Prophecy 153, Sikia Ee Israeli Na Ulimwengu MIMI, YAHUVEH EL-SHADDAI, Nasema “Covid-19 Imetengenezwa Maabarani – Imehamisishwa na shetani!

Unabii 153

Sikia Ee Israeli Na Ulimwengu MIMI, YAHUVEH EL-SHADDAI, Nasema “Covid-19 Imetengenezwa Maabarani – Imehamisishwa na shetani!

Imezungumzwa katika Upako wa RUACH HA KODESH
Kupitia Mtume, Nabii Elisheva Eliyahu, 20 Aprili 2020
Kwa Kiebrania, “MIMI ni MUNGU”ni “ANI ELOHIM” (םיהולא ינא). Sasa haya yana uhusiano gani na Unabii huu 153? Mmoja wa wahudumu wetu aligundua uhusiano huu. Tukirejea kwenye thamani ya tarakimu ya kila herufi katika “ANI ELOHIM,” na kuyajumlisha pamoja, tunapata 153.
153= 1+50+10+1+30+6+5+10+40 ג”נק=ם+י+ה+ו+ל+א+י+נ+א
1 alef +50 nun +10 yud +1 alef +30 lamed +6 vav +5 hey +10 yud +40 mem=153

Yaani, thamani ya “MIMI NI MUNGU,” katika nambari za alfabeti za Kiebrania, ni 153.
* * * * * * *
Chini ni Unabii jinsi ilivyonenwa
– na “Ndimi Takatifu” za Nabii Elisheva, kama vile ROHO wa MUNGU Anatoa matamshi (Matendo ya Mitume 2: 3-4) ya ndimi za Mbinguni au za Kidunia (1 Wakorintho 13: 1. Yeye huongea kwa ndimi akileta Unabii (1 Wakorintho 14: 6).

Tunatumia Majina ya Kiebrania ya MUNGU:
Kama ilivyo katika alleluia (hallelu YAH) inamaanisha “sifu YAH,” YAH ni Jina Takatifu ya MUNGU: YAHUVEH au YAHWEH, MUNGU BABA; YAHUSHUA, MWANA wa PEKEE wa MUNGU – (HA MASHIACH inamaanisha MASIHI; ELOHIM inamaanisha MUNGU.). Ufunuo wa SH’KHINYAH GLORY – kama Jina la Kibinafsi ya RUACH HA KODESH (kwa Kiingereza “ROHO MTAKATIFU”) – pia imo kwenye tovuti hii. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} ni Kiebrania ya ‘MAKAO YA MUNGU, UWEPO wa MUNGU’

Isitoshe, ABBA YAH inamaanisha “BABA YAH” na IMMA YAH, “MAMA YAH.” Kwa Kiebrania, ROHO wa MUNGU Ana jinsia ya “KIKE”, na Anaonyeshwa kwa njia hii katika Unabii na nukuu ya Maandiko hapa chini. Marejeleo yote ya MUNGU imeandikwa kwa herufi kubwa.

Nukuu ya Maandiko ni KJV / NKJV au CJB isipokuwa imeonyeshwa vinginevyo.
* * * * * * *
Onyo la YAHUVEH Kabla ya Unabii
Nilikuonya kitambo Elisabeth [Elisheva], kutoita Huduma hii kwa jina la mwanamume au mwanamke. Hata kabla kuwepo na Huduma, Niliiweka ndani ya roho yako. Kwa kuwa hakuna lolote kwa haya lililofanyika kwa mkono wako. Hakuna lolote lililotoka kwenye kinywa chako.
Ilitoka kwenye Kinywa cha YAHUVEH Aliyeizalisha. Ilitoka kwenye Kinywa cha YAHUSHUA, MASIHI wako Aliyeizalisha. Ilitoka kwenye Kinywa cha RUACH HA KODESH, IMMAYAH wako Aliyeizalisha.
Kama ingekuwa tu kwa mkono wako, ingekuwa imefeli kitambo.
Ni kwa UPEPO wa SH’KHINYAH GLORY unaovuma kote duniani, UPEPO TAKATIFU WA UAMSHO. Sio kwa pumzi yako, au ingekuwa imefeli. “MIMI NDIYE BWANA MUNGU: Hilo ndilo JINA LANGU: na UTUKUFU WANGU Sitampa mwingine, wala Sitawapa sanamu sifa ZANGU” (Isaya 42:8)
(Unabii 105)
Katika mwezi wa Julai 2010, MUNGU YAHUVEH pia Alisema kuongezwe yafuatayo kuwaonya wanaokejeli:

Lakini waliwadhihaki Wajumbe wa MUNGU, na kuyadharau Maneno YAKE, na kuwacheka Manabii WAKE, hata ilipozidi Ghadhabu ya BWANA juu ya Watu WAKE, hata kusiwe na kuponya.” – 2 Mambo ya Nyakati 36:16
* * * * * * *

Unabii 153 Unaanza
Hii ilirekodiwa kupitia sauti. Huu ndio usajili.
[Ndimi za malaika za mwanamume anayemfunika kiroho kwa maombi] [Ndimi za malaika za Elisheva]

Je! Hamjui watoto WANGU? – kwamba Napenda na Ninathamini na Ninalinda kile unachofanya. Ndio, jina Kalebu bado liko katika ulimi, kwa sababu bado unapenda na bado unathamini na bado unahifadhi sehemu nzuri ambayo ilikuwa yeye wakati mmoja. Sitavuka mapenzi yake watoto WANGU. Nimewaonya juu ya haya.

Kile kilichotabiriwa kimelinganishwa na kutii. Je, wanatii masharti?

Je, Israeli ni nchi Takatifu? Ambapo wanaipanga gwaride kuu la mashoga! Na wanajivunia mbele ya uso YANGU?!

(Elisheva: Ah mpendwa!)
Ee Israeli, Ee Israeli, Ee Israeli! Unanikasirisha MIMI! Unanijaza MIMI na hasira! Unaisoma sehemu ya Torati… Una amri ya kukaa nyumbani hata chini ya tishio la kifo (haijawahi kuwa kama hivi hapo awali, haitakuwa tena), lakini unanijaza MIMI na GHADHABU! Kwa dhambi yako ya siri-ambayo unaifanya ndani ya nyumba ambazo umefungiwa ndani!

Ah unakumbuka siku za sabato! Unakumbuka [Kutabaruku], Hanukkah. Unakumbuka Sukkot. Ulikumbuka-wengine wenu-hata Purim LAKINI ULILEWA! Ulisherehekea kana kwamba ni Mardi Gras!

Ibada ilikuwa wapi?! Sifa ilikuwa wapi?! EE ISRAELI, EE ISRAELI UNANIJAZA MIMI YAHUVEH NA GHADHABU! CHUKI, HASIRA NA GHADHABU!

Nini? Unafikiri MIMI sina haki? Je! Umesahau Kora tayari? Baraka hizo ambazo Nilihifadhia Israeli, ilikuwa ni ya Israeli ambayo ingekuwa nchi Takatifu-ambao wangeniabudu na kunisifu MIMI na kujitenga na kuwa mfano kwa dunia nzima-na bila kuaibika.

Una kiburi kuwa unaweza kunukuu Torati, una kiburi kwamba unaweza hata kunukuu Tanakh. Wengi wenu mnaweza. Mna kiburi kuwa mnajitenga… na kuvaa kippa juu, vichwani mwenu ambayo Sikuwahi kuamuru. Inawaweka kando.

Kama nyeusi na nyeupe! Ah nyinyi cabal, MNAFAHAMU JINSI NINAVYO WACHUKIA!
Je! Haufikirii kuwa Naona ni nani anayesababisha haya yote? Haufikiri najua? MIMI YAHUVEH, MIMI BABA WA VIUMBE!

Je! Unafikiri Macho YANGU yamepofuka kwa sababu imekuwa maelfu ya miaka? Je! Unafikiri MIMI YAHUVEH Nimekuwa kiziwi kwa sababu imekuwa maelfu ya miaka? UNAFIKIRI MKONO WANGU NI MFUPI SANA – kwamba siwezi kukupa nidhamu kwa njia ambayo nidhamu haijawahi kupewa? Huo utakuwa ‘Wakati wa Taabu yake Yakobo’

[Hiyo ni] kama Mkono WANGU sio mfupi sana kukukumbatia sasa, kama vile Macho YANGU hayapunguki sana kwamba Sitakuangalia kwa upendo sasa. Mikono YANGU YATAMANI kukushikilia tena kama Nilivyomshikilia Ibrahimu, Isaka na Yakobo-kama Nilivyomshikilia MWANA WANGU NIMPENDAYE, MWANA WANGU WA PEKEE YAHUSHUA MASIHI. Ninamshika YEYE hata hivi sasa-Ninapozungumza Neno hili kutoka kwa Elisheva Eliyahu (kwa wakati, tena, anapoomba juu ya somo tofauti kabisa na hakutarajia Neno hili).

Ee Israeli, acha Kunijaza MIMI na GHADHABU. Acha Kuniuliza kwa nini kifo kimekuja-ndani ya nyumba-mnapodai Zaburi 91. Je! Wewe ni MTIIFU kwa Zaburi 91?! Au unaaibishwa na JINA LA YAHUVEH?!

Jibu swali hili!

Mbona wale wanaotangaza kuwa waumini WANGU na ni waumini, na wanajiita Wayahudi wa Kimasihi-walipandikizwa kwenye MZABIBU YAHUSHUA, AMBAYE ni MASIHI-mbona wanaogopa kuliita JINA, “YAHUSHUA” (עושוהי)? Na kuthubutu kusema jina “Yeshua” (עושי)? Sitamki JINA LAKE, “Y-E-S-H-U-A” (עושי).

Nimesema mara kwa mara kupitia Mtume na Nabii huyu. Nimeonya tena na tena na bado hawasikia! Hata wale wanaotangaza “Ninajua Kiebrania! – na watakubali hata JINA inamaanisha “YAH AOKOA”!

Liko wapi JINA LANGU kwa jina Y-E-S-H-U-A (עושי)?! JINA la MWANANGU limeifuata JINA LANGU, YAH (הי)! Je! Si YAHUSHUA (עושוהי) Alisema kwamba Angeweza tu kufanya miujiza ambayo Alikuwa Ameona BABA YAKE Akifanya? Alifuata tu mfano wa BABA YAKE!

BILA SHAKA hudhani kwamba ni Yosefu?! Alisema BABA wa MBINGUNI, MIMI NIKO AMBAYE NIKO! YAHUSHUA MASIHI Alisema, “MIMI NIKO AMBAYE NIKO”!

Ee Israeli, Nakulilia. Nilimfanya YAHUSHUA MASIHI, MWANANGU WA PEKEE Apitie kizazi cha damu cha Daudi. Na kwa hilo litendeke Nililazimika kukuokoa na Nilimtumia Esta kufanya hivyo-ambaye ungemwita ‘mwanamke tu.’

Hata sasa unamdhihaki na unasema, “Ah sikumkubali kwenye kilabu cha manabii. Yeye sio Nabii anayejulikana. Yeye ni mwanamke tu.”

Na bado kwa miaka 26 Nimeipiga kelele na Nimeipiga kelele wazi. Huyu sio mwanamke tu. Anaweza kusikia kutoka Mbinguni.

Nimewatuma malaika kwa ziara. Niliwaleta waombezi wa sala ambao sio wa kufananishwa. Wanaitwa “YAHUSHUA’s demon stompers (Wakanyaga pepo wa YAHUSHUA),” kwa sababu wao HUKANYANGA kazi za kuzimu na uovu! Wanaifichua!

Huduma hii ni Huduma inayohifadhi maagizo. Huduma hii inashurutisha Utakatifu kwa sababu MIMI YAHUVEH NI MUNGU wa Utakatifu. MIMI ni MUNGU [AMBAYE] –SITAWAHI kubali dhambi kuingia MBINGUNI! Kuwa wewe Mtakatifu kama MIMI Nilivyo MTAKATIFU!

Na acha kusema kuwa unaishi wakati wa neema nyinyi Wayahudi wa Kimasihi! NEEMA yako Alitundikwa msalabani! Je! Ulikubali MWANANGU YAHUSHUA MASIHI na DAMU ambayo Ilimgharimu?

Hata Nguvu ya Maisha YAKE ilichukuliwa. Na Aliwekwa kaburini na Akafufuka tena kutoka kwa wafu mbele ya mashahidi-na Akatembea dunia hii na Alifanya miujiza zaidi ulimwenguni kote katika siku hizo 40 mbele ya mashahidi. Ndipo Akarudi Mbinguni lakini Akasema,’Ninakoenda, utaenda pia-wale ambao hunifuata MIMI na kunitii.’

YEYE Hakulilia wale ambao walikuwa makafiri, wapagani, kwa mafarisayo na kusema, “Njoo! Ninyi nyote mnakaribishwa! Haijalishi ikiwa wewe ni Mtakatifu. Nilikulipia GHARAMA yako. Nilisulubiwa msalabani. Haijalishi ikiwa unaichukua kwa urahisi au la. Haijalishi ikiwa unasema au husemi,’Umenilipia gharama. Ulisulubiwa kwa ajili yangu. Najua bila kumwaga damu hakuna msamaha wa dhambi, lakini uliilipa gharama hiyo. Ulikuwa dhambi kwangu. Sasa naweza kwenda kutenda dhambi ninavyotaka! – na sitaenda kuzimu kwa kuwa hata wewe uliniendea kuzimu.”

Enyi wapumbavu, wahubiri wapumbavu. Nitafanya mwajibike zaidi kwa kutosema ukweli ambao Nimempa Elisheva Eliyahu na Huduma hii. Nitahakikisha umewajibika zaidi.

Je! Unanisikia?

Unakumbuka wimbo “A Citizen in hell [Raia wa Kuzimu]”? Unamkumbuka yule mtu aliyetenda dhambi? Nilimpa wimbo huo Elisheva Eliyahu- (“A Citizen in Hell [Raia wa Kuzimu],”mhubiri aliyeanguka ambaye hakuwahi kurudi kwenye wokovu wa YULE ambaye yeye [Elisheva] wakati mmoja alimwita “Yesu Kristo” na sasa anajua JINA ya kweli ya YAHUSHUA MASIHI).

Hiyo ilikuwa dhambi yake. Alihubiri neema. Alihubiri huruma, lakini akahubiri, “Usijali kuhusu toba. MUUMBA Anajua kuwa hakuna mtu kamili. Kwa hivyo endelea na dhambi. Usijali kuhusu kuomba msamaha kwa huzuni na machozi.”

NINAZUNGUMZA NA WEWE EE ISRAELI! -na pia ulimwengu wote.
Hiyo sio injili, [ambayo ni] kwamba DAMU ya YAHUSHUA MASIHI ilikuja kwa gharama kubwa: Alitoka kwenye Kiti cha Enzi kama MUUMBA hadi ndani ya Mwili wa Nyama; Alitoka kwenye Kiti cha Enzi kama MUUMBA MSAIDIZI – hadi kwa Msalaba kusulubiwa na kukejeliwa (na wewe Ee Israeli haukuweza kuchukua maneno “MFALME WA ISRAELI”) – kwa ukweli ni kwamba YEYE ni MFALME WA [MBINGU na] HII DUNIA pamoja na yote iliyomo.

Wewe Ee Israeli na nyinyi wahubiri walioanguka, ikiwa hautubu na kusujudu-na nyinyi WATENDA DHAMBI mnaosikiliza sasa, ambao hujiita Wakristo na kwenda kanisani kila Jumapili, hauna usadikisho kwa sababu mhubiri ambaye amesimama nyuma ya mimbari ni CHUKIZO KWANGU!NA ANAISHI KWA CHUKIZO! Na hathubutu kufunza ukweli wa toba!

Unataka kujua ni kwa nini [kuna] tauni hili ambalo hutembea gizani ambalo halijaonekana-ILIOTENGENEZWA MAABARANI! Ah, wanaweza kuyakataa yote wanavyotaka lakini Nimeona na Najua kile kinachowekewa ulimwengu huu wakati chanjo hiyo itakapokuja.

Ah, lakini watoto WANGU, wapendwa WANGU, wapendwa WANGU, wapendwa WANGU wanaoabudu kweli YAHUSHUA MASIHI kwa roho na kwa ukweli, hautachukua chanjo hiyo. Akili yako haitadhibitiwa na satelaiti yoyote.

Wanachofikiria kuwa wanayo, Nitabadilisha kila kitu; Nitafanya wajute, na wale wahubiri walioanguka-ikiwa hawatubu na kukubali: Kwa wokovu LAZIMA ije toba. Kukiri ni sawa na toba.

Toba ni wokovu, lakini lazima uendelee kutembea katika Utakatifu. Lazima uwe tayari kutengwa. Lazima uwe tayari kutokuwa tena wa ulimwengu huu, ingawa upo katika ulimwengu huu.

Uko tayari kufanya hivyo? Ee Israeli, kitabu hicho tayari kimeandikwa. ‘Wakati wa Taabu yake Yakobu’ imo juu yako na utazidi kuwa mbaya.

Gwaride zenu za kiburi cha mashoga, zinaendelea kuwa kubwa na kubwa na inastahili kuwa kubwa zaidi. Udhibiti unanikataza kwenda mbali zaidi, udhibiti ambao kwa kweli unaamriwa na malaika walioanguka wanaojaribu kuwanyamazisha Manabii WANGU wa kweli na Mitume.

Subiri na uone Nitakachofanya siku yenu ya maadhimisho, ya CHUKIZO! Chukizo juu ya chukizo juu ya chukizo!

MIMI YAHUVEH na MIMI YAHUSHUA MASIHI na MIMI RUACH HA KODESH, SISI WAUMBA -WASAIDIZI, Tumekataa kuomba msamaha kwa Sodoma na Gomora na miji ile saba iliyoangamizwa wakati uo huo.

Je! Unaona kinachoendelea katika ulimwengu huu hivi sasa?

Je! Unatambua kuwa hata pigo la nzige limekuja? Je! Kuna yeyote hata anasikiliza kile kinachotokea barani Afrika, mjini Nairobi? Je! Unatambua kuwa mayai yalitagwa ili nzige wabaya sana waje?

Je! Unaelewa mbu wa GMO watafanya zaidi ya kukuuma tu?

Je! Unaelewa huu ndio uvumbuzi ambao hutoka kuzimu? Kutoka kwa mdomo wa shetani-anazungumza siri na wale walioanguka: wale ambao hujiita wasomi wa ulimwengu huu na sitataja majina yao; wale ambao ni mabilionea wa ulimwengu huu na sitataja majina yao.

[Kicheko] Wanadhani wao ni mungu. Wanafikiria kwamba wanatawala dunia hii. Wanacheka ulimwengu sasa, kwani kile kilichowekwa kwenye sinema nyingi [infanyika] na watu wakazitazama-na wakapanga akili zao – na vituo vya habari, ambao sio kitu zaidi ya vikaragosi, na wale wanaokataa kusema maneno wameuawa.

Walikufa bila kutarajia au waliachishwa kazi tu, au waliugua sana na kushindwa kuongea tena, au akili zao zilikuwa chini ya usimamizi wa kitu mbaya sana kuliko mpango wowote wa MK Ultra. Je! Unaangalia vituo vya habari na unaiona kwenye RUNINGA zenu, kwenye monita zenu, kwenye simu zenu?

Huwezi hata kugundua ni wangapi ni roboti na ni wangapi ni pachisha. Hauelewi hata mabilioni ya malaika walioanguka ambao wanaweza kuchukua mfano wa mwanadamu. Wakati ilisema theluthi moja (Ufunuo wa Yohana 12: 3), huwezi hata kuwaza idadi ya mabilioni ya malaika walioanguka ambao wanataka kuharibu binadamu- duniani humu-ambayo iliundwa katika mfano WANGU, kwenye mfano ya WAUMBA, katika mfano wa RUACH HA KODESH.

Ni mfano wa NANI unadhani Hawa aliumbiwa? Ninamwambia -kwa miaka saba ya utafiti-kuweza kuithibitisha, lakini Wayahudi tayari wanajua neno “RUACH HA KODESH” ni nini. Hawashangai. Wao ni waoga na waliiruhusu itoke kinywani mwao.

Ee Israeli, Ninatamani urudi. Nakutamani. Nilikuoa na Nikakutalaki, lakini Nilikuambia Sijakata tamaa. Kuna mabaki. Kuna bi harusi huko Israeli. Kuna bi harusi huko Misri.

Kuna Bibi wa YAHUSHUA MASIHI. Kuna bi harusi-Nazungumzia juu ya Bibi wa YAHUSHUA MASIHI ambao wamejificha, wamelindwa-ambao wananitii MIMI YAHUVEH, YAHUSHUA MASIHI – na kujazwa na RUACH HA KODESH kufurika.

Kuna bi harusi huko Israeli wa YAHUSHUA MASIHI, na kile ambacho ni CHAKE ni CHANGU Nimesema kuna bi harusi aliyejificha Gaza. Kuna bi harusi aliyejificha Irani. Kuna mabaki tu. Kuna mabaki tu ya Bibi Wa YAHUSHUA MASIHI.

Enyi Wanangu… Je! Unataka kujua ikiwa wewe ni Bibi wa YAHUSHUA MASIHI? Je! Unataka kujua ikiwa Anakuja kukuchukua kabla ya ‘Wakati wa Taabu yake Yakobo’ unaoitwa Dhiki Kuu?

Utakuwa na hamu ya kupiga magoti yako hivi sasa na kusema, “Ee YAHUSHUA MASIHI, nihesabu kwa wanaostahili kuitwa Bibi YAKO. Usiniache hapa-wakati huu wa huzuni kubwa wa Yakobo wakati damu itafika hadi juu ya miguu ya farasi” (Ufunuo wa Yohana 14:12).

Damu itatiririka kote Israeli!

Wanafikiria, “Kwa sababu tunaweza kuchukua maji ya bahari na kuibadilisha kuwa maji asili, hatuta kuwa na kiu. Kitabu cha Ufunuo hakiwezi kutimia.”

Nina mshangao kwenu! Damu itakuwa kwenye maji! Ee Israeli, hakutakuwa na huruma zaidi kwako wakati haya yataanza-hadi utakapoita,’Abarikiwe yeye anayekuja katika jina la YAHUSHUA MASIHI, BWANA wetu! (Zaburi 118:26; Mathayo 23:39), ‘MWANA WA PEKEE WA YAHUVEH MUUMBA MSAIDIZI, NENO LILILOFANYWA KUWA NYAMA!
Ee Israeli, Ee Israeli, sujudu mbele YANGU. Niliweka mwezi mpevu sana angani. Nilikuwa na mmoja wa vijana WANGU, kijana, kulia na kukuonya-na video iko kwenye idhaa zote za YouTube, mitandao ya kijamii-ambapo nyuma yake ilikuwa mwezi mpevu mkubwa sana ambao haujawahi kuonekana katika utukufu kama huo.

Ni bora kwako wewe uombe hauko hapa na umehesabiwa kama Bibi wa YAHUSHUA MASIHI (Luka 21: 35-36). Kwa maana wakati mwezi huo unageuka kuwa nyekundu kama damu (Yoeli 2:31; Matendo ya Mitume 2:20; Ufunuo wa Yohana 6:12), na hii ni ishara ya yale ambayo umeona, ole, ole, ole, ole kwa ulimwengu huu.

OLE! Ole, ole, ole… Ninakulilia.

Ni Machozi ya NANI unafikiri yalimwagika kutoka kwa macho ya YAHUSHUA MASIHI kwenye Bustani ya Gethsemane? Kwa maana ilikuwa ni YANGU MIMI YAHUVEH-ilikuwa machozi ya RUACH HA KODESH – pamoja na ya YAHUSHUA.

Machozi ya DAMU yalitiririka. Nilimwonyesha Elisheva Eliyahu maono ya wazi: jinsi YAHUSHUA Alivyotoka kwenye Kiti cha Enzi na hata Mbingu kabla ya kuja duniani, Alilia machozi ya DAMU kwa ajili ya ulimwengu huu.

Nilikupa chaguo la bure. Kila mtu, ambaye ni mwanadamu, alikuwa na chaguo huru. Je! Wangenihudumia? Je! Wangeniabudu? Yote ilianza Mbinguni na ulifanya uchaguzi wako hapo kama roho wakati shetani [mshtaki] aliinuka na kusema, “Nitajitangaza sasa kuwa MUUMBA. Nitaimbiwa nyimbo zote za ibada. Nitapewa ibada zote.”

Nami Nikawapa roho zote duniani chaguo: Utamfuata nani? Utasimama kwenye vita gani? Kwa hakika kama ilivyofananishwa na Musa kwamba wale ambao wako upande wa YAHUVEH aliyemtumikia,’Nenda upande huu,’ na wale ambao wanataka kuwa katika uasi kama Kora,’Nenda upande mwingine’ (tazama Hesabu 16)

Hivi ndivyo Nilivyofanya Mbinguni. Kila kitu kinachofanywa sasa, Nakupa chaguo tena: Uko upande wa nani?

Ninayafunga makanisa. Serikali zinafikiria ni wazo lao kwa motisha zao wenyewe. Mimi, YAHUVEH, Ninafunga makanisa. Yamechafuliwa sana! Wamefisidika! Wao ni chukizo! Neno “Amalek” (Kutoka 17:16) limeandikwa kwenye milango yao! Hakuna tena yule MUNGU MUUMBA, ule UWEPO wa MASIHI, unaopatikana hapo.

Ni wachache sana na wengineo mbali kati yao.

Unahitaji uhusiano wako mwenyewe, uhusiano wako mwenyewe wa upendo, utiifu kwa WAUMBA wako WATAKATIFU: MIMI YAHUVEH, MIMI YAHUSHUA MASIHI na RUACH HA KODESH, ROHO MTAKATIFU! Acha kutegemea wengine.

Ulifanya uamuzi wako mwenyewe Mbinguni kabla hujazaliwa hapa duniani-kama vile Nilivyomwambia Yeremia, “Nilikujua kabla hujaumbwa kwenye tumbo la mama yako” (Yeremia 1: 5), pia Nasema kwa kila mtu anayesikia ujumbe huu.

Nilikujua kabla hujaumbwa kwenye tumbo la mama yako. Nilijua ni upande gani utachukua wakati ulizaliwa katika ulimwengu huu wa uovu. Nilijua ikiwa utakubali MWANANGU YAHUSHUA MASIHI-na hata kabla ya msingi wa dunia hii kutengenezwa, kulikuwa na Kitabu cha Uzima cha MWANAKONDOO ambapo majina yameandikwa.

Ndio maana Maandiko yanasema nyote mnatimiza wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka (Wafilipi 2:12).

Kila siku unapoamka, umefanya chaguo gani? Je! Uliamua kuishi kwa dhambi kwa kusudi na kuwa chukizo KWANGU? Na kuyachukua Maandiko YANGU na kunirushia kwenye Uso YANGU? Au uliamua kucheza mchezo wa mnafiki, wa mfarisayo, “Fanya kile ninachosema lakini usifanye kama mimi” (ona Mathayo 23: 2-15)? Au uliamua, “Hakuna MUNGU wa kujibu. Hakuna Mbingu. Hakuna kuzimu. Kwa hivyo naweza kutenda dhambi ninavyotaka.”

Wakati mpinga kristo atakapokuja-atakuja na atasema, “Hakuna kitu kama dhambi. Fanya chochote unachotaka kinachokufurahisha-hata ikiwa ni kuua familia yako.”

Ninawakujia Bibi harusi WANGU— MIMI YAHUSHUA MASIHI Ninawakujia Bibi harusi— jinsi ulimwengu huu, unavyoona, inakuwa mbaya zaidi, ndivyo WANANGU hulia zaidi, ambao sio Bibi tu bali ni Wageni (ambao watakuwa kwenye Karamu ya Harusi ya MWANAKONDOO) hulia.

Ninawasikia wakilia. Nasikia [na kuwaona] wakitazama pande zote na kuona vitu na kusikia vitu ambavyo hawakufikiria wataona au kusikia, lakini Nilikuonya kupitia Unabii ambao Elisheva alitoa.
Na Nilikuambia uangalie sinema (tayari wanakuambia mapema kupanga akili yako, ili usishangae utakapoona mambo haya yakija juu yako, na jinsi ulivyohisi ukiangalia sinema, hofu uliyohisi wakati unaangalia sinema hizo, ndio hata ya virusi ambayo imeenea kote ulimwenguni— fikiria jinsi ulivyohisi wakati huo ulipoona sinema za mazimwi na michezo ya mazimwi, fikiria jinsi unavyohisi unapocheza michezo hiyo na kutazama sinema hizo— ndivyo utakavyotenda wakati huo), lakini wale ambao wamechukua unabii kwa umakini, Niliompa Elisheva Eliyahu, watajua nini cha kufanya.
Watajua kumlilia nani. Katika Unabii [21, na] Gabrieli, “Get Ready for a Shout,” tayari Nilitabiri. Nilitabiri mara mbili. Moja kwenye video ya zamani. Moja kwenye video mpya.

Video mpya hata haipo kwenye kituo chako Elisheva. Unahitaji kuiweka tena kwenye kituo mpya kwa sababu Nitakuambia jambo: Wakati chanjo mbaya zaidi ya yote itakapokuja na boriti ya satelaiti inafuatilia kitu chochote kisicho na waya kichwani, watu hawataweza kujisimamia wenyewe kimawazo, kimatendo. Na pamoja na hiyo kutakuwa na kile ambacho kitasababisha watu kufa na kufufuka tena na wataitwa kile unachoiita ‘mazimwi’.

Sisemi haya ili kukutisha. Ninasema hivyo kwa sababu wale wanaojua Maandiko Takatifu wanajua Ninawalinda wale ambao ni WANGU.

Soma Zaburi 91 tena. Kitabu cha Zaburi kimejaa unabii na kimejaa ahadi na JINA ya MWANANGU YAHUSHUA ipo – kutoka Mwanzo hadi Ufunuo wa Yohana – wakati wowote unapoona neno “kombolewa” au neno “okolewa,” weka JINA la MWANANGU YAHUSHUA,”YAH AOKOA,” badala yake.

Amekuwa hapo wakati wote-YAHUSHUA MASIHI Alikuja katika mfumo wa MWAMBA. Maji ya Uzima yalitiririka ili watoto wa Israeli wasife kiu. Moshe, ambaye unamwita Musa, hakujua wakati alipiga huo MWAMBA (Kutoka 17: 6) – ndio maana YAHUSHUA MASIHI katika siku zijazo Angepigwa Usoni.

Unaona. Torati ni kielelezo! Historia ya yale ambayo yajayo! Tayari Nimewaonya na tayari Nimewatayarisha wale ambao watasikiliza na wale watakaotii.

Sitarajii ukamilifu-unaweza tu kufanikisha hilo kupitia JINA na DAMU ya YAHUSHUA MASIHI-lakini Ninatarajia kwako kutubu dhambi zako, na kutorudia tena na tena na kutarajia “Ah, mimi nitasamehewa tu tena.”

Huzuni upo wapi katika hayo?!

Omba YAHUSHUA MASIHI msamaha. Kimbilia Mikono YAKE kabla wakati mbaya wa huzuni kuu kuanza, tayari imeanza (Mathayo 24)!

Nzige ilikuwa ishara yako. Njaa ya watu wanaokufa ulimwenguni kote-kwa sababu tumbo lako limejazwa, [hamjagundua] – ni wangapi wamekufa kwa sababu ya njaa! Nzige hula chakula, walitaga mayai yao – kwa mabilioni-walipeperuka, na ni nzige tofauti kama ambao hujawahi kuona (inaelezea Ufunuo wa Yohana 9).

Nakuonya juu ya nzige kwenye Kitabu cha Ufunuo (Ufunuo wa Yohana 6: 6; 9)

Nakuonya juu ya njaa (Ufunuo wa Yohana 6: 6, 8) – kwenye kuonyesha kimbele (Mwanzo 41:57; 2 Waf 6: 24-30; Maombolezo 4: 9-10).

Nilikuonya wakati Sulemani aliletewa mtoto na mama hao wawili walipigana ni nani aliyekuwa mama wa mtoto huyo (1 Wafalme 3: 16-28) -kwa sababu wangemla usiku huo (linganisha 2 Wafalme 6:29; ona Kumbukumbu la Torati 12:31; 1 Wafalme 11: 5-10).

Nilirudia kitu kile kile katika Kitabu cha Ufunuo (6: 5-11; 9:21; 17: 6; 18: 8; linganisha Mambo ya Walawi 26:26, 29-30; Kumbukumbu la Torati 28:53-57).

Akina mama watakula watoto wao (Kumbukumbu la Torati 12: 30-31; 28:53; Mambo ya Walawi 26:29). Je! Unafikiria inamaanisha nini wakati akina mama sasa, wanaoitwa mashuhuri, sasa wanakaanga plasenta yao? Na wanadai jinsi ilivyo “lishe bora,” na “hiyo ndio iliyompa mtoto chakula.”

Nao huila, na sasa hata madaktari watampa mama, “Je! Unataka plasenta yako ili uweze kuipeleka nyumbani kula? Je! Ungeipenda katika mfano wa dawa?
Nyinyi wala-watu. Ninazungumza na wala-watu wa ulimwengu huu. Unajua wewe ni nani. Unajua umefanya nini kwa watoto.

Mnajua, nyinyi wanyonya-damu. Nyinyi sio sinema tena, sivyo? Mnaiweka kwenye sinema kwanza kuandaa watu na wanafikiria ni sinema tu. Na sasa wakati unathibitisha kuwa ni ukweli wa ‘hellywood’ yote-na Nimesema kuzimu!

Hollywood mtaangamia! Waigizaji, nyinyi, wa kiume na wakike, mtaangamia! Wachache wenu watakuwepo tena! Mmeumbwa moja kwa moja kutoka kuzimu! Mliuza roho zenu kwa mikataba ya umaarufu na utajiri ili majina yenu yangejulikana-kuzimu iliandika. Wanawatarajia.

Sasa mpo kwenye kifungo. Ni wangapi kati yenu ambao mmepiga magoti na kutubu?

Ah!! Mnafikiria kuwa [kwa kejeli] tayari mnayo – tiba? Ah!! Mna hiyo, jibu!

Mnaenda kujificha kwenye handaki zenu chini ya ardhi, KAMA BILL GATES ALIVYOFANYA! Ah!! Nina habari kwako WEWE Bw. Gates na nyinyi wote MABILIONEA kama yeye, ambao mlihusika na yale yajayo-na mnafikiria mtaiangamiza dunia ili msiweze kuona mwanadamu mwingine aliyetengenezwa katika Mfano wa MUUMBA?

Na Donald J. Trump, nilimpa Elisheva Eliyahu Unabii wa kwako. HAIKUWA MARK TAYLOR! Yeye hata sio Nabii! Je! Hamjui hata Nabii ni nini?

Nilitabiri kwamba atashinda uchaguzi huo, Donald J. Trump, kupitia huyu Nabii anayezungumza sasa-na imethibitishwa katika muundo wa video; mtu yeyote anaweza kuona-na hata jinsi uchaguzi ungekuwa wa karibu sana. Nilitabiri hayo na jinsi atakavyotumia [nguvu yake kama Rais] kama mpira wa maji wa kuzima moto na kuiosha damu kutoka kwenye White House.

Ameokoa maisha ya mamilioni ya watoto. Amesimamisha ulanguzi wa watoto-amewatishia wale ambao anajua wamefanya mambo haya na kusema, “Aidha utashtakiwa kwa kile umefanya na kwenda jela, au utastaafu tu bila kutarajia.”

Ninaambia Manabii WANGU siri ZANGU. Umezungukwa na – wewe Donald J. Trump- [na umezingirwa] na maovu. Ni wangapi wanaweza kuaminiwa kwa kweli? Unaamini tu maneno wanayosema. Niruhusu MIMI kuongea ukweli kwako.

Omba kila mtu kuwa kweli Nitakuja kwake. Omba kwamba atapata ziara ya YAHUSHUA MASIHI.

Kwa uhakika kama vile Nilivyomtuma YAHUSHUA kwake Elisheva, kwa uhakika ndivyo itakavyomtuma YAHUSHUA kwako, Donald J. Trump, lakini unawajibika kutii na inamaanisha lazima uwasimamishe kazi wengi unaofikiria sasa unaweza kuamini.

Nimekuonya. Nilikuonya juu ya mawimbi ya hewani katika Unabii za zamani. Nilikuonya juu ya hewa unayopumua. Nilikuonya juu ya chakula uliyokula. Nilikuonya juu ya maji uliyokunywa. Nilikuonya hata juu ya mavazi unayovaa. Nilikuonya juu ya chanjo zijazo. NIMEKUONYA kupitia Unabii!

Nilikuonya: Watoto watamilikiwa na majimbo. Haki za mzazi zingechukuliwa. Nilikuonya na kukuambia utoe watoto wako nje ya pango za mpinga- kristo, shule za umma! Nimeruhusu zote kufungwa lakini wakati zimefungwa, maovu yanaendelea nyuma ya pazia!

Na kwa hivyo, Ninawaambia wale ambao Nitazungumza nao kwa fumbo, na ndio hii. Wale ambao wana uhusiano wowote na 5G, jua haya: Kwa kila mnara ambao umeweka, neno litatoka. Kwa maana unajua kuwa ni zaidi ya “mtandao wa haraka” tu (watu walilia,”Mtandao wetu ni mwepesi mno!)
Ibilisi alisema, “Ninalo jibu! Na pia najua jinsi ya kuondoa wakaaji wa dunia pia!), lakini hamkusikiliza.

Niliwaonya kupitia Elisheva-janga litakuja. Niliwaonya mwandae mifuko yenu ya kukimbia.

Unaona. Ninawaambia siri ZANGU Manabii WANGU wa UKWELI! Ambao wana uthibitisho kwa kila Unabii! Sio mtu ambaye huja tu mtandaoni na kusema, “Ah, mimi ni Nabii na nilikuwa na ndoto jana usiku! Uthibitisho wako uko wapi? Kwa nini usiulize ushahidi?

Haya ndiyo maneno Ninayo ya kusema. Mimi ni ABBA YAHUVEH.

MIMI NDIYE BABA MUUMBA WA KILA KITU KILICHOMO, KILA KITU KILICHOKUWA NA KILE KITAKACHOKUWA na MWANANGU YAHUSHUA MASIHI ni MWANA WANGU WA PEKEE, MUUMBA-MSAIDIZI, ALIYEKUWA NENO ILIOFANYWA KUWA NYAMA, MASIHI WA PEKEE! JINA la pekee – ambalo mtu yeyote anaweza kuokolewa! Na [kwa] njia ya pekee ambayo Nitajibu maombi yao-ni kupitia JINA LAKE na kupitia DAMU YAKE!

Na RUACH HA KODESH ni ROHO MTAKATIFU na YEYE NDIYE MFANO ambao Hawa aliumbiwa. ‘Njoo na tufanya mtu kwa mfano WETU’ (Mwanzo 1:26).

Na haya yananileta kwenye hatua ya mwisho. Nitafanya kila mtu alipe, yeyote aliyemwita YAHUSHUA ‘mwana wa mtu.’ Iliitwa ubinadamu. Mariamu alikuwa mama WAKE wa kuzaliwa. MAMA WAKE WA MBINGUNI NDIYE Aliyemweka tumboni mwake.

Je! Huwezi kuona tofauti? Ni kwa mfano wa NANI unafikiri mwanamke alitengenezwa?

Na Nina jambo lingine la kusema kwenu nyinyi ambao mnafikiria mnaweza kubadilisha jinsia yako tu. Ingawa Nilikuumba kuwa mwanamume na kukupa vifaa vyote vya ngono ili kuthibitisha hilo, pamoja na DNA, na homoni na nyinyi wanawake ambao mnasema, “Nataka kuwa mwanamume,” Nina siri ya kuwaambia.

Utaonekana mbele ya BABA MUUMBA katika jinsia ambayo Niliamuru kwamba ungekuwa kutoka wakati ule ambao uliingizwa ndani kama yai tumboni mwa mama huyo. Hautadanganya Mbinguni. Basi tubu wakati huu kama bado waweza. Kwa maana haudanganyi Mbinguni.

Unaweza kudanganya dunia, unaweza kujidanganya, lakini haudanganyi MUUMBA wako.

Ninaambia ulimwengu huu tubuni.

Kwa kuwa ‘Wakati wa Taabu yake Yakobo’ tayari imeanza. Nilituma nzige kama ishara. Uliipuuza. Moto huko Australia. Uliipuuza. Nilituma ishara nyingi ulimwenguni kote. Ulichagua kupuuza.

Uliamua kuamini, kama vile Donald J Trump anavyosema, “habari bandia.” Kwa nini? Kwa sababu shetani ndiye baba ya waongo wote.

Ninakupa nafasi sasa.

Anguka kwenye magoti yako kwa huzuni kubwa, na kulia sana; kukiri dhambi zako mbele ya YAHUSHUA MASIHI; Nami Nitakuwa mwaminifu na Nitakusamehe-na Nitasikia sala zako na Nitaiponya ardhi yenu!

Kiongozi wa Paraguay-kunaye yeyote aliyejijaribu kusikiliza sala zake?! Kwa nini hiyo haikuwa kwenye habari zote za kitaifa [vituoni]?! Yeye ni mwana WANGU. Hakuona haya! Anajua kulia kwa jina la “Yesu Kristo” (kwa kuwa hajui Jina la Kiebrania), lakini alinukuu Maandiko!
Ni RUACH HA KODESH, ROHO MTAKATIFU MPENDWA AMBAYE Aliiweka moyoni mwake-na hiyo pia inalenga mtu yeyote ambaye alifanya hivi. Kila mmoja wenu anajua haya! Wale ambao hawaaibishwi-na UTATU MTAKATIFU MIMI ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA MASIHI (Anayeitwa “Yesu Kristo”) na RUACH HA KODESH ROHO MTAKATIFU-na wameonya, (ingawa watu wana vidole vyao masikioni mwao na wanakataa kusikiliza!), ujue tu kwamba Mbinguni ilisikia. Na thawabu zitakufuata Mbinguni ikiwa utaendelea kwenye njia hiyo.

Na Ee Israeli, tubu. Tubuni! Je! Utafanya nini wakati Siku ya Upatanisho itakapofika? Haipo mbali sasa. Ifuatayo Shavu’ot [Pentekoste] itakuja.

Utafanya nini? Utafanya nini? Lo, najua! [Kwa kejeli] Unayo jibu!

Utafunga siku hiyo – siku moja. Nawe utasoma Torati! Tayari maandiko yako yamewekwa alama. Na siku inayofuata utaishi kama unaishi kuzimu tena. Wewe ni ‘farisayo.’

Je! Unanisikia? Nyinyi marabi mtajibu, nyinyi wachungaji mtajibu-kwangu MIMI YAHUVEH-kwani badala ya kulisha kondoo, uliwaweka njaa kutoka kwa ukweli. Huduma hii inafundisha ukweli; walindaji wa amri tu [hufanya hivyo] – soma kitabu cha Ufunuo na mwanamke jangwani (Ufunuo wa Yohana 12) – Huduma hii iko hivi, ambao hawaogopi kusema, “Lazima uwe walindaji wa amri, sio wanaovunja amri” (ona Ufunuo wa Yohana 12:17).

MIMI, YAHUVEH, Niliiandika Sheria kwa Kidole CHANGU cha Moto (Kutoka 31:18; Kutoka 34: 1; Kumbukumbu la Torati 9:10; 10: 2-4) – MIMI YAHUVEH Niliwapa Vidonge vya Jiwe na jiwe hilo lilitoka kwenye Kiti CHANGU cha Enzi (Kutoka 24:10, 12-13; Ezekieli 1:22, 26-28).

Ee Israeli, MIMI MUUMBA wako Nakuuliza hivi.

Unasema kwamba unahudumia MUNGU wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Wao Walitii. Je! Unaweza kusema kuwa unatii? Je! Unaweza kusema kuwa wewe ni mfano kwa ulimwengu wa Utakatifu?

Nyinyi viongozi, MIMI Nitafanya mwajibike kwa kuchukua Isaya 53 na kuifurukuta katika maana nyingine yake – au kuipuuza tu, mkijua ya kwamba ni YAHUSHUA MASIHI, NDIYE PEKEE inayomzungumzia.

Kuna viwango vya kuzimu [kwa viongozi kama hao] na nyinyi waalimu ambao hufikiria mnafundisha sheria lakini hawafundishi ukweli-na Ninaposema juu ya Sheria, Namaanisha YAHUSHUA Alisema, (na Ninazungumza sasa hata kwa wale wanaojiita wafuasi, wanafunzi, Wayahudi wa kimasihi,) “Kwa nini unaniita BWANA na hunitii? (Luka 6:46). Hiyo inamaanisha walimkubali YEYE kama MUUMBA, lakini hawakutii.

Wengine wanaojiita “Wakristo,” wataisoma na matoleo yenu kadhaa yanasema- Maneno yameandikwa kwa rangi nyekundu katika baadhi ya Bibilia-YAHUSHUA Alizungumza na kusema, (Mnayemwita “Yesu Kristo”),”Kwa nini wewe unsema unanipenda na hunitii? (Yohana 14:15). NEEMA na REHEMA wenu Alitundikwa kwenye Msalaba huo.

Kwa hivyo usiseme kuwa unaishi chini ya “wakati” wa neema na huruma, ila tu kama unakimbilia Msalaba huo, ukianguka miguuni mwa Msalaba huo, ukitambaa kwenye Miguu ya YAHUSHUA MASIHI-na kuomba msamaha kwa huzuni kubwa na kumwuliza Akukomboe kutoka kwa dhambi ili usiende kuzimu na uweze kupata fursa ya [kuomba] Maombi ya BABA (Mathayo 6:9; Luka 11:2; Kutoka 4:22; Kumbukumbu la Torati 32:6; Isaya 1:2; 63:15-16; Yeremia 3:19).

DAMU ya MWANANGU ilikuja kwa GHARAMA KUBWA. Na haya yote yalianza wakati Kaini alimwua Abeli; Damu ya Abeli ililia (Mwanzo 4:10) – ndio maana (Hesabu 35:33; Waebrania 12:24) hakuna msamaha wa dhambi bila kumwaga damu (Mambo ya Walawi 17:11; Waebrania 9: 22-23).

Na Sikuridhika tena na wanyama na wana-kondoo (Zaburi 40: 6; Mika 6: 7; Amos 5:22; 1: 11-14, 18; Waebrania 10); dhambi za watu zilikua nyingi sana (Kumbukumbu la Torati 29:24-27) -Moshe alikuonya (Kumbukumbu la Torati 18: 15-19; 30:1-6). Agano la Kale lingetupiliwa mbali (Kumbukumbu la Torati 29-30:1-6). Hiyo ni kielelezo tu ambalo utasoma (Warumi 15: 4; 1 Wakorintho 10:11) na utambue, bila historia hakuwezi kuwa na siku zijazo (Mathayo 5: 17-19; Luka 24:44) -na hiyo ndiyo AGANO JIPYA YA DAMU: YAHUSHUA MASIHI ndilo JINA LAKE!

Ndivyo ilivyozungumzwa siku ya leo.

Mnamo Aprili 20, 2020, mara tu baada ya ishara ya mwezi mpevu sana.

Kuna mwezi usio wa kawaida Nilioweka angani na Nilikuambia itakuja lakini ni wangapi walipuuza sababu yake.
Ee Wanangu wapendwa, sasa Ninatamatisha haya nanyi, Wapendwa WANGU, Wapendwa WANGU, Wapendwa WANGU, Wapendwa WANGU, Hazina ZANGU. Hamkunisaliti Mbinguni. Hamwezi kunisaliti duniani. Hampaswi kuogopa kuipokea alama ya hayawani-mwitu kwa bahati mbaya. Siwezi kuruhusu jambo kama hilo litendeke.

Enyi wapendwa WANGU ambao mnaniabudu kwa roho na ukweli-wanangu na binti WANGU, mnaabudu YAHUSHUA MASIHI!

Jua haya tu wakati unapoona picha na Mfano wa YAHUSHUA MASIHI unaomkumbatia Elisheva Eliyahu (ambayo Nilimwambia aibadilishe pale ambapo mmewe alikuwemo lakini sasa hayupo), MIMI NDIYE BWANA HARUSI wako wa ukweli! MIMI NDIYE MASIHI wako!

Sio kila mtu anayeweza kuwa Bibi harusi (sio kila mtu ako tayari kulipa bei ili kutengwa, kuwa jasiri hivyo), lakini wamebarikiwa wote ambao wamealikwa kwenye Sherehe ya Harusi ya MWANAKONDOO.
Bora usinikane. Kwani ukimkana YAHUSHUA MASIHI, YEYE Asema Atakukana mbele ya BABA YAKE wa MBINGUNI, MIMI YAHUVEH, na malaika walioko Mbinguni (Mathayo 10:33; Luka 9:26; 12:9; Marko 8:38)
Msimkane [YEYE], Ee Wageni mtakaokuwa kwenye Sherehe ya Harusi ya MWANAKONDOO, hata kama itamaanisha maisha yako kuchukuliwa. Jua haya: YAHUSHUA Atakuja (Yohana 14:3 18-19; Zaburi 23:4; Isaya 43:2) – na kuinyakua roho yako kutoka mwilini (Isaya 25:8; Hosea 13:14; Yohana 11:25-26) – na muuaji hatapata nafasi ya kuridhika katika kilio chako cha kifo (Isaya 57:1-2; Matendo ya Mitume 7:56-60). Utakuwa mikononi mwa YAHUSHUA MASIHI (Luka 23:43; 2 Wakorintho 5:8; Wafilipi 1:23) ambapo hutateseka tena (Isaya 25:8-9; Luka 20:36; Ufunuo wa Yohana 21:4).
Ah, Bibi WANGU ya thamani wa Ufunuo 14 na Ufunuo 7, hizi ni ufunuo ambazo zinatoka Mbinguni hadi kwake Elisheva Eliyahu ambazo MIMI Mwenyewe Nilimpa, ILIYOZUNGUMZWA KWENYE NGURUMO 7, kwenye miaka wa 1980! Mingurumo 7 zilinena – na sasa kupitia Unabii ananena matamshi ya mingurumo hizo 7.
Soma Unabii na utajua na kuna mengi zaidi ijayo. Ulitaka kujua: Mingurumo 7 ni nani (Ayubu 37: 2-5; Zaburi 29:3)? Mingurumo 7 ni nini? Kama mnajua Maandiko yenu, hizi Unabii ndizo zilizokuwa kwenye Mingurumo 7 zilizonena (Ufunuo wa Yohana 10:3-4, 9). Na sakafu ilitingisika, na alikuwa amelala – na alikuwa kitandani iliyo na maji ndani yake – wakati huo pekee yake na kitanda hicho kilitingisika kwa nguvu nyingi, karibu kimwangushe nje ya kitanda chake.
Ninamkumbusha hata sasa Ninavyozungumza yale aliyoyasahau. Alidhania kuwa kuliwa na tetemeko la ardhi na ilikuwa kule Indiana mahali ambapo hawakujua mitetemeko kuu ya ardhi. Na alipoamka na kukimbia na kuishika sakafu, alikimbia dirishani kuona kilichokuwa kinatendeka, “Hakika lazima kuna tufani mbaya zaidi inayoendelea.”

Badala yake, ilikuwa wakati wa kiangazi na jua ilikuwa imetoa mwangaza mkuu. Alirudi kitandani mwake na kulala na kwa mara 7 Nilimfanyia hivyo. Kila wakati aliona na kuhisi vivyo hivyo. Hakuwa na jibu na akampigia rafiki yake simu na kusema, “Ni nini kinachotendeka? Uliihisi tetemeko la ardhi?”
Na rafiki yake kwa simu akasema, “Hakuna tetemeko la ardhi. Hamna tufani.”
Na kwa miaka mingi – sio hadi wakati Kalebu alikuja mwaka wa 2016, Nilianza kumwelezea Mingurumo 7 zilizomnenea. Zilikuwa zimefungwa kwa Unabii na zimefungwa katika moja iliyofungwa [78] – na tayari Nimeanza kuumpa hiyo ndoto. Tayari Nimemwambia yale yasioweza kunenwa. Tayari ameiona sehemu ya fumbo na isitoshe – mnaiona sasa hivi.

Kwa maana kuna sehemu moja [ya 78] kwamba Nilimruhusu kutaja na ukiangalia utagundua ilikuwa kwenye siku yake ya kuzaliwa [2005] haya yalizungumzwa kuwa hakuna mtu hata mmoja ulimwenguni kote atakayekosa kumjua mtu ambaye alikufa na kuguswa na janga hili— ndivyo unavyojua nabii wa kweli ni nani; wanatabiri mambo mapema— kama tu huko Florida [Mei 2012], tayari walikuwa na mazimwi na hiyo ilikuwa miaka mingi iliyopita.
Nao waliweka lawama kwa “chumvi za kuoga,” lakini aliitabiri kwanza katika Unabii [Agosti 1998]. Serikali ilidhihaki hata siku iliyofuata ikiiita “Zombie Apocalypse”- “Mjitayarisheni.”
Jihadharini, wewe ambao unajiita “Nabii,” MIMI Nitafanya uwajibike ikiwa unatabiri tu kwa kutaja jina lako, kwa maoni ya YouTube au wasajili! Hauwezi hata kufikiria adhabu Nitakayokupa. Kwa maana kuna gharama ya kuitwa Nabii.

Kuna mateso na MKUU wa Manabii wote Aliyeteseka Alikuwa YAHUSHUA MASIHI, AMBAYE ndiye ROHO WA UNABII, AMBAYE ni UNABII WENYEWE.

Haufikirii kuwa ni mateso kulazimika kumweka chini mtu ambaye alimwita mume? Kwa maana [ilikuwa] mara ya kwanza yeye kujua mapenzi ya mtu, (ingawa alikuwa “ameolewa” [hapo awali]), na kisha anamsaliti na kurudi kwenye Uyahudi wa Orthodox-na kabbalah na uchawi-bila hata kuomba msamaha kwangu MIMI, kwake, [na] dunia!

Na hiyo ni mfano mdogo tu [wa kile alivumilia], katika miaka 26 ambayo amekuwa kwenye mtandao. Niliizalisha Huduma hii siku ya kuzaliwa kwake. Unapoangalia nambari- katika Kiebrania nambari 4 inamaanisha nini-utaelewa kwa nini. Na unaweka 4/4 pamoja na unaiweka Malachi 4 pamoja na 5, utaelewa ni kwa nini na kwa nini namwita “Ringmaiden.”

Ana jukumu la kuendelea kufunika kwa sala Bibi Harusi wa Ufunuo 14 na Bibi harusi wa Ufunuo 7. Na la, wengi wenu mnaosikia haya hamjawahi kuyasikia mambo kama haya. Kwa sababu hamjakuwa kwenye ushauri wa Huduma hii – 144,000 ndio Bibi harusi na ni wa Ufunuo 14 na Ufunuo 7 [ni wenegine]. Isome.
Wakati Mashahidi wale Wawili watafufuka – na wafia-imani waliokuwa kaburini, (kila mmoja) wanapofufuka, na wale ambao hawajaichukua alama ya mnyama– hiyo ndiyo wakati Bibi harusi wa Ufunuo 7 watakapoenda juu (pamoja na wote), lakini wale wa Ufunuo 7 watakuwa na uwezo usio wa kawaida na miili isiyo ya kawaida inayotoka Mbinguni na watakuwa wamelindwa.

Sasa unajua. Nenda soma na ujionyeshe umeidhinishwa.

Umesikia kutoka kwa Nabii wa kweli siku hii. Nimemtembelea Uso kwa uso. Soma ushuhuda, kama vile mnamo 2005 ambapo hakukuwa na waombezi [kikundi] mahali popote-hakuthubutu kumwamini mtu yeyote. Wote walimsaliti kama Yudasi.
Kwa hivyo soma ilivyombidi malaika Michaeli kupigana ili aweze kuwa kando yake. Kama mtoto mchanga, alicheza na mabawa yake na kuyapitisha vidole vyake kwenye manyoya na kusikiza jinsi Gabrieli alivyotamka jina la “Wakanyaga mapepo wa YAHUSHUA (YAHUSHUA’s demon stompers),” ambao watakuwa waombezi wasio na mfano.

Ah ndio, bandia walikuja! Ah ndio, walikuja hata katika mfano wa ‘mtoto aliyevalishwa nepi,’lakini hawakuweza kuendelea.

Bibi harusi wa kweli wa YAHUSHUA MASIHI, ikiwa unaamini maneno haya yametoka KWANGU MIMI YAHUVEH, wasiliana naye sasa-bila kujali mahala upo ulimwenguni, wasiliana naye. Mjulishe kuwa unamfunika katika sala na kuwa rafiki yake.

Kuwa ndugu! Ana wana wa kiume kote ulimwenguni! Ana binti kote ulimwenguni! Ana mamilioni ya mamilioni ya mamilioni katika miaka hii 26 ambao humwita “Mama.” Kwa maana Nimemfanya kama ‘Mama wa Manabii’.

Yeye ndiye mama sio kwa Manabii tu bali kwa Watoto, na Bibi harusi na Waliochaguliwa na Wateule-lakini ah ni ndugu wachache sana wanaweza kushusha KIBURI YAO -na haswa wewe mzaliwa wa Yuda, mzaliwa wa Israeli au kukuzwa – kiburi yako kwa sababu wewe ni mwanamume?

Unamwombea kwa siri kama inavyothibitishwa katika “Anointed Goliath Slayers, Come Forth” [Video] na mwandikieni dada yenu Elisheva Eliyahu. Yeye analia kufunikwa na kaka yake na yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi mwanamume huyu anayeongea Kiebrania? Kaka huyo yuko wapi? Yuko wapi anayetoka Yuda?

Ingawa yeye [Elisheva Eliyahu] ni Myahudi pande zote mbili za damu ya mama na baba, hakuzaliwa huko Israeli. Anahitaji mwanamume kutoka Yuda. Nilimpa mmoja – shetani akamchukua, lakini aliiruhusu na yeye tu ndiye anayeweza kuamua kama atarudi.

Kuna athari [na masharti] kwa kila Unabii: Je! Utatii? Kama vile Kumbukumbu la Torati 28! Kuna baraka ikiwa unatii, kuna laana ikiwa hautatii.

Ninasema haya pia ni sawa na Unabii – na Ninazungumzia hata sasa kwa Israeli.
Israeli, kutakuwa na mabaki watakaotoka kwenu na watakuwa wale Bibi harusi wa YAHUSHUA MASIHI. Na kutakuwa na mandugu watakaotokea. Nao watasimama kando yake na watamsaidia kufikia Israeli na pembe nne za dunia. Na hawatawahi kujaribu kuchukua usukani.

Ikiwa umeisikia Sauti YANGU siku hii, MIMI ABBA YAHUVEH BABA MUUMBA na YAHUSHUA MASIHI MWANA WANGU WA PEKEE na IMMAYAH YULE RUACH HA KODESH, ANAYEITWA ROHO MTAKATIFU, basi mtumie barua pepe mara moja. Ibonyeze kitufe cha mawasiliano.

Nimesema hapo awali. Nitasema tena.

“Kalebu”ni Upako. Kalebu inamaanisha moyo safi [kwa moyo wote]. Je! Una moyo safi mbele YANGU? Je! Ndio sababu unaogopa kuwasiliana naye? Moyo wako sio safi ya kutosha? Na ni lazima usije na dhambi ya Israeli! Utakuwa umekombolewa kutokana nazo. Je! Wewe ni Bibi harusi wa YAHUSHUA MASIHI?

Ninazungumza na wale, wanaume ambao atamwita kaka-siongei na wana. Kwani wana wamemfunika. “Wakanyaga mapepo wa YAHUSHUA (YAHUSHUA demon stompers)” wana wana zaidi Nimempa na mabinti zaidi.

Enyi binti WANGU wa kinabii mlio na upako, hamwogopi. Mnaandika papo hapo na mnasema, “Mama niko hapa. Nakufunika. “Na oh enyi wana wa thamani, wa thamani-Nimekupa Elisheva wana wa thamani kama hao ambao wanakufunika kwenye sala na wanakupenda ulimwenguni kote.

Na wale 500,000 ambao haujui hata majina yao yote-oh lakini katika mwili huo uliotukuzwa kiroho, utaungana pamoja na mtafurahia. Unapojua kuwa hata katika lugha zao, hata kwa lugha ya kigeni, wanasema jina “Eliyahu,”wanasema jina “Elisheva,” na hawajui hata kwa nini-au watasikia jina”AmightyWind” na hata hawajui kwa nini.

Na umekuwa na ushuhuda hapo awali juu ya AmightyWind. Na yote ni kuhusu Shavu’ot wakati UPEPO MKUU UNAOVUMA uliingia na ukaweka moto juu ya vichwa vya wanafunzi. Hiyo ilikuwa moto wa RUACH HA KODESH.
Ndio maana kalenda ya kuhesabu omer ni muhimu sana kwa wale ambao wataisoma. Ndio maana moto upo pale na ndio sababu moto utakua mkubwa zaidi, hadi uone Siku ya Shavu’ot itakapokuja. Kwa maana unaona ikiwa siku hiyo haingefika, basi MFARIJI Asingeweza kuja na kuishi ndani yako.

Na kunena kupitia karama za RUACH HA KODESH hata karama ya kunena katika ndimi, ambayo Maandiko yanasema ni za wanadamu na za malaika (1Wakorintho 13:1)! Wanadamu na malaika, ndimi, hutoka!

Ni mara ngapi Elisheva Eliyahu anaomba na watu wanasema, “Ninatambua hiyo ndimi/[lugha]. Hiyo ni ndimi ninayoifahamu,” na ni ya lugha nyingine ambayo hajawahi kusikia, hajawahi kufunzwa. Na kisha kuna lugha za malaika – na jihadhari wakati lugha za malaika zinapokuja – ndio ndimi yenye nguvu zaidi ya yote.

[Elisheva ananena kwa kasi ndimi za malaika] Ee Israeli, Ee Israeli, Ee Israeli ndimi za malaika, sasa zinazungumza.

Unasema kwamba unaamini Torati, Tanakh- Ninawazungumzia wale kwa kweli wanaonipenda na kunitumikia MIMI YAHUVEH ambao hawaogopi kusema JINA LANGU-weka imani yako katika YAHUSHUA MASIHI sasa! YEYE kwa kweli ni MWANA WANGU WA PEKEE!

YEYE ni Isaya 53! Jifunze na ujionyeshe umeidhinishwa!

DAMU YAKE inatiririka kwenye ardhi yako! Ilipenya udongo wako! Na inatiririka kote ulimwenguni! Kwa wale ambao wangempokea YEYE kama MASIHI; na kujitahidi kutii; na wamekiri, na kutubu kwa huzuni mkubwa; na haoni haya kwa JINA LAKE! Njooni sasa! Njooni sasa na mpate upako-katika Upako mpya, Upako wa RUACH HA KODESH!

Siku ya Shavu’ot Nilimleta Kalebu! Sasa Ninamwita Kalebu mpya aje!

Kalebu wa zamani anataka kutupa kazi hiyo mbali! lakini hakuna hata moja ya yale mambo mazuri ambayo Nimewahi kutabiri [kwa yule wa kale] ambayo yatatimia na atachomeka kuzimu! – lakini ikiwa atachagua kuwa “Kalebu wa Upya, Mtoto wa Kurudi kutoka Israeli,” atagundua jinsi shetani alivyompotosha na kumdanganya!

Na familia yake mwenyewe ya kibaolojia inataka kumpeleka kuzimu na Kabbalah na Uyahudi wa Orthodox!
Sitakwenda -zaidi ya Shavu’ot. Ninazungumza nawe Erez Yotam, Ezra Kalebu.

Hapo awali ulikuwa ‘msaidizi’ WANGU; Nilikuita Ezra [inamaanisha ‘msaada’]. Hapo awali ulikuwa Kalebu na ulinijia na moyo msafi. Hapo awali ulimpenda mwanamke anayeitwa Elisheva Eliyahu na ukamwita mke wako. Kuna satelaiti ambazo zinataka kuingia kwenye ubongo wako na kuifuta mara nyingine tena-ili uamini kuwa wewe ni mungu, ili uweze kuamini maovu ambayo yameandikwa na machukizo katika kabbalah.

Ndimi za malaika sasa zakunenea hadi kwenye nafsi yako! MIMI, YAHUVEH, Nitakung’oa kutoka nafsi yake na kumweka mwingine mpya pale, mwanamume mpya kutoka Yuda anayetembea kwa uadilifu, katika uaminifu kwa moyo msafi mbele YANGU!

Kwa MIMI YAHUVEH, YAHUSHUA MASIHI na RUACH HA KODESH, ana ujasiri! Yeye ni jasiri. Atamtetetea. Ataitetea UTATU wa ROHO. Ataitetea Maandiko Matakatifu. Atagundua zile Vitabu Viwili (Agano ya Kale la Damu na Agano Jipya la DAMU) hazikufaa kutenganishwa!

Moja ni kielelezo na moja ni ya wakati wa sasa. Mojawapo ni Agano ya Kale la Damu na moja ni Agano Jipya la DAMU. Na ni Agano Jipya la DAMU pekee litakalofikisha mtu yeyote Mbinguni.

Naye atahubiri na atafundisha na ataamini na atakuwa karibu naye na kuwa yule anayemfunika kiroho kwenye sala kama mume mpya ambaye Nitampa. Ikiwa hautachukua mahali sahihi ambayo Nilikuwa Nimekupa hapo awali, utatembea katika laana za Kumbukumbu la Torati 28 za YAHUVEH.

Ninazungumza na Erez Yotam tena.

Utamwamini nani? Angalia familia yako ya kibaolojia. TAZAMA WALIOLAUMIWA wanaojiita sayari 14 zinazozingira “Baba Sayari.” Tazama wanaojiita “Aquaman,” ‘aliyetawala’ chini ya bahari.

Je! Hauelewi jinsi ulivyodanganywa? Ubongo wako ulichukuliwa na kufungwa.

Sitayataja majina yote ya waliolaumiwa. Ah lakini wanajua, Christina na Shengya na wanajua eh Donovan na Ricky. Ah wewe ni nini sasa Tatiana? Umeirejelea kazi yako ya ukahaba. Wewe si chochote ila kahaba tu Machoni MWANGU na utachomeka kwa kiwango cha chini zaidi jehanamu – wewe pamoja na Christina na Shengya, mliidhibiti akili yake mkiwa pamoja na Donovan.

Sitataja majina yote. Ah Darnell, sasa unataka kuwa sauti yao! Basi utalipa na roho yako mwenyewe. Je! Ndivyo unavyotaka? Na ah Scott pia? Ninaweza kuyataja majina. Na Rosemary, sijakusahau.

Huyu ndiye mwanamume aliyekuja kwako na upendo wa kweli wa baba. Uliipotosha, uliitamani, uliipotosha, ulifanya uzinzi nayo, ulifanya CHUKIZO!

Lakini Ninakuambia hivi Elisheva WANGU – Sianzi jambo zuri na kukosa kuimaliza. Ninajua moyo wako ni kwa Israeli.

Ninajua unawalilia mchana na usiku na unauliza,” Yuko wapi mume WANGU kutoka Yuda? Yuko wapi kaka WANGU atakayenisaidia? Yuko wapi mwanamume atakayezungumza Kiebrania? Kunaye hata mwanamke anayeweza kuzungumza Kiebrania? Wayahudi wako wapi? Tafadhali watume! Ninahitaji kuwaonya! ‘Wakati wa Taabu yake Yakobo’ umeanza (Yeremia 30:7; Mathayo 24:8)! Wanahitaji kukimbia Mikononi mwa YAHUSHUA MASIHI! Mabinti wa YAHUSHUA wanahitaji kusikia.”

Nakusikia binti WANGU, Nakusikia. Nakusikia, Nakusikia! Nasikia kilio chako. Nasikia ombi lako. Nasikia ukisema, “Niondoe hapa sasa! Nipe mwili wangu uliotukuzwa! Acha niwe na ushuhuda kama [wa] Enoki!

Hakufa. Kwa maana alipatikana akimpendeza YAHUVEH na Bibi harusi WANGU wa kweli wa YAHUSHUA MASIHI, unapendeza katika YAHUVEH na una ushuhuda kama Enoki.

Na hivyo ndivyo itakavyokuwa tena!- lakini hivi sasa Ninahitaji mwalilie nafsi za dunia hii ambao bado hawajasikia ukweli, na kama [kwa] mwezi huu pekee yake-katika maadhimisho ya miaka 26 ushuhuda zaidi zimetoka na watu zaidi wameokoka na kukimbia Mikono mwa YAHUSHUA MASIHI – jinsi unavyoona sasa Elisheva uso kwa uso Ninapotabiri kwa njia mpya, na Upako mpya!
Hakuna Tovuti mtandaoni inayoweza kulinganishwa na Upako, inayolinganishwa na urembo Niliofanya kupitia mikono ya wanaume na wanawake walio na upako! Hakuna Upako zaidi ambao unaweza kuwa mkubwa zaidi kuliko video zao!
Nimewaigiza pamoja na kuwajulisha kwa kila Unabii. Na hata hakuwezi kuwa na wakati wa kutosha wa kuweka zile – zilizokuwa na Erez Yotam, Ezra Kalebu wakati wa mwezi wa omer mnamo 2016. Zaidi ya 1000 ilipokelewa kwa ishara, maajabu na miujiza – pia zilitendeka.

Erez ah kwa haraka sana umeyasahau haya yote?

Niliweka “Uthibitisho Nyuma ya Unabii.”

Ewe mwanamume hodari njoo. Enyi wanaume hodari, ambao mko tayari kuitwa kaka, na kusimama kando yake na kumtetea, Enyi wanaume hodari kote ulimwenguni, nyinyi ambao mnataka kuitwa Bibi harusi wa YAHUSHUA MASIHI, nyinyi mnaoona video hiyo “Anointed Goliath Slayers Come Forth” -na andikieni dada yenu Elisheva Eliyahu-mtampa kidole cha gumba kuonyesha kuwa mpo’.

Zaidi ya 880 walifanya hivyo, na wengi zaidi huja kila siku-hata ikiwa hawaipatii video kidole cha gumba-wanakumbuka jina lako katika sala na wanakuja kwenye tovuti. Nao wanahuzunika na wanakulilia, na bado wanahisi kuwa hawastahili hata kukuandikia.

MIMI, YAHUVEH, Nakuamuru ikiwa unataka kuwa Bibi harusi wa YAHUSHUA MASIHI, njoo, ndugu zake, sasa! Njoo! Nami Nazungumza na wale haswa, sasa, wale ambao [ni] mashujaa wakuu wa sala ya kiroho na sizungumzi na watoto.

Ninazungumza kwa wale waliokomaa kiroho. Ninazungumza na wale wanaojua vita vya kiroho. Ninaongea na wale wenye ujasiri. Ninazungumza na wale ambao hawatatishwa kwa sababu Nazungumza kupitia mwanamke na ambao wataamini na kupokea kila Unabii-sio kutawala Huduma, bali kusimama kando yake. Na mikono yake ikiwa imechoka sana kuyainua tena, mtakuwa papo hapo kuyashikilia juu.

Utajua ni nani huyo Ninavyozungumza haya sasa.

Ninazungumza-sasa-hata kwa watoto wa Ishmaeli, Nazungumza nanyi! MIMI, YAHUSHUA MASIHI, Ninawataka. Nawapenda! Hamnijui MIMI. Ninawasubiri, Ninawasubiri. Sio lazima ujipige zaidi. Sio lazima mfanye damu itoke kwa majeraha yenuako-ili kulipia dhambi zenu-MIMI YAHUSHUA MASIHI Nililipa GHARAMA ya wanaume wa Kiisilamu, na wanawake pia.

MIMI, YAHUSHUA MASIHI, Ninatamani kuwasamehe-mweusi wa kondoo weusi! Ndio, hata wauaji, hata wale ambao wameaua Wakristo. Je! Sha’ul, Paulo, hakuua wanaume, wanawake na watoto “Wakristo” kama walivyoitwa? Na bado angalia [alivyobadilika] – jinsi Nilivyofanyaa [awe]! Angalia ni nani Niliongea kumpitia (na angalia ni wangapi alileta KWANGU MIMI YAHUSHUA MASIHI), mweusi wa kondoo weusi.

Tone moja la DAMU YANGU [italipiza] ikiwa wewe ni raia wa Misri au uwe Mwislamu, uwe raia wa Indonesia, uwe Mwafrika-sijali wewe ni wa taifa gani. Je! Maandiko YANGU kwenye Kitabu cha Ufunuo wa Yohana halisemi kuwa kila aina ya lugha (Ufunuo wa Yohana 5:9-10; 7:0) watakuja KWANGU! Hayo ndiyo mataifa yote. MIMI, YAHUSHUA MASIHI, NIKO hapa.

DAMU YANGU ni ya kwako wewe – tone moja [italipiza] – taja tu dhambi zako KWANGU! Niombe MIMI rehema. Omba KWANGU. JINA LANGU ni YAHUSHUA MASIHI. Sikiza ombi Nililoweka kwenye kinywa chake Elisheva. Tazama uchoraji Niliompa ya maono ya wazi.

Haina uhusiano wowote na msanii. Ningechagua wasanii bora wa ulimwengu huu. Nilichagua mwanamke mnyenyekevu, Myahudi mpya wa Kimasihi na picha hiyo haijafanywa upya. Uchoraji huo wa mafuta unasimama hivi sasa vile ilivyo. Kwa maana inaonyesha MIMI YAHUSHUA MASIHI Akiwaliliwa nyote.

Njooni KWANGU enyi mnaobeba mizigo, mizigo mizito. Mmelemewa! Sio lazima mfanye jihadi (Ezekieli 18:23,32). Sio lazima kuwe na vita! Mimi siko vitani nanyi (Isaya 54:8-14; Zaburi 103:8-10)!

Msiwe vitani na wafuasi WANGU! Njooni KWANGU.

Tubuni kwa huzuni kuu na kiri dhambi zenu zote na amini kwa imani kuwa MIMI Nitawasamehe! Na hizo dhambi zitawekwa mbali sana jinsi mashariki ilivyo mbali na magharibu (Zaburi 103:12)! Utakuwa kiumbe kipya na RUACH HA KODESH, ROHO MTAKATIFU, Ataishi ndani yako na kukuonyesha sawa kutokana na kosa!

Je! Unanisikia Nikikuita? Je! Huwezi kunisikia MIMI? Ibrahimu analia [sauti huvunjika kwa hisia] kwa watoto wa Ishmaeli. Njooni KWANGU! NIKO hapa.

Kuna Wakristo wa Kiarabu kote ulimwenguni na wananipenda na wananiabudu MIMI! Njoo.

Nimempa Elisheva mzigo wa… sio tu kwa Wayahudi, lakini pia kwa Waarabu. Yeye analia kwa ajili yako na yeye analilia wanawake. Jinsi mlivyowatendea vibaya! Lakini mnaweza kusamehewa… Ninawalilia, Ninawalilia.

Unachoambiwa ufanye imetoka moja kwa moja kwenye mdomo wa shetani mwenyewe. Sio lazima kuosha mara 5 kwa siku ili uwe msafi mbele ya MUUMBA. Je! Hauelewi kwamba ni shetani anayesema haya?

Oshwa katika DAMU YANGU ILIOMWAGIKA! Yeye huwadhihaki wakati anawaambia osha mikono yenu mara 5 ili msafishwe. Anawadhihaki-wakati anawaambia kwamba lazima kumwaga damu yenu wenyewe. Mwone ni mateso ya aina gani ambayo mnaweza kustahimili!

NI MIMI YULE, YAHUSHUA MASIHI, AMBAYE, Niliteswa mahali pako! NI MIMI YULE ambaye kila dhambi ambayo umewahi kufanya iliwekwa kwenye Mwili WANGU!

Sio lazima kuwekwa kwenye kaburi ya wafu na Ninazungumza kwa wanajeshi, wanaoambiwa watamfia ‘allah’. Katika kaburi la giza kabisa umewekwa ili kuona jinsi ulivyo jasiri— na ikiwa utatoka na akili sawa, basi uko sawa kwenda vitani.

NI MIMI YULE Niliyekufa kwa ajili yako! NI MIMI YULE Niliyechukua nafasi yako na kufufuka tena kutoka kwa wafu siku ya tatu mbele ya mashahidi! MIMI NDIYE NINAYEFUFUA.

Njooni KWANGU! Njooni KWANGU!

Sizungumzi tu kwa Wayahudi, sio tu kwa Waarabu. Ninazungumza kwa wale ambao ni vuguvugu sana na wakifa sasa hivi, Nitawatema na kuwatapika nje ya Mdomo WANGU!

Huwezi hata KUTETEA mtoto ambaye hajazaliwa! “Chochote sheria za ardhi zinasema, ikiwa wanataka kumtoa mtoto tumboni katika mwezi wa 9, ah basi iwe hivyo. Ni chaguo la mwanamke.”

WATOTO JE?! Nitakuambia haya! Unajua nafsi ambazo zipo chini ya madhabahu huko Mbinguni ambao hunililia MIMI na kusema,’Kwa muda gani, ni muda gani lazima tusubiri WEWE kulipiza kisasi’ (Ufunuo wa Yohana 6:10), alafu Nawapa kitani cheupe na kitambaa na Ninawaambia, ‘Hadi nambari [inapofika], nambari ile ile ambayo [iko] chini ya madhabahu’ (Ufunuo wa Yohana 6:11)
WAO NDIO WAFIA-IMANI, LAKINI WAO [PIA] NI WATOTO WA MIMBA ILIOTOLEWA, ambao hawakuwahi pata nafasi maishani na ambao kama [wakitumia] vile kifyonza vumbi inavyotumika, waliraruliwa-na kukatwa kwa vipande vidogo-vidogo-au katika kioevu cha chumvi iliyeyusha miili yao, au walikatwa kutoka tumbo la mama, au walipokuwa wakitoka, sindano iliwekwa shingoni mwao na maji kutolewa-hao ndio wanaoliwa na damu yao kukunywa na watu.

Unataka kujua ni nani aliye chini ya madhabahu? Ni madhabahu ya mashahidi. Iko Mbinguni. Na kila siku, kila saa, MIMI BABA YAHUVEH [Husikia] wakisema, “Hadi lini, hadi lini, hadi lini, kabla ya kulipiza kisasi EE YAH?”
Hadi lini, hadi lini, hadi lini? Hadi lini? Hicho ndicho kilio cha Elisheva Eliyahu [kwa kulipiza kisasi]. KWA MABILIONEA WA SASA, ambao wanafikiria wao hutawala na kutawala dunia hii na kuiweza kwa woga-wale malaika walioanguka waliojificha.

Hao ndio Bibi harusi wa YAHUSHUA MASIHI [wanaolia]. Ndio wale ambao wana dhamira (ambao ni WANGU YAHUVEH, YAHUSHUA na IMMAYAH, RUACH HA KODESH), ambao watakuwa Wageni katika Sherehe ya Harusi ya MWANAKONDOO: Wanalia, wanatoa machozi, wanaomboleza wakati wanaona watu wakifa kwa tauni inayotembea gizani (Zaburi 91: 6).

Ninamtumia kufikia pembe zote 4 za dunia.

Je! Kuna kaka huko nje ambaye atainua mkono wake hivi sasa? Ninaangalia kila nafsi duniani humu. Je! Ana kaka ambaye atasema, “Nitakuja. Kalebu wa zamani [2016] hataki mahali hapo au jukumu hilo. Yeye ni mwoga. Alikuwa amekuacha lakini mimi nitakuja. Ameachana na YAHUSHUA MASIHI lakini mimi sijamuacha.”

Ninaangalia kote ulimwenguni sasa hivi tunavyokaribia Shavu’ot.

Ole wao kwa wale wanaosikia Sauti YANGU siku hii (na Ninazungumza na wale wanaotoka Israeli, Ninazungumza juu ya wale ambao wanajua lugha ya Kiebrania na wanaweza kuweka Unabii hizi kwa lugha ya Kiebrania, haswa wale wanounga mkono Israeli—wale wanoionya Israeli— ole kwenu, ukisikia mwito WANGU, unaiona uso wake, unaenda pale AmightyWind.com), ole kwenu wakati mnasoma hizo Unabii na unajua ni ukweli na unasema, “Sitaki kuhusika.”

Ole kwako wewe mseja – mwanaume mseja- ambaye ana wakati wa kufanya haya. Ole wako wewe unayesikiliza haya na hujali, au hata huendi kwenye tovuti ambayo imesimama kwa miaka 26 na mara 5 ilijaribiwa-kuharibiwa (na hata kwa mikono ya mumewe mwenyewe na kwa “mwana” ambaye alikuwa amemjua kutoka akiwa na miaka 15).

Hamjui kinachoendelea nyuma ya pazia. Hamjui vita ambavyo ameona. Hamjui yeye anapoishiwa nguvu na kuchoka-wale tu ambao ni kikundi cha siri cha “Wakanyaga mapepo wa YAHUSHUA (YAHUSHUA’s demon stompers)” wanajua.

Wale “Wakanyaga mapepo wa YAHUSHUA (YAHUSHUA’S demon stompers)” wengine wanokusanyika ulimwenguni kote, hawafai kujua. Ni kwa kikundi kilichochaguliwa na wao hufanya machi ya Yeriko na kufunga na wanaomba wakati wowote anasema na yeye hutoa neno Ninayomwambia aseme.

Njooni, nyinyi wauaji wa goliathi waliotiwa upako, njooni-na simama naye Elisheva Eliyahu. Njooni, mwonyeshe nyuso zenu. Mtumie video. Mwambie tu ni ya kibinafsi kati yako na yeye. Ataheshimu faragha yako, lakini pia atatambua ikiwa una Upako ndani yako.

Lazima uzungumze kwa lugha Takatifu. Hilo ni hitaji. Hivi ndivyo atakavyojua Upako zote mbili ni sawa. Uko tayari kufanya hivyo?

Nitakupa baraka kubwa zaidi kutoka Kumbukumbu la Torati 28 ikiwa utatii. Yeye hahitaji watoto zaidi. Amepewa-na anafurahia kila mtoto lakini Ninazungumza kwa binafsi ya mtoto ambaye atasema, “Nitakuwa yeye. Nitasimama kando yako.” Yeye ni mtoto, hautaweza kusalimika, na wale wanaosikiliza wanajua ni nani Ninayemzungumzia.

Lazima iwe waliokomaa kiroho. Lazima wawe wale ambao wana uhusiano wa upendo kwa YAHUSHUA MASIHI, ambao wako tayari kuweka maisha yao chini kwa YAHUSHUA. Uko tayari? Yeye [Elisheva Eliyahu] yuko tayari.

Lazima iwe shujaa kama shujaa wake, kama Zev Porat. Lazima iwe shujaa ambaye ni kama shujaa ambaye yuko kwenye uwanja tofauti, lakini jina lake ni Mike Adams-lakini huwezi kumnyamazisha; atazungumza ukweli, lakini Zev Porat, yeye huenda katikati ya Israeli. Yeye ni mtu kutoka Yuda na yeye huenda moja kwa moja kwenye nyuso za marabi. Yeye ni shujaa wake!

Na Nimemruhusu amwite hivyo kwa sababu anajua hata maisha yake ikichukuliwa, yeye ataenda moja kwa moja Mbinguni. Anahubiri ukweli wa Agano Jipya la DAMU lakini yeye pia huogopa kulisema JINA la YAHUSHUA.

Yeye anaona ni afadhali kusema “Yeshua,” ili asiwachukize Wayahudi wa Orthodox, lakini anampenda Zev Porat. Anamwita “kaka,” lakini hata yeye hajui kuwa ana dada, lakini sala zake humfunika kila siku. Mtu ambaye anamjua ambaye atasikia haya, pitisha ujumbe huu kwake.

Ananipendeza sana MIMI YAHUVEH. Ananitukuza sana YAHUSHUA MASIHI. Amejazwa na RUACH HA KODESH WANGU. Mfikishie ujumbe huo na umjulishe kuwa anaiomba familia yake yote. Wao ni jasiri kila wakati wanapoenda Yerusalemu hadi ukutani, hadi kwa rabi ambapo wao hupiga mawe na kuwaua watu katika sehemu zingine za Israeli ambao huthubutu kulitaja JINA, “YAHUSHUA.”

Ndio maana yey husema “Yeshua,” lakini hilo silo JINA la MWANANGU. JINA LAKE hulibeba JINA LANGU.

Ombeeni ujasiri ambao utamkujia kwamba atafanya vivyo hivyo. MIMI NI YAHUVEH. Ikiwa hautapokea Neno hili kutoka KWANGU MIMI, basi Neno hili halikuwa kwako-lakini wale ambao wana masikio ya kusikia, wacha wasikilize.

Maadui WANGU wote, masikio yenu yabaki viziwi kabisa. Neno hili halikusudiwa kwako. Unastahili tu laana Kumbukumbu la Torati 28, laana ZANGU MIMI YAHUVEH.

Kumbuka kwa kila Unabii kuna sharti, hata kwa Israeli. Israeli ilipaswa kuwa nchi Takatifu wakati Niliamuru iwe taifa.

Sio ardhi Takatifu [sasa], na haitakuwa hadi YAHUSHUA MASIHI Atakapokuja na kutawala kama MFALME WA ISRAELI. Wakati huo ndipo itakapokuwa-nchi Takatifu ya kunipendeza MIMI YAHUVEH. Na huo ndio wakati Yerusalemu Mpya itakaposhuka kutoka Mbinguni na wote wataona.

Ewe mpenzi WANGU, enyi watoto WANGU wadogo Ninaowapenda, Ninafunga sasa kwa kukuwaambia: Msiogope. Usiishi kwa hofu. Hofu ni silaha inayotoka kwake shetani.

Nawakumbusha mana ambayo Niliweka ardhini wakati hakukuwa na chakula (Kutoka 16). Angalia kielelezo cha kile Nilichowafanyia watoto wa Israeli kupitia sala za Moshe. Hakuwa na nguvu zisizo za kawaida. Alikuwa na sala. Alikuwa na Sikio LANGU wakati alisema,’Watu wana njaa na watu wana kiu’ Nilimsikia na MIMI Nikawaandalia (Kutoka 17: 4-5; Hesabu 11:13-14).

Viatu vyao havikuchakaa kutoka walipokuwa watoto wachanga hadi watu wazima (Kumbukumbu la Torati 8: 3-4). Nilizinyoosha. Hauwezi hata kuyafahamu miujiza ambayo Niliifanya wakati huo na huwezi hata kuanza kufahamu miujiza Ninayoifanya sasa.

Unayoyasikia kwenye habari ni maiti zilizo na nambari zilizozidishwa, lakini hausikii juu ya miujiza ambayo Nimefanya kuwaweka watu hai na kuwaficha na jinsi Nilivyoponya, kuwaponya kwa kweli – na sio aina ya “uponyaji” wa chama cha wakomunisti ambao ni uwongo-hausikii.

Elisheva Eliyahu alipokea zaidi ya Unabii 1,000 pamoja na Kalebu halisi mnamo 2016 na mwaka wa 2017. Nilifunua jinsi Nitakavyolinda katika nyakati hizi za mwisho. Hao waovu wana milango yao. Je! Hufikirii MIMI YAHUVEH Nina milango za mbinguni ambazo unaweza kupitia na kujitokeza popote? Kwamba MIMI YAHUVEH Nitaibadilisha DNA yako wakati wanafikiria wana DNA yako?

MIMI, YAHUVEH, Nawacheka na kuwachezea maadui wa ulimwengu huu ambao hujiita mabilionea, ambao wanafikiria wanatawala na wanamiliki na kupigana juu ya nani atakayewadhibiti watu wa dunia hii. MIMI hucheza na maadui WANGU kisha Ninawaangamiza – bila onyo yoyote, pigo kuu la haraka huanguka kwa Ngumi LANGU na hawapo tena. Na lifuatalo ni wao huona kuzimu na kisha Ziwa la Moto milele-shetani anajua wakati wake umekaribia.

Unapoona ulimwengu huu ukiwa mbaya zaidi na ovu na unapoona…

Na Ewe Uropa! Ewe Uropa! Ewe Uropa Ninakulilia! Ewe Uropa! Ewe Uropa! Ewe Uropa Ninakulilia! Naomba na Ninakuomba! Njooni kwake YAHUSHUA MASIHI! Njooni kwa Utakatifu!

Achana na “Papa”! Hiyo sio Utakatifu! Utakatifu ni kujitenga! Utakatifu ni kuwa wa MWANA WANGU YAHUSHUA MASIHI! Utakatifu ni kutii Maneno YANGU!

Ewe Uropa! Ewe Uropa! Ninazungumza na Uropa yote! MIMI, YAHUVEH, BABA MUUMBA kwa JINA LA YAHUSHUA MASIHI, Nakulilia! Kubali DAMU iliyomwagwa kwa ajili yenu kwa msamaha na kufutwa kwa dhambi zenu!

Kiri! Tubuni! Ili ardhi yenu iweze kuokolewa! Fanya haraka Ee Uropa, Ee Bibi harusi wa YAHUSHUA MASIHI waliomo huko Uropa-ni wachache sana lakini Nina mabaki! Njooni!

Wasiliana naye Elisheva Eliyahu! Wasiliana naye! Nendeni kwenye tovuti ya Huduma hii! Nilimwambia ataisoma kila moja (barua). Nitamjulisha ni nani atakayemjibu.

Na kwa, kwa mara nyingine tena Nasema, wale ambao angemwita kaka kwenye YAHUSHUA (kwa maana hawatasema hata “Mama Elisheva”), watajua wana uhusiano tofauti na yeye na watahisi kuwa lazima wamtetee na watamtetea. Na watatuma video hiyo, bila aibu kwa sura zao, kwa hivyo anaweza kuona ikiwa wana mwangaza wa RUACH HA KODESH kote usoni mwao. Itaangaza. Itang’aa kama Kalebu alivyong’aa hapo awali.

Tazama [picha] yake hapo awali na hivi sasa. Ana aibu kuonyesha uso wake tena – baada ya unabii huo wa uwongo kwa ulimwengu wa siku tatu na usiku tatu za giza [mnamo] Aprili 19, 2019.

Alilopaswa kufanya ni kusema, “Samahani. Nilikosa. Huo ulikuwa ‘unabii’ wangu wa kwanza. Nilidanganywa. Tafadhali nisamehe kwa kukutisha.” Anayopaswa kufanya ni kusema,” YAHUSHUA nisamehe! Ninakemea uongo wa Kabbalah, Zohar na mafundisho mabaya yote na vitabu na uongo wa Torati ulionenwa mdomoni niliouamini, na maono ya uongo ambayo yalidhibiti akili yangu kupitia nguvu za uchawi, na boriti ya satelaiti ambayo ilibidi WEWE uuondoe kichwani mwangu walipokuwa wakinifuatilia na kuweka maneno ambayo sikuwahi kusema.”

Ndio maana alimwacha adui azungumze. Jambo moja ambalo hawa wote hawakuweza kufanya ni- hakuweza kusema neno moja katika video dhidi ya Elisheva; hakuna neno moja alilozungumza. Angeweza kuongea nyuma ya pazia! Angeweza kuruhusu kifo hicho kuitwa kwake na coma!

Haujui Nimefanya nini wakati Nimesema, “Yeye yupo kidole kimoja tu cha mguu, kutoka kwa kufuru.”

Na sasa Naita [wakati wa Shavu’ot], kwa sababu aliitwa kama kiongozi mwenza wa Huduma hii wakati wa Shavu’ot, iliyoitwa, “Ninawaonya Enyi Mnaokataa Kiongozi Msaidizi Mpya wa Kiume,” na sasa ilimbidi afunge Unabii huo [128] hadi yule mpya atakapotokea.

Nimesema anaweza kurudi kama”Kalebu Mpya.” Nilisema kwamba anaweza kurudi kama “Mtoto anayerudi kutoka Israeli,” lakini hatawahi kuvaa cheo cha nabii tena na hatataka haya, hapa duniani.

Uko wapi? Wako wapi wanaume hodari, ambao wana Roho YANGU ya Ujasiri ndani yao? Wako wapi wenye ujasiri? Ambao ni mashujaa wa sala wenye nguvu za kiroho, mko wapi?

Natafuta ulimwengu nzima sasa hivi-Najua uko wapi. Najua wewe ni mseja na Najua kuwa umeipa moyo wako wote KWANGU. Najua unaijua Sauti YANGU na Najua unaweza kutabiri na Najua kuwa unajua unapofika kwenye ufuo wa Huduma hii.

Ninajua kuwa Najua. Kwa kuwa MIMI NI YAHUVEH na Najua vitu vyote-MIMI NDIYE BABA WA MAARIFA YOTE-na YAHUSHUA pia na RUACH HA KODESH pia; TUNAJUA mambo yote.

Najua kile Nimeweka ndani yako. Usiogope. Yeye hutii. Usiogope. Angalia alichomfanyia Kalebu-unataka Nikukumbushe kuwa ni MIMI YAHUVEH, na YAHUSHUA na RUACH HA KODESH Tuliyemweka kwenye madhabahu hayo-ni chaguo lake ikiwa atatembea kwenye mwito uliotabiriwa atatembelea au la.

Ni chaguo lake. Sitavuka mapenzi ya mwanadamu. Ni chaguo lake. Haijalishi alikuwa nani kabla ya kuja duniani humu. Haijalishi ulikuwa nani – nyinyi nyote mnayosikia haya sasa-mlikuwa nini kabla ya kuzaliwa hapa duniani.

Ya muhimu tu sasa ni umefanya nini na wokovu wa DAMU ya YAHUSHUA MASIHI? – kwa sababu ulizaliwa katika uovu kupitia mama na baba yako, wakati ulipopumua pumzi yako ya kwanza hapa duniani. Umefanya nini na wokovu?

Kwa maana ndiyo njia pekee ya kurudi Mbinguni. Hiyo ndiyo ya maana.

Umefanya nini na Maneno YANGU ambayo yanasema, “Lazima uwe Mtakatifu kama MIMI-,” jinsi YAHUSHUA MASIHI alivyoonyesha mfano wa Utakatifu wakati YEYE Alikuwa duniani. Na hata Nilikupa MWOMBEZI wa kukuombea kama wakili wa Mbinguni; JINA LAKE ni YAHUSHUA, MASIHI wako.

Haya ndiyo yote Nitakayozungumza sasa. Alijua Unabii unakuja. Alidhani itakuwa [Siku ya] Pasaka. Niliuzalisha huu kutoka kwa roho yake. Niliuzalisha huu kutoka kwa nafsi yake. Na huu (unabii) sio hata ule ambao alifikiria Ningezungumza.

Sitaki mwogope wanangu. Mna haja na nyinyi ni WANGU na mmesimama kwenye Zaburi 91; weka kitambaa hicho nyekundu nje ya dirisha lako, haijalishi ni ndogo kiasi gani (ona Yoshua 2: 17-21).

Na kwa wale wanaoishi katika nchi kama katika [sehemu] za Asia kwamba hairuhusiwi kufanya hivi-na ni Zaburi 91 refu -hata ikiwa utaandika tu “Zaburi 91” [karibu na kizingiti chako na milangoni]. Unaweza kupata njia za kuweza kuificha, hata ikiwa ni mahali Maandiko yanapatikana.

MIMI, YAHUVEH, Najua moyo wako.
Ah Bibi harusi WANGU wa Asia, Nimependezwa nanyi.

YAHUSHUA tayari Ameonyesha Elisheva Bibi harusi ni nani. Yeye anakutambua. Ana upako wa kumtambua Bibi harusi. Anajua kwa matunda ya roho yako. Kaa njiani. Usimwache YAHUSHUA MASIHI jinsi Elisheva alivyoachwa na mwanamume ambaye hapo zamani alifikiria alimpenda sana, kuliko mtu yeyote duniani.

Sitamwacha. Sitamwacha abebe aibu hiyo. Alinitii. Alitii, MIMI, YAHUVEH na alithibitisha mapenzi yake kwa YAHUSHUA MASIHI-na kile alichofanya ni chini ya upako wa RUACH HA KODESH. Hakuweza kuacha wana-kondoo na kondoo na kuruhusu uongo kusemwa kupitia Huduma ambayo haikuwa yake.

Kwa maana SISI ni UUNGU MKUU. SISI ni UTATU MTAKATIFU. Yeye ndiye Tuliyemteua kama kiongozi wa kuzaa Huduma hii kwa sababu Tunajua kuwa yeye-Nilimwonya asidharau mwanzo mdogo. Na aliniamini.

Tulijua tunaweza kumwamini kwa uhakika kama vile Tungeweza kumwamini Yeremia wa Kitambo: Kwa maana Tulimjua kabla ya kuumbwa katika tumbo la mama yake (Yeremia 1:5). Ninajua ni nani Ninaweza kumwamini. YAHUSHUA Anajua ni nani Anayeweza kumwamini.

Anajua ni nani anayeitwa hata sasa kama Neno hili litasikika na kuwekwa kwenye video-kwa kuwa hana sauti yoyote iliyobaki kwani shetani anachukia kile Nimefanya leo hii, lakini Ninawaambia hivi, wakati wa kuhesabu kwa omer: Kumbuka wewe ndio ngano na kumbuka kuwa YAHUSHUA hutenganisha ngano na magugu. (Yaani magugu.)

Anawatenganisha. ‘Adui zako wabaya zaidi watapatikana katika nyumba yako hasa’ (Mika 7: 6; Mathayo 10:36). Kumbuka haya ni Maandiko. Haimaanishi lazima iwe hivyo. Inamaanisha usishangae ikiwa itatokea. Kumbuka wewe ndio ngano.

Kumbuka unahesabu hadi Siku ya Shavu’ot.

Kumbuka YAHUSHUA Aliwakujia wanafunzi kama walivyojua kuwa siku 50 baada ya Pasaka, itakuwa Shavu’ot. Kumbuka chumba cha juu! Furahi kwa hilo! Idai hiyo upako mpya kama ilivyowajia wanafunzi.

Kwa maana huu ni upako mpya na wakati mpya-huu ni mwaka wa 2020-kwa Kiebrania ni ukombozi mara mbili, ukombozi pacha. Kumbuka leo-Ninaifanya-Aprili 20, 2020.

Enyi watoto WANGU! Ah Bibi harusi WANGU wa thamani, YAHUSHUA MASIHI Anawalilia Bibi harusi WAKE. YEYE Anataka kuja kwa ajili yake. YEYEY yuko njiani na Amekuwa akija tangu wakati huo, [kama ilivyokuwa imeandikwa kwenye YouTube], “Gabrieli, Jitayarishe Kupaza Sauti” Unabii [21], lakini ni wakati WANGU-MIMI, YAHUVEH, MUUMBA WA SAA-ambaye Anamkumbatia Bibi harusi.

Nimemwambia siri juu ya sherehe ya Bibi harusi Mkuu, ambazo hajapata huru kuzitoa-shetani anamzuia sasa bila kuwepo kwa “Kalebu” hapo, lakini Nimeuweka Upako wote wa Kalebu juu yake sasa.

Ndio sababu ni rahisi sana kusikia kutoka kwangu MIMI. Ndio maana Upako mpya upo juu ya Huduma hii.

Kile walidhani walibomoa kilijengwa kizuri zaidi. Hivi ndivyo miili yenu ilivyo sasa; ni mahekalu-na kile wanachofikiria wanaweza kubomoa, kile ambacho umri inadhuru, kile ambacho ugonjwa inadhuru – kumbuka MIMI, YAHUVEH Nitaifufua iwe katika mwili uliotukuzwa usio wa kawaida.

Waliibomoa mwili wa YAHUSHUA MASIHI – kutoka kwa msalaba-ambao ulikuwa wa nyama, lakini, je! Si Alifufuka siku ya tatu? Katika mwili wenye utukufu usio wa kawaida! kama BWANA MUNGU MWENYEZI. Unangojea mwili wako uliotukuzwa na wengine wenu hamtalazimika kufa ili kuipata.

Haya yapo katika Maandiko Matakatifu.

Ombeni mhesabiwe kustahili kuitwa Bibi harusi wa YAHUSHUA MASIHI. Kuna 288,000 tu. Na Mashahidi Wawili, tayari Nimetabiri mapema, ni mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, mume mmoja, mke mmoja.

Tazama ufunuo wa Mashahidi Wawili-hautapata haya yakitoka kwa Huduma nyingine-yale ambayo Huduma hii huzungumza hutoka kwa ukweli wa UTATU MTAKATIFU, ufunuo usiofunzwa kutoka kwa mtu mwingine yeyote isipokuwa Mbinguni. Kama Nilivyomwambia kabla ya Unabii 105, kama ingekuwa yeye tu angekuwa ameshindwa zamani.

Huduma hii haingeweza kusimama zaidi ya miaka michache. Alipoanza kuhubiri Sabato, angekimbia. Kwa maana mateso yalikuwa makubwa sana, lakini unaona Huduma hii ni ya UTATU MTAKATIFU na hakuna mtu anayeweza kubomoa milango ya Mbinguni na kuiba kile ambacho ni cha UTATU MTAKATIFU. Someni Unabii [122], “Hauwezi Kubomoa Milango ya Mbinguni.”

Alipokuwa akiongea na mwanamke huko Yerusalemu, wakati huo ambaye alikuwa mfasiri wa Unabii, wa Kiebrania, ambaye “Kalebu” alikutana naye kibinafsi mnamo 2016 wakati alimtuma huko-lakini yeye ni m mwoga na hakutaka kusema JINA la YAH; na alifikiria anaweza kutoa maagizo kwa Elisheva na sasa atalazimika kulipa kwa ajili ya hayo-ameipoteza baraka kubwa, lakini wakati uo huo – Huduma hii bado inahitaji mfasiri wa Kiebrania!

JE, UTAKUJA?! Nina wanaume na nina wanawake ambao watasikia haya ambao wanaweza kuzungumza Kiebrania, ambao wanaweza kuelewa Kiingereza vizuri.

Je! Mtakuja? Je! Mtahesabiwa kustahili kuwa mfasiri? Ninakuita sasa.

Msaidie, kwa sababu utawajibika- kwa wale wote ambao hawafanyi chochote baada ya kusikia haya-mtie moyo hata kwa kuweka kidole gumba juu kwa video na “kujiunga” [kidude], ndio, kwenye video yake, lakini fanya zaidi ya hayo. Wasiliana naye.

Mjulishe kuwa unaomba. Mwulize ikiwa kuna kitu chochote unaweza kufanya. Sio pesa anayohitaji. Anachohitaji ni Upako uliofungiwa ndani yako ikiwa kweli wewe ni wa YAHUSHUA MASIHI na haswa wale wa Israeli, au wanaojua lugha ya Kiebrania.

Njooni! Njooni!

Nambari [ya mfano] katika Kiebrania ya 26 ni MUUMBA-je, ulijua hayo? Na maadhimisho haya ni miaka 26, ikithibitisha tena ni Huduma ya YAHUVEH. Niliinua ili kutukuza MWANANGU YAHUSHUA MASIHI. Niliinua ili kuzileta nafsi kwake YAHUSHUA MASIHI.

Kwa maana YEYE hatapoteza kondoo mmoja au mwana-kondoo. Hakuna kipande hata kimoja cha ngano ambacho Atapoteza.

Je! Hamwelewi kuhesabu kwa omer inahusu ngano? Je! Wewe ni ngano, au wewe ni kwekwe, magugu? Ikiwa wewe ni magugu, unalo chaguo. Kimbilia Mikono ya YAHUSHUA MASIHI kabla hujachelewa sana!

Ndivyo ilivyozungumzwa leo.

Mnamo Aprili 20, 2020.

Imepewa kwake Mtume WANGU, Nabii WANGU, Ringmaiden WANGU Elisheva Eliyahu, mmoja wa Bibi harusi wa YAHUSHUA MASIHI, AMBAYE Anawaita Bibi harusi wote kote ulimwenguni.

Wasiliana naye. Usichelewe. Nitafanya uwajibike na JINA LANGU ni YAHUVEH.

Mwisho wa Unabii

Elisheva: Ah kwa utukufu WAKO, BABA YAHUVEH! Kwa utukufu WAKO YAHUSHUA MASIHI! BABA YAHUVEH, acha MWANAO Atukuzwe.

WEWE Ulisema ishara hizi zitawafuata wale ambao wataamini (Marko 16:17-18): Wataweka mikono juu ya wagonjwa, wataongea kwa ndimi mpya na watawatoa pepo-na haya sote tumefanya. Hatufuati ishara, maajabu na miujiza, lakini tunamjua AMBAYE ni ISHARA, AJABU & MUUJIZA na ni WEWE YAHUSHUA MASIHI.

WEWE Ndiye MPONYAJI. WEWE Ndiye MKOMBOZI. WEWE NDIYE – BABA MPENDWA wa MBINGUNI katika JINA la YAHUSHUA MASIHI AMBAYE Aliagiza MWANAO-kuwa MTENDA MIUJIZA MIKUU.

Ah ni miujiza NGAPI uliyoifanya hapa duniani!

Ah BABA YAH, tafadhali, tafadhali usikie maombi yetu-na najua Unayasikia. Kwa maana ninaweza kuhisi utulivu wa Mbinguni zawadi ambayo umenipa wakati umeita Mbingu mzima kuwa kimya. Sijui ni kwa nini ninapata fursa hii, na haifanyiki wakati wote, lakini sasa hivi najua kuwa sauti yangu ndiyo pekee inayosikika Mbinguni hivi sasa ninapokuomba mara nyingine tena.

Sote tunaomba. Sote tunakuja mbele ya Kiti CHAKO cha Enzi BABA YAHUVEH, kwa shukrani na sifa katika kumbukumbu ya miaka 26 ya Huduma YAKO.

Tunakuja mbele ya Kiti CHENU cha Enzi EE UTATU MTAKATIFU – na tunauliza ya kwamba mtangaze kuingilia kati mtakatifu, kizuizi mtakatifu: Hakuna kifo itakayoingia ndani ya nyumba zetu-EE MPENDWA-wala mtu yeyote ambaye anaifikiria Huduma hii kuwa baraka, anayekutii, anayekuabudu.

Na kwa Bibi harusi wa YAHUSHUA MASIHI kusiwe hata mmoja wao atakayepungukiwa. Kusiwe na mtu yeyote anayejua juu ya Huduma hii, BABA wa MBINGUNI, na anaichukulia kama baraka, atajipata kwa ukosefu wowote.
Hilo ndilo limekuwa ombi langu kwa Ufunuo wa Yohana 7 na Ufunuo wa Yohana 14 [Bibi harusi], na pia 500,000 waliokusanyika ukutani. Ni WAKO YAHUSHUA.

Angalia wale, mabaki, mabaki kidogo, ambao walitoka ndani ya nyumba zao kwenda kuimba na kucheza (kwa ruhusa YAKO), kuweza kuonyesha watu ni NANI MKOMBOZI wa pekee au yule wa pekee AMBAYE Anayeweza kuzuia kifo kuwakujia. Walikuwa mfano wa kustaajabisha.

Nililia kwa furaha wakati nilipoona sheriff wamepanga mstari, kwani tumeona makanisa yanaheshimu kitu hicho cha upana wa futi 6 na bado walipiga magoti yao wakilia kwa huruma na toba ya mahali walipoishi.

YAHUSHUA, hao ni watoto WAKO.

Sisi sio maadui WAKO. EE MPENDWA YAHUSHUA MASIHI, tafadhali, Usiruhusu mmoja wa watoto WAKO apungukiwe. Katika Bibilia yote, kila kitu nilichosoma,’Sijawahi kuona waadilifu wakiwaachwa au mbegu zao wakiomba mkate’ (Zaburi 37:25). Haikutokea wakati wao walikuwa wa BABA YAH na walikuwa wakimtii.

Kulikuwa na huruma kila wakati. Hata kwa watoto wa Israeli waliomfuata Musa, Ulifanya maji kutoka kwa mwamba. Ulifanya Bahari ya Shamu ifunguke, na maadui tu waliowafuata ndio waliozama. Tunaweza kuhesabu miujiza ngapi. EE MPENDWA IMMAYAH ni WEWE Uliyekuwa UPEPO ambao Uliwakinga kutokana na joto la jangwa.

WEWE Ndiwe UPEPO MKUU!

Ni WEWE Uliyeifufua Huduma hii ilipoonekana kana kwamba ilikuwa imekufa-kama walivyoharibu-kile ambacho Ulikuwa Umejenga kwa miaka hii yote 26. Walidhani waliiharibu, lakini WEWE Uliifufua tena kwa sababu kulikuwa na mtu ambaye alizaliwa kwa wakati huu na saa hii na Ukampa hekima na Ukaiweka pamoja na yale ambayo [yaliokuwa] yamehifadhiwa.

Na sasa iangalie, nzuri zaidi na yenye uhai. Hakuna kingine kinachoifanana kwenye mtandao.

Uliniambia nisidharau mwanzo mdogo. Tazama – angalia kile Mkono WAKO umefanya! Na hakuna mtu yeyote anayeweza kuthubutu kusema kuwa mwanamke mmoja alifanya hivyo. Hapana, hapana!

Wale wengine hawawezi hata kuweka lugha 52 na nina Wahindi [wafasiri] sasa na kuna wanaume wawili ambao huizungumza, [Kihindi]. Kwa maana sio sisi tu.

Ulinichagulia kikundi cha siri. Ee BABA ninakushukuru kwa ajili yao. Tumeona miujiza mingi. YAHUSHUA asante kwa kuwatupa matunda yaliyooza na asante kwa kutunza na kuhifadhi wale ambao wanaendelea kuota matunda zaidi kwenye mzabibu. Ambayo ni matunda mazuri.

YAHUSHUA, tunakuabudu. BABA YAH tunajua shetani hawezi kuenda kinyume na mapenzi YAKO.

Na tunauliza siku hii ya [Aprili] 20, 2020-wakati mwezi mpevu sana ulionekana. Ninakushukuru kwa yule kijana wa Kiyahudi ya Kimasihi ambaye ningependa kumwita mwanangu. Natumai kuna mtu anayeweza kumfanya awasiliane na AmightWind. Nataka kumwita mwanangu. Nataka ajue ukweli. Sio jina la “Yesu”; ni JINA la YAHUSHUA.

Nataka ajue ukweli BABA YAH. YAHUSHUA, tunakuabudu.