers. EK sal julle meer aanspreeklik hou omdat julle nie die waarheid gepraat het wat EK vir Elisheva Eliyahu en hierdie Bediening gegee het nie. EK sal julle meer verantwoordelik hou.

Hoor julle MY?

Onthou julle die lied “A Citizen in Hell?” Onthou julle die man wat gesondig het? EK het daardie lied vir Elisheva Eliyahu gegee — (“ A Citizen in Hell” ‘n gevalle prediker wat nooit teruggekom het na die redding van die EEN wat sy [Elisheva] eens “Jesus Christus” genoem het nie en nou [egter] die regte NAAM ken VAN YAHUSHUA HA MASHIACH).

Dit was sy sonde. Hy het genade gepreek. Hy het barmhartigheid gepreek, maar hy het gepreek “Moenie bekommer oor bekering nie. Die SKEPPER weet dat niemand perfek is nie. So gaan voort en sondig. Moenie bekommerd wees om vergifnis te vra met droefheid en trane nie.”

EK PRAAT MET JULLE O ISRAEL! — sowel as die res van die wêreld.

Dit is nie die Evangelie nie, [wat is] dat YAHUSHUA HA MASHIACH se Bloed gekom het teen ‘n aansienlike prys nie: HY het van die einste Troon gegaan as ‘n SKEPPER binne-in die Ligaam van Vlees in; HY het gegaan van die Troon as ‘n MEDE-SKEPPER — Kruis toe om gekruisig en bespot te word (en julle O Israel kon nie die woorde “KONING VAN ISRAEL” afhaal nie) — want in werklikheid is HY KONING VAN [DIE HEMEL &] HIERDIE AARDE en alles wat tussen-in lê.

Julle O Israel en julle O gevalle predikers, as julle nie bekeer en op julle aangesigte kom nie — en julle SONDAARS wat nou luister, wat julself Christene noem en elke Sondag kerk toe gaan, julle voel geen oortuiging nie want die prediker wat agter die kansel staan is ‘n GRUWEL VIR MY! EN LEEF ‘N GRUWEL! En durf nie om die waarheid te preek oor bekering nie!

Julle wil weet hoekom [is daar] hierdie plaag wat ongesiens in die donker wandel -VERVAARDIG IN ‘N LAB! O, hulle kan dit ontken soveel hulle wil maar EK het gesien en EK weet wat voorlê vir hierdie wêreld wanneer daardie inenting kom.

O, maar MY kinders, MY liefling, MY liefling MY liefling geliefdes wat waarlik YAHUSHUA HA MASHIACH aanbid in gees en in waarheid, julle sal nie daardie inenting vat nie. Julle verstand sal nie beheer word — deur enige sateliet nie.

Wat hulle dink hulle het, sal EK alles omswaai; EK sal hulle laat berou en daardie gevalle predikers — as hulle nie bekeer en erken: Met verlossing MOET bekering kom nie. Belydenis is gelykstaande aan bekering nie.

Bekering is verlossing, maar julle moet aanhou om te wandel in Heiligheid. Julle moet gewillig wees om apart gestel te wees. Julle moet gewillig wees om nie langer van hierdie wêreld te wees nie, al is julle in hierdie wêreld.

Is julle gewillig om dit te doen? O Israel, die Boek is reeds geskryf. Die ‘Tyd van Jakob se Benoudheid’ is op julle en dit gaan erger word.

Julle gay trots optogte, hulle word groter en groter en hulle is veronderstel om die grootste te wees ooit. Sensorskap ‘verbied’ my om verder te gaan, die sensorskap wat waarlik gedikteer word deur die gevalle engele terwyl hulle probeer om MY ware Profete & Apostels stil te maak.

Wag en sien wat EK gaan doen op julle dag van feessviering, VAN GRUWEL! Gruwel op gruwel op gruwel!

EK YAHUVEH & EK YAHUSHUA HA MASHIACH & EK DIE RUACH HA KODESH, ONS die MEDE-SKEPPERS, weier om verskoning te vra vir Sodom & Gomorra en die sewe stede wat terselfdertyd verwoes was.

Sien julle wat aangaan in hierdie wêreld op hierdie oomblik?

Besef julle dat selfs die plaag van sprinkane gekom het? Luister enige iemand selfs wat besig is om te gebeur in Afrika, in Nairobi? Besef julle dat eiers gelê was sodat erger sprinkane sal kom?

Verstaan julle die GMO muskiete sal meer doen as om julle net te byt?

Verstaan julle dit is die uitvindings wat uit die hel kom? — uit satan se eie mond — hy spreek geheime tot die gevallenes: diegene wat hulself die elite van hierdie wêreld noem en EK sal nie hulle name noem nie; diegene wat die biljoenêrs van hierdie wereld is en EK sal nie hulle name noem nie.

[Lag] Hulle dink hulle is ‘n god. Hulle dink dat hulle hierdie aarde regeer. Hulle lag vir die wêreld nou, terwyl dit wat in soveel flieks ingesit was [gebeur] en mense het hulle gekyk — en hulle gedagtes geprogrammeer — met die nuusstasies, wat niks meer as marionette is nie, en diegene wat weier om die woorde te spreek word doodgemaak.

Hulle het onverwags gesterf of hulle was net afgedank, of hulle het te siek geword om nog te kon praat, of hulle verstand was onder die beheer van iets veel, veel erger as enige MK Ultra-program. Kyk julle na die nuusstasies en sien julle dit op julle TV’s, op julle monitors, op julle fone?

Julle besef nie eens hoeveel is robotte en hoeveel is klone nie. Julle besef nie eens die biljoene gevalle engele wat die beeld van ‘n mens kan aanneem nie. Wanneer dit gesê het een derde (Openb.12:3), kan julle nie eens die getal van die biljoene van gevalle engele begryp wat elke brokkie mensdom wil vernietig nie — op hierdie aarde — wat geskape was in MY beeld, in die SKEPPERS se Beeld, in die RUACH HA KODESH se Beeld.

In WIE se beeld dink julle was Eva gemaak? EK vertel haar – vir sewe jaar van navorsing – om in staat te wees om dit te bewys, maar die Jode weet reeds wat die woord “RUACH HA KODESH” is. Hulle is nie verbaas nie, hulle is lafaards en hulle laat dit uit haar mond kom.

O, Israel, EK verlang dat julle terugkeer. EK verlang na julle. EK het met julle getrou en EK het julle geskei, maar EK het vir julle gesê EK gee nie op nie. Daar’s ‘n oorblyfsel. Daar’s ‘n bruid in Israel. Daar’s ‘n bruid in Egipte.

Daar’s ‘n Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH. Daar’s ‘n bruid — EK praat van die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH wat weggesteek is, beskud is — wat gehoorsaam is aan MY YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH — en gevul is met MY RUACH HA KODESH oorlopens toe vol.

Daar’s ‘n bruid in Israel van YAHUSHUA HA MASHIACH, en wat SYNE is is MYNE. EK het gesê daar’s ‘n bruid weggesteek in Gaza. Daar’s ‘n bruid weggesteek in Iran. Daar’s net ‘n oorblyfsel. Daar’s net ‘n oorblyfsel van die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH.

O, MY kleintjies…Wil julle weet of julle die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH is? Wil julle weet of HY kom om julle weg te voer voor die “Tyd van Jakob se Benoudheid” genoem die Groot Verdrukking?

Julle sal ‘n begeerte hê om op julle knieë te val op hierdie oomblik en te sê, “O YAHUSHUA HA MASHIACH, reken my waardig om U Bruid genoem te word. Moet my nie hier los — in hierdie tyd van Jakob se groot benoudheid nie wanneer bloed sal opkom al die pad tot bo teen die perde se bene op.”(Openb.14:12)

Bloed sal vloei reg-oor Israel!

Hulle dink, “Omdat ons seewater kan vat en dit verander in natuurlike [vars] water, sal ons nie dors ly nie. Die Boek van Openbaring kan nie waar word nie.”

EK het ‘n verrassing vir julle! Die bloed sal in die water wees! O, Israel, daar sal geen genade meer wees oor julle wanneer hierdie begin nie — totdat julle uitroep, ‘Geseënd is HY wat kom in die naam van YAHUSHUA HA MASHIACH ons HERE’ (Ps 118:26; Mat. 23:39), ‘DIE ENIG VERWEKTE SEUN VAN YAHUVEH DIE MEDE-SKEPPER, DIE WOORD WAT VLEES GEMAAK WAS!’

O, Israel, o Israel, val op julle aangesigte voor MY. EK het ’n supermaan in die lug gesit. EK het dat een van MY jonges, ‘n jong man, uitroep en julle waarsku — en die video is oral op Youtube kanale, die sosiale media — terwyl reg agter hom ‘n groot supermaan was wat nog nooit gesien was in sulke heerlikheid nie.

Julle beter bid julle is nie hier nie en julle gereken word as ‘n Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH (Lukas 21:35-36) Want wanneer daardie maan bloedrooi word (Joël 2:31; Hand 2:20; Openb 6:12), en hierdie is ‘n teken van wat julle gesien het, wee, wee, wee, wee tot hierdie wêreld.

WEE! Wee, wee, wee… EK huil vir julle.

WIE se trane dink julle was gestort uit YAHUSHUA HA MASHIACH se Oë in die Tuin van Getsemani? Want dit was EK YAHUVEH — dit was die RUACH HA KODESH se Trane — sowel as YAHUSHUA.

Die trane van BLOED het gevloei. EK het vir Elisheva Eliyahu die ope visioen gewys: hoe YAHUSHUA van die Troon afgekom het en selfs in die Hemel voor HY aarde toe gekom het, het HY Trane van BLOED gehuil vir hierdie wêreld.

EK het vir julle ‘n vrye keuse gegee. Elkeen, wat mens is, het ‘n vrye keuse gehad. Sou hulle MY dien? Sou hulle MY aanbid? Dit het alles begin van die HEMEL af en jy het jou keuse daar gemaak as ‘n siel toe hasatan [die aanklaer] in opstand gekom en gesê het, “ek sal myself verklaar om nou SKEPPER te wees. Alle aanbiddings liedere sal gesing word vir my. Alle aanbidding sal vir my gegee word.”

En EK het al julle siele op aarde ‘n keuse gegee: Wie sal julle volg? Watter oorlog sal jy by staan? Net so seker soos dit gesimboliseer was met Moses dat diegene wat aan die kant was van die YAHUVEH wat hy gedien het, ‘Julle gaan hierdie kant toe’ en diegene wat in rebellie wil wees soos Korah, ‘Gaan anderkant toe.’ (sien Num.16)

Dit is wat EK in die Hemel gedoen het. Alles wat her-opgevoer word nou, EK gee julle ‘n keuse weereens: Aan wie se kant is jy?

EK het die kerke toegemaak. Die regerings dink dit is hulle idee vir hulle eie motiverings. EK, YAHUVEH, maak die kerke toe. Hulle is so besoedel! So korrup! Hulle is ‘n gruwel! Die woord “Amalek” (Eksodus 17:16) is op hulle deure geskryf! Daar word nie meer DIE GOD VAN DIE SKEPPING, DIE MESSIAS SE TEENWOORDIGHEID, daar gevind nie.

So min en so wyd versprei.

Julle het julle eie verhouding nodig, julle eie liefdevolle, gehoorsame verhouding tot julle HEILIGE SKEPPERS: EK YAHUVEH, EK YAHUSHUA HA MASHIACH en die RUACH HA KODESH HEILIGE GEES! Hou op staatmaak op ander.

Jy het jou eie besluit gemaak in die Hemel voor jy gebore was op hierdie aarde — net soos EK vir Jeremia gesê het, “EK het jou geken voor jy gevorm was in jou moeder se baarmoeder (Jer. 1:5)” so ook sê EK vir elkeen wat hierdie boodskap hoor.

EK het jou geken voor jy gevorm was in jou moeder se baarmoeder. EK het geweet watter kant jy sou kies toe jy gebore was in hierdie aarde van ongeregtigheid. EK het geweet of jy MY SEUN YAHUSHUA HA MASHIACH sou aanvaar — en voor die grondlegging van hierdie aarde selfs geskep was, was daar ‘n LAM Se Boek van Lewe waar name neergeskryf is.

Dit is hoekom Skrif sê almal van julle werk jul eie heil uit met vrees en bewing. (Fil.2:12).

Elke dag word jy wakker, watter keuse het jy gemaak? Het jy besluit om opsetlik in sonde te leef en vir MY ‘n gruwel te word? En MY Skrifte te vat en hulle terug te gooi in MY Gesig? Of het jy besluit om die speletjie te speel van ‘n huigelaar, ‘n fariseer, “Doen wat ek sê maar moenie doen wat ek doen nie” (sien Mat. 23:2-15)? Of het jy besluit, “Daar is geen God waaraan verantwoording gedoen hoef te word nie? Daar is geen Hemel nie. Daar is geen hel nie. So ek kan sondig soveel as wat ek wil.”

Wanneer die anti-messias kom — gaan hy kom en hy gaan sê, “Daar is nie so iets soos sonde nie. Doen wat jy ookal wil wat jou gelukkig maak — selfs al is dit om jou familie te vermoor.”

EK kom vir MY Bruid — EK YAHUSHUA HA MASHIACH kom vir MY Bruid — hoe meer hierdie wêreld, wat julle sien, boser word, hoe meer MY Kinders uitroep, wat nie net die Bruid is nie maar die Gaste (wat by die Bruilofs Fees van die LAM sal wees) uitroep.

EK hoor hulle uitroep. EK hoor [en sien] hulle rondkyk en dinge sien en dinge hoor wat hulle nooit gedink het hulle sal sien of hoor nie, maar EK het julle gewaarsku deur ‘n Profesie wat Elisheva gegee het.

En EK het vir julle gesê om die flieks dop te hou (hulle vertel julle reeds vooruit om jul gedagtes te programmeer, sodat julle nie verbaas sal wees wanneer julle hierdie dinge oor julle sien kom nie, en die manier hoe jy gevoel het toe jy die fliek gekyk het, die verskrikking wat jy gevoel het wanneer jy daardie flieks gekyk het, ja selfs van ‘n virus wat die wêreld oorneem — dink hoe jy gevoel het destyds en die zombie flieks en die zombie speletjies, dink hoe jy voel wanneer jy die speletjies speel of daardie flieks kyk — dit is hoe jy gaan optree op daardie tydstip), maar diegene wat die profesieë ernstig opgeneem het, wat EK gegee het vir Elisheva Eliyahu, hulle sal weet wat om te doen.

Hulle sal weet na wie om uit te roep. In die Profesie [21, met] Gabriel, “Maak gereed vir ‘n Geroep,” het EK dit reeds geprofeteer. EK het dit twee keer geprofeteer. Een in ‘n ouer video, een in ‘n nuwer video.

Die nuwer video is nie eens op jou kanaal nie Elisheva. Jy het nodig om dit weer op te kry daar op die nuwe kanale want EK sal vir jou iets sê: Wanneer die ergste inenting van alles kom en ‘n satelliet straal spoor enige iets op wat “wireless” aan die kop is, sal die mense nie meer in beheer wees van hulle eie gedagtes nie, van hulle eie dade nie. En daarmee saam sal dit wees wat sal veroorsaak dat mense doodgaan en weer opstaan en hulle sal genoem word wat julle ‘zombies’ noem.

EK sê hierdie nie om julle bang te maak nie. EK sê hierdie omdat hulle wat die Heilige Skrifte ken weet EK beskerm diegene wat MYNE is.

Lees weer Psalm 91. Die Boek van Psalms is vol profesieë en vol beloftes en MY SEUN YAHUSHUA se NAAM is in — vanaf Genesis tot Openbaring — wanneer jy ookal die woord “verlos” of die woord “gered” sien, sit MY SEUN SE NAAM YAHUSHUA, “YAH RED” in die plek daarvan.

HY was heeltyd daar gewees — YAHUSHUA HA MASHIACH het gekom in die vorm van ‘n ROTS. HY het Lewende Waters uitgestroom sodat die kinders van Israel nie sou sterf van die dors nie. Moshe, vir wie julle Moses noem, het nie geweet toe hy daardie rots geslaan het (Eksodus 17:6) — dat dit was waarom YAHUSHUA HA MASHIACH in die toekoms geslaan sou word in SY Gesig nie.

Julle sien. Die Torah is ‘n heenwysing! Die geskiedenis van dit wat moes kom! EK het reeds vooraf gewaarsku en EK het reeds diegene wat sal luister en diegene wat sal gehoorsaam vooraf bewapen.

EK verwag nie perfeksie nie — jy kan dit alleenlik behaal deur die NAAM en die BLOED van YAHUSHUA HA MASHIACH — maar EK verwag van jou om vinnig te bekeer van jou sondes, en dit nie weer oor-en-oor te doen en te verwag “O, ek sal net weer vergewe word” nie.

Waar is die droefheid daarin?!

Vra vir YAHUSHUA HA MASHIACH om vergifnis. Gaan hardloop terug in SY Arms in voor die tyd van die ergste benoudheid van benoudheid begin, reeds begin het! (Mat.24)!

Die sprinkane was julle teken. Die hongersnode van die mense wat sterf reg-oor die wêreld — net omdat julle mae gevul is, [neem julle nie notisie] — hoeveel het gesterf van hongersnood nie! Die sprinkane eet die kos op, het hul eiers gelê — by die biljoene — het hulle gevlieg, en anders as enige ander sprinkane wat julle ooit gesien het (heenwysing na Openb 9).

EK waarsku julle oor die sprinkane in die Boek van Openbaring. (Openb 6:6; 9).

EK waarsku julle oor die hongersnood (Openb 6:6,8) — in die heenwysing (Gen 41:57; 2 Konings 6:24-30; Klaagl 4:9-10).

EK het julle gewaarsku toe Salomo ‘n kind gebring was en die twee moeders gestry het aan wie behoort daardie kind (1 Kg 3:16-28) — want ‘hulle’ sou hom geëet het daardie nag (vergelyk 2 Konings 6:29; sien Deut 12:31; 1 Konings 11:5-10).

EK het dieselfde ding herhaal in die Boek van Openbaring (6:5-11; 9:21; 17:6; 18:8; vergelyk Lev 26:26, 29-30; Deut 28:53-57).

Moeders sal hulle eie kinders eet (Deut 12:30-31; 28:53; Lev 26:29). Wat dink julle beteken dit wanneer die moeders nou, die sogenaamde beroemdes, nou hulle plasentas gaarmaak? En hulle spog oor hoe “dit so voedsaam is” en “dit was wat voedsel voorsien het aan die kind.”

En hulle eet dit, en nou sal selfs dokters dit aanbied vir die moeder. “Wil jy jou plasenta hê sodat jy dit kan huis toe neem om te eet? Sal jy daarvan hou in kapsule vorm?”

Julle kannibale. EK praat met die kannibale van hierdie wêreld. Julle weet wie julle is. Julle weet wat julle gedoen het aan die kinders.

Julle weet, julle vampiere. Julle is nie meer flieks nie, is julle? Julle sit dit eers in die flieks om die mense voor te berei en hulle dink dit is net ‘n fliek. En nou wanneer julle bewys dat dit selfs ‘n realiteit is van die ganse ‘hellywood’ — en EK het gesê hel!

Hollywood jy is verdoem! Akteurs, julle, en aktrises, julle is verdoem! So min van julle sal nog bestaan! Julle is gemaak direk uit die hel! Julle het julle siele verkoop vir kontrakte vir die roem en rykdom sodat julle name geken sou word — die hel het dit neergeskryf. Hulle verwag julle.

Nou is julle in sluiting. Hoeveel van julle het op jul knieë gegaan en bekeer?

O! Julle dink dat [Sarkasties] julle reeds die — die geneesmiddel het? O! Julle het dit – die antwoord!

Julle gaan wegkruip in julle kwistige ondergrondse skuilings, SOOS WAT BILL GATES HET! O! EK het nuus vir JOU Mnr. Gates en al julle BILJOENERS saam met hom, wat ENIGE IETS te doen gehad het met dit wat kom — en julle dink julle gaan die aarde ontvolk sodat julle nie nodig het om na nog ‘n mens te kyk wat gemaak was in die SKEPPER se beeld nie?

En Donald J. Trump, EK het vir Elisheva Eliyahu ‘n Profesie gegee vir jou. DIT WAS NIE MARK TAYLOR NIE! Hy is nie eens ‘n Profeet nie! Weet jy nie eers wat ‘n Profeet is nie?

EK het vooruit gesê dat hy daardie verkiesing sou wen, Donald J. Trump, deur die Profeet wat nou praat — en dit is bewys in video formaat ; enige iemand kan sien — en selfs hoe die wedloop so nouliks sou wees. EK het dit vooruit gesê en hoe hy [sy presidensiële mag ] soos ‘n brandslang sou gebruik om die bloed uit die Withuis te was.

Hy het die lewens gered van miljoene kinders. Hy het kinder-handeldrywing gestop — hy het diegene gedreig wat hy weet hierdie dinge gedoen het en gesê, “Julle sal óf vervolg word vir wat julle gedoen het en tronk toe gaan, of julle sal net onverwags aftree.”

EK vertel MY geheime vir MY Profete. Omring met jou — Donald J. Trump — (en rondom jou) is boosheid. Hoeveel kan werklik vertrou word? Jy glo net die woorde wat hulle sê. Laat MY toe om die waarheid tot jou te spreek.

Bid almal dat EK werklik na hom toe kom. Bid dat hy ‘n besoek kry van YAHUSHUA HA MASHIACH.

Net so seker as wat EK YAHUSHUA na Elisheva toe gestuur het, net so seker as wat EK YAHUSHUA na jou toe sal stuur Donald J. Trump, maar dan is jy verantwoordelik om te gehoorsaam en dit beteken jy moet so baie afdank wat jy dink jy nou kan vertrou.

EK het julle gewaarsku, EK het julle gewaarsku oor die luggolwe in vorige Profesieë. EK het julle gewaarsku oor die lug wat julle inasem. EK het julle gewaarsku oor die kos wat julle geëet het. EK het julle gewaarsku oor die water wat julle gedrink het. EK het julle selfs gewaarsku oor die klere wat julle aantrek. EK het julle gewaasku oor die inentings wat sou kom. EK HET JULLE GEWAARSKU deur die Profesieë!

EK het julle gewaarsku: Die kinders sal besit word deur die state. Die ouers se regte sou ontneem word. EK het julle gewaarsku en gesê kry julle kinders uit die lêplekke van die anti-chris uit, die publieke skole! EK het hulle almal toegelaat om gesluit te word maar terwyl hulle gesluit is, gaan daar boosheid agter die skerms aan!

En so, sê EK vir diegene waarmee EK in ‘n gelykenis sal praat, en dit is hierdie. Diegene wat enige iets te doen het met die 5G, weet julle net dit: Vir elke toring wat julle oprig, sal die woord uitgaan. Want julle weet dat EK weet dit is meer as net ‘n “vinniger internet” (mense het uitgeroep, “Ons internet is te stadig!”

Die duiwel het gesê, “Ek het die antwoord! En ek weet ook hoe om te ontvolk terselfdertyd!”), maar julle wou nie luister nie.

EK het julle gewaarsku deur Elisheva — die hongersnood sou kom. EK het julle gewaarsku om julle vlugsakke gereed te kry.

Julle sien. EK vertel MY geheime aan MY WARE Profete! Wie bewys het agter die Profesieë! Nie net iemand wat aanlyn gaan, op die internet, en sê, “O, ek is ‘n Profeet en ek het laas nag ‘n droom gehad!” nie. Waar is jou bewys? Hoekom vra julle nie vir bewys nie?

Hierdie is die Woorde wat EK te sê het, EK IS ABBA YAHUVEH.

EK IS DIE VADER VAN DIE SKEPPING, VAN ALLES WAT IS, ALLES WAT WAS & OOIT SAL WEES en MY SEUN YAHUSHUA HA MASHIACH is MY ENIG VERWEKTE SEUN, DIE MEDE-SKEPPER, WIE DIE WOORD WAS WAT VLEES GEMAAK WAS, DIE ENIGSTE MESSIAS! Die enigste NAAM — dat enige iemand gered kan word! En enige manier [te kan hê] wat EK hulle gebede sal beantwoord — is deur SY NAAM en deur SY BLOED!

En die RUACH HA KODESH is die HEILIGE GEES en SY is die BEELD waarin Eva gemaak was. ‘Kom en maak die mensdom in ONS Beeld’ (Gen 1:26).

En dit bring MY by die laaste punt. EK sal enige iemand laat betaal wat YAHUSHUA ‘die seun van die mens’ genoem het. Dit was mensdom genoem. Miryam was SY geboorte moeder, SY HEMELSE MOEDER het HOM binne-in haar baarmoeder geplaas.

Kan julle nie die verskil sien nie? In WIE se beeld dink julle was ‘n vrou gemaak?

En EK het nog ‘n ding om te sê, vir julle wat dink julle kan net julle geslagte verander. Alhoewel EK jou geskape het om ‘n man te wees en vir jou die seksuele toerusting gegee het om dit te bewys, plus die DNA, die hormone en julle vroue wat sê “Ek wil ‘n man wees,” EK het ‘n geheim vir julle.

Julle sal verskyn voor die VADER VAN DIE SKEPPING — in die geslag wat EK julle bepaal het om te wees vanaf die oomblik wat julle ingeplant was as ‘n eier in daardie ma se baarmoeder. Julle sal nie die Hemel flous nie. So bekeer terwyl julle kan, want julle flous nie die Hemel nie.

Julle kan die aarde flous, julle kan julleself flous, maar julle flous nie julle SKEPPER nie.

EK sê vir hierdie wêreld om te bekeer.

Want die “Tyd van Jakob se Benoudhied” het reeds begin. EK het die sprinkane gestuur as ‘n teken. Julle het dit geïgnoreer. Die vure in Australië. Julle het dit geïgnoreer. EK het so baie tekens gestuur reg oor hierdie wêreld. Julle kies om dit te ignoreer.

Julle sal eerder glo soos Donald J. Trump sê, die “ fake news.” Hoekom? Want satan is die vader van alle leuenaars.

EK gee julle nou ‘n kans.

Val op julle knieë met groot droefheid, met groot geween; bely julle sondes voor YAHUSHUA HA MASHIACH; en EK sal getrou wees en EK sal julle vergewe — en EK sal julle gebede verhoor en EK sal julle lande genees!

Die leier van Paraguay — het enige iemand omgegee om na sy gebede te luister?! Hoekom was dit nie op al die nasionale nuus [stasies] nie?! Hy is MY seun. Hy was nie skaam nie! Hy weet om uit te roep in die naam van “Jesus Christus” (want hy ken nie die Hebreeuse Naam nie), maar hy het Skrifte aangehaal!

Dit is die RUACH HA KODESH, die LIEFLIKE HEILIGE GEES WIE dit op sy hart gelê het — en dit geld vir enige iemand wat dit gedoen het. Elkeen van julle weet dit! Diegene wat onbeskaamd is — vir die HEILGE DRIE EENHEID EK ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH (genoem “Jesus Christus”) en die RUACH HA KODESH die HEILIGE GEES — en gewaarsku het, (alhoewel die mense hulle vingers in hulle ore het en hulle weier om te luister!), weet net dat die HEMEL gehoor het. En die belonings sal julle volg Hemel toe as julle voortgaan op daardie pad.

En O Israel, bekeer. Bekeer! Wat gaan julle doen wanneer die Dag van Versoening arriveer? Dit is nie ver weg nou nie. Volgende sal Shavuot [Pinkster] kom.

Wat gaan julle doen? Wat gaan julle doen? O, EK weet! [Sarkasties] Julle het die antwoord!

Julle gaan vas daardie dag — een dag. En julle sal die Torah lees! Julle het reeds julle skrifgedeeltes afgemerk. En die volgende dag sal julle lewe asof julle weereens van vooraf in die hel leef. Julle is ‘n ‘fariseer.’

Hoor julle MY? Julle rabbies sal antwoord, julle pastore sal antwoord — aan MY YAHUVEH — want in plaas daarvan om die skape te voer, het julle hul uitgehonger van die waarheid af. Hierdie Bediening onderrig die waarheid; alleenlik die gebooie-onderhouers [doen dit] — lees die boek van Openbaring en die vrou in die wildernis (Openb. 12) — hierdie Bediening is soos hierdie, wie nie bevrees is om te sê, “Julle moet gebooie-onderhouers wees, nie gebooie-brekers” nie.(sien Openb.12:17)

EK, YAHUVEH, het die Wette geskryf met MY Eie Vurige Vinger (Eks 31:18; Eks 34:1; Deut 9:10; 10:2-4) — EK YAHUVEH het die Tablette van Klip gegee en die klip het van MY Einste Troon gekom (Eks 24:10, 12-13; Eseg 1:22, 26-28).

O Israel, EK julle SKEPPER vra vir julle dit.

Julle sê dat julle die GOD van Abraham, Isak & Jakob dien. Hulle het MY gehoorsaam. Kan julle sê dat julle doen? Kan julle sê dat julle ‘n voorbeeld is vir die wêreld van Heiligheid?

Julle leiers, EK gaan julle verantwoordelik hou om Jesaiah 53 te vat en dit te verdraai tot dit wat dit nie beteken nie — of om dit net te ignoreer, wetende dat dit YAHUSHUA HA MASHIACH is, die Enigste EEN op WIE dit van toepassing kan wees.

Daar is vlakke van die hel [vir sulke leiers] en julle leraars wat dink julle onderrig die wet maar nie die waarheid onderrig nie — en wanneer EK praat van die Wet, bedoel EK YAHUSHUA het gesê, (en EK praat selfs nou met diegene wat hulself volgelinge noem, dissipels, messiaanse Jode,) “Waarom noem julle MY HERE en gehoorsaam MY nie?” (Luk 6:46). Dit beteken hulle erken HOM as SKEPPER. Maar hulle het HOM nie gehoorsaam nie.

Ander wat hulself “Christene” noem, julle sal dit lees en sommige van julle weergawes sê — die Woorde is geskryf in rooi in sommige van die Bybels — YAHUSHUA het gespreek en gesê, (die EEN vir wie julle “Jesus Christus” noem), “ Hoekom sê julle dat julle MY liefhet en gehoorsaam MY nie?” (Joh.14:15) Julle GENADE en julle BARMHARTIGHEID het op daardie Kruis gehang.

So moenie sê julle lewe onder die “tyd” van genade en barmhartigheid nie, behalwe as julle terughardloop na daardie Kruis toe, neerval by die voet van daardie Kruis, kruip by die Voete van YAHUSHUA HA MASHIACH — en vergifnis smeek in groot droefheid en HOM vra om julle te bevry van die sondes sodat julle nie hel toe gaan nie en julle toegang het om die gebede te [bid] van die VADER (Mat 6:9; Luk 11:2; Eks 4:22; Deut 32:6; Jes 1:2; 63:15-16; Jer 3:19).

MY SEUN SE BLOED het gekom teen ‘n GROOT PRYS. En dit het alles begin toe Kain vir Abel doodgemaak het; Abel se bloed het uitgeroep (Gen 4:10)— dit is waarom (Num 35:33; Heb 12:24) daar geen vergifnis van sonde is sonder die vergieting van bloed nie (Lev 17:11; Heb 9:22-23).

En EK was nie meer tevrede met diere en lammers nie (Ps 40:6; Miga 6:7; Am 5:22; Jes 1:11-14, 18; Heb 10); die sondes van die mense het te veel geword (Deut 29:24-27) — Moshe het julle gewaarsku (Deut 18:15-19; 30:1-2, 6)— die Ou Bloed Verbond sou weggedoen word (Deut 29-30:1-6). Dit is net ‘n heenwysing wat julle moet lees (Ro 15:4; 1 Kor 10:11) en besef, sonder die geskiedenis kon daar nie ‘n toekoms wees nie (Mat 5:17-19; Luk 24:44)—en dit is die NUWE BLOED VERBOND: YAHUSHUA HA MASHIACH is SY NAAM!

So was dit gespreek hierdie dag.

Op 20 April 2020, direk na die teken van die supermaan.

Daar’s ‘n bonatuurlike maan wat EK in die lug gesit het en EK het vir julle gesê dit sou kom maar hoe baie het die rede geïgnoreer waarom.

O MY geliefde kinders, nou eindig EK hierdie net met julle, MY geliefde, MY geliefde, MY liefste, MY lieflikes, MY skatte. Julle het MY nie in die Hemel verraai nie. Julle kan MY nie op aarde verraai nie. Julle hoef nie te vrees om ooit die merk van die dier per ongeluk te aanvaar nie. EK sou nooit so iets toelaat om te gebeur nie.

O MY lieflinge wat MY aanbid in gees en in waarheid — MY seuns en MY dogters, julle aanbid YAHUSHUA HA MASHIACH!

Weet net hierdie wanneer julle die foto sien en die afbeelding van YAHUSHUA HA MASHIACH wat vir Elisheva Eliyahu omhels (wat EK vir haar gesê het om te vervang waar haar man eens was wat nie meer is nie), EK IS julle ware BRUIDEGOM! EK IS julle MESSIAS!

Nie almal kan ‘n Bruid wees nie. (nie almal is bereid om die prys te betaal om so apart gestel te word nie, om so onverskrokke te wees nie), maar geseënd is almal wat genooi is na die Bruilofsfees van die LAM.

Moet MY net nie verloën nie. Want as jy YAHUSHUA HA MASHIACH verloën, sê HY HY sal jou verloën voor die Hemelse VADER, EK YAHUVEH en die engele in die Hemel (Mat 10:33; Luk 9:26; 12:9; Mark 8:38).

Moet [HOM] nie verloën nie, O Gaste wat by die Bruilofsfees van die LAM sal wees, selfs al beteken dit jou eie lewe sal geneem word. Weet dit: YAHUSHUA sal kom (Jhn 14:3, 18-19; Ps 23:4; Jes 43:2) —en jou gees direk wegruk uit die liggaam (Jes 25:8; Hos 13:14; Jhn 11:25-26) — en die laksman sal geen satisfaksie hê in jou doodskreet nie (Jes 57:1-2; Hand 7: 56-60). Jy sal in YAHUSHUA HA MASHIACH se Arms wees (Luk 23:43; 2 Kor 5:8; Fil 1:23) om niks meer te ly nie (Jes 25:8-9; Luk 20:36; Openb 21:4).

O, MY kosbare Bruid van Openbaring 14 & Openbaring 7, hierdie is openbarings wat uit die Hemel kom tot Elisheva Eliyahu wat EK persoonlik gegee het, GESPREEK IN DIE 7 DONDERSLAE AAN HAAR, in die 1980’s! Die 7 Donderslae het gespreek— en nou deur die Profesieë spreek sy wat die 7 Donderslae gespreek het.

Lees die Profesieë en julle sal weet en daar is soveel meer om te kom. Julle wou weet: Wie is die 7 Donderslae (Job 37:2-5; Ps 29:3)? Wat is die 7 Donderslae? As julle jul Skrif ken, hierdie Profesieë is wat in die 7 Donderslae was wat gespreek het (Openb 10:3-4, 9). En die vloer het geskud en sy het geslaap — en sy was in ‘n waterbed — op daardie tydstip alleen en die waterbed het so hard geskud, dit het haar amper reg van die bed af geskommel.

EK herinner haar terwyl EK dit selfs nou voortspreek wat sy vergeet het. Sy het gedink daar was ‘n aardbewing gewees en dit was in Indiana waar hulle nie groot aardbewings geken het nie. En toe sy opgespring het en sy gehardloop het en sy die vloer geraak het, het sy na die venster toe gehardloop om te sien wat aangaan, “Sekerlik moet daar die ergste storm aan die gang wees.”

In plaas daarvan, was dit somertyd en die son het nog nooit helderder geskyn nie. Sy het teruggegaan bed toe en weer gaan slaap en 7 maal het EK dit aan haar gedoen. En elke keer het sy dieselfde ding gesien en dieselfde ding gevoel. Sy het nie ‘n antwoord gehad nie en sy het ‘n vriendin op die foon gebel en gesê, “Wat gaan aan? Het jy die aardbewing gevoel?”

En die vriendin op die foon het gesê,”Daar’s geen aardbewing nie. Daar’s geen storm nie.”

En vir so baie jare — nie totdat Caleb gekom het nie in 2016, het EK begin verduidelik die 7 Donderslae het met haar gespreek. Hulle was opgesluit in ‘n Profesie en hulle is opgesluit in ‘n verseëlde een [78] — en EK het reeds begin om vir haar die droom te gee. EK het reeds vir haar gesê wat nie gespreek kon word nie. Sy het reeds ‘n stukkie van die legkaart gesien en nie net dit nie — julle sien dit nou.

Want daar’s een gedeelte [van 78] wat EK haar toegelaat het om te noem en as julle dit opkyk sal julle uitvind dit was op haar verjaardag [2005] wat hierdie gespreek was dat nie een persoon reg oor hierdie wêreld iemand sal ken wat nie dood is nie en wat deur hierdie tragedie geraak was nie — dit is hoe julle weet wie ‘n ware profeet is; hulle profeteer dinge ver vooruit— net soos hulle in Florida [May 2012], reeds die zombies gehad het en dit was soveel jare gelede.

En hulle het dit geblameer op “badsout,” (Qat-dwelm) maar sy het dit eerste gespreek in ‘n Profesie [Augustus 1998]. Die regering het selfs gespot die volgende dag dit die “Zombie-Apocalypse” genoem — “Julle beter gereed maak.”

Pasop, jy wat jouself ‘n “Profeet” noem, EK gaan jou aanspreeklik hou as jy net profeteer vir die noem van jou naam, vir die YouTube besigtinge of die intekenaars! Jy kan nie eens die straf begryp wat EK vir jou sal gee nie. Want daar is ‘n prys om ‘n Profeet genoem te word.

Daar is lyding en die GROOTSTE van al die Profete wat gely het was YAHUSHUA HA MASHIACH, WIE die GEES VAN PROFESIE is, WIE PROFESIE OPSIGSELF is.

Julle dink dit is nie lyding om ‘n man neer te lê wat sy ‘n manlike eggenoot genoem het nie? Want [dit was] die eerste keer wat sy ooit die liefde van ‘n man geken het, (alhoewel sy “getroud” was [voorheen]), en dan verraai hy haar en gaan terug na die Ortodokse Judaïsme — en kabbalah en die okkulte — sonder soveel as ‘n apologie aan MY, aan haar, aan die wêreld!

En dit is net ‘n klein voorbeeld [van wat sy deurgemaak het], in die 26 jaar wat sy op die Internet was. EK het geboorte gegee aan hierdie Bediening op haar verjaardag. Wanneer jy die getal opsoek — in Hebreeus wat die getal 4 beteken — sal jy verstaan hoekom. En jy tel die 4/4 bymekaar en jy tel die Maleagi 4 bymekaar en 5, sal jy verstaan waarom en waarom EK haar die “RingDiensmaagd” noem.

Sy is verantwoordelik om aan te hou om die Openbaring 14 Bruid en die Openbaring 7 Bruid te bedek met gebede. En nee, die meerderheid van julle wat hierdie sal hoor het nooit vantevore enige iets soos hierdie gehoor nie. Want julle was nie onder die berading van hierdie Bediening nie — 144,000 is die Bruid en hulle is Openbaring 14 & Openbaring 7 [is nog een]. Lees dit.

Wanneer die Twee Getuies opstaan — en diegene in die grafte wat gemartel was, [elkeen] opstaan, en diegene wat nie die merk van die dier aanvaar het nie— dit is wanneer die Openbaring 7 opvaar (saam met almal van hulle), maar die Openbaring 7 sal bonatuurlike kragte hê en bonatuurlike liggame wat uit die Hemel gekom het en hulle is beskerm.

Nou weet julle. Gaan ondersoek en bewys jouself as beproef.

Julle het gehoor van ‘n ware Profeet hierdie dag. EK het na haar toe gekom van Aangesig tot aangesig. Lees die getuienisse terwyl selfs in 2005 waar daar geen gebeds intersessor [groep] nêrens was nie — sy dit nie gewaag het om enige iemand te vertrou nie. Hulle almal het haar verraai soos ‘n Judas.

So lees wat dit geverg het vir Michael die aartsengel om te kom en sy weg oop te veg om direk daar langs haar sy te wees. Soos ‘n klein kindjie, het sy met sy vlerke gespeel en het haar vingers deur sy vere gestreel en geluister hoe Gabriel die naam uitspreek van die “YAHUSHUA’S demon stompers,” wat gebeds intersessors sou wees soos geen ander.

O ja, die vervalsing het gekom! O ja, hulle het gekom selfs in die vorm van ‘n ‘baba in doeke’ maar hulle kon nie aangaan nie.

Ware Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH, as julle glo hierdie woorde het gekom van MY YAHUVEH, kontak haar nou — ongeag waar julle in die wêreld is, kontak haar. Laat haar weet dat julle haar bedek in gebede en wees haar vriend.

Wees ‘n broer! Sy het seuns reg oor die wêreld! Sy het dogters reg oor die wêreld! Sy het miljoene der miljoene der miljoene in hierdie 26 jaar wat haar “Momma” noem. Want EK het haar gemaak soos die ‘Moeder van Profete.’

Sy is die moeder nie net vir die Profete nie maar vir die Babatjies, en die Bruid en die Uitverkorenes en Noukeurig Uitgesoektes (Elect) — maar o so min broers kan hul ARROGANSIE neerlê en HULLE TROTS — en vernaamlik julle wat gebore is in Judah, gebore in Israel of opgegroei het – julle arrogansie en julle trots omdat jy ‘n man is?

Jy bid vir haar in die geheim soos bewys in “Anointed Goliath Slayers, Come Forth” —en skryf vir julle suster Elisheva Eliyahu. Sy roep uit vir daardie broer se bedekking en waar is hy? Waar is hy? Waar is die man wat Hebreeus praat? Waar is die broer? Waar is die een van Judah?

Want alhoewel sy ‘n Jood is aan beide kante van die bloedlyn van ‘n moeder en ‘n vader, was sy nie in Israel gebore nie. Sy het ‘n man nodig uit Judah. EK het vir haar een gegee — satan het hom gevat, maar hy het dit toegelaat en net hy kan besluit om terug te kom.

Daar is gevolge [en voorwaardes] vir elke Profesie: Sal jy gehoorsaam? Net soos Deuteronomium 28! Daar is seëninge as jy gehoorsaam, daar is vloeke as jy verontagsaam.

EK sê dieselfde ding gaan saam met ‘n Profesie — en EK spreek dit nou tot Israel.

Israel, daar is ‘n oorblyfsel wat uit jou sal kom en dit sal die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH wees. En daar sal broers wees wat na vore kom. En hulle sal aan haar sy staan en hulle sal haar help om Israel te bereik en die vier hoeke van die aarde. En hulle sal nooit probeer om oor te neem nie.

As jy MY Stem gehoor het hierdie dag, EK ABBA YAHUVEH, DIE VADER VAN DIE SKEPPING & YAHUSHUA HA MASHIACH MY ENIG VERWEKTE SEUN & IMMAYAH die RUACH HA KODESH WIE genoem word die HEILIGE GEES, epos haar dan vinnig. Druk die kontak knoppie.

EK het dit voorheen gesê, EK sal dit weer sê.

“Caleb” is ‘n salwing. Caleb beteken ‘n rein hart [heelhartig]. Het jy ‘n rein hart voor MY? Is dit hoekom jy bang is om haar te kontak? Jou hart is nie rein genoeg nie? En jy moenie kom met die sondes van Israel nie! Jy sal bevry wees van hulle. Is jy die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH?

EK praat met diegene, die manne vir wie sy broer sal noem — EK praat nie met die seuns nie. Want die seuns het haar onder bedekking. “YAHUSHUA‘S demon stompers” het meer seuns wat EK vir haar gegee het en meer dogters.

O MY gesalfde profetiese dogters julle is nie skaam nie. Julle skryf net daar en sê, “Mamma ek’s hier, ek bedek jou.” En o MY kosbare , kosbare seuns — EK het vir jou Elisheva sulke kosbare seuns gegee wat jou bedek in gebede en hulle het jou lief reg oor die wêreld.

En die 500,000 waarvan jy nie eens al hul name ken nie — o maar in daardie geestelike verheerlikte liggaam, sal julle bymekaarkom en jy sal verbly wees. Wanneer jy weet dat selfs in hulle tale, selfs in ‘n vreemde taal, sê hulle die naam “Eliyahu,” sê hulle die naam “Elisheva” en hulle weet nie eens hoekom nie — of hulle sal die naam “AmightyWind” hoor en nie eens weet hoekom nie.

En jy het die getuienis voorheen gehad oor AmightyWind. En dit is alles oor Shavu’ot toe ‘N MAGTIGE RUKWIND ingekom het en dit het die vuur op die dissipels se koppe gesit. Dit was die RUACH HA KODESH vuur.

Dit is hoekom die kalender van die aftelling van die omer so belangrik is vir diegene wat dit sal lees. Dit is hoekom die vlam daar is en dit is hoekom die vlam hoër sal word al die pad, totdat julle die dag van Shavu’ot sien kom. Want julle sien as daardie dag nie gekom het nie, dan sou die TROOSTER nie kon — kom en binne-in julle kom leef en binne-in julle woon nie.

En voortspreek uit gawes van die RUACH HA KODESH nie selfs die gawes van spreek in tale, wat die Skrifte sê is van mense en engele (1 Kor 13:1)! Mense en engele, tale, kom na vore!

Hoeveel keer bid Elisheva Eliyahu en mense sal sê, “Ek herken daardie taal/[taal]. Dit is ‘n taal wat ek ken,” en dit is van ‘n ander taal waarvan sy nog nooit gehoor het nie, wat sy nooit geleer was nie. En dan is daar die tale van engele — en pasop wanneer die tale van engele kom — hulle is die kragtigste tale van almal.

[Elisheva spreek in vinnige engele tale]

O Israel, O Israel, O Israel die tale van, nou, spreek engele.

Julle sê dat julle glo in die Torah, die Tanakh — EK praat met diegene wat waarlik vir MY YAHUVEH liefhet en dien wat nie bang is om MY NAAM te sê nie — stel julle geloof in YAHUSHUA HA MASHIACH nou! HY is waarlik MY ENIG VERWEKTE SEUN!

HY is Jesaia 53! Ondersoek en bewys jouself as beproef.

SY BLOED vloei deur julle aarde! Het julle grond binnegedring! En het gevloei reg oor die wêreld! Vir diegene wat HOM sou ontvang as MESSIAS; en daarna strewe om te gehoorsaam; en bely het, en bekeer het met groot droefheid; en nie skaam is vir SY NAAM nie! Kom na vore nou! Kom na vore nou en word gesalf in ‘n nuwe Salwing, ‘n Salwing van die RUACH HA KODESH!

Op Shavu’ot het EK ‘n Caleb voort gebring! Nou roep EK ‘n nuwe Caleb na vore!

Die ou Caleb wil daardie werk weggooi! — maar niks van die goeie dinge wat EK ooit geprofeteer het [vir die oue] sal gebeur nie en hy sal brand in die hel! — maar as hy kies om die “Nuwe Caleb te wees, Die Terugkom Kind uit Israel” sal hy besef hoe satan hom geflous het en hom gekul het!

En sy eie biologiese familie wil hom hel toe vat met Kabbalah en met Ortodokse Judaïsme!

EK sal nie verder gaan nie — niks verder as Shavu’ot nie. EK praat met jou Erez Yotam, Ezra Caleb.

Eens was jy MY ‘helper’; EK het jou Ezra genoem [wat ‘help’ beteken]. Eens was jy Caleb en jy het na MY toe gekom met ‘n rein hart. Eens het jy die vrou liefgehad genaamd Elisheva Eliyahu en jy het haar jou vrou genoem. Daar is satelliete wat wil vaskoppel aan jou brein en dit weereens uitwis — dat jy glo jy is ‘n god, sodat jy die afgryslikhede kan glo wat geskryf was en die gruwels in die kabbalah.

Die tale van engele spreek nou direk tot jou siel! EK, YAHUVEH, sal jou reg uit haar siel uitpluk en EK sal ‘n nuwe een daar sit, ‘n nuwe man van Judah wat wandel in integriteit, in eerlikheid met ‘n rein hart voor MY!

Vir MY YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH en die RUACH HA KODESH, is hy onverskrokke! Hy is dapper. Hy sal haar verdedig. Hy sal die HEILIGE DRIE EENHEID verdedig. Hy sal die Heilige Skrifte verdedig. Hy sal besef die Twee Boeke (die Ou Bloed Verbond en die Nuwe Bloed Verbond) moes nooit verdeel gewees het nie!

Een is die heenwysing en een is die teenwoordige. Een is die Ou Bloed Verbond en een is die Nuwe BLOED Verbond. En alleenlik die NUWE BLOED VERBOND sal enige iemand tot in die Hemel kry.

En hy sal dit preek en hy sal dit onderrig en hy sal dit glo en hy sal aan haar sy wees en daardie geestelike gebeds bedekking wees van ‘n nuwe manlike eggenoot wat EK vir haar gaan gee. As jy nie die geregtelike plek neem wat EK eens vir jou gegee het nie, sal jy wandel in Deuteronomium 28 die vloeke van YAHUVEH.

EK praat met Erez Yotam nog ‘n keer.

Wie gaan jy glo? Kyk rond na jou biologiese familie – KYK ROND NA DIE VERWORPELINGE wat hulself die 14 planete genoem het wat die “Vader Planeet” omring het. Kyk rond na die diegene wat hulself “Aquaman” noem wat ‘regeer’ het onder die see.

Verstaan jy nie hoe jy mislei was nie? Jou brein was letterlik gevat en verstrik.

Want EK gaan nie al die verworpeling name noem nie. O maar hulle weet, Christina & Shengya en hulle weet o Donovan & Ricky. O wat is jy nou Tatiana? Terug na jou dae van ‘n vergeseldiens. Jy is niks anders as ‘n hoer in MY Oë nie en jy sal brand in die laagste vlak van die hel — jy en Christina & Shengya, julle het sy verstand beheer saam met Donovan.

EK gaan nie al die name noem nie. O Darnell, nou wil jy hulle stem wees! Dan sal jy betaal met jou eie siel. Is dit wat jy wil hê? En o Scott ook? EK kon hulle noem. En Rosemary, EK het nie vergeet van jou nie.

Hierdie is die man wat na jou toe gekom het met die ware liefde van ‘n vader. Jy het dit verdraai, jy was belustig daarvoor, jy het dit verdorwe, jy het owerspel daarmee gepleeg, jy het GRUWELS gedoen!

Maar EK sê vir jou dit MY Elisheva — EK begin nie met ‘n goeie ding en maak dit nie klaar nie. Ek weet dat jou hart vir Israel is.

EK weet dat jy huil vir hulle dag en nag en jy vra “Waar is MY man van Judah? Waar is MY broer wat my kan help? Waar is die man wat Hebreeus sal praat? Waar is daar selfs ‘n vrou wat Hebreeus kan praat? Waar is die Jode? Stuur hulle asseblief na vore! Ek het nodig om hulle te waarsku! Die “Tyd van Jakob se Benoudheid” het begin (Jer 30:7; Mat 24:8)! Hulle het nodig om te hardloop in die Arms van YAHUSHUA HA MASHIACH in! Die Bruid van YAHUSHUA het nodig om te hoor.”

EK hoor jou MY dogter, EK hoor jou. EK hoor jou, EK hoor jou! EK hoor jou uitroepe. EK hoor jou smekinge. EK hoor jou sê, “Vat my hier uit nou! Gee vir my my verheerlikte liggaam! Laat my ‘n getuienis hê soos [met] ‘n Henog!”

Hy het nie gesterf nie. Want hy was behaaglik gevind vir MY YAHUVEH en MY ware Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH, julle word behaaglik gevind in YAHUVEH en het ‘n getuienis soos met Henog.

En so sal dit weer wees! — maar op hierdie oomblik het EK julle nodig om uit te roep vir die siele van hierdie aarde wat nog nie die waarheid gehoor het nie, en [vanaf] hierdie maand alleen — op die 26ste herdenking het meer getuienisse voortgekom en meer mense was gered en het in die Arms van YAHUSHUA HA MASHIACH ingehardloop — terwyl julle nou vir Elisheva van aangesig tot aangesig sien terwyl EK nou op ‘n nuwe manier profeteer, met ‘n nuwe Salwing!

Daar is geen Internet webblad wat kan kompeteer met die Salwing nie, wat kan kompeteer met die prag wat EK gedoen het nie werkend deur die hande van gesalfde manne en vroue! Daar is geen groter Salwing wat enigsins vernamer kan wees as enige van hulle videos nie!

EK het julle vermaak sowel as ingelig oor elke Profesie. En tog kan daar onmoontlik genoeg tyd wees vir daardies — wat was saam met Erez Yotam, Ezra Caleb gedurende die tyd met die maand van omer in 2016. Meer as 1000 was ontvang met tekens en wonders en wonderwerke — het ook gebeur.

Erez o so vinnig het jy al hierdie vergeet?

EK sit “Bewyse Agter die Profesieë.”

O magtige man kom na vore. O magtige manne, wat gewillig is om ‘n broer genoem te word, en aan haar sy te staan en haar te verdedig, O magtige manne rondom hierdie wêreld, julle wat die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH genoem wil word, julle wat die video sien “Anointed Goliath Slayers come Forth” — en skryf vir julle suster Elisheva Eliyahu – julle sal vir haar die “thumbs up” gee om te wys julle is daar.

Meer as 880 het dit gedoen, en meer kom elke dag — selfs al gee hulle nie die “thumbs up” in ‘n video nie — onthou hulle jou naam in gebed en hulle kom na die webblad toe. En hulle is bedroef en hulle huil vir jou, en tog voel hulle nie waardig om selfs te skryf nie.

EK, YAHUVEH, beveel julle as julle die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH wil wees, kom na vore, haar broers, nou! Kom na vore! En EK praat met diegene verrnaamlik, nou, diegene wie die magtige gebeds vegters [is] en EK praat nie met die babas nie.

EK praat met die geestelik volwasse. EK praat met diegene wat geestelike oorlogvoering ken. EK spreek tot diegene met ‘n onverskrokkenheid. EK spreek met diegene wat nie geïntimideer sal word omdat EK voortspreek uit ‘n vrou nie en wat elke Profesie sal glo en ontvang — nie kom om die Bediening oor te neem nie, maar kom om aan haar sy te staan. En wanneer haar arms te moeg is om hulle nog op te lig, sal julle daar wees om hulle bo te hou.

Julle sal weet wie dit is terwyl EK nou voortspreek.

EK spreek voort — nou — selfs tot die Kinders van Ishmael, EK spreek voort tot julle! EK YAHUSHUA HA MASHIACH wil julle hê. EK het julle lief! Julle ken MY nie. EK wag vir julle, EK wag vir julle. Julle hoef nie julself enigsins verder te slaan nie. Julle hoef nie bloed uit julle eie wonde te laat kom nie — om vir julle eie sondes versoening te doen nie — EK YAHUSHUA HA MASHIACH het daardie PRYS betaal vir die Muslim mans, en natuurlik die vroue.

EK, YAHUSHUA HA MASHIACH, begeer om julle te vergewe — die swartste van die swart skape! — ja selfs die moordenaars, selfs diegene wat Christene vermoor het. Het Sha’ul, Paulus, nie die Christen mans, vroue en kinders vermoor nie soos hulle genoem was? En tog kyk wie het [hy geword] — wat EK [van] hom gemaak het ! Kyk uit wie het EK voort gespreek (en kyk hoe baie het hy gebring na MY YAHUSHUA HA MASHIACH toe), die swartste van die swart skape.

Een druppel van MY BLOED [sal versoen] hetsy jy ‘n Egiptenaar is of jy Muslim is, hetsy jy Indonesiër is, of jy ‘n Afrikaan is — EK gee nie om watter nasionaliteit jy is nie. Sê MY Woord nie in die Boek van Openbaring elke stam en taal (Openb 5:9-10; 7:9) sal na MY toe kom nie! Dit is alle nasionaliteite. EK YAHUSHUA HA MASHIACH IS hier.

MY BLOED is vir jou — een druppel [sal versoen] — bely net julle sondes aan MY! Vra genade van MY. Bid tot MY. MY NAAM is YAHUSHUA HA MASHIACH. Luister na die gebed wat EK in Elisheva se mond gesit het. Kyk na die skildery wat EK vir haar gee van ‘n ope visioen.

Dit het niks te doen met die kunstenaar nie. EK kon die vernaamste van die kunstenaars van hierdie wêreld gekies het. EK het ‘n nederige vrou gekies, ‘n splinter nuwe Messiaanse Jood en daardie prent was nie oorgedoen nie. Daardie olie skildery staan op hierdie oomblik nou soos dit is. Want dit wys MY YAHUSHUA HA MASHIACH huilend vir julle.

Kom na MY toe almal van julle wat belas, swaar belaai is. Julle is so belas! Julle hoef nie jihad te doen nie (Eseg. 18:23, 32). Daar hoef nie ‘n oorlog te wees nie! EK is nie in ‘n oorlog met julle nie (Jes 54:8-14; Ps 103:8-10)!

Moenie in oorlog wees teen MY volgelinge nie! Kom na MY toe.

Bely met groot droefheid en erken al julle sondes en glo in geloof dat EK julle sal vergewe! En daardie sondes sal so ver wees soos die ooste van die weste (Ps. 103:12)! Jy sal ‘n nuwe persoon wees en die RUACH HA KODESH, HEILIGE GEES, sal binne-in julle leef en julle wys tussen reg en verkeerd!

Hoor julle MY roep na julle? Kan julle MY nie hoor nie? Abraham huil [Stem breek met emosie] vir die Kinders van Ishmael. Kom na MY toe! EK IS hier.

Daar is Arabiese Christene reg oor die wêreld en hulle bemin en aanbid MY! Kom na vore.

Vir Elisheva het EK ‘n dienslas gegee… nie net vir die Jode nie, maar vir die Arabiere ook. Sy huil vir julle en sy huil vir die vroue. Hoe het julle hul mishandel! Maar julle kan vergewe word… EK huil vir julle, EK huil vir julle.

Wat julle vertel word om te doen is direk uit die mond van die duiwel homself. Julle hoef nie 5 keer ‘n dag te was om gereinig te word voor die SKEPPER nie. Verstaan julle nie dat satan dit sê nie?

Word gewas in MY GESTORTE BLOED! Hy spot wanneer hy vir julle vertel om julle hande 5 maal te was om gereinig te word. Hy spot julle — wanneer hy vir julle sê julle moet jul eie bloed vergiet. Kyk hoeveel marteling julle kan vat!

EK IS die EEN, YAHUSHUA HA MASHIACH, WIE gemartel was in julle plek! EK IS die EEN waar elke sonde wat julle ooit gepleeg het op MY Liggaam geplaas was!

Julle hoef nie in die grafte van die dooies gesit te word nie en EK praat met die soldate, wat vertel word hulle sal sterf vir “allah.” In die donkerste van die donkerste van grafte word julle gesit om te sien hoe dapper julle is — en as jy kan uitkom met jou gesonde verstand, dan is jy geskik om in oorlog in te gaan.

EK IS die EEN WIE gesterf het vir julle! EK IS die EEN WIE julle plek geneem het en weer opgestaan het uit die dood op die derde dag voor getuies! EK IS die OPWEKKER!

Kom na MY toe! Kom na MY toe!

EK praat nie net met die Jode nie, nie net met die Arabiere nie. EK praat met diegene wat so louwarm is as julle nou op hierdie oomblik sou sterf, sou EK julle uitspoeg en direk uit MY Mond uitbraak!

Julle VERDEDIG nie eens die ongeborenes nie! “Wat die wette van die land ookal sê, as hulle ‘n baba wil aborteer in die 9de maand, o laat dit so wees, dit is die vrou se keuse.”

WAT VAN DIE BABAS?! EK sal vir julle dit sê! Julle weet die siele wat onder die altaar is in die Hemel wat uitroep na MY en sê, “Hoe lank, hoe lank O HERE moet ons wag vir U om wraak te neem” (Openb 6:10), en dan gee EK vir hulle ‘n wit linne en kleed en EK sê vir hulle, “Tot die getal, dieselfde getal [spreek], wat onder die altaar [moet] wees,” (vers 11).

DAARDIES IS DIE MARTELAARS, MAAR DAARDIES IS [OOK] DIE GEABORTEERDE KINDERS, wat nooit ‘n kans op lewe gehad het nie wat soos [met]‘n stofsuier, uitmekaar geruk — en hulle aan flarde geskeur het — of ‘n soutoplossing het hulle vlees opgelos, of hulle was uit die maag uitgesny van die moeder, of terwyl hulle uitgekom het, was ‘n naald in hulle nek ingedruk en die vloeistof was onttrek — daardie is hulle wat gekannibaliseer en geëet word en die bloed word gedrink.

Julle wil weet wie onder die altaar is? Dit is die altaar van die martelaars. Dit is in die Hemel. En elke iedere dag, elke enkele uur [hoor] EK die VADER gesê word, “Hoe lank, hoe lank, hoe lank voordat U wraak neem O YAH?”

Hoe lank, hoe lank, hoe lank? Hoe lank? Dit is Elisheva Eliyahu se uitroep [vir wraak] VIR DIE BILJOENERS OP HIERDIE OOMBLIK, wat dink hulle oorheers en regeer hierdie aarde en verlam dit met vrees — die gevalle engele in vermomming.

Dit is die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH [wie uitroep]. Dit is diegene wat ‘n gewete het [wat behoort aan MY YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH, die RUACH HA KODESH ) wat Gaste sal wees by die Bruilofsfees van die LAM: Hulle roep uit, hulle huil, hulle weeklaag wanneer hulle die mense sien doodgaan van ‘n pes wat in die donker wandel (Ps.91:6)

EK gebruik haar om die 4 hoeke van die aarde te bereik.

Is daar ‘n broer daarbuite wat hul hand sal oplig op hierdie oomblik? EK kyk na elke siel rondom hierdie aarde. Het sy ‘n broer wat sal sê, “Ek sal kom. Die ou Caleb [2016] wil nie daardie plek of daardie verantwoordelikheid hê nie. Hy is ‘n lafaard. Hy het jou verlaat maar ek sal kom. Hy het YAHUSHUA HA MASHIACH verlaat maar ek het nie.”

EK kyk die wêreld deur op hierdie oomblik terwyl ons Shavu’ot nader.

En wee diegene wat MY Stem hoor hierdie dag (en EK praat met diegene wat uit Israel kom, EK praat van diegene wat die Hebreeuse taal ken en wat net sowel hierdie Profesieë in die Hebeeuse taal kan omsit, vernaamlik diegene wat vir Israel is — wat vir Israel waarsku — wee jou, as jy MY oproep hoor, jy haar gesig sien, jy na AmightyWind.com toe gaan), wee jou as jy daardie Profesieë lees en jy weet hulle is waarheid en jy sê, “Ek wil nie betrokke raak nie.”

Wee jou wat ‘n enkeling —enkellopende man is — wat die tyd het om hierdie te doen. Wee jou wat luister hierna en nie omgee nie, of selfs na ‘n webblad toe gaan wat vir 26 jaar gestaan het en 5 keer was dit probeer — om vernietig te word (en selfs deur haar eie man se hande en deur ‘n “seun” wat sy geken het vandat hy 15 jaar oud was).

Julle weet nie wat agter die skerms aangaan nie. Julle ken nie die geveg wat sy gesien het nie. Julle weet nie wanneer sy afgemat en moeg raak nie — net diegene wat ‘n geheime groep is van “YAHUSHUA‘S demon stompers” weet.

Die ander “YAHUSHUA’s demon stompers” reg oor die wêreld versamel, julle is nie bedoel om te weet nie. Dit is vir ‘n uitgesoekte groep en hulle doen ‘n Jerigo mars en hulle vas en hulle bid enige tyd wanneer sy sê en sy die woord gee wat EK vir haar vertel om te sê.

Kom na vore, julle gesalfde goliat verslaners, kom na vore — en staan by Elisheva Eliyahu se sy. Kom na vore en wys jou gesig. Stuur vir haar ‘n video. Sê net vir haar dit is privaat tussen jou en haar. Sy sal jou privaatheid respekteer, maar sy sal ook herken of jy die Salwing in jou het.

Jy moet in Heilige tale spreek. Dit is ‘n vereiste. Dit is hoe sy sal weet die twee Salwings is dieselfde. Is jy gewillig om dit te doen?

EK sal vir jou die grootste seëninge gee in Deuteronomium 28 as jy net sal gehoorsaam. Sy het nie nog enige babas nodig nie. Sy word gegun — sy is verbly oor ‘n ieder en elke baba maar EK spreek vir ‘n baba wat sal sê “Ek sal hy wees. Ek sal aan jou sy staan” Hy’s — jy’s ‘n baba, jy sou nooit oorleef nie, en diegene wat nou luister weet van wie EK praat.

Dit moet die geestelik volwasse wees. Dit moet diegene wees wat ‘n liefdevolle verhouding het tot YAHUSHUA HA MASHIACH, wie gewillig is om hul lewe neer te lê vir YAHUSHUA. Is jy gewillig? Sy is.

Dit moet ‘n held wees wat soos haar held is, wie Zef Porat is. Dit moet ‘n held wees wat soos ‘n held is op ‘n ander terrein, maar sy naam is Mike Adams — maar julle kan hom nie stil maak nie; hy sal die waarheid praat, maar Zef Porat, hy gaan direk te midde van Israel. Hy is ‘n man van Judah en hy gaan tot reg voor die rabbies se gesigte. Hy is haar held!

En EK het haar toegelaat om hom so te noem want hy weet selfs as sy lewe geneem word, gaan hy reguit Hemel toe. Hy preek die waarheid van die NUWE BLOED Verbond maar hy is ook bevrees om die NAAM te sê VAN YAHUSHUA.

Hy sal eerder sê “Yeshua” sodat hy nie die Ortodokse Jode aanstoot gee nie, maar sy is lief vir Zef Porat. Sy noem hom “broer” maar hy weet nie eens hy het ‘n suster nie, maar haar gebede bedek hom elke dag. Iemand wat hom ken wat hierdie gaan hoor, kry hierdie boodskap tot by hom.

Hy is welbehaaglik vir MY YAHUVEH. Hy verheerlik YAHUSHUA HA MASHIACH grootliks. Hy is gevul met MY RUACH HA KODESH. Kry daardie boodskap tot by hom en laat hom weet dat sy bid vir sy hele familie. Hoe dapper is hulle vir elke keer wat hy Jerusalem binnegaan tot reg by die muur, reguit na ‘n rabbie toe waar hulle mense sal stenig en doodmaak in ander dele van Israel wie waag om die NAAM “YAHUSHUA” te noem.

Dit is hoekom hy sê “Yeshua” maar dit is nie MY SEUN SE NAAM nie. SY NAAM dra MY NAAM.

Bid vir die dapperheid wat oor hom sal kom dat hy hierdie sal doen. EK IS YAHUVEH. As jy nie ontvang hierdie woord was van MY af nie, dan was hierdie Woord nie vir jou nie— maar diegene wat ore het om te hoor, laat hulle luister.

Al die vyande van MY, laat julle ore permanent doof bly. Hierdie Woord was nie bedoel vir julle nie. Julle is net waardig vir Deuteronomium 28, die vloeke van MY YAHUVEH.

Onthou met elke Profesie is daar ‘n voorwaarde, selfs vir Israel. Israel moes ‘n Heilige land gebly het toe EK dit as ‘n nasie verklaar het.

Dit is nie [nou]‘n Heilige land nie, en dit sal nie wees nie totdat YAHUSHUA HA MASHIACH kom en heers en regeer as KONING VAN ISRAEL. Dan sal dit wees — ‘n Heilige land behaaglik vir MY YAHUVEH. En dit is wanneer Nuwe Jerusalem sal neerdaal uit die Hemel en almal sal sien.

O MY liefling, MY liefling kleintjies, EK sluit hierdie nou af om vir julle te sê: Moenie in vrees wees nie. Moenie in vrees lewe nie. Vrees is ‘n wapen wat van satan af kom.

EK herinner julle aan die manna wat EK op die grond gesit het toe daar geen kos in sig was nie (Eks.16). Kyk na die heenwysing van dit wat EK gedoen het vir die kinders van Israel deur Moshe se gebede. Hy het nie bonatuurlike kragte gehad nie. Hy het die gebede gehad. Hy het MY Oor gehad en wanneer hy gesê het, “Die mense is honger en die mense is dors” het EK hom gehoor en EK het voorsien (Eks 17:4-5; Num 11:13-14).

Die skoene het nie klaar geraak nie van suigeling tot volwassene (Deut 8:3-4) EK het hulle gerek. Julle kan nie eens die wonderwerke begryp wat EK gedoen het op daardie tydstip nie en julle kan selfs nie begin om die wonderwerke wat EK nou doen te begryp nie.

Al wat julle hoor in die nuus is die dooie liggame met oordrewe getalle, maar julle hoor nie van die wonderwerke wat EK gedoen het om mense lewendig te hou en hulle weggesteek te hou en hoe EK genees het nie, waarlik genees het —nie die kommuniste party se soort “genesing” wat leuens is nie— julle hoor nie.

Elisheva Eliyahu het meer as 1,000 Profesieë ontvang saam met die regte Caleb in 2016 en 2017. EK het onthul hoe EK sal beskerm in hierdie eindtye. Die bose het hulle poorte. Dink julle nie EK YAHUVEH het Hemelse poorte waardeur julle kan loop en verskyn nie? Dat EK YAHUVEH jou einste DNA sal verander wanneer hulle dink hulle het joune?

EK, YAHUVEH, lag en EK speel met die vyande van hierdie wêreld wat hulself biljoenêrs noem, wat dink hulle heers en regeer en baklei oor wie die mense van hierdie aarde sal beheer. EK speel met MY vyande en dan vernietig EK hulle — sonder enige waarskuwing, kom ‘n vinnige slag met MY vuis neer en hulle is nie meer nie. En die volgende ding wat hulle sien is hel en dan die Poel van Vuur vir alle ewigheid— satan weet sy tyd is amper op.

Hoe meer julle hierdie wêreld sien al boser en onheiliger word en hoe meer julle sien…

En O Europa! O Europa! O Europa EK roep uit na julle! O Europa! O Europa! O Europa EK roep uit na julle! EK smeek en EK pleit vir julle! Kom na YAHUSHUA HA MASHIACH toe! Kom na Heiligheid toe!

Verlaat “die Pope”! Dit is nie Heiligheid nie! Heiligheid is om apart gestel te wees! Heiligheid is om aan MY SEUN YAHUSHUA HA MASHIACH te behoort! Heiligheid is gehoorsaamheid aan MY Woorde!

O Europa! O Europa! EK praat van die hele Europa! EK, YAHUVEH, DIE VADER VAN DIE SKEPPING in YAHUSHUA HA MASHIACH SE NAAM, roep EK uit na julle! Aanvaar die BLOED wat gestort was vir julle vir die vergifnis en die versoening van julle sondes!

Bely! Bekeer! Sodat julle land gered kan word! Doen dit vinnig O Europa, O Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH versprei in Europa — so min maar EK het ‘n oorblyfsel! Kom na vore!

Kontak vir Elisheva Eliyahu! Kontak haar! Gaan na die Bedienings webwerf! EK het vir haar gesê sy sal elke een lees. EK sal haar laat weet vir wie om te antwoord.

En vir, weereens sê EK, diegene wat sy broer sou noem in YAHUSHUA (want hulle sal selfs nie “Mamma Elisheva” sê nie), hulle sal weet hulle het ‘n ander verhouding met haar en hulle sal voel asof hulle haar moet verdedig en hulle sal. En hulle sal die video stuur, nie skaam vir hulle gesigte nie sodat sy kan sien of dit ‘n glans het van die RUACH HA KODESH oral oor hulle gesig. Dit sal skyn. Dit sal gloei soos Caleb s’n gedoen het.

Kyk na die voor en kyk na sy later. Hy is skaam om sy gesig nog te wys —na daardie vals profesie aan die wêreld van drie dae en drie nagte van duisternis [op] 19 April 2019.

Al wat hy moes doen was om te sê, “Ek is jammer. Ek het dit gemis. Hierdie was my eerste ‘profesie.’ Ek was belieg. Vergewe my asseblief omdat ek julle bang gemaak het.” Al wat hy moet doen is om te sê. “YAHUSHUA vergewe my! Ek bestraf die leuens tot die Kabbalah, die Zohar al die bose onderrigting en boeke en leuenagtige Mondelingse Torah wat ek geglo het, en die vals droomgesigte wat my verstand beheer het deur okkultiese kragte, en ‘n satelliet straal wat U van my kop moes verwyder terwyl hulle my opgespoor het en woorde gesit het wat ek nooit sou sê nie.”

Dit is hoekom hy die vyand die praatwerk laat doen het. Die een ding wat al hierdies nie kon doen nie is — hy kon nie een woord spreek in ‘n video teen Elisheva nie; nie een woord het hy gespreek nie. Hy kon dit agter die skerms spreek! Hy kon die dood toelaat om oor haar uitgeroep te word en die komas!

Julle het geen idee wat EK gedoen het toe EK gesê het, “Hy is een toon ver van lastering af nie.”

En nou roep EK na vore [met Shavu’ot], omdat hy na vore geroep was as ‘n mede-leier van hierdie Bediening op ‘n Shavu’ot getiteld, “EK Daag Julle Uit Om Die Nuwe Manlike Mede-Leier Te Verwerp” en nou moes sy daardie Profesie verseël [128] totdat die nuwe een na vore kom.

EK het gesê hy kon terugkom as die “Nuwe Caleb.” EK het gesê dat hy kan terugkom as die “Terugkom Kind uit Israel” maar hy sal nooit weer die titel dra van profeet en hy sal nooit weer wil, op hierdie aarde nie.

Waar is jy? Waar is julle O magtige manne, wat MY Gees van Onverskrokkenheid het binne-in julle? Waar is julle O dapperes? Julle wat geestelike sterk gebeds vegters is, waar is julle?

EK deursoek die wêreld op hierdie oomblik —EK weet waar julle is. EK weet jy is enkel en weet dat jou hart totaal uitverkoop is aan MY. EK weet jy ken MY Stem en EK weet jy kan profeteer en EK weet dat jy weet wanneer jy op hierdie Bediening se kuslyne land.

Weet EK dat EK weet. Want EK IS YAHUVEH en EK weet alle dinge —EK IS DIE VADER VAN ALLE KENNIS — en so is YAHUSHUA en so is die RUACH HA KODESH; ONS weet alle dinge.

EK weet wat EK binne-in jou gesit het. Moenie geïntimideer word nie. Sy gehoorsaam. Moenie vrees nie. Kyk wat sy aan Caleb gedoen het — is dit nodig dat EK julle herinner dit IS EK YAHUVEH, YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH WIE hom op daardie altaar gesit het — dit is sy keuse of hy in die roeping wandel of nie wat hy geprofeteer was om in te wandel.

Dit is sy keuse. EK sal nie die wil van die mens dwarsboom nie. Dit is sy keuse. Dit maak nie saak wat hy was voordat hy na hierdie aarde toe gekom het nie. Dit maak nie saak wat julle was nie — almal van julle wat nou na hierdie luister — wat julle was voor julle gebore was op hierdie aarde nie.

Dit maak nou net saak wat het jy gedoen met die redding van die BLOED van YAHUSHUA HA MASHIACH ?— vandat jy gebore was in sonde van jou moeder en jou vader, die oomblik wat jy jou eerste asemteug ingeasem het op hierdie aarde. Wat het jy gedoen met die redding?

Want dit is die enigste weg terug Hemel toe. Dit is wat saak maak.

Wat het jy gedoen met MY Woorde wat sê, “Jy moet Heilig wees soos EK—,” soos YAHUSHUA HA MASHIACH niks anders as ‘n voorbeeld gewys het van Heiligheid nie terwyl HY op hierdie aarde was. En EK het selfs vir julle ‘n MIDDELAAR gegee om in staat te wees om te bemiddel vir julle soos ‘n advokaat In die Hemel; SY NAAM is YAHUSHUA julle MASHIACH.

Dit is al wat EK nou gaan spreek. Sy het geweet ‘n Profesie kom. Sy het gedink dit sal met Pasga wees. EK het hierdie uit haar gees gebore. EK het hierdie uit haar einste siel gebore. En hierdie is nie eens die een wat sy gedink het EK gaan voortspreek nie.

EK wil nie hê julle moet vrees nie MY kleintjies. Julle het ‘n behoefte en julle behoort aan MY en julle staan op Psalm 91; julle sit daardie rooi lap by julle vensters uit, ongeag hoe klein dit mag wees (sien Jos 2:17-21).

En vir diegene wat in lande woon soos [in dele van] Asië dat julle nie toegelaat word om dit te doen nie — en dit is ‘n lang Psalm, 91. — selfs al skryf jy net “Psalm 91” [naby julle kosyne en deurgange]. Julle kan maniere vind om in staat te wees om dit weg te steek, self al is dit niks meer as waar die Skrif gevind kan word nie.

EK, YAHUVEH, ken jou hart.

O MY Bruid van Asië, EK is so trots op julle.

YAHUSHUA het reeds vir Elisheva gewys wie die Bruid is. Sy herken julle. Sy het ‘n Salwing om die Bruid te herken. Sy weet deur die vrug van jou gees. Bly op die pad. Moet YAHUSHUA HA MASHIACH nie verlaat op die manier wat Elisheva verlaat was nie deur ‘n man wat sy eens gedink het haar baie liefgehad het, meer as enige iemand op hierdie aarde.

EK gaan haar nie verlate los nie. EK gaan haar nie los om daardie vernedering te dra nie. Sy het MY gehoorsaam. Sy het MY, YAHUVEH gehoorsaam, en sy het haar liefde bewys vir YAHUSHUA HA MASHIACH — en wat sy gedoen het was onder die Salwing van die RUACH HA KODESH. Sy kon nie die lammetjies en die skape versaak nie en leuens toelaat om gespreek te word uit ‘n Bediening wat nie eens aan haar behoort het nie.

Want ONS is die GODHEID. ONS is die HEILIGE DRIE EENHEID. Sy is die een wat ONS voortbestem het as ‘n leier om geboorte te gee aan hierdie Bediening want ONS het geweet dat sy —EK het haar gewaarsku om nie ‘n klein begin te minag nie. En sy het MY geglo.

ONS het geweet dat ons haar kon vertrou net so seker as wat ONS Jeremia van Ouds kon vertrou: Want ONS het haar geken voor sy gevorm was in haar moeder se baarmoeder (Jer 1:5).EK weet wie EK kan vertrou. YAHUSHUA weet wie HY kan vertrou.

HY weet wie word geroep selfs nou terwyl hierdie Woord gehoor sal word en in ‘n video gemaak sal word — terwyl sy skaars enige stem oor het aangesien satan haat wat EK gedoen het hierdie dag, maar EK sê vir julle dit, gedurende die aftelling van die omer: Onthou julle is die koring en onthou dat YAHUSHUA die koring skei van die wieke. (Dit is onkruide.)

HY skei hulle. ‘Jou ergste vyande sal gevind word in jou eie huishouding’ (Miga 7:6; Mat 10:36). Onthou dit is Skrif. Dit beteken nie dit hoef dit te wees nie. Dit beteken moenie verbaas wees as dit gebeur nie. Onthou julle is die koring.

Onthou julle tel af tot die Dag van Shavu’ot.

Onthou YAHUSHUA het na die dissipels toe gekom terwyl hulle geweet het 50 dae na Pasga, kom die Shavu’ot. Onthou die Bo-vertrek! Raak opgewonde daarvoor! Eis daardie nuwe Salwing soos dit op die dissipels gekom het.

Want hierdie is ‘n nuwe Salwing en ‘n nuwe tyd – hierdie is die jaar van 2020 – in Hebreeus is dit ‘n dubbel verloste, ‘n dubbel verlossing. Onthou vandag —EK maak dit —April 20, 2020.

O MY kleintjies! O MY kosbare Bruid, YAHUSHUA HA MASHIACH huil vir SY Bruid. HY wil kom vir haar. HY IS oppad en HY was oppad sedert [soos eens getitel op YouTube] “Gabriel, Maak gereed vir ‘n Geroep” Profesie [21] maar dit is MY tydsberekening — EK, YAHUVEH, DIE SKEPPER VAN TYD — dat HY die Bruid omhels.

EK het vir haar geheime vertel rakende die Ouer Bruid seremonie wat sy nie vry was om vry te stel nie — satan verhinder haar nou sonder dat daar ‘n “Caleb” daar is, maar EK het die algehele Salwing van ‘n Caleb nou op haar gesit.

Dit is hoekom dit so maklik is om van MY te hoor. Dit is hoekom die nuwe Salwing op hierdie Bediening is.

Wat hulle gedink het hulle het afgebreek was net mooier opgebou. Dit is wat julle liggame nou is; hulle is tempels —en wat hulle dink hulle kan afbreek, wat ouderdom afbreek, wat siekte afbreek — onthou EK, YAHUVEH, gaan dit net opwek in die mooiste verheerlikte bonatuurlike liggaam.

Hulle het YAHUSHUA HA MASHIACH se Liggaam afgeskeur — af van daardie kruis af — wat van vlees was, maar het HY nie weer opgestaan op die derde dag nie? In ‘n bonatuurlike verheerlikte liggaam! —as HERE GOD ALMAGTIG. Julle wag vir julle verheerlikte liggaam en sommige van julle sal nie hoef te sterf om dit te kry nie.

Hierdie is in die Heilige Skrifte.

Bid dat julle waardig geag sal word om die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH genoem te word. Daar is net 288,000. En die Twee Getuies, het EK reeds vooruit geprofeteer, is een man en een vrou, een manlike eggenoot, een vroulike eggenoot.

Kyk na die openbarings van die Twee Getuies — julle sal dit nie kry afkomstig van enige ander Bediening nie — wat hierdie Bediening spreek kom van die waarheid van die HEILIGE DRIE EENHEID, openbarings geleer van niemand anders as die Hemel nie. Soos EK vir haar gesê het voor Profesie 105, as dit net sy was sou sy lank gelede misluk het.

Hierdie Bediening sou nooit meer as ‘n paar jaar gestaan het nie. Wanneer sy die Sabbat begin preek het, sou sy gehardloop het. Want die vervolging was so hewig, maar julle sien hierdie Bediening behoort aan die HEILIGE DRIE EENHEID. En niemand kan die poorte van die Hemel afbreek en steel wat aan die HEILIGE DRIE EENHEID behoort nie. Lees daardie Profesie [122], “Julle kan nie Die Poorte Van Die Hemel Afbreek Nie.”

Terwyl sy met ‘n vrou gepraat het in Jerusalem, op daardie tydstip wat ‘n vertaler was van die Profesieë, van Hebreeus, wie “Caleb” persoonlik ontmoet het in 2016 aangesien sy hom daarheen gestuur het — maar sy is ‘n lafaard en sy wou nie die NAAM van YAH sê nie; en sy het gedink sy kon bevele gee vir Elisheva en nou sal sy moet betaal daarvoor — sy het ‘n groot seën verloor, maar terselfdertyd — het hierdie Bediening ‘n Hebreeuse vertaler nodig!

SAL JY NA VORE KOM?! EK het manne en EK het vroue wat hierdie sal hoor wat Hebreeus kan praat, wat Engels baie goed kan verstaan.

Sal julle na vore kom? Sal julle waardig geag word om daardie vertaler genoem te word? EK roep julle na vore nou.

Help haar, want julle gaan aanspreeklik gehou word — vir al diegene wat niks doen na die aanhoor hiervan nie— bemoedig haar met soveel as ‘n “thumbs up” en die “subskripsie” [knoppie], ja, vir haar video, maar doen meer as dit. Kontak haar.

Laat haar weet dat jy bid. Vra vir haar of daar enige iets is wat jy kan doen. Dit is nie die geld wat sy nodig het nie. Wat sy nodig het is bonatuurlik die Salwing opgesluit in jou as jy waarlik behoort aan YAHUSHUA HA MASHIACH en vernaamlik diegene wat van Israel is, of die Hebreeuse taal ken.

Kom na vore! Kom na vore!

Die getal [simbolies] in Hebreeus van 26 is die SKEPPER— het julle dit geweet? En hierdie herdenking is 26 jaar, bewysend weereens dit is MY YAHUVEH SE Bediening. EK het dit opgerig om MY SEUN YAHUSHUA HA MASHIACH te verheerlik. EK het dit opgerig om siele te bring na YAHUSHUA HA MASHIACH.

Want HY sal nie een skaap of lam verloor nie. Nie een stukkie koring sal HY verloor nie.

Verstaan julle nie die aftelling van die Omer gaan alles oor die koring nie? Is jy ‘n koring, of is jy ‘n onkruid, ‘n wiek? As jy ‘n onkruid is, het jy ‘n keuse. Hardloop in die Arms van YAHUSHUA HA MASHIACH in voor dit te laat is!

So is dit gespreek hierdie dag.

Op April 20, 2020.

Gegee aan MY Apostel, MY Profeet, MY RingDiensmaagd Elisheva Eliyahu, een van die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH, WIE die ander Bruide na vore roep reg oor die wêreld.

Kontak haar. Moenie uitstel nie. EK sal jou aanspreeklik hou en MY NAAM IS YAHUVEH.

Einde van Profesie

Elisheva: O vir U heerlikheid ABBA YAHUVEH! Vir U heerlikheid YAHUSHUA HA MASHIACH! ABBA YAHUVEH, laat U SEUN verheerlik word.

U het gesê hierdie tekens sal diegene volg wat glo (Mark 16:17-18): Hulle sal hande lê op die siekes, spreek met nuwe tale en duiwels uitdryf — en dit het ons alles gedoen. Ons jaag nie agter tekens wonders en wonderwerke aan nie maar ons ken die EEN WIE ‘n TEKEN, WONDER & WONDERWERK is en dit is U YAHUSHUA HA MASHIACH.

U is die GENEESHEER. U is die VERLOSSER. U is die EEN — HEMELSE GELIEFDE VADER in die NAAM van YAHUSHUA HA MASHIACH WIE U SEUN beskik het — om die ALMAGTIGE WONDERWERKER te wees.

O, hoe BAIE wonderwerke het U op hierdie aarde gedoen!

O, ABBA YAH, asseblief, asseblief hoor ons gebed — en ek weet U doen. Want ek kan die stilheid voel van die Hemel van ‘n gawe wat U vir my gegee het wanneer U die ganse Hemel tot stilte geroep het. Ek weet nie hoekom ek hierdie voorreg kry nie, en dit gebeur nie al die tyd nie, maar op hierdie oomblik weet ek my stem is die enigste een wat gehoor word in die Hemel op hierdie oomblik terwyl ek U versoek nog een maal.

Ons almal doen. Ons almal kom voor U Troon ABBA YAHUVEH, met danksegging en lofprysing op die 26ste herdenking van U Bediening.

Ons kom voor U Troon— O HEILIGE DRIE EENHEID — en ons vra dat U ‘n goddelike ingryping verklaar, ‘n goddelike interdik: Geen dood sal ons huishoudings binnekom nie — O GELIEFDE — ook nie enige iemand wat hierdie Bediening beskou as ‘n seën nie, wat U gehoorsaam, wat U aanbid nie.

En vir die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH dat nie een van hulle behoeftig sal wees nie. Niemand wat weet van hierdie Bediening, HEMELSE VADER, en dit beskou as ‘n seën, in enige soort behoefte sal wees nie.

Dit was my gebed vir Openbaring 7 & Openbaring 14 [Bruid], en ook die 500,000 versamel op die muur. Hulle behoort aan U YAHUSHUA.

Kyk na hulle, ‘n oorblyfsel, ‘n klein oorblyfseltjie, wat uit hulle huise gekom het om te gaan sing en dans (met U toestemming) om in staat te wees om die mense te wys WIE die enigste VERLOSSER is of die enigste EEN WIE die dood kan weerhou om oor hulle te kom. Wat ‘n voorbeeld was hulle.

Hoe het ek gehuil van blydskap terwyl ek die beamptes in ‘n ry gesien het, terwyl ons gesien het die kerke respekteer die 6 voet uitmekaar ding en tog daar was hulle op hul knieë smekend vir genade en bekering vir die plek waar hulle gewoon het.

YAHUSHUA, daardie is U kinders.

Ons is nie U vyande nie. O, GELIEFDE YAHUSHUA HA MASHIACH, asseblief, laat nie een van U kinders behoeftig wees nie. In die hele Bybel, alles wat ek gelees het, het ek nooit die regverdige verlate gesien of dat hul nageslag bedel vir brood nie (Ps 37:25) Dit het nie gebeur wanneer hulle waarlik behoort het aan ABBA YAH en hulle in gehoorsaamheid was nie.

Daar was altyd genade. Selfs in die Kinders van Israel wat met Moses gevolg het, U het water uit ‘n rots laat kom. U het die Rooisee laat oopgaan, en net die vyande wat hulle agtervolg het was verdrink. Ons kon tel hoeveel wonderwerke. O, KOSBARE IMMAYAH U was die WIND wat hulle afgekoel het in die hitte van die woestyn.

U Is die “AMIGHTYWIND”!

U IS die EEN wat ‘n Bediening opgewek het wat gelyk het of dit sekerlik dood was — terwyl hulle vernietig het — wat U opgebou het vir hierdie hele 26 jaar. Hulle het gedink hulle het dit vernietig, maar U het dit weer teruggeroep in die lewe in want daar was ‘n man wat gebore was vir hierdie tyd en hierdie uur en U het vir hom die wysheid gegee en U het dit aanmekaargesit met dit wat gestoor [was] in die rugsteunkopie.

En kyk nou daarna, mooier en lewendiger. Daar is niks soos dit op die Internet nie.

U het vir my gesê moenie ‘n kleinbegin minag nie. Kyk wat— aanskou wat U Hand gedoen het! En niemand kan waag om te sê dat een vrou dit gedoen het nie. Daar’s geen manier nie!

Die ander kan nie eens 52 tale opsit nie en ek het nou Hindu [vertalers] en het twee mans wat dit praat [Hindi]. Want dit is nie net ons nie.

U het vir my ‘n selektiewe geheime groep gegee. O, VADER ek dank U vir hulle. Ons het so baie wonderwerke gesien. YAHUSHUA dank U vir die uitskop van die vrot vrugte en dank U dat U diegene behou en handhaaf wat net aanhou om meer vrug te groei op die wingerdstok. Dit is alles goeie vrugte.

YAHUSHUA, ons aanbid U. ABBA YAHUVEH ons weet, satan kan nie teen U wil gaan nie.

En ons vra op hierdie dag van [April] 20, 2020— supermaan was pas gesien. Ek dank U vir daardie Messiaans Joodse jong man wat ek graag seun sal wil noem, ek hoop dat iemand hom in verbinding kan bring met Amightywind. Ek wil hom seun noem. Ek wil hê hy moet die waarheid weet. Dit is nie die naam van “Jesus” nie ; dit is die NAAM van YAHUSHUA.

Ek wil hê hy moet die waarheid ken ABBA YAH. YAHUSHUA, ons aanbid U.