Пророчество 153, Слушай, Израел и Свят, АЗ, ЯХУВЕХ, EЛ – ШАДАЙ, Казвам: “КОВИД-19 Лабораторно Направен – Вдъхновен от сатана!”

Пророчество 153

Слушай, Израел и Свят, АЗ, ЯХУВЕХ,
EЛ – ШАДАЙ, Казвам:
“КОВИД-19 Лабораторно Направен –
Вдъхновен от сатана!”

Произнесено под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол, Пророк Елишева Елияху,

20 април 2020 г.

По-долу е Пророчеството както е излязло.

Със “Светите езици“ на Пророк Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни или земни езици (1 Кор. 13: 1). Елишева говори по-нататък на езици, които носят Пророчеството (1 Кор. 14: 6).

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА НА БОГА:

YAH / YAHU – ЯХ / ЯХУ е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕНОТО ИМЕ,
както в “Алилуя” или “Hallelu YAH” – което буквално означава
“Слава на ЯХ”:
YAHUVEH / YAHWEH – ЯХУВЕХ / ЯХВЕ БОГ – ОТЕЦ,
YAHUSHUA / YAHSHUA – ЯХУШУА / ЯХШУА,
ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА
HA MASHIAH ХА МАШИАХ – означава “МЕСИЯ”;
“ЕЛОХИМ” означава “БОГ”
Всички преки препратки към БОГ са с големи букви.

Откровение за SH’KHINYAH GLORIE ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на
РУАХ ХА КОДЕШ (на български език “СВЕТА ДУХ”)—
също на този сайт.
Ха-ШХИНА
(ШЕКИНА) на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,
БОЖЕСТВЕНО ПРИСЪСТВИЕ

Освен това, ABBA YAH АББА ЯХ – означава “БАЩА ЯХ”
и IMMA YAH ИММА ЯХ – означава “МАЙКА ЯХ.”

На Иврит ДУХЪТ НА БОГА е женствен, наричан „ТЯ“ и е отразен по този начин в Пророчествата и Библейските цитати по-долу. Всички преки препратки към БОГ са с главни букви.

Цитатите от Свещеното писание са от Протестантския превод на Библията (KJV), ако не е указано друго.
******

Предупреждение на ЯХУВЕХ пред Пророчествата:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева,
още преди това Служение да се появи,
да не го наричаш в чест на мъж или жена.
АЗ го сложих в духа ти,

понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти,
нищо от това не е било изречено от устата ти.

От устата на ЯХУВЕХ е било родено,

от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено.
Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ.

Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна.

Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило.

АЗ съм ЯХУВЕХ; това е МОЕТО име; И не ща да дам славата СИ на друг, Нито хвалата СИ на изваяните идоли. (Исая 42:8 )

(Пророчество 105)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко Пророчество:

Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.(2 Лет. 36:16)

След това през юли 2016 г.:
Горко на всеки, който направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте МОИТЕ помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте МОИТЕ помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!
(Пророчество 128)

И чрез Пророк Езра:
Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това Служение и Пророчествата и Елишева и мен и всички служители на AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (Пс. 105: 15, 1 Лет. 16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези, които благослови и са благословение за това Служение и верни, които приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на ЯХУШУА.
******

ПРОРОЧЕСТВО 153 ЗАПОЧВА

То е записано с помощта на аудио. Ето и транскрипцията.

[Помазани войнски езици] [Помазани ангелски езици]

Не знаете ли Деца МОИ? АЗ обичам, ценя и защитавам това, което правите? Да, името Калеб все още е на езика, защото вие все още обичате и вие все още милеете и все още цените добрата част, която беше той едно време. АЗ няма да пресичам неговата воля, деца МОИ. АЗ вече ви предупредих за това. Всичко, което е било предсказано е свързано с послушанието. Спазват ли те тези условия? Израел Свята земя ли е? Къде имат най-големия гей парад и го парадират пред МОЕТО Лице?! (Елишева: О, Боже.)

О, Израел, Израел, Израел, ти МЕ разгневи! Ти МЕ изпълваш с ярост! Вие четете пасажи от Тората, имате заповед да останете у дома, дори и под заплахата от смърт, никога не се е случвало преди, никога няма да бъде отново, но МЕ изпълвате с ярост! За вашия таен грях, който извършвате в къщите, в които сте затворени!

О, вие помните Шабат!! Вие помните Ханука, вие помните Сукот. Някои от вас си спомниха за Пурим, но се НАПИХTE! Празнувахте, сякаш беше марди гра (католически карнавал)! Къде беше Поклонението?! Къде беше Хвалата?! О, ИЗРАЕЛ, О ИЗРАЕЛ, ТИ МЕ ИЗПЪЛВАШ МЕН, ЯХУВЕХ, С ЯРОСТ! РАЗДРАЗНЕНИЕ, ГНЯВ И ЯРОСТ! Какво? Мислите ли, че АЗ нямам право? Забравихте ли Корей? Онези благословения, които АЗ запазих за Израел, беше Израел, който ще бъде Света земя, който ще МИ се Покланя, Почита и Възхвалява МЕН и ще бъде отделена, и ще бъде пример за цялата земя, и да не се срамува от това.

Вие сте толкова горди, че можете да цитирате Тората, толкова сте горди, че можете да цитирате Танах. Много от вас могат да направят това. Вие толкова сте горди, че сте се отделили от другите и си сложил кипа на главата, което АЗ никога не съм заповядвал. Това ви отделя един от друг, като черно и бяло! О, ти, кабал, знаеш ли АЗ как те мразя! Наистина ли мислите, че АЗ не виждам кой стои зад всичко това? Мислите ли, че АЗ не знам? АЗ, ЯХУВЕХ? АЗ, ОТЕЦ на ТВОРЕНИЕТО, наистина ли мислите, че МОИТЕ ОЧИ са слепи, защото са минали толкова хиляди години? Наистина ли мислите, че АЗ, ЯХУВЕХ, съм оглушал, защото са минали толкова хиляди години? Мислиш ли, че MОЯТА ръка е твърде къса?! Че АЗ не мога да те дисциплинирам както никога досега и това ще бъде времето на Скръбта на Яков? Точно както МОЯТА Ръка не е твърде къса, за да те прегърне сега. Точно като МОИТЕ Очи не са твърде помрачени, така че АЗ да не те гледам с такова обожание сега. МОИТЕ Ръце копнеят отново да те държат, както АЗ държах Авраам, Исаак и Яков.

Както АЗ държах МОЯТ Собствен Единороден СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ. АЗ ГО държа сега, когато говоря това Слово от Елишева Елияху, докато тя отново се моли на съвсем друга тема и не очакваше това Слово. О, Израел, спрете да МЕ изпълвате с ярост, престанете да МЕ питате защо смъртта дойде в домове, когато утвърждавате Псалом 91. Вие подчинявате ли се на Псалом 91?! Или се срамувате от Името ЯХУВЕХ?! Отговорете на този въпрос! Защо онези, които се обявяват за МОИ вярващи и се наричат Месиански Евреи, били са присадени във лозата? ЯХУШУА, който е MAШИАХ, защо се страхуват да призовават ИМЕТО ЯХУШУА и се осмеляват да произнасят името ЙЕ-ШУА (YES-HUA)? АЗ не пиша НЕГОВОТО име Й-е-ш-у-а (Y-e-s-h-u-a). Това АЗ съм казвал отново и отново чрез този Апостол и Пророк. АЗ предупреждавах отново и отново и въпреки това те няма да слушат даже онези, които провъзгласяват: „Аз знам Иврит“ и дори те признават, че името означава „ЯХ СПАСЯВА“.

Къде е МОЕТО име в името Й-е-ш-у-а ?! Името на МОЯТ СИН е след МОЕТО ИМЕ, ЯХ! Не говореше ли ЯХУШУА, че ТОЙ може да върши чудеса, които ТОЙ е видял от СВОЯ ОТЕЦ? ТОЙ следваше само примера на НЕГОВИЯ ОТЕЦ! Наистина ли мислите, че това беше Йосиф?! ТОЙ говореше ОТЧЕ НЕБЕСНИ! АЗ СЪМ ТОЗИ КОЙТО АЗ СЪМ. ЯХУШУА ХА МАШИАХ казваше, че АЗ СЪМ ТОЗИ, КОЙТО АЗ СЪМ! О, Израел, АЗ ви оплаквам. АЗ имах ЯХУШУА ХА МАШИАХ, МОЯТ Единороден СИН, който дойде по линията на Давид, родовата линия на Давид и за това АЗ трябваше да те освободя и АЗ използвах Естир за това.

Тази, която бихте нарекли просто жена. Дори сега се подигравате и казвате: „О, аз не я приемам в клуба на пророците, тя не е много известен пророк, тя е просто обикновена жена.“ И въпреки това в продължение на 26 години АЗ виках за това силно и ясно, това не е само жена. Тя може да чуе от Небето. АЗ пратих посещения на Ангели. АЗ създадох молитвени ходатаи, както никой друг, те се наричат ”на ЯХУШУА спирачите на демони“, защото стъпкват делата на ада и злото! Те ги разобличават! Това Служение е Служение, което спазва Заповедите. Това Служение изисква Святост, защото АЗ съм ЯХУВЕХ – БОГ на Святост. АЗ съм БОГ. АЗ никога няма да допусна греха на Небето! Бъдете свети, както АЗ съм СВЯТ и престанете да казвате, че живеете във време на благодат, вие, Месиански Евреи!

Вашата милост беше окачена на този кръст! Приехте ли МОЯТ СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ и тази Кръв, която струваше това? Дори самата МУ жизнена сила беше взета и ТОЙ беше поставен в гробница, когато ТОЙ възкръсна от мъртвите пред свидетели и ТОЙ ходеше по тази земя и извърши още повече чудеса по целия свят през тези 40 дни пред свидетели. И ТОЙ се възнесе обратно на Небето, но каза: „Където АЗ отивам, вие ще отидете там, онези, които МЕ следват и МИ се подчиняват“. ТОЙ не извика на онези, които са били невярващи, езичници, фарисеи и не говореше: “Е, всички сте желани гости тук. Няма значение дали сте Свети, но АЗ платих цената си за вас. АЗ бях разпнат на този кръст. Няма значение дали го приемате за даденост или не. Няма значение дали казвате или не: „ТИ плати тази цена за мен”.

Вие глупави, глупави проповедници. АЗ ще ви държа по-отговорни за това, че не казвате истината, която АЗ съм дал на Елишева Елияху и на това Служение. АЗ ще ви считам за по-отговорни. Чувате ли МЕ? Спомняте ли си песента „Гражданин в ада?“ Помните ли човека, който съгреши? АЗ дадох тази песен на Елишева Елияху „Гражданин в ада“, паднал проповедник, който никога не се върна към спасението на онзи, когото тя (Елишева) навремето нарече ИСУС ХРИСТОС, но сега знае истинското име ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Това беше неговият грях. Той проповядваше благодат. Той проповядваше милост, но проповядваше: „Не се притеснявайте за покаянието. ТВОРЕЦЪТ знае, че никой не е съвършен, затова продължавайте напред и грешете. Не се притеснявайте да поискате прошка със съжаление и сълзи.“

АЗ говоря към вас, о, Израел!! Както и останалият свят! Това не е Евангелието, че кръвта на ЯХУШУА ХА МАШИАХ беше много скъпа. ТОЙ дойде от самия Престол като ТВОРЕЦ в плът. ТОЙ дойде от Престола като СЪТВОРЕЦ на Кръста, за да бъде разпнат и осмиван, а вие, о, Израел, не можахте да премахнете думата „ЦАР на Израел“, защото ТОЙ всъщност е ЦАРЯТ на тази земя и всичко, което се намира между тях. Вие, о, Израил и вие, о, паднали проповедници, ако не се разкаете и не паднете на лицата си, а вие, грешници, които сега слушате, които се наричат християни и ходят на църква всяка неделя, не чувстваш увереност, защото проповедниците стоящи зад амвона, за МЕН са МЕРЗОСТ И ТЕ ЖИВЕЯТ МЕРЗОСТ и не смеят да учат истината за покаянието.

Вие искате да знаете защо тази чума, която ходи в тъмнината, която е невидима, СЪЗДАДЕНА В ЛАБОРАТОРИЯ! О, те могат да го отричат колкото искат, но АЗ видях и знам какво чака този свят. Когато дойде тази ваксина, о, но деца МОИ, мили МОИ скъпи възлюбени, които наистина се покланят на ЯХУШУА ХА МАШИАХ в Дух и Истина, вие няма да приемете тази ваксина. Умът ви няма да бъде контролиран от никой сателит. Това, което мислят, че имат, АЗ ще обърна всичко наопаки. АЗ ще ги накарам да съжаляват и тези паднали проповедници, ако не се покаят и не признаят, че спасението трябва да дойде с покаяние, изповед равна на покаянието. Покаянието е спасение, но трябва да продължите да ходите в Святост, трябва да сте готови да се отделите, трябва да сте готови да не сте вече от този свят, въпреки че сте в този свят. Готови ли сте да направите това?

О, Израел, книгата вече е написана. Времето на Скръбта на Яков дойде при вас и ще бъде още по-лошо. Вашите горди гей паради стават все по-големи и по-големи и те би трябвало да са най-големите в историята. Цензурата МИ забранява да продължа по-нататък. Цензурата, която наистина е продиктувана от падналите ангели, когато се опитват да заглушат МОИТЕ истински Пророци и Апостоли. Изчакайте и вижте какво АЗ ще направя на вашия празник. Цялата тази мерзост! Мерзост върху мерзост, върху мерзост. АЗ съм ЯХУВЕХ и АЗ съм ЯХУШУА ХА МАШИАХ, и АЗ, РУАХ ХА КОДЕШ, НИЕ сме СЪТВОРЦИ, отказваме да се извиняваме на Содом и Гомора и седемте града, които бяха унищожени едновременно.

Вие виждате ли какво се случва в този свят в момента? Разбирате ли, че дори нашествие на скакалци е дошло? Някой слуша ли дори какво се случва в Африка, Найроби? Разбирате ли, че яйцата са снесени, така че да дойдат още по-лоши скакалци? Вие разбирате ли, че ГМО комарите ще ви донесат повече от просто ухапване? Разбирате ли, че това са изобретения, които идват от ада? От самата уста на сатана той говори тайни на падналите, онези, които наричат себе си елита на този свят и АЗ няма да споменавам техните имена.Тези, които са милиардерите на този свят и АЗ няма да споменавам техните имена. Те се смятат за бог. Те мислят, че управляват тази земя. Сега те се смеят на света, както това, което беше поставено в толкова много филми и хората ги гледаха и програмираха ума си, използвайки новинарски станции, които не са нищо повече от марионетки, а тези, които отказват да говорят думите са убивани.

Те умряха неочаквано, или просто бяха уволнени, или се разболяха много, за да говорят по-нататък, или умовете им бяха контролирани от нещо много по-лошо от всяка мк ултрапрограма. Вие гледате ли новинарските станции и виждате ли го на телевизорите си, на мониторите си, на телефоните си? Не можете дори да си представите колко роботи и колко клонинги са тук. Вие дори не разбирате какви са милиардите на падналите ангели, които могат да приемат формата на човек. Когато се каже „една трета“, вие дори не можете да си представите броя на милиардите паднали ангели, които искат да унищожат всяка част от човечеството на тази земя, която е създадена по МОЯ образ и подобие. В образа на СЪЗДАТЕЛИТЕ. В образа на РУАХ ХА КОДЕШ.

Как мислите, по чий образ е създадена Ева? АЗ й казвам това от седем години с изследвания, за да го докажа, но Eвреите вече знаят каква е думата РУАХ ХА КОДЕШ. Те не са изненадани, те са страхливци и позволяват това да дойде от нейната уста. О, Израел, АЗ копнея да се върнеш. АЗ копнея за теб. АЗ се ожених се за теб и се разведох с теб, но АЗ ти казах, че АЗ няма да се откажа. Има остатък, в Израел има Невеста. Има Невеста в Египет, има Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, има Невеста. АЗ говоря за Невестата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, която е скрита, защитена, която се подчинява на АЗ, ЯХУВЕХ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ и е изпълнена с МОЯТА РУАХ ХА КОДЕШ, за да прелива. В Израел има Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ и тази, която принадлежи на НЕГО, принадлежи на МЕН.

АЗ вече казах, че Невеста е скрита в Газа. В Иран се крие Невеста. Има само остатък, има само остатък от Невестата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. О, малки МОИ, искате ли да знаете дали сте Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ? Искате ли да знаете дали ТОЙ ще дойде да ви вземе преди да дойде времето на Скръбта на Яков, наречено Голямата Скръб? Сега ще имате желание да паднете на колене и да кажете: „О, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, считай ме достоен да бъда наречен ТВОЯ Невеста. Не ме оставяй тук по това време на Голямата Скръб на Яков, когато кръвта се издига по краката на конете.“

Кръв ще се пролива по цял Израел! Те мислят: „ ние можем да вземем морска вода и да я превърнем в естествена вода, няма да ожаднеем; Книгата Откровение не може да се сбъдне“. АЗ имам изненада за вас! Кръв трябва да е във водата. О, Израел, когато това започне, няма да има повече милост към вас, докато не възкликнете: „Благословен да бъде Този, Който идва в ИМЕТО НА ЯХУШУА ХА МАШИАХ, нашия ГОСПОД!“ Единородният СИН на ЯХУВЕХ, СЪТВОРЕЦЪТ, Слово, което е станало Плът. О, Израел, о, Израел, падай на лицето си пред МЕН.

АЗ пуснах супер луна в небето. АЗ имах един от МОИТЕ млади хора, млад човек, който викаше и ви предупреждаваше, а видеото беше по всички канали на Youtube, в социалните мрежи, защото точно зад него имаше огромна супер луна, която никога не е била виждана в такава слава. По-добре се молете да не сте тук и сте признати за Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Защото когато тази Луна стане кръво-червена и това ще бъде знак на видяното, горко, горко, горко, горко на този свят. Горко! Горко, горко, горко. АЗ ви оплаквам. Как мислите, чии сълзи се проляха от очите на ЯХУШУА ХА МАШИАХ в Гетсимания? Защото това бях АЗ, ЯХУВЕХ, това бяха сълзите на РУАХ ХА КОДЕШ а също и ЯХУШУА. Течаха кървави сълзи.

АЗ показах на Елишева Елияху отворенo видение на ЯХУШУА, преди да слезе от Трона и дори в Небето, преди ТОЙ да дойде на земята, ТОЙ плачеше с кървави сълзи за този свят. АЗ ви дадох свобода на избора. Всеки човек е свободен да избира. Ще МИ служат ли, ще МИ се покланят ли? Всичко започна в Небето и вие направихте своя избор там като душа, когато сатана стана и каза: “Сега ще се обявя за творец. Всички песни на поклонение ще се пеят на мен, всички поклонения ще бъдат дадени на мен” и АЗ дадох избор на всички души на земята. Кого ще следваш? На коя война ще стоиш?

По същия начин, както беше символизирано от Мойсей, тези, които бяха на страната на ЯХУВЕХ, на когото той служеше, ще отидат на тази страна, а тези, които искат да бъдат непокорни, като Корей, ще отидат на другата страна. Ето какво направиха на Небето. Всичко, което се възобновява сега, АЗ отново ще ви дам избор. На чия страна сте? АЗ затварям всички църкви. Правителствата смятат, че това е тяхната идея, идваща от собствените им мотиви. АЗ, ЯХУВЕХ, затварям църквите, толкова са мръсни! Толкова покварени! Те са мерзост! Думата „Амалик“ е написана на вратите им! Там вече няма БОГ НА ТВОРЕНИЕТО, присъствието на МЕСИЯ. Толкова малко и толкова далеч между тях. Нуждаете се от собствено отношение, собствена любяща, послушна връзка с вашите СВЕТИ СЪЗДАТЕЛИ, АЗ, ЯХУВЕХ, АЗ, ЯХУШУА ХА MAШИАХ и РУАХ ХА КОДЕШ, СВЕТАТА ДУХ!

Спрете да разчитате на другите. Вие взехте своето собствено решение на Небето, преди да се родите на тази земя, точно както АЗ казах на Еремия: „Преди да ти дам образ в корема познах те.” (Еремия 1: 5). АЗ те познавах още преди да се появиш в утробата. АЗ знаех коя страна ще заемеш, когато се родиш в тази земя на беззаконие. АЗ знаех, че ще приемеш МОЯТ СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ и дори преди да се създаде основата на тази земя, имаше Книгата на Живота на АГНЕТО, където са написани имената. Ето защо Свещените Писания казват, че всички вие сами извършвате спасението си със страх и трепет. Всеки ден, когато се събудите, какъв избор сте направили?

Наистина ли сте решили да живеете умишлено в греха и да се превърнете в мерзост за МЕН, да вземете МОИТЕ Свещени Писания и ги хвърлете обратно в МОЕТО Лице? Или решихте да играете в играта на лицемер, фарисей, „правете това, което аз казвам, но не правете това, което аз правя? Или решихте, че няма БОГ, на когото да отговаряте? Няма нито рай, нито ад, така че аз мога да греша, колкото ми харесва.” Когато дойде антимесията, той ще дойде и ще каже: „Няма такова нещо като грях, правете каквото искате, за да сте щастливи, дори ако това убива семейството ви.“

АЗ идвам за МОЯТА Невеста, АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ идвам за МОЯТА Невеста, колкото повече този свят, който виждате става по-зъл, толкова повече МОИТЕ деца викат, не само Невестата, но и Гостите викат, които ще бъдат на Сватбената Вечеря на АГНЕТО. АЗ чувам как плачат. АЗ чувам как те се оглеждат наоколо, виждат и чуват това, което никога не са мислили да видят и чуят, но АЗ ви предупредих чрез Пророчествата, които Елишева даде и АЗ ви казах да гледате филмите. Те вече ви казват предварително да програмирате ума си, за да не се изненадате, когато видите, че тези неща идват при вас и това, което сте почувствали, когато сте гледали филма. Ужасът, който изпитахте, когато гледахте тези филми и дори за вируса, който пленява целия свят. Помислете как се чувствахте тогава и филми за зомбита и игри за зомбита, помислете как сте се чувствали, когато играете тези игри и гледахте тези филми.

Така ще реагирате по това време, но тези, които сериозно се отнасят към Пророчествата, които АЗ съм дал на Елишева Елияху, те ще знаят какво да правят. Те ще знаят към кого да се обърнат за помощ. В Пророчеството “Гавриил е изсвирил с рога си”, АЗ вече предсказах това. АЗ предсказах това два пъти. Едното в старото видео, другото в новото. Новото видео дори не е на твоя канал, Елишева, трябва да го качите отново по новите канали, защото АЗ ще ви разкажа нещо. Когато дойде най-лошата ваксина и сателитният лъч проследи всичко безжично по главата, хората вече няма да контролират собствените си мисли, собствените си действия и заедно с това ще има нещо, което ще накара хората да умрат и да възкръснат отново и ще бъдат назовани това, което наричате зомбита.

АЗ не казвам това, за да ви плаша, АЗ казвам това, защото тези, които познават Свещеното Писание, знаят, че АЗ защитавам тези, които принадлежат на МЕН. Прочетете отново Псалом 91. Книгата на Псалмите е пълна с пророчества и пълна с обещания, а ИМЕТО НА МОЯТ СИН ЯХУШУА е в книгата от Битие до Откровение винаги, когато видите думата „освободен” или думата „спасен”, поставете вместо него ИМЕТО на МОЯ СИН ЯХУШУА, ЯХ СПАСЯВА. ТОЙ е бил там през цялото това време. ЯХУШУА ХА МАШИАХ дойде като СКАЛА. ТОЙ изля жива вода, за да не умрат от жажда синовете на Израел.

Моше, когото наричате Мойсей, не знаеше когато удари тази скала, поради което ЯХУШУА ХА МАШИАХ в бъдеще трябваше да го удари по лицето. Виждате ли, Тората е предзнаменование, история на онова, което предстои да се случи. АЗ вече предупредих и въоръжих онези, които ще слушат, и тези, които ще се подчинят. АЗ не очаквам съвършенство. Можете да постигнете това само чрез Името и Кръвта на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, но АЗ наистина очаквам, че бързо ще се покаете за греховете си и няма да го правите отново и отново, очаквайки: „О, просто ще ми бъде простено отново. „И къде е тук съжалението?!“

Помолете ЯХУШУА ХА МАШИАХ за прошка. Върнете се отново в НЕГОВИТЕ ръце, преди да започне времето на най-тежката скръб, вече е започнало! Скакалкаците бяха твоят знак, гладът на хората, които умират по целия свят. Само защото стомасите ви са пълни, колко са умрели от глад? Скакалците изяждат храната, снасят яйцата си. Те летяха с милиарди и за разлика от всички други скакалци, които някога сте виждали. АЗ ви предупредих за скакалците в книгата Откровение. АЗ ви предупредих за глада в предсказанието, АЗ ви предупредих, когато при Соломон беше доведено дете и двете майки спореха на коя принадлежи това дете, защото те щяха да го ядат тази нощ.

АЗ повторих същото в Книгата Откровение: майките ще ядат собствените си деца. Какво мислите, че означава, че майките сега, така наречените знаменитости, пържат плацентата си? И се хвалят, че е толкова питателна и именно това е доставяло на детето храна, и те я ядат, а сега дори лекарите ще я предлагат на майката. “Искаш ли плацентата си да я вземеш вкъщи и да я изядеш?” Може би я искате във вид на капсула?” Вие сте канибали. АЗ се обръщам към канибалите на този свят. Вие знаете кои сте, знаете какво сте направили с децата. Вие знаете, че сте вампири, вече не е филм, нали? Първо го поставяте във филм, за да да подготвят хората и те мислят, че това е просто филм и сега, когато докажеш, че това е дори реалността на целия Холивуд, АЗ казвам: ад!“

Холивуд, ти сте обречен! Актьори и актриси, вие сте обречени! Така малко от вас ще съществуват. Вие сте направо от ада!

Вие продадохте душите си за договори за слава и богатство, така че имената ви бяха известни, адът го записа. Те ви чакат. И сега вие сте в изключване. Колко от вас коленичиха и се разкаяха? О, мислите, че вече имате лекарството? О! Вие имате отговор. Ще се скриете в своите разкошни подземни бункери като Бил Гейтс! О, АЗ имам новини за вас, г-н Гейтс и всички вас, милиардери, които сте имали нещо общо с това, което идва, и мислите, че ще обезлюдите земята, така че не е нужно да гледате друг човек, който е създаден по образа на ТВОРЕЦА?

И Доналд Джей Тръмп, АЗ дадох на Елишева Елияху Пророчество за теб. Това НЕ беше Марк Тейлър! Той дори не е пророк! Не знаеш дори какво е Пророкът? АЗ предсказах че той ще спечели тези избори, Доналд Джей Тръмп, чрез Пророка, който говори сега и това е доказано във видео формат, всеки може да види дори как състезанието ще бъде толкова близо. АЗ предсказах това и как ще използва като пожарникарски маркуч за измиване на кръвта от Белия дом. Той спаси живота на милиони деца. Спря търговията с деца. Той заплаши онези, които, които той знае, са направили тези неща и каза: „Или ще бъдете подведен под отговорност за това, което сте направили, и ще отидете в затвора, или просто неочаквано ще се пенсионирате.“

АЗ разказвам тайните си на МОИТЕ Пророци. Обкръжението ти, Доналд Джей Тръмп е зло. На колко наистина може да се вярва? Ти просто вярваш на това, което казват. Позволи МИ да ти кажа истината. Молете се всички, че АЗ наистина да отида при него, молете се ЯХУШУА ХА МАШИАХ да го посети. Така, както АЗ изпратих ЯХУШУА при Елишева, толкова вярно, както АЗ ще изпратя ЯХУШУА до теб, Доналд Джей Тръмп, но тогава трябва да се подчиняваш и това означава, че трябва да уволниш толкова много хора, на които мислиш, че можеш да се довериш. АЗ ви предупредих, АЗ ви предупредих за радиовълните в Пророчествата от миналото. АЗ ви предупредих за въздуха, който дишате. АЗ ви предупредих за храната, която ядете, АЗ ви предупредих за водата, която пиете. АЗ дори ви предупредих за дрехите, които носите. АЗ вече ви предупредих за предстоящите ваксинации. АЗ ви предупредих чрез Пророчествата! АЗ ви предупредих, че децата ще принадлежат на държавите и родителските права ще бъдат отнети. АЗ ви предупредих и АЗ ви казах да вземете децата си от бърлогите на антихриста, от държавните училища!

АЗ позволих всички да бъдат затворени, но докато се затворят, зло се случва зад кулисите! И така, АЗ казвам на онези, на които АЗ ще говоря с притчи и на тези, които имат нещо общо с 5G, вие знаете само това, защото при всяка кула, която поставите, слово ще излезе. Защото знаете, че АЗ знам, че това е нещо повече от просто по-бърз интернет. Хората викаха: “интернетът ни е твърде бавен!” дяволът каза: „Имам отговор и знам как да обезлюдявам в същото време!“ Но вие не искате да МЕ слушате. АЗ предупредих чрез Елишева, че ще дойде гладът. АЗ предупредих да подготвите спасителните си чанти за бягане.

Виждате ли, АЗ разказвам МОИТЕ тайни на МОИТЕ истински Пророци! Онези, които имат доказателства зад Пророчествата, а не тези, които просто излизат онлайн и казват: „О, аз съм пророк и снощи сънувах.“ И къде са вашите доказателства? Защо не поискате доказателства? Това са думите, които АЗ трябва да кажа: АЗ съм АББА ЯХУВЕХ. АЗ съм БАЩАТА НА ТВОРЕНИЕТО, на всичко което е, на всичко, което е било и някога ще бъде и МОЯТ СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ е МОЯТ ЕДИНОРОДЕН СИН СЪТВОРЕЦ, който беше Словото, направено плът. Единственият МЕСИЯ, единственото ИМЕ, чрез което можете да бъдете спасени и по какъвто и да е начин, на който АЗ ще отговоря на молитвите им, е НЕГОВОТО ИМЕ и НЕГОВАТА КРЪВ, а РУАХ ХА КОДЕШ е СВЕТАТА ДУХ и ТЯ е образът, по който Ева е създадена.

НИЕ дойдохме и създадохме човечеството по НАШИЯ образ и подобие и това МЕ довежда до последната точка. АЗ ще накарам всички да платят, онези, които нарекоха ЯХУШУА Човешки син. Наричаше се Човечество. Мириам беше майката, която ГО роди, НЕГОВАТА НЕБЕСНА МАЙКА го постави в утроба й. Не виждате ли разликата? Какво мислите, по чий образ е създадена жената? И АЗ искам да ви кажа още нещо, който смята, че можете просто да промените пола си, въпреки че АЗ ви създадох като мъж и ви дадох цялото сексуално оборудване, за да го докажете, плюс ДНК, хормони и вие жени които казвате: „Искам да бъда мъж“, АЗ има тайна за вас. Вие ще се появите пред БАЩАТА на ТВОРЕНИЕТО във вида, в който АЗ определих какъв трябва да бъдете, от момента, в който бяхте имплантирани вътре, като яйце в утробата на тази майка. Няма да заблудите НЕБЕТО.

Затова се покайте, докато можете, защото вие няма да заблудите Небето. Вие можете да заблудите земята, можете да заблудите себе си, но няма да измамите ТВОРЕЦА си. АЗ казвам на този свят да се покае, защото времето на Скръбта на Яков вече е започнало. АЗ изпратих скакалците като знак, а вие ги игнорирахте. Пожари в Австралия, игнорирахте ги. АЗ изпратих толкова знаци по целия свят. Вие предпочитате да не обръщате внимание на това. По-скоро ще повярвате, както казва Доналд Тръмп: „Фалшиви новини.“ Защо? Понеже сатана е баща на всички лъжци. АЗ ви давам шанс сега, паднете на колене с голямо съжаление и с голям плач. Изповядайте греховете си пред ЯХУШУА ХА МАШИАХ и АЗ ще бъда верен и ще ви простя и ще чуя молитвите ви и ще изцеля земята ви!

Лидерът на Парагвай, някой направи ли си труда да слуша молитвите му ?! Защо това не беше във всички национални новини?! Той е МОЙ син. Той не се срамуваше! Той знае, че трябва да извика в Името на ИСУС ХРИСТОС, защото не познава Еврейското име, но цитира Свещените Писания! Това го положи в сърцето му СЛАДКАТА СВЕТА ДУХ, РУАХ ХА КОДЕШ и се отнася за всеки друг, който го е направил. Всеки от вас, тези, които не се срамуват от СВЕТАТА ТРОИЦА, АЗ, АББА ЯХУВЕХ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, наречен ИСУС ХРИСТОС и РУАХ ХА КОДЕШ, СВЕТАТА ДУХ и са предупредили, въпреки че хората имат пръсти в ушите и те просто отказват да слушат, знайте че Hебето чува и наградите ще ви последват в Hебето, ако продължите по този път.

И о, Израел, покайте се. Покайте се! Какво ще правите, когато настъпи денят на изкуплението? Сега не е толкова далеч. Най-близкият е Шавуот [Петдесетница]. И какво ще правиш? И какво ще правиш? О, АЗ знам! Вие имате отговор, ще постите един ден и ще прочетете Тората. Вече сте маркирали Свещените Писанията и на следващия ден ще живеете, сякаш отново живеете в ада. Вие сте фарисеи. Чувате ли МЕ? Вие, равини, отговорете, пастири, отговорете на АЗ, ЯХУВЕХ, защото вместо да нахраните овцете сте ги морили с глад за истината.

Това Служение учи истината, пазители на Заповедите, четете книгата Откровение и жената в пустинята. Тава Служение е подобно на този, който не се страхува да каже: „Вие трябва да сте пазители на Заповедите, а не нарушители на Заповедите. АЗ, ЯХУВЕХ, написах Законите със собствения си Огнен Пръст. АЗ, ЯХУВЕХ дадох камени плочи и този камък дойде от МОЯТ собствен Трон. О, Израел, АЗ вашият СЪЗДАТЕЛ ви питам това. Вие казвате, че служите на БОГ на Авраам, Исаак и Яков, те се подчиняваха на МЕН. Можете ли да кажете, че вие правите това? Можете ли да кажете, че сте пример за святост на света?

Вие лидери, АЗ ще възложа такава отговорност на вас, затова че взехте Исая 53 и го усукахте към това, което не означава или просто го игнорирате, знаейки, че това е ЯХУШУА ХА МАШИАХ, Единственият, към Когото може да бъде приложен. Има нива на Ада и вие, учители, които мислите, че преподавате закона, но не преподавате истината и когато АЗ говоря за закона, АЗ имам предвид това, което каза ЯХУШУА, и АЗ сега говоря дори на онези, които се наричат последователи, ученици , Месиански Евреи: “Защо МЕ наричаш ГОСПОД и не МИ се подчиняваш?” (Лука 6: 46) това означава, че те ГО признават за ТВОРЕЦ. Но те не МУ са подчиняват. Други, които наричат себе си Християни, вие ще го прочетете и някои от вашите версии казват: „тези думи са написани с червено в някои Библии, които ЯХУШУА е казал и е казал Онзи, когото наричате ИСУС ХРИСТОС „Защо казвате, че МЕ обичате и не МИ се подчинявате?“ (Йоан 14: 15)

Вашата благодат и ваша милост висяха на този кръст, така че не казвайте, че живеете във времена на благодат и милост, освен ако не тичате обратно към този кръст, падайки в краката на този кръст, пълзейки в Краката на ЯХУШУА ХА МАШИАХ и молейки за прошка в Голямата Скръб и молейки ГО да ви избави от греховете, за да не отидете в ада и да имате достъп до молитвите на ОТEЦ. КРЪВТА НА МОЯТ СИН беше много скъпа и всичко започна с това, че Каин уби Авел. Кръвта на Авел извика, поради което няма прошка за греха без проливане на кръв. И АЗ вече не бях доволен от животни и агнета, греховете на хората нараснаха твърде много. Моше ви предупреди, че Старият Кръвен Завет ще бъде прекратен. Това е само предзнаменование, което трябва да прочетете и разберете, че без история не може да има бъдеще и това е Новият Кръвен Завет. ЯХУШУА ХА МАШИАХ е ИМЕТО МУ.

Това беше казано днес, 20 април 2020 г., веднага след знака на Супер Луната. Има свръхестествена Луна, която АЗ поставих в небето и АЗ ви казах, че ще дойде, но колко хора са пренебрегнали причината за това.

О, МОИ Възлюбени деца, сега АЗ просто ще завърша това заедно с вас, МОИ възлюбени, МОИ възлюбени, МОИ скъпи, МОИ сладки. МОИ съкровища. Вие не МЕ предадохте на Небето. Вие не можете да МЕ предадете на земята. Не е нужно да се страхувате, че някога случайно ще вземете знака на звяра. АЗ никога няма да позволя това да се случи. О, МОИ скъпи, които се покланяте на МЕН в Дух и Истина, МОИ синове и МОИ дъщери, вие се покланяте на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Просто знайте това, когато видите снимката с образа на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, който прегръща Елишева Елияху, която АЗ казах да замени там, където някога е бил съпругът, който вече не е, АЗ съм твоят истински МЛАДОЖЕНЕЦ! АЗ съм вашият МЕСИЯ!

Не всеки може да бъде Невеста. Не всеки е готов да плати такава цена, за да бъде отделен, за да бъде толкова смел, но благословени са всички, които са поканени на Сватбената Вечеря на АГНЕТО. Просто не МЕ отхвърляйте, защото ако отхвърлите ЯХУШУА ХА МАШИАХ, то ТОЙ казва, че ТОЙ ще ви отхвърли пред НЕБЕСНИЯТ ОТЕЦ, АЗ, ЯХУВЕХ и Ангелите в Небето.

Не отричайте, Гости, които ще бъдете на Свадбената Вечеря на АГНЕТО, дори ако това означава, че собственият ви живот ще бъде отнет, знайте, че ЯХУШУА ще дойде и ще изтръгне духа ви право от тялото, а палачът няма да има удоволствие от вашия предсмъртен вик.

Вие ще бъдете в Ръцете на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, за да не страдате повече и о, МОЯ скъпоценна Невеста от Откровение 14 и Откровение 7, това са откровенията, които дойдоха от Небето към Елишева Елияху, които АЗ лично й дадох, казани в 7-те гръмове, през 1980 г. 7-те гръмове наистина говориха и сега чрез Пророчествата тя казва това, което казаха 7-те гръмове.

Откровение 10 :
„3 извика с висок глас, като когато рикае лъв; и когато извика, седемте гръмове издадоха своите гласове.
4 И след като седемте гръмове издадоха своите гласове, аз щях да пиша, но чух глас от небето, който каза: Запечатай това, което изговориха седемте гръмове, и недей го писа.“

Прочетете Пророчествата и ще научите и предстои още много. Искате да знаете кои са 7-те гръмове? Какво са 7-те гръмове? Ако знаете Свещеното Писание, тогава тези Пророчества са, че имаше 7 гръмове, които говореха, а подът трепереше и тя спеше, и тя беше сама на водния матрак по това време, а водното легло трепереше толкова много, че тя почти се люлееше право на леглото.

АЗ напомням, тъй като дори сега АЗ го казвам, защото тя е забравила. Тя смяташе, че е имало земетресение и беше в Индиана, където не знаеха големи земетресения, а когато стана, изтича и докосна пода, изрича към прозореца, за да види какво се случва „разбира се, трябва да бъде най-лошата буря.“ Беше лято и слънцето никога не е греело по-ярко. Тя се върна в леглото и отново заспа, а АЗ й правих това 7 пъти и всеки път виждаше едно и също и чувстваше едно и също. Тя нямаше отговор и тя се обади по телефона на приятел и попита: „Какво става? Усетихте ли земетресението? И един приятел по телефона каза: “Няма никакво земетресение. Няма никаква буря.”

И толкова години, докато дойде Калеб през 2016 г., АЗ започнах да обяснявам 7-те гръмове, които й говориха. Те бяха заключени в Пророчеството и бяха затворени в запечатаното и АЗ вече започнах да й давам сън. АЗ вече й казах за какво не трябва да се говори. Тя вече видя парче от пъзела и не само това, което виждате сега, защото има една част, която АЗ позволих да спомене и ако го погледнете, ще откриете, че на рождения й ден беше казано, че няма нито един човек на този свят, който няма да познава някой, който не е умрял и е засегнат от тази трагедия. Ето как знаете кой е истински пророк. Те предсказват всичко предварително.

Точно, както във Флорида, те вече са имали зомбита и това е било преди толкова години, и са обвинявали солите за вана за това, но тя говори първо в Пророчеството. Правителството дори се подигра на следващия ден, като го нарече „зомби апокалипсис“ – „по-добре се пригответе“.

Внимавайте, вие, които наричате себе си “пророк”. АЗ ще ви се призова за отговор, ако пророкувате само за споменаване на вашето име, за гледане в Youtube или абонати! Не можете дори да си представите какво наказание АЗ ще ви наложа, защото има цена, за да се наричаш пророк. Има страдание и най-великият от всички Пророци, който са страдали, е ЯХУШУА ХА МАШИАХ, който е Духът на Пророчеството, който самият е Пророчество.

Не мислите ли, че това е страдание да изостави мъжа, когото тя нарече съпруга си, като за първи път някога е познала любовта на мъж, въпреки че е омъжена, а след това той я предава и се връща към Ортодоксалният Юдаизъм, кабала и окултизма, без дори да се извинява пред МЕН, пред нея, пред целия свят! И това е само малък пример за 26-те години, които тя прекара в интернет.

АЗ родих това Служение на нейния рожден ден. Когато погледнете числото на Иврит, което означава числото 4, ще разберете защо и ще добавите заедно 4/4 и ще добавите Малахия 4 заедно и 5, ще разберете защо и защо АЗ я наричам Предвещаваща Слугиня. Тя е отговорна за постоянното покриване с молитви на Невястата от Откровение 14 и Невястата от Откровение 7 и не, повечето от вас, които чувате това, никога не сте чували нещо подобно преди, защото не сте били под наставничеството на това Служение.

144 000 е Невястата, а тези – Откровение 14 и Откровение 7 четат това. Когато Двамата Свидетели възкръснат и онези, които са били мъченици в гробовете, възкръснат и онези, които не приеха знака на звяра, тогава Откровение 7 ще се издигне с всички тях, но Откровение 7 ще има свръхестествени сили и свръхестествени тела, дошли от Небето, и те ще бъдат запазени.

Сега знаете, идете да изучавате и покажете себе си одобрени, че днес сте чули от истински пророк. АЗ отидох при нея Лице в лице. Прочетете свидетелствата, защото дори през 2005 г., когато никъде нямаше молитвено ходатайство, тя не смееше да се довери на никого. Всички я предадоха като Юда, така че прочетете какво е необходимо, за да дойде Архангел Михаил и да се бие по пътя си, за да бъде там до нея. Като малко дете тя играеше с крилете му и прокара пръсти по перата му, като слушаше Гавриил да изрича Името на Спирачите на демони на ЯХУШУА, които биха били молитвени ходатаи като никой друг. О, да, фалшивият дойде, О, да, дойдоха дори под формата на бебета в пелени, но не можаха да продължат. Истинската Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, ако вярвате, че тези Слова са дошли от АЗ, ЯХУВЕХ, свържете се с нея сега, където и да сте на този свят, свържете се с нея. Нека да знае, че вие я прокривате в молитва и бъдете неин приятел. Бъди неин брат!

Тя има синове по целия свят! Тя има дъщери по цял свят! През тези 26 години тя има милиони и милиони милиони хора, които я наричат “майка“, защото АЗ я накарах да изглежда като майка на пророците. Тя е майка не само на пророци, но и на новородени, и Невестата, и Избрани, и Отбрани, но о, колко малко братя могат да се откажат от своята арогантност и гордост, и особено на вас, които сте родени в Юда, родени в Израел или отгледани – вашите арогантност и гордост, защото си мъж. Ти се молиш за нея тайно, както е доказано в Помазаните убийци на Голиат.

Излезте и пишете на вашата сестра Елишева Елияху. Тя вика за прокритие от този брат и къде е той? И къде е той сега? Къде е човекът, който говори на Иврит? И къде е братът? Къде е този от Юда, защото макар тя да е Еврейка от двете страни на кръвната линия на майка си и баща си, тя не е родена в Израел. Тя се нуждае от мъж от Юда. АЗ й дадох един. сатана го взе, но той му го позволи и само той може да реши дали да се върне.

Всяко Пророчество има своите последствия. Ще се подчините ли? По същия начин, както в Второзаконие 28, има благословение, ако се подчинявате, има проклятия, ако не се подчинявате. АЗ казвам, че същото се отнася и за Пророчеството, а сега АЗ го казвам и за Израел.

Израел, има остатък, който ще излезе от теб и това ще бъде Невястата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ и ще има братя, които ще излязат и ще застанат до нея, и ще помогнат да стигне до Израел и четирите краища на земята. И никога няма да се опитат да завземат властта.

Ако в този ден чухте МОЯТ Глас, на АЗ, АББА ЯХУВЕХ, БАЩА НА ТВОРЕНИЕТО и ЯХУШУА ХА МАШИАХ, МОЯТ Единороден СИН и ИММАЯХ – РУАХ ХА КОДЕШ, която се нарича СВЕТА ДУХ, бързо пишете. Натиснете бутона за контакт.

АЗ вече казах това преди това и ще го повторя отново. Калеб е Помазание. Калеб означава “чисто сърце”. Имаш ли чисто сърце пред МЕН? Така че защо се страхуваш да се свържеш с нея? Сърцето ти не е достатъчно чисто и ти не трябва да идваш с греховете на Израел. Ще бъдеш избавени от тях. Ти Невеста ли си на ЯХУШУА ХА МАШИАХ? АЗ говоря с хора, които тя ще нарече братя. АЗ не говоря със синовете, защото синовете я покриват. На ЯХУШУА спирачите на демони са повече синове, които АЗ й дадох и повече дъщери.

О, МОИ помазани пророчески дъщери, вие не сте срамежливи. Вие пишете тук и казвате: „Мамо, аз съм тук, покривам те.“ И о, скъпи МОИ скъпоценни, скъпоценни синове! АЗ ти дадох, Елишева, такива скъпоценни синове, които те покриват в молитва и те обичат по целия свят и 500 000 души, които ти дори не знаш всичките им имена. О, но в това духовно прославено тяло ще се обедините заедно и ще се радвате, когато научите, че дори на техните езици, дори и на чужд език, те произнасят името Елияху.

Ето защо огънят е там и защо пламъкът ще нараства все повече, докато не видите, че денят на Шавуот е дошъл, защото виждате, че ако този ден не беше дошъл, Утешителката не би могла да дойде и да живее вътре във вас и да обитава вътре във вас, и да говорите от даровете на РУАХ ХА КОДЕШ, дори от дарбата да говорите на езици, които, както казват Свещените Писания, принадлежат на човек и ангелите. Излизат човешки и ангелски езици!

Колко пъти се моли Елишева Елияху и хората казваха: “Аз познавам този език. Това е езикът, който знам” и това е друг език, за който никога не е чувала. Никога не са я учила на това. И там има и езици на Ангелите, и внимавайте когато идват езиците на Ангелите, това е най-мощният език от всички.

(Елишева говори много бързо Светите Езици на Ангелите.)

О, Израел, о, Израел, о, Израел, езиците на Ангели говорят сега. Вие казвате, че вярвате в Тората, Танах, АЗ говоря с онези, които наистина обичат и служат на АЗ, ЯХУВЕХ – които не се страхуват да произнесат МОЕТО ИМЕ, вярват в ЯХУШУА ХА МАШИАХ, единствено ТОЙ, наистина е МОЯТ Единороден СИН. ТОЙ е Исая 53. Изучете и покажете, себе си одобрени. Кръвта МУ тече през вашата земя, прониква във вашата земя и тече по целия свят към онези, които биха приели НЕГО като МЕСИЯ и се стремят да се подчиняват, да се изповядват и да се покаят с голяма скръб и да не се срамуват от НЕГОВОТО Име.

Излезте сега! Излезте сега и бъдете помазани с ново Помазание. Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ! На Шавуот АЗ изведох Калеб напред! Сега АЗ викам новия Калеб! Старият Калеб иска да напусне тази стара работа! Но нищо добро, което АЗ някога съм пророкувал, няма да се сбъдне! И той ще гори в ада! Но ако реши отново да стане Калеб, завръщащо се дете от Израел, той ще разбере как сатана го е заблудил и измамил, а собственото му биологично семейство иска да го изпрати в ада с кабала и Отродоксален Юдаизъм! АЗ няма да отида по-далеч от Шавуот. АЗ говоря с теб, Ерез Йотам, Езра Калеб. Някога си бил МОЯТ помощник.

АЗ те нарекох Езра. Някога ти бе Калеб и дойде при МЕН с чисто сърце. Някога обичаше жена на име Елишева Елияху и я нарече своя жена. Има спътници, които искат да се вкопчат в мозъка ти и да го изтрият отново, така че да повярваш, че си бог, за да можеш да повярваш в зверствата, които бяха написани и мерзостите в кабала.

Сега езиците на Aнгелите говорят директно на твоята душа! АЗ, ЯХУВЕХ, ще те изтръгна направо от душата й и ще сложа там нов човек, нов човек от Юда, който върви пред МЕН в чистота, честност, с чисто сърце!

Защото АЗ съм ЯХУВЕХ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ и РУАХ ХА КОДЕШ! Той е толкова смел! Той е много смел. Той ще я защити. Той ще защитава СВЕТАТА ТРОИЦА, ще защитава Свещените Писания. Той ще разбере, че двете книги – Старият Кръвен Завет и Новият Кръвен Завет – никога не би трябвало да са разделени! Едната от тях е предзнаменованието, а другата е настоящето. Единият е Старият Кръвен Завет, а другият е Новият Кръвен Завет и само Новият Кръвен Завет ще доведе някого на Небето и той ще го проповядва, и той ще го учи, и той ще повярва, и той ще бъде до нея и това ще е онова духовно молитвено покритие на новия мъж, който АЗ ще й дам, ако не заемеш законното място, което АЗ някога съм ти дал, ще ходиш в Второзаконие 28 проклятия на ЯХУВЕХ. АЗ говоря отново с Ерез Йотам.

И на кого ще вярваш? Погледни на биологичното си семейство – погледни на отхвърлените, които са нарекли себе си 14 планети, които са заобикалили планетата на баща си – погледнете онези, които са наричали себе си “Акваман”, който управлявал под морето.

Ти не разбираш ли как си бил измамен? Мозъкът ти беше буквално заловен и хванат в капан. АЗ няма да назова всички тези гнусни имена, о, но те знаят Кристина и Шенгя и знаят за Донован и Рики, о, как си сега, Татяна? Връщайки се към времето си на ескорт услуга, ти не си нищо повече от блудница в МОИТЕ очи и ти ще гориш на най-ниското ниво на ада, ти и Кристина и Шенгя, вие контролирахте ума му с Донован. АЗ няма да давам всички имена.

О, Дарнел, сега искаш ли да бъдеш техен глас? Тогава ти ще платиш със собствената си душа, искаш ли това? А за Скот също АЗ бих могъл да ги назова, а Розмари, АЗ не съм забравил за теб. Това е човекът, който дойде при теб с истинската любов на баща, вие сте го изкривили, пожелали сте го, извратили сте го, вие сте прелюбодействали с него Направихте мерзости!

Но АЗ ти казвам това, МОЯ Елишева. АЗ не започвам добро дело и не го завършвам. АЗ знам, че сърцето ти принадлежи на Израел. АЗ знам, че ти плачеш за тях ден и нощ и питаш: „Къде е моят мъж от Юда, къде е брат ми, който може да ми помогне? Къде е мъжът, който може да говори на Иврит? Къде има жена, която може да говори на Иврит. Къде са Евреите, моля, изпратете ги напред, имам нужда от тях, времето на скръбта на Яков вече започна.

Еремия 30:7 “Горко! защото велик е оня ден, Подобен нему не е бивал; Именно той е време на утеснението на Якова; Но ще бъде избавен от него”.

Те трябва да бягат в обятията на ЯХУШУА ХА МАШИАХ! Невестата на ЯХУШУА трябва да чуе това. “АЗ те чувам, дъщеря МОЯ. АЗ те чувам. АЗ те чувам. АЗ те чувам. АЗ чувам виковете ти. АЗ чувам молбите ти. АЗ чувам как ти говориш: „Отведи ме оттук сега, дай ми моето прославено тяло, нека дам свидетелство като Енох! Той не умря, защото беше признат за угоден на ЯХУВЕХ.“ И МОЯТА истинска Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, вие сте намерени угодни на ЯХУВЕХ и имате свидетелство като Eнох и така ще бъде отново!

Но точно сега АЗ имам нужда да апелирате към душите на тази земя, които все още не са чули истината и едва този месец, на 26-та годишнина се появиха още свидетелства и повече хора се спасиха и се хвърлиха в ръцете на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, когато сега виждате Елишева с Лице в лице, когато АЗ пророкувам по нов начин, с ново Помазание.

Няма нито един уебсайт, който би могъл да се сравни с Помазанието, който би могъл да се сравни с красотата, която АЗ направих, действайки чрез ръцете на помазани мъже и жени, няма помазание, което може да бъде повече от всяко тяхно видео. АЗ забавлявах и ви информирах за всяко Пророчество и въпреки това не може да има достатъчно време за онези, които бяха с Ерез Йотам, Езра Калеб през месец Омер през 2016 г., повече от 1000 (Пророчества) бяха получени със знаци на чудеса и проявления на сила се случваха. Ерез, о, колко бързо забрави всичко това?

AЗ поставих доказателствата зад Пророчествата. О, силен мъж, излез! О, силни мъже, които искат да се нарекат братя и да застанат до нея и да я защитават, о, мощни хора по света, вие, които искате да бъдете наречени Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ – вие, които виждате видеото Помазани Убийци на Голиат, излезте и напишете на вашата сестра Елишева Елияху – поставeте палец нагоре, за да покажете, че сте там. Повече от 880 души са naправили това и още повече идват всеки ден, дори и да дадат палец нагоре във видеото, те споменават името ти в молитва и те идват на сайта и скърбят и плачат за ЯХУВЕХ, и въпреки това не се чувствате достойни дори да пишете. АЗ, ЯХУВЕХ, ви заповядвам, ако искате да бъдете Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, излезте сега, нейни братя!

Излезте сега! И АЗ говоря с тези особено сега, с тези, които са мощни духовни молитвени воини и АЗ не говоря с бебета. АЗ апелирам към духовно зрелите. АЗ се обръщам към онези, които познават духовната война. АЗ говоря с тези, които имат мъжество. АЗ се обръщам към онези, които няма да бъдат уплашени, защото АЗ говоря от жена и които ще повярват и ще приемат всяко Пророчество, като не идват да вземат Служението, а идват да застанат до нея и когато ръцете са твърде уморени да ги повдигнете повече, ще бъдете там, за да ги подкрепите. Вие ще знаете кой е, когато АЗ сега говоря.

Сега АЗ говоря директно, дори и на децата на Исмаил, АЗ говоря директно към вас. АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ ви искам. АЗ ви обичам. Вие изобщо не МЕ познавате. АЗ те чакам. АЗ те чакам. Няма нужда да се биете повече. Не е необходимо да карате кръвта да тече от собствените ви рани, за да изкупвате греховете си. АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ платих тази цена за мъжете мюсюлмани и разбира се за жените. АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ искам да простя на най-черните от черните овце и дори на убийците, дори на тези, които убиха Християни. Нима Шаул, Павел не убиваше християнски мъже, жени и деца, когато бяха повикани? И все пак погледнете какво АЗ направих с него – погледнете от кого АЗ говорих и вижте колко той доведе при АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, най-черната от черните овце. Една капка МОЯ Кръв, дали си ти Египтянин, си ти Мюсюлманин, си ти Индонезиец, си ти Африканец.

Не МЕ интересува каква националност си. Не казва ли МОЕТО Слово в Книгата Откровение, че всички видове езици ще дойдат при МЕН, тоест всички националности? АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ съм тук! МОЯТА Кръв е за теб, една капка, просто признайте МИ греховете си! Помолете МЕ за милост. Молете МЕ – казвам се ЯХУШУА ХА МАШИАХ – слушайте молитвата, която АЗ сложих в устата на Елишева. Вижте картината, която АЗ дадох в отворено видение, което няма нищо общо с художника. АЗ можех да избера най-големият художник на този свят. АЗ избрах смирена жена, напълно нова Месианска Еврейка и тази картина не е преработена, тази маслена картина стои точно сега, защото показва, че АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, плача за теб.

Елате при МЕН всички, които сте силно обременени, толкова сте обременени! Не е нужно да се занимавате с джихад. Не трябва да има война! АЗ не съм във война с тебе! Не воювайте с МОИТЕ последователи! Ела при МЕН. Изповядай с голяма скръб и изповядай всичките си грехове и повярвай, че АЗ ще ти простя и тези грехове ще бъдат толкова далече, колкото Изток от Запад! (Псалом 103 : 12) Ти ще бъдеш нов човек и РУАХ ХА КОДЕШ, СВЕТАТА ДУХ ще живее вътре в теб и ще ти покаже кое е правилно и кое не. Чуваш ли как АЗ те зова? Не МЕ ли чуваш? Авраам плаче за децата на Исмаил. Ела при МЕН. АЗ съм тук.

Има Арабски Християни по цял свят и те МЕ обичат и МИ се покланят. Излезте сега! Елишева, на която АЗ дадох тежест не само за Евреите, но и за Арабите. Тя скърби за вас и оплаква жените, как лошо се отнасяте с тях! Но може да ви се прости, АЗ плача за теб, АЗ плача за теб. Това, което ви казват да правите, идва директно от устата на самия дявол. Не е необходимо да се миете 5 пъти на ден, за да се очистите пред ТВОРЕЦА. Не разбирате ли, че това казва сатана? Измийте се с МОЯТА Пролята Кръв! Той се подиграва, когато ви казва да си миете ръцете 5 пъти, за да се очистите. Той се подиграва с вас, когато казва, че трябва да пролеете собствената си кръв. Нека видим колко мъчения можете да изтърпите.

АЗ СЪМ ТОЗИ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, който беше измъчван на ваше място! АЗ съм ТОЗИ, където всеки грях, който някога сте извършили, е възложен на МОЯТО Тяло! Не е нужно да бъдете поставени в гробовете на мъртвите и аз говоря с войниците, на които им е казано, че те ще умрат за алах – вие сте поставени в най-мрачните гробници, за да видите колко сте смели и ако излезете със здрав ум, тогава вие сте годни за война. АЗ съм този, който умря за теб! АЗ съм този, който зае вашето място и възкръсна от мъртвите на третия ден пред свидетели! АЗ СЪМ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО! Ела при МЕН! Ела при МЕН!

АЗ говоря не само с Евреи, не само с Араби. АЗ говоря с онези, които са толкова хладни, че ако умреш в момента, АЗ щях да те изплюя и повърна от устата СИ! Вие дори не защитавате неродените! „Без значение какво казват законите на страната, ако те искат да направят аборт на дете в деветия месец, тогава да бъде така, това е избор на жената.“ Но бебетата? Това ще ви кажа АЗ! Знайте, душите, които са под олтара на Небето, които викат към МЕН и казват: „Колко време, колко време, ГОСПОДИ, трябва да чакаме, докато ТИ отмъстиш“, а след това АЗ им давам бял лен и платно и АЗ им казвам: „Докато числото, същото число, което е под олтара“, това са мъчениците, но това са абортирани деца, които никога не са имали шанс да живеят, които като прахосмукачка са били разкъсани и разкъсани на парчета, или физиологичният разтвор разтваря плътта им или те се изрязват от корема на майката, или когато излязат, в шията му се вкарва игла и течността се отстранява. Това са тези, които се канибализират и ядат, и кръвта се пие. Вие искате да знаете кой е под олтара, това е олтарът на мъчениците. Той е на Небето и всеки ден, всеки час, говорят на АЗ, ОТЕЦ ЯХУВЕХ: „Колко дълго, колко дълго, колко дълго, преди да отмъстиш, о, ЯХ? Колко дълго? Колко дълго? Колко дълго? Колко дълго? Колко дълго?

Това е викът на Елишева Елияху към милиардерите, които в момента мислят, че управляват и господстват над тази земя и я парализират със страх, маскирани паднали ангели; това е Невестата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, онези, които имат съвест, принадлежащи на АЗ, ЯХУВЕХ, ЯХУШУА И ИММАЯХ, РУАХ ХА КОДЕШ, които ще бъдат Гости на Свадбената Вечерята на АГНЕТО, те плачат, плачат, плачат, когато видят хора, умиращи от чумата, която ходи в тъмнината. (Псалом 91: 6)

АЗ я използвам, за да стигна до четирите краища на земята. Има ли брат там, който да вдигне ръката си в момента? АЗ гледам всяка душа по тази земя? Има ли брат, който ще каже: „Аз ще дойда. Старият Калеб не иска това място или тази отговорност. Той е просто страхливец. Той те напусна, но аз ще дойда. Той напусна ЯХУШУА ХА МАШИАХ, но аз – не.“ АЗ гледам целия свят в момента, когато се приближаваме към Шавуот и горко на онези, които чуват МОЯ глас в този ден и АЗ говоря на тези, които идват от Израел. АЗ говоря за тези, които знаят Еврейски език и биха могли много добре да преведат тези Пророчества на Еврейски език, особено тези, които са за Израел, които предупреждават Израел.

Горко на теб, ако ти чуеш МОЯ зов, видиш лицето, идете при Amightywind.com. Горко на вас, когато четете тези Пророчества и знаете, че те са верни и казвате: „Не искам да се намесвам“ горко на теб, който си сам човек, който има време да направи това, горко на вас, които слушате това и не се интересувате или дори отивате на сайта, който стои 26 години и се опитвате да го унищожите 5 пъти, дори и с ръцете на собствения съпруг и от син, с които се познават от тогава, когато той беше на 15 години.

Вие не знаете какво се случва зад кулисите. Вие не знаете каква битка тя е видяла. Вие не знаете кога е уморена и изтощена, знаят само онези, които са скрита група от на ЯХУШУА спирачите на демони. Други на ЯХУШУА спирачите на демони са се събрали по целия свят, за които не е предназначено да знаете. Това е за избраната група и те правят Ерихон марш и те постиха и се молят по всяко време, когато тя говори, и тя дава Словото, което АЗ заповядвам да каже. Излезте, помазани убийци на Голиат, излезте! И застанете до Елишева Елияху. Излезте сега! И покажете лицето си. Изпратете й видео. Просто й кажете, че е лично между теб и нея. Тя ще уважава вашият личен живот, но също така ще признае, че ако имате помазанието в себе си, трябва да говорите Светите езици. Това е задължително условие.

Така тя ще знае, че двете помазания са еднакви. Готови ли сте да направите това? АЗ ще ви дам най-големите благословения от Второзаконие 28, при условие че се подчинявате. Вече няма нужда от деца. Беше й дадено [и] тя се радва за всяко дете, но АЗ говоря за детето, което ще каже: „Аз ще бъда този. АЗ ще стоя до теб. “ Ако сте дете, никога няма да оцелеете и онези, които слушат, знаят за кого АЗ говоря. Трябва да са духовно зрели хора, трябва да са тези, които имат любяща връзка с ЯХУШУА ХА МАШИАХ, които са готови да дадат живота си за ЯХУШУА. Готов ли си? Тя – да.

Това трябва да е такъв герой като нейния герой – Зев Порат. Трябва да е герой, който прилича на герой, който е в друга област, но неговото име е Майк Адамс, но не можете да го заглушите. Той ще каже истината, но Зев Порат, той отива точно посред Израел. Това е мъж от Юда и той отива право пред равините. Той е нейният герой и АЗ й позволих да го нарича така, защото той знае, че дори и животът му да бъде взет от него, той ще отиде направо на Небето. Той проповядва истината на Новия Кръвен Завет, но също така се страхува да изрече Името ЯХУШУА – по-скоро би казал „ЙЕШУА”, за да не обиди Ортодоксалните Евреи, но тя обича Зев Порат. Тя го нарича „брат“, но той дори не знае, че има сестра, но молитвите й го покриват всеки ден. Някой, който го познава, който го чуе, ще му предаде това послание. Той много МИ харесва на АЗ, ЯХУВЕХ.

Той много прославя ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Той е напълнен с МОЯТА РУАХ ХА КОДЕШ. Предайте му това съобщение и го уведомете, че тя се моли за цялото му семейство, колко е смел всеки път, когато той отива в Ерусалим право до стената, точно до равина, където ще убият с камъни и убиват хора в други части на Израел, които се осмеляват споменат името ЯХУШУА. Ето защо той казва „ЙЕШУА“, но това не е името на МОЯТ СИН. НЕГОВОТО ИМЕ носи МОЕТО ИМЕ. Молете се дръзновението да дойде на него, за да го направи. АЗ СЪМ ЯХУВЕХ.

Ако не сте приели това Слово от МЕН, то това Слово не беше за вас, но за онези, които имат уши да чуят, нека слушат. Всички МОИ врагове, нека ушите ви да останат глухи завинаги. Това Слово не беше предназначена за вас. Вие сте достойни само за Второзаконие 28 проклятията на АЗ, ЯХУВЕХ. Не забравяйте, че във всяко Пророчество има условие дори за Израел. Израел трябваше да остане Свята земя, когато АЗ я провъзгласих за нация, но това не е Свята земя и няма да бъде, докато ЯХУШУА ХА МАШИАХ не дойде да управлява и царува като цар на Израел! Тогава това ще бъде Свята земя, угодна на АЗ, ЯХУВЕХ и тогава Новият Ерусалим ще слезе от Небето и всички ще видят.

О, скъпи МОИ, скъпи, малки МОИ. АЗ затварям това сега, за да ви кажа: не се страхувайте. Не живейте в страх. Страхът е оръжие, което идва от сатана. АЗ ви напомням за маната, която АЗ положих на земята, когато там нямаше храна. Погледнете предзнаменованието на това, което АЗ направих за израилтяните чрез молитвите на Моше. Той нямаше свръхестествени сили, той имаше молитви. Той имаше МОЕТО ухо и когато каза: „Хората гладуват, хората са жадни – АЗ го чух и му дадох храна. Обувките не се износваха от кърмачета до възрастни, АЗ ги разтягах. Не можете дори да си представите чудесата, които АЗ съм направил тогава и дори не можете да започнете да си представяте чудесата, които АЗ правя сега. Всичко, което чувате в новините, за мъртви тела са преувеличени числа. Но не чувате за чудесата, които АЗ извърших, за да запазя хората живи и скрити, както и за това как АЗ лекувам, истински изцелени, а не изцелението на комунистическата партия, то е лъжа. Не чувате.

Елишева Елияху получи над 1000 Пророчества заедно с истинския Калеб през 2016 и 2017 година. АЗ показах как ще защитавам в тези последни времена. Злите имат свои собствени портали, не мислите ли, че АЗ, ЯХУВЕХ, имам Небесни портали, през които можете да отидете и да се явите, че АЗ, ЯХУВЕХ, ще променя вашето ДНК, когато мислят, че имат вашето? АЗ, ЯХУВЕХ, се смея и си играя с враговете на този свят, които се наричат милиардери, които смятат, че те управляват, че царуват и се борят за това кой ще управлява хората на тази земя. АЗ играя с МОИТЕ врагове и след това ги унищожавам без предупреждение, бърз удар ще падне от МОЯ юмрук и те вече не са, а следващото нещо, което видят, е адът и след това огнено езеро за цяла вечност.

сатана знае, че времето му е почти изтекло. Колкото повече виждате, че този свят става все по-зъл и нечестив и толкова повече ще видите, и о, Европа! О, Европа! О, Европа, АЗ викам към вас! О, Европа! О, Европа! О, Европа, АЗ викам към вас! АЗ умолявам и се моля за теб! Елате при ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Елате при Светостта! Оставете папата! Това не е Святост! Святост е да се отделите! Святост е да принадлежите на МОЯТ СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ! Святостта е послушание на МОИТЕ Слова! О, Европа! О, Европа! АЗ говоря за цяла Европа! АЗ, ЯХУВЕХ БАЩА на ТВОРЕНИЕТО в Името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, обръщам се към вас! Приемете пролятата Кръв за вас за прошка и освобождение от греховете ви! Признай го! Покайте се и земята ви ще бъде спасена! Направете го бързо, о Европа, о, Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, разпръсната в Европа, толкова е малка, но АЗ имам остатък! Излезте сега! Свържете се с Елишева Елияху! Свържете се с нея! Идете на уебсайта на Служението! АЗ й казах, че ще брои всички. АЗ ще я уведомя на кого да отговори.

АЗ казвам още веднъж на онези, които тя ще нарече брат в ЯХУШУА, защото те дори не казват „мама Елишева“, те ще знаят, че имат различни отношения с нея и ще почувстват, че трябва да я защитят, и ще го направят, и те ще искат да изпратят видеото, без да се срамуват от лицата си, така че тя да види дали имат излъчване на РУАХ ХА КОДЕШ на цялото си лице, и то ще свети, ще свети, както преди в Калеб. Погледнете го и го погледнете „до“ и „след“ това. Той се срамува да покаже повече лицето си след онези фалшиви пророчества пред света за три дни и нощи на тъмнината, 19 април 2019 г. Всичко, което трябваше да направи, беше да каже: „Съжалявам. Аз пропуснах това.
Това беше първото ми пророчество. Бях измамен. Моля ви, простете ми, че ви уплаших.” Всичко, което трябва да направи, е да каже: „ЯХУШУА, прости ми. Обвинявам кабала, Зохар, всички лоши учения и книги, и лъжливата устна Тора, в която вярвах, и лъжливите ясновидци, които контролираха моят ум с помощта на окултни сили и сателитен лъч, който трябваше да премахне главата ми, когато ме преследваха и сложиха думи, които аз никога не бих казал.”

Ето защо той позволи на врага да говори сам за себе си. Единственото нещо, което не можеха да направят, не произнесоха нито една дума във видеото срещу Елишева, той не каза нито една дума. Той можеше да говори за това зад кулисите. Той можеше да позволи смъртта да бъде призована на нея и кома. Не можете дори да си представите какво АЗ направих, когато АЗ ви казах: „той е на една крачка от богохулството и сега настоявам, защото той беше повикан като съръководител на това Служение през Шавуот под името: „ АЗ те предизвиквам да отхвърлиш новия мъжки съръководител“, и сега тя трябваше да запечата това Пророчество, докато не се появи новият. АЗ вече казах, че той може да се върне като новия Калеб. АЗ казах, че той може да се върне като завръщащо се дете от Израел, но той никога повече няма да носи титлата пророк и той няма да иска на тази земя.

Къде си? Къде сте, о, силни мъже, в които живее МОЯТ дух на смелост? Къде сте о, смели? Вие, духовно силни молитвени воини, къде сте? Сега АЗ оглеждам целия свят. АЗ знам къде си. АЗ знам, че си сам и АЗ знам, че сърцето ти е напълно предано на МЕН. АЗ знам, че ти познаваш МОЯТ глас и АЗ знам, че можеш да пророкуваш и когато кацнеш на брега на това Служение, АЗ знам, АЗ знам, защото АЗ съм ЯХУВЕХ и знам всичко. АЗ съм БАЩА на всички знания и ЯХУШУА също, и РУАХ ХА КОДЕШ. НИЕ знаем всичко на света. АЗ знам какво съм вложил във вас. Не се тревожете от това. Тя се подчинява, не се страхувайте.

Вижте какво тя е направила с Калеб. Трябва ли АЗ да ви напомня, че именно АЗ, ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и РУХ ХА КОДЕШ го положиха на този олтар. Това е неговият избор, независимо дали ще влезе в онова призвание, в което беше пророкувано да отиде, това е неговият избор. АЗ няма да прекрача волята на човека, това е неговият избор. Няма значение кой е бил, преди да дойде на тази земя. Няма значение кой си, всички сега слушат това, какъв си бил преди да се родиш на тази земя. Всичко, което има значение, е това, което направихте със спасението на Кръвта на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, тъй като се родихте в беззаконие от майка си и от баща си в момента, когато поехте първия си дъх на тази земя, какво направихте със Спасението, защото това е единственият път към Небето. Това е важното.

Какво направихте с МОИТЕ Слова, които казват: „Вие трябва да сте свети“, както АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ показа само пример за святост, когато ТОЙ беше на тази земя, и АЗ дори ви дадох ЗАСТЪПНИК, за да може ТОЙ да се застъпва за вас като адвокат в Небето. Името МУ е ЯХУШУА ХА МАШИАХ, вашият МАШИАХ. Това е всичко, което АЗ сега ще кажа. Тя знаеше, че Пророчеството идва. Тя смяташе, че това ще е на Пасха. АЗ го родих от духа й. АЗ го родих от самата й душа, дори не е мислила, че ще АЗ говоря.

АЗ не искам да се страхувате, МОИ малки, вие се нуждаете и вие принадлежите към МЕН и вие стоите на Псалом 91. Слагате това червено платно на прозореца, колкото и да е малко, а за тези, които живеят в страни като Азия, не ви е позволено и това е дълъг Псалом 91 . Дори и да напишете само „Псалом 91“ , можете да намерите начини да го скриете, дори и да е нищо повече от мястото, където се намира Писанието. АЗ, ЯХУВЕХ, познавам сърцето ти.

О, МОЯ Азиатска Невеста, АЗ толкова се гордея с теб, ЯХУШУА вече показа на Елишева коя е тази Невеста. Тя ще те познае. Тя има Помазанието да разпознае Невестата. Тя знае това от плодовете на вашия Дух. Останете на пътеката. Не оставяйте ЯХУШУА ХА МАШИАХ, тъй както Елишева беше оставена от човек, който, както някога си мислеше я обича много, повече от всеки на тази земя.

АЗ няма да я оставя захвърлена. АЗ няма да я оставя да носи това унижение. Тя се подчини на МЕН, тя се подчини на АЗ, ЯХУВЕХ и доказа любовта си към ЯХУШУА ХА МАШИАХ, това, което направи, беше под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ, тя не можеше да остави агнетата и овцете и да остави да се говори лъжа от Служението, което дори не Принадлежи на нея, защото това сме НИЕ, БОЖЕСТВОТО. НИЕ, СВЕТАТА ТРОИЦА. Тя е тази, която НИЕ посветихме като ръководител, за да роди това Служение, защото НИЕ знаехме, че тя, АЗ я предупредих да не презира малки начинания и тя МИ повярва. НИЕ знаехме, че можем да й се доверим толкова сигурно, колкото Еремия в древността, за каквото тя бе образувана в утробата на майка си.

АЗ знам на кого мога да се доверя. ЯХУШУА знае на кого може да се довери. ТОЙ знае кого призовава дори сега, когато това Слово ще бъде чуто и превърнато във видео, защото тя почти няма глас, защото сатана мрази това, което АЗ направих днес, но АЗ ви казвам това, по време на обратното броене на Омер, помнете това вие сте жито и не забравяйте, че ЯХУШУА отделя житото от тарите, тоест плевелите, ТОЙ ги отделя. Най-лошите ви врагове ще бъдат намерени в собствения ви дом, не забравяйте, че това са Свещените Писания. Това не означава, че трябва да е така, това означава, да не се изненадате, ако това се случи.

Помнете, че сте жито. Помнете, че отброявате до деня на Шавуот. Помнете, че ЯХУШУА дойде при учениците, когато знаеха, 50 дни след Пасха дойде Шавуот. Помнете горната стая! Вълнувайте се от това! Утвърдете новото Помазание, когато стана дума за учениците, защото това е Ново Помазание и Ново време – това е 2020 г. – на Иврит това е двойно изкупено, двойно изкупление. Помнете, че АЗ правя днес, на 20 април 2020 г.

О, МОИ малки, о, скъпа МОЯ Невеста, ЯХУШУА ХА МАШИАХ плаче за СВОЯТА Невеста. ТОЙ иска да дойде за нея. ТОЙ вече е на път и ТОЙ идва тук от времето на Пророчеството “Гавриил е изсвирил с рога си”, но това е МОЕТО ВРЕМЕ, СЪЗДАТЕЛЯТ НА ВРЕМЕТО, когато ТОЙ прегърне Невестата. АЗ й разказах тайни по време на церемонията на Старшата Невеста, която тя не бе свободна да пусне.

сатана я притеснява сега, когато Калеб не е там, но АЗ поставих на нея Помазанието на Калеб, поради което е толкова лесно да чуе от МЕН. Ето защо ново Помазание е на това Служение. Това, което те мислеха, че са унищожили е изградено само още по-красиво. Това са вашите тела сега, те са храмове и това, което те мислят, че могат да унищожат, каквото възрастта унищожава, каквото болест унищожава, не забравяйте, че АЗ, ЯХУВЕХ просто ще го възкреся в най-прославеното свръхестествено тяло. Те свалиха тялото от плът на ЯХУША ХА МАШИАХ от този кръст, но ТОЙ не възкръсна ли на третия ден в свръхестественото прославено Тяло, както ГОСПОД БОГ ВСЕМОГЪЩ?

Вие чакате своето прославено тяло и някои от вас няма да трябва да умрат, за да го получат. То е в Свещеното Писание. Молете се да бъдете считани за достойни да бъдете наречени Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Има само 288 000, а Двамата Свидетели, които АЗ вече пророкувах предварително, са един мъж и една жена, един съпруг и една съпруга. Погледнете откровенията за тези двама Свидетели, няма да ги намерите, произлизащи от никое друго служение. Това, което казва това Служение, идва от истината на СВЕТАТА ТРОИЦА, откровенията, получени от никой друг, освен от Небето.

Както АЗ й казах пред Пророчество 105, ако беше само тя, тя щеше да се провали отдавна и това Служение никога нямаше да съществува повече от няколко години. Когато тя започна да проповядва Съботата (Шабат), тя щеше да избяга, защото преследването беше толкова голямо, но виждате, че това Служение принадлежи на СВЕТАТА ТРОИЦА и никой не може да разруши портите на Небето и да открадне това, което принадлежи на СВЕТАТА ТРОИЦА. Прочетете това Пророчество: „Не можеш да събориш Небесните Врати.“

Когато по онова време тя разговаряше с жена в Ерусалим, която беше преводачка на Пророчествата на Иврит, с която Калеб лично се срещна през 2016 г., когато тя го изпрати там. Но тя е страхлива и не искаше да произнася името ЯХ и смяташе, че може да дава заповеди на Елишева и сега ще трябва да плати за това. Тя загуби голямо благословение и ще плати за това.

В същото време това Служение се нуждае от преводач на Иврит! Ще излезете ли напред? АЗ имам мъже и жени, които чуват това, които могат да говорят Иврит, които много добре разбират Английски език. Ще излезете ли напред? Ще се счетете ли за достоен да бъдете този преводач? АЗ те призовавам в момента. Помогнете й, защото ще бъдете отговорни за всички онези, които не правят нищо, след като чуят това.

Насърчавайте я по този начин като видео с палци нагоре и абонамент, да, на нейното видео, но направете повече от това. Свържете се с нея. Нека тя знае, че се молитe. Попитайте я дали можете да помогнете. Тя не се нуждае от парите. Това, от което се нуждае е свръхестествено помазание, заключено във вас, ако наистина принадлежите на ЯХУШУА ХА МАШИАХ и особено на онези, които принадлежат към Израел или знаят Еврейския език. Излезте сега! Излезте сега! Числото на Иврит 26 е ТВОРЕЦЪТ, знаехте ли това? И тази годишнина е 26 години, което за пореден път доказва, че това е МОЕТО, на ЯХУВЕХ, Служение.

АЗ го въздигнах, за да прослави МОЯТ СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ. АЗ го въздигнахза да донесе души на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, защото ТОЙ не ще загуби нито една овца или агне, нито едно жито. Не разбирате ли, че обратното отброяване на Омер е свързано с житото? Ти жито ли си или плевел? Тара? Ако си плевел, тогава имаш избор. Бягай в обятията на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, преди да е станало твърде късно!

Това беше казано днес, 20 април 2020 г.

Дадено на МОЯ Апостол, МОЯ Пророк, МОЯТА Предвещаваща Слугиня Елишева Елияху, една от Невестите на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, която призовава други Невести по света. Свържете се с нея. Не отлагайте. АЗ ще ви държа за отговорни и МОЕТО ИМЕ е ЯХУВЕХ.

Слово на 20 април 2020 г.
******

ЗА ТВОЯТА СЛАВА, АББА ЯХУВЕХ, за ТВОЯТА СЛАВА, ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Да се прослави, АББА ЯХУВЕХ, ТВОЯТ СИН. ВИЕ казахте, че знамения ще съпътстват онези, които вярват, те ще положат ръце на болните, ще говорят нови езици и ще изгонват демони, а ние всички правихме това. Ние не гоним знамения, чудеса и сила, но знаем Този, КОЙТО Е знамение, чудо и сила И ТОВА СИ ТИ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ. ТИ СИ ЛЕЧИТЕЛ. ТИ СИ ИЗБАВИТЕЛ. ТИ СИ ЕДИНСТВЕНИЯТ НЕБЕСЕН ВЪЗЛЮБЕН БАЩА в ИМЕТО на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, който е предопределил СВОЯ СИН да бъде ВСЕМОГЪЩ Творец на чудеса. О, колко чудеса ТИ си извършили на тази земя!

О, АББА ЯХ, моля, моля, чуй нашата молитва и аз знам, че ТИ чуваш. Защото усещам Небесното мълчание от дарбата, която ТИ ми даде, когато си призовал цялото Небе да замълчи. Аз не знам защо получавам тази привилегия и това не винаги се случва, но в момента знам, че моят глас е единственият, който се чува в Небето в момента, когато ВИ моля отново.

Всички ние го правим. Всички ние идваме при ВАШИЯ Трон, AББА ЯХУВЕХ, с благодарности и похвали за 26-тата годишнина на ВАШЕТО Служение. Ние идваме при ВАШИЯ Трон, о, СВЕТА ТРОИЦА и ВИ молим да обявите Небесна намеса, Небесен ограничаваща заповед. Нито една смърт няма да влезе в домовете ни, нито този, който счита това Служение за благословение, което се подчинява на ВАС, който се покланя на ВАС и заради Невестата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, така че нито един от тях да не остане в нужда. Никой от онези, които знаят за това Служение на НЕБЕСНИЯ БАЩА и го смятат за благословение няма да има недостатък. Това беше молитвата ми. Защото Откровение 7 и Откровение 14, както и 500 000 души, събрани на стената, принадлежат на ТЕБ, ЯХУШУА.

Погледнете онези, които останаха, малък остатък, който напусна домовете си, за да отидат да пеят и танцуват с ВАШЕТО разрешение да покажат на хората КОЙ Е Единственият ИЗБАВИТЕЛ и Единственият, Който може да задържи смъртта от идването при тях. Какъв пример да следвате! Как плаках от радост, когато видях подредените шерифи, как видяхме, че църквите уважават, че са на разстояние 6 фута, но въпреки това те бяха на колене и викаха за милост и покаяние на мястото, където живееха. ЯХУШУА, това са ТВОИТЕ деца. Ние не сме ВАШИ врагове.

О, Възлюбени ЯХУШУА ХА МАШИАХ, моля, нека нито едно от ТВОИТЕ деца да не изчезне. В цялата Библия във всичко, което аз прочетох, никога не видях нито праведните изоставени, нито техните потомци да просят хляб. Това не се случи, когато те наистина принадлежаха на AББА ЯХ и бяха в послушание, винаги имаше милост. Дори за синовете Израилеви, които следваха Моисей, ТИ накара вода да излезе от скалата. ТИ отвори Червено море и само враговете, които ги преследваха, се удавиха. Бихме могли да преброим колко чудеса.

О, Скъпоценна ИММАЯХ, ТИ беше вятърът, който ги охлаждаше в знойната пустиня, ТИ си ВСЕМОГЪЩИЯТ ВЯТЪР! ТИ си ТАЗИ, която възкреси Служението, което изглеждаше като че ли вероятно е умряло, когато те са разрушавали това, което ТИ си строила през всичките тези 26 години. Те мислеха, че са го унищожили, но ТИ отново го призова към живот, защото имаше човек, който се е родил за това време и този час и ТИ му даде Мъдрост, и ТИ го постави заедно с това, което си запазила в резерв. И сега го погледнете по-красиво и живо, в интернет няма нищо подобно. ТИ ми каза да не презирам малки начинания.

Вижте какво е направила ВАШАТА ръка и никой няма да посмее да каже, че една жена го е направила. Няма начин, няма как. Други дори не могат да предоставят 52 езика, но сега имат Хинди и двама души, които го говорят. В края на краищата, ние не сме само ние, ВИЕ ми дадохте избрана скрита група. О, ТАТКО, благодаря ТИ за тях. Видяхме толкова много чудеса. ЯХУШУА, благодаря ТИ за изгонването на гнилите плодове и благодаря ТИ, че пазиш и съхраняваш тези, които само продължават да отглеждат повече плодове на лозата, това всичко, което е хубав плод. ЯХУШУА, ние ТИ се покланяме. АББА ЯХ, ние знаем, че сатана не може да върви против ВАШАТА воля и ние искаме това на този ден 20-20 2020 година.

Току-що видяхме Супер Луна. Благодаря ВИ за този Месиански Еврейски младеж, когото аз бих искал да нарека син, надявам се, или някой друг ще успее да се свърже с него във Всемогъщия Вятър. Аз искам да го нарека син, искам той да знае истината. Това не е Името на Исус, а ИМЕТО ЯХУШУА. Искам той да знае истината, АББА ЯХ. ЯХУШУА, покланяме се на ТЕБ.